Kritisch Prikken liegt over mazelen

De mazelenepidemie die ik in 2011 al aankondigde breidt zich uit (afbeelding: mazelenvirus komt uit een cel vrij; het verloop van de epidemie kun u vinden in het volgende blog). De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) greep de gelegenheid aan om hun leugens over mazelen en vaccinaties te verspreiden.

Eerst maar wat feiten over mazelen. Mazelen is geen onschuldige infectie, zoals ook de Groningse kinderarts Jan Peter Rake heden in Trouw betoogt.

De meeste kinderen krijgen hoge koorts en moeten dus goed verzorgd worden, speciaal als de koorts hoog (40 graden rectaal) oploopt. Het mazelenvirus beschadigt het slijmvlies van de luchtwegen. Hierdoor krijgen allerlei bacteriën een kans met als gevolg middenoorontsteking, bronchitis en longontsteking. Andere complicaties van mazelen ontstaan echter doordat het virus zelf schade aanricht. De hersenvliesontsteking die kan optreden bij mazelen is een gevolg van virusactiviteit.

Voor zover we weten sterft in ons land ongeveer een op de 1000 kinderen [Noot: het gaat hier om gevallen die aan de dokter zijn gemeld] met een mazeleninfectie aan de gevolgen. Men kan zichzelf wijsmaken dat die misschien al erg ziek waren, maar het doel van iedereen vaccineren is natuurlijk mede dat daarmee juist allerlei personen beschermd worden die bijvoorbeeld door een ernstige ziekte niet immuun zijn of niet gevaccineerd kunnen worden.

Wel gevaccineerd maar niet immuun?

Hoe zit het met dat niet-immuun zijn? In de jaren 1980 is dat goed uitgezocht. Het bleek dat na de eerste mazelenvaccinatie na enige tijd ongeveer 10 procent van de gevaccineerden geen of onvoldoende antistoffen in het bloed heeft. Waarom is niet zo goed bekend. Na de tweede vaccinatie hadden degenen die eerst helemaal geen reactie vertoonden doorgaans wel een goede reactie. De groep die op de eerste vaccinatie wel had gereageerd, maar toch onvoldoende antistoffen had aangemaakt, bleek na een tweede vaccinatie nog steeds geen goede antistoftiter op te leveren: bij velen was zes jaar later de hoeveelheid antistoffen tot onder het werkzame minimum gezakt.

Hoe dan ook, als je twee keer vaccineert (in Nederland met 14 maanden en 9 jaar) is na de tweede prik 95 procent beschermd. Wie tot de onbeschermde 5 procent behoort, kunnen we niet weten zonder van alle gevaccineerden met bloedonderzoek de hoeveelheid antilichamen tegen mazelen te bepalen. Overigens zijn ‘onbeschermde’ gevaccineerden vaak wel een beetje beschermd, namelijk doordat bij hen de ziekte milder verloopt.

Een en ander is bijvoorbeeld na te lezen in een publicatie uit 1992:
Lauri E. Markowitz, Paul Albrecht, Walter A. Orenstein, Susan M. Lett, Trish J. Pugliese, Dorothy Farrell (July 1992), Persistence of Measles Antibody after Revaccination. The Journal of Infectious Diseases, 166(1), p. 205-208.

Vanaf welke hoeveelheid antistof ben je eigenlijk tegen een mazeleninfectie beschermd ? Dat kon door een toevallige mazelenepidemie in 1985 in enkele studentenflats (de Warren Towers, zie foto) in Boston bepaald worden. Toevallig had het Rode Kruis daar net een actie gevoerd voor bloeddonoren, dus men had van heel veel personen met en zonder mazelen een portie bloed. De gevonden grens kwam goed van pas in het artikel van Markowitz e.a. U kunt het nalezen in
Robert T. Chen, Lauri E. Markowitz, Paul Albrecht, John A. Stewart, Lynne M. Mofenson, Stephen R. Preblud, Walter A. Orenstein (November 1990), Measles Antibody: Reevaluation of Protective Titers. The Journal of Infectious Diseases vol. 162 (5) p. 1036-1042.

In elke bevolking zijn er kinderen die om de een of andere goede medische reden niet kunnen worden gevaccineerd. Dat zou niet zoveel hoeven geven. De ziekte kan zich pas in de bevolking uitbreiden wanneer elke zieke één of meer anderen aansteekt. Als je nou maar zorgt dat de gemiddelde zieke met statistisch gesproken veel minder dan één onbeschermde persoon in aanraking komt (dus vaak met nul en zelden met twee), dan kan de ziekte zich niet uitbreiden. Overigens begint mazelen als een soort verkoudheid en dan is men meteen besmettelijk. De typische uitslag verschijnt een paar dagen later, dus besmetting voorkomen door de zieke te isoleren als men de uitslag ziet, dat werkt niet.

Eerste prik met 14 maanden

De eerste mazelenprik (de M van BMR) is pas op de leeftijd van 14 maanden. Daar is een goede reden voor. Pasgeborenen krijgen antistoffen mee van hun moeder, als die immuun is. Die bescherming vermindert in de loop van het eerste levensjaar en is na ongeveer een jaar weg. Hoe meer antistoffen de moeder had, hoe meer baby bij de geboorte meekrijgt en hoe langer die baby ze ook nog heeft. Als je een baby die nog antistoffen heeft, gaat inenten, dan wordt het (levende maar verzwakte) mazelenvirus zo vlug onschadelijk gemaakt door mamma’s antistoffen, dat een eigen immuunrespons niet goed op gang komt. In de begintijd van de mazelenvaccinatie hadden alle moeders nog zelf mazelen gehad, en waren de baby’s tot 12 maanden zo goed beschermd dat er nogal wat gevallen van mazelen optraden bij Amerikanen in de jaren 1980 die jonger dan met 12 maanden gevaccineerd waren. Maar nu is de meerderheid van de moeders gevaccineerd, dus zijn veel baby’tjes tussen 6 en 14 maanden onbeschermd, en misschien nog wel jonger – niet alle moeders hebben evenveel antistoffen. Ook dit is allemaal uitgezocht in tientallen artikelen, bijvoorbeeld in
Yvonne A. Maldonado, Elizabeth C. Lawrence, Ross DeHovitz, Harry Hartzell, Paul Albrecht (September 1995), Early loss of passive measles antibody in infants of mothers with vaccine-induced immunity. Pediatrics, vol. 96(3), p.447-450 (Foto van dokter Maldonado rechts).

Noot 26 juli 2013. Voor nog een artikel in die trant zie hieronder.

De keuze van vaccinatie bij 14 maanden maakt dat een flink aantal baby’tjes een adequate hoeveelheid antistoffen aanmaakt en voortaan beschermd is tegen mazelen. Een vaccinatiegraad in de bevolking van meer dan 95% maakt dat het mazelenvirus vrijwel kansloos wordt. Op het ogenblik wordt in gebieden met een hoog mazelenrisico al ingeënt vanaf zes maanden. Dat is begrijpelijk omdat je daardoor het risico voor die groep toch flink verkleint.

Het spreekt vanzelf dat iemand die twee weken lang erg ziek is, in het gevecht tegen de ziekte enorme hoeveelheden antistoffen aanmaakt, veel meer dan iemand die gevaccineerd wordt en eigenlijk niks van die prik merkt. Evengoed is iemand die gevaccineerd is, en die voldoende antistoffen aanmaakt, levenslang beschermd. Het schijnt dat men dan soms toch wel mazelen kan krijgen, maar daar merkt men niets van (de infectie verloopt asymptomatisch), en men is hoogstwaarschijnlijk ook niet besmettelijk tijdens zo’n onopgemerkte infectie. Uiteraard krijgt men dan wel weer veel meer antistoffen.

Harteloze leugens

In Nederland zijn er mensen die om een godsdienstige reden de mogelijkheid tot vaccinatie niet als een godsgeschenk zien, maar als hovaardij. Juist omdat ze weten dat de vaccinatie werkt, weigeren ze hem. Indirect stellen zij een groot aantal anderen die er niks aan kunnen doen dat zij onbeschermd zijn bloot aan mazeleninfectie. Eveneens levensbeschouwelijk gemotiveerd zijn de antroposofen. Die hebben allerlei wonderlijke opvattingen over gezondheid en ziekte en ontwikkeling van het individu en van de mensheid die ze allemaal ontlenen aan hun voorman, de filosoof Rudolf Steiner, die eigenlijk van wetenschap niet veel kaas gegeten had, maar er wel volop over oreerde.

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) is ook tegen vaccinatie. De NVKP is een homeopatenclub die gewoon zwart op wit liegt. De voorzitter is de lekenhomeopaat Martin de Munck en de antroposofische arts Noor Prent-Tromp zit (weer) in het bestuur. Laatst wist de secretaris/penningmeester van Kritisch Prikken, de lekenhomeopate Anne-Marie van Raaij-Schouten (63) uit Driebergen het standpunt van Kritisch Prikken in de Utrechtse AD te krijgen onder de kop ‘Mazelen: geef liever levertraan dan een prik’. Het krantenartikel is ook te vinden op de website van Kritisch Prikken.

Het standpunt van Kritisch Prikken over mazelen kan men ook in pdf-vorm op de site van Kritisch Prikken aantreffen. Dit document (en het krantenstukje) wemelen van de leugens en de kromme redeneringen. Het feit dat een mazelenvaccinatie minder antilichamen produceert dan een volledige infectie (dus met zowel een kleine kans op een asymptomatische herinfectie als een wat kortere bescherming door mamma’s antilichamen) wordt nadrukkelijk gepresenteerd als ‘We worden juist kwetsbaar door vaccineren’. De mazelen (met een sterftekans van 1 op 1000 en een vergelijkbare kans op levenslange invaliditeit door hersenbeschadiging en een aanzienlijke kans op ziekenhuisopname) wordt afgeschilderd als een onschuldige ziekte. En die drie doden dan bij de epidemie van 1999? Kritisch Prikken schrijft ‘gezondheidsproblemen zoals leukemie of problemen met het afweersysteem … ook het geval bij de 3 sterfgevallen tijdens de epidemie van 1999 in Nederland.’ Zoals het er staat is het bijzonder harteloos. Alsof leukemiepatiëntjes best wel dood mogen. Daar gaat niks aan verloren, denken die homeopaten en die antroposofische arts van Kritisch Prikken kennelijk. Maar het is alweer een leugen. Kinderarts Jan Peter Rake (foto) schrijft vandaag in Trouw dat het om een 2-jarige met een al bestaande hartaandoening ging, een gezonde 2-jarige en een gezonde 17-jarige. Het precieze verloop van die epidemie staat beschreven in
S. van den Hof, J.H.T.C. van den Kerkhof, P.B.G. ten Ham, R.S. van Binnendijk,M.A.E. Conyn-van Spaendonck, J.E. van Steenbergen (29 december 2001), Mazelenepidemie in Nederland, 1999-2000. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, vol. 145 (52), p.2529-2533.

Het laatste overlijdensgeval betrof de 17-jarige Joost J. Minderhoud uit Aagtekerke, leerling van het Calvijn College in Goes (hij was niet ingeënt). Hij overleed op 9 december 1999, en de overlijdensadvertentie repte van een kortstondige ziekte. Dit geval trok met name in de Provinciale Zeeuwse Courant veel aandacht. Dat Joost voorafgaande aan de mazelenbesmetting al ernstig ziek zou zijn geweest, is nergens genoemd, hoewel er veel publiciteit rond het geval was, ook niet in de brieven die toen in de PZC verschenen.

Noot 26 juli 2013. In het genoemde NTvG-artikel staat: ‘Er overleden 3 patiënten aan de gevolgen van een complicatie na mazeleninfectie; een 2-jarig kind met preëxistent hartlijden kreeg een fatale decompensatie, een voorheen gezond 2-jarig kind kreeg myocarditis, en een 17-jarige kreeg nierfalen en ‘adult respiratory distress syndrome’. Men kan op diverse sites opmerkingen lezen die er allemaal op neer komen dat men van horen zeggen heeft dat de beschreven complicaties er al van tevoren waren, of dat de betrokkenen chronisch of ernstig ziek waren enzovoorts.
Noot 20 augustus 2013. In een latere publicatie staan deze gevallen iets nauwkeuriger beschreven. De meest voor de hand liggende verklaring, aldus heeft een der auteurs van het NTvG-artikel me geschreven, komt erop neer dat het de diagnoses slechts gedeeltelijk beschrijft, terwijl het latere artikel, speciaal in het geval van Joost, berust op een nauwkeurige bestudering van het complete dossier. Het gaat om Susan van den Hof, Collette Smit, Jim E. van Steenbergen, Hester E. de Melker, Hospitalizations during a measles epidemic in the Netherlands, 1999 to 2000. The Pediatric Infectious Disease Journal, vol. 21(12), december 2002, p. 1146-1150 (de link is naar de abstract). Daarin staat onder meer dat het niet zo is dat er bij de opgenomen personen een verband met een onderliggende ziekte was of dat ze vaker gevaccineerd waren (waarmee diverse fabeltjes worden ontkracht). Er waren geen patiënten die iets blijvends overhielden na ontslag uit het ziekenhuis. Over de drie sterfgevallen berichten de auteurs:

The three had not been vaccinated because of religious reasons. Two children had been hospitalized before death, and these were indeed registered in the NMR. One 2-year-old girl with a history of prematurity and dysmaturity, but currently healthy, was admitted for measles encephalitis, measles pneumonia, myocarditis and pericarditis at the fourth day of illness and died the same day she was admitted to the hospital. One previously healthy 17-year-old boy was first admitted for measles pneumonia at the fourth day of illness. Ten days later he died of severe brain edema resulting from acute encephalitis and acute respiratory distress syndrome. The 2-year-old boy who was not admitted to a hospital had an underlying cardiac disorder; he developed pneumonia and subsequent cardiac failure at home.

(Met dank aan de redactie van de facebookpagina van het Rijksvaccinatieprogramma. NMR= National Medical Registration = Landelijke Medische Registratie.)

Een fraudeur als held

Kritisch Prikken hemelt het krijgen van mazelen op, want daar word je zo immuun van. Nog immuner dan van een vaccinatie. Dus enerzijds hecht men grote waarde aan immuniteit, anderzijds moet men er niets van hebben. Of: eigenlijk is Kritisch Prikken broodnodig, want doordat hun kinderen ‘vrijwillig’ mazelen oplopen, en de epidemieën aan de gang houden, krijgen al die gevaccineerden al die essentiële boosters van hun immuunsysteem. Je waant je ergens in de binnenlanden van Nigeria of Pakistan als je die onzin leest: epidemieën, goed voor u, met de complimenten van Kritisch Prikken. De vaccinatie heeft, aldus de pdf op de NVKP-site, trouwens ook het nadeel dat men er autisme en darmproblemen van kan krijgen. De voetnoten verwijzen naar het werk van Wakefield en kornuiten. Maar Wakefield was een financieel gemotiveerde fraudeur die inmiddels juist vanwege dit werk uit de artsenstand is gezet. Zijn werk is zeer grondig ontkracht, maar in het blaadje van Kritisch Prikken wordt hij afgeschilderd als held.

Unverfroren zwart op wit

De NVKP gelooft niet dat vaccinatie goed werkt, en men schrijft dat slechts 27,5 procent van alle gevaccineerden na acht jaar nog voldoende antilichamen heeft. Als bewijs citeert men in een voetnoot het artikel van Markowitz e.a. hierboven. Maar daar staat heel wat anders, namelijk dat in 1982 bijna 90 procent van een groep eenmaal gevaccineerde middelbare scholieren in Massachusetts voldoende antilichamen had. Hoe Kritisch Prikken aan die 27,5 procent komt weet ik niet. Ik heb het stuk wel drie keer gelezen om erachter te komen wat voor domme rekenfout Kritisch Prikken gemaakt had. Niets gevonden. Ik vermoed dat ze het zonder te controleren van een andere leugenaar hebben overgeschreven.

Men kan eenvoudig inzien dat het niet kloppen kan. Als na acht jaar nog maar een kwart beschermd zou zijn, zouden bij een mazelenepidemie die tien jaar na de vorige komt reusachtige aantallen gevaccineerden ziek worden. Dan zou immers driekwart van alle Nederlanders die na 1976 geboren zijn, ook vatbaar zijn, en dus mazelen kunnen krijgen bij een epidemie, die dan ook niet beperkt zou blijven tot de Bijbelgordel. Dat is heel wat meer dan de 158 (5 procent van het totaal) gevaccineerden bij de vorige epidemie. Ik kan dit niet anders duiden als een bewuste en opzettelijke zwart op wit leugen. Het werd ook in de krant afgedrukt.

De NVKP verkondigt nog wel meer onzin. Zo denkt Kritisch Prikken dat de complicaties ontstaan door het geven van koortsverlagende middelen. Men meent dat de daling van de sterfte komt door ‘de evolutie in ons eigen immuunsysteem’, wat onzin is want evolutie werkt doordat over een tijdperk van vele generaties ‘ongeschikten’ kinderloos sterven of ‘geschikten’ meer nakomelingen krijgen, of beide. Voorts beweert Kritisch Prikken dat er in de VS een epidemie met ‘een hoog sterftepercentage … meest jongvolwassenen’ was na de invoering van het ‘no vaccination no school’-beleid. In feite werd dat beleid pas serieus afgedwongen na een mazelenepidemie in Los Angeles in 1977 met duizenden zieken en twee doden. In de hele VS samen lag het aantal gevallen toen nog op 50.000 per jaar. Pas door dat strengere beleid daalde het aantal mazelen in de VS dramatisch. Zo waren er in 1998 nog maar 89 gevallen van mazelen in de VS, meest importgevallen (zie Paul A. Offit, Deadly Choices: How the Anti-Vaccine Movement Threatens Us All, 2010, p.153-154).

Als bewijs voor deze fantastische bewering citeert Kritisch Prikken de hierboven genoemde artikelen van Chen e.a. en Maldonado e.a., maar daarin wordt met geen woord gerept over een epidemie met vele doden. Nog een kwaadaardige leugen dus.

Het is gebleken dat kinderen die niet goed gevoed zijn, zoals in de derde wereldlanden voorkomt, veel zieker worden van mazelen dan goed gevoede kinderen. Ook vitamine-A-gebrek maakt de ziekte erger en het verhoogt de kans op blindheid. De afname van sterfte aan mazelen na de Tweede Wereldoorlog in Nederland is deels te verklaren doordat kinderen steeds beter te eten kregen. De homeopaten van Kritisch Prikken maken ervan dat je in plaats van vaccinatie maar veel biologisch voedsel moet eten en als klap op de vuurpijl extra levertraan moet nemen. Maar als gebrekkige voeding een ziekte erger maakt, wil dat helemaal niet zeggen dat iemand zonder gebrek in de voeding er baat bij heeft als die nog verder wordt volgestopt.

Bij de RIVM heeft men het opgegeven om nog iets te doen aan de mededelingen van de NVKP. Misschien hebben ze wel gelijk. Homeopaten die zo unverfroren zwart op wit liegen, zou je niet de indruk moeten geven dat hun mening de moeite waard is om erop in te gaan. Maar het is misschien wel nuttig om eens precies te vertellen hoe homeopathisch verdund hun waarheden zijn.

Met dank aan C.J. de Jong voor kritische suggesties.

197 gedachten over “Kritisch Prikken liegt over mazelen”

 1. In Nieuwsuur van vandaag:
  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Op-tv/Uitzending/134687/Dominee-bemoeienis-overheid-met-vaccinatie-gevaarlijk.htm

  De principiële bezwaren van streng christelijke ouders tegen vaccinatie berusten op een misverstand. Dat zegt dominee R. van Kooten in Nieuwsuur. De oproep van premier Rutte aan predikanten om aan te sporen tot inenting, vindt hij echter verkeerd.

  Volgens Van Kooten hebben de bezwaren tegen vaccinatie een historische achtergrond die nu niet meer relevant is. ‘In de 19e eeuw wilde de overheid de pokkenprik verplicht stellen’, legt hij uit. ‘Daar is Groen van Prinsterer tegenin gegaan omdat de staat daarmee eigenaar werd van de lichamen. Toen is de gedachte ontstaan: je mag niet inenten. De historische context is verdwenen en daar zijn teksten bij bedacht die uit hun verband gerukt worden.’

  (..)Eerste Kamerlid Peter Schalk van de SGP. ‘Dat is zeker niet de taak van de overheid’, zegt hij in de studio.

  ‘Dan ga je heersen over de onaantastbaarheid van het lichaam. Maar het is juist een groot goed, zelfs een grondrecht dat niemand mag heersen over het lichaam van een ander.’

  Met die ander wordt een volwassene bedoeld, maar hoe zit het met de rechten van een kind?:
  http://www.kinderrechten.nl/p/13/243/

  Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder een kind verstaan ieder mens jonger dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt.

  Een kind is ieder mens jonger dan achttien jaar. Ieder kind heeft recht op liefde, bescherming, verzorging, om mee te denken, mee te beslissen en mee te doen. Deze rechten zijn vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Regeringen van de 193 aangesloten landen zijn ervoor verantwoordelijk dat kinderen deze rechten ook krijgen. De rechten van mensen van achttien jaar en ouder zijn onder andere vastgelegd in het Europees Mensenrechtenverdrag en de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.

  Dat er opmerkelijke ideetjes rondwaren wat de opvoeding van kinderen betreft, kan ervoor zorgen dat die als jonge ouders niet eens zelfstandig na kúnnen denken over -nu met name- vaccinatie van hun kroost, dus hoezo een weloverwogen keuze waar je ook nog eens respect voor zou moeten opbrengen (Staaij)?!:

  http://www.trouw.nl/tr/nl/6847/Elma-Drayer/article/detail/3183740/2012/02/16/Incest-in-refokringen-waar-gehoorzaamheid-geldt-als-kinderdeugd.dhtml

  “In wezen is dat een misdadige aanpak”, schrijft hij, die haaks staat op de bijbelse visie. In ‘het hart van het kind’ woont namelijk ‘het kwade dat beteugeld moet worden en omgebogen’. Waarna de auteur oproept tot verwerping van ‘moderne humanistische opvattingen’ en pleit voor terugkeer naar de gehoorzaamheid – uit liefde voor het kind, dat spreekt. “Een kind komt tot zijn recht als de eigen wil gebroken wordt en als het kind wil wat God wil.”

  Dr. Steef Post heeft ongetwijfeld de vroomste bedoelingen. Maar je mag hopen dat zijn woorden op rotsige bodem vallen.

  En breek me de bek niet open over de incest bij een tal van de heilige boontjes, en of die van de kinderen van de ander afblijven, is ook nog maar de vraag.

  Met onder meer het onnodig doormaken van mazelen, krijg je een kind letterlijk en figuurlijk ook wel plat, want met de boodschap erbij dat de Heere dat wil als boetedoening voor jezelf en/of de ander, is succes verzekerd bij de ‘afliggen en bibberen’ gezinnen.

  Moeder de vrouw van een fanatieke SGPer zal ook niet veel meer in te brengen hebben dan lege briefjes, áls ze er intussen al anders over zou denken.

 2. Maar dat mogen we natuurlijk geen onderdrukking van de vrouw noemen, want het gebeurt allemaal ter bescherming van de vrouw, die bestemd is voor hogere doelen en niet lastiggevallen mag worden met wereldlijke zaken (afgezien natuurlijk van het baren van kinderen).

 3. Ik snap eigenlijk niet zo goed de hele hetze. Het sterftecijfer tijdens deze ‘epidemie’ is tamelijk laag, het aantal zieken ook. Ik vind eigenlijk dat er niet zo gek veel aan de hand is. Een paar doden, een paar zieken. Swa… We wonen niet in Afrika. Onze kinderen zijn gezond. Wie er aan dood gaat niet gezond genoeg. Survival of the fittest…Het aantal doden onder tabak en alcohol gebruikers is vele malen groter, maar daar bemoeit de regering zich niet mee, behalve dan het grote financiële gewin dat ze hebben van deze regelmatig ook nog obese parasieten van de gezondheidszorg. Is natuurlijk wel goed voor de werkgelegenheid binnen de gezondheidszorg en farmaceutische industrie. Net als de vaccins en een eventuele verplichting daartoe. Dus eigenlijk snap ik de hetze wel.

 4. Maria Catharina vertegenwoordigt die typisch harteloze onwetende Kritisch-Prikkenhouding, behalve dat ze niet moord en brand schreeuwt over de denkbeeldige gevaren van vaccinatie. Het aantal zieken is niet laag. Het gaat om naar schatting 20.000 tot 30.000 kinderen in de Bijbelgordel die in de komende zes maanden allemaal aan de beurt komen, en van wie er waarschijnlijk over de honderd met longontsteking of hersenvliesontsteking in het ziekenhuis terechtkomen. En in misschien wel negen van de tien gevallen zijn de ouders van die kinderen zo onvoorzichtig om de dokter niet te waarschuwen.

  De opvatting dat wie niet gezond genoeg is maar dood moet is gelukkig niet gangbaar in Nederland. Zullen we dan alle kinderen met leukemie ook maar niet meer behandelen, met de complimenten van Maria Schuitema en Kritisch Prikken? En alle afdelingen intensive care van de ziekenhuizen, die kunnen eigenlijk ook wel dicht, want wie niet gezond is … survival of the fittest. Maria Catharina zegt eigenlijk hetzelfde als de oude Scrooge: ‘If they would rather die, … they had better do it, and decrease the surplus population’. Scrooge schaamt zich daar later nog over als de Geest van de Toekomst deze woorden citeert en aan Scrooge een mogelijke toekomst voor de ziek Tim laat zien. Dat buiten romans mensen zich schamen voor leugens en botte opmerkingen komt helaas bitter weinig voor.

  Het is ook onzin om te zeggen dat de regering zich niet bemoeit met tabaksgebruik. De inperking van de tabaksreclame, van de verkoop aan minderjarigen, de doelbewuste prijsverhogingen, en het verbod op roken in openbare gelegenheden zijn allemaal regeringsmaatregelen die gericht zijn op gedragsbeïnvloeding.

  De implicatie dat de extra verkoop van vaccins tegen kinderziekten in Nederland (voor de Bijbelgordel gaat het om 2000 kinderen per jaar) met een euro per dosis af fabriek voor ‘de farmaceutische industrie’ wat uitmaakt is te gek voor woorden.

  Al die discussie wordt uitgelokt door de informatieverstrekking van het RIVM. Die discussie is zelf voorlopig een belangrijk middel tot gedragsbeïnvloeding. En het ironische is dat Maria Catharine daar nu zelf aan meedoet!

  Veel mensen realiseren zich dat de ‘kinderziekten’ bijna zijn uitgebannen door een collectieve inspanning en veel mensen irriteert het als sommigen niet meedoen om onzinnige redenen (‘parasieten!’). De alcohol en tabaksgebruikers benadelen voornamelijk zichzelf, maar de niet-inenters bedreigen ook anderen, namelijk hun kinderen en al diegenen die door een of ander toeval wel zijn ingeënt maar niet immuun zijn, of die om medische redenen, allergie bijvoorbeeld, niet ingeënt zijn.

 5. Om het maar niet te hebben over mensen die om de een of andere reden problemen met hun immuunsysteem hebben. Maar ja, die mogen natuurlijk wel dood gaan, volgens Catherine.

 6. Onze kinderen zijn gezond. Wie er aan dood gaat niet gezond genoeg. Survival of the fittest…

  Dan mag Maria Catharina toch eens verklaren waarom vanaf pakweg 1500 -toen West-Europeanen de Nieuwe Wereld gingen veroveren- ruim 90% van de inheemse bevolking uitgeroeid werd door voornamelijk pokken en mazelen. Ook op andere continenten hielden de ‘Europese’ ziekten huis, doordat die zich razendsnel verspreidden nadat de oorspronkelijke bewoners in aanraking kwamen met kolonisten.
  Die oorspronkelijke bewoners waren dús niet gezond genoeg of wat?!

 7. http://www.innl.nl/page/2231/nl

  In 1784 besloten de ouders van Annemietje van Eck dat zij, in tegenstelling tot haar broer en zus, nog te jong was om ingeënt te worden met de kunstpokken. Annemietje kreeg de pokken en overleed. Haar vader, Lambert van Eck, worstelde met zijn geweten. Hij had het besluit genomen om zijn dochtertje niet te laten inenten, maar wie was er verantwoordelijk voor haar dood: hijzelf, de dokter, of God? In zijn dagboek dekte hij zich omslachtig in:

  ‘Allerliefste Annemietje, dierbaar kindje, liefst van God, die u daarom heeft ontogen aan ’t onzalig waerlend lot.’ Als dit verhaal onder ’t oog onzer kinderen komen mocht, twijfel ik niet of het zal nog tot vertedering hunner harten strekken en hun de inenting doen waarderen boven het gevaar der vernielende natuurlijke pokjes, die wij zo gaarne ook door inenting aan dit kindje hadden voorgekomen, doch welk voornemen wij ons om de jongheid van hetzelve in het gevaar van tanden en stuipen, niet zonder den docter ook geraadpleegd te hebben, hebben laten ontraden, oordelende haar lot verder aan de Voorsienigheid over laten te moeten, die het behaagde zulks met deze ongelukkige uitslag te achtervolgen.

  Nu in 2013 dekken nog steeds heel wat mensen zich omslachtig in, en niet alleen een deel van de gelovigen in de bijbelgordel. Het is wat Jan Willem ook zegt:

  Maria Catharina vertegenwoordigt die typisch harteloze onwetende Kritisch-Prikkenhouding.

  De vraag is of onwetendheid in 2013> nog een geldig excuus mag zijn wat iig vaccinatie betreft, en de duimzuigerij daarover niet harder aangepakt zou moeten worden.

  Het onnodig verspreiden van aantoonbare broekafzakkende onzin over medische zaken is potentieel levensgevaarlijk, en heeft m.i. niets te maken met vrijheid van meningsuiting als er ook nog eens smaad en laster aan te pas komt, waaronder vilein beweren dat onder meer vaccinatie slechts uitgevonden is om er geld mee te verdienen.

 8. De volgende opinie:
  ‘Stuur onze vaccins tegen mazelen naar Afrika’

  Angst voor mazelen is, althans bij gezonde Nederlandse kinderen, ongegrond, betoogt Wini Zaaijer-Bijleveld. Liever sturen we onze vaccins naar Afrika, waar het echt nodig is.

  Bij kinderen met een gezonde weerstand is er dan – bijna nooit- wat aan de hand. De weerstand tegen deze ziektes neemt echter omgekeerd evenredig toe, zodat men er later in z’n leven geen last meer van krijgt.

  Anders is het gesteld in landen waar kinderen lijden aan ondervoeding en een slechte weerstand hebben, zoals in bijvoorbeeld Afrika. Daar kunnen de mazelen wel ernstige complicaties veroorzaken, en zelfs dodelijk zijn. Zolang er niet…..(..)

  In een natuurgebied, of een gebied dat teruggegeven wordt aan de natuur, herstellen zich de verhoudingen tussen de diverse kruiden allengs en vindt men een heel scala aan planten groei waarbij niets het andere overheerst. Als de leefomgeving van kinderen gezond is en zij goede, liefst zo natuurlijk mogelijk gekweekte voeding krijgen, niet te veel achter de computer zitten maar ook lekker buiten spelen en bewegen, dan zal het met die kinderziektes ook wel loslopen.

  Vraag ik me toch af waardoor mijn gezonde dochter hersenvliesontsteking kreeg van de bof in die goede oude tijd. Die had dat volgens het het Evangelie van Wini niet kúnnen krijgen dan of moet o.a. ik zich met terugwerkende kracht nog schuldgevoelens aan laten praten?

  Het wachten is op de volgende zelfbedachte oorzaak en/of remedie.

 9. Heerlijk, natuurlijk. Als het uit de natuur komt is het altijd goed. Vandaar dat ik vandaag op de Duitse TV hoorde dat men in pakjes kruidenthee kankerverwekkende stoffen heeft ontdekt. En daarbij ging het dus niet om chemicaliën, maar om plantjes, die er per ongeluk in terecht waren gekomen en die kankerverwekkende effecten kunnen hebben. (Maar o zo natuurlijk hoor.)

 10. “Als het uit de natuur komt is het altijd goed”

  Als iemand dat zegt moet je eens vragen of hij/zij een cyanidevergiftiging door abrikozenpitten “goed” vindt en die van een chemische variant niet?

  En of een beet van een giftige slang of schorpioen “goed” is en of hij/zij een kopje aardolie wil drinken.

  En of een chemisch gemaakt geneesmiddel fout is en het wel goed is om voor datzelfde natuurlijke geneesmiddel het hele regenwoud te moeten kappen.

  Volgens mij is het grootste misverstand dat velen denken dat kruidengeneesmiddelen geen bijwerkingen hebben. Dream on!

  Kruiden en bijwerkingen op hart- en vaatstelsel
  http://www.kwakzalverij.nl/1215/

 11. Was er ook geen ‘natuurlijk’ afslankmiddeltje waar een kruid in verwerkt zat, dat nierfalen veroorzaakte? Je slankt natuurlijk wel lekker af, als je dood bent, maar dat lijkt me toch niet de bedoeling.

  Ik weet nog steeds niet op welke mensen ik kwader moet worden. De mensen die vinden dat ze hun kind niet mogen inenten van hun geloof, of op mensen die dit soort onzin verkondigen, in de reacties bij het, door Wilma aangehaalde, stuk in De Volkskrant:

  JoopdeZoet

  He he eindelijk een nuchtere reactie! . maar voor mazelen staan 6 weken mijn vier kinderen hebben het gehad dus ik weet ervan, de hele school lag plat. Verder is het zo dat de ziektes er niet voor niets zijn, je kunt er als mens beter van worden. Door de ziekte kun je nl heel wat oude troep omvormen zodat je lichaam meer eigen wordt. Maar ja de artsen kennen de ziekteprocessen en hun betekenis niet meer en daarom is het risico’s uitsluiten geblazen.

  Ja hoor, en als het kind met ernstige gevolgen in het ziekenhuis belandt, wordt het een beter mens. En mocht het kind gehandicapt raken, of dood gaan, dan is het in ieder geval een veel beter mens. Je zou dit soort mensen toch een zeer vervelende ziekte toewensen, om een beter mens te worden.

 12. Wini Zaaijer-Bijleveld:

  Als de leefomgeving van kinderen gezond is en zij goede, liefst zo natuurlijk mogelijk gekweekte voeding krijgen, niet te veel achter de computer zitten maar ook lekker buiten spelen en bewegen, dan zal het met die kinderziektes ook wel loslopen.

  Op de 1e plaats gaat Wini er dus al aan voorbij dat in die gezonde leefomgeving uiterst giftige bomen, planten en struiken kunnen staan, en een tal van kamerplanten is ook giftig. Voor een klein kind kunnen o.a. een of twee giftige besjes al voldoende zijn om ervan dood te gaan.
  – Voor wat betreft de voedingswaarde is er nauwelijks verschil tussen biologische en andere groenten of fruit.
  – Ik kan wat gemist hebben, maar welke baby’s zitten te lang achter de computer? Hetzelfde met buiten spelen en bewegen voor de allerkleinsten.

  De reden om vervroegd te gaan vaccineren, heeft daar uiteraard niets mee te maken.

  24-6-2013
  Vandaag heeft minister Schippers van VWS besloten om kinderen met een verhoogd risico op besmetting met mazelen een extra vaccinatie aan te bieden. Dit in verband met de recente uitbraak van mazelen in de zogeheten “biblebelt” (delen van het land waar veel strenggelovigen wonen en de vaccinatiegraad relatief laag is). Zie hiervoor ook ons nieuwsbericht van 12 juni. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) ondersteunt dit aanbod.

  Tot enkele decennia terug werden kinderen niet gevaccineerd tegen mazelen. Mazelen betreft evenwel geen onschuldige kinderziekte. Naast frequent voorkomende complicaties als middenoorontsteking of longontsteking kan een hersenvliesontsteking met aanzienlijke kans op blijvende restschade optreden. In zeldzame gevallen overlijden patiënten aan mazelen. Zeer jonge kinderen (< 1 jaar) met name van niet beschermde moeders hebben een verhoogde kans op ernstige complicaties en sterfte. Daarnaast is mazelen zeer besmettelijk, een kind met mazelen geeft grote kans tot besmetting van anderen. Vaccinatie biedt bescherming tegen de ziekte.

  Ook oudere ongevaccineerde kinderen worden uiteraard niet beschermd tegen complicaties door voedsel e.d..
  Dat het aantal sterfgevallen sterk teruggelopen is, danken we ook aan de betere behandelmethoden daarvan, mits die ontstaan is door een bacterie die door de mazelen vrij baan heeft gekregen. Een virale hersenvliesontsteking is niet te behandelen, met daardoor dus aanzienlijke kans op blijvende restschade, waaronder doofheid.

  Wini Flierefluiter Zaaijer-Bijleveld, is helaas niet de enige die er erg makkelijk over denkt. Ze zouden een ernstige complicatie eens zelf moeten meemaken bij kind en/of kleinkind denk ik dan. Dan piepten ze wel anders.

 13. Het idee van Joop de Zoet namelijk

  Door de ziekte kun je nl heel wat oude troep omvormen zodat je lichaam meer eigen wordt.

  is typisch antroposofisch geloof. Het berust niet of nauwelijks op enig onderzoek. Er schijnt wel onderzoek te zijn dat een licht positief mentaal effect aantoont van een doorgemaakte koortsende ziekte, maar als vergeleken wordt met de mentale effecten van inenten, dan blijken die er ook te zijn.

  Helemaal geloven doe ik het niet, want zoiets kun je niet met loting en blindering toetsen, dus het is een observationele studie, en dan zit je met een oncontroleerbare variabele, namelijk de opvatting van de ouders en het hele intellectuele milieu waarin het kind verkeert.

  Maar hoe je moet vast stellen dat er oude troep is voor de ziekte en dat die na de ziekte omgevormd is, dat is me een raadsel. Idem met ‘lichaam meer eigen’. Het is net zo irrationeel als de Heidelberger Catechismus, en waarschijnlijk even fanatiek beleden.

 14. Verwarrend bericht over de situatie in Duitsland met in grote chocoladeletters in tal van Media:
  Geen mazelenprik voor veel Duitse kinderen

  Bijna twee derde van de Duitse kleine kinderen is onvoldoende beschermd tegen de mazelen. Tot die alarmerende conclusie is de Duitse artsenvereniging gekomen na een breed opgezet onderzoek waarvan de resultaten donderdag naar buiten worden gebracht.

  Slechts 37 procent van de kinderen in de Bondsrepubliek krijgt voor de tweede verjaardag de aanbevolen dubbelenting van twee prikken. Vooral in de deelstaten………

  Hier staat al wat meer over wat er aan de hand is/zou kunnen zijn:
  http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/geen_mazelenprik_voor_veel_duitse_kinderen_1_755063

  De onderzoekers bekeken 550.000 kinderen die waren geboren in 2008, 81 procent van alle kinderen die dat jaar in Duitsland werden geboren. Veel kinderen hebben de tweede enting niet gehad en zijn daardoor onvoldoende of helemaal niet beschermd. In 3 tot 5 procent van de gevallen slaat de eerste prik niet aan en zijn ze tot hun tweede jaar onbeschermd. „Gezien de onderzochte populatie betekent dat tussen de 14.000 en 23.000 kinderen die een eerste prik hebben gekregen niet beschermd zijn, terwijl de ouders dat wel denken”, aldus de leidende wetenschapper van het project.

  Naar schatting van het Robert Koch Instituut is er dit jaar tot half juli bij 1207 mensen in Duitsland mazelen vastgesteld. Ook Nederland kampt met een mazelenepidemie. Het aantal meldingen van mensen die besmet zijn, ligt boven de 320.

  In Nederland is normaal gesproken de eerste BMR-vaccinatie bij 14 maanden en de tweede bij negen jaar.
  Eerdaags de dikgedrukte koptekst:100% van de Nederlandse kleine kinderen onvoldoende beschermd’ of wat?!
  En hoe zit het met deze ‘opwekkende’ eindquote bij de Refjes?:

  De artsenvereniging waarschuwt mensen hun kinderen vooral toch goed te laten inenten. Ernstige complicaties zijn er zelden, maar zijn mogelijk. Mensen overlijden soms jaren nadat ze geïnfecteerd zijn, alsnog aan de gevolgen van de mazelen. Zo stierf in juni een 14-jarige jongen in Duitsland aan de ziekte die hij als zuigeling had opgelopen en al die jaren ongemerkt met zich had meegedragen.

  De bron van dit alles nog niet gevonden en praat me niet over het ANP. Het lijkt er wel vaker op dat daar een stagiair(e) een nieuwsbericht heeft mogen inkloppen.

 15. De volgende opinie in de VK. Arnold Huijgen is predikant en docent aan de theologische universiteit Apeldoorn. Bart Jan Spruyt is voorzitter van de Edmund Burke Stichting:
  ‘Waarom zouden burgers niet zelf beslissen of ze hun kinderen laten vaccineren?’

  De kans dat kinderen schade oplopen door de ongezonde levensstijl van hun ouders is groter dan door niet vaccineren, vinden beide heren.

  Veel ouders die hun kinderen niet laten vaccineren, komen helemaal niet uit de reformatorische, maar bijvoorbeeld uit de antroposofische hoek. Bovendien zijn er calculerende burgers (zoals de VVD ze anders graag ziet) die het risico op mazelen accepteren om het kleinere risico van complicaties na inenting te voorkomen.

  Die ouders kunnen deze risico’s niet wetenschappelijk wegen, maar geldt dat niet voor vele risico’s die ouders voor hun kinderen nemen? Wat te denken van alle survivals, bergbeklimmingen en wildwatertochten waaraan ouders hun kinderen in deze vakantie blootstellen? Zal Rutte daar ook tegen waarschuwen met een appèl op beheerders van pretparken? Komen er ook controleurs voor stopcontactbeveiliging en traphekjes in gezinnen met jonge kinderen?

  Uiteraard is het goed dat er wordt gevaccineerd. Mazelen zijn een ernstige ziekte. Maar de kans dat kinderen schade oplopen door de ongezonde levensstijl van hun ouders is vele malen groter. De verontwaardiging is dus wel een beetje hypocriet. Religie is altijd een makkelijk doelwit. Onder het mom van al dat getheologiseer is de overheid bezig opnieuw zijn bevoegdheden op te rekken en die van de burger te verminderen.

  In dit verband is het goed nog eens te herinneren aan de scheiding tussen kerk en staat. Die houdt in dat de kerk niet over de staat mag heersen en de staat niet over de kerk.

  Tjonge jonge toch! Wat een kromdenken alweer.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke_Stichting

  De Edmund Burke Stichting (EBS) biedt een platform voor het conservatisme in Nederland. Ze is vernoemd naar de conservatieve filosoof en politicus Edmund Burke, die algemeen wordt beschouwd als de grondlegger van het conservatisme als filosofische stroming.

  De stichting werd eind 2000 opgericht, door onder andere de Leidse rechtsfilosoof prof. dr. Andreas Kinneging, Joshua Livestro en Bart Jan Spruyt.

  http://ahuijgen.nl/

  Deze website is opgezet om de academische en kerkelijke gegevens van dr. A. (Arnold) Huijgen op één plek vindbaar te maken. Het menu hierboven spreekt voor zich.

 16. Het geval van de 14-jarige Duitse jongen was SSPE.
  Zie
  http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/lage-14-jaehriger-an-spaetfolgen-von-masern-gestorben-a-905585.html

  Het trieste is dat hij als baby de infectie opliep in de wachtkamer van de huisarts.

  Zie voor SSPE http://nl.wikipedia.org/wiki/Subacute_scleroserende_panencefalitis

  Meer details bij
  http://en.wikipedia.org/wiki/Subacute_sclerosing_panencephalitis

  Het ziekteproces bestaat in zo’n geval in een geleidelijke aftakeling die een jaar of drie duurt; in het geval van de jongen duurde het in totaal negen jaar. SSPE komt in ongeveer 1 op 100.000 gevallen van mazelen voor als zeer laat gevolg. Het kan speciaal optreden als iemand voor het eerste levensjaar geïnfecteerd raakt (dat kwam vroeger natuurlijk zelden voor omdat moeders zelf de infectie hadden doorgemaakt en de kind-immuniteit dan tamelijk lang duurt)

  Volgens mij gooit het Spiegelbericht hersenbeschadiging door hersenvliesontsteking en SSPE op een hoop door vaagweg te spreken over 0,1% van de gevallen.

 17. Het alarmerende bericht uit Duitsland is ook in tegenspraak dat van het NIVEL van gisteren
  Niet dat het -vooral nu- niet goed zou zijn dat ouders alle vlekjes -bij met name jonge kinderen- even laten controleren, maar extra ongerustheid wordt in Nederland niet nodig gevonden.

  NIVEL Zorgregistraties eerste lijn – Surveillance registreert en analyseert snelle veranderingen in actuele klachten en aandoeningen veroorzaakt door infectieziekten. Bij de mazelenepidemie worden vlekjesziekten en mogelijke complicaties in de gaten gehouden. In week 27 (1 – 7 juli) zagen de huisartsen ruim 200 jonge kinderen (tussen 0 en 4 jaar) met vlekjes per 100.000 inwoners, terwijl dat aantal in 2011 gemiddeld onder de 70 lag.

  Jan Willem:

  Volgens mij gooit het Spiegelbericht hersenbeschadiging door hersenvliesontsteking en SSPE op een hoop door vaagweg te spreken over 0,1% van de gevallen.

  Ik heb weinig op met het gedachtengoed van de gelovigen in de Biblebelt, maar ook die hoeven niet geconfronteerd te worden met onnodige bangmakerij door ongenuanceerde berichtgeving van het ANP.

  Nog erger is dat dat zelfs overgenomen is door Medisch Contact:
  http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/134770/weinig-duitse-kinderen-krijgen-mazelenprik.htm

  De redacteur had blijkbaar wel tijd om een passend plaatje erbij te zoeken.

  MC is regelmatig ook niet om over naar huis te schrijven en dan zeg ik het nog netjes. Daar komt weleens commentaar op, maar daar lijkt de redactie zich niet veel van aan te trekken.

 18. Al sinds het begin van de epidemie was het elke week telkesn ongeveer 40% meer dan de week daarvoor. Die wekelijkse stijging van 40% zal nog wel even doorgaan. Dat is wat het RIVM nogal onderkoeld noemt ‘geen reden voor ongerustheid, omdat de stijging past bij de ontwikkeling van een epidemie.’

 19. ‘In Nederland zijn er behalve mensen die om een godsdienstige reden de mogelijkheid tot vaccinatie niet als een godsgeschenk zien, maar als hovaardij. Juist omdat ze weten dat de vaccinatie werkt, weigeren ze hem. ‘
  Niet echt wetenschappelijk moet ik zeggen. Iedereen wordt met de paplepel ingegoten dat een vaccin ‘werkt’, en als je dat vervolgens gelooft wordt dat als bewijs gezien dat het ‘vaccin echt werkt’. Is dat wetenschap?????????????

 20. Dat het vaccin werkt is niet alleen napraterij van onbekenden, maar daar is solide bewijs voor.
  1. Kijk naar de cijfers van het aantal mazelengevallen sinds 1976. Zie:
  http://www.skepsis.nl/blog/2011/02/de-komende-epidemie-van-mazelen/
  2. De epidemieën in Nederland treden alleen op in gebieden waar veel vaccinatieweigeraars bij elkaar zitten. Hetzelfde ziet men ook elders.
  3. Bij zo’n epidemie wordt een klein aantal gevaccineerden getroffen, precies in overeenstemming met het gegevens dat de besmettingskans bij blootstelling bij gevaccineerden veel kleiner (ca. 100 of 200 maal zo klein) is dan bij ongevaccineerden.
  4. De VS waren zelfs een tijdje mazelenvrij, nadat men daar strikt de hand had gehouden aan de regel ‘zonder prik kom je de school niet in’. De enige gevallen van mazelen rond 2000 waren personen die dat in het buitenland hadden opgedaan.
  5. Na een mazelenvaccinatie blijkt de hoeveelheid antistoffen tegen mazelen in het bloed te stijgen en doorgaans ook hoog te blijven en bij een kleine epidemie kon zelfs bepaald worden welke hoeveelheid antistoffen nog bescherming geeft. Zie het stuk. Heeft Jeannet dat wel gelezen en begrepen?
  6. Uiteraard is voor de invoering van het vaccin uitvoerig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werking; vaccins worden niet goedgekeurd als er geen wetenschappelijk bewijs voor de werking is.

  De opmerking dat de werking van het vaccin slechts geloofd kan worden verraadt een opvatting die alle kennis aan ‘geloof’ toeschrijft. Op die manier is 13 x 17 = 221 ook een geloof – dus ‘onwetenschappelijk’, want maar weinig mensen zullen het aantal hokjes op een 13 x 17 bord hebben nageteld of het bewijs van de wetten van de rekenkunde helemaal hebben nagelopen en begrepen (of de werking van hun rekenmachine tot in alle details hebben gecontroleerd).

 21. Jeannet:

  Niet echt wetenschappelijk moet ik zeggen. Iedereen wordt met de paplepel ingegoten dat een vaccin ‘werkt’, en als je dat vervolgens gelooft wordt dat als bewijs gezien dat het ‘vaccin echt werkt’. Is dat wetenschap?????????????

  Virologie is een serieuze wetenschap en absoluut geen geloofsovertuiging die iedereen door de strot geduwd krijgt, zoals jij blijkbaar wenst te suggereren.

 22. Nu actueel op deze site:
  http://www.nujij.nl/algemeen/stel-uw-vraag-aan-roel-coutinho-directeur-van-het.24127554.lynkx

  Stel uw vraag aan Roel Coutinho directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)

  NU.nl interviewt Coutinho over de huidige uitbraak van de mazelen en vaccineren tegen dit soort kinderziektes. Heeft u vragen aan Coutinho, stel ze hier, de redactie selecteert vragen die in het interview aan bod kunnen komen.

  Tot nu toe 20 reacties en er zitten er al een paar tussen waar je niet goed van wordt. Bij sommige mensen heb je aan engelengeduld niet genoeg, zo lijkt het.

 23. Er zitten inderdaad de nodige juweeltjes tussen, waar m’n broek echt van af zakt. Sommige vraagstellers kunnen hun vraag net zo goed niet stellen, want ze zijn zo vooringenomen, dat ze alleen het antwoord accepteren dat ze willen horen. Zoals deze:

  5 uur 20 minuten geleden door future freedom
  Wat is uw eigen belang van geld inkomsten die u ontvangt voor de vaccinaties blijf de mensheid niet langer vergiftigen en voorliegen?
  Ik hoop dat uw eigen kinderen dagelijks worden gevaccineerd dan praat u de mensheid geen toxines meer aan ? Ik zal uw manipulatie van leugens nooit meer accepteren en zoals de media daar weer lekker opnieuw op inspeelt net als de griephoax gaan er weer miljoenen weggegooid worden let op we zitten in een crissis u bepaalt net zo min als de regering leiders wat de burger wel of niet zullen spuiten.. of een chip voor controle in te brengen 99% wil change ….

  Sinds wanneer worden kinderen dagelijks gevaccineerd?

 24. Renate:

  Sinds wanneer worden kinderen dagelijks gevaccineerd?

  Ik lees die zin meer als een verwensing. Dat future freedom hoopt dat Coutinho zijn mond eens eindelijk houdt, als zijn eigen kinderen overleden zijn door al dat gif. Dat zal hem leren.
  Waaspraat van een complotdenker. Ik heb nog enkele reacties kunnen lezen die inmiddels verwijderd zijn en die waren nog een stuk erger.

  Deze reageerder zal een eerlijk en open antwoord ook niet accepteren:

  33: 3 uur 43 minuten geleden door Trisha001

  Waarom worden ouders bij een bezoek aan het consultatiebureau niet voorgelicht over de verschillende mogelijkheden op het gebied van vaccineren? Als ouders op de hoogte zijn van de gevaren en alternatieve mogelijkheden kunnen ze een weloverwogen keuze maken om hun kind te laten vaccineren of niet (of op een andere manier bv door homeopathie). Nu voelt het als een verplichting. Waarom is er zo weinig openbaarheid over de mogelijkheid om kinderen te vaccineren dmv homeopathie? De korrels die hiervoor gebruikt worden bevatten geen zware metalen en/of lichaamsoneigenstoffen dit in tegenstelling tot de synthetische vaccins die het RIVM aanbiedt. Of is het misschien zo dat de rol van de pharma industrie groter is dan wij als burgers ooit voor mogelijk houden?
  Afijn, een hoop vragen, maar ik hoop op een open en eerlijk antwoord…….

  Met dank aan onder andere de leugens van homeopatenclub Kritisch Prikken.

 25. Quote uit item:

  De vaccinatie heeft, aldus de pdf op de NVKP-site, trouwens ook het nadeel dat men er autisme en darmproblemen van kan krijgen. De voetnoten verwijzen naar het werk van Wakefield en kornuiten. Maar Wakefield was een financieel gemotiveerde fraudeur die inmiddels juist vanwege dit werk uit de artsenstand is gezet. Zijn werk is zeer grondig ontkracht, maar in het blaadje van Kritisch Prikken wordt hij afgeschilderd als held.

  Enkele quotes uit vragen aan Roel Coutinho:

  Waarom krijgen burgers (en artsen) geen voorlichting over de samenstelling van vaccins die allen o.a. kwik en formaldehyde bevatten – totaal circa 150 stoffen! We mogen toch ook geen kwikthermometers meer gebruiken om gezondheidsredenen (hoewel dit nou niet meteen in de bloedbaan komt)? Vindt u het juist babies van 4 mnd met een dosis giftig kwik e.a. in te spuiten?

  Is er deugdelijk uitgezocht of Thimerosal (Kwik verbinding) de oorzaak is van de explosie aan autisme?

  In een van de verwijderde reacties werd een link gegeven naar een artikel van 14 juli j.l. op een complotsite: Geen autisme of ADHD bij niet-gevaccineerde kinderen

  Rapporten uit Amerika over autisme en gevaccineerde kinderen doen het ergste vrezen. Sinds de jaren negentig werd thimerosal aan vaccins toegevoegd, een op kwik gebaseerd conserveringsmiddel. Bovendien werd toen het aantal vaccinaties verveelvoudigd.

  In het artikel van Robert. F. Kennedy jr., getiteld “Dodelijke immuniteit”, wordt gesproken over de doofpotaffaire betreffende de relatie tussen kwik en autisme.

  Verbaast het nog iemand dat daar een hele waslijst aan links is toegevoegd van ook Nederlandse sites, waaronder die van Guido Jonkers, Désirée Röver, Anneke Bleeker en uiteraard die van de NVKP/Kritisch Prikken?

  Met elders op die site verwijzingen naar Nederlandse homeopaten onder de kop: Genezing van autisme is wel degelijk mogelijk!
  Om maar eens over echte belangenverstrengeling te spreken, want oplichterij van de bovenste plank mag je het blijkbaar (nog) niet noemen.

  Kijken we voor de volledigheid ook eens naar de dubieuze rol van het IGZ en zorgverzekeraars indeze:
  http://www.kwakzalverij.nl/1558/IGZ_onderzoekt_homeopathische_autisme_artsen

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat de dossiers lichten van artsen die denken met homeopathische spoelmiddelen autisme te kunnen genezen. De inspectie gaat uitzoeken of die artsen onterecht valse hoop verkopen.

  Verzekeraars, die blijkbaar nog niet in de gaten hebben dat de Cease-therapie in de categorie kwakzalverij gerangschikt moet worden, spelen een vreemde rol. Er zijn zorgverzekeraars die deze autismetherapie vergoeden, deels via een aanvullende verzekering. Verzekeraars hanteren voor vergoedingen een lijst van ‘erkende beroepsorganisaties voor de alternatieve geneeswijzen’. Op die lijst – de meeste verzekeraars hanteren dezelfde lijst – staan onder meer de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) en de Vereniging van Homeopathische Artsen in Nederland (VHAN).

  Dat het overgrote deel niet eens aangepakt kán worden, hebben we dan weer te danken aan de wetgeving van de regering:

  Er zijn in Nederland een driehonderd alternatieve therapeuten die deze therapie toepassen. Een kleine twintig van hen zijn klassiek-homeopathisch arts. Het is deze groep waar de IGZ haar pijlen op richt.

  Er zijn dus heel wat mensen met boter op hun hoofd wat nu met name de BMR-vaccinatie betreft en de onzin die daar letterlijk en figuurlijk over verkocht wordt.

 26. Duidelijk is dat de ronkende verhalen over grote hoeveelheden kwik die aan vaccins toegevoegd zijn en die effecten van dat kwik op neurologische aandoeningen en met name autisme voor kinderen nog steeds de ronde doen.

  Al sinds lang is thiomersal uit de kindervaccinaties (DKTP/BMR) in Nederland verwijderd. Verwijdering van thiomersal uit de vaccinaties voor kinderen rond de eeuwwisseling, is niet gebeurd omdat onderzoeken zouden uitwijzen dat het schadelijk zou zijn, maar het is verwijderd om de kwikbelasting voor kinderen niet onnodig hoog te maken. Dit omdat kinderen ook uit het milieu en het eten kwik binnen krijgen en er op dat moment weinig data ter beschikking waren omtrent de veiligheid/gevaren hieromtrent.

  Veel wordt geschreven over het mogelijke verband tussen thiomersal houdende vaccins en het verhoogde risico op autisme. Sinds de verwijdering van thiomersal uit de kindervaccins is hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Men zou verwachten dat het aantal kinderen met een aan autisme verwante aandoening sinds verwijdering van thiomersal gedaald zou zijn, maar dat is niet zo.

  Veel verhalen over schadelijkheid van thiomersal, trivalente vaccinatie met o.a. BMR en de invloed op het ontwikkelen van neurologische aandoeningen vinden hun oorsprong in een artikel van Wakefield et al. in 1998. In onder meer het blaadje van Kritisch Prikken wordt deze fraudeur dus nog steeds afgeschilderd als held.

  Thiomersal is een conserveringsmiddel dat al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw in vaccins gebruikt wordt. Het kan vroeg in het productieproces gebruikt worden om contaminatie met micro-organismen te voorkomen. Vaak wordt het aangeduid als kwik. Dat is slechts ten dele waar. Thiomersal bevat naar gewicht 49,6% kwik (de rest is een asperineverbinding). In het lichaam valt het uiteen in ethylkwik en thiosalicylaat. De stof heeft (in het lichaam) ook andere eigenschappen dan (methyl)kwik wat men onder meer binnen krijgt door voedsel (vette vis) en door luchtverontreiniging.

  Het moge duidelijk zijn dat in bv. kwikthermometers metallisch kwik werd gebruikt en niets te maken had/heeft met het zogenoemde kwik in vaccins.

  Noot redactie: de stof heet thiomersal behalve in de VS waar men spreekt over thimerosal (is hierboven gecorrigeerd). Zie voor meer informatie http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:200399&type=org&disposition=inline&ns_nc=1 ; Het Handboek vaccinaties vermeldt dat de vaccins van het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma nooit thiomersal hebben bevat. Met ingang van 2005 zit het ook niet meer in de standaard griepvaccinaties. Het zit nog wel in het losse tetanusvaccin. Zie
  http://books.google.nl/books?id=EdHRaWc-nlYC&pg=PA189&lpg=PA189&dq=thiomersal+rijksvaccinatieprogramma&source=bl&ots=f5l5MOo5wA&sig=zMf35ZzvUxVllycxrEJgeVAVqPU&hl=nl&sa=X&ei=Qx_pUffEFabe4QTUmIGYBw&ved=0CHwQ6AEwCA#v=onepage&q=thiomersal%20rijksvaccinatieprogramma&f=false

 27. Kennelijk maakt dit onderwerp veel los bij NVKP-sympathisanten. Naar aanleiding van dit bericht:
  http://www.nu.nl/binnenland/3529400/aantal-gevallen-van-mazelen-stijgt-466.html

  van 13:06 gisteren zijn in korte tijd meer dan 600 reacties gekomen op

  http://www.nujij.nl/algemeen/aantal-gevallen-van-mazelen-stijgt-naar-466.24126364.lynkx

  en wel
  146 in het eerste uur na publicatie
  163 in het tweede uur
  132 in het derde uur
  91 in het vierde uur
  34 in het vijfde uur
  daarna pieterde het een beetje uit,
  maar toch nog wel 51 gisteren en
  tot nu 20 vandaag.

  Veel opmerkingen richting streng gereformeerde gelovigen, die meestal kant noch wal raken. Die gelovigen beschouwen specifiek ziekte en het weer als direct door God veroorzaakt. Daarom maken de voorbeelden van autogordels geen indruk op hen. In hun beleving komt inenten (en het plaatsen van bliksemafleiders op kerkgebouwen) erop neer dat men zich opzettelijk probeert aan Gods almacht te onttrekken. Ze hebben waarschijnlijk het gevoel dat als ze dat zouden doen, ze elk ander ongeluk dat hun kind zou overkomen onherroepelijk zouden aanvoelen als een straf voor hun hovaardij en daar to het eind van hun leven spijt over hebben. Zoiets. Op dezelfde manier als iemand met een slok op niet achter het stuur kruipt vanwege het gevoel: áls ik toevallig een halve seconde te laat rem en iemand doodrij, zal ik mezelf dat nooit kunnen vergeven.

  Er zijn natuurlijk heel van die gelovigen die toch inenten (net zoals er veel rooms-katholieken zijn die zich niks aantrekken van het officiële r.-k. standpunt over anticonceptie).

 28. Het voordeel van de gelovige anti-vaccinanten is in ieder geval dat ze in ieder geval wel accepteren dat vaccinaties werken. Sommigen laten zich door dit soort gebeurtenissen er toch van overtuigen dat het beter is het kind te vaccineren, al moet dit dan bij voorkeur op een dusdanige manier gebeuren dat de buitenwereld het niet merkt.
  De anti-vaccinanten die alle mogelijke onzin over vaccins op internet gooien en hun volgelingen, zullen zich niet zo gemakkelijk laten overtuigen. Zij zijn er van overtuigd dat vaccinaties niet werken, of schadelijk zijn.

 29. Vervolg op het verwarrende bericht uit Duitsland:
  http://www.skepsis.nl/blog/2013/07/kritisch-prikken-liegt-over-mazelen/#comment-8210

  Het originele bericht staat inmiddels on-line en daar klinkt een en ander toch al een stuk anders dan in de media:
  http://www.versorgungsatlas.de/fileadmin/pdf/PM_Masernimpfung_Bund.pdf

  Wäre Zweibrücken überall, könnte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit Deutschland zufrieden sein: In der kreisfreien Stadt im Südwesten von Rheinland-Pfalz erhalten 94,8 Prozent der Kleinkinder vor ihrem zweiten Geburtstag die erste Masern-Impfung und über drei Viertel der Kinder die nicht minder wichtige Zweitimpfung. Die 33.000-Einwohner-Stadt erreicht damit zumindest bei der ersten Impfung knapp jene Ziel-Quote der WHO (95 Prozent), die nötig ist, um die Masern bis zum Jahr 2015 europaweit auszurotten. Nur zwei weitere Landkreise in Deutschland können bei der Erstimpfung mit Quoten knapp unter 95 Prozent aufwarten: Müritz in Mecklenburg Vorpommern und Remscheid in Nordrhein-Westfalen. Bei der Zweitimpfung fehlen solche Traum-Quoten jedoch in ganz Deutschland.

  Schlusslicht Bayern. Am anderen Ende der Quoten-Skalen drängeln sich hingegen vergleichsweise viele
  Städte und Landkreise: Bundesweite Schlusslichter sind die Landkreise Rosenheim, Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz in Bayern. Dort erhalten nur 61,3 bis 65,6 Prozent der Kinder die erste und nur maximal 39,5 Prozent die zweite Impfung. Da die Quoten der meisten bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegen, ist der Freistaat Schlusslicht auf Länderebene.
  Daran können auch respektable Werte in etlichen Landkreisen nichts ändern, beispielsweise die überdurchschnittlichen Quoten der kreisfreien Stadt Hof, in der immerhin 93,9 Prozent der Kleinkinder die
  erste und noch 67,7 Prozent die Zweitimpfung vor Vollendung des zweiten Lebensjahres erhalten.

  SPEZIALFALL SACHSEN.In Sachsen weichen die Empfehlungen der sächsischen Impfkommission (SIKO) von den Empfehlungen
  der STIKO ab. Die Erstimpfung wird ab dem 13. Lebensmonat empfohlen – ohne ein Zeitfenster, bis zu dem die Impfung erfolgt sein sollte. Die zweite Impfung wird erst ab dem 6. Lebensjahr empfohlen. Darum konnte Sachsen bei den Auswertungen der zweiten
  Impfung nicht berücksichtigt und fließt auch nicht in den entsprechenden Bundesdurchschnitt ein.

  In Duitsland dus geen Biblebelt met een concentratie van gemeenten onder de wenselijke vaccinatiegraad, maar daar verdeeld over het hele land. Vandaar andere adviezen dan in Nederland denk ik, wat de tweede vaccinatie betreft.

  Wel regionaal verschillend is de mate van invloed van anti-vaccinanten:

  Verunsicherte Mütter.Die Versorgungsatlas-Studie bestätigt darüber hinaus andere Untersuchungen, denen zufolge die Impfmüdigkeit oder gar Impfskepsis bei Familien mit einem hohen sozioökonomischen Status besonders ausgeprägt ist. Insbesondere spielt die formale Bildung der Mütter eine Rolle: Die Impfwahrscheinlichkeit sinkt bundesweit mit steigender Quote hoch qualifizierter Mütter. „Diese Faktoren können die Unterschiede jedoch nur teilweise erklären“, sagt Dr. Mangiapane. „Auch der Einfluss regional unterschiedlich stark vertretener impfkritischer Ärzte, Heilpraktiker und Homöopathen wirkt sich vermutlich aus.“

  (vet door mij)

 30. Het is enigszins off topic misschien maar in 2010 overleden er ongeveer 19.000 mensen aan ziekten direct veroorzaakt door roken, enige duizenden tgv. meeroken . (bron jellinek)
  …Laten we zeggen dat er sinds 1998 15 x 20.000 = 300.000
  mensen overleden zijn ten gevolge van roken. Ten gevolge van Mazelen infectie zijn er, naar ik begrepen heb , 5 kinderen overleden sinds 1998. Nu wil ik geenszins deze 5 doden tgv mazelen bagatelliseren, en ik ben me ervan bewust dat het bij roken om volwassenen gaat die bewust het risico nemen, (hoewel velen waarschijnlijk op jonge leeftijd zijn gaan roken en kinderen óók meeroken ) ..maar toch. …Het met ingang van morgen verbieden van verkoop en import van tabak zal
  zéér veel leed voorkomen , denk bijvoorbeeld aan al die kinderen die vader of moeder verliezen tgv. een aan roken gerelateerde ziekte. ..zelfs het verbieden van verkoop onder de 18 (nu 16) zal op lange duur véél meer dan 5 doden per 15 jaar schelen ( het aantal “mazelen-doden” ).
  … Waar ik op wil wijzen met dit alles is het volgende: als “we” echt zouden willen zouden er wetten en maatregelen kunnen worden genomen zoals bv een verbod op tabak, sterke drank, frisdranken ,etc, die direct een drastisch invloed zouden hebben in positieve zin op de volksgezondheid. Ook zaken als verplicht dna profiel van elke burger afnemen en in een databank stoppen en alle internet en telefoonverkeer “scannen”, camera’s overal , etc, ..al die zaken zouden direct de criminaliteit doen afnemen. …toch doen we dat niet, ..denk daar eens over na. ..Demenselijke keuzevrijheid is een groot goed, het risico bij niet-vaccineren weegt volgens mij niet op tegen de eventuele inbreuk op de keuzevrijheid als vaccineren verplicht gesteld wordt.

 31. Wat ik ook mis in de discussie rond vaccineren is de adequate medische behandeling van een -al opgetreden- mazelen infectie.
  Waarom wordt er ook niet ingezet op de ontwikkeling van medicijnen om mazelen infecties te behandelen zodat er geen of minder kans is op complicaties?
  Als er medicijnen voorhanden zouden zijn die de schadelijke effecten van een al opgetreden mazelen infectie zouden kunnen bestrijden , dan zou het niet-vaccineren niet meer zo een probleem zijn.

 32. @mathe 2
  Er is geen andere behandeling van mazelen dan goede verpleging en goed opletten of er complicaties komen.
  Het lichaam is in een vermenigvuldigingsrace met het virus. Dat wil zeggen, het virus vermenigvuldigt zich en de antilichamen ook. Bij de een gaat dat vlugger dan bij de andere. Er zijn nu eenmaal verschillen tussen mensen. Hoe snel het lichaam ‘wint’ wordt mede bepaald door de voorsprong die het heeft. Zelfs als de vaccinatie niet goed aanslaat (= het lichaam maakt niet genoeg antilichamen of raakt ze na een tijdje weer gedeeltelijk kwijt) heeft die toch nog wel effect, omdat de ziekte dan minder hevig is. Maar de complicaties komen door het virus omdat dat de luchtwegen beschadigt. En als het immuunsysteem wat langzaam reageert op het virus, komen er meer virussen dus meer schade. Allerlei bacteriën die zich nu eenmaal overal bevinden krijgen dan een kans om het lichaam binnen te dringen.

  Hoe dan ook, er is helemaal geen een middel (bij mijn weten) dat de virussen kan aanpakken. En daar mazelen vrijwel zeker voorkomen kan worden met twee prikken van een of twee euro elk, heeft het ook weinig zin om ten behoeve van vaccinatieweigeraars miljoenen uit te geven om te proberen een geneesmiddel te ontwikkelen. Geneesmiddelen tegen virale ziekten zijn er bijna niet en bijvoorbeeld Tamiflu werkt ook niet zo goed.

 33. @mathe 1

  Er zijn natuurlijk allerlei dingen die ook heel verschrikkelijk zijn, en waar niet voldoende tegen gedaan wordt. In de meeste gevallen zijn zulke drastische maatregelen niet zo eenvoudig. Zo heeft men in de VS in een opwelling van daadkracht de alcohol verboden. Dat was een grote vergissing. Tabak plompverloren verbieden in Nederland zou waarschijnlijk politieke zelfmoord zijn voor alle politieke partijen die voor stemmen. Plus dat je een enorm probleem krijgt met burgerlijke ongehoorzaamheid.

  Het is waarschijnlijk met dit voorbeeld (mede) in gedachten dat Coutinho tegen een vaccinatieverplichting is. Aan de andere kant zijn in de VS goede resultaten behaald met het ‘no jab no school’-beleid. (Scholen die daar niet aan mee werkten waren meteen hun financiering kwijt, meen ik.) Op het Amerikaanse continent (Noord en Zuid) komt mazelen alleen nog maar als importziekte voor. Daar staat tegenover dat het daar tegenwoordig heel makkelijk is om een levensbeschouwelijke vrijstelling te krijgen.

  Er zijn ook andere manieren van gedragsbeïnvloeding dan brute bestuursdwang uitgeoefend op individuele ouders. Om te beginnen kun je het onderwerp voortdurend in het nieuws houden. Dat is precies wat er nu gebeurt.

  In een recente brief in een krant schetst iemand hoe ook op een ‘bevindelijke’ school uiteindelijk alle ouders overstag zijn gegaan om het één jongen mogelijk te maken de lessen bij te wonen.

 34. @Mathe

  Vaccinatie is de enige manier om mensen tegen besmetting met mazelen te beschermen. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus en is zeer besmettelijk. Het virus verspreidt zich via druppeltjes wanneer een geïnfecteerde patiënt hoest of niest. Tien dagen na besmetting treden de eerste ziekteverschijnselen op; hoge koorts, hoesten, verkoudheid en rode ogen.

  Al enkele dagen voordat de eerste ziekteverschijnselen zich tonen, is deze persoon -zonder het te weten dus- al besmettelijk voor anderen, die op hun beurt in die 10 dagen –de incubatieperiode of incubatietijd geheten– onopgemerkt voor besmetting zorgen.

  Waarom zou je dan het paard achter de kar gaan spannen, want het is precies wat Jan Willem ook zegt:

  En daar mazelen vrijwel zeker voorkomen kan worden met twee prikken van een of twee euro elk, heeft het ook weinig zin om ten behoeve van vaccinatieweigeraars miljoenen uit te geven om te proberen een geneesmiddel te ontwikkelen.

  Virussen vermenigvuldigen zich razendsnel; daarom zou een antiviraal geneesmiddel tegen mazelen sowieso in een zo vroeg mogelijk stadium van de infectie gegeven moeten worden om überhaupt nut te kúnnen hebben. Na 10 dagen heeft dat geen zin meer.

  Het mazelenvaccin heeft vanaf 1963 voldoende bewezen werkzaam te zijn voor het grootste gedeelte van de mensen, dus waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?
  Mazelen kunnen door vaccinatie uitgeroeid worden. Dat was in Europa al het streven voor 2010, maar dat is dus niet gelukt vanwege alle propaganda tegen vaccinatie door diverse anti-vaccinanten.

 35. @Mathe
  Ook ik wil nog even terugkomen op jouw eerste reactie en begrijp me niet verkeerd, ook ik vind dat er allerlei dingen bestaan die ook heel verschrikkelijk zijn, en waar niet voldoende tegen gedaan wordt.

  Je wil het aantal mazelendoden niet bagatelliseren, maar dat doe je m.i. dus wel degelijk door als voorbeeld te gaan rekenen met het aantal tabaksdoden vanaf 1998.

  Op de 1e plaats zou je -bij wijze van spreken- kunnen zeggen dat er voor een mogelijke tabaksdode 40 jaar nodig is en voor een mazelendode 4 dagen na de eerste ziekteverschijnselen. Het meeste risico heeft een baby beneden de 12 maanden.

  Waar je ook aan voorbij gaat zijn de mogelijke ernstige complicaties:
  http://www.rivm.nl/rvp/Images/02_MAZELEN%200706_tcm20-9113.pdf

  Een ernstige oorontsteking met blijvende doofheid, bijvoorbeeld,of een levensbedreigende longontsteking. De kans op oorontsteking is 5 tot 10% en op longontsteking 1 tot 5%.
  Een andere ernstige complicatie is een acute hersenontsteking, die vaak voor blijvende hersenschade zorgt. Dat komt voor bij zo’n 1 op de 1000 patiënten. 1 tot 2 van de 1000 patiënten die mazelen krijgen, sterven aan de ziekte – de kans op sterfte is het grootst bij kinderen onder 1 jaar. Heel zelden blijft een mazeleninfectie langzaam doorgaan in de hersenen. Dit heet SSPE (subacute scleroserende panencefalitis). Jaren nadat iemand mazelen heeft gehad, kunnen er dan steeds erger wordende gedragsafwijkingen ontstaan door achteruitgang van de hersenfuncties. De patiënt raakt in een toestand waarin hij niets meer kan en overlijdt na maanden tot jaren.

  In 2000 rookte 33 procent van de mensen van 16 jaar en ouder. Tien jaar daarvoor was dit nog 38 procent. In 2010 rookte 27% van alle Nederlanders van 16 jaar en ouder in meer of mindere mate.
  Laten we voor het gemak zeggen dat het gaat om 4.000.000/4 miljoen rokers. 1 % daarvan is 40.000, dus pakweg 20.000 doden vertegenwoordigen een 0.5 %.
  Dit alleen maar om aan te geven dat met cijfers gooien geen zin heeft, zonder die in het juiste perspectief te plaatsen.
  De mazelenepidemie van 1999-2000 trof 3292 kinderen
  en volwassen. Daarvan was 94% niet gevaccineerd en 5% onvolledig gevaccineerd. Drie patiënten stierven en een paar honderd liepen ernstige complicaties op.
  Let wel: dit zijn alleen de geregistreerde gevallen, want het werkelijke aantal besmettingen lag ook toen een heel stuk hoger.

  Verhoudingsgewijs kun/mag je het risico van niet-vaccineren m.i. niet wegen met dat van onder meer tabaksgebruikers, en komt het denigrerend over dat bij mazelen maar sprake is van een paar doden.

  Voor vaccinatie zorgde mazelen bovendien voor zo’n 50% sterfte bij kinderen in arme landen, en ging het dus om enorme aantallen.
  Quote uit mijn eerdere link:

  Kremer en Muller: “Dat zijn we als Europa verplicht aan arme landen met een slechte gezondheidszorg. Deze landen zijn op dit moment bezig om hun eigen mazelenepidemieën onder controle te krijgen. Als we in Europa niet goed vaccineren, introduceren we het virus weer opnieuw in deze gebieden. Zo zijn er al een aantal uitbraken van Europese mazelenvirussen geweest in Zuid-Amerika. Wij hebben de verantwoordelijkheid goed te vaccineren, zodat arme landen zich geen zorgen hoeven te maken over onze virussen.”

  Mazelen, maar ook andere levensgevaarlijke virussen, trekken zich niets aan van grenzen, dus niet verder kijken dan die van Nederland lang zijn, is al hélemaal een staaltje van: Me, Myself and I.

  Mazelen, maar ook andere levensgevaarlijke virussen, treffen ook kerngezonde mensen als ze er eerder nooit mee in aanraking zijn geweest, en ook bij hen zijn sterven of complicaties niet te voorspellen.

  Het lijkt me dus verstandig om niet al te gemakkelijk te doen/te gaan doen over mazelen en andere levensgevaarlijke virussen. Dat het in Nederland meevalt met de huidige mazelenuitbraak, en die van rodehond intussen, is louter te danken aan de hoge vaccinatiegraad bij het grootste deel van de bevolking. Daar liften de niet gevaccineerden op mee.

 36. Frankeren:

  Is er in Nederland eigenlijk een inentingsverplichting voor medisch personeelvoor bepaalde ziekten zoals griep?

  Vaccinatie is niet wettelijk verplicht, dus ook niet voor zorgpersoneel. De werkgever is wel verplicht om bepaalde vaccinaties aan te bieden, zoals bijv. de
  Hepatitis B vaccinatie
  http://www.kiza.nl/node/849

  Laten we ons hier beperken tot mazelen en het recente advies van bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg

  Gezondheidszorgmedewerkers zijn met betrekking tot mazelen zowel risicolopers (zij kunnen zelf mazelen oplopen) als risicovormers (zij kunnen hun patiënten besmetten).

  Vanuit arboperspectief dient aan alle gezondheidszorgmedewerkers die risico lopen op mazelen vaccinatie worden aangeboden. Daarnaast moet voorkomen worden dat gezondheidszorgmedewerkers die mazelen ontwikkelen hun patiënten besmetten.

  In het eerste deel van dit document……..

 37. @Wilmamazone, ..; Mijn punt was dat als vaccinaties voor mazelen verplicht gesteld wordt er voorkomen wordt dat gemiddeld eens in de 5 jaar een kind sterft aan mazelen. ..en als roken verboden wordt er 20.000 mensen per jaar minder zullen sterven. …Mijn vraag was ; waarom wordt roken (tabak) niet verboden en waarom wil met vaccineren van mazelen wél verplicht stellen , ..gezien de cijfers.
  Als we redeneren dat de overheid moet ingrijpen als de volksgezondheid in gevaar komt , waarom dan niet in geval van roken? …Kinderen roken welliswaar niet – alhoewel ze ook op hun 13e of 14e kunenn beginnen – , maar roken wél mee en lijden wel als ze hun vader /moeder verliezen door een roken gerelateerde ziekte. .. .. Het sterven en ziek worden door roken lijkt maatschappelijk geaccepteerd te zijn, ..

 38. Mathe:

  (..)…Mijn vraag was ; waarom wordt roken (tabak) niet verboden en waarom wil met vaccineren van mazelen wél verplicht stellen , ..gezien de cijfers.

  Welke ‘men’ precies wil vaccineren van onder meer mazelen verplicht stellen dan? Voor zover ik weet, voelen de meeste beleidsmakers daar niets voor. Ik hoor hoofdzakelijk geluiden dat vaccineren zo goed als mogelijk aangemoedigd moet worden.

  Wat roken betreft was er al een stevig ontmoedigingsbeleid. Er is al jaren een rookverbod op talloze plaatsen en dat verbod negeren kan op een fikse boete komen te staan. O.a. een bedrijf mag rekening houden met rokers maar is het niet verplicht. Het is echter wel verplicht om rekening te houden met niet-rokers.
  Iedereen die zich niet aan de reclamevoorschriften houdt kan een boete van richting de 5000 euro verwachten, en ga zo maar door.

  Op de eventuele resultaten moeten we nog tientallen jaren wachten. Er zijn bovendien nog meer soorten fijnstof die voortijdig overlijden kunnen veroorzaken.
  Dan zouden onder meer een auto, een open haard, een houtkachel, een allesbrander en de barbecue ook een ban moeten krijgen.

  Wat vaccineren betreft, heeft de regering geen ontmoedigingsbeleid, boetes of whatever in de aanbieding wat de reclame van anti-vaccinanten betreft, en met name die van Kritisch Prikken. Die hebben hier- in tegenstelling met sommige andere landen- nog maar weinig voet aan de grond gekregen.
  Als dat wel gebeurd, gaat de vaccinatiegraad in het hele land dalen met als gevolg meer sterfgevallen en complicaties met mogelijk duizenden ziekenhuisopnamen in korte tijd/tegelijkertijd. Omdat het bij mazelen om een zeer besmettelijke ziekte gaat, zou een ZH daar niet eens de capaciteit voor hebben.

  Nogmaals: ik vind het aantal mogelijke doden sowieso niet het juiste criterium, en roken rechtstreeks koppelen aan vaccinatie dus hetzelfde als appels met peren vergelijken.

 39. reclame van anti-vaccinanten

  Het ging in dit blog in de eerste plaats om het feit dat Kritisch Prikken domweg liegt, bijvoorbeeld door zwart op wit te beweren dat in een wetenschappelijk artikel iets staat, terwijl daar juist het tegenovergestelde staat of iets volslagen anders.

 40. Jan Willem:

  Het ging in dit blog in de eerste plaats om het feit dat Kritisch Prikken domweg liegt, bijvoorbeeld door zwart op wit te beweren dat in een wetenschappelijk artikel iets staat, terwijl daar juist het tegenovergestelde staat of iets volslagen anders.

  Zo is het precies, en op basis van het blijven verspreiden van die aantoonbare leugens, onnodige bangmakerij veroorzaken.

  Wat onnodige bangmakerij betreft, wil ik ook nog even terugkomen op de openingsquote van Mathe

  Het is enigszins off topic misschien maar in 2010 overleden er ongeveer 19.000 mensen aan ziekten direct veroorzaakt door roken, enige duizenden tgv. meeroken . (bron jellinek)

  Bij Jellinek had ik daar al eerder niets over kunnen vinden, maar kan nu wel attenderen op dit artikel van Luc Bonneux uit 2004 :Passief roken: hoe bang moeten we zijn?
  eindquote:

  Verder demonstreren de rekenmodellen van de anti-tabakslobby de klassieke problemen van dit soort theoretische exercities:

  •gebruik geen waargenomen gegevens, maar welgevallige aannames (longkanker)
  •presenteer een wankele hypothese als een vaststaand feit (hartziekte)
  •reken je rijk door te extrapoleren naar extremen: in de menselijke levensloop is dat hoge leeftijd. Daar mensen ooit doodgaan, zijn daar veel doden te rapen.
  Het is slechte wetenschap, omdat onzekerheid als feit gepresenteerd wordt. Het is slechte politiek, omdat mensen overtuigd worden een beleid te ondersteunen op basis van bangmakerij, in plaats van nuchtere analyse. De vergelijking van vage hypothesen met de reële lijken van een verkeersongeval is een schande.

  Er vallen iig al geen duizenden doden per jaar door meeroken. Een reden te meer om het wegen van risico tussen roken en niet-vaccineren van de hand te wijzen.

  Kunnen we nu verder over de uitbraak van mazelen en ter herinnering de stand van zaken tot 18 juli:
  http://www.zorgatlas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/infectieziekten/mazelen-2013#breadcrumb

 41. quote uit artikel:

  De vaccinatie heeft, aldus de pdf op de NVKP-site, trouwens ook het nadeel dat men er autisme en darmproblemen van kan krijgen. De voetnoten verwijzen naar het werk van Wakefield en kornuiten. Maar Wakefield was een financieel gemotiveerde fraudeur die inmiddels juist vanwege dit werk uit de artsenstand is gezet. Zijn werk is zeer grondig ontkracht, maar in het blaadje van Kritisch Prikken wordt hij afgeschilderd als held.

  In zijn onderzoek beweerde Wakefield dat hij bij twaalf kinderen een verband had aangetoond tussen de BMR-vaccinatie (bof, mazelen, rode hond) en autisme. De publicatie veroorzaakte paniek en vaccinatie-angst bij ouders. Vooral in Groot-Brittannië daalde de vaccinatiegraad aanzienlijk; op een zeker moment naar 60%. Grotere uitbraken waren het gevolg.

  Met name homeopaten, Kritische Prikkers dus, blijven de Britse ex-arts Wakefield afschilderen als held, en dat zal in dat land niet veel anders zijn of nog een stuk erger door de eerdere nóg hogere status van homeopathie. Bovendien speelde/speelt daar Prins Charles als quacklover een zeer onfrisse rol en pleit hij al langer voor o.a. homeopathie, waarbij patiënten worden behandeld met sterk verdunde natuurlijke middelen.
  Edzard Ernst, ‘first professor of complementary medicine’, verklaarde al jaren geleden:

  Prince Charles and his advisers seem to deliberately ignore science and prefer to rely on ‘make believe’ and superstition.

  Vers van de pers:
  De Britse prins Charles zou afgelopen week bij de staatssecretaris van Volksgezondheid hebben gelobbyd voor homeopathie. Hij zou Jeremy Hunt hebben uitgenodigd voor een gesprek om ervoor te pleiten dat homeopathische geneesmiddelen worden vergoed door het Britse systeem van nationale gezondheidszorg (NHS).

  Helpt niet echt mee om de vaccinatiegraad in Groot-Brittannië weer op voldoende peil te krijgen of net wel als het verzet tegen de poppenkast van Charles gaat zorgen voor nog steviger discussie over de onzin van Homeopathie en de leugens die Kritische Prikkers wereldwijd verspreiden over vaccinatie.

 42. http://www.nu.nl/binnenland/3530617/voorlichting-vaccinatie-schoot-misschien-tekort.html

  De voorlichting over het mazelenvaccin heeft volgens Roel Coutinho van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) in het verleden misschien wel tekort geschoten.

  Dat stelt Coutinho in gesprek met NU.nl. Hij beantwoordt onder anderen vragen van NUjij.

  “We proberen nu te laten zien wat de echte feiten zijn, wat meningen zijn en wat echt helemaal niet klopt. Zijn we daar te laat mee? Ja, misschien wel.”

  Het belangrijkste van de rest is op het moment, dat het RIVM de belangrijke punten op een rijtje heeft gezet:
  Feiten en fabels over mazelen en vaccinatie

 43. Hoera, bij de reacties op het artikel op nu.nl staat al weer een verwijzing naar want to know.

  6 uur 2 minuten geleden door ArjanEHV
  Informeer uzelf goed over de daadwerkelijke effecten en de niet gegarandeerde werking. Nujij is zeker geen goed middel daarvoor, het lijkt wel of men als zijnde advertorial is betaald voor dit artikel en om elke kritische noot te verwijderen. Informeer per enting en overweeg ook altijd per enting of deze wel zo goed is als dat de overheid zegt!

  Informatie op deze site is geen onzin! Ook in Nederland zijn gevallen bekend waar ouders door vaccinatieschade (tijdelijk) uit de ouderlijke macht werden gezet. SBS6 heeft ooit kort aandacht hieraan besteed maar heeft vervolgens de mond laten snoeren.

  http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-

  Daar zakt je broek toch van af?

 44. Agossie en deze barst zowat uit het vel:
  http://www.nujij.nl/algemeen/039-voorlichting-over-vaccinatie-schoot-misschien.24165402.lynkx

  50: 5 uur 41 minuten geleden door thebalex

  een inhoudelijke reactie op dit belachelijke MSM propaganda artikel:

  Die arts waarover Coutinho het heeft is Andrew Wakefield. Hij heeft in zijn CASE Study in de Lancet nooit de link tussen BMR en Autisme gemaakt! Laat dat duidelijk zijn! Hij heeft alleen een nieuwe vorm van darm infectie geconstateerd bij de onderzochte kinderen waarvan de meeste ook autisme hadden. Waarvan de ouders! zeiden dat dit direct na de BMR vaccinatie begonnen was. Dat dit onderzoek juist is uitgevoerd blijkt wel uit de recentlijke rehabilitatie van Prof. Walker Smith.
  Vervolgens heeft Wakefield alleen! geadviseerd om enkele vaccins te gebruiken dus niet de combi BMR. Dat de Engelse overheid vervolgens vrijwel direct daarna de enkele vaccins van de markt haalde!!! (Vanwege commerciele belangen van GSK) betekend dus dat niet Wakefield maar de overheid voor die lager vaccinatiegraad heeft gezorgd!
  Vervolgens is Wakefield kappot gemaakt door…..

  Coutinho wordt met het grootste gemak weer voor leugenaar uitgemaakt en ga zo maar door.

  Bij sommige mensen lijkt het zinniger om emmertjes water naar de zee te gaan dragen, dan daar mee in discussie te gaan.

 45. Renate vroeg zich op 16 juli af: “Welke banden hebben de mensen die menen dat vaccinaties schadelijk zijn eigenlijk?”. Ik heb daar mijn eigen complot-therorietje over:
  1)Vaccins voorkomen ziektes en sterfte
  2)Als bijna iedereen gevaccineerd wordt, sterven er veel minder mensen, en verdient de big pharma er nog aan ook
  3)Maar als iedereen gevaccineerd wordt, sterven er nog veel minder mensen, maar verdwijnt de ziekte. Dit gebeurde al met de pokken, en polio is ook bijna uitgeroeid
  4)Als een ziekte is uitgeroeid, dan verdient de big pharma niks meer aan zijn vaccin: er wordt al 30 jaar geen pokken-vaccin gegeven aan de bevolking
  5)Zolang er een klein deel van de bevolking zich niet laat vaccineren, blijft de ziekte circuleren
  6)Big pharma blijft dus veel verdienen aan vaccinatieprogramma’s zolang een klein deel van de bevolking zicht niet laat vaccineren
  7)Wie moedigt dat klein deel van de bevolking aan? Op het eerste gezicht websites als kritisch prikken, wtk, verontrustemoeders.nl en naturalnews enzovoort, maar wie zit er achter de schermen? Wie levert hen de ideeën en artikels aan?
  8)Is Big pharma de grote ‘sponsor’ van al die websites???? ‘Just follow the money’…

  Volgens mijn complot-theorietje is het dus de big pharma die achter de schermen al die anti-vaxers aanmoedigt! Ze zijn zogezegd tegen de big-pharma, maar dat is maar een afleidingsmanouevre, om te kunnen ontkennen dat ze door hen betaald worden! Ik heb daar nu natuurlijk allemaal absoluut geen enkel bewijs voor, maar dat hoeft niet want het is toch een complot theorie 🙂

  En natuurlijk kan niemand bewijzen dat ik het fout heb! Leuk om hen eens te bestrijden met hun eigen wapens! 🙂

 46. @ Wilma
  Had de heer Wakefield ook geen financiële belangen bij die enkele vaccins?

Reacties zijn gesloten.