Kritisch Prikken liegt over mazelen

De mazelenepidemie die ik in 2011 al aankondigde breidt zich uit (afbeelding: mazelenvirus komt uit een cel vrij; het verloop van de epidemie kun u vinden in het volgende blog). De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) greep de gelegenheid aan om hun leugens over mazelen en vaccinaties te verspreiden.

Eerst maar wat feiten over mazelen. Mazelen is geen onschuldige infectie, zoals ook de Groningse kinderarts Jan Peter Rake heden in Trouw betoogt.

De meeste kinderen krijgen hoge koorts en moeten dus goed verzorgd worden, speciaal als de koorts hoog (40 graden rectaal) oploopt. Het mazelenvirus beschadigt het slijmvlies van de luchtwegen. Hierdoor krijgen allerlei bacteriën een kans met als gevolg middenoorontsteking, bronchitis en longontsteking. Andere complicaties van mazelen ontstaan echter doordat het virus zelf schade aanricht. De hersenvliesontsteking die kan optreden bij mazelen is een gevolg van virusactiviteit.

Voor zover we weten sterft in ons land ongeveer een op de 1000 kinderen [Noot: het gaat hier om gevallen die aan de dokter zijn gemeld] met een mazeleninfectie aan de gevolgen. Men kan zichzelf wijsmaken dat die misschien al erg ziek waren, maar het doel van iedereen vaccineren is natuurlijk mede dat daarmee juist allerlei personen beschermd worden die bijvoorbeeld door een ernstige ziekte niet immuun zijn of niet gevaccineerd kunnen worden.

Wel gevaccineerd maar niet immuun?

Hoe zit het met dat niet-immuun zijn? In de jaren 1980 is dat goed uitgezocht. Het bleek dat na de eerste mazelenvaccinatie na enige tijd ongeveer 10 procent van de gevaccineerden geen of onvoldoende antistoffen in het bloed heeft. Waarom is niet zo goed bekend. Na de tweede vaccinatie hadden degenen die eerst helemaal geen reactie vertoonden doorgaans wel een goede reactie. De groep die op de eerste vaccinatie wel had gereageerd, maar toch onvoldoende antistoffen had aangemaakt, bleek na een tweede vaccinatie nog steeds geen goede antistoftiter op te leveren: bij velen was zes jaar later de hoeveelheid antistoffen tot onder het werkzame minimum gezakt.

Hoe dan ook, als je twee keer vaccineert (in Nederland met 14 maanden en 9 jaar) is na de tweede prik 95 procent beschermd. Wie tot de onbeschermde 5 procent behoort, kunnen we niet weten zonder van alle gevaccineerden met bloedonderzoek de hoeveelheid antilichamen tegen mazelen te bepalen. Overigens zijn ‘onbeschermde’ gevaccineerden vaak wel een beetje beschermd, namelijk doordat bij hen de ziekte milder verloopt.

Een en ander is bijvoorbeeld na te lezen in een publicatie uit 1992:
Lauri E. Markowitz, Paul Albrecht, Walter A. Orenstein, Susan M. Lett, Trish J. Pugliese, Dorothy Farrell (July 1992), Persistence of Measles Antibody after Revaccination. The Journal of Infectious Diseases, 166(1), p. 205-208.

Vanaf welke hoeveelheid antistof ben je eigenlijk tegen een mazeleninfectie beschermd ? Dat kon door een toevallige mazelenepidemie in 1985 in enkele studentenflats (de Warren Towers, zie foto) in Boston bepaald worden. Toevallig had het Rode Kruis daar net een actie gevoerd voor bloeddonoren, dus men had van heel veel personen met en zonder mazelen een portie bloed. De gevonden grens kwam goed van pas in het artikel van Markowitz e.a. U kunt het nalezen in
Robert T. Chen, Lauri E. Markowitz, Paul Albrecht, John A. Stewart, Lynne M. Mofenson, Stephen R. Preblud, Walter A. Orenstein (November 1990), Measles Antibody: Reevaluation of Protective Titers. The Journal of Infectious Diseases vol. 162 (5) p. 1036-1042.

In elke bevolking zijn er kinderen die om de een of andere goede medische reden niet kunnen worden gevaccineerd. Dat zou niet zoveel hoeven geven. De ziekte kan zich pas in de bevolking uitbreiden wanneer elke zieke één of meer anderen aansteekt. Als je nou maar zorgt dat de gemiddelde zieke met statistisch gesproken veel minder dan één onbeschermde persoon in aanraking komt (dus vaak met nul en zelden met twee), dan kan de ziekte zich niet uitbreiden. Overigens begint mazelen als een soort verkoudheid en dan is men meteen besmettelijk. De typische uitslag verschijnt een paar dagen later, dus besmetting voorkomen door de zieke te isoleren als men de uitslag ziet, dat werkt niet.

Eerste prik met 14 maanden

De eerste mazelenprik (de M van BMR) is pas op de leeftijd van 14 maanden. Daar is een goede reden voor. Pasgeborenen krijgen antistoffen mee van hun moeder, als die immuun is. Die bescherming vermindert in de loop van het eerste levensjaar en is na ongeveer een jaar weg. Hoe meer antistoffen de moeder had, hoe meer baby bij de geboorte meekrijgt en hoe langer die baby ze ook nog heeft. Als je een baby die nog antistoffen heeft, gaat inenten, dan wordt het (levende maar verzwakte) mazelenvirus zo vlug onschadelijk gemaakt door mamma’s antistoffen, dat een eigen immuunrespons niet goed op gang komt. In de begintijd van de mazelenvaccinatie hadden alle moeders nog zelf mazelen gehad, en waren de baby’s tot 12 maanden zo goed beschermd dat er nogal wat gevallen van mazelen optraden bij Amerikanen in de jaren 1980 die jonger dan met 12 maanden gevaccineerd waren. Maar nu is de meerderheid van de moeders gevaccineerd, dus zijn veel baby’tjes tussen 6 en 14 maanden onbeschermd, en misschien nog wel jonger – niet alle moeders hebben evenveel antistoffen. Ook dit is allemaal uitgezocht in tientallen artikelen, bijvoorbeeld in
Yvonne A. Maldonado, Elizabeth C. Lawrence, Ross DeHovitz, Harry Hartzell, Paul Albrecht (September 1995), Early loss of passive measles antibody in infants of mothers with vaccine-induced immunity. Pediatrics, vol. 96(3), p.447-450 (Foto van dokter Maldonado rechts).

Noot 26 juli 2013. Voor nog een artikel in die trant zie hieronder.

De keuze van vaccinatie bij 14 maanden maakt dat een flink aantal baby’tjes een adequate hoeveelheid antistoffen aanmaakt en voortaan beschermd is tegen mazelen. Een vaccinatiegraad in de bevolking van meer dan 95% maakt dat het mazelenvirus vrijwel kansloos wordt. Op het ogenblik wordt in gebieden met een hoog mazelenrisico al ingeënt vanaf zes maanden. Dat is begrijpelijk omdat je daardoor het risico voor die groep toch flink verkleint.

Het spreekt vanzelf dat iemand die twee weken lang erg ziek is, in het gevecht tegen de ziekte enorme hoeveelheden antistoffen aanmaakt, veel meer dan iemand die gevaccineerd wordt en eigenlijk niks van die prik merkt. Evengoed is iemand die gevaccineerd is, en die voldoende antistoffen aanmaakt, levenslang beschermd. Het schijnt dat men dan soms toch wel mazelen kan krijgen, maar daar merkt men niets van (de infectie verloopt asymptomatisch), en men is hoogstwaarschijnlijk ook niet besmettelijk tijdens zo’n onopgemerkte infectie. Uiteraard krijgt men dan wel weer veel meer antistoffen.

Harteloze leugens

In Nederland zijn er mensen die om een godsdienstige reden de mogelijkheid tot vaccinatie niet als een godsgeschenk zien, maar als hovaardij. Juist omdat ze weten dat de vaccinatie werkt, weigeren ze hem. Indirect stellen zij een groot aantal anderen die er niks aan kunnen doen dat zij onbeschermd zijn bloot aan mazeleninfectie. Eveneens levensbeschouwelijk gemotiveerd zijn de antroposofen. Die hebben allerlei wonderlijke opvattingen over gezondheid en ziekte en ontwikkeling van het individu en van de mensheid die ze allemaal ontlenen aan hun voorman, de filosoof Rudolf Steiner, die eigenlijk van wetenschap niet veel kaas gegeten had, maar er wel volop over oreerde.

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) is ook tegen vaccinatie. De NVKP is een homeopatenclub die gewoon zwart op wit liegt. De voorzitter is de lekenhomeopaat Martin de Munck en de antroposofische arts Noor Prent-Tromp zit (weer) in het bestuur. Laatst wist de secretaris/penningmeester van Kritisch Prikken, de lekenhomeopate Anne-Marie van Raaij-Schouten (63) uit Driebergen het standpunt van Kritisch Prikken in de Utrechtse AD te krijgen onder de kop ‘Mazelen: geef liever levertraan dan een prik’. Het krantenartikel is ook te vinden op de website van Kritisch Prikken.

Het standpunt van Kritisch Prikken over mazelen kan men ook in pdf-vorm op de site van Kritisch Prikken aantreffen. Dit document (en het krantenstukje) wemelen van de leugens en de kromme redeneringen. Het feit dat een mazelenvaccinatie minder antilichamen produceert dan een volledige infectie (dus met zowel een kleine kans op een asymptomatische herinfectie als een wat kortere bescherming door mamma’s antilichamen) wordt nadrukkelijk gepresenteerd als ‘We worden juist kwetsbaar door vaccineren’. De mazelen (met een sterftekans van 1 op 1000 en een vergelijkbare kans op levenslange invaliditeit door hersenbeschadiging en een aanzienlijke kans op ziekenhuisopname) wordt afgeschilderd als een onschuldige ziekte. En die drie doden dan bij de epidemie van 1999? Kritisch Prikken schrijft ‘gezondheidsproblemen zoals leukemie of problemen met het afweersysteem … ook het geval bij de 3 sterfgevallen tijdens de epidemie van 1999 in Nederland.’ Zoals het er staat is het bijzonder harteloos. Alsof leukemiepatiëntjes best wel dood mogen. Daar gaat niks aan verloren, denken die homeopaten en die antroposofische arts van Kritisch Prikken kennelijk. Maar het is alweer een leugen. Kinderarts Jan Peter Rake (foto) schrijft vandaag in Trouw dat het om een 2-jarige met een al bestaande hartaandoening ging, een gezonde 2-jarige en een gezonde 17-jarige. Het precieze verloop van die epidemie staat beschreven in
S. van den Hof, J.H.T.C. van den Kerkhof, P.B.G. ten Ham, R.S. van Binnendijk,M.A.E. Conyn-van Spaendonck, J.E. van Steenbergen (29 december 2001), Mazelenepidemie in Nederland, 1999-2000. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, vol. 145 (52), p.2529-2533.

Het laatste overlijdensgeval betrof de 17-jarige Joost J. Minderhoud uit Aagtekerke, leerling van het Calvijn College in Goes (hij was niet ingeënt). Hij overleed op 9 december 1999, en de overlijdensadvertentie repte van een kortstondige ziekte. Dit geval trok met name in de Provinciale Zeeuwse Courant veel aandacht. Dat Joost voorafgaande aan de mazelenbesmetting al ernstig ziek zou zijn geweest, is nergens genoemd, hoewel er veel publiciteit rond het geval was, ook niet in de brieven die toen in de PZC verschenen.

Noot 26 juli 2013. In het genoemde NTvG-artikel staat: ‘Er overleden 3 patiënten aan de gevolgen van een complicatie na mazeleninfectie; een 2-jarig kind met preëxistent hartlijden kreeg een fatale decompensatie, een voorheen gezond 2-jarig kind kreeg myocarditis, en een 17-jarige kreeg nierfalen en ‘adult respiratory distress syndrome’. Men kan op diverse sites opmerkingen lezen die er allemaal op neer komen dat men van horen zeggen heeft dat de beschreven complicaties er al van tevoren waren, of dat de betrokkenen chronisch of ernstig ziek waren enzovoorts.
Noot 20 augustus 2013. In een latere publicatie staan deze gevallen iets nauwkeuriger beschreven. De meest voor de hand liggende verklaring, aldus heeft een der auteurs van het NTvG-artikel me geschreven, komt erop neer dat het de diagnoses slechts gedeeltelijk beschrijft, terwijl het latere artikel, speciaal in het geval van Joost, berust op een nauwkeurige bestudering van het complete dossier. Het gaat om Susan van den Hof, Collette Smit, Jim E. van Steenbergen, Hester E. de Melker, Hospitalizations during a measles epidemic in the Netherlands, 1999 to 2000. The Pediatric Infectious Disease Journal, vol. 21(12), december 2002, p. 1146-1150 (de link is naar de abstract). Daarin staat onder meer dat het niet zo is dat er bij de opgenomen personen een verband met een onderliggende ziekte was of dat ze vaker gevaccineerd waren (waarmee diverse fabeltjes worden ontkracht). Er waren geen patiënten die iets blijvends overhielden na ontslag uit het ziekenhuis. Over de drie sterfgevallen berichten de auteurs:

The three had not been vaccinated because of religious reasons. Two children had been hospitalized before death, and these were indeed registered in the NMR. One 2-year-old girl with a history of prematurity and dysmaturity, but currently healthy, was admitted for measles encephalitis, measles pneumonia, myocarditis and pericarditis at the fourth day of illness and died the same day she was admitted to the hospital. One previously healthy 17-year-old boy was first admitted for measles pneumonia at the fourth day of illness. Ten days later he died of severe brain edema resulting from acute encephalitis and acute respiratory distress syndrome. The 2-year-old boy who was not admitted to a hospital had an underlying cardiac disorder; he developed pneumonia and subsequent cardiac failure at home.

(Met dank aan de redactie van de facebookpagina van het Rijksvaccinatieprogramma. NMR= National Medical Registration = Landelijke Medische Registratie.)

Een fraudeur als held

Kritisch Prikken hemelt het krijgen van mazelen op, want daar word je zo immuun van. Nog immuner dan van een vaccinatie. Dus enerzijds hecht men grote waarde aan immuniteit, anderzijds moet men er niets van hebben. Of: eigenlijk is Kritisch Prikken broodnodig, want doordat hun kinderen ‘vrijwillig’ mazelen oplopen, en de epidemieën aan de gang houden, krijgen al die gevaccineerden al die essentiële boosters van hun immuunsysteem. Je waant je ergens in de binnenlanden van Nigeria of Pakistan als je die onzin leest: epidemieën, goed voor u, met de complimenten van Kritisch Prikken. De vaccinatie heeft, aldus de pdf op de NVKP-site, trouwens ook het nadeel dat men er autisme en darmproblemen van kan krijgen. De voetnoten verwijzen naar het werk van Wakefield en kornuiten. Maar Wakefield was een financieel gemotiveerde fraudeur die inmiddels juist vanwege dit werk uit de artsenstand is gezet. Zijn werk is zeer grondig ontkracht, maar in het blaadje van Kritisch Prikken wordt hij afgeschilderd als held.

Unverfroren zwart op wit

De NVKP gelooft niet dat vaccinatie goed werkt, en men schrijft dat slechts 27,5 procent van alle gevaccineerden na acht jaar nog voldoende antilichamen heeft. Als bewijs citeert men in een voetnoot het artikel van Markowitz e.a. hierboven. Maar daar staat heel wat anders, namelijk dat in 1982 bijna 90 procent van een groep eenmaal gevaccineerde middelbare scholieren in Massachusetts voldoende antilichamen had. Hoe Kritisch Prikken aan die 27,5 procent komt weet ik niet. Ik heb het stuk wel drie keer gelezen om erachter te komen wat voor domme rekenfout Kritisch Prikken gemaakt had. Niets gevonden. Ik vermoed dat ze het zonder te controleren van een andere leugenaar hebben overgeschreven.

Men kan eenvoudig inzien dat het niet kloppen kan. Als na acht jaar nog maar een kwart beschermd zou zijn, zouden bij een mazelenepidemie die tien jaar na de vorige komt reusachtige aantallen gevaccineerden ziek worden. Dan zou immers driekwart van alle Nederlanders die na 1976 geboren zijn, ook vatbaar zijn, en dus mazelen kunnen krijgen bij een epidemie, die dan ook niet beperkt zou blijven tot de Bijbelgordel. Dat is heel wat meer dan de 158 (5 procent van het totaal) gevaccineerden bij de vorige epidemie. Ik kan dit niet anders duiden als een bewuste en opzettelijke zwart op wit leugen. Het werd ook in de krant afgedrukt.

De NVKP verkondigt nog wel meer onzin. Zo denkt Kritisch Prikken dat de complicaties ontstaan door het geven van koortsverlagende middelen. Men meent dat de daling van de sterfte komt door ‘de evolutie in ons eigen immuunsysteem’, wat onzin is want evolutie werkt doordat over een tijdperk van vele generaties ‘ongeschikten’ kinderloos sterven of ‘geschikten’ meer nakomelingen krijgen, of beide. Voorts beweert Kritisch Prikken dat er in de VS een epidemie met ‘een hoog sterftepercentage … meest jongvolwassenen’ was na de invoering van het ‘no vaccination no school’-beleid. In feite werd dat beleid pas serieus afgedwongen na een mazelenepidemie in Los Angeles in 1977 met duizenden zieken en twee doden. In de hele VS samen lag het aantal gevallen toen nog op 50.000 per jaar. Pas door dat strengere beleid daalde het aantal mazelen in de VS dramatisch. Zo waren er in 1998 nog maar 89 gevallen van mazelen in de VS, meest importgevallen (zie Paul A. Offit, Deadly Choices: How the Anti-Vaccine Movement Threatens Us All, 2010, p.153-154).

Als bewijs voor deze fantastische bewering citeert Kritisch Prikken de hierboven genoemde artikelen van Chen e.a. en Maldonado e.a., maar daarin wordt met geen woord gerept over een epidemie met vele doden. Nog een kwaadaardige leugen dus.

Het is gebleken dat kinderen die niet goed gevoed zijn, zoals in de derde wereldlanden voorkomt, veel zieker worden van mazelen dan goed gevoede kinderen. Ook vitamine-A-gebrek maakt de ziekte erger en het verhoogt de kans op blindheid. De afname van sterfte aan mazelen na de Tweede Wereldoorlog in Nederland is deels te verklaren doordat kinderen steeds beter te eten kregen. De homeopaten van Kritisch Prikken maken ervan dat je in plaats van vaccinatie maar veel biologisch voedsel moet eten en als klap op de vuurpijl extra levertraan moet nemen. Maar als gebrekkige voeding een ziekte erger maakt, wil dat helemaal niet zeggen dat iemand zonder gebrek in de voeding er baat bij heeft als die nog verder wordt volgestopt.

Bij de RIVM heeft men het opgegeven om nog iets te doen aan de mededelingen van de NVKP. Misschien hebben ze wel gelijk. Homeopaten die zo unverfroren zwart op wit liegen, zou je niet de indruk moeten geven dat hun mening de moeite waard is om erop in te gaan. Maar het is misschien wel nuttig om eens precies te vertellen hoe homeopathisch verdund hun waarheden zijn.

Met dank aan C.J. de Jong voor kritische suggesties.

197 gedachten over “Kritisch Prikken liegt over mazelen”

 1. Renate:

  Had de heer Wakefield ook geen financiële belangen bij die enkele vaccins?

  Nee hoor, zo onschuldig als een pasgeboren lammetje. Het is nooit de bedoeling geweest dat ie er een cent aan over zou houden. Alles ten behoeve van de arme kindertjes. Homeopaten/kritische prikkers speelden bij het onderzoek geen enkele rol en ga zo maar door.

  Welk bedrag zou de heer Nienhuys ontvangen hebben om Wakefield in het Nederlands de grond in te boren/kapot te maken? [/sarcasme]

  http://www.skepsis.nl/blog/2011/01/autisme-en-vaccinatie/

  Wakefield beweert dat Deer betaald wordt door de farmaceutische industrie. Dat is een uit de lucht gegrepen aantijging. Deer is gewoon een krantenjournalist met een salaris (hij heeft van BMJ wel extra betaald gekregen voor zijn stuk). Het is een gotspe dat Wakefield, die ruim 400.000 pond kreeg van een letselschadeadvocaat Richard Barr – tevens bestuurslid van de Society of Homeopaths (de hier ingevoerde link werkt intussen niet meer red.WMZ) – om zijn artikel te produceren, met het argument komt: ‘Hij is betaald door een organisatie die belang heeft bij de uitkomst’.

  Hopelijk zullen deze onthullingen de antivaxers wat wind uit de zeilen nemen, maar de ervaring met tal van andere soorten onzin is dat ze gewoon maar door blijven gaan, al worden ze nog zo sterk ontkracht.

  Thebalex:

  Dat dit onderzoek juist is uitgevoerd blijkt wel uit de recentelijke rehabilitatie van Prof. Walker Smith.

  Naschrift 14 maart 2012
  Een medeplichtige van Wakefield was professor John Walker-Smith. Deze had deelgenomen aan het onderzoek en om die reden was hij ook uit de artsenstand gezet. Daar heeft hij beroep tegen aangetekend, en in hoger beroep is de maatregel weer ongedaan gemaakt. In antivax-kringen wordt dit gezien als een bewijs dat Wakefield helemaal gelijk had.

  De reden voor vrijspraak was echter (volgens de rechter) dat het niet zo duidelijk was dat……

  Eindquote van naschrift 13 januari 2011:

  Na het verschijnsen van het beruchte artikel waren er plannen voor een miljoenenbedrijf dat diagnostische tests zou maken voor hersen- en darmziekten, aanvankelijk ten behoeve van ouders die processen wilden voeren tegen vaccinfabrikanten.

 2. Over letselschadeadvocaat Richard Barr:

  ik heb bij achive.org gevonden dat hij op 10 januari 2011 in het bestuur van de Society of Homeopaths zat, en zelfs nog in juni 2012. Maar op 1 mei 2013 twitterde Andy Lewis van Quackometer dat hij niet meer op de bestuurspagina stond.

  Ik heb het blogartikel over autisme en vaccinatie aangepast.

 3. Opinie nummer zoveel:
  Volkskrant

  Het gaat er niet om wat de motieven zijn van ouders die hun kinderen niet laten vaccineren tegen wat voor ziekte dan ook, het gaat om hun gedrag, schrijft psychoterapeut en klinisch psycholoog Henk Kik. En hoe we dat zouden kunnen veranderen.

  De discussie rondom het inentingsbeleid van de orthodox-reformatorische gezindte gaat voort. De gedachtewisseling begint echter te polariseren. Onbegrip van inenters jegens niet-inenters wordt meer en meer uitgelegd als discriminatie.

  Gert-Jan Segers, en veel gelovigen met hem, vergeten dat ‘vrijheid’ geen absoluut recht is, maar betekenis krijgt binnen een specifieke relationele context. In onze westerse samenleving zijn de Rechten van de Mens middelen die ons in relatie met anderen moeten beschermen tegen willekeurig geweld en verwaarlozing. Geweld en verwaarlozing veroorzaken lijden. Het is de taak van een samenleving om zwakkeren te beschermen tegen lijden en om lijden te verlichten. Alle religieuze uitingen waartegen de meerderheid in Nederland de achterliggende tijd tegen in opstand is gekomen zijn religieuze uitingen die lijden veroorzaken.

  Er is ook een apart verdrag inzake de rechten van het kind en daar zou een mogelijke oplossing kunnen liggen.
  Vorig jaar moest de SGP immers ook al bakzeilhalen door een uitspraak van het Europees Hof van de Rechten voor de Mens (EHRM) wat het weigeren van vrouwen op hun kieslijst betreft. Daar komen ze juridisch gezien iig al niet meer onder uit, omdat het niet meer van deze tijd is.

 4. In de papieren Volkskrant staat vandaag een opiniestuk (900 woorden) van juriste Janneke Bazelmans getiteld ‘Over nadelen vaccinatie wordt veelal gezwegen’, met een hele waslijst aan bakerpraatjes van Kritisch Prikken. Van haar vernemen we dat ‘sommige kinderen vaker verkouden [zijn], krijgen eczeem, eet- of slaapproblemen’. Hoe ze nou weet dat zulks niet of veel minder zo is bij ongevaccineerde kinderen geeft ze niet aan. Waar ze het vandaan heeft ook niet.

 5. Dat stuk van mevrouw Bazelmans heb ik ook met stijgende verbazing zitten lezen. En wederom kwam ze met het bekende verhaal over het griepvaccin dat niet echt nodig zou zijn. En als klap op de vuurpijl dit juweeltje:

  Werelwijde vaccinatieprogramma’s zijn uitgegroeid tot een industrietak met miljarden winsten. Welk belang heeft een industrie bij een goede gezondheid als zij haar geld verdient aan ziekten?

  En natuurlijk duiken de gifstoffen weer op en moet de overheid transparanter zijn. Ik heb zelden zoveel onzin gelezen, behalve dan van de bekende anti-vaccinanten.

 6. De discussie rondom het inentingsbeleid van de orthodox-reformatorische gezindte gaat voort.

  Het ironische is dat als inenten ‘verplicht’ zou worden, door bijvoorbeeld oningeënte kinden niet meer op scholen toe te laten, de gereformeerden zich waarschijnlijk zouden aanpassen, maar de Kritisch Prikkengelovigen en antroposofen massaal verzet zouden plegen (of op bepaalde politieke partijen zouden stemmen). De epimedieën ontstaan echter doordat vele gereformeerden op kluitjes bij elkaar wonen.

  Het zou me niets verbazen als de VS of misschien wel alle Amerikaanse landen bij aankomst op het vliegveld behalve naar het paspoort ook naar een inentingsbewijs zouden vragen (ook voor Amerikaanse staatburgers). Dan zou met weinig moeite van de overheid veel importgevallen van mazelen e.d. voorkomen worden. Het werk wordt afgewenteld op de vliegtuigmaatschappijen die dan natuurlijk de inentingsbewijzen gaan controleren. Dit tast waarschijnlijk geen grondrecht aan, want in tegenstelling tot de onderwijsplicht is er geen buitenlandsereisplicht.

  Ik herinner me dat toen ik op 25-jarige leeftijd naar de VS wilde, ik me alsnog tegen pokken moest laten inenten (om medische redenen niet doorgegaan toen ik klein was). Wat voor pokken kan, kan voor mazelen ook.

 7. Jan Willem:

  In de papieren Volkskrant staat vandaag een opiniestuk (900 woorden) van juriste Janneke Bazelmans getiteld ‘Over nadelen vaccinatie wordt veelal gezwegen’, met een hele waslijst aan bakerpraatjes van Kritisch Prikken.(..)

  Bij Guido Jonkers vandaag in zijn virtuele fabeltjeskrant, aanvullend gebazel van Harry Zandvliet van Kritisch Prikken.

 8. Tja, als je ‘want to know’ als een serieuze bron van advies gaat beschouwen, ben je niet meer te redden.

  @ Jan Willem Nienhuys
  Daarom ben ik ergens ook geneigd de mensen van Kritisch Prikken meer te verafschuwen.

 9. @ Jan Willem over Janneke Bazelmans

  Wel hinderlijk, al die waarschuwende opiniestukken van auteurs die helemaal geen verstand van zaken hebben en niets kunnen onderbouwen. Waarom zou de Volkskrant de behoefte voelen om zulke stukken te plaatsen?

 10. @ Rob Nanninga
  Dat vraag ik me ook wel af. Misschien in het kader van de vrijheid van meningsuiting? Of men heeft alleen gelezen dat mevrouw Bazelmans niet tegen alle vaccinaties is. Dat is eigenlijk een wassen neus, want dat roepen alle anti-vaccinanten.
  Inmiddels is het stuk ook op internet te lezen en de eerste reacties lijken hoopgevend te zijn, hoewel er een persoon met de NVKP aan komt en een ander weer min of meer roep dat de overheid niet te vertrouwen is.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3479775/2013/07/22/Over-nadelen-vaccinatie-wordt-veelal-gezwegen.dhtml

 11. De volgende opinie is van Jan van Klinken van het Reformatorisch Dagblad, die ik iig niet echt goed kan volgen:
  Openheid over bezwaren tegen vaccinatie heeft gunstig effect

  Met de mazelenepidemie is best iets bijzonders aan de hand. Neem het politieke en publicitaire gedoe eromheen. Het begint ermee dat de huidige mazelenepidemie veel meer in de belangstelling staat dan die van 1999-2000. En dat terwijl die twee toch redelijk vergelijkbaar zijn.

  Bij de mazelenepidemie van veertien jaar geleden was van een dergelijke stemming niets te bespeuren. Niks geen hotline, al helemaal geen hoefgetrappel van camerateams en andere hijgerige journalisten, nul Kamervragen en nul komma nul ophef. Het leek me niet zo bijzonder, want mazelen, ach dat was toch een tamelijk onschuldige kinderziekte?

  Totdat uit een statistisch overzicht de gevolgen van deze ziekte in kille cijfers naar voren kwamen. Ik moest me de ogen uitwrijven. Mazelen bleken on­geveer net zo gevaarlijk als polio.

  Eerst de ogen hebben moeten uitwrijven over mazelen en het vervolgens hebben over niet-vaccineren als een nietige splinter, dus niet zo belangrijk:

  Wat ik daarbij vooral niet snap, is waarom politica Dupuis zich druk maakt om een nietige splinter vergeleken bij die heel grote balk: het onverantwoorde gedrag van ouders waardoor er een obesitasgolf van jewelste zit aan te komen. Ooit iets van mevrouw Dupuis vernomen over een verplicht, gezond dieet voor jongeren?

  Over drogredenaties gesproken! Obesitas valt niet onder de noemer besmettelijke ziekten.

  De huidige openheid over bezwaren zal wel met een stukje emancipatie van de kring te maken hebben, volgens Jan.
  Volgens mij heeft het toch meer te maken met o.a. internet waar in 2013 bijna iedereen over beschikt. O.a. alle digitale kranten staan ter beschikking en is het wat lastiger om rondom de gezindte alles dichtgeplakt te houden met het eigen krantenpapier.

 12. We zijn ontdekt! een reaguurder in de Vk schrijft:

  De tentakels van Scepsis zijn machtig en reiken diep als het gaat om beschermen van het nieuwe dogma.

  Nu nog ‘Skepsis’ correct leren spellen…

 13. Re Jan van Klinken:

  De obesitas, het gebruik van alcohol en tabak en de onveiligheid op de weg zijn allemaal het gevolg van voortdurend menselijk gedrag. We weten allemaal wat er gebeurd is om het aantal verkeerd doden van ruim 3000 terug te dringen naar 500: heel veel veiligheidsmaatregelen en alsmaar controleren met forse boetes. Hetzelfde geldt voor diverse andere schadelijke gewoontes. Als je de accijns op alcohol en tabak flink verhoogt loop je allerlei risico’s, ook electorale, veroorzaakt door tegenstand.

  Het argument van Dupuis was dat inenten zo iets gerings en eenmaligs is dat een verplichting doorvoeren wel zou kunnen. Daar zit iets in. Om de beeldspraak wat uit te breiden: om een splinter te verwijderen volstaat een pincet, maar een complexe botbreuk is hele andere koek.

  Niettemin ziet het RIVM (Coutinho) voorlopig niks in verplichten. Daar zit ook wat in, want op het punt van gewoon goed voorlichten valt er nog heel wat te doen.

  Trouwens, volgens mij kan een school gesloten worden bij een epidemie. Als er komende augustus of september een school gesloten wordt door een burgemeester totdat er geen infectiegevaar meer is (lees: alle leerlingen zijn ingeënt) ben ik benieuwd hoeveel leerlingen of ouders eieren voor hun geld kiezen.

 14. Waarom zou de Volkskrant de behoefte voelen om zulke stukken te plaatsen?

  Het levert ze gratis kopij op van allemaal mensen die daar tegenin gaan. Massa’s redacteuren zijn met vakantie en de kopij moet toch ergens vandaan komen.

 15. Ik weet niet of dat zo werkt. De hoeveelheid ingezonden stukken in de krant blijft over het algemeen ongeveer even groot. Hooguit zorgt dit soort stukken voor meer internetverkeer in de vorm van mensen die hierop reageren.

 16. Bij de reacties op het artikel van Janneke Bazelmans is er ene Sefanja die beweert (22/07/13 16:15) dat de KiGGS studie heeft aangetoond dat er bij ongevaccineerden allerlei ziekten veel minder voorkomen. KiGGS staat voor Studie zur Gesundheit von Kindern un Jugendlichen in Deutschland, georganiseerd door het Robert Koch-Institut. ( http://de.wikipedia.org/wiki/Studie_zur_Gesundheit_von_Kindern_und_Jugendlichen_in_Deutschland )

  Die studie is hier na te lezen: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3057555/
  Van een grote groep van 13.453 kinderen werd van alles en nog wat gevraagd. Daar zaten 94 ongevaccineerden bij. Dat is niet veel, maar toch concludeerde men:

  The prevalence of allergic diseases and non-specific infections in children and adolescents was not found to depend on vaccination status.

  Veel details werden verschaft over de gezondheidsklachten in deze groep. Vervolgens kwam er een Zwitserse klassiek homeopaat genaamd Andreas Bachmair die de uitkomst wilde controleren. Je voelt het al aan komen: een homeopaat die wetenschap probeert te doen. Hij zette een internetenquête op een antivax-website die iedereen kon invullen. Uiteraard werd die ingevuld door een groot aantal (op dit ogenblik al 12422 invullers van over de hele wereld) homeopathie- en natuurgeneeskundeminnende ouders die in koor aangaven dat hun kinderen helemaal nooit wat hadden (natuurlijk zonder ooit een dokter te hebben geraadpleegd).

  Op http://zzz.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/Onderzoek_Andreas_Bachmair.pdf
  kun je Andreas zelf aan woord zien. Het staat duidelijk aangekondigd op de oude NVKP-voorpagina http://zzz.nvkp.nl/

  Op http://scienceblogs.com/insolence/2011/08/31/an-anti-vaccine-administered-survey-back/ wordt er kritiek geleverd en op

  http://pvmaro.blogspot.nl/2011/10/nonsense.html

  geeft een tamelijk willekeurige blogger commentaar,
  maar de leugens van Sefanja komen vrijwel rechtstreeks van
  http://www.vaccineinjury.info/vaccinations-in-general/health-unvaccinated-children/survey-results-illnesses.html

  Nou vertelt vaccineinjury er tenminste nog bij hoe het gedaan is maar je ziet hoe deze onzin zich dan verbreidt naar Facebook en Volkskrantsite: KiGGS zou het zelf bewezen hebben.

 17. Ik snap dat het onmogelijk is bij elke discussie over mazelen te gaan reageren. Maar zou bovenstaande reactie niet veel meer effect hebben als hij ook bij de VK geplaatst werd?

 18. Frankeren (22 juli 2013; 21:57). Groot gelijk. We moeten niet hier met elkaar praten, want we zitten op dezelfde golflengte. Het is beter om te reageren op de sites waar dergelijke nonsens verspreid wordt: de Volkskrant, wanttoknow,nujij,nvkp,… (Zie ook mijn pleidooi van 6 juli, hierboven)

  Het is misschien dweilen met de kraan open, maar hier onze frustratie over die leugens en misinterpretateis ventileren heeft eigenlijk nog minder zin. De hard-core zoals Harry Zandvliet, Guido Jonkers, Door Frankema en zo zal wel nooit durven erkennen dat ze de bal volledig mis slaan, maar misschien dat men bij bvb de Volkskrant dan toch eens twee keer gaat nadenken over de betrouwbaarheid van gastpublicaties. En misschien dat er af en toe een bezoeker op die andere websites toch eens twee keer gaat nadenken.

 19. Het lijkt me ondoenlijk sites als Niburu, NVKP, Wanttoknow en dergelijke te monitoren en te bewerken.
  Dat is gewoon niet te behappen en er zijn er teveel van.

  Bovendien zitten daar veelal gelovigen die toch niet meer te redden zijn, ook al zie ik zelfs op Niburu die-hards die tegenwicht bieden.

  Voor bijvoorbeeld de homeopaten of de NVKP of de chronische-Lyme-patienten vereniging is het simpel om telkens weer een nieuwe persoon op te trommelen om hun beperkte werkgebied in de diverse media te pushen. Skepsis + KDW + VtdK kunnen m.i. op dit moment onmogelijk evenveel mankracht op de been brengen.

  Maar je zou toch een aanwezigheid van Skepsis wensen bij de grote krantensites, Joop.nl en Nu.nl om tegenwicht te bieden en twijfelaars aan goede info te helpen. En natuurlijk bekendheid te creëren voor Skepsis + KDW + VtdK. Men zou eigenlijk “ambassadeurs” moeten werven en gericht op bepaalde websites inzetten.

  Een beginnetje was er laatst op KDW bij “Sterk verdunde reclame voor homeopathische geneesmiddelen”. Daar droegen verschillende mensen websites met foute info aan. Zo zou je een oproep kunnen plaatsen of mensen een bepaalde site (b.v. Nu.nl) willen monitoren en daar gaan reageren.

 20. Frankeren:

  Ik snap dat het onmogelijk is bij elke discussie over mazelen te gaan reageren. Maar zou bovenstaande reactie niet veel meer effect hebben als hij ook bij de VK geplaatst werd?

  Nee dat denk ik niet. Het betreffende bericht maakte op de hoofdpagina -zoals gebruikelijk- al vrij snel plaats voor ander nieuws, en wordt morgen door zo goed als geen hond meer gelezen omdat het dan helemaal van de homepage verdwenen is.

  Dan kan Jan Willem m.i. zijn tijd beter besteden door een aanvullende versie van feiten en fabels over vaccinatie te posten, waaronder de waarheid over bovenstaande KiGGS studie.

  Sinds de uitbraak van mazelen wordt op onze site bv. een bericht uit 2009 (i.v.m. mex. griep) over dat vermeende gevaarlijke kwik in vaccins voor kinderen weer in toenemende mate aangeklikt, en dan bedoel ik al een tijdje elke dag. Ook de samenvatting van enkele items van toen scoort weer: ‘Kinderen vaccineren en autisme, thimerosal, kwik, Guillian Barré- syndroom, squaleen, wiegendood, adjuvans en andere fenomenen verklaard.’

  Bij o.a. de Volkskrant gaat over een paar maanden, als bijvoorbeeld de mazelenuitbraak gaat pieken, niemand tussen die vele reacties zoeken of er iets zinnigs tussen staat. Dan verwacht ik bij ons wel nog betere kijkcijfers dan nu.

 21. Ik vind het terecht en heerlijk dat er een site als Skepsis.nl is die diepgaand op de zaken ingaat en geen last heeft van schreeuwers e.d.

  Dat niemand maanden na dato of langer nog de discussie op VK gaat doornemen geloof ik ook.

  Maar het is wel belangrijk dat er reageerders zijn die regelmatig verwijzen naar Skepsis + KDW + VtdK. Die als het ware regelmatig bij Pauw en Witteman de kwakkers onderuit halen als een Maarten van Rossem.

  Dat mensen (en ook verstandige journalisten!) beginnen te denken “laat ik ook eens bij Skepsis.nl kijken wat die er van zeggen”. Er moet “reclame” voor Skepsis + KDW + VtdK gemaakt worden. Kijk hoe blij Nienhuys is als we “genoemd worden”. Daar moet je als kwakbestrijder niet op gaan zitten wachten met alleen “moeilijke” discussies, daar moet je actief in worden met ook wat simpelere opstellingen.

  En net als in het bedrijfsleven moet je daarvoor mensen vinden die niet van de hoed en de rand weten, maar wel deuren kunnen openbreken voor een gesprek met een echte experts als JWN, die dan ook vrij blijft om dieper te spitten. Die “ambassadeurs” dus.

  Deze discussie hier is leuk, maar een gemiddeld opgeleide moeder wil korte praktsche antwoorden die door “experts” ondersteund worden. Dus bv. de RIVM pagina over mazelen.

  Als de mazelenuitbraak over een paar maanden gaat pieken zijn er weer talloze artikelen op de kranten- en nieuwssites en vallen Skepsis + KDW + VtdK weer buiten de boot.

 22. Als de mazelenuitbraak over een paar maanden gaat pieken

  Op het ogenblik is de mazelenuitbraak elke week aan het pieken. Elke week is het aantal nieuwe gevallen ongeveer 50% meer dan het aantal nieuwe gevallen in de week daarvoor – die zo ongeveer de besmettingsbron voor de nieuwegevallen van deze week zijn. (Op basis van deze voorspelling zul je dus a.s. donderdag een aantal nieuwe gevallen van boven de 200 verwachten; daarna zal die 50% misschien wat inzakken omdat de schoolvakanties van Midden-Nederland afgelopen weekend begonnen zijn.) Pas als het reservoir aan niet-immune personen aanzienlijk geslonken is zal het aantal nieuwe gevallen gaan dalen.

  De discussie zal blijven voortduren, maar nieuwe hoogtepunten bereiken als er een kind overlijdt.

 23. Frankeren:

  Maar het is wel belangrijk dat er reageerders zijn die regelmatig verwijzen naar Skepsis + KDW + VtdK. Die als het ware regelmatig bij Pauw en Witteman de kwakkers onderuit halen als een Maarten van Rossem.

  Het probleem is dat dat door een redactie/moderator opgevat kan, en mag worden als spammen. Het ligt er maar aan welke regels een betreffende site opgesteld heeft en/of hoe bevooroordeeld de moderator zelf.

  Op bijvoorbeeld het forum van Tros Radar, waar ook broekafzakkende onzin te vinden is over gezondheidszaken en kwakzalverij, levert (blijven) linken in no time een permanente ban op. Hetzelfde als je de promotors van kwakzalverij op een bepaald moment ietsjes te hard aanpakt, omdat ze aan de gang blijven met onzin verkopen.

  Bij Nu.nl heeft een link gestaan naar dit Skepsis Blog bij vragen aan Coutinho. Ik was net te laat om er een kopietje van te maken, want verwijderd door de redactie. De vraagsteller merkte slechts op dat het voor het RIVM wellicht verstandig zou zijn, om al die onzin over vaccinatie daadkrachtiger en uitgebreider te bestrijden op een aparte site, zoals bijvoorbeeld al gebeurd bij: link naar dit blog.

  Deze discussie hier is leuk, maar een gemiddeld opgeleide moeder wil korte praktsche antwoorden die door “experts” ondersteund worden. Dus bv. de RIVM pagina over mazelen.

  De gemiddeld opgeleide vader wil uiteraard niks in 2013*kuch*, maar dat terzijde.

  Naast een discussie is hier ook een schat aan informatie te vinden over de huidige situatie van de mazelenuitbraak, en kan Jan Willem of whoever met een/1 muisklik de hoofdpunten terugvinden. Hoef je bij een eventueel nieuw/aanvullend artikel over mazelen niet opnieuw het wiel te gaan uitvinden wat research betreft.

  En nogmaals: Bezorgde vaders en moeders die op zoek zijn naar serieuze info over vaccinatie voor hun kinderen, weten sites zoals deze echt wel te vinden.

  Zo hoog mogelijk in zoekmachines terechtkomen met een item, is dus veel belangrijker. Daar wordt met een goede koptekst het echte tegenwicht geboden.

 24. Vandaag stond er in de papieren Volkskrant wel een reactie op het stuk van mevrouw Bazelmans, die weinig van haar verhaal heel liet. Het was dan ook geschreven door een student geneeskunde. Helaas was het stuk wel een stuk korter dan het verhaal van mevrouw Bazelmans en stond het dus op een iets minder prominente plaats in de krant.

 25. @Wilma

  Hoe kom je hoog in Google? Door o.a. veel links naar je site/artikel. Als je nu gaat zoeken op “mazelen” en dergelijke dan is Wikipedia 1, RIVM 2 en NVKP 3. Verder veel krantensites en Wanttoknow e.d. Skepsis.nl komt er niet aan te pas. Als je niet op pagina 1 van Google staat kun je het schudden.
  [geredigeerd]

 26. Maar als je gaat zoeken op ‘kritisch prikken’ dan staan er op pagina 1 vier kritische artikelen, aangevoerd door… Tot nu toe is dit blog meer dan 4000 maal bekeken.

 27. Jan Willem:

  Maar als je gaat zoeken op ‘kritisch prikken’ dan staan er op pagina 1 vier kritische artikelen, aangevoerd door… Tot nu toe is dit blog meer dan 4000 maal bekeken.

  Juist ja! Zo is het maar net. Dit item gaat dan ook in 1e instantie over de leugens van Kritisch Prikken.

  Van harte proficiat met het aantal kliks tot nu toe.

 28. @Wilma

  Het glas lijkt bij u wel altijd half leeg, legio bezwaren die lang niet voor alle discussiesites gelden.

  Een nickname kan ook “Skepticus” of “Kloptdatwel” zijn waarmee je automatisch reclame maakt.

  Ik zeg niet dat je agressief reclame moet maken of geforceerd moet gaan linken.

  [ En nogmaals: Bezorgde vaders en moeders die op zoek zijn naar serieuze info over vaccinatie voor hun kinderen, weten sites zoals deze echt wel te vinden. ]

  Dat klinkt als “wij zijn zo goed, zij vinden ons heus wel”. Het merendeel weet niet eens wat ze in google moeten intikken.

  “Kritisch prikken” als zoekterm is specifiek voor reeds geïnformeerde mensen. En 4000 maal “bekeken” is niet hetzelfde als 4000 “unieke bezoekers”.

 29. 4000 maal “bekeken” is niet hetzelfde als 4000 “unieke bezoekers”

  Het tabelletje van onze tracker waar ik dit aan ontleen zegt wel ‘unique visitors’.

 30. Frankeren:

  “Kritisch prikken” als zoekterm is specifiek voor reeds geïnformeerde mensen. En 4000 maal “bekeken” is niet hetzelfde als 4000 “unieke bezoekers”.

  Ik ben medebeheerder van een site en kan op de zogenoemde achterkant daarvan zien om hoeveel kliks het gaat van hoeveel unieke bezoekers en hoe vaak een unieke bezoeker nog een keer komt kijken op dezelfde dag. Ook de zoektermen waarmee de site gevonden is, zijn te zien. Ik weet niet hoe het hier op het Skepsis Blog werkt, maar erg veel verschil zal er niet zijn.

  Wat de rest betreft, is het geen kwestie van een half leeg glas, maar met de persoonlijke ervaring, en daardoor steeds meer kunde, in de afgelopen ruim 5 jaar. Beschouw het maar als een behoorlijk gedegen opleiding, waardoor ik de klappen van de meeste zwepen heb leren kennen.

  Op deze denigrerende opmerking wens ik niet eens in te gaan:

  Dat klinkt als “wij zijn zo goed, zij vinden ons heus wel”.

  Ik weet hoe het zit bij mezelf, en o.a. Jan Willem, en dat vind ik meer dan voldoende. Daar ga ik geen verantwoording over afleggen.

  Wat mij betreft is deze discussie dus gesloten.

  Het staat je vrij om zelf op diverse discussiesites te gaan reageren, op de manier waarop jij denkt dat dat wèl werkt cq. beter werkt.

 31. Intussen de reactie van Jan Willem gemist, omdat ik ong. net zo snel tik als een naaktslak met reuma. :mrgreen:

 32. Als je de reloads erbij rekent kom je uit op 4825.

  Ik denk niet dat je van JW moet verwachten dat hij overal zijn eigen artikel gaat aanprijzen, al zal hij er geen bezwaar tegen hebben als anderen dat doen.

  Maar over het algemeen zijn skeptici geen gedreven missionarissen die op diverse sites reacties plaatsen om hun kennis uit te dragen. Wel vinden ze het nuttig dat die kennis op deze website te vinden is.

 33. Anneke Tanneke Bleeker op 19 juli met:
  De mazzel met de mazelen…

  Mazelen, wat een ophef…
  Heel het land in rep en roer…
  Predikanten moeten vaccins adviseren…
  Rutte is van mening dat het niet de wil
  van God is als kinderen lijden…
  Zomaar even wat gedachten die naar
  boven komen na alle commotie in de
  afgelopen tijden.
  De vraag aan Rutte is dan wat mij
  betreft of het wel de wil van God is om
  door mensen bedacht gif in kinderen te
  spuiten?
  Mijn vraag is dan ook of hij zich ook
  minstens een uur verdiept heeft in
  vaccins of de opgelegde wil van de
  belanghebbenden loopt na te kwaken?

  Via deze weg ( mail en Facebook red.WMZ) zijn afgelopen week vele artikelen gedeeld waardoor nog meer mensen deze kunnen lezen.
  Met Harry Zandvliet heb ik al enkele jaren contact; Harry is ten aanzien van vaccins ook constant uit op de waarheid. Guido Jonkers van WanToKnow heeft dat prachtig verwerkt en via onderstaande link kun je je hart ophalen:
  http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/de‐mazelenvaccinaties‐ten‐aanval/

 34. Harry Zandvliet, Anneke Bleeker, Guido Jonkers, Want to know.
  “Door gevaarlijke gekken omringd”, zal ik maar zeggen.

 35. Gefeliciteerd, 4000+ bezoekers, daar kan menig blog nog een puntje aan zuigen.

  Ik verzorg de SEO, google analytics, google adwords, google webmasterhulp, etc. voor diverse sites en heb o.a. een SRM newmarketeer (Nima B)opleiding.

  Het was niet mijn bedoeling denigrerend over te komen, maar de opmerking blijft staan.

  En omdat Skeptici meestal geen gedreven missionarissen zijn moet je die juist in de mensen er omheen zoeken, maar je moet wel iets doen. Ik heb Skepsis en KDW op diverse discusssiesites genoemd met passende links, zonder drammerig o.i.d. te zijn.

 36. Mag ik deze link aanbevelen? De gesproken tekst van de video staat er grotendeels onder. Nog een detail: in 2011 waren er in Europa ca. 30.000 gevallen, en 8 doden. Het is onduidelijk of buiten Nederland ouders ook op zo grote schaal de dokter niet waarschuwen als hun kind mazelen heeft. De gevolgen van een mazeleninfectie zijn ernstiger als de zieke ouder is, en volgens de video was de helft van de 15.000 zieken in Frankrijk boven de 15.

  Let op het detail dat de homeopathiegelovige moeder van Nastasia het onzinverhaal had geloofd dat het MMR-vaccin aluminium bevat (klets) en dat je daar alzheimer van kunt krijgen (ook klets).

 37. Ik vind het onverantwoord dat een verzorger die per definitie met verzwakte mensen in aanraking komt ongevaccineerd is. Dan mag je van mij dat beroep niet uitoefenen

 38. Iemand die denkt dat het wel meevalt is de paranoïde ‘medisch journaliste’ Désirée Röver. Die schrijft:

  Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) meldt ons dat er momenteel een ‘mazelenepidemie’ is. Tussen 1 mei en 4 juli 2013 zijn dat welgeteld 230 gevallen, verdeeld over zo’n 30 gemeenten. In hoeveel gevallen daarvan is het mazelenvirus feitelijk bevestigd door labonderzoek?

  Waarna ze een bron aanhaalt die ongeveer hetzelfde meldt als Ellen hierboven: de virologische labs hebben maar 3 gevallen gerapporteerd tot week 20 (= de week tot 19 mei)

  De verklaring is natuurlijk dat in de eerste plaats niet alle labs in die telling zitten, en in de tweede plaats dat een infectie die gelinkt kan worden aan een labgecontroleerde infectie niet in het lab hoeft te worden gecontroleerd. Dus na een eerste geval op een school hoeven de andere gevallen op diezelfde school niet meer in het lab gecontroleerd te worden. Dus 3 lab-gevallen tot aan 19 mei klopt heel goed met 30 gevallen op 12 juni.

  Zie ook:
  http://www.skepsis.nl/blog/2013/07/mazelen-2013-chronologie-van-een-epidemie/

  Een epidemie betreft normaliter minstens honderden of duizenden getroffenen, geen 230 gevallen!
  Dus waar hebben we het over?

  Wel, bij een epidemie stijgt het aantal getroffenen elk tijdsinterval met eenzelfde factor. En gevreesd moet worden dat slechts een op de tien ziektegevallen aan de dokter wordt gemeld. Dat wil zeggen dat we nu op ongeveer 6000 gevallen staan, en als het allemaal voorbij is op enkele tienduizenden gevallen. Daarover praten we, Désirée Röver.

 39. Désirée Röver,de wetenschaps-journaliste die niets van wetenschap lijkt te weten.

 40. Ik denk dat je voor berekening van het aantal niet-immune personen boven de 9 jaar ervan moet uitgaan dat deze groep (degenen zonder twee prikken) uit twee delen bestaat:
  0 prikken: 4%
  1 prik: nog eens 3%, maar daarvan is 95% toch wel beschermd. Die tweede prik is omdat het eenvoudiger is iedereen een tweede prik te geven dan iedereen een duur bloedonderzoek en dan een minderheid een tweede prik.
  Dus 1/20 van 3% is zo klein dat dit wegvalt tegen de onzekerheid in die 4%.

  De administratie en personeelskosten die komen kijken bij oproepen van personen een, buisje bloed aftappen (beslist vervelender dan een prik), en opsturen zijn natuurlijk minstens even groot als bij een vaccinatie, en de kosten voor een vaccin (een euro voor BMR-vaccins, schat ik) zijn waarschijnlijk ook veel minder dan de kosten voor het bloedonderzoek.

 41. Een ander artikel dat wel wordt aangehaald door antivaxers is
  Tracy L. Gustafson, Alan W. Lievens, Phillip A. Brunell, Ronald G. Moellenberg, Christopher M.G. Buttery, Lynn M. Sehulster, Measles outbreak in a fully immunized secondary-school population. New England Journal of Medicine 1987, Mar 26;316(13):p. 771-774..

  Op twee middelbare scholen hadden ze bij het begin van een klein epidemietje van 1806 leerlingen bloed afgenomen. Meer dan 99% was gevaccineerd. Van hen hadden 1732 genoeg antilichamen tegen mazelen. Die werden geen van alle ziek. 74 hadden niet genoeg antilichamen. Daarvan werden er 14 ziek en nog eens drie hadden later opeens meer antilichamen. Die waren dus ‘asymptomatisch’ geïnfecteerd. Uit de gegevens maakten de auteurs op dat ongeveer 5% van degenen die maar 1 prik hadden gehad en ongeveer 1,5% van de degenen met 2 prikken te weinig antilichamen hadden, beide percentages met een marge van circa 1,5%.

  Dat is ongeveer wat het RIVM ook zegt.

  Daar maakt vaccinvrij.nl (= natuurgeneeskundige Door Frankema ook bekend van Wanttoknow) van “Epidemieën van natuurlijke mazelen komen voor in populaties met een vaccinatiegraad van 100%.”

  Rond die tijd traden er nogal wat mazelenepidemieën (veel kleine met enkele tientallen gevallen trouwens) op in de VS, maar de conclusie was dat je in elk geval tweemaal moet vaccineren, en de eerste keer tussen 12 en 15 maanden. Dat was toen geen algemeen gebruik in de VS.

 42. Kritische prikker Harry kwam hierboven aandragen met wat proefjes met muizen en 1 studie die over mensen in Guinea-Bissau ging. Zie http://www.skepsis.nl/blog/2013/07/kritisch-prikken-liegt-over-mazelen/#comment-8070

  Ik heb dat geprobeerd uit te zoeken. Men ziet die studie op veel plaatsen aangehaald door antivaxers. Oppervlakkig lijkt het alsof de studie zegt: door mazelen blijft je allergie weg. Maar het kan net zo goed betekenen: allergische types hebben in Guinee-Bissau een flink grotere sterftekans bij een mazelenepidemie. Dat vermoeden uiten de auteurs notabene zelf en briefschrijvers zeggen dat dat heel plausibel is.
  Ik heb het allemaal hier in detail uitgelegd:
  http://cryptocheilus.wordpress.com/2013/07/21/feiten-en-fabels-over-mazelen-en-vaccinatie/comment-page-1/#comment-41492

Reacties zijn gesloten.