Kritisch Prikken liegt over mazelen

De mazelenepidemie die ik in 2011 al aankondigde breidt zich uit (afbeelding: mazelenvirus komt uit een cel vrij; het verloop van de epidemie kun u vinden in het volgende blog). De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) greep de gelegenheid aan om hun leugens over mazelen en vaccinaties te verspreiden.

Eerst maar wat feiten over mazelen. Mazelen is geen onschuldige infectie, zoals ook de Groningse kinderarts Jan Peter Rake heden in Trouw betoogt.

De meeste kinderen krijgen hoge koorts en moeten dus goed verzorgd worden, speciaal als de koorts hoog (40 graden rectaal) oploopt. Het mazelenvirus beschadigt het slijmvlies van de luchtwegen. Hierdoor krijgen allerlei bacteriën een kans met als gevolg middenoorontsteking, bronchitis en longontsteking. Andere complicaties van mazelen ontstaan echter doordat het virus zelf schade aanricht. De hersenvliesontsteking die kan optreden bij mazelen is een gevolg van virusactiviteit.

Voor zover we weten sterft in ons land ongeveer een op de 1000 kinderen [Noot: het gaat hier om gevallen die aan de dokter zijn gemeld] met een mazeleninfectie aan de gevolgen. Men kan zichzelf wijsmaken dat die misschien al erg ziek waren, maar het doel van iedereen vaccineren is natuurlijk mede dat daarmee juist allerlei personen beschermd worden die bijvoorbeeld door een ernstige ziekte niet immuun zijn of niet gevaccineerd kunnen worden.

Wel gevaccineerd maar niet immuun?

Hoe zit het met dat niet-immuun zijn? In de jaren 1980 is dat goed uitgezocht. Het bleek dat na de eerste mazelenvaccinatie na enige tijd ongeveer 10 procent van de gevaccineerden geen of onvoldoende antistoffen in het bloed heeft. Waarom is niet zo goed bekend. Na de tweede vaccinatie hadden degenen die eerst helemaal geen reactie vertoonden doorgaans wel een goede reactie. De groep die op de eerste vaccinatie wel had gereageerd, maar toch onvoldoende antistoffen had aangemaakt, bleek na een tweede vaccinatie nog steeds geen goede antistoftiter op te leveren: bij velen was zes jaar later de hoeveelheid antistoffen tot onder het werkzame minimum gezakt.

Hoe dan ook, als je twee keer vaccineert (in Nederland met 14 maanden en 9 jaar) is na de tweede prik 95 procent beschermd. Wie tot de onbeschermde 5 procent behoort, kunnen we niet weten zonder van alle gevaccineerden met bloedonderzoek de hoeveelheid antilichamen tegen mazelen te bepalen. Overigens zijn ‘onbeschermde’ gevaccineerden vaak wel een beetje beschermd, namelijk doordat bij hen de ziekte milder verloopt.

Een en ander is bijvoorbeeld na te lezen in een publicatie uit 1992:
Lauri E. Markowitz, Paul Albrecht, Walter A. Orenstein, Susan M. Lett, Trish J. Pugliese, Dorothy Farrell (July 1992), Persistence of Measles Antibody after Revaccination. The Journal of Infectious Diseases, 166(1), p. 205-208.

Vanaf welke hoeveelheid antistof ben je eigenlijk tegen een mazeleninfectie beschermd ? Dat kon door een toevallige mazelenepidemie in 1985 in enkele studentenflats (de Warren Towers, zie foto) in Boston bepaald worden. Toevallig had het Rode Kruis daar net een actie gevoerd voor bloeddonoren, dus men had van heel veel personen met en zonder mazelen een portie bloed. De gevonden grens kwam goed van pas in het artikel van Markowitz e.a. U kunt het nalezen in
Robert T. Chen, Lauri E. Markowitz, Paul Albrecht, John A. Stewart, Lynne M. Mofenson, Stephen R. Preblud, Walter A. Orenstein (November 1990), Measles Antibody: Reevaluation of Protective Titers. The Journal of Infectious Diseases vol. 162 (5) p. 1036-1042.

In elke bevolking zijn er kinderen die om de een of andere goede medische reden niet kunnen worden gevaccineerd. Dat zou niet zoveel hoeven geven. De ziekte kan zich pas in de bevolking uitbreiden wanneer elke zieke één of meer anderen aansteekt. Als je nou maar zorgt dat de gemiddelde zieke met statistisch gesproken veel minder dan één onbeschermde persoon in aanraking komt (dus vaak met nul en zelden met twee), dan kan de ziekte zich niet uitbreiden. Overigens begint mazelen als een soort verkoudheid en dan is men meteen besmettelijk. De typische uitslag verschijnt een paar dagen later, dus besmetting voorkomen door de zieke te isoleren als men de uitslag ziet, dat werkt niet.

Eerste prik met 14 maanden

De eerste mazelenprik (de M van BMR) is pas op de leeftijd van 14 maanden. Daar is een goede reden voor. Pasgeborenen krijgen antistoffen mee van hun moeder, als die immuun is. Die bescherming vermindert in de loop van het eerste levensjaar en is na ongeveer een jaar weg. Hoe meer antistoffen de moeder had, hoe meer baby bij de geboorte meekrijgt en hoe langer die baby ze ook nog heeft. Als je een baby die nog antistoffen heeft, gaat inenten, dan wordt het (levende maar verzwakte) mazelenvirus zo vlug onschadelijk gemaakt door mamma’s antistoffen, dat een eigen immuunrespons niet goed op gang komt. In de begintijd van de mazelenvaccinatie hadden alle moeders nog zelf mazelen gehad, en waren de baby’s tot 12 maanden zo goed beschermd dat er nogal wat gevallen van mazelen optraden bij Amerikanen in de jaren 1980 die jonger dan met 12 maanden gevaccineerd waren. Maar nu is de meerderheid van de moeders gevaccineerd, dus zijn veel baby’tjes tussen 6 en 14 maanden onbeschermd, en misschien nog wel jonger – niet alle moeders hebben evenveel antistoffen. Ook dit is allemaal uitgezocht in tientallen artikelen, bijvoorbeeld in
Yvonne A. Maldonado, Elizabeth C. Lawrence, Ross DeHovitz, Harry Hartzell, Paul Albrecht (September 1995), Early loss of passive measles antibody in infants of mothers with vaccine-induced immunity. Pediatrics, vol. 96(3), p.447-450 (Foto van dokter Maldonado rechts).

Noot 26 juli 2013. Voor nog een artikel in die trant zie hieronder.

De keuze van vaccinatie bij 14 maanden maakt dat een flink aantal baby’tjes een adequate hoeveelheid antistoffen aanmaakt en voortaan beschermd is tegen mazelen. Een vaccinatiegraad in de bevolking van meer dan 95% maakt dat het mazelenvirus vrijwel kansloos wordt. Op het ogenblik wordt in gebieden met een hoog mazelenrisico al ingeënt vanaf zes maanden. Dat is begrijpelijk omdat je daardoor het risico voor die groep toch flink verkleint.

Het spreekt vanzelf dat iemand die twee weken lang erg ziek is, in het gevecht tegen de ziekte enorme hoeveelheden antistoffen aanmaakt, veel meer dan iemand die gevaccineerd wordt en eigenlijk niks van die prik merkt. Evengoed is iemand die gevaccineerd is, en die voldoende antistoffen aanmaakt, levenslang beschermd. Het schijnt dat men dan soms toch wel mazelen kan krijgen, maar daar merkt men niets van (de infectie verloopt asymptomatisch), en men is hoogstwaarschijnlijk ook niet besmettelijk tijdens zo’n onopgemerkte infectie. Uiteraard krijgt men dan wel weer veel meer antistoffen.

Harteloze leugens

In Nederland zijn er mensen die om een godsdienstige reden de mogelijkheid tot vaccinatie niet als een godsgeschenk zien, maar als hovaardij. Juist omdat ze weten dat de vaccinatie werkt, weigeren ze hem. Indirect stellen zij een groot aantal anderen die er niks aan kunnen doen dat zij onbeschermd zijn bloot aan mazeleninfectie. Eveneens levensbeschouwelijk gemotiveerd zijn de antroposofen. Die hebben allerlei wonderlijke opvattingen over gezondheid en ziekte en ontwikkeling van het individu en van de mensheid die ze allemaal ontlenen aan hun voorman, de filosoof Rudolf Steiner, die eigenlijk van wetenschap niet veel kaas gegeten had, maar er wel volop over oreerde.

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) is ook tegen vaccinatie. De NVKP is een homeopatenclub die gewoon zwart op wit liegt. De voorzitter is de lekenhomeopaat Martin de Munck en de antroposofische arts Noor Prent-Tromp zit (weer) in het bestuur. Laatst wist de secretaris/penningmeester van Kritisch Prikken, de lekenhomeopate Anne-Marie van Raaij-Schouten (63) uit Driebergen het standpunt van Kritisch Prikken in de Utrechtse AD te krijgen onder de kop ‘Mazelen: geef liever levertraan dan een prik’. Het krantenartikel is ook te vinden op de website van Kritisch Prikken.

Het standpunt van Kritisch Prikken over mazelen kan men ook in pdf-vorm op de site van Kritisch Prikken aantreffen. Dit document (en het krantenstukje) wemelen van de leugens en de kromme redeneringen. Het feit dat een mazelenvaccinatie minder antilichamen produceert dan een volledige infectie (dus met zowel een kleine kans op een asymptomatische herinfectie als een wat kortere bescherming door mamma’s antilichamen) wordt nadrukkelijk gepresenteerd als ‘We worden juist kwetsbaar door vaccineren’. De mazelen (met een sterftekans van 1 op 1000 en een vergelijkbare kans op levenslange invaliditeit door hersenbeschadiging en een aanzienlijke kans op ziekenhuisopname) wordt afgeschilderd als een onschuldige ziekte. En die drie doden dan bij de epidemie van 1999? Kritisch Prikken schrijft ‘gezondheidsproblemen zoals leukemie of problemen met het afweersysteem … ook het geval bij de 3 sterfgevallen tijdens de epidemie van 1999 in Nederland.’ Zoals het er staat is het bijzonder harteloos. Alsof leukemiepatiëntjes best wel dood mogen. Daar gaat niks aan verloren, denken die homeopaten en die antroposofische arts van Kritisch Prikken kennelijk. Maar het is alweer een leugen. Kinderarts Jan Peter Rake (foto) schrijft vandaag in Trouw dat het om een 2-jarige met een al bestaande hartaandoening ging, een gezonde 2-jarige en een gezonde 17-jarige. Het precieze verloop van die epidemie staat beschreven in
S. van den Hof, J.H.T.C. van den Kerkhof, P.B.G. ten Ham, R.S. van Binnendijk,M.A.E. Conyn-van Spaendonck, J.E. van Steenbergen (29 december 2001), Mazelenepidemie in Nederland, 1999-2000. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, vol. 145 (52), p.2529-2533.

Het laatste overlijdensgeval betrof de 17-jarige Joost J. Minderhoud uit Aagtekerke, leerling van het Calvijn College in Goes (hij was niet ingeënt). Hij overleed op 9 december 1999, en de overlijdensadvertentie repte van een kortstondige ziekte. Dit geval trok met name in de Provinciale Zeeuwse Courant veel aandacht. Dat Joost voorafgaande aan de mazelenbesmetting al ernstig ziek zou zijn geweest, is nergens genoemd, hoewel er veel publiciteit rond het geval was, ook niet in de brieven die toen in de PZC verschenen.

Noot 26 juli 2013. In het genoemde NTvG-artikel staat: ‘Er overleden 3 patiënten aan de gevolgen van een complicatie na mazeleninfectie; een 2-jarig kind met preëxistent hartlijden kreeg een fatale decompensatie, een voorheen gezond 2-jarig kind kreeg myocarditis, en een 17-jarige kreeg nierfalen en ‘adult respiratory distress syndrome’. Men kan op diverse sites opmerkingen lezen die er allemaal op neer komen dat men van horen zeggen heeft dat de beschreven complicaties er al van tevoren waren, of dat de betrokkenen chronisch of ernstig ziek waren enzovoorts.
Noot 20 augustus 2013. In een latere publicatie staan deze gevallen iets nauwkeuriger beschreven. De meest voor de hand liggende verklaring, aldus heeft een der auteurs van het NTvG-artikel me geschreven, komt erop neer dat het de diagnoses slechts gedeeltelijk beschrijft, terwijl het latere artikel, speciaal in het geval van Joost, berust op een nauwkeurige bestudering van het complete dossier. Het gaat om Susan van den Hof, Collette Smit, Jim E. van Steenbergen, Hester E. de Melker, Hospitalizations during a measles epidemic in the Netherlands, 1999 to 2000. The Pediatric Infectious Disease Journal, vol. 21(12), december 2002, p. 1146-1150 (de link is naar de abstract). Daarin staat onder meer dat het niet zo is dat er bij de opgenomen personen een verband met een onderliggende ziekte was of dat ze vaker gevaccineerd waren (waarmee diverse fabeltjes worden ontkracht). Er waren geen patiënten die iets blijvends overhielden na ontslag uit het ziekenhuis. Over de drie sterfgevallen berichten de auteurs:

The three had not been vaccinated because of religious reasons. Two children had been hospitalized before death, and these were indeed registered in the NMR. One 2-year-old girl with a history of prematurity and dysmaturity, but currently healthy, was admitted for measles encephalitis, measles pneumonia, myocarditis and pericarditis at the fourth day of illness and died the same day she was admitted to the hospital. One previously healthy 17-year-old boy was first admitted for measles pneumonia at the fourth day of illness. Ten days later he died of severe brain edema resulting from acute encephalitis and acute respiratory distress syndrome. The 2-year-old boy who was not admitted to a hospital had an underlying cardiac disorder; he developed pneumonia and subsequent cardiac failure at home.

(Met dank aan de redactie van de facebookpagina van het Rijksvaccinatieprogramma. NMR= National Medical Registration = Landelijke Medische Registratie.)

Een fraudeur als held

Kritisch Prikken hemelt het krijgen van mazelen op, want daar word je zo immuun van. Nog immuner dan van een vaccinatie. Dus enerzijds hecht men grote waarde aan immuniteit, anderzijds moet men er niets van hebben. Of: eigenlijk is Kritisch Prikken broodnodig, want doordat hun kinderen ‘vrijwillig’ mazelen oplopen, en de epidemieën aan de gang houden, krijgen al die gevaccineerden al die essentiële boosters van hun immuunsysteem. Je waant je ergens in de binnenlanden van Nigeria of Pakistan als je die onzin leest: epidemieën, goed voor u, met de complimenten van Kritisch Prikken. De vaccinatie heeft, aldus de pdf op de NVKP-site, trouwens ook het nadeel dat men er autisme en darmproblemen van kan krijgen. De voetnoten verwijzen naar het werk van Wakefield en kornuiten. Maar Wakefield was een financieel gemotiveerde fraudeur die inmiddels juist vanwege dit werk uit de artsenstand is gezet. Zijn werk is zeer grondig ontkracht, maar in het blaadje van Kritisch Prikken wordt hij afgeschilderd als held.

Unverfroren zwart op wit

De NVKP gelooft niet dat vaccinatie goed werkt, en men schrijft dat slechts 27,5 procent van alle gevaccineerden na acht jaar nog voldoende antilichamen heeft. Als bewijs citeert men in een voetnoot het artikel van Markowitz e.a. hierboven. Maar daar staat heel wat anders, namelijk dat in 1982 bijna 90 procent van een groep eenmaal gevaccineerde middelbare scholieren in Massachusetts voldoende antilichamen had. Hoe Kritisch Prikken aan die 27,5 procent komt weet ik niet. Ik heb het stuk wel drie keer gelezen om erachter te komen wat voor domme rekenfout Kritisch Prikken gemaakt had. Niets gevonden. Ik vermoed dat ze het zonder te controleren van een andere leugenaar hebben overgeschreven.

Men kan eenvoudig inzien dat het niet kloppen kan. Als na acht jaar nog maar een kwart beschermd zou zijn, zouden bij een mazelenepidemie die tien jaar na de vorige komt reusachtige aantallen gevaccineerden ziek worden. Dan zou immers driekwart van alle Nederlanders die na 1976 geboren zijn, ook vatbaar zijn, en dus mazelen kunnen krijgen bij een epidemie, die dan ook niet beperkt zou blijven tot de Bijbelgordel. Dat is heel wat meer dan de 158 (5 procent van het totaal) gevaccineerden bij de vorige epidemie. Ik kan dit niet anders duiden als een bewuste en opzettelijke zwart op wit leugen. Het werd ook in de krant afgedrukt.

De NVKP verkondigt nog wel meer onzin. Zo denkt Kritisch Prikken dat de complicaties ontstaan door het geven van koortsverlagende middelen. Men meent dat de daling van de sterfte komt door ‘de evolutie in ons eigen immuunsysteem’, wat onzin is want evolutie werkt doordat over een tijdperk van vele generaties ‘ongeschikten’ kinderloos sterven of ‘geschikten’ meer nakomelingen krijgen, of beide. Voorts beweert Kritisch Prikken dat er in de VS een epidemie met ‘een hoog sterftepercentage … meest jongvolwassenen’ was na de invoering van het ‘no vaccination no school’-beleid. In feite werd dat beleid pas serieus afgedwongen na een mazelenepidemie in Los Angeles in 1977 met duizenden zieken en twee doden. In de hele VS samen lag het aantal gevallen toen nog op 50.000 per jaar. Pas door dat strengere beleid daalde het aantal mazelen in de VS dramatisch. Zo waren er in 1998 nog maar 89 gevallen van mazelen in de VS, meest importgevallen (zie Paul A. Offit, Deadly Choices: How the Anti-Vaccine Movement Threatens Us All, 2010, p.153-154).

Als bewijs voor deze fantastische bewering citeert Kritisch Prikken de hierboven genoemde artikelen van Chen e.a. en Maldonado e.a., maar daarin wordt met geen woord gerept over een epidemie met vele doden. Nog een kwaadaardige leugen dus.

Het is gebleken dat kinderen die niet goed gevoed zijn, zoals in de derde wereldlanden voorkomt, veel zieker worden van mazelen dan goed gevoede kinderen. Ook vitamine-A-gebrek maakt de ziekte erger en het verhoogt de kans op blindheid. De afname van sterfte aan mazelen na de Tweede Wereldoorlog in Nederland is deels te verklaren doordat kinderen steeds beter te eten kregen. De homeopaten van Kritisch Prikken maken ervan dat je in plaats van vaccinatie maar veel biologisch voedsel moet eten en als klap op de vuurpijl extra levertraan moet nemen. Maar als gebrekkige voeding een ziekte erger maakt, wil dat helemaal niet zeggen dat iemand zonder gebrek in de voeding er baat bij heeft als die nog verder wordt volgestopt.

Bij de RIVM heeft men het opgegeven om nog iets te doen aan de mededelingen van de NVKP. Misschien hebben ze wel gelijk. Homeopaten die zo unverfroren zwart op wit liegen, zou je niet de indruk moeten geven dat hun mening de moeite waard is om erop in te gaan. Maar het is misschien wel nuttig om eens precies te vertellen hoe homeopathisch verdund hun waarheden zijn.

Met dank aan C.J. de Jong voor kritische suggesties.

197 gedachten over “Kritisch Prikken liegt over mazelen”

 1. Over elkaar napraten gesproken:
  http://nvkp.nl/informatie/artikelen/hygiene-hypothese/

  Met betrekking tot sterfte aan mazelen vermeldt de website van het RIVM dat van de 1000 kinderen met mazelen er één sterft. Het RIVM noemt hierbij ook de mazelensterfte in de jaren vijftig. Begin jaren 50 stierf inderdaad 1 op de 1000 kinderen aan mazelen. Dit klopt echter niet voor de sterfte in de jaren zestig en zeventig.

  In 1971 kreeg nog 98% van de kinderen onder de 10 jaar mazelen. Het aantal kinderen dat overleed aan mazelen lag echter op ongeveer 1 a 2 op de 1 MILJOEN mensen! (bron: De gezondheidsraad).

  De gezondheidsraad schreef in een advies over massa vaccinatie in 1972 aan de minister:

  ‘Mazelen is een infectieziekte die gekenmerkt wordt door een zo hoge mate van infectiositeit dat van de kinderen in Nederland omstreeks 70% vóór de leeftijd van vijf jaar en ongeveer 98% vóór de leeftijd van 10 jaar de ziekte heeft doorgemaakt..’

  Over de mortaliteit schreef de gezondheidsraad:

  ‘De mortaliteit ten gevolge van mazelen bedraagt ongeveer 1 á 2 per 1.000.000 inwoners’

  Tegenwoordig is het beleid gericht op massa vaccinatie en niet meer op beleid gericht op de zwaksten. Bij de laatste mazelen epidemie in de jaren 90 stierven 3 kinderen die allen al zeer ernstig ziek waren.

  (In het jaar 1999 berichtten de media dat er in Nederland 3 kinderen overleden waren aan de mazelen. Ze waren niet ingeënt tegen mazelen en dit toonde maar weer aan dat mazelen een levensgevaarlijke ziekte is en dat vaccineren absoluut noodzakelijk is. Wat de gezondheidszorg verzweeg was dat het ging om drie kinderen die al zeer ernstig ziek waren. Een arts die de medische achtergrond van deze 3 slachtoffers heeft gecheckt bij de Landelijke Coördinatie Structuur voor infectieziekten kreeg daar te horen dat de ziektegeschiedenis van de slachtoffers wel degelijk bekend waren, maar dat deze feiten bewust uit de media werden gehouden om het grote publiek wijs te maken dat mazelen een levensgevaarlijke ziekte was, ook voor gezonde kinderen. )

 2. Nog een tweetal blogs die proberen het nut van vaccineren te relativeren: http://zaplog.nl/zaplog/article/vaccinaties_a_bigger_picture/ en http://zaplog.nl/zaplog/article/huisartsen_kunnen_mazelen_in_964_van_de_gevallen_niet_herkennen

  Met de schrijver van eerstgenoemde blog (Patrick Savalle) heb ik via Twitter al stevig gediscussieerd over zijn idee dat je een duidelijke trendbreuk in mortaliteit zou moeten zien bij het opnemen van een vaccinatie in het inentingsprogramma. Mijn tegenwerping dat je moet kijken naar incidentie valt op dovemansoren. Dat het te danken is aan de vooruitgang van andere (door hem verguisde) westerse behandelswijzen dat vóór die vaccins het sterftecijfer ook al daalde, maakt ook geen indruk.

  Het andere blog probeert het gemelde aantal mazelengevallen ter discussie te stellen: artsen zouden dat helemaal niet kunnen en het maar in 3,7% bij het juiste eind te hebben. Daarom zou je van alle gevallen een bloedtest moeten doen. Vergeten wordt te vermelden dat het in dat onderzoek waaruit dat lage percentage komt, gaat om de situatie waarin geen sprake is van een epidemie of gevallen waarin in de omgeving wel lab-bevestigde gevallen aanwezig waren (zoals de RIVM richtlijn voorschrijft voor de telling).

  Blijkbaar wordt elk idee dat ook maar iets van twijfel zou kunnen oproepen over de ‘officiële’ lijn, aangevoerd als een duidelijke aanwijzing voor volstrekt het omgekeerde.

 3. Die 1 tot 2 per miljoen kan wel kloppen. Nederland had op 31 december 1972 ongeveer 13,388 miljoen inwoners en in dat jaar 214.133 levendgeborenen, maakt ongeveer 16.000 levendgeborenen per miljoen inwoners in dat jaar. Dat waren dus hetzelfde aantal mazelengevallen (vrijwel elk kind kreeg vroeger of later mazelen), en dan is “1 à 2” ook ongeveer 1 op 10.000 mazeleninfecties die dodelijk aflopen (plus nog een wat kleinere portie invaliditeit en 100 maal zoveel ziekenhuisopnamen).

 4. Er werd/wordt dus nog steeds handig gegoocheld met cijfers, want rekenen met het aantal inwoners is iets heel anders dan met het aantal mazelenpatiënten.

  Interessant is ook de verklaring die de NVKP geeft tussen bovenstaande quotes in:

  Pas in 1976 werd het mazelenvaccin opgenomen in het RVP. Daarvoor kreeg vrijwel ieder kind mazelen. Waarom er zo weinig mazelenpatiënten stierven na de jaren vijftig heeft diverse redenen. In ieder geval werd gebruik gemaakt van passieve immunisatie (inspuiten van mazelen-antistoffen (serum of reconvalescentenserum genoemd)) alsmede actieve immunisatie (vaccinatie) van de zwaksten waardoor voorkomen werd dat deze mazelen ontwikkelde of waardoor de mazelensymptomen veel minder heftig waren.

  Ook andere maatregelen werden genomen, echter, er was geen sprake van massa vaccinatie en desondanks lag de gemiddelde sterfte op 1 a 2 per 1 miljoen mensen.

  De mazelensterfte gevallen betreffen dus niet willekeurige patiënten maar een groep waarvoor je gericht preventieve maatregelen kunt nemen, hetgeen blijkbaar met groot succes gebeurde in de jaren zestig en zeventig.

  Het mazelenvirus werd in 1954 voor het eerst geïsoleerd door John F. Enders en Thomas C. Peebles, waarna in 1963 het mazelenvaccin volgde, dat in dat jaar goedgekeurd werd in de Verenigde Staten.

  Leverde daarna dus volgens Kritisch Prikken zelf spectaculaire resultaten op in slechts een paar jaar tijd. Niet dat ik al die kromme redenaties/ drogredenen echt goed kan volgen, maar ik vraag me wel af waarom door hen nu niet met klem geadviseerd wordt om in ieder geval de zwakkeren wél tegen mazelen in te enten. Los gezien van het vaststaande feit dat ook gezonde kinderen door mazelen kunnen overlijden of gehandicapt raken. Citaat Jan Willem:

  En die drie doden dan bij de epidemie van 1999? Kritisch Prikken schrijft ‘gezondheidsproblemen zoals leukemie of problemen met het afweersysteem … ook het geval bij de 3 sterfgevallen tijdens de epidemie van 1999 in Nederland.’ Zoals het er staat is het bijzonder harteloos. Alsof leukemiepatiëntjes best wel dood mogen. Daar gaat niks aan verloren, denken die homeopaten en die antroposofische arts van Kritisch Prikken kennelijk. Maar het is alweer een leugen. Kinderarts Jan Peter Rake (foto) schrijft vandaag in Trouw dat het om een 2-jarige met een al bestaande hartaandoening ging, een gezonde 2-jarige en een gezonde 17-jarige.

  Deze kinderarts zit ook in het complot of wat?!

 5. Nog iets over de overrapportage.
  Veel huisartsen hebben nog nooit mazelen van dichtbij gezien.
  Met de huidige media-hype wordt bij ‘ieder’ geval met koorts en wat vlekken direct geroepen dat het mazelen is. Zie daar, overrapportage.
  * Reliability of the clinical surveillance criteria for measles diagnosis (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2560776/pdf/10916925.pdf)
  Stukje uit de tekst: Een onderzoek in Wales is gebleken dat slechts 3,7% (126/3442) van de gevallen terecht als mazelen werd geidentificeerd.

  Hmm, Wales… Dat was toch dat gebied waar recent ook zo’n paniek was rondom een mazelen uitbraak?

  Daarnaast: Het feit dat er ríchtlijnen zijn voor het melden van mazelen wil niet zeggen dat dan ook váststaat dat er daadwerkelijk sprake is van mazelen.

  Over de toezicht op artsen: Er is regelmatig nieuws dat artsen jarenlang een praktijk kunnen hebben zonder zelfs maar gekwalificeerd te zijn dus dat toezicht is blijkbaar niet afdoende. Daarnaast worden artsen niet gecontroleerd op het al dan niet terecht melden van een mazelen-infectie. Overrapportage is dus een serieus risico, zeker als de media de boel opblaast.

 6. In Nederland wordt door veel ouders vertrouwd op het oordeel van de dokter, zo leert de website van het RIVM: “Een klassiek mazelenbeeld met hoge koorts, hoesten, conjunctivitis, Koplikse vlekjes en een grofvlekkig exantheem beginnend achter de oren en in het gezicht, is ten tijde van een epidemie door een arts die ervaring heeft met mazelen goed te herkennen. Voor de huidige generatie artsen is mazelen echter een zeldzame ziekte geworden, die bovendien niet altijd volgens het klassieke patroon verloopt en daardoor klinisch gemakkelijk verward kan worden met andere exantheemziekten. Derhalve is bij het vermoeden van mazelen laboratoriumbevestiging geïndiceerd, tenzij er een epidemiologische relatie met een reeds bevestigd geval van mazelen is en de patiënt niet ernstig ziek is.º ” (bron: http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Mazelen_morbilli)

  Vertaling voor leken:
  – als je gevaccineerd bent zal de dokter geen mazelen vermoeden, zal er geen serologische test plaats vinden en zul je niet de boeken in gaan als mazelen-geval
  – als je ongevaccineerd bent, maar er is geen uitbraak kun je getest worden
  – als je ongevaccineerd bent, en er is een uitbraak, dan hoef je niet getest te worden, dan is het mazelen via diagnose-op-het-oog.

  Door deze kringredenering zal mazelen in de regel hoofdzakelijk vastgesteld worden bij ongevaccineerden. Lekker amateuristisch.

 7. Er worden regelmatig mazelen vastgesteld bij gevacineerden. Wat ik hierboven heb uitgelegd, namelijk dat een bepaald percentage (ca. 5% heb ik betoogd) van de gevaccineerden zonder het te weten geen immuniteit heeft, dat is uiteraard bij artsen bekend. Dus als een gevaccineerd kind een mazelen-achtige ziekte krijgt zal de arts volgens mij heus niet denken dat het geen mazelen is, maar juist bij de geringste twijfel laten testen.

  Dat een willekeurige rodevlekjesziekte (rodehond?) door een arts wordt aangezien voor en gerapporteerd als mazelen zonder verder onderzoek terwijl het dat niet is, lijkt me uiterst onwaarschijnlijk.

  Dat artikel over overdiagnose van mazelen in Wales dateert uit het jaar 2000 en is een pleidooi voor extra serologische bevestiging naast de toen geldende WHO-criteria. Die extra bevestiging is kennelijk nu in Nederland voorgeschreven.

  Wat ik zorgelijk vind is dat er zoveel onderraportage is. Toen ik en mijn zuster de mazelen hadden was het normaal dat de huisarts even kwam kijken. Als nu kennelijk bij 9 van de 10 zieken de dokter er niet meer bij wordt geroepen (waarom eigenlijk niet?) al was het maar voor advies over de verpleging, dan is dat toch een zeker extra risico.

 8. Dat is zeker een extra risico, dat de huisarts de patienten niet meer ziet. Overigens denk ik dat de dokteren (deels) nog wel worden geroepen (door ouders), maar gewoon niet meer komen (iets met kosten en tijdsdruk, etc.).
  Ik kan nergens iets vinden over dat huisartsen testen MOETEN laten doen om mazelen vast te stellen middels een lab-omderzoek. Er gaat dus nog veel ‘op het oog’ of obv een telefonisch consult. Dat lijkt me ook een risico.

 9. In aanvulling op JWN (14:49): die ‘3,7%’ uit dat artikel uit 2000 slaat op gegevens uit 1994-1995 (zie http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2487036/pdf/bullwho00397-0029.pdf).

  Bij de recente uitbraak in Wales deden antivaxers erg hun best om de gerapporteerde cijfers in hun ‘voordeel’ uit te leggen, zonder goed uit te vragen hoe je die cijfers moet interpreteren: zie http://jdc325.wordpress.com/2013/05/10/anti-vaccine-blunders/ en de discussie eronder.

 10. Ik1979 schijft:
  “Ik kan nergens iets vinden over dat huisartsen testen MOETEN laten doen om mazelen vast te stellen middels een lab-onderzoek.”

  Lees dan toch even wat Kata overschreef van de site van het RIVM:
  http://www.skepsis.nl/blog/2013/07/kritisch-prikken-liegt-over-mazelen/#comment-8101

  of de site van het RIVM zelf, namelijk paragraaf 10.1 van het al vaker geciteerde
  http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Mazelen_morbilli

  Alleen als de arts na het vaststellen van koorts, een verheven maculopapuleuze uitslag en hoesten/loopneus/bindvliesontsteking ook kan nagaan dat de betrokkene kort geleden in contact is geweest met een lab-bewezen mazelengeval (in concreto: op een kleine school is geweest waar een lab-bewezen gevalzich heeft voorgedaan, zie bijlage II bij bovengenoemd document “Aanvullende richtlijnen gedurende een mazelenepidemie”), dan hoeft het lab-onderzoek niet. Maar deze relatie is niet erfelijk: het contact moet echt lab-onderzocht zijn.

 11. Pepijn schreef “In aanvulling op JWN (14:49)…”

  Dank je wel. Dus even samenvatten: in de winter van 1994-95 is geconstateerd door middel van speekseltesten dat toen slechts een klein deel (3,7%) van gerapporteerde mazelengevallen in Engeland en Wales ook echt mazelen waren. De cijfers waren iets maar niet veel beter als men een strenge definitie nam. Opmerkelijk is dat degenen die mazelen rapporteerden nog niet de helft de moeite nam om een speekselsample te verkrijgen en op te sturen. Dit werd in 1997 gerapporteerd door Ramsay et al.

  Het artikel door Ramsay et al. (1997) wordt in een korte brief door Blackburn et al. (2000) geciteerd. Zij schrijven dat men, kennelijk op grond van het onderzoek van Ramsay, in Zuid-Afrika in 1996-97 is begonnen ook vermoedelijke gevallen van mazelen te testen in het lab.

  Vervolgens wordt de brief van Blackburn et al (2000) geciteerd door Ik1979 als volgt:

  “Een onderzoek in Wales is gebleken dat slechts 3,7% (126/3442) van de gevallen terecht als mazelen werd geidentificeerd.”

  alsof het over 2013 gaat in plaats van over het onderzoek uit 1994-95 dat er waarschijnlijk wereldwijd toe geleid heeft dat mazelenrapportages in het lab gecontroleerd worden.

  Hoe het met de controles in Engeland en Wales is, wordt duidelijk uit Pepijns tweede melding: daar lijkt nog steeds een flink verschil tussen notify (1170), tested (850) en confirmed (370, alles stand 2 mei 2013 althans volgens de Britse antivaxers) te zijn en dan vermoeden de antivaxers ook nog grootscheeps bedrog als blijkt dat Public Health Wales in het eerste kwartaal van 2013 maar 26 positieve labtests had gedaan, terwijl was gezegd dat er 446 ‘confirmed’ gevallen waren. Maar de oplossing is dat de overige 420 door ‘Public Health England’ zijn bepaald.

  Hoe het in het VK is weet ik niet, maar de meldingsplicht is hier wettelijk voorgeschreven.

 12. De stand van zaken afgelopen donderdag in Nederland:
  Er zijn 91 geregistreerde gevallen van mazelen bijgekomen en acht nieuwe patiënten moesten in het ziekenhuis worden opgenomen.
  http://nos.nl/artikel/528414-mazelenuitbraak91-nieuwe-gevallen.html

  Het lijkt mij toch niet dat dat is gebeurd op basis van een natte vinger en/of het heilig oog, zoals Ik1971 wenst te suggereren. Mazelen heeft zo’n specifieke kenmerken dat zelfs een leek die zich er een beetje in verdiept heeft, deze ziekte zou kunnen herkennen. Huisartsen die het niet(meer)zeker weten, zijn tegenwoordig ook maar een paar muisklikken verwijderd van juiste info over de zogenoemde kinderziekten, die zich mogelijk in hun praktijk (gelukkig) niet eerder hebben voorgedaan.

  Daarnaast suggereren dat die niet eens komen bij een mogelijk geval van wettelijke meldingsplicht, en zelfs diagnoses gesteld zouden worden via de telefoon, vind ik een gotspe. Met name in de Biblebelt gaat er echt wel een alarmbel rinkelen, omdat de kenmerken van kinderziekten in het algemeen, en die van mazelen in het bijzonder, in de meeste gevallen overduidelijk zijn en anders een lab-test snel uitkomst kan bieden.

  Bovendien kwam/komt het zelden voor dat besmettelijke vlekjesziekten zich tegelijkertijd voordoen, en nogmaals: een juiste diagnose stellen is sowieso geen kwestie van koffiedikkijken. Op die basis kwamen er nu ook niet 8 nieuwe mazelenpatiënten in het ziekenhuis terecht, want de meest voorkomende complicaties zijn ook bekend.

  Ik heb van anti-vaccinanten nog nooit een steekhoudend argument gehoord en de fantasie van ‘Kritisch’ Prikken kent al hélemaal geen grenzen, omdat ze zelf graag doktertje spelen en op een verkapte manier reclame maken voor hun eigen toko.

 13. quote uit het item:

  In Nederland zijn er behalve mensen die om een godsdienstige reden de mogelijkheid tot vaccinatie niet als een godsgeschenk zien, maar als hovaardij. Juist omdat ze weten dat de vaccinatie werkt, weigeren ze hem. Indirect stellen zij een groot aantal anderen die er niks aan kunnen doen dat zij onbeschermd zijn bloot aan mazeleninfectie.

  De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) is ook tegen vaccinatie. De NVKP is een homeopatenclub die gewoon zwart op wit liegt.(..)

  Die wereldjes zijn toch niet zo strikt gescheiden als men aanneemt, want op 5 juli j.l. klom N. Verdouw, directeur van de Graaf Jan van Nassauschool in Gouda in de pen om te pleiten: „Zie vaccinatie niet als jas tegen de kou”

  De eerlijkheid gebiedt verder te zeggen dat er na inenten meer aan de hand kan zijn dan „een klein beetje ziek” worden. We leven in een tijd van openheid en transparantie. Ik ben van mening dat dit juist ook bij het onderwerp vaccinatie betracht moet worden.

  Begint ie met het gedachtengoed van, de inmiddels aan kanker overleden, homeopaat Tinus Smits als feiten te benoemen, en wat daarna komt, is ook niet om over naar huis te schrijven.
  Kwam internist in opleiding Ben de Jong afgelopen donderdag maar weer met het weerwoord: Vaccineren is veilig en lijdt niet tot chronische klachten en overlijden

  In het artikel ”Zie vaccinatie niet als jas tegen de kou” (RD 5-7) wordt echter de indruk gewekt dat er wel degelijk een relatie bestaat tussen gemelde sterfgevallen en vaccineren.

  Tevens suggereert de auteur dat er allerlei chronische klachten kunnen ontstaan na inenting. Dit zou zijn gebaseerd op „feiten” uit het boekje ”Inenten, niet zonder risico” van de homeopaat Tinus Smits. Ondanks de afwezigheid van wetenschappelijk bewijs dacht Smits door middel van een zeer dubieuze methode de relatie te ‘bewijzen’ tussen chronische klachten en vaccinatie.

  eindquote:

  Gezien het aantal gemelde bijwerkingen in relatie tot de hoeveelheid toegediende vaccins kunnen we concluderen dat de gezondheidswinst van het vaccinatieprogramma ruimschoots opweegt tegen het nadeel van de bijwerkingen. De stelling dat vaccineren is geassocieerd met overlijden is onhoudbaar en doet geen recht aan de inspanningen en de integriteit van alle betrokkenen bij het rijksvaccinatieprogramma. Vaccins vallen onder de geneesmiddelenwetgeving en voldoen aan zeer strenge kwaliteits- en veiligheidseisen, waarbij er geen relatie is met het ontstaan van chronische klachten.

 14. @ Wilma,
  ik denk dat het ‘kunnen herkennen’ toch wel een beetje tegenvalt. Weliswaar is het zo dat áls iemand mazelen heeft, dit meestal herkenbaar is, maar de ervaring van ca. 20 jaar geleden in het VK laat zien dat in veel gevallen mazelen werden gemeld die het niet waren.

  Ik denk dat veel huisartsen in de Bijbelgordel toch goed weten hoe mazelen eruit zien.

  Tot nu toe is 97% van de patiënten niet gevaccineerd. 3% personen die gevaccineerd zijn en toch ziek worden lijkt weinig, maar er zijn wel veel gevaccineerden.

  Overigens heb ik begrepen dat personen die gevaccineerd zijn maar toch niet helemaal immuun bij infectie toch een stuk minder ziek worden.

 15. Voormalig NVKP-lid Dick de Wit (hij stond nog in 2009 op de lijst van behandelaars, maar nu niet meer) schreef een opiniestuk in het Nederlands Dagblad.
  http://www.nd.nl/artikelen/2013/juli/12/goede-redenen-tegen-inenten .

  Als een klassiek homeopaat begint over ‘goede medische gronden’, dan weet je het wel.

  Flarden uit het stuk: bedenk eens wat er in het lijfje van een baby kan gebeuren … onderzoek dat via het internet wordt gedaan, door bijvoorbeeld vaccininjury.info, … aluminium giftig … kwik … bijwerkingen van vaccins astma, allergie, suikerziekte en epilepsie.

  De medisch onderlegde lezers van het ND moeten hier maar iets over opmerken.

  Een weerkerend argument tegen vaccineren in het algemeen is dat al die arme hummels niet zoveel vaccinaties aankunnen. Men beseft niet dat ze vanaf de allereerste dag met honderden verschillende soorten bacteriën in aanraking komen (al voordat ze goed en wel geboren zijn, want het geboortekanaal is niet bepaald steriel…). Aangezien de menselijke mond alleen al zo’n 200 soorten bacteriën bevat, moet het immuunsysteem van baby al flink aan het werk na het eerste kusje van mamma. Er zijn maar een paar ziekten waarbij het immuunsysteem zonder voorbereiding moeite heeft de vermenigvuldigingsrace met de indringers te winnen. Vaccinatie verschaft in die paar gevallen een beslissende voorsprong.

 16. Jan Willem:

  ik denk dat het ‘kunnen herkennen’ toch wel een beetje tegenvalt. Weliswaar is het zo dat áls iemand mazelen heeft, dit meestal herkenbaar is, maar de ervaring van ca. 20 jaar geleden in het VK laat zien dat in veel gevallen mazelen werden gemeld die het niet waren.

  Is ook bekend wat het toentertijd dan wel was of heb ik daar ergens overheen gelezen?

  Er is sowieso al eerder gesteld dat een en ander in het VK van toen, niets van doen heeft met de huidige situatie in Nederland, en met name reguliere huisartsen in de Bijbelgordel vast voldoende van wanten weten vanwege de lage vaccinatiegraad. Anders wordt het hoog tijd dat die hun schoolgeld terug gaan halen.
  Ik kan zo snel niet terugvinden waar ik bij het RIVM gelezen heb, dat bij ongevaccineerden mazelen zich namelijk nooit asymptomatisch voordoet, maar slechts mogelijk is bij herinfectie van gevaccineerden. Dus dit klopt in de meeste gevallen:

  Overigens heb ik begrepen dat personen die gevaccineerd zijn maar toch niet helemaal immuun bij infectie toch een stuk minder ziek worden.

  Lijkt het mij toch een sterk stuk in een oude broek, dat bij een ongevaccineerde de verkeerde diagnose gesteld kan worden, en al hélemaal omdat nu de richtlijn is om bij enige twijfel een test te laten uitvoeren.

  Sommige Refjes hebben overigens toch maar besloten om O. L. Heer een handje te gaan helpen ;-):
  Maatregelen christelijke organisaties tegen verspreiding mazelen in vakantie

 17. Volgens mij is het wettelijk voorgeschreven dat bij élke mazelenmelding lab-onderzoek nodig is (ook als de arts helemaal niet twijfelt…) tenzij er recent contact met een lab-bewezen geval is geweest.
  Ik denk dat juist bij de gevaccineerden tot nu toe nog maar ca. 10 gevallen er veel gradaties voorkomen tussen asymptomatisch en een duidelijk herkenbare ziekte.

 18. Jan Willem:

  Volgens mij is het wettelijk voorgeschreven dat bij élke mazelenmelding lab-onderzoek nodig is (ook als de arts helemaal niet twijfelt…) tenzij er recent contact met een lab-bewezen geval is geweest.

  Dat tenzij etc. stond er toch eerder al:
  http://www.skepsis.nl/blog/2013/07/kritisch-prikken-liegt-over-mazelen/#comment-8137

  Ik bedoelde alleen maar te zeggen dat het van de zotte zou zijn als een onervaren arts nu nog foutief een mazelengeval zou melden. Die kan een ervaren collega om raad vragen en/of toch die test aanvragen voor alle zekerheid.

  Of moeten we zomaar geloven wat Ik1971 hier allemaal wenst te suggereren als het om zoiets ernstigs als mazelen gaat?:
  http://www.skepsis.nl/blog/2013/07/kritisch-prikken-liegt-over-mazelen/#comment-8134

 19. Het is inderdaad vreemd om te denken dat een onervaren arts mazelen meldt als het geen mazelen is, want zelfs als die hypothetische arts de regels aangaande meldplichtige ziekten niet zou kennen, dan zou toch de GGD voor ze dat geval doorgeven aan de landelijke surveillance van meldingsplichtige ziekten opmerken dat een essentieel deel van de melding ontbrak en het lab-onderzoek zelf alsnog doen. Het enige wat er zou kunnen gebeuren is dat er net als er op een school een mazelenuitbraak aan de gang is er op diezelfde school een kind een andere rodevlekjesziekte krijgt die vervolgens fout wordt geïnterpreteerd door een arts die nog nooit echte mazelen heeft gezien én die zo zeker is van zichzelf dat hij of zij het niet nodig vindt lab-onderzoek te laten doen. Tja. Het zou toch kunnen. Maar dat dit vaker dan heel af en toe voorkomt lijkt me sterk. Uit die gegevens van England en Wales uit 1974 kun je afleiden dat een dergelijke misleidende rodevlekjesziekte ongeveer 4 maal per week per miljoen inwoners voorkomt. Daarmee kun je nagaan dat het aantal per week dat zich op scholen met mazelenuitbraak (die samen echt heel veel minder dan een miljoen kinderen hebben – 100.000 schat ik voor alle scholen samen in de Bijbelgordel, maar voorlopig zijn nog niet alle scholen besmet…) voordoet, verwaarloosbaar klein is. Dit nog afgezien van het waarschijnlijk ook geringe aantal van onervaren incompetente huisartsen.

 20. http://www.skepsis.nl/blog/2013/07/kritisch-prikken-liegt-over-mazelen/#comment-8073

  Jan Willem:

  De mededelingen van Harry zijn regelrecht afkomstig van Kritisch Prikken, meer in het bijzonder uit Hygiënehypothese opnieuw bezien geschreven door Harry’s naamgenoot (toeval?) Ing. Harry Zandvliet, lid van het ‘Scientific member knowledge team’ (en ict-consultant) van Kritisch Prikken en dus medeverantwoordelijk voor alle wetenschappelijke leugens die op die site staan, meer in het bijzonder voor het artikel…….

  Bij Guido Jonkers vandaag:
  De dramatische gevolgen van het uitroeien van kinderziekten,en waarom wij dit overal bekend moeten maken
  De mazelenvaccinaties..? Ten aanval..!
  2013 © Ing. Harry Zandvliet

  Het artikel is onder meer voorzien van een foto van Prof. dr. J.M.D. Galama, die iets héél anders bedoelde te zeggen dan hier wéér gesuggereerd wordt. Uiteraard zonder de link toe te voegen van die rede.

  Hoogleraar virologie Galama legt in zijn inauguratierede een verband tussen de verhoogde vaccinatiegraad en de groei van allergie en auto-immuunziekten door het verminderd in aanraking komen van infecties: Galama, JMD, Virussen & de paradox van preventie

  ‘Inderdaad zijn er tekenen dat de preventie een prijs vraagt, een fantoompijn van een immuunsysteem dat zonder werk zit. Zo is gebleken dat onder kinderen die op natuurlijke wijze mazelen doormaken minder allergie of hooikoorts voorkomt dan onder gevaccineerde kinderen’

  Ik had elders al van alles uitgezocht over het gedachtengoed van Galama en die stelt nergens vaccinatie ter discussie, integendeel. En Zandvliet, dus ook de NVKP, maar blijven draaien, verdraaien, dus gewoon liegen alsof het gedrukt staat. Onder andere door Galama woorden in de mond leggen die hij nooit gezegd heeft. De boulevardpers kan er nog wat van leren.

  Hier alvast de betreffende rede van Galama, die in 2001 toch iets heel anders zegt en bedoelde te zeggen :
  http://webdoc.ubn.kun.nl/mono/g/galama_j/viruendep.pdf

  Ook weer het broodje aap over de relatie BMR-vaccin en autisme en ga zo maar door. Wat mankeert deze mensen?

  De eindquote van Zandvliet in knalrode letters:

  TEN AANVAL!

  Ik wil dit alles besluiten met een opdracht. Zorg ervoor dat de keerzijde bekend worden. Bijvoorbeeld: vertaal dit artikel, stuur het op naar onze medestrijders in Austrailië, die nu onder vuur liggen. Zorg dat het op een Europese site komt. Benoem ze als reaguurder op de diverse weblogs. Zet de linkjes naar pubmed erbij! Net zo lang totdat iedereen, ook de media, hier kennis van neemt er niet meer omheen kan. Kortom, vertel het voort! De wetenschap is aan onze kant. Gebruik deze dan ook!

  Het verspreiden van aantoonbare leugens die de volksgezondheid mogelijk in gevaar brengen, is niet strafbaar? Op wat voor wereld leven we dan eigenlijk?

  Harry Zandvliet is weliswaar geen arts met BIG- registratie, maar dit zou toch evengoed niet mogen kunnen vind ik. Wanneer worden dit soort lieden eens eindelijk daadkrachtig ter verantwoording geroepen?

 21. Harry Zandvliet klom nog maar eens in de pen vanwege de steeds luider wordende roep om vaccinatie verplicht te stellen. Met nu prominent in de media VVD-senator Heleen Dupuis die vindt dat het inenten van kinderen wettelijk verplicht moet worden, net als naar school gaan.
  Veel minder aandacht voor Roel Coutinho, die geen heil ziet in verplichten van vaccinatie omdat al eerder gebleken is dat dat niet de oplossing is/geen zin heeft en zorgt voor nóg meer verzet van diverse anti-vaccinanten.
  Coutinho was gisteravond te gast bij Nieuwsuur en bracht daar ook heel even Kritisch Prikken ter sprake als voorbeeld:
  http://nieuwsuur.nl/onderwerp/529154-wel-of-niet-verplicht-vaccineren.html

  Ik gaf al eerder aan dat de gelovigen -iig een deel- in de bijbelgordel wel degelijk het gedachtengoed van anti-vaccinanten in hun overweging meenemen, zoals dus die directeur van een school in Gouda.

  Op dit christelijke forum wordt bv. ook gelinkt naar o.a. WantToKnow, Niburu en bovenstaand artikel van Ellen Vader:
  http://www.christianmatch.nl/forum/forum_posts.php?tId=3592&start=180

  De tekst van Ellen Vader ongeveer hetzelfde bij homeopaat Van der Meer:
  http://www.praktijk-vdmeer.nl/algemeen/nieuws/algemeen/Prikkelende-tekst

  Er vindt dus heel wat kruisbestuiving plaats, en gaan ook gelovigen blijkbaar makkelijk mee in de prietpraat die o.a. Jonkers op zijn site wenst te plempen over vaccinatie in het algemeen en nu mazelen in het bijzonder.
  Wie weet hoeveel ouders in de Biblebelt bij deze mazelenuitbraak liever Alterneut & Co. om advies en/of behandeling vragen i.p.v. contact op te nemen met een reguliere huisarts? Dat kan ook een van de oorzaken zijn van de onderreportage nietwaar? Er zijn o.a. heel wat homeopaten die geen meldingsplicht hebben.

 22. Een inentingsbewijs verplicht stellen bij deelname aan het onderwijs zou toch niet zo moeilijk moeten zijn? Maar dan geen uitzonderingen voor religie of levensbeschouwing.

  Overigens herinner ik me uit de jaren 1999-2000 niet zoveel aandacht voor de mazelen, met wekelijkse updates over het voortschrijden van de epidemie en vanaf bijna het begin publieke discussie.

  Coutinho had het over de grote weerstand die een verplichtingsmaatregel zou inhouden. De weerstand van de gereformeerden wordt overdreven, want hun geloof schrijft ook voor dat men moet doen wat de overheid zegt.

  Voorlopig is het op gang houden van de aandacht voor de epidemie het enige wat we zelf kunnen doen.

 23. Een reactie bij Jonkers 12.3 bij item ‘Geraffineerde mazelen-leugens van het RIVM..? Naiëviteit..?’, voor wat die daardoor waard is:

  R.M
  14 juli 2013 om 10:32

  Weet je, ook in de Bible Belt zijn moeders die hun kind niet laten vaccineren omdat ze het vaccin zelf niet vertrouwen. Er zijn ook kinderen in de Bible Belt ziek geworden, na een vaccinatie.

  Heel veel mensen buiten de Bible Belt denken dat wij 🙂 niet willen vaccineren omdat we van mening zijn dat we ons niet mogen verzetten tegen Gods wil. Dat is een beetje een achterhaald idee. Natuurlijk zijn die mensen er. Ik respecteer hun mening.

  Als je wat meer leest dan een gemiddels iemand en wat engelstalig onderzoek doet, ontdek je dat een vaccin echt niet een ongevaarlijk wondermiddel is. Daarom ben ik er huiverig voor. Liefs van Bible Belt moeder.

  Ellen Vader reageerde vandaag weer en ook John Consemulder die daar altijd reclame komt maken voor zijn eigen toko:

  Gelukkig brengen wij het echte nieuws ‘voorbij de waan van de dag’ en zijn we gepokt en gemazeld…als het om de waarheid van vaccinaties gaat. Binnenkort komt ons Tv-debat over vaccinatie (en ware immuniteit en bescherming!) beschikbaar, met Door Frankema, Desiree Rover, dr. Hans Moolenburgh senior en ondergetekende. De maat is vol, bij U ook?

  Link naar zijn toko overgeslagen.

  Door Frankema kreeg op 8 juli, afgelopen maandag dus, een apart item bij Jonkers vanwege de -volgens haar- huidige mazelen-hype.

  De hoogbejaarde Hans Moolenburgh senior bakt ze ook al jaren nog bruiner dan bruin, en niet alleen over vaccinatie.

  Van Désirée Röver mag je je in alle ernst afvragen of die wel toerekeningsvatbaar is, want de onzin die zij verkondigt is al hélemaal nog verder dan vergezocht.

 24. Onderzoek via de Google-universiteit zeker. Op internet kun je de grootst mogelijke onzin vinden, maar ja de sprookjes vinden gretig aftrek bij de promotors van infectieziekten. De mensen lijken alleen te zoeken naar een bevestiging van hun eigen idee, dat vaccins gevaarlijk zijn. En ja, die verhalen zul je zeker vinden, als je kijkt naar allerlei complotsites. Maar ja, die zijn natuurlijk veel betrouwbaarder dan sites van het RIVM, de overheid, of medische instanties.

  De maat is wat mij betreft inderdaad vol. Hoe lang mogen mensen als Guido Jonkers en zijn aanhang nog ongestoord alle mogelijke onzin verkopen?

 25. http://www.skepsis.nl/blog/2013/07/kritisch-prikken-liegt-over-mazelen/#comment-8123

  Pepijn van Erp:

  Met de schrijver van eerstgenoemde blog (Patrick Savalle) heb ik via Twitter al stevig gediscussieerd over zijn idee dat je een duidelijke trendbreuk in mortaliteit zou moeten zien bij het opnemen van een vaccinatie in het inentingsprogramma. Mijn tegenwerping dat je moet kijken naar incidentie valt op dovemansoren. Dat het te danken is aan de vooruitgang van andere (door hem verguisde) westerse behandelswijzen dat vóór die vaccins het sterftecijfer ook al daalde, maakt ook geen indruk.

  Op Patrick Savalle (Patman) geen indruk gemaakt? Troost je, want dat is vanaf hier ook niet het geval met twee redactieleden van Noorderlicht:
  http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2013/juli/Vaccinaties-FAQ.html#comment-954276777

  Savalle heeft trouwens ook nog dit blog met een iets ander behang -Zapruder Inc.- , maar dezelfde prietpraat, zoals dit stukkie met de koptekst: Steek dat mazelenvaccin dus maar in je reet

  ‘Tis toch wat met al die zelfbenoemde vaccinatiedeskundigen.

 26. “Voor zover we weten sterft in ons land ongeveer een op de 1000 kinderen met een mazeleninfectie aan de gevolgen.” wordt beweerd. Maar de sterfte is 1 op 1000 wereldwijd. Waarbij in ontwikkelingslanden het sterftepercentage 5 tot 10 procent kan zijn. Terwijl in een land als Duitsland de sterfte 1 op 10.000 is. Skepsis mag wel wat kritischer op haar eigen artikelen zijn!! http://nl.wikipedia.org/wiki/Mazelen

 27. ‘Bij twijfel niet oversteken’ als drogredenatie/kulargument met eigenlijk weinig verschil:
  De Heere zou blijkbaar eerst 100% zeker moeten laten weten dat vaccinatie oké is, want er staat niets over in de bijbel.
  Kritische prikkers blijven op hun manier om de overbekende 100% garantie vragen.
  Predikanten hekelen ‘bemoeizucht’ politici vaccineren: dat is aan God

  Waar halen ze die wijsheid vandaan, vragen predikanten in het Nederlands Dagblad. Hersteld-hervormd predikant Wouter Pieters: ‘Zij kunnen niet beslissen wat de wil van God is. Dat kunnen ze voor zichzelf vinden, maar ze kunnen nooit een bepaalde Bijbeluitleg opleggen aan een ander.’

  Predikanten verwijten politici selectieve verontwaardiging, omdat ze niet praten over dwang of plicht als het gaat om andere voor mensen schadelijke zaken. Voor vele gereformeerden is wel of niet vaccineren een gewetenskwestie. Er staat niets over in de Bijbel, dus zal de gelovige ‘voor het aangezicht van de Here’ zelf moeten beslissen. ‘Het kind is van de Here, niet van ons’, reageerde een gelovige.

  Bij Guido Jonkers alwéér:

  Kees:(..)Verder zijn wij niet zo zeer tegen vaccinaties en als mevr. Dupuis ons 100% garantie kan geven dat het vaccin geen vaccinatieschade kan veroorzaken bij onze kinderen en dat het ook geen schade kan veroorzaken bij eventueel hun kinderen etc, dan zou ik er geen bezwaar tegen hebben.
  Maar ook al zou ze maar 99,99% zekerheid geven, waarom zou ik het dan wel doen? Hebben we dan niet dezelfde kans percentage op complicaties als gewoon de mazelen te laten ondergaan?
  Maar het verplichten zal nooit doorgaan, want dan zijn ze dus ook verantwoordelijk voor alles en ik zie de mega claims al aankomen.

  Ellen vader:

  100% veilig? Als ze ons DAT zouden kunnen garanderen. We weten dat ze uitgaan van een ‘aanvaardbaar risico’…

  Bijsluiter BMR vaccin pg 3 (professionals) :……

  Kees
  14 juli 2013 om 20:48

  @Ellen, zit me serieus af te vragen wie eigenlijk de bijsluiters van vaccinaties wel eens hebben gelezen en iets van onderzoek hebben gedaan naar deze ziektes.
  Waarschijnlijk alleen de mensen die kritisch zijn?
  En juist die (wij) ouders proberen ze af te schilderen als slechte ouders.
  Hoe je het ook went of keert, als je een kind laat vaccineren en het kind houd er vaccinatieschade aan over of erger, doe je het niet goed. Als je een kind niet laat vaccineren en een kind krijgt een van die ziektes en houd er wat aan over of erger, doe je ook niet goed.
  Nogmaals, als ze mij 100% garantie geven, is er geen twijfel, tot die tijd, moeten mensen dit zelf beslissen en ouders zelf, moeten de beslissing nemen om hun kind wel of niet te laten vaccineren.

  Doem- en domdenken in een liedje zonder einde. Hoofdzakelijk onnodige bangmakerij.

  100% garantie heeft het leven op geen enkel gebied in de aanbieding.

 28. Heden staat in de Volkskrant een artikel waarin staat uitgelegd waarop eigenlijk die gereformeerde afwijzing van verzekeren en vaccineren en misschien zelfs wel bliksemafleiders berust. Het gaat om twee Bijbelteksten (Genesis 22:14, Filippenzen 4:19) die beide in zeer algemene bewoordingen zeggen dat ‘God zal voorzien’.

  Dit is onnavolgbaar, want we nemen allerlei veiligheidsmaatregelen. Op deuren zitten sloten, om weiden staat een hek, veel stopcontacten zijn geaard, in de auto doen we een gordel om, en ik denk zo dat gereformeerde ouders misschien hun opgroeiende dochters niet onbegeleid ’s nachts over straat laten gaan. En ze leren hun kinderen om goed naar links en naar rechts te kijken als ze de straat oversteken. En ’s winters natuurlijk een dikke jas aan, en bij kans op regen een paraplu mee. En zouden gereformeerden niet sparen om wat achter de hand te hebben voor onvoorziene omstandigheden? En een gereformeerde die uit een vliegtuig springt doet gewoon zijn parachute open. En gereformeerde kerken moeten ook brandveilig zijn.

  Een andere Bijbeltekst die evengoed van toepassing is, is Lucas 4:9-12. De duivel vraagt aan Jezus dat hij van een hoog gebouw naar beneden springt, want dan zal blijken dat God hem beschermt en engelen zal sturen om hem op te vangen. Jezus weigert want je mag God niet verzoeken. Duivel af.

  Dat kun je best zo uitleggen dat je je niet expres mag blootstellen aan gevaar in de overtuiging dat God je wel zal beschermen, met andere woorden, als je zelf niet alle voor de hand liggende voorzorgsmaatregelen neemt, dan is dat ‘God verzoeken’.

  Men kan dus met Bijbelteksten alle kanten uit, en de keus om Lucas 4:12 niet en Filippenzen 4:19 wel van toepassing te verklaren is een keus die slechts op traditie berust en die zelf geen Bijbelse grondslag heeft.

  De bron van die traditie is de Heidelbergse catechismus (dezelfde die bij vraag 80 stelt “en alzo is de Mis in den grond ander niet, dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij.” ) die op zondag 10 in vraag 27 stelt:

  Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?

  De almachtige en alom tegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen.

  Mijn cursivering. De HC stelt dus expliciet dat ziekte geen kwestie is van toeval (pech met de genen, pech met carcinogene mutaties, pech met de micro-organismen die je tegenkomt) maar van God zelf.

  Dit document stamt uit het begin van de 16de eeuw en je kunt niet zeggen dat men toen niets wist van ziekte, want dit ‘geen toeval’ wordt van toepassing verklaard op een groot aantal omstandigheden (‘alle dingen’) waarvan men toen ook al wist dat het ’toeval’ was.

  Curieus genoeg is de doctrine ‘er bestaat geen toeval’ ook heel erg in zwang bij de New Age.

 29. @Femke:

  ik schreef “Voor zover we weten”, me ervan bewust dat ik zelf had voorgerekend dat het reservoir aan bevattelijken in de Bijbelgordel pas bij een omvang van enkele tienduizenden een kritische omvang bereikt, en dat het tien jaar na een epidemie duurt voor die kritische massa weer bereikt is. Daar is mee in strijd dat er maar 3500 zieken waren gemeld. Als dat de enige zieken waren, zou het reservoir na slechts enkele jaren alweer de kritische grens overschrijden.

  Aan de andere kant vond het ik moeilijk te geloven dat ouders hun zieke kinderen niet bij de dokter zouden melden. Vandaar de formulering ‘voor zover we weten’.

  Nu Coutinho zelf verklaard heeft dat inderdaad veel ouders dat doen, moet ik dat wel geloven. Hoe Coutinho dat weet, weet ik niet. Misschien horen artsen regelmatig dat ‘de hele klas ziek is’, terwijl ze ook weten dat er van die hele klas maar een paar gemeld zijn.

  Deze hele zaak is trouwens al hier besproken.

 30. 100%

  Helemaal niets in het leven is 100% gegarandeerd, maar wel 100% veiligheid bij vaccinatie eisen? Dat is gewoon een smoes om niet mee te hoeven doen.

  Sorry, één ding is 100% zeker: dat je dood gaat.

 31. “Als mazelen een ziekte was waar niemand van in het ziekenhuis kwam of dood ging of levenslang invalide werd, dan zou er niet voor worden gevaccineerd.”

  Waarom beginnen ze in de VS dan met het vaccineren tegen waterpokken? Waterpokken? Juist, die rode vlekjes die we vroeger allemaal wel een keer hebben gehad.

 32. Nou nou frankeren, helemaal niets is ook weer overdreven. De regels van het rekenen (die er eigenlijk op neer komen dat er na elk geheel getal weer precies één volgend getal is) zijn toch wel zo dicht bij 100% zeker gegarandeerd waar, dat het universum weerschijnlijk niet groot genoeg is om het vereiste aantal negens in 99,99… % zeker uit te schrijven.

 33. @Pierre

  In de VS is men voor allerlei ziekten wat banger dan in Nederland. Waterpokken (varicella) is gevaarlijk voor personen met een gestoord immuunsysteem en voor de ongeboren of pasgeboren kinderen van niet-immune vrouwen. Bovendien gaat na de infectie met waterpokken het virus niet weg, en kan het zich later in het leven manifesteren als gordelroos (een tamelijk ongename maar niet letale ziekte). Zie verder http://en.wikipedia.org/wiki/Chickenpox

  In de VS is het aantal ziekenhuisopnames voor waterpokken toch wel 1 per 400 gevallen, en het aantal doden 1 per 40.000 gevallen. Dat is toch niet helemaal niks, maar het vaccin is ook veel duurder dan het BMR-vaccin (tienmaal zo duur?). Dat speelt ook mee in de beslissing. Uiteraard zou Merck graag zien dat alle kindertjes in Nederland ook tegen Varicella werden ingeënt, maar die hebben het niet voor het zeggen.

  Voor de visie van het RIVM op waterpokken zie: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/ISI_standaarden/ISI_Waterpokken

 34. Bij Don’tWantToKnow, onder het hierboven al genoemde artikel van Harry Zandvliet, spierballentaal van ene Bart:

  Bart
  15 juli 2013 om 10:03

  Goed stuk guido,

  In tegenstelling tot de berichtgeving zijn het niet alleen gelovige mensen die niet vaccineren, ook mensen met gezond verstand enten niet in zoals wij.
  Ik zit zelfs te denken aan een echte tegenactie… Onze dochter mocht niet naar een kinderdagverblijf want niet ingeent en ze zou eens ziek mogen worden. Nu zitten wij eraan te denken om de kinderdagverblijven en de staat aansprakelijk te stellen voor het onthouden van ziektes aan mijn kind waardoor haar imuun systeem niet goed ontwikkeld kan worden..
  We gaan vandaag een advocaat bellen.

  http://content.kinderopvangcompagnie.nl/files/2011/10/Gezondheidrisicos-in-kindercentrum-0-4-jaar-GGD2.pdf

  Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid
  Gezondheidsrisico’s in een
  kindercentrum of peuterspeelzaal
  (0-4 jarigen)
  Juli 2011

  Blz.12:

  2.4 Registratie van de vaccinatiestatus van de kinderen door het kindercentrum
  Ondanks dat in Nederland meer dan 95% van de kinderen deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma komen er soms gevallen of epidemieën voor van bijvoorbeeld kinkhoest en mazelen. Als een dergelijk ziektegeval zich voordoet op een kindercentrum is het belangrijk om te weten of de andere kinderen in de groep beschermd zijn tegen die ziekte. Soms is het dan nodig niet beschermde kinderen alsnog met spoed te vaccineren. Daarnaast kan het gebeuren dat een kind op een kinderdagverblijf een forse verwonding krijgt waarbij er een risico is op tetanus. Niet gevaccineerde kinderen krijgen dan in principe op de Spoedeisende Hulp Afdeling (SEH) een behandeling met antistoffen tegen tetanus. Om deze redenen is het voor een kindercentrum belangrijk te weten of kinderen zijn ingeënt.
  Wenselijk is om bij het kennismakingsgesprek met de ouders te noteren welke inentingen het kind heeft gehad en wanneer. Daarna is het zinvol om bij ‘kindgesprekken’ of bij de overgang van de baby- naar de peutergroep de vaccinatiestatus van het kind opnieuw te noteren.
  Het RCP registreert van alle kinderen welke inentingen uit het Rijksvaccinatieprogramma zij hebben gehad en wanneer. Ook de GGD (afdeling Jeugdgezondheidszorg) houdt van de hen bekende kinderen bij tegen welke ziekten zij gevaccineerd zijn.

  2.5 Ongevaccineerde kinderen
  In Nederland is deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma niet wettelijk verplicht. Er zijn ouders die – bijvoorbeeld vanwege hun levensbeschouwing – besluiten om hun kinderen niet te laten vaccineren. Dit is vooral een risico voor het ongevaccineerde kind zelf: dit is niet beschermd als het met de veroorzakers van de betreffende ziekten in aanraking komt. De kans dat een niet gevaccineerd kind andere kinderen met een ziekte uit het Rijksvaccinatieprogramma besmet is uiterst klein. De meeste ziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma komen in Nederland nog zelden voor, bovendien zullen de meeste andere kinderen uit de groep wel gevaccineerd zijn en dus geen risico lopen.
  Het is vanuit medisch oogpunt niet nodig om ongevaccineerde kinderen toelating tot een kindercentrum te weigeren. (Ook kinderen die wel aan het Rijksvaccinatieprogramma deelnemen, hebben pas op de leeftijd van 4 maanden hun basisserie DKTP-Hib + Pneu voltooid, terwijl ze de eerste BMR pas met 14 maanden krijgen.) Het is belangrijk dat van elk kind bekend is of het wel of niet gevaccineerd is en welke vaccinaties het gehad heeft, zie paragraaf 2.4.

  (vet door mij)

 35. Tjonge, ik ben blij dat ik niet het ‘gezonde’ verstand van Bart heb. Welja, het onthouden van ziektes aan mijn kind, zodat haar imuunsysteem niet goed ontwikkeld wordt. Heb je het ooit zo zout gegeten?

  Het kind is gezegend met zo’n vader, of zulke ouders. Je mag toch aannemen dat de moeder het hier mee eens is. Mocht ze het niet met onze Bart eens zijn, dan zou ik, als ik haar was, toch maar zo snel mogelijk m’n kind uit z’n buurt zien te halen.

 36. Ik hoop dat Bart een advocaat heeft die wil doorzetten.
  Dat kan vuurwerk opleveren.

  En dan nog een ouder wiens kind ingeënt is maar toch nog een 5% kans heeft om ziek te worden door een “Bartje”, die dan vader “Bart” aanklaagt wegens poging tot doodslag op haar kind.

  Je wilt per slot van rekening 100% zekerheid 🙂

 37. http://www.skepsis.nl/blog/2013/07/kritisch-prikken-liegt-over-mazelen/#comment-8153

  Jan Willem:

  (..)Overigens herinner ik me uit de jaren 1999-2000 niet zoveel aandacht voor de mazelen, met wekelijkse updates over het voortschrijden van de epidemie en vanaf bijna het begin publieke discussie.

  Coutinho had het over de grote weerstand die een verplichtingsmaatregel zou inhouden. De weerstand van de gereformeerden wordt overdreven, want hun geloof schrijft ook voor dat men moet doen wat de overheid zegt.(..)

  Nu vliegen de opinies je zowat om de oren. De belangrijkste oogst alleen al van vandaag:

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3475874/2013/07/15/Dood-door-mazelen-kan-nooit-Gods-wil-zijn.dhtml

  ‘Dood door mazelen kan nooit Gods wil zijn’

  (hierboven al uitgebreid besproken door Jan Willem)

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4716/Christendom/article/detail/3475958/2013/07/15/Niet-inenten-is-een-daad-van-verzet-Verplicht-prikken-werkt-averechts.dhtml

  ‘Niet-inenten is een daad van verzet. Verplicht prikken werkt averechts’

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3476029/2013/07/15/Rondvraag-Verzet-tegen-vaccineren-is-verzet-tegen-onttovering-van-de-wereld.dhtml

  Rondvraag: ‘Verzet tegen vaccineren is verzet tegen onttovering van de wereld’

  http://www.refdag.nl/opinie/commentaar/commentaar_uitspraken_premier_rutte_over_mazelen_merkwaardig_1_754300

  De uitspraken die premier Rutte vrijdag over de mazelenepidemie deed, zijn ten eerste op het randje, ten tweede merkwaardig, en ten derde typerend voor de tijdgeest.

  Opmerkelijk is deze bagatelliserende opmerking over mazelen:

  Ruttes uitspraken zijn in de tweede plaats merkwaardig. En dan gaat het er niet in de eerste plaats omdat hij ten aanzien van een ziekte die veertig jaar geleden nog als een tamelijk onschuldige kinderziekte werd beschouwd, wel heel grote woorden in de mond nam.(..)

  http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/predikanten_bemoeienis_overheid_met_inentingsvraagstuk_is_diep_droevig_1_754321

  Predikanten: Bemoeienis overheid met inentingsvraagstuk is diep droevig

  Predikanten zouden hun gemeenteleden moeten oproepen hun kinderen te laten inenten tegen mazelen, zo menen premier Rutte, oud-minister Borst (D66) en VVD-senator Dupuis. „Er zijn wel ernstiger zaken waarover we ons in dit land druk zouden moeten maken.”

  De overheid heeft altijd de mond vol over de vrijheid van menings­uiting

  In dit verband een drogredenatie vind ik. Onder deze noemer menen ook anti-vaccinanten dat ze mogen zeggen wat ze willen zonder daar enige verantwoordelijkheid voor te nemen.

  eindquotes:

  De predikant (Ds. A. Schreuder red.) voelt er niet voor dat kerken meer informatie over mazelen en inenten zouden moeten verstrekken.

  „Ik ben geroepen om het Evangelie te verkondigen in opdracht van de Heere. De kerk is er niet als informatieverstrekker. Daar zijn andere instanties voor.”

  In het gebed heeft ds. Schreuder zondag kinderen en hun ouders die door de ziekte worden getroffen aan de Heere opgedragen. „Onze maatschappij laat hen in de kou staan.”

  Ik krijg de woorden die een dominee uitsprak tegen het toen 11-jarige poliopatiëntje Roelofje Mussche maar niet uit mijn hoofd die – op bezoek in het ZH – kneppelhard tegen haar zoiets zei als dat toch iemand moest boeten voor de zonden van de wereld.
  Om het maar eens over echt in de kou staan te hebben, en de koude rillingen die je er nu nog van kan krijgen als je het hoort vertellen. Met haar ouders was het ook niet bespreekbaar……
  http://www.artsennet.nl/Nieuws/Op-tv/Uitzending/134558/GGDarts-meer-mazelenpatienten-dan-gedacht.htm

  Jammer dat er geen beelden zijn gemaakt -dat zal niet mogen- van in ieder geval de 15 mazelenpatiënten die in het ZH liggen of gelegen hebben. (Stand van zaken afgelopen donderdag) De levenslang gehandicapten erbij in de uitzending: ‘Hoezo mazelen tamelijk onschuldig?’

 38. Vers van pers:
  http://nos.nl/artikel/529937-sgpleider-wijst-vaccinatieplicht-af.html

  SGP-leider Van der Staaij wil niet dat mensen worden verplicht om hun kind te vaccineren tegen mazelen. In het programma Knevel en Van den Brink zei Van der Staaij dat zo’n vaccinatieplicht te veel ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer.

  Volgens de SGP-leider weegt het risico van een mazeleninfectie niet op tegen zo’n inbreuk in iemands leven. Van der Staaij verwees ook naar het beginselprogramma van zijn partij. Daarin staat dat de overheid “niet tot vaccinatie kan verplichten of dwingen”.

  eindquote:

  Van der Staaij noemde de uitspraken van de premier opmerkelijk. Volgens hem vragen veel SGP’ers zich af of Rutte zijn boekje te buiten is gegaan, omdat hij de scheiding van kerk en staat moet bewaken. De SGP-leider wilde daar zelf niet op ingaan.

  Een en ander valt niet onder vrijheid van meningsuiting als het in het christelijke straatje te pas komt of wat?!
  Van der Staaij mag wel persoonlijke uitspraken doen over het risico van mazelen zonder deugdelijke onderbouwing en weer de suggestie wekken dat het allemaal zo erg niet is/kan worden?

 39. Tja, het kind is niet van ons, maar van god, maar we geven het wel te eten, we brengen het naar school, zodat het daar veilig aan komt, maar als het om vaccinaties gaat, vertrouwen we ineens op god, om het kind tegen ziektes te beschermen? Ik kan er nog steeds met m’n verstand niet bij. Waarom laten deze mensen hun kind dan niet alleen naar school lopen, ook als het kind nog heel jong is?
  Van de overheid wordt verwacht dat ze onderwijs financiert dat aansluit bij de levensbeschouwing. Als het gaat om een kind dat naar een speciale school moet, dan mag de overheid zelfs voor de vervoerskosten opdraaien, om het kind naar een school te brengen die een flink eind van de woning af ligt, omdat die aansluit bij de levensbeschouwing, maar als diezelfde overheid vaccinaties verplicht gaat stellen, begint men ineens moord en brand te schreeuwen. Daar zakt m’n broek toch wel een beetje van af.

 40. Een inzicht in de denkwereld van ‘oud-gereformeerden’ en ledeboerianen geeft heden Hans van der Jagt in de Volkskrant
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3476122/2013/07/16/Deze-gelovigen-laten-zich-niet-knechten-door-Rutte.dhtml

  en in de brievenrubriek meldt een antroposofie-aanhanger dat de antroposofische dokters zulk goed werk doen door de koorts niet te bestrijden, omdat koorts bestrijden complicaties zou geven. Dat is onzin, complicaties zoals bronchitis, longontsteking en middenoorontsteking komen doordat het virus de longen beschadigt. Ik heb begrepen dat als de koorts 40 graden wordt, het beter wordt geacht iets te doen (onder deskundige begeleiding), en dat in dat geval koortsbestrijding tot complicaties leidt, dat zijn gewoon bakerpraatjes.

 41. Hier nummer zoveel met een opinie:
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3476122/2013/07/16/Deze-gelovigen-laten-zich-niet-knechten-door-Rutte.dhtml

  Ook Hans van der Jagt die historicus is bij het Historisch Documentatiecentrum voor Nederlands Protestantisme, vindt dat Rutte weliswaar zijn boekje te buiten is gegaan, maar de bevindelijken toch niet zullen luisteren:

  De bevindelijk-gereformeerden van nu zijn namelijk het kerkhistorische product van de Afscheiding (1834) en navolgers van de emotionele, dissidente predikant Lambertus Ledeboer (1841). Ook zijn ze sterk beïnvloed door de geest van het Réveil (1815-1865), een religieuze, anti-rationalistische opwekkingsbeweging. Een stroming die op de golven van de Romantiek meer ruimte zocht voor het hart en gevoel binnen wetenschap, maatschappij en de kerk. Het was een reactionair, anti-wetenschappelijk geluid, vooral te horen rond de kwestie van het vaccineren.

  eindquotes:

  Een geur die tweehonderd jaar later nog altijd te ruiken is. Het is de geur die verwijst naar drie ‘ismen’: gelovig anarchisme, modern fundamentalisme en religieus sadomasochisme. Een trits waarbinnen de refo zichzelf constant één vraag stelt: kan ik mijn daden verantwoorden voor God? Ziedaar de kern van het probleem. Want wie heeft daar een antwoord op? De medische wereld niet, zij leest geen Da Costa of Capadose. En hoewel Rutte vrijdag even voor God speelde, weet hij zelf het antwoord ook niet.

  Nee, de enigen met het antwoord zijn de gelovigen zelf. Zij geselen en pijnigen zich met deze vraag. En tegelijkertijd halen ze uit diezelfde prangende vraag de fundamenten voor hun geloof, de geestelijke voldoening en bevrediging. En ze doen het puur voor zichzelf. Het is een egoïstische houding van een marginale groep orthodox-protestanten. Epigonen van een wegkwijnend, nauwelijks muterend antigeluid. Geen Rutte of samenleving die daar iets aan kan doen.

  Het meest opmerkelijke vind ik deze quote:

  Eind 18de eeuw kwam de Britse arts Edward Jenner op het idee om mensen bewust te besmetten met een bacterie van het koepokvirus. Dit deed hij niet uit satanische of sadistische neigingen, maar uit medisch-wetenschappelijke en maatschappelijke bewogenheid. Hij merkte dat een milde dosis van de bacterie zijn patiënten resistent maakte tegen een epidemische uitbraak.

  Bacteriën en virussen zijn twee totaal verschillende micro-organismen, dus lijkt het er toch sterk op dat Rutte niet de enige schoenmaker is die zich bij zijn eigen leest zou moeten houden. Die wordt door de nodigen nu gebruikt als een Kop-van-jut om het echte probleem uit de weg te kunnen gaan of wat?!

 42. Noot:
  Intussen de reactie van Jan Willem gemist, maar die heeft een andere insteek.

  Langdurige koorts boven de 40 graden is potentieel levensgevaarlijk en kan op zichzelf ook weer voor onnodige complicaties zorgen. Temperatuur van ong. 42 graden kan het menselijk lichaam hélemaal niet aan, omdat bij die temperatuur eiwit stolt en iemand dus dood gaat.

 43. De uitzending met Kees van der Staaij inmiddels online:
  http://www.eo.nl/tv/knevelenvandenbrink/artikel-detail/kees-van-der-staaij-4/

  Hij brengt antroposofische kringen ter sprake, maakt tussendoor een opmerking over de huidige twijfelachtige veiligheid van vaccins en maakt op het laatst nog een opmerking over Edward Jenner, die toentertijd toch wel met recht kritiek kreeg.

  Zijn huidige achterban is maar voor zo’n 60% gevaccineerd, maar hij vindt dat met name in het Gereformeerde Dagblad een open discussie wordt gevoerd.
  Die zie ik in de online versie van het blad toch niet echt terug, want daar werden gisteren toch stevig de hakken in het zand gezet door de hoofdredactie en predikanten. Blijven hersenspoelen en dan beweren dat gelovigen heel goed een weloverwogen keuze kunnen en mogen maken.
  Persoonlijk zie ik in de kern niet al teveel verschil met de handel en wandel van anti-vaccinanten, en die van de New Age beweging.

 44. Dit draadje nog gemist:
  http://www.eo.nl/tv/knevelenvandenbrink/artikel-detail/van-der-staaij-tegen-achterban-denk-na-over-vaccinatie/

  Een van de reacties *zucht*:

  arnoud 16 juli 2013, 08:15

  wie heeft dit gelezen bij jullie redactie. de waarheid over vaccinatie. dit komt dus niet in de media. http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/de-mazelenvaccinaties-ten-aanval/

  Stel je voor dat o.a. zelfbenoemd deskundige Harry Zandvliet ook nog uitgebreid in de media komt als een serieuze kandidaat met een opinie. Maar het is komkommertijd, dus je weet maar nooit.

 45. Heb je bij een verwijzing naar Want to know niet automatisch de discussie verloren? Dat geldt in de VS en GB ook bij verwijzingen naar whale.to.

 46. Ik denk dat ‘verplichten’ een matig idee is (ik ben enigszins bevooroordeeld tegen mw. Dupuis: als die het zegt, zal het wel onzin zijn). Voorlopig is ‘de discussie op gang houden’ beter, en dat is precies wat er nu gebeurt. De ‘verplichting’ zo organiseren dat kinderen niet worden toegelaten tot een school of crèche of kinderopvang als ze niet zijn ingeënt (of een doktersattest hebben waaruit blijkt dat dit bezwaarlijk is) zou al een boel helpen. Men zou om te beginnen kunnen gaan organiseren dat elke school (etc.) verplicht is om de entstatus van alle kinderen bij te houden, of althans bij aanmelding te registreren.

 47. Op de website van ‘Met het oog op morgen’, ook nog dit juweeltje:

  Martin Smeets zegt: 16-07-13 om 07:57

  De discussie over vaccinatie spitst zich volledig toe op de rol van de religie hierin. Laten we dat eens even buiten beschouwing laten.
  Vaccinatie wordt in de media continu als zaligmakend afgeschilderd. Maar is vaccinatie wel zo noodzakelijk en gewenst als steeds wordt beweerd? Is het wel zo veilig dat het de voorkeur geniet? Zoals veel andere zaken in het medische circuit, is het beeld dat wordt opgehangen gebaseerd op gekleurd wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd met gelden van de farmaceutische industrie. Niet onafhankelijk dus. Als we dit soort discussies willen stoppen, zouden we moeten beginnen met onafhankelijk onderzoek, zodat mensen meer vertrouwen kunnen hebben in de resultaten. Ik heb dat vertrouwen in elk geval niet. Integendeel.

  http://weblogs.nos.nl/methetoogopmorgen/2013/07/15/maandag-mag-de-overheid-oproepen-tot-vaccinatie/

  Ja hoor, onderzoek dat mede door de farmaceutische industrie wordt gefinancieerd, is per definitie niet te vertrouwen. Welke banden hebben de mensen die menen dat vaccinaties schadelijk zijn eigenlijk?
  Veel van die sites bieden ook allerlei producten aan, die men maar wat graag voor veel geld aan de man wil brengen.

  Ook iemand als Wakefield had er belang bij om de gevaren van het MMR-vaccin te overdrijven.

 48. Ik denk niet dat ‘onafhankelijk onderzoek’ het vertrouwen zou terugbrengen. Mensen als deze Smeets stellen wel vragen, maar ze gaan niet na wat er aan onderzoek gedaan is en wordt, en hoe een instantie als het CBG dat beoordeelt, en hoe wereldwijd zelfs de meest zeldzame bijwerkingen in de gaten worden gehouden.

  Bij Kritisch Prikken gaat het niet om het handeltje in producten, maar om klanten voor de behandelaars, maar het belangrijkste is toch de fanatieke verbreiding van een geloof. Daar komen die leugens en oogkleppen vandaan.

 49. Nee, ik geloof ook niet echt dat ´onafhankelijk onderzoek´ het vertrouwen bij mensen terug zal brengen. Men zal er altijd tegen in weten te brengen, dat het niet echt onafhankelijk is, om wat voor reden dan ook. Via een soort ´6 degrees of separation´-systeem zal men altijd wel weten te betogen dat de ´onafhankelijke´ onderzoeker toch niet echt onafhankelijk is.
  Amerikaanse anti-vaccinatie groepen roepen weer dat ze hopen dat infectieziekten weer meer de kop op zullen steken, zodat de industrie gedwongen wordt om ´veiliger vaccins´ te maken. De vraag blijft dan altijd wanneer deze groepen een vaccin veilig genoeg vinden.

Reacties zijn gesloten.