Kritisch Prikken liegt over mazelen

De mazelenepidemie die ik in 2011 al aankondigde breidt zich uit (afbeelding: mazelenvirus komt uit een cel vrij; het verloop van de epidemie kun u vinden in het volgende blog). De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) greep de gelegenheid aan om hun leugens over mazelen en vaccinaties te verspreiden.

Eerst maar wat feiten over mazelen. Mazelen is geen onschuldige infectie, zoals ook de Groningse kinderarts Jan Peter Rake heden in Trouw betoogt.

De meeste kinderen krijgen hoge koorts en moeten dus goed verzorgd worden, speciaal als de koorts hoog (40 graden rectaal) oploopt. Het mazelenvirus beschadigt het slijmvlies van de luchtwegen. Hierdoor krijgen allerlei bacteriën een kans met als gevolg middenoorontsteking, bronchitis en longontsteking. Andere complicaties van mazelen ontstaan echter doordat het virus zelf schade aanricht. De hersenvliesontsteking die kan optreden bij mazelen is een gevolg van virusactiviteit.

Voor zover we weten sterft in ons land ongeveer een op de 1000 kinderen [Noot: het gaat hier om gevallen die aan de dokter zijn gemeld] met een mazeleninfectie aan de gevolgen. Men kan zichzelf wijsmaken dat die misschien al erg ziek waren, maar het doel van iedereen vaccineren is natuurlijk mede dat daarmee juist allerlei personen beschermd worden die bijvoorbeeld door een ernstige ziekte niet immuun zijn of niet gevaccineerd kunnen worden.

Wel gevaccineerd maar niet immuun?

Hoe zit het met dat niet-immuun zijn? In de jaren 1980 is dat goed uitgezocht. Het bleek dat na de eerste mazelenvaccinatie na enige tijd ongeveer 10 procent van de gevaccineerden geen of onvoldoende antistoffen in het bloed heeft. Waarom is niet zo goed bekend. Na de tweede vaccinatie hadden degenen die eerst helemaal geen reactie vertoonden doorgaans wel een goede reactie. De groep die op de eerste vaccinatie wel had gereageerd, maar toch onvoldoende antistoffen had aangemaakt, bleek na een tweede vaccinatie nog steeds geen goede antistoftiter op te leveren: bij velen was zes jaar later de hoeveelheid antistoffen tot onder het werkzame minimum gezakt.

Hoe dan ook, als je twee keer vaccineert (in Nederland met 14 maanden en 9 jaar) is na de tweede prik 95 procent beschermd. Wie tot de onbeschermde 5 procent behoort, kunnen we niet weten zonder van alle gevaccineerden met bloedonderzoek de hoeveelheid antilichamen tegen mazelen te bepalen. Overigens zijn ‘onbeschermde’ gevaccineerden vaak wel een beetje beschermd, namelijk doordat bij hen de ziekte milder verloopt.

Een en ander is bijvoorbeeld na te lezen in een publicatie uit 1992:
Lauri E. Markowitz, Paul Albrecht, Walter A. Orenstein, Susan M. Lett, Trish J. Pugliese, Dorothy Farrell (July 1992), Persistence of Measles Antibody after Revaccination. The Journal of Infectious Diseases, 166(1), p. 205-208.

Vanaf welke hoeveelheid antistof ben je eigenlijk tegen een mazeleninfectie beschermd ? Dat kon door een toevallige mazelenepidemie in 1985 in enkele studentenflats (de Warren Towers, zie foto) in Boston bepaald worden. Toevallig had het Rode Kruis daar net een actie gevoerd voor bloeddonoren, dus men had van heel veel personen met en zonder mazelen een portie bloed. De gevonden grens kwam goed van pas in het artikel van Markowitz e.a. U kunt het nalezen in
Robert T. Chen, Lauri E. Markowitz, Paul Albrecht, John A. Stewart, Lynne M. Mofenson, Stephen R. Preblud, Walter A. Orenstein (November 1990), Measles Antibody: Reevaluation of Protective Titers. The Journal of Infectious Diseases vol. 162 (5) p. 1036-1042.

In elke bevolking zijn er kinderen die om de een of andere goede medische reden niet kunnen worden gevaccineerd. Dat zou niet zoveel hoeven geven. De ziekte kan zich pas in de bevolking uitbreiden wanneer elke zieke één of meer anderen aansteekt. Als je nou maar zorgt dat de gemiddelde zieke met statistisch gesproken veel minder dan één onbeschermde persoon in aanraking komt (dus vaak met nul en zelden met twee), dan kan de ziekte zich niet uitbreiden. Overigens begint mazelen als een soort verkoudheid en dan is men meteen besmettelijk. De typische uitslag verschijnt een paar dagen later, dus besmetting voorkomen door de zieke te isoleren als men de uitslag ziet, dat werkt niet.

Eerste prik met 14 maanden

De eerste mazelenprik (de M van BMR) is pas op de leeftijd van 14 maanden. Daar is een goede reden voor. Pasgeborenen krijgen antistoffen mee van hun moeder, als die immuun is. Die bescherming vermindert in de loop van het eerste levensjaar en is na ongeveer een jaar weg. Hoe meer antistoffen de moeder had, hoe meer baby bij de geboorte meekrijgt en hoe langer die baby ze ook nog heeft. Als je een baby die nog antistoffen heeft, gaat inenten, dan wordt het (levende maar verzwakte) mazelenvirus zo vlug onschadelijk gemaakt door mamma’s antistoffen, dat een eigen immuunrespons niet goed op gang komt. In de begintijd van de mazelenvaccinatie hadden alle moeders nog zelf mazelen gehad, en waren de baby’s tot 12 maanden zo goed beschermd dat er nogal wat gevallen van mazelen optraden bij Amerikanen in de jaren 1980 die jonger dan met 12 maanden gevaccineerd waren. Maar nu is de meerderheid van de moeders gevaccineerd, dus zijn veel baby’tjes tussen 6 en 14 maanden onbeschermd, en misschien nog wel jonger – niet alle moeders hebben evenveel antistoffen. Ook dit is allemaal uitgezocht in tientallen artikelen, bijvoorbeeld in
Yvonne A. Maldonado, Elizabeth C. Lawrence, Ross DeHovitz, Harry Hartzell, Paul Albrecht (September 1995), Early loss of passive measles antibody in infants of mothers with vaccine-induced immunity. Pediatrics, vol. 96(3), p.447-450 (Foto van dokter Maldonado rechts).

Noot 26 juli 2013. Voor nog een artikel in die trant zie hieronder.

De keuze van vaccinatie bij 14 maanden maakt dat een flink aantal baby’tjes een adequate hoeveelheid antistoffen aanmaakt en voortaan beschermd is tegen mazelen. Een vaccinatiegraad in de bevolking van meer dan 95% maakt dat het mazelenvirus vrijwel kansloos wordt. Op het ogenblik wordt in gebieden met een hoog mazelenrisico al ingeënt vanaf zes maanden. Dat is begrijpelijk omdat je daardoor het risico voor die groep toch flink verkleint.

Het spreekt vanzelf dat iemand die twee weken lang erg ziek is, in het gevecht tegen de ziekte enorme hoeveelheden antistoffen aanmaakt, veel meer dan iemand die gevaccineerd wordt en eigenlijk niks van die prik merkt. Evengoed is iemand die gevaccineerd is, en die voldoende antistoffen aanmaakt, levenslang beschermd. Het schijnt dat men dan soms toch wel mazelen kan krijgen, maar daar merkt men niets van (de infectie verloopt asymptomatisch), en men is hoogstwaarschijnlijk ook niet besmettelijk tijdens zo’n onopgemerkte infectie. Uiteraard krijgt men dan wel weer veel meer antistoffen.

Harteloze leugens

In Nederland zijn er mensen die om een godsdienstige reden de mogelijkheid tot vaccinatie niet als een godsgeschenk zien, maar als hovaardij. Juist omdat ze weten dat de vaccinatie werkt, weigeren ze hem. Indirect stellen zij een groot aantal anderen die er niks aan kunnen doen dat zij onbeschermd zijn bloot aan mazeleninfectie. Eveneens levensbeschouwelijk gemotiveerd zijn de antroposofen. Die hebben allerlei wonderlijke opvattingen over gezondheid en ziekte en ontwikkeling van het individu en van de mensheid die ze allemaal ontlenen aan hun voorman, de filosoof Rudolf Steiner, die eigenlijk van wetenschap niet veel kaas gegeten had, maar er wel volop over oreerde.

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) is ook tegen vaccinatie. De NVKP is een homeopatenclub die gewoon zwart op wit liegt. De voorzitter is de lekenhomeopaat Martin de Munck en de antroposofische arts Noor Prent-Tromp zit (weer) in het bestuur. Laatst wist de secretaris/penningmeester van Kritisch Prikken, de lekenhomeopate Anne-Marie van Raaij-Schouten (63) uit Driebergen het standpunt van Kritisch Prikken in de Utrechtse AD te krijgen onder de kop ‘Mazelen: geef liever levertraan dan een prik’. Het krantenartikel is ook te vinden op de website van Kritisch Prikken.

Het standpunt van Kritisch Prikken over mazelen kan men ook in pdf-vorm op de site van Kritisch Prikken aantreffen. Dit document (en het krantenstukje) wemelen van de leugens en de kromme redeneringen. Het feit dat een mazelenvaccinatie minder antilichamen produceert dan een volledige infectie (dus met zowel een kleine kans op een asymptomatische herinfectie als een wat kortere bescherming door mamma’s antilichamen) wordt nadrukkelijk gepresenteerd als ‘We worden juist kwetsbaar door vaccineren’. De mazelen (met een sterftekans van 1 op 1000 en een vergelijkbare kans op levenslange invaliditeit door hersenbeschadiging en een aanzienlijke kans op ziekenhuisopname) wordt afgeschilderd als een onschuldige ziekte. En die drie doden dan bij de epidemie van 1999? Kritisch Prikken schrijft ‘gezondheidsproblemen zoals leukemie of problemen met het afweersysteem … ook het geval bij de 3 sterfgevallen tijdens de epidemie van 1999 in Nederland.’ Zoals het er staat is het bijzonder harteloos. Alsof leukemiepatiëntjes best wel dood mogen. Daar gaat niks aan verloren, denken die homeopaten en die antroposofische arts van Kritisch Prikken kennelijk. Maar het is alweer een leugen. Kinderarts Jan Peter Rake (foto) schrijft vandaag in Trouw dat het om een 2-jarige met een al bestaande hartaandoening ging, een gezonde 2-jarige en een gezonde 17-jarige. Het precieze verloop van die epidemie staat beschreven in
S. van den Hof, J.H.T.C. van den Kerkhof, P.B.G. ten Ham, R.S. van Binnendijk,M.A.E. Conyn-van Spaendonck, J.E. van Steenbergen (29 december 2001), Mazelenepidemie in Nederland, 1999-2000. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, vol. 145 (52), p.2529-2533.

Het laatste overlijdensgeval betrof de 17-jarige Joost J. Minderhoud uit Aagtekerke, leerling van het Calvijn College in Goes (hij was niet ingeënt). Hij overleed op 9 december 1999, en de overlijdensadvertentie repte van een kortstondige ziekte. Dit geval trok met name in de Provinciale Zeeuwse Courant veel aandacht. Dat Joost voorafgaande aan de mazelenbesmetting al ernstig ziek zou zijn geweest, is nergens genoemd, hoewel er veel publiciteit rond het geval was, ook niet in de brieven die toen in de PZC verschenen.

Noot 26 juli 2013. In het genoemde NTvG-artikel staat: ‘Er overleden 3 patiënten aan de gevolgen van een complicatie na mazeleninfectie; een 2-jarig kind met preëxistent hartlijden kreeg een fatale decompensatie, een voorheen gezond 2-jarig kind kreeg myocarditis, en een 17-jarige kreeg nierfalen en ‘adult respiratory distress syndrome’. Men kan op diverse sites opmerkingen lezen die er allemaal op neer komen dat men van horen zeggen heeft dat de beschreven complicaties er al van tevoren waren, of dat de betrokkenen chronisch of ernstig ziek waren enzovoorts.
Noot 20 augustus 2013. In een latere publicatie staan deze gevallen iets nauwkeuriger beschreven. De meest voor de hand liggende verklaring, aldus heeft een der auteurs van het NTvG-artikel me geschreven, komt erop neer dat het de diagnoses slechts gedeeltelijk beschrijft, terwijl het latere artikel, speciaal in het geval van Joost, berust op een nauwkeurige bestudering van het complete dossier. Het gaat om Susan van den Hof, Collette Smit, Jim E. van Steenbergen, Hester E. de Melker, Hospitalizations during a measles epidemic in the Netherlands, 1999 to 2000. The Pediatric Infectious Disease Journal, vol. 21(12), december 2002, p. 1146-1150 (de link is naar de abstract). Daarin staat onder meer dat het niet zo is dat er bij de opgenomen personen een verband met een onderliggende ziekte was of dat ze vaker gevaccineerd waren (waarmee diverse fabeltjes worden ontkracht). Er waren geen patiënten die iets blijvends overhielden na ontslag uit het ziekenhuis. Over de drie sterfgevallen berichten de auteurs:

The three had not been vaccinated because of religious reasons. Two children had been hospitalized before death, and these were indeed registered in the NMR. One 2-year-old girl with a history of prematurity and dysmaturity, but currently healthy, was admitted for measles encephalitis, measles pneumonia, myocarditis and pericarditis at the fourth day of illness and died the same day she was admitted to the hospital. One previously healthy 17-year-old boy was first admitted for measles pneumonia at the fourth day of illness. Ten days later he died of severe brain edema resulting from acute encephalitis and acute respiratory distress syndrome. The 2-year-old boy who was not admitted to a hospital had an underlying cardiac disorder; he developed pneumonia and subsequent cardiac failure at home.

(Met dank aan de redactie van de facebookpagina van het Rijksvaccinatieprogramma. NMR= National Medical Registration = Landelijke Medische Registratie.)

Een fraudeur als held

Kritisch Prikken hemelt het krijgen van mazelen op, want daar word je zo immuun van. Nog immuner dan van een vaccinatie. Dus enerzijds hecht men grote waarde aan immuniteit, anderzijds moet men er niets van hebben. Of: eigenlijk is Kritisch Prikken broodnodig, want doordat hun kinderen ‘vrijwillig’ mazelen oplopen, en de epidemieën aan de gang houden, krijgen al die gevaccineerden al die essentiële boosters van hun immuunsysteem. Je waant je ergens in de binnenlanden van Nigeria of Pakistan als je die onzin leest: epidemieën, goed voor u, met de complimenten van Kritisch Prikken. De vaccinatie heeft, aldus de pdf op de NVKP-site, trouwens ook het nadeel dat men er autisme en darmproblemen van kan krijgen. De voetnoten verwijzen naar het werk van Wakefield en kornuiten. Maar Wakefield was een financieel gemotiveerde fraudeur die inmiddels juist vanwege dit werk uit de artsenstand is gezet. Zijn werk is zeer grondig ontkracht, maar in het blaadje van Kritisch Prikken wordt hij afgeschilderd als held.

Unverfroren zwart op wit

De NVKP gelooft niet dat vaccinatie goed werkt, en men schrijft dat slechts 27,5 procent van alle gevaccineerden na acht jaar nog voldoende antilichamen heeft. Als bewijs citeert men in een voetnoot het artikel van Markowitz e.a. hierboven. Maar daar staat heel wat anders, namelijk dat in 1982 bijna 90 procent van een groep eenmaal gevaccineerde middelbare scholieren in Massachusetts voldoende antilichamen had. Hoe Kritisch Prikken aan die 27,5 procent komt weet ik niet. Ik heb het stuk wel drie keer gelezen om erachter te komen wat voor domme rekenfout Kritisch Prikken gemaakt had. Niets gevonden. Ik vermoed dat ze het zonder te controleren van een andere leugenaar hebben overgeschreven.

Men kan eenvoudig inzien dat het niet kloppen kan. Als na acht jaar nog maar een kwart beschermd zou zijn, zouden bij een mazelenepidemie die tien jaar na de vorige komt reusachtige aantallen gevaccineerden ziek worden. Dan zou immers driekwart van alle Nederlanders die na 1976 geboren zijn, ook vatbaar zijn, en dus mazelen kunnen krijgen bij een epidemie, die dan ook niet beperkt zou blijven tot de Bijbelgordel. Dat is heel wat meer dan de 158 (5 procent van het totaal) gevaccineerden bij de vorige epidemie. Ik kan dit niet anders duiden als een bewuste en opzettelijke zwart op wit leugen. Het werd ook in de krant afgedrukt.

De NVKP verkondigt nog wel meer onzin. Zo denkt Kritisch Prikken dat de complicaties ontstaan door het geven van koortsverlagende middelen. Men meent dat de daling van de sterfte komt door ‘de evolutie in ons eigen immuunsysteem’, wat onzin is want evolutie werkt doordat over een tijdperk van vele generaties ‘ongeschikten’ kinderloos sterven of ‘geschikten’ meer nakomelingen krijgen, of beide. Voorts beweert Kritisch Prikken dat er in de VS een epidemie met ‘een hoog sterftepercentage … meest jongvolwassenen’ was na de invoering van het ‘no vaccination no school’-beleid. In feite werd dat beleid pas serieus afgedwongen na een mazelenepidemie in Los Angeles in 1977 met duizenden zieken en twee doden. In de hele VS samen lag het aantal gevallen toen nog op 50.000 per jaar. Pas door dat strengere beleid daalde het aantal mazelen in de VS dramatisch. Zo waren er in 1998 nog maar 89 gevallen van mazelen in de VS, meest importgevallen (zie Paul A. Offit, Deadly Choices: How the Anti-Vaccine Movement Threatens Us All, 2010, p.153-154).

Als bewijs voor deze fantastische bewering citeert Kritisch Prikken de hierboven genoemde artikelen van Chen e.a. en Maldonado e.a., maar daarin wordt met geen woord gerept over een epidemie met vele doden. Nog een kwaadaardige leugen dus.

Het is gebleken dat kinderen die niet goed gevoed zijn, zoals in de derde wereldlanden voorkomt, veel zieker worden van mazelen dan goed gevoede kinderen. Ook vitamine-A-gebrek maakt de ziekte erger en het verhoogt de kans op blindheid. De afname van sterfte aan mazelen na de Tweede Wereldoorlog in Nederland is deels te verklaren doordat kinderen steeds beter te eten kregen. De homeopaten van Kritisch Prikken maken ervan dat je in plaats van vaccinatie maar veel biologisch voedsel moet eten en als klap op de vuurpijl extra levertraan moet nemen. Maar als gebrekkige voeding een ziekte erger maakt, wil dat helemaal niet zeggen dat iemand zonder gebrek in de voeding er baat bij heeft als die nog verder wordt volgestopt.

Bij de RIVM heeft men het opgegeven om nog iets te doen aan de mededelingen van de NVKP. Misschien hebben ze wel gelijk. Homeopaten die zo unverfroren zwart op wit liegen, zou je niet de indruk moeten geven dat hun mening de moeite waard is om erop in te gaan. Maar het is misschien wel nuttig om eens precies te vertellen hoe homeopathisch verdund hun waarheden zijn.

Met dank aan C.J. de Jong voor kritische suggesties.

Reacties zijn gesloten.