Mazelen 2013: chronologie van een epidemie

27 februari 2014: 2640 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen in de afgelopen twee weken tezamen was 12 ). Het RIVM bericht dat de epidemie ten einde loopt.
– er zijn nog 5 ziekenhuisopnamen geweest, waarmee het totaal aantal komt op 182.
– voor een animatie van de epidemie tot nu toe zie hier.
– de overige gegevens zijn hetzelfde of ongeveer hetzelfde gebleven. (Met name: 1 dode, 1 in waarschijnlijk nog steeds in coma.)
– de bijgaande kaartjes tonen nu geen nieuwe gevallen maar alle gevallen sinds 1 mei (exclusief 29 importgevallen en 4 onbekend wegens onvoldoende gegevens).

Als de verhouding tussen melding en werkelijke aantallen nog steeds 1 op 10 is dan is het werkelijke aantal zieken toch nog 120 geweest. Te oordelen naar het aantal ziekenhuisopnamen is de verhouding nu wellicht nog schever. 120 gevallen in twee weken zou bijvoorbeeld in de VS beschouwd worden als een enorme uitbraak.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 26 februari 2014.

Men kan zich afvragen of de mazelen misschien ongevaarlijker zijn geworden. Bij de vorige epidemie waren er 3292 geregistreerde gevallen met 3 doden, 16% complicaties (tegen nu 12%), maar nu 182 (7%) ziekenhuisopnames tegen circa 157 (5%) bij de vorige epidemie. Het gevaar van mazelen is in de complicaties, met name longontsteking. Hoe beter de medische zorg, des te minder in aantal en hevigheid de complicaties. Het verschil tussen 32 zeer ernstige gevolgen bij 2600 geregistreerde patiënten en 3 bij 3300 is niet groot, het komt beide neer op circa 1 per 1200 geregistreerde gevallen. Zowel het feit dat de epidemie 2 jaar later kwam dan verwacht als het kleinere aantal patiënten kan wellicht verklaard worden uit een iets gestegen vaccinatiegraad. Als de vaccinatiegraad stijgt, duurt het langer voor de ‘voorraad’ ongevaccineerden zo groot is dat er een epidemie komt.

Voor andere artikelen over mazelen op dit blog zie

Mazelen en het immuunsysteem: Misvatting 4
Mazelen en wiegendood: Misverstand 3 (17/09/2013)
Mazelen niet onschuldig: Misvatting 2 (09/09/2013)
Mazelen – Misverstand 1: dood na vaccinatie (23/08/2013)
Weg met de mazelen (10/08/2013)
Kritisch prikken liegt over mazelen (04/07/2013)
De komende epidemie van mazelen (17/02/2011)

Voor kaartjes van de verspreiding van mazelen die bij de verschillende data horen, zie onderaan. Ze kunnen groter gemaakt worden door erop te klikken.

13 februari 2014: 2628 gevallen van mazelen (de aantallen nieuwe gevallen in de afgelopen twee weken waren 10 respectievelijk 12). NB. Het kaartje geeft alleen de nieuwe gevallen van de laatste week.
– De aantallen ziekenhuisopnames waren 1 respectievelijk 1, het totaal aantal wordt 177. Het laatste geval is niet zeker, maar vermoed wordt dat het post-infectieuze encefalopathie is. Het surveillancerapport is niet helemaal consistent, want op pagina 4 staat dat er drie nieuwe opnames zijn, en dat het totaal dus 178 is.
– Eén van de 170 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén (een meisje van 17) is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 7, het totaal wordt 323. Daarvan waren er 158 met longontsteking en eventueel andere complicaties.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 94 percent.
– Er is een nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker (ongevaccineerd), het totaal wordt 19 (van wie 12 ongevaccineerd, 4 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd, en zelfs 1 driemaal gevaccineerd).
– Er is geen informatie over (nieuwe) baby’s met mazelen. Daarentegen is er een uitsplitsing naar risicogroep. Opvallend is dat er in gebieden met een lage vaccinatiegraad (minder dan 90% voor BMR) relatief veel minder (52=4% in plaats van 137= 10%) gevallen zijn die niet tot een bekende risicogroep behoren. Een mogelijke verklaring is dat de niet-bevindelijk gereformeerden aldaar goed rekening houden met een aanzienlijke besmettingskans.Bij de antroposofen ziet men ook een groot verschil, maar dat kan eraan liggen dat die zich grotendeels buiten de Bijbelgordel bevinden.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Het aantal nieuwe infecties daalt duidelijk. Dit wil zeggen dat elk nieuw geval gemiddeld minder dan één ander besmet. Of de verhouding tussen het werkelijk aantal gevallen en het aantal gerapporteerde gevallen hetzelfde blijft is onduidelijk, aangezien er nu relatief meer complicaties worden gemeld. Door de nieuwe besmettingen blijft het aantal bevattelijke personen dalen, maar die daling gaat nu wel langzamer.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 12 februari 2014.

30 januari 2014: 2606 gevallen van mazelen (de aantallen nieuwe gevallen in de afgelopen twee weken waren 10 respectievelijk 13).
– De aantallen ziekenhuisopnames waren 4 respectievelijk 1, het totaal aantal wordt 175.
– Eén van de 170 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén (een meisje van 17) is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 7, het totaal wordt 316. Daarvan waren er 154 met longontsteking en eventueel andere complicaties. Het surveillancerapport maakt voor het eerst melding van (dreigende) dehydratie, waarvan er in totaal 22 gevallen al dan niet in combinatie met andere complicaties zijn geweest.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 94 percent.
– Er is een nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker (eenmaal gevaccineerd), het totaal wordt 18 (van wie 11 ongevaccineerd, 4 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd, en zelfs 1 driemaal gevaccineerd).
– Er is een nieuwe geïnfecteerde baby (kind van 13 maanden of jonger). Het totaal wordt 68. Het is niet bekend of de ouders tot de een of andere risicogroep behoren.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn geen nieuwe gevallen meer. Voor meer details zie mijn commentaar van 15 november.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 29 januari 2014.

17 januari 2014: 2583 gevallen van mazelen (de aantallen nieuwe gevallen in de afgelopen twee weken waren 19 respectievelijk 21).
– De aantallen ziekenhuisopnames waren 4 respectievelijk 2, het totaal aantal wordt 170.
– Eén van de 170 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén (een meisje van 17) is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 5, het totaal wordt 309. Daarvan waren er 150 met longontsteking en eventueel andere complicaties.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 94 percent.
– Er is een nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal wordt 18 (van wie 11 ongevaccineerd, 4 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd, en zelfs 1 driemaal gevaccineerd).
– Er zijn vier nieuwe geïnfecteerde baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger). Het totaal wordt 67. Een nieuw geïnfecteerde baby heeft ouders die ‘kritisch’ staan ten opzichte van vaccinatie en bij drie baby’s behoren de ouders niet tot een bekende risicogroep.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn geen nieuwe gevallen meer. Voor meer details zie mijn commentaar van 15 november.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 15 januari 2014.

2 januari 2014: 2543 gevallen van mazelen (de aantallen nieuwe gevallen in de afgelopen twee weken waren 29 respectievelijk 13).
– De aantallen ziekenhuisopnames waren 2 respectievelijk 1, het totaal aantal wordt 164. (NB: hier is ergens een telfout…)
– Eén van de 163 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén (een meisje van 17) is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 4, het totaal wordt 304. Daarvan waren er 147 met longontsteking en eventueel andere complicaties.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 94 percent.
– Er is geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal blijft 17 (van wie 11 ongevaccineerd, 3 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd, en zelfs 1 driemaal gevaccineerd).
– Er zijn drie nieuwe geïnfecteerde baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger). Het totaal wordt 63. Een nieuw geïnfecteerde baby heeft antroposofische ouders en twee behoren niet tot een bekende risicogroep.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn geen nieuwe gevallen meer. Voor meer details zie mijn commentaar van 15 november.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 1 januari 2014.

NB: vanaf 19 december om de andere week een update.
19 december 2013: 2501 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 21; zo weinig is het nog niet geweest gedurende deze epidemie). Er is niet veel reden om te veronderstellen dat de verhouding 1:10 tussen het aantal gemelde gevallen en de werkelijke aantallen veranderd is.
– Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal blijft 162.
– Eén van de 161 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén (een meisje van 17) is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 1, het totaal wordt 300. Daarvan waren er 144 met longontsteking en eventueel andere complicaties.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 94 percent.
– Er is een nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal wordt 17 (van wie 11 ongevaccineerd, 3 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd, en zelfs 1 driemaal gevaccineerd).
– Er zijn geen nieuwe geïnfecteerde baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger). Het totaal blijft 60. De reden om dit zorgelijk hoog te achten is dat Duitse ervaringen suggereren dat geïnfecteerde baby’s een behoorlijk grote kans op de vreselijke ziekte SSPE hebben.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn al drie weken geen nieuwe gevallen meer. Voor meer details zie mijn commentaar van 15 november.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 18 december 2013.
12 december 2013: 2480 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 41; deze toename is wat meer dan een week geleden).
– Er is 1 nieuwe ziekenhuisopname, het totaal aantal wordt 162.
– Eén van de 161 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 1, het totaal wordt 299. Daarvan waren er 144 met longontsteking en eventueel andere complicaties.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 94 percent.
– Er zijn geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerkers, het totaal blijft 16 (van wie 10 ongevaccineerd, 3 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd, en zelfs 1 driemaal gevaccineerd).
– Het aantal nieuwe geïnfecteerde baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) is 1, deze heeft bevindelijk gereformeerde ouders.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn tot nu toe 42 (niet meer dan vorige week) personen in het zuiden van Alberta besmet, voor meer details zie mijn commentaar van 15 november en de actuele stand van zaken op de site van de Alberta Health Services.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 11 december 2013.

5 december 2013: 2439 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 34; deze toename is veel minder dan twee weken geleden, en vrijwel sinds het begin van de epidemie zijn er in een week tijd niet zo weinig gevallen geweest.)
– Er zijn 2 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 161.
– Eén van de 161 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 3, het totaal wordt 298. Daarvan waren er 144 met longontsteking en eventueel andere complicaties.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen wordt (afgerond) 94 percent.
– Er is een nieuwe (dubbel gevaccineerde) geïnfecteerde gezondheidswerkers, het totaal wordt 16 (van wie 10 ongevaccineerd, 3 enkel gevaccineerd en 3 tweemaal gevaccineerd).
– Opgemerkt kan worden dat het totaal aantal dubbelgevaccineerde mazelenpatiënten zo te zien ongeveer 12 bedraagt, terwijl de meer dan 2400 gemelde mazelenpatiënten (en ook alle ongemelde patiënten) met heel wat meer dubbelgevaccineerden in aanraking zijn geweest. De gegevens suggereren dat de infectiekans bij dubbelgevaccineerden heel laag is, maar wel afhangt van de intensiteit van de blootstelling aan het virus. Vandaar dat gezondheidswerkers die intensief aan het virus worden blootgesteld toch ziek kunnen worden.
– Het aantal nieuwe geïnfecteerde baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) is bedraagt 1, die niet tot een bekende risicogroep behoort.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn tot nu toe 42 (niet meer dan vorige week) personen in het zuiden van Alberta besmet, voor meer details zie mijn commentaar van 15 november en de actuele stand van zaken op de site van de Alberta Health Services.

Zie ook het commentaar hieronder met een krantenbericht over misschien wel 25 personen in het zuiden van Friesland (gemeente Weststellingwerf) die mazelen kregen, van wie er maar 1 officieel is bevestigd die niet eens op het kaartje is terug te vinden.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 4 december 2013.
28 november 2013: 2405 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 38; deze toename is veel minder dan een week geleden, en vrijwel sinds het begin van de epidemie zijn er in een week tijd niet zo weinig gevallen geweest.)
– Er zijn 2 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 159.
– Eén van de 159 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 4, het totaal wordt 295. Daarvan waren er 142 met longontsteking en eventueel andere complicaties.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er zijn geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerkers, het totaal blijft 15 (van wie 10 ongevaccineerd, 3 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Hat aantal nieuwe geïnfecteerde baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) is bedraagt 3, ten minste 1 met bevindelijk gereformeerde ouders, en ten minste 1 die niet tot een bekende risicogroep behoort. (Een baby die eerder als ‘onbekend’ was genoteerd, is nu ‘bekend’, dat wil zeggen ook toegerekend aan een van beide zojuist genoemde groepen.)

– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn tot nu toe 42 (3 meer dan vorige week) personen in het zuiden van Alberta besmet, voor meer details zie mijn commentaar van 15 november en de actuele stand van zaken op de site van de Alberta Health Services.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 27 november 2013.

21 november 2013: 2367 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 63; deze toename is alweer wat minder dan een week geleden).
– Er zijn 8 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 157.
– Eén van de 157 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal complicaties is 291 (10 meer dan vorige week), van wie 145 met (onder andere) longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is een nieuwe geïnfecteerde (eenmaal gevaccineerde) gezondheidswerker, het totaal aantal wordt 15 (van wie 10 ongevaccineerd, 3 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Er zijn alweer twee baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, één niet uit een bekende risicogroep (zoals antroposofen of kritische vaccinatieweigeraars) en een van wie daar geen gegevens over zijn.

– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn tot nu toe 39 (11 meer dan vorige week) personen in het zuiden van Alberta besmet, voor meer details zie mijn commentaar van 15 november en de actuele stand van zaken op de site van de Alberta Health Services.

Zie ook het het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 20 november 2013.

14 november 2013: 2304 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 78; deze toename is flink minder dan een week geleden).
– Er zijn 6 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 149.
– Eén van de 149 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén is overleden.
– Het totaal aantal complicaties is 281 (10 meer dan vorige week), van wie 135 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal aantal blijft 14 (van wie 10 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Er zijn alweer drie baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, één uit een bevindelijk gereformeerd gezin, en twee niet uit een bekende risicogroep (zoals antroposofen of kritische vaccinatieweigeraars).
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn tot nu toe 28 personen besmet, voor meer details zie mijn commentaar van 15 november.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 13 november 2013.

7 november 2013: 2226 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 108; deze toename is wat meer dan een week geleden).
– Er zijn 11 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 143.
– Eén van de 143 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén is overleden.
– Het totaal aantal complicaties is 271 (20 meer dan vorige week), van wie 129 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal aantal blijft 14 (van wie 10 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Er is alweer een baby (kind van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, uit een bevindelijk gereformeerd gezin.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 6 november 2013.

31 oktober 2013: 2118 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 102; deze toename is wat meer dan een week geleden).
– Er is een sterfgeval: een 17-jarig ongevaccineerd meisje, dat overleed aan complicaties (encefalitis en longontsteking). Zie ook commentaar 28 oktober
– Er zijn 11 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 132. Eén van de 132 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten).
– Het totaal aantal complicaties is 251 (15 meer dan vorige week), van wie 121 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal aantal blijft 14 (van wie 10 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Er zijn weer twee baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, beide uit bevindelijk gereformeerd gezinnen.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 30 oktober 2013.

24 oktober 2013: 2016 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 96; deze toename is wat minder dan een week geleden).
– Er zijn 5 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 121. Eén van de 121 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten).
– Het totaal aantal complicaties is 236 (8 meer dan vorige week), van wie 114 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal aantal blijft 14 (van wie 10 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Er zijn weer drie baby (kinderen van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, één komt uit een bevindelijk gereformeerd gezin, één behoort niet tot een bekende risicogroep, en van één is daar niets over bekend.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 23 oktober 2013.
Daar vindt men ook een grafiek die laat zien hoe de ziekenhuisopnames (thans 6 percent van het totaal) gelijke tred houden met het aantal meldingen.

17 oktober 2013: 1920 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 122; deze toename 122 is vrijwel evenveel als een week geleden).
– Er zijn 8 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 116. Eén van de 116 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten).
– Het totaal aantal complicaties is 228 (15 meer dan vorige week), van wie 111 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal aantal blijft 14 (van wie 10 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Er is alweer een baby (kind van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, de ouders zijn bevindelijk gereformeerd.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 16 oktober 2013..
Daar vindt men ook een grafiek die laat zien hoe de ziekenhuisopnames (thans 6 percent van het totaal) gelijke tred houden met het aantal meldingen.

10 oktober 2013: 1798 gevallen van mazelen (119 meer, dat is 7% meer, dan een week geleden; in vergelijking met een week geleden is het wat minder). Er zijn drie nieuwe middelbare scholen waar een uitbraak is..

– Er zijn 4 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 108. Eén van de 108 zieken die opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten).
– Het totaal aantal complicaties is 213 (8 meer dan vorige week), van wie 102 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is een nieuwe geïnfecteerde (ongevaccineerde) gezondheidswerker, het totaal aantal wordt 14 (van wie 10 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Er is alweer een baby (kind van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, de ouders horen niet tot een bekende risicogroep.
In de gebieden met vaccinatiegraad onder de 90% is 2,7 per 1000 baby’s geïnfecteerd, terwijl dat in de overige gebieden slechts 0,1 per 1000 baby’s is.

– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 9 oktober.

Onderaan is ook een kaart van Vrije Scholen toegevoegd.

3 oktober 2013: 1679 gevallen van mazelen (139 meer, dat is 9% meer, dan een week geleden). Speciaal in Urk zijn veel nieuwe gevallen.

– Er zijn 2 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 104. Eén van de 104 zieken die opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis.
– Het totaal aantal complicaties is 205 (7 meer dan vorige week), van wie 99 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er zijn geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerkers, het totaal aantal blijft 13 (van wie 9 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– er zijn helaas weer vijf baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, 3 met bevindelijk gereformeerde ouders en 2 van ouders waarvan niet bekend is of ze tot een risicogroep behoren en zo ja welke.

– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 2 oktober.

26 september 2013: 1540 gevallen van mazelen (82 meer, dat is 6% meer, dan een week geleden). Dat is een stuk minder dan vorige week.

– Er zijn 3 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 102. Twee van de 102 zieken die opgenomen zijn, liggen nog in het ziekenhuis.
– Het totaal aantal complicaties is 195 (4 meer dan vorige week), van wie 98 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is 1 nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, en die was eenmaal gevaccineerd, het totaal aantal wordt 13 (van wie 9 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– er zijn helaas weer twee baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, 1 met bevindelijk gereformeerde ouders en 1 van ouders die niet tot een bekende risicogroep behoren.

– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 25 september.

9 september 2013: 1458 gevallen van mazelen (110 meer, dat is 8% meer, dan een week geleden). Dat is dubbel zoveel als vorige week.

– Er zijn 9 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 99. Drie van de 99 zieken die opgenomen zijn, liggen nog in het ziekenhuis.
– Het totaal aantal complicaties is 191 (7 meer dan vorige week), van wie 98 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is 1 nieuw geïnfecteerde gezondheidswerker, en die was eenmaal gevaccineerd, het totaal aantal wordt 12 (van wie 9 ongevaccineerd, 1 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– er zijn helaas weer drie baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, 2 met bevindelijk gereformeerde ouders en 1 van ouders met een ‘kritische houding t.o.v. vaccinatie’.

– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Met name in Urk en de omgeving van Kampen en Staphorst zijn veel nieuwe meldingen.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 18 september.

12 september 2013: 1348 gevallen van mazelen (54 meer, dat is 4% meer, dan een week geleden). Dat is minder gevallen dan er sinds 28 juni 2013 gemeld zijn.

– Er zijn 8 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 90. Dat is tamelijk veel ten opzichte van het aantal meldingen deze week. Immers 82 meldingen op 1294 is 6,3%, en 8 op 54 is 14,8%. Nu kunnen uitschieters altijd voorkomen, maar de kans op een dergelijke uitschieter naar boven is maar 2 of 3 percent. Lagekansuitschieters doen zich natuurlijk vroeger of later voor als je maar lang genoeg gegevens verzamelt. Twee van de 90 zieken die opgenomen zijn, liggen nog in het ziekenhuis.
– Het totaal aantal complicaties is 184 (7 meer dan vorige week), van wie 95 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen van mazelen is iets gedaald, naar 95 percent.
– Er is 1 nieuw geïnfecteerde gezondheidswerker, en die was dubbelgevaccineerd, het totaal aantal wordt 11 (van wie 9 ongevaccineerd, en 2 tweemaal gevaccineerd).

– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Het meest voor de hand ligt (volgens mij) dat de meldingen nu een nog kleiner percentage van de gevallen uitmaken. De samenstelling van de groep opgenomen patiënten is ook heel anders dan de globale samenstelling van alle 90 opgenomen patiënten, te weten:
1 ongevaccineerde in de leeftijdsgroep van 4-8 jaar.
2 ongevaccineerden in de leeftijdsgroep van 16-18 jaar
2 ongevaccineerden en 3 waarvan de vaccinatiestatus (nog) onbekend is in de leeftijdsgroep van 19-40
1 ongevaccineerde in de leeftijdsgroep van 41 jaar en ouder.

Dus maar 1 van de 8 opgenomen patiënten is in de leeftijd van 0-15 jaar, terwijl tot en met 4 september dat er 60 van de 82 waren. Dat kán natuurlijk wel toeval zijn, maar de achteraf berekende kans op een dergelijke gebeurtenis is minder dan 0,1%. Door nameten aan de grafieken van deze en vorige week kom ik tot de volgende onderverdeling naar leeftijd (getallen kunnen 1 afwijken, want het zijn maar metingen aan grafieken…)
14 maanden – 3 jaar: 4 nieuwe gevallen
4 jaar – 8 jaar: 12 nieuwe gevallen (van wie 1 in ziekenhuis)
9 jaar – 12 jaar: 15 nieuwe gevallen
13 jaar – 15 jaar: 11 nieuwe gevallen
16 jaar – 18 jaar: 2 nieuwe gevallen (beide in ziekenhuis)
19 jaar tot 40 jaar: 7 nieuwe gevallen (van wie 5 in ziekenhuis)
40 jaar en ouder: 3 nieuwe gevallen (van wie 1 in ziekenhuis)

De ‘ouderen’ (16+) maken 22% uit van het totaal, terwijl dat tot en met vorige week 13,5% was.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 11 september.
5 september 2013: 1294 gevallen van mazelen (68 meer, dat is 6% meer, dan een week geleden). Dat is ongeveer evenveel nieuwe gevallen als vorige week. Tijdens de epidemie van 1999/2000 was er aan het eind van de zomervakantie een soortgelijke dip, zie het rapport van eervorige week.

Merk op (vergelijk kaartjes van vorige en deze week) dat er ook 10 ‘importgevallen’ zijn bijgekomen. Men kan vermoeden dat dat terugkerende vakantiegangers zijn.

– Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal blijft 82 (2 liggen er nog in het ziekenhuis)
– Het totaal aantal complicaties is 177 (1 meer dan vorige week), van wie 90 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen van mazelen is onveranderd 96 percent.
– Het aantal geïnfecteerde gezondheidswerkers blijft 10 (van wie 9 ongevaccineerd, en 1 tweemaal gevaccineerd).
– Er worden geen nieuwe dubbelgevaccineerde zieken gemeld.
– De verhouding tussen de risicogroepen ‘antroposofisch’ en ‘kritisch’ is ongeveer 1:12.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 4 september.
29 augustus 2013: 1226 gevallen van mazelen (64 meer, dat is 5% meer, dan een week geleden). Dat is nog maar half zoveel nieuwe gevallen als vorige week. Dat komt door de vakantie: tussen besmetting en het verschijnen van de vlekjes verloopt vaak wel twee weken. De gegevens laten dus de besmettingen tot aan circa 14 augustus zien en bovendien is er een vertraging in de meldingen. Tijdens de epidemie van 1999/2000 was er aan het eind van de zomervakantie een soortgelijke dip, zie het rapport van vorige week. Uit Zeeland (waar de scholen op 12 augustus alweer begonnen zijn) komt een bericht dat daar alleen al het totaal aantal gevallen is opgelopen tot 106. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is 7 (1 meer dan vorige week), daarmee komt het totaal aantal op 82. Er ligt er nog 1 in het ziekenhuis. Het totaal aantal complicaties is 176, van wie 90 met longontsteking. Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen van mazelen is onveranderd 96 percent. Het aantal geïnfecteerde gezondheidswerkers blijft 10 (van wie 9 ongevaccineerd, en 1 tweemaal gevaccineerd). Er zijn nu in totaal 4 dubbelgevaccineerden ziek geworden, alleen is het van twee van hen niet helemaal zeker. Een van hen is in het ziekenhuis opgenomen.

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 19 augustus 2013 heeft een Klinische Les gestaan getiteld: ‘Er heerst weer mazelen’, door Wim Opstelten, W.L.M. (Helma) Ruijs, Adilia Warris, Rob van Binnendijk, Tom F.W. Wolfs en Susan J.M. Hahné, dat u gedeeltelijk kunt lezen en in zijn geheel kunt downloaden op de site van het RIVM. Het beschrijft onder meer het geval van een jongetje van negen jaar dat na 5 dagen mazelen suf werd, en na opname in het ziekenhuis steeds verder wegzakte in coma. Op het ogenblik van het schrijven van het artikel (2 augustus) was hij vier weken na opname nog steeds “comateus met uitgebreide afwijkingen op de MRI van het cerebrum” en was het voornemen om hem over te brengen naar een revalidatiekliniek. Zijn ouders hadden hem niet laten inenten om religieuze redenen.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 28 augustus.

22 augustus 2013: 1162 gevallen van mazelen (127 meer, dat is 11% meer, dan een week geleden). Dat is een iets grotere toename dan vorige week, dat komt door de vakantie. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is 6, daarmee komt het totaal aantal op 75. Er ligt er nog 1 in het ziekenhuis. Het totaal aantal complicaties is 166, van wie 82 met longontsteking. Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen van mazelen is onveranderd 96 percent. Ook is er opnieuw een ongevaccineerde gezondheidswerker geïnfecteerd met mazelen, waarmee het totaal komt op 10 (van wie 9 ongevaccineerd, en 1 tweemaal gevaccineerd). Er zijn nog steeds in totaal 3 dubbelgevaccineerden ziek geworden. Het is nog steeds zo dat er maar een ziekenhuisopname is geweest van een gevaccineerde. Dat was een kind in de leeftijdsgroep 9-12, die net de dag tevoren de BMR-1 vaccinatie had gekregen. Vaccinatie kan bescherming geven, zelfs nadat het virus is ingeademd, maar dan moet je er wel vlug bij zijn.

Merk overigens op dat in deze gegevens niet zijn meegeteld 11 ‘importgevallen’, met andere woorden personen die ergens in het buitenland een besmetting hebben opgelopen. In 2012 waren er in het hele jaar maar 10 meldingen (zie Infectieziektenbulletin van januari van dit jaar), dat is dus met de importgevallen erbij.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 21 augustus.

15 augustus 2013: 1035 gevallen van mazelen (114 meer, dat is 12% meer, dan een week geleden). Dat is opnieuw een kleinere toename dan vorige week, dat komt door de vakantie. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is 11, daarmee komt het totaal aantal op 69, van wie er nog 12 in het ziekenhuis liggen. (Ongeveer de helft ligt langer dan drie dagen in het ziekenhuis.) Het totaal aantal complicaties is 147, van wie 77 longontsteking. Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen van mazelen is onveranderd 96 percent. Ook is er opnieuw een ongevaccineerde gezondheidswerker geïnfecteerd met mazelen, waarmee het totaal komt op 9 (van wie 8 ongevaccineerd, en 1 tweemaal gevaccineerd). Er heeft opnieuw iemand mazelen gekregen die dubbel gevaccineerd was, waarmee het totaal aantal dubbelgevaccineerden op 3 komt. Het RIVM geeft ook een overzicht van de aantallen mazelenpatiënten naar ‘levensbeschouwing’. Samengevat: 2 antroposofen, 24 kritisch ten opzichte van vaccineren, ongeveer 10% geen bekende risicogroep of onbekend of geen gegevens, en de rest, 88% bevindelijk. Kinderen onder 14 maanden: 29, van wie 20 met bevindelijke ouders. Deze kinderen hebben wellicht een niet onaanzienlijk risico om later SSPE te krijgen. Zie ook het bericht van RIVM van 14 augustus 2013.
Tijdens de epidemie van 1999/2000 was het vakantie-effect zo sterk dat men begin september dacht dat de epidemie voorbij was, zie onderstaande grafiek.

8 augustus 2013: 921 gevallen van mazelen (141 meer, dat is 18% meer, dan een week geleden). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is 21, daarmee komt het totaal aantal op 58, van wie er nog 18 in het ziekenhuis liggen. Het totaal aantal complicaties is 125, van wie 65 longontsteking. Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen van mazelen is onveranderd 96 percent. Ook zijn er opnieuw twee ongevaccineerde gezondheidswerker geïnfecteerd met mazelen, waarmee het totaal komt op 8 (van wie 7 ongevaccineerd, en 1 tweemaal gevaccineerd). Onder de in totaal 921 gevallen van mazelen zijn er 2 die tweemaal gevaccineerd waren. Voor commentaar zie het bericht van 1 augustus 2013. Op het kaartje staan in Friesland geen mazelengevallen, maar die zijn daar wel gemeld: het betreft echter personen die elders in het land wonen en daar op vakantie waren. Zie ook het bericht van RIVM van 7 augustus 2013.
1 augustus 2013: 780 gevallen van mazelen (167 meer, dat is 27% meer, dan een week geleden). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is 11, daarmee komt het totaal aantal op 37. Het totaal aantal gevallen van mazelen met complicaties is 94, waarvan ongeveer de helft (46) longontsteking. Nog 6 patiënten liggen in het ziekenhuis. Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen van mazelen is onveranderd 96%. Ook zijn er 6 gezondheidswerkers geïnfecteerd met mazelen, waarschijnlijk tijdens hun werk. Vijf van hen waren ongevaccineerd (!). Eén was tweemaal gevaccineerd. Iets dergelijks is tamelijk zeldzaam. Bij de mazelenepidemie van 1999/2001 waren 158 (is 5% van de 3392 gemelde) gevallen gevaccineerd, maar er was maar 1 (één) dubbelgevaccineerde bij. Dat het deze keer een gezondheidswerker betreft is niet verbazingwekkend. Wie ondanks een dubbele vaccinatie niet geheel immuun is, is vaak wel een beetje immuun en kan een zogeheten asymptomatische infectie doormaken. Er zijn heel veel virussen nodig (heel veel uitgehoeste druppeltjes) om iemand die ‘een beetje immuun’ is zichtbaar ziek te maken. Iemand die mazelenpatiënten moet verplegen komt intensief in contact met het mazelenvirus. Zie ook bericht RIVM 31 juli 2013
25 juli 2013: 613 gevallen van mazelen (147 meer, dat is 29% meer, dan een week geleden). Aantal nieuwe ziekenhuisopnames is 6. Het totaal aantal ziekenhuisopnames staat op 26, van wie 14 met longontsteking. Gevaccineerde zieken 4% ( dus ca. 25). Een huisarts (!) en een verpleegkundige die niet waren gevaccineerd, hebben ook mazelen opgelopen. Diverse kranten melden dat er ook een persoon is die tweemaal gevaccineerd is (wsch. met 14 maanden en 9 jaar) en toch ziek is geworden.
18 juli 2013: 466 zieken (145 meer, dat is 45% meer, dan een week geleden) Aantal nieuwe ziekenhuisopnames wegens complicaties van mazelen is 5. Gevaccineerde zieken: 5% (dus ca. 23).
11 juli 2013: 321 gevallen van mazelen (91 meer, dat is 40% meer, dan een week geleden), totaal aantal opnamen in ziekenhuis 15. Van de mensen met mazelen is 97 procent niet gevaccineerd (dus ca. 9 wel). Ruim de helft (64 procent) van de mazelen-patiënten is tussen de 4 en 12 jaar oud. Eén patiënt die in het ziekenhuis is opgenomen, is ouder dan 41 jaar. Zie Reformatorisch Dagblad
4 juli 2013: 230 gevallen (67 meer, dat is 38% meer, dan een week geleden), totaal 7 opgenomen in ziekenhuis, 6 van 18 jaar of jonger en 1 persoon van 41.
28 juni 2013: 167 gevallen van mazelen (60 meer, dat 56% meer, dan een week geleden); bij 10 zijn er complicaties, en er liggen 5 in het ziekenhuis (2 hersenvliesontsteking, 2 longontsteking). Zie bijvoorbeeld Vijf kinderen doodziek door mazelen in Trouw. Bij een mazelenepidemie blijkt telkens dat een aantal gevaccineerden ook ziek worden. Volgens het RIVM slaat de vaccinatie tegen mazelen bij ca. 5% niet aan, en is zelfs na de tweede vaccinatie nog steeds 1% niet beschermd.
20 juni 2013: 107 gevallen van mazelen (40 meer, dat is 60% meer, dan een week geleden).
14 juni 2013: 67 gevallen van mazelen gemeld.
12 juni 2013: In de Bijbelgordel wordt een mazelenepidemie van voorlopig nog kleine omvang (30 gemelde zieken, en mogelijk nog meer niet gemelde). Het RIVM meldt: “Vooral op reformatorische scholen in het Land van Heusden en Altena, de Bommelerwaard en de Alblasserwaard zijn mensen ziek, terwijl zich ook enkele patiënten hebben gemeld in Zeeland, het Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug.”
Het hoofd van het Gomaruscollege in Gorinchem, Chris Flikweert, bagatelliseerde de ernst van de ziekte: ‘een mild verlopende kinderziekte, met kans op complicaties’, aldus wordt hij geciteerd in Trouw.

De volgende kaartjes kunnen groter gemaakt worden door erop te klikken. Rood zijn telkens de nieuwe gevallen van de afgelopen week. Hoe dieper blauw, des lager de vaccinatiegraad (gebaseerd op aantallen BMR-vaccinaties van de jaargang 2010) in de desbetreffende gemeente. Helemaal onderaan een kaart van reformatorische scholen en een kaart van Vrije Scholen (waar veel kinderen op zitten met antroposofische ouders).

97 gedachten over “Mazelen 2013: chronologie van een epidemie”

 1. Het stuk van Eva Teuling verscheen eerder op 16 aug. op Sciencepalooza (http://www.sciencepalooza.nl/2013/08/ook-antroposofen-moeten-hun-kinderen-laten-inenten-tegen-mazelen/ ) en toen had ik haar al vrijwel direct op de canard en op dit blog gewezen. Vermoedelijk zat het al in de pijplijn om doorgeplaatst te worden op de Volkskrant-site. Wordt blijkbaar niet belangrijk genoeg gevonden om deze fout te herstellen.
  En zo zingt het inderdaad vrolijk verder. Teuling verwijst rechtstreeks naar een Nu.nl bericht dat weer op een ANP bron is gebaseerd, waaruit Trouw ook wel geput zal hebben.

 2. Pepijn Van Erp:

  En zo zingt het inderdaad vrolijk verder. Teuling verwijst rechtstreeks naar een Nu.nl bericht dat weer op een ANP bron is gebaseerd, waaruit Trouw ook wel geput zal hebben.

  Klopt van geen kanten:
  Nu.nl vermeldde helemaal geen bron, behalve die van de foto, en Trouw putte onzorgvuldig uit eigen bron.
  Het ANPeetje dat rondzong kwam daarna pas, ook in Trouw zelf.

  Trouw heeft nog wel een correctie geplaatst, maar dat is slechts te lezen na registratie:

  correctie
  ‘Vorige mazelenepidemie brak uit op een vrije school in Den Haag’, luidde een van de onder koppen bij het artikel over antroposofen en de mazelen, zaterdag in Trouw. Dat klopt niet helemaal: er was wel een uitbraak van mazelen in Den Haag, maar …

  05/08/13 00:00

  http://www.trouw.nl/tr/article/search.do?language=nl&navigationItemId=15#

 3. Klopt van geen kanten:
  Nu.nl vermeldde helemaal geen bron, behalve die van de foto…

  Ik zie in het artikel onder het diagram onderaan staan:

  Beweeg de cursor over het diagram om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van RIVM. Bekijk hier een grote versie. – (c)NU.nl/Jerry Vermanen
  Door: ANP (los op een nieuwe regel)

  Bij andere artikelen over mazelen staat vaak hetzelfde of
  “Door: ANP/NU.nl”

  Ik vind niet duidelijk wat van wie komt, maar er is door NU.nl wèl een bron vermeld.

 4. Volgens mij neemt Nu.nl veel ANP-berichten over en ook dit. De gang van zaken is geschetst in het blog van Gastkemper:

  http://antroposofieindepers.blogspot.nl/2013/08/koeienletters.html

  1. Emiel Hakkenes van Trouw vertelt op zaterdag 3 augustus 2013 in de papieren krant (beknopt ook op de website) de twee canards dat (1) de antroposofen de grootste groep niet-inenters zijn (2) dat het RIVM dat gezegd.
  2. NRC Handelsblad neemt het dezelfde dag over op de website (in de papieren krant staat niks, en op maandag wordt het ook weer tegengesproken in de papieren krant, en Coutinho wordt geciteerd die zich verbaasd heeft over de berichtgeving van Trouw.).
  3. Ook ANP neemt het over en het ANP-bericht is op vele websites te vinden.

  Speculatie: Hakkenes heeft ten behoeve van het interview met Te Giffel contact gezocht met RIVM en gevraagd of er veel niet-inentende antro’s waren. Iemand heef hem toen gezegd dat van de levenbsbeschouwelijk gemotiveerde niet-inenters behalve de bevindelijken de antro’s eigenlijk de enige anderen waren. Dat heeft Hakkenes toen braaf opgeschreven op zijn notitieblokje, maar de hier gecursiveerde woorden vergeten/niet gehoord/over het hoofd gezien.

  Zoiets.

 5. @Frankeren
  Je hebt gelijk wat Nu.nl betreft. Ik was in de war met het ANP bericht ‘Niet christenen, maar antroposofen zijn grootste vaccinatieweigeraars’ dat tegelijkertijd rondzong op 3 augustus.

  http://www.anp.nl/producten/nieuwsdienst/

  Onze berichten moeten voldoen aan hoge interne maatstaven. Bij twijfel is er een dubbele check, bij aanhoudende twijfel komt het niet tot publicatie. Het ANP past wederhoor toe en doet dat zo snel mogelijk. Snelheid is een vereiste, maar die kan en mag niet ten koste gaan van de betrouwbaarheid.

  *kuch*

 6. Vaak lees je dat de antroposofische reden voor het doormaken van ziektes is dat “het kind er sterker van wordt”. Is dat omdat de hele uitleg inclusief reïncarnatie te lang gaat duren of omdat het toch wel wat vergezocht overkomt?

  …dat een mens als geestelijk wezen zijn ouders heeft uitgezocht om een lichaam voor hem te vormen. Dat geboren lichaam heeft echter aanvankelijk meer de kwaliteiten en eigenschappen van de ouders dan van het kind dat er in woont. Het lichaam moet worden omgebouwd om eigen te kunnen worden. Daarvoor moet grote kracht worden gemobiliseerd. Koorts bijvoorbeeld. Alle kinderziekten hebben een eigen terrein waar ze “verbouwingswerkzaamheden” mogelijk maken: de huid, de luchtwegen, de slijmvliezen en het zenuwweefsel. Na roodvonk, dat met langdurige hoge koorts gepaard gaat, vervelt een kind zelfs en komt als nieuw weer tevoorschijn. http://antroposofieindepers.blogspot.nl/2013/08/beweegredenen.html
  Antroposofische Geneeskunde
  http://www.tigweb.nl/TIG20_4_01_Verbrugh.pdf

  Ik kwam ook de vraag tegen “Als zij het recht hebben zich niet in te enten, hebben wij dan automatisch het recht hen te isoleren?”

  Zoals bij “Typhod Mary”
  https://www.youtube.com/watch?v=Mc8O9EnAuLo

 7. Aanvullende info:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Mary_Mallon

  Mary Mallon (23 september 1869 – 11 november 1938), ook wel bekend als Typhoid Mary (tyfus-Mary), was een Ierse immigrante die de eerste bekende asymptomatische drager was van de tyfus in de Verenigde Staten. Als drager had ze geen symptomen maar was ze toch besmettelijk. Ze infecteerde hierdoor 47 mensen, van wie er drie stierven. Haar bekendheid is deels te danken aan haar felle ontkenning van haar rol in de besmettingen en haar weigering om te stoppen met werken als kok. Dit leidde uiteindelijk tot haar gedwongen afzondering.

 8. Die Yolande te Giffel is een snoeiharde.

  Doden door mazelen? Oh die waren vast al zwak, survival of the fittest.

  Toen ze als personeel van het Erasmus Ziekenhuis een griepprik moest halen, weigerde ze dat.

  Dat ze een verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van de andere kinderen? Daar heeft ze wel even over nagedacht. Maar dat glijdt vervolgens zo weer van haar af.

  En zo iemand mag dan in een ziekenhuis werken.

 9. Als ik het goed begrepen heb werkte YtG bij de administratie en daar raakte ze overwerkt en moest ontslag nemen.

  Het idee dat je van een ziekte sterker wordt, zie je wel vaker. Het is volkomen onzin.

  Wat ik niet snap is dat de *arts* Verbrugh die antroposofische theorie van de kinderziekten zonder een spoor van kritiek opschrijft.

  Mensen hebben de neiging om in vermeende patronen iets te zien. Dus druipsteengrotten staan vol met curieuze vormsels die de gids aan je laat laat zien. En inderdaad, als je het van hier bekijkt lijkt het net een … (vul maar in).

  En dat mensen zo’n soort van lekensymboliek leggen in iets min of meer onvermijdelijks, dat je overkomt, ach. Maar dat een arts daar aan meedoet, dat kan ik niet begrijpen.

 10. Ik ken twee afgestudeerde psychologen die hun kind mee namen naar Derek Ogilvy. Je kunt praten als Brugman, maar tegen geloof…

  Een maand later probeer je uit te leggen dat Aspartaam de meest onderzochte stof ter wereld is, maar als je niet direct een antwoord op dat Deense onderzoek bij zwangeren hebt, dan verlies je het. Dus op naar die database van Betz, maar tegen geloof…

 11. Nog even iets over percentages non-vaxers bij refo’s en antro’s.
  Op Vrije Scholen in Amsterdam is wel eens een vaccinatiepercentage van 65% vastgesteld. Nou zitten daar niet alleen antro’s op.
  Maar onder zogeheten bevindelijken zijn er diverse groeperingen. In de groep als geheel is het vaccinatiepercentage (percentage van elke jaargang nieuwgeborenen dat wordt gevaccineerd) ongeveer 60%, maar tussen de denominaties verschilt het tussen de 85% en 10%. Preciezer:
  bij Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten is het 10-15%, en bij de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland is het 85-95%. Daartussenin zitten de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten met ca. 65%.
  Bron: http://www.ru.nl/onderzoek/instituten/overzicht-instituten/evidence-based/nijmegen_centre_for/@816917/aanzienlijke/

  Antro’s hebben een rare medische theorie, volgens welke sommige ziekten goed voor de ontwikkeling zijn en sommige andere ‘erge’ niet. Ik kan niet vinden wat onder antro’s (= leden van de AViG) de vaccinatiegraad voor BMR is. Maar dat zijn maar ongeveer 4000 personen, en als die dezelfde leeftijdsverdeling hebben als de rest van de bevolking (wat ik betwijfel bij zo’n krimpende club) dan krijgen die antroposofen jaarlijks ca. 50 kinderen.

 12. Aan de Hogeschool Leiden kunt je een bacheloropleiding tot Kunstzinnig Therapeut volgen, die uitgaat van de antroposofische visie. Ze hebben daar ook een Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg. Maar of de studenten ongevaccineerd zijn, valt te betwijfelen. Het aantal leden van de Antroposofische Vereniging is met krap 4000 veel kleiner dan je op grond van zulke activititeiten (waaronder ook een Academie voor Antroposofische Gezondheidszorg) zou verwachten. In het jaarverslag van de Vereniging wordt gesproken over jongerenleden tot 40 jaar. Je blijft als antroposoof kennelijk wel lang jong.

 13. De stand van 15 augustus is nu in de opmaak weggevallen, Jan Willem.

  [Gerepareerd. JW]

 14. Was de mazelen vroeger continue aanwezig?

  Stel dat er nu niet gevaccineerd werd, kregen er dan circa 180.000 (geboortecijfer) kinderen elk jaar de mazelen?

  Als ik de huidige getallen zie van ziekenhuisopname, complicaties en longontstekingen, en bedenk dat de werkelijke aantallen zieken misschien 10 keer hoger ligt, dan zouden zonder vaccinatie per jaar ongeveer 1.000 kinderen in het ziekenhuis komen, 2.000 complicaties optreden, waarvan 1.000 longontstekingen, en 18 tot 36 doden (1-2 per 10.000)?

  Klopt dat een beetje met de aantallen van vóór de vaccinatie?

 15. Op
  http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/infectieziekten-en-parasitaire-ziekten/ziekten-in-het-rijksvaccinatieprogramma/mazelen/omvang-en-trends

  kun je zien hoe het met de sterfte aan mazelen zat sinds 1950. In 1950 waren er nog 192 sterfgevallen.

  http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/infectieziekten-en-parasitaire-ziekten/ziekten-in-het-rijksvaccinatieprogramma/ziekten-in-het-rijksvaccinatieprogramma-voor-en-na-introductie-van-vaccinatie/

  Ik denk dat er dat jaar een flinke epidemie was; vroeger kwamen de mazelen in golven, telkens om de twee tot drie jaar. Maar daarna zakte het aantal, ik vermoed mede doordat behandelmethoden voor longontsteking steeds beter werden. Vrijwel tot aan 1976 was het inderdaad gemiddeld 20. Het geboortecijfer in 1975 was 177876 levendgeborenen. In dat zelfde jaar overleden er 1894 kinderen van 0 jaar (niet allemaal in 1975 geboren natuurlijk, maar verreweg de meeste binnen 4 weken na de geboorte).

 16. Dank voor de info.

  Volgens mij kun je vandaag de dag te makkelijk anti-vaxer zijn omdat je die (eigenlijk nog recente) cijfers niet kent, opgegroeid zijnde in een betere medische tijd en gevaccineerde omgeving.

  Die anti-vaxers zouden hun cijfers eens moeten extrapoleren hoeveel doden en zwaar zieken er zouden voorkomen indien men niet zou vaccineren voor bof, mazelen, rode hond en kinkhoest.

  Dan kom je al snel aan 200 doden per jaar. De RIVM zou het ook eens kunnen inschatten, inclusief de kostenfactor die vandaag de dag steeds belangrijker wordt.

  Het gedrag lijkt op dat van kwestie van de verkeersdoden
  in begin 70’er jaren. Het Paasweekend 1973 was met 30(!) doden een “normaal” weekend.
  http://nos.nl/video/146225-dertig-doden-in-verkeersdrukte-rond-pasen-1973.html

 17. Ik heb heb wat cijfers over de meest voorkomende kinderziektes verzameld en berekend via Nationaalkompas.nl. Daarna aantallen bepaald bij de huidige bevolkingsomvang van 16,8 mln.

  Als de NVKP haar zin krijgt dan krijgen we grofweg 370.000 zieken, 520 doden en 215 gehandicapten per jaar extra.

  Het lukt me alleen niet de tabel netjes te plaatsen.

  zph % doden % handicap
  difterie 29,7 1,0%
  tetanus 0,5 20,0%
  kinkhoest 2.095,2 0,1%
  polio 2,7 3,4% 0,8%
  mazelen 1.459,9 0,2% 0,1%
  bof 6,2 0,2%
  rodehond 20,4 0,0% 0,1%
  Hib 1,8 0,8% 10,0%

  Aantal 2013 bij 16,8mln
  zieken doden handicap
  difterie 4.990 50 –
  tetanus 79 16 –
  kinkhoest 180.000 164 –
  polio 458 15 3
  mazelen 180.000 270 180
  bof 1.036 2 –
  rodehond 3.422 1 3
  Hib 302 2 30

  Totaal 370.287 519 216

 18. Klopt het poliogegeven wel? Ik dacht dat bij polio het aantal ‘gehandicapt’-gevallen juist zo groot was, ook ten opzichte van de sterfgevallen.

  Ik meen dat het allereerste poliovaccin ook niet zo vreselijk effectief was in het voorkomen van de ziekte, maar dat het groot nieuws was dat het ten eerste veilig was, en ten tweede dat er minder verlammingsgevallen waren bij de gevaccineerden, weliswaar niet 100% minder, maar wel zoveel minder dat het op naar ik meen jaarlijks 20.000 verlamden een enorme vermindering zou zijn.

  Idem voor rodehond. Doof of blind ten gevolge van rodehond tijdens zwangerschap zal toch niet zo zeldzaam zijn geweest voor de tijd van de vaccinatie?

 19. @ JWN

  Volgens nationaalkompas.nl
  http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/infectieziekten-en-parasitaire-ziekten/ziekten-in-het-rijksvaccinatieprogramma/polio/omvang-en-trends/

  Bij 0,5-1% van de infecties treden verlammingsverschijnselen op

  Wikipedia zegt “bij minder dan 1%”.
  Jaarlijks 20.000 verlamden zou toch bij geboortecijfers van 160.000-220.000 per jaar resulteren in 10% verlamde/gehandicapte bevolking? Is dat niet wat veel?

  Bij Rodehond heb ik me gebaseerd op de 2004 epidemie met 3 doden en 11 gehandicapten want Nationaalkompas gaf geen betere cijfers. Als ik nu op de engelstalige Wiki kijk:

  In the years 1964-65, the United States had an estimated 12.5 million rubella cases. This led to 11,000 miscarriages or therapeutic abortions and 20,000 cases of congenital rubella syndrome. Of these, 2,100 died as neonates, 12,000 were deaf, 3,580 were blind and 1,800 were mentally retarded

  Ik zie hier 13.100 doden en 17.380 gehandicapten.
  Dat zou duiden op 0.1% doden en 0.14% gehandicapten waar ik 0.015% en 0.081% heb gebruikt. Met de US cijfers zou het in NL op 3 doden en 5 gehandicapten uitkomen i.p.v. 1 en 3.

  Maar cijfers uit het verleden kunnen nu anders zijn door betere zorg. Voor Difterie bijvoorbeeld is de sterfte 17–23% in Azerbeidzjan, Georgië en Turkmenistan en maar 2-3% in Rusland en Oekraïne. Voor NL heb ik gemakshalve 1% genomen maar in ’53 lag dat nog op 6,5%.

 20. De 20.000 verlamden sloeg op de VS, waar jaarlijks ca. 4 miljoen kinderen werden geboren. In heel Europa was het bij elkaar 30.000. Trouwens, om miskramen als ‘doden’ aan te duiden, lijkt me niet juist. Dat is een apart geval van gezondheidschade. Pasgeborenen die de eerste vier weken niet overleven zijn wel doden.

  En bij rodehond geven de VS inderdaad 0,14% (1,4 per duizend ziektegevallen) gehandicapten, maar als de NVKP haar zin kreeg zouden er helemaal geen ‘gezonde’ (verreweg de meesten) kinderen worden ingeënt. Dat betekent dat elke generatie van 180.000 een 1,4 maal 180, dus ongeveer 250 gehandicapten oplevert.

  Ik denk dat je je ergens verrekend hebt. Of ik natuurlijk.

 21. Miskramen en abortussen als doden rekenen is inderdaad niet juist, maar ik denk dat velen in de US daar wel anders over denken. Maar dan zijn er in NL in 2004-2005 geen doden gevallen; 2 ongeboren kinderen overleden aan de ziekte, 11 werden met afwijkingen geboren.

  Voor Kinkhoest en mazelen heb ik gerekend dat iedereen de ziekte krijgt (180.000 geboortes per jaar).

  Voor rodehond zegt Nationaalkompas:

  Voor de invoering van vaccinatie tegen rodehond, lag het aantal meldingen van rodehond per jaar tussen enkele honderden en meer dan 5.000.

  Niet iedereen kreeg de ziekte, dus daar zit het verschil.

 22. Phil Plait (“The bad astronomer”) heeft vandaag ook een stuk op Slate over de mazelen nav een uitbraak in de VS. In een update staat ook een stukje over de uitbraak in NL, maar hij lijkt ook in de canard getrapt te zijn: http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2013/08/26/antivax_communities_get_measles_outbreaks_linked_to_denial_of_vaccines.html (soms zie je de update pas na paar keer verversen).

  [UPDATE (Aug. 26 at 18:00 UTC): I originally neglected to add that the Netherlands is suffering through a massive outbreak, with over 1160 cases reported. This has happened in a region that is largely anti-vaccination due to either religious reasons (the area is called the Dutch “Bible Belt”; one in five cases are due to this) or because they have embraced anthroposophism, a form of quackery which employs the use of provably useless therapies like homeopathy.]

  met de link naar het eerder aangehaalde NU.nl artikel

  Heb ‘m via twitter al even op dit blog van zijn collega CSI fellow gewezen 😉

 23. Een enquête van EenVandaag onder 28.440 personen gaf brede steun (overal boven de 50 procent) aan het idee om mazelen-vaccinatie verplicht te stellen. De percentages ‘creches moeten kunnen weigeren’ waren zelfs maar de helft van ‘vaccinatie moet vrijwillig zijn’. Zeeland sprong er echter uit op het punt van weerstand tegen verplichting.
  Zie http://www.omroepzeeland.nl/data/enquetemazelen#.UjlvIrO9pyB

 24. De Vaccinatieraad (een of ander antivaxclubje) onder voorzitterschap van een magnetiseuse die eerder Kritisch Prikken voorzat ( http://www.kwakzalverij.nl/844/Kritisch_Prikken_homeopathische_mantelorganisatie )
  geeft in haar niewsbrief 3de kwartaal ten beste

  Het ziet ernaar uit dat de mazelen inmiddels het land uit zijn. De voorspellingen over een mazelen epidemie zijn tot nu toe niet uitgekomen

  Vandaag rapporteerde het RIVM dat er 139 nieuwe gevallen zijn gemeld, waarvan heel veel in Urk.

 25. Die “Vaccinatieraad” publiceert alleen een grafiekje op Facebook van de “Virologische weekstaat, de positieve uitslagen”.

  Dan is 16 het hoogste aantal en vorige week nog maar 6…

 26. Ondanks dat in het commentaar bij de nieuwsbrief van de “Vaccinatieraad” de werkelijke aantallen worden genoemd is er geen intrekking van of reactie op hun eigen uitspraak “Het ziet ernaar uit dat de mazelen inmiddels het land uit zijn”.

 27. Even de datum bovenaan nog aanpassen (3 moet 9 zijn). Mooi overzicht weer.

  Sneu dat de virologische weekstaten worden misbruikt door de Vaccinatieraad (en anderen) als ‘onderbouwing’ van hun stelling dat men iedereen met vlekjes onbewezen mazelen toedicht. De virologische weekstaten zijn gebaseerd op 21 laboratoria maar slechts een klein deel koppelt de gegevens daadwerkelijk.

  RIVM zei daarover op de welbekende RVP-Facebookpagina:
  ‘De virologische weekstaten worden door het RIVM gehost en zijn bedoeld voor alle laboratoria in NL. Maar slechts een klein deel maakt hiervan gebruik. De mazelendata die nu te vinden zijn, zijn de gegevens van een beperkt aantal labs (5-10%). Als deze labs geen mazelendiagnostiek doen dan komt dat niet in de weekstaat.
  En het toeval wil dat het lab dat de meeste mazelendiagnostiek doet, namelijk het RIVM-lab, nog geen aansluiting op deze virologische weekstaten heeft. Je snapt het al, hierdoor geven de weekstaten geen realistisch beeld van de werkelijkheid.’

 28. Kata:

  Even de datum bovenaan nog aanpassen (3 moet 9 zijn). Mooi overzicht weer.

  Niet alleen de datum staat nog op de vorige week, maar ook het aantal mazelengevallen. Dat zijn er nu 1798, dus inderdaad wel 119 meer dan de week ervoor.

  Je snapt het al, hierdoor geven de weekstaten geen realistisch beeld van de werkelijkheid.’

  Bovendien worden niet alle gevallen gezien, en dus gemeld door huisartsen. Naar schatting gaat het werkelijke aantal nu dus richting de 20.000.

  Komende zaterdag is er een composium van/voor onder meer de anti-vaxers: http://www.donotlink.com/bFQ

  Wat: Composium: ‘De invloed van vaccinaties en medicatie op vrij leven en sterven’. Het tijdschrift ‘Spiegelbeeld’ en stichting ‘De Vrije Mare’, die het werk van Marieke de Vrij ondersteunt, gaan een aantal gezamenlijke ‘composia’ organiseren; interactieve themadagen over maatschappelijke vraagstukken waar informatie wordt vrijgegeven die in de massamedia niet of nauwelijks te vinden is. De eerst komende bijeenkomst heeft als thema: ‘De invloed van vaccinaties en medicatie op vrij leven en sterven’.

  De alarmerende berichten over ouders die hun kinderen niet laten vaccineren zijn de laatste tijd veelvuldig in de massamedia aan de orde geweest. Die ouders werden steevast en bijna respectloos gekoppeld aan wat de ‘biblebelt’ werd genoemd. Ze zouden namelijk een gevaar voor de gezondheid opleveren. Waren het echter alleen ouders van streng christelijke huize? Geenszins, maar zoals gebruikelijk met vermeende gezondheidsrisico’s kwamen tegengeluiden nauwelijks in de krant, op de radio of de televisie. Wat zijn echter de consequenties van al die vaccinaties op ons immuunsysteem en ons leven?

  Dat belooft wat met onder andere deze duimzuigers:

  Martin de Munck – homeopaat en voorzitter van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken.

  Désirée Röver – medisch onderzoeksjournaliste, auteur, radiohost; moeder van kind met vaccinatieschade.

 29. Dank voor de correcties. Ik dateer altijd op de dag dat de gegevens van het RIVM op hun website verschijnen. Ik moest naar een crematie, dus geen tijd gehad om op mijn gemak na te kijken. De flauwekul over de mazelen die eigenlijk vlekjesziekten zijn staat ook op mijn programma. Net als de vermeende gebiasede cirteria voor wat een mazelengeval is dat o.m. door Patricia Zetje en mensen met rare aliasen wordt gepropageerd. Komt allemaal uit onbekendheid eenvoudige rekenkunde.

 30. Geenszins, maar zoals gebruikelijk met vermeende gezondheidsrisico’s kwamen tegengeluiden nauwelijks in de krant, op de radio of de televisie.

  Is het echt? Ik krijg de indruk dat het geluid van tegenstanders van vaccinatie en alle onzinverkopers over vaccinaties juist veel te luid doordrong in de media.

 31. Naschrift bij mijn bericht van 10 oktober: Ook het RIVM vergist zich. Op de enigszins vernieuwde pagina

  lezen we “Vanaf 1 mei 2013 tot 2 oktober 2013 zijn er 1.798 patiënten met mazelen gemeld”. Op nu.nl stond in het bericht een fout totaalaantal (nl. het totaalaantal van van 1999) zonder dat er ook maar een reaguurder was die dat opviel.

 32. Wordt er uiteindelijk ook bijgehouden of er blijvend letsel is opgetreden?

 33. Dat wordt vast bijgehouden, maar in de wekelijks surveillanceberichten staat er niets over. Bij de vorige epidemie is er wel iets over gezegd:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12488666

  “14 (29%) had sequelae at the time of discharge but none was permanent.”

  In het Nederlandse stuk in het NTvG staat er helemaal
  niets over.
  http://www.ntvg.nl/publicatie/mazelenepidemie-nederland-1999-2000/volledig

  Het is denkbaar dat sommige kinderen die een middenoorontsteking hebben gekregen een beetje dovig zijn geworden, en nergens meegeteld als ‘blijvend letsel’. Idem voor na-effecten van longontsteking.

 34. Is “het totaal aantal complicaties is 236” inclusief of exclusief de ziekenhuisopnamen?

 35. Te oordelen naar de tabel in het surveillancebericht is dat inclusief de ziekenhuisopnames.

  Bij de ziekenhuisopnames is er een flink aantal ‘onbekend’ (naast ‘overig’), terwijl die klasse ontbreekt bij het ’totaal aantal complicaties’.

  Ik vermoed dat de ziekenhuisgegevens uit een ander bestand komen. Tijdens de epidemie van 1999/2000 was dat ook al zo. Daar waren meldingen van de GGD’s over ziekenhuisopnames en van de ziekenhuizen zelf, die elkaar slechts gedeeltelijk overlapten, uit de combinatie van de gegevens is toen met een simpele formule geschat hoeveel het werkelijke aantal ziekenhuisopnames was.

 36. Het RD bericht:
  http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/meisje_overleden_aan_complicaties_mazelen_1_779357?localLinksEnabled=false

  Het meisje dat niet gevaccineerd was tegen de infectieziekte, kampte onder meer met hersenvliesontsteking. Het gaat om een leerling van het Calvijn College in Goes. De school voor reformatorisch middelbaar onderwijs meldde maandagmorgen al via twitter dat er een leerling was overleden. „Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van overlijden van een van onze leerlingen. Merkbaar intens medeleven van leerlingen en personeel”’, zo luidde de tweet.

  In de PZC staat:

  http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/meisje-17-in-tholen-stad-overleden-aan-complicaties-mazelen-1.4071279

  Het meisje was Havo-5-leerling op het Calvijn College in Goes. Op die school is maandagmorgen stilgestaan bij haar overlijden. Volgens de rector leed ze aan meerdere infectieziekten en had ze een broze gezondheid.

  Vervolg:
  de Volkskrant
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3534960/2013/10/29/Slachtoffer-mazelen-17-koos-bewust-voor-God.dhtml

  Het meisje was lichamelijk gehandicapt, zegt Govert Kamerik, locatiedirecteur van het gereformeerde Calvijn College in Goes, waar ze in 5 havo zat. Door een vergroeiing in haar rug, had ze problemen met ademen. Ze zat al sinds haar vroege jeugd in een elektrische rolstoel.

  ‘Juist vanwege haar ziekte was ze op een serieuze en volwassen manier met het geloof bezig’, zegt Kamerik. ‘Ze koos er bewust voor om zich ondanks haar zwakke gezondheid niet te laten inenten.’

  Op het NOS-nieuws zegt directeur Bert Vogel van het Calvijn College te Goes dat het meisje sinds de zomervakantie ook ‘wat problemen had met de longen’.
  http://nos.nl/video/568214-meisje-met-mazelen-overleden.html

 37. In Lethbridge in de provincie Alberta in Canada (ten zuiden van Calgary en op ca. 100 km van de grens met de VS) zijn de mazelen uitgebroken. Een leerling van een christelijke school bracht het virus mee uit Nederland. De stand is nu 28, en toen de stand 19 was (ruim een week geleden) was geen van de geïnfecteerden ooit gevaccineerd.

  Voor meer berichtgeving zie:
  15 november 2013
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3545312/2013/11/15/Canadees-kind-neemt-mazelen-mee-uit-Nederland.dhtml

  13 november 2013
  http://www.nrc.nl/nieuws/2013/11/13/mazelen-in-canada-overgewaaid-uit-nederlandse-biblebelt/

  Nieuwe mazelengevallen doen zich nu voor op honderden kilometers van Lethbridge. Men neemt veel quarantainemaatregelen. Het probleem is natuurlijk dat zieken isoleren niet genoeg is. Iemand met mazelen ‘onder de leden’ is al besmettelijk, tot wel tien dagen eerder dan de vlekjes verschijnen. Iemand kan besmet worden door aanwezigheid in een kamer die twee uur eerder verlaten is door een besmettelijke virusdrager.

  12 november 2013
  http://calgary.ctvnews.ca/focus-in-measles-outbreak-shifts-north-1.1539015

  8 november 2013
  http://lethbridgeherald.com/news/local-news/2013/11/cases-of-measles-in-area-holding-steady-at-20/

  7 november 2013
  http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/coaldale-principal-reflects-on-measles-outbreak-at-his-school-1.2418916

  Luister daar ook naar het interview met schoolhoofd Joop Harthorn van de Coaldale Christian School, die met een duidelijk hoorbaar Nederlands accent vertelt dat er veel kinderen van Nederlandse afkomst op zijn school zijn. Verreweg de meeste kinderen zijn ingeënt op zijn school, en daar zijn ook geen verdere gevallen
  voor zover hij weet. (Andere bronnen suggereren dat hij de ziekte via hockeytraining en kerkbezoek heeft verspreid.)
  Joop vertelt overigens ook dat veel kinderen de tweede inenting (die is daar in Canada op kleuterschoolleeftijd) missen.

  5 november 2013
  http://globalnews.ca/news/948703/ahs-says-all-confirmed-cases-of-measles-are-in-unimmunized-people/

  5 november 2013
  http://lethbridgeherald.com/news/local-news/2013/10/precautions-in-place-to-prevent-measles-outbreak/

  31 oktober 2013
  http://lethbridgeherald.com/news/local-news/2013/10/measles-outbreak-could-last-three-months/

  29 oktober 2013
  http://lethbridgeherald.com/news/local-news/2013/10/13-cases-counting/

  22 oktober 2013
  http://lethbridgeherald.com/news/local-news/2013/10/precautions-in-place-to-prevent-measles-outbreak/

  18 oktober 2013
  http://www.albertahealthservices.ca/9234.asp

 38. Dat nieuwsbericht gaat over 0,75 gevallen van mazelen per miljoen inwoners op jaarbasis. Dat zijn volgens mij voornamelijk geïmporteerde gevallen en gevallen die daardoor worden aangestoken. In Nederland is de import alleen al (die niet eens in de weekstatistieken wordt meegerekend) bijna 2 per miljoen. Die import komt waarschijnlijk deels uit Duitsland waar de mazelen misschien binnenkort wel tot ‘endemisch’ wordt verklaard. Dat wil zeggen dat de ziekte langer dan 12 maanden zichzelf aan de gang houdt (binnenlandse besmettingen van Duitsers door andere Duitsers).

 39. Ik heb in een reactie hierboven gezegd dat er indien er niet meer gevaccineerd zou worden tegen mazelen dat er dan 180.000 zieken en 270 doden per jaar zouden vallen.

  Echter, bij de bron, nationaalkompas.nl, stond het aantal doden per gemeld(!) ziektegeval, niet per ziektegeval.
  Dan zou het aantal doden met ongeveer een factor tien lager zijn, ofwel 27. Dat komt overeen met de melding dat tot vlak voor de vaccinatiestart in 1976 enkele tientallen doden per jaar vielen.

Reacties zijn gesloten.