Print dit bericht Print dit bericht

Mazelen 2013: chronologie van een epidemie

27 februari 2014: 2640 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen in de afgelopen twee weken tezamen was 12 ). Het RIVM bericht dat de epidemie ten einde loopt.
– er zijn nog 5 ziekenhuisopnamen geweest, waarmee het totaal aantal komt op 182.
– voor een animatie van de epidemie tot nu toe zie hier.
– de overige gegevens zijn hetzelfde of ongeveer hetzelfde gebleven. (Met name: 1 dode, 1 in waarschijnlijk nog steeds in coma.)
– de bijgaande kaartjes tonen nu geen nieuwe gevallen maar alle gevallen sinds 1 mei (exclusief 29 importgevallen en 4 onbekend wegens onvoldoende gegevens).

Als de verhouding tussen melding en werkelijke aantallen nog steeds 1 op 10 is dan is het werkelijke aantal zieken toch nog 120 geweest. Te oordelen naar het aantal ziekenhuisopnamen is de verhouding nu wellicht nog schever. 120 gevallen in twee weken zou bijvoorbeeld in de VS beschouwd worden als een enorme uitbraak.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 26 februari 2014.

Men kan zich afvragen of de mazelen misschien ongevaarlijker zijn geworden. Bij de vorige epidemie waren er 3292 geregistreerde gevallen met 3 doden, 16% complicaties (tegen nu 12%), maar nu 182 (7%) ziekenhuisopnames tegen circa 157 (5%) bij de vorige epidemie. Het gevaar van mazelen is in de complicaties, met name longontsteking. Hoe beter de medische zorg, des te minder in aantal en hevigheid de complicaties. Het verschil tussen 32 zeer ernstige gevolgen bij 2600 geregistreerde patiënten en 3 bij 3300 is niet groot, het komt beide neer op circa 1 per 1200 geregistreerde gevallen. Zowel het feit dat de epidemie 2 jaar later kwam dan verwacht als het kleinere aantal patiënten kan wellicht verklaard worden uit een iets gestegen vaccinatiegraad. Als de vaccinatiegraad stijgt, duurt het langer voor de ‘voorraad’ ongevaccineerden zo groot is dat er een epidemie komt.

Voor andere artikelen over mazelen op dit blog zie

Mazelen en het immuunsysteem: Misvatting 4
Mazelen en wiegendood: Misverstand 3 (17/09/2013)
Mazelen niet onschuldig: Misvatting 2 (09/09/2013)
Mazelen – Misverstand 1: dood na vaccinatie (23/08/2013)
Weg met de mazelen (10/08/2013)
Kritisch prikken liegt over mazelen (04/07/2013)
De komende epidemie van mazelen (17/02/2011)

Voor kaartjes van de verspreiding van mazelen die bij de verschillende data horen, zie onderaan. Ze kunnen groter gemaakt worden door erop te klikken.

13 februari 2014: 2628 gevallen van mazelen (de aantallen nieuwe gevallen in de afgelopen twee weken waren 10 respectievelijk 12). NB. Het kaartje geeft alleen de nieuwe gevallen van de laatste week.
– De aantallen ziekenhuisopnames waren 1 respectievelijk 1, het totaal aantal wordt 177. Het laatste geval is niet zeker, maar vermoed wordt dat het post-infectieuze encefalopathie is. Het surveillancerapport is niet helemaal consistent, want op pagina 4 staat dat er drie nieuwe opnames zijn, en dat het totaal dus 178 is.
– Eén van de 170 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén (een meisje van 17) is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 7, het totaal wordt 323. Daarvan waren er 158 met longontsteking en eventueel andere complicaties.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 94 percent.
– Er is een nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker (ongevaccineerd), het totaal wordt 19 (van wie 12 ongevaccineerd, 4 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd, en zelfs 1 driemaal gevaccineerd).
– Er is geen informatie over (nieuwe) baby’s met mazelen. Daarentegen is er een uitsplitsing naar risicogroep. Opvallend is dat er in gebieden met een lage vaccinatiegraad (minder dan 90% voor BMR) relatief veel minder (52=4% in plaats van 137= 10%) gevallen zijn die niet tot een bekende risicogroep behoren. Een mogelijke verklaring is dat de niet-bevindelijk gereformeerden aldaar goed rekening houden met een aanzienlijke besmettingskans.Bij de antroposofen ziet men ook een groot verschil, maar dat kan eraan liggen dat die zich grotendeels buiten de Bijbelgordel bevinden.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Het aantal nieuwe infecties daalt duidelijk. Dit wil zeggen dat elk nieuw geval gemiddeld minder dan één ander besmet. Of de verhouding tussen het werkelijk aantal gevallen en het aantal gerapporteerde gevallen hetzelfde blijft is onduidelijk, aangezien er nu relatief meer complicaties worden gemeld. Door de nieuwe besmettingen blijft het aantal bevattelijke personen dalen, maar die daling gaat nu wel langzamer.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 12 februari 2014.

30 januari 2014: 2606 gevallen van mazelen (de aantallen nieuwe gevallen in de afgelopen twee weken waren 10 respectievelijk 13).
– De aantallen ziekenhuisopnames waren 4 respectievelijk 1, het totaal aantal wordt 175.
– Eén van de 170 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén (een meisje van 17) is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 7, het totaal wordt 316. Daarvan waren er 154 met longontsteking en eventueel andere complicaties. Het surveillancerapport maakt voor het eerst melding van (dreigende) dehydratie, waarvan er in totaal 22 gevallen al dan niet in combinatie met andere complicaties zijn geweest.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 94 percent.
– Er is een nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker (eenmaal gevaccineerd), het totaal wordt 18 (van wie 11 ongevaccineerd, 4 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd, en zelfs 1 driemaal gevaccineerd).
– Er is een nieuwe geïnfecteerde baby (kind van 13 maanden of jonger). Het totaal wordt 68. Het is niet bekend of de ouders tot de een of andere risicogroep behoren.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn geen nieuwe gevallen meer. Voor meer details zie mijn commentaar van 15 november.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 29 januari 2014.

17 januari 2014: 2583 gevallen van mazelen (de aantallen nieuwe gevallen in de afgelopen twee weken waren 19 respectievelijk 21).
– De aantallen ziekenhuisopnames waren 4 respectievelijk 2, het totaal aantal wordt 170.
– Eén van de 170 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén (een meisje van 17) is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 5, het totaal wordt 309. Daarvan waren er 150 met longontsteking en eventueel andere complicaties.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 94 percent.
– Er is een nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal wordt 18 (van wie 11 ongevaccineerd, 4 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd, en zelfs 1 driemaal gevaccineerd).
– Er zijn vier nieuwe geïnfecteerde baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger). Het totaal wordt 67. Een nieuw geïnfecteerde baby heeft ouders die ‘kritisch’ staan ten opzichte van vaccinatie en bij drie baby’s behoren de ouders niet tot een bekende risicogroep.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn geen nieuwe gevallen meer. Voor meer details zie mijn commentaar van 15 november.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 15 januari 2014.

2 januari 2014: 2543 gevallen van mazelen (de aantallen nieuwe gevallen in de afgelopen twee weken waren 29 respectievelijk 13).
– De aantallen ziekenhuisopnames waren 2 respectievelijk 1, het totaal aantal wordt 164. (NB: hier is ergens een telfout…)
– Eén van de 163 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén (een meisje van 17) is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 4, het totaal wordt 304. Daarvan waren er 147 met longontsteking en eventueel andere complicaties.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 94 percent.
– Er is geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal blijft 17 (van wie 11 ongevaccineerd, 3 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd, en zelfs 1 driemaal gevaccineerd).
– Er zijn drie nieuwe geïnfecteerde baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger). Het totaal wordt 63. Een nieuw geïnfecteerde baby heeft antroposofische ouders en twee behoren niet tot een bekende risicogroep.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn geen nieuwe gevallen meer. Voor meer details zie mijn commentaar van 15 november.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 1 januari 2014.

NB: vanaf 19 december om de andere week een update.
19 december 2013: 2501 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 21; zo weinig is het nog niet geweest gedurende deze epidemie). Er is niet veel reden om te veronderstellen dat de verhouding 1:10 tussen het aantal gemelde gevallen en de werkelijke aantallen veranderd is.
– Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal blijft 162.
– Eén van de 161 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén (een meisje van 17) is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 1, het totaal wordt 300. Daarvan waren er 144 met longontsteking en eventueel andere complicaties.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 94 percent.
– Er is een nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal wordt 17 (van wie 11 ongevaccineerd, 3 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd, en zelfs 1 driemaal gevaccineerd).
– Er zijn geen nieuwe geïnfecteerde baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger). Het totaal blijft 60. De reden om dit zorgelijk hoog te achten is dat Duitse ervaringen suggereren dat geïnfecteerde baby’s een behoorlijk grote kans op de vreselijke ziekte SSPE hebben.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn al drie weken geen nieuwe gevallen meer. Voor meer details zie mijn commentaar van 15 november.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 18 december 2013.
12 december 2013: 2480 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 41; deze toename is wat meer dan een week geleden).
– Er is 1 nieuwe ziekenhuisopname, het totaal aantal wordt 162.
– Eén van de 161 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 1, het totaal wordt 299. Daarvan waren er 144 met longontsteking en eventueel andere complicaties.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 94 percent.
– Er zijn geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerkers, het totaal blijft 16 (van wie 10 ongevaccineerd, 3 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd, en zelfs 1 driemaal gevaccineerd).
– Het aantal nieuwe geïnfecteerde baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) is 1, deze heeft bevindelijk gereformeerde ouders.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn tot nu toe 42 (niet meer dan vorige week) personen in het zuiden van Alberta besmet, voor meer details zie mijn commentaar van 15 november en de actuele stand van zaken op de site van de Alberta Health Services.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 11 december 2013.

5 december 2013: 2439 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 34; deze toename is veel minder dan twee weken geleden, en vrijwel sinds het begin van de epidemie zijn er in een week tijd niet zo weinig gevallen geweest.)
– Er zijn 2 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 161.
– Eén van de 161 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 3, het totaal wordt 298. Daarvan waren er 144 met longontsteking en eventueel andere complicaties.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen wordt (afgerond) 94 percent.
– Er is een nieuwe (dubbel gevaccineerde) geïnfecteerde gezondheidswerkers, het totaal wordt 16 (van wie 10 ongevaccineerd, 3 enkel gevaccineerd en 3 tweemaal gevaccineerd).
– Opgemerkt kan worden dat het totaal aantal dubbelgevaccineerde mazelenpatiënten zo te zien ongeveer 12 bedraagt, terwijl de meer dan 2400 gemelde mazelenpatiënten (en ook alle ongemelde patiënten) met heel wat meer dubbelgevaccineerden in aanraking zijn geweest. De gegevens suggereren dat de infectiekans bij dubbelgevaccineerden heel laag is, maar wel afhangt van de intensiteit van de blootstelling aan het virus. Vandaar dat gezondheidswerkers die intensief aan het virus worden blootgesteld toch ziek kunnen worden.
– Het aantal nieuwe geïnfecteerde baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) is bedraagt 1, die niet tot een bekende risicogroep behoort.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn tot nu toe 42 (niet meer dan vorige week) personen in het zuiden van Alberta besmet, voor meer details zie mijn commentaar van 15 november en de actuele stand van zaken op de site van de Alberta Health Services.

Zie ook het commentaar hieronder met een krantenbericht over misschien wel 25 personen in het zuiden van Friesland (gemeente Weststellingwerf) die mazelen kregen, van wie er maar 1 officieel is bevestigd die niet eens op het kaartje is terug te vinden.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 4 december 2013.
28 november 2013: 2405 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 38; deze toename is veel minder dan een week geleden, en vrijwel sinds het begin van de epidemie zijn er in een week tijd niet zo weinig gevallen geweest.)
– Er zijn 2 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 159.
– Eén van de 159 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 4, het totaal wordt 295. Daarvan waren er 142 met longontsteking en eventueel andere complicaties.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er zijn geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerkers, het totaal blijft 15 (van wie 10 ongevaccineerd, 3 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Hat aantal nieuwe geïnfecteerde baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) is bedraagt 3, ten minste 1 met bevindelijk gereformeerde ouders, en ten minste 1 die niet tot een bekende risicogroep behoort. (Een baby die eerder als ‘onbekend’ was genoteerd, is nu ‘bekend’, dat wil zeggen ook toegerekend aan een van beide zojuist genoemde groepen.)

– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn tot nu toe 42 (3 meer dan vorige week) personen in het zuiden van Alberta besmet, voor meer details zie mijn commentaar van 15 november en de actuele stand van zaken op de site van de Alberta Health Services.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 27 november 2013.

21 november 2013: 2367 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 63; deze toename is alweer wat minder dan een week geleden).
– Er zijn 8 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 157.
– Eén van de 157 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal complicaties is 291 (10 meer dan vorige week), van wie 145 met (onder andere) longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is een nieuwe geïnfecteerde (eenmaal gevaccineerde) gezondheidswerker, het totaal aantal wordt 15 (van wie 10 ongevaccineerd, 3 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Er zijn alweer twee baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, één niet uit een bekende risicogroep (zoals antroposofen of kritische vaccinatieweigeraars) en een van wie daar geen gegevens over zijn.

– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn tot nu toe 39 (11 meer dan vorige week) personen in het zuiden van Alberta besmet, voor meer details zie mijn commentaar van 15 november en de actuele stand van zaken op de site van de Alberta Health Services.

Zie ook het het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 20 november 2013.

14 november 2013: 2304 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 78; deze toename is flink minder dan een week geleden).
– Er zijn 6 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 149.
– Eén van de 149 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén is overleden.
– Het totaal aantal complicaties is 281 (10 meer dan vorige week), van wie 135 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal aantal blijft 14 (van wie 10 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Er zijn alweer drie baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, één uit een bevindelijk gereformeerd gezin, en twee niet uit een bekende risicogroep (zoals antroposofen of kritische vaccinatieweigeraars).
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn tot nu toe 28 personen besmet, voor meer details zie mijn commentaar van 15 november.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 13 november 2013.

7 november 2013: 2226 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 108; deze toename is wat meer dan een week geleden).
– Er zijn 11 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 143.
– Eén van de 143 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén is overleden.
– Het totaal aantal complicaties is 271 (20 meer dan vorige week), van wie 129 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal aantal blijft 14 (van wie 10 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Er is alweer een baby (kind van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, uit een bevindelijk gereformeerd gezin.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 6 november 2013.

31 oktober 2013: 2118 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 102; deze toename is wat meer dan een week geleden).
– Er is een sterfgeval: een 17-jarig ongevaccineerd meisje, dat overleed aan complicaties (encefalitis en longontsteking). Zie ook commentaar 28 oktober
– Er zijn 11 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 132. Eén van de 132 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten).
– Het totaal aantal complicaties is 251 (15 meer dan vorige week), van wie 121 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal aantal blijft 14 (van wie 10 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Er zijn weer twee baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, beide uit bevindelijk gereformeerd gezinnen.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 30 oktober 2013.

24 oktober 2013: 2016 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 96; deze toename is wat minder dan een week geleden).
– Er zijn 5 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 121. Eén van de 121 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten).
– Het totaal aantal complicaties is 236 (8 meer dan vorige week), van wie 114 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal aantal blijft 14 (van wie 10 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Er zijn weer drie baby (kinderen van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, één komt uit een bevindelijk gereformeerd gezin, één behoort niet tot een bekende risicogroep, en van één is daar niets over bekend.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 23 oktober 2013.
Daar vindt men ook een grafiek die laat zien hoe de ziekenhuisopnames (thans 6 percent van het totaal) gelijke tred houden met het aantal meldingen.

17 oktober 2013: 1920 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 122; deze toename 122 is vrijwel evenveel als een week geleden).
– Er zijn 8 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 116. Eén van de 116 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten).
– Het totaal aantal complicaties is 228 (15 meer dan vorige week), van wie 111 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal aantal blijft 14 (van wie 10 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Er is alweer een baby (kind van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, de ouders zijn bevindelijk gereformeerd.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 16 oktober 2013..
Daar vindt men ook een grafiek die laat zien hoe de ziekenhuisopnames (thans 6 percent van het totaal) gelijke tred houden met het aantal meldingen.

10 oktober 2013: 1798 gevallen van mazelen (119 meer, dat is 7% meer, dan een week geleden; in vergelijking met een week geleden is het wat minder). Er zijn drie nieuwe middelbare scholen waar een uitbraak is..

– Er zijn 4 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 108. Eén van de 108 zieken die opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten).
– Het totaal aantal complicaties is 213 (8 meer dan vorige week), van wie 102 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is een nieuwe geïnfecteerde (ongevaccineerde) gezondheidswerker, het totaal aantal wordt 14 (van wie 10 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Er is alweer een baby (kind van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, de ouders horen niet tot een bekende risicogroep.
In de gebieden met vaccinatiegraad onder de 90% is 2,7 per 1000 baby’s geïnfecteerd, terwijl dat in de overige gebieden slechts 0,1 per 1000 baby’s is.

– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 9 oktober.

Onderaan is ook een kaart van Vrije Scholen toegevoegd.

3 oktober 2013: 1679 gevallen van mazelen (139 meer, dat is 9% meer, dan een week geleden). Speciaal in Urk zijn veel nieuwe gevallen.

– Er zijn 2 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 104. Eén van de 104 zieken die opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis.
– Het totaal aantal complicaties is 205 (7 meer dan vorige week), van wie 99 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er zijn geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerkers, het totaal aantal blijft 13 (van wie 9 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– er zijn helaas weer vijf baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, 3 met bevindelijk gereformeerde ouders en 2 van ouders waarvan niet bekend is of ze tot een risicogroep behoren en zo ja welke.

– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 2 oktober.

26 september 2013: 1540 gevallen van mazelen (82 meer, dat is 6% meer, dan een week geleden). Dat is een stuk minder dan vorige week.

– Er zijn 3 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 102. Twee van de 102 zieken die opgenomen zijn, liggen nog in het ziekenhuis.
– Het totaal aantal complicaties is 195 (4 meer dan vorige week), van wie 98 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is 1 nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, en die was eenmaal gevaccineerd, het totaal aantal wordt 13 (van wie 9 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– er zijn helaas weer twee baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, 1 met bevindelijk gereformeerde ouders en 1 van ouders die niet tot een bekende risicogroep behoren.

– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 25 september.

9 september 2013: 1458 gevallen van mazelen (110 meer, dat is 8% meer, dan een week geleden). Dat is dubbel zoveel als vorige week.

– Er zijn 9 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 99. Drie van de 99 zieken die opgenomen zijn, liggen nog in het ziekenhuis.
– Het totaal aantal complicaties is 191 (7 meer dan vorige week), van wie 98 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is 1 nieuw geïnfecteerde gezondheidswerker, en die was eenmaal gevaccineerd, het totaal aantal wordt 12 (van wie 9 ongevaccineerd, 1 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– er zijn helaas weer drie baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, 2 met bevindelijk gereformeerde ouders en 1 van ouders met een ‘kritische houding t.o.v. vaccinatie’.

– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Met name in Urk en de omgeving van Kampen en Staphorst zijn veel nieuwe meldingen.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 18 september.

12 september 2013: 1348 gevallen van mazelen (54 meer, dat is 4% meer, dan een week geleden). Dat is minder gevallen dan er sinds 28 juni 2013 gemeld zijn.

– Er zijn 8 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 90. Dat is tamelijk veel ten opzichte van het aantal meldingen deze week. Immers 82 meldingen op 1294 is 6,3%, en 8 op 54 is 14,8%. Nu kunnen uitschieters altijd voorkomen, maar de kans op een dergelijke uitschieter naar boven is maar 2 of 3 percent. Lagekansuitschieters doen zich natuurlijk vroeger of later voor als je maar lang genoeg gegevens verzamelt. Twee van de 90 zieken die opgenomen zijn, liggen nog in het ziekenhuis.
– Het totaal aantal complicaties is 184 (7 meer dan vorige week), van wie 95 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen van mazelen is iets gedaald, naar 95 percent.
– Er is 1 nieuw geïnfecteerde gezondheidswerker, en die was dubbelgevaccineerd, het totaal aantal wordt 11 (van wie 9 ongevaccineerd, en 2 tweemaal gevaccineerd).

– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Het meest voor de hand ligt (volgens mij) dat de meldingen nu een nog kleiner percentage van de gevallen uitmaken. De samenstelling van de groep opgenomen patiënten is ook heel anders dan de globale samenstelling van alle 90 opgenomen patiënten, te weten:
1 ongevaccineerde in de leeftijdsgroep van 4-8 jaar.
2 ongevaccineerden in de leeftijdsgroep van 16-18 jaar
2 ongevaccineerden en 3 waarvan de vaccinatiestatus (nog) onbekend is in de leeftijdsgroep van 19-40
1 ongevaccineerde in de leeftijdsgroep van 41 jaar en ouder.

Dus maar 1 van de 8 opgenomen patiënten is in de leeftijd van 0-15 jaar, terwijl tot en met 4 september dat er 60 van de 82 waren. Dat kán natuurlijk wel toeval zijn, maar de achteraf berekende kans op een dergelijke gebeurtenis is minder dan 0,1%. Door nameten aan de grafieken van deze en vorige week kom ik tot de volgende onderverdeling naar leeftijd (getallen kunnen 1 afwijken, want het zijn maar metingen aan grafieken…)
14 maanden – 3 jaar: 4 nieuwe gevallen
4 jaar – 8 jaar: 12 nieuwe gevallen (van wie 1 in ziekenhuis)
9 jaar – 12 jaar: 15 nieuwe gevallen
13 jaar – 15 jaar: 11 nieuwe gevallen
16 jaar – 18 jaar: 2 nieuwe gevallen (beide in ziekenhuis)
19 jaar tot 40 jaar: 7 nieuwe gevallen (van wie 5 in ziekenhuis)
40 jaar en ouder: 3 nieuwe gevallen (van wie 1 in ziekenhuis)

De ‘ouderen’ (16+) maken 22% uit van het totaal, terwijl dat tot en met vorige week 13,5% was.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 11 september.
5 september 2013: 1294 gevallen van mazelen (68 meer, dat is 6% meer, dan een week geleden). Dat is ongeveer evenveel nieuwe gevallen als vorige week. Tijdens de epidemie van 1999/2000 was er aan het eind van de zomervakantie een soortgelijke dip, zie het rapport van eervorige week.

Merk op (vergelijk kaartjes van vorige en deze week) dat er ook 10 ‘importgevallen’ zijn bijgekomen. Men kan vermoeden dat dat terugkerende vakantiegangers zijn.

– Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal blijft 82 (2 liggen er nog in het ziekenhuis)
– Het totaal aantal complicaties is 177 (1 meer dan vorige week), van wie 90 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen van mazelen is onveranderd 96 percent.
– Het aantal geïnfecteerde gezondheidswerkers blijft 10 (van wie 9 ongevaccineerd, en 1 tweemaal gevaccineerd).
– Er worden geen nieuwe dubbelgevaccineerde zieken gemeld.
– De verhouding tussen de risicogroepen ‘antroposofisch’ en ‘kritisch’ is ongeveer 1:12.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 4 september.
29 augustus 2013: 1226 gevallen van mazelen (64 meer, dat is 5% meer, dan een week geleden). Dat is nog maar half zoveel nieuwe gevallen als vorige week. Dat komt door de vakantie: tussen besmetting en het verschijnen van de vlekjes verloopt vaak wel twee weken. De gegevens laten dus de besmettingen tot aan circa 14 augustus zien en bovendien is er een vertraging in de meldingen. Tijdens de epidemie van 1999/2000 was er aan het eind van de zomervakantie een soortgelijke dip, zie het rapport van vorige week. Uit Zeeland (waar de scholen op 12 augustus alweer begonnen zijn) komt een bericht dat daar alleen al het totaal aantal gevallen is opgelopen tot 106. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is 7 (1 meer dan vorige week), daarmee komt het totaal aantal op 82. Er ligt er nog 1 in het ziekenhuis. Het totaal aantal complicaties is 176, van wie 90 met longontsteking. Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen van mazelen is onveranderd 96 percent. Het aantal geïnfecteerde gezondheidswerkers blijft 10 (van wie 9 ongevaccineerd, en 1 tweemaal gevaccineerd). Er zijn nu in totaal 4 dubbelgevaccineerden ziek geworden, alleen is het van twee van hen niet helemaal zeker. Een van hen is in het ziekenhuis opgenomen.

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 19 augustus 2013 heeft een Klinische Les gestaan getiteld: ‘Er heerst weer mazelen’, door Wim Opstelten, W.L.M. (Helma) Ruijs, Adilia Warris, Rob van Binnendijk, Tom F.W. Wolfs en Susan J.M. Hahné, dat u gedeeltelijk kunt lezen en in zijn geheel kunt downloaden op de site van het RIVM. Het beschrijft onder meer het geval van een jongetje van negen jaar dat na 5 dagen mazelen suf werd, en na opname in het ziekenhuis steeds verder wegzakte in coma. Op het ogenblik van het schrijven van het artikel (2 augustus) was hij vier weken na opname nog steeds “comateus met uitgebreide afwijkingen op de MRI van het cerebrum” en was het voornemen om hem over te brengen naar een revalidatiekliniek. Zijn ouders hadden hem niet laten inenten om religieuze redenen.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 28 augustus.

22 augustus 2013: 1162 gevallen van mazelen (127 meer, dat is 11% meer, dan een week geleden). Dat is een iets grotere toename dan vorige week, dat komt door de vakantie. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is 6, daarmee komt het totaal aantal op 75. Er ligt er nog 1 in het ziekenhuis. Het totaal aantal complicaties is 166, van wie 82 met longontsteking. Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen van mazelen is onveranderd 96 percent. Ook is er opnieuw een ongevaccineerde gezondheidswerker geïnfecteerd met mazelen, waarmee het totaal komt op 10 (van wie 9 ongevaccineerd, en 1 tweemaal gevaccineerd). Er zijn nog steeds in totaal 3 dubbelgevaccineerden ziek geworden. Het is nog steeds zo dat er maar een ziekenhuisopname is geweest van een gevaccineerde. Dat was een kind in de leeftijdsgroep 9-12, die net de dag tevoren de BMR-1 vaccinatie had gekregen. Vaccinatie kan bescherming geven, zelfs nadat het virus is ingeademd, maar dan moet je er wel vlug bij zijn.

Merk overigens op dat in deze gegevens niet zijn meegeteld 11 ‘importgevallen’, met andere woorden personen die ergens in het buitenland een besmetting hebben opgelopen. In 2012 waren er in het hele jaar maar 10 meldingen (zie Infectieziektenbulletin van januari van dit jaar), dat is dus met de importgevallen erbij.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 21 augustus.

15 augustus 2013: 1035 gevallen van mazelen (114 meer, dat is 12% meer, dan een week geleden). Dat is opnieuw een kleinere toename dan vorige week, dat komt door de vakantie. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is 11, daarmee komt het totaal aantal op 69, van wie er nog 12 in het ziekenhuis liggen. (Ongeveer de helft ligt langer dan drie dagen in het ziekenhuis.) Het totaal aantal complicaties is 147, van wie 77 longontsteking. Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen van mazelen is onveranderd 96 percent. Ook is er opnieuw een ongevaccineerde gezondheidswerker geïnfecteerd met mazelen, waarmee het totaal komt op 9 (van wie 8 ongevaccineerd, en 1 tweemaal gevaccineerd). Er heeft opnieuw iemand mazelen gekregen die dubbel gevaccineerd was, waarmee het totaal aantal dubbelgevaccineerden op 3 komt. Het RIVM geeft ook een overzicht van de aantallen mazelenpatiënten naar ‘levensbeschouwing’. Samengevat: 2 antroposofen, 24 kritisch ten opzichte van vaccineren, ongeveer 10% geen bekende risicogroep of onbekend of geen gegevens, en de rest, 88% bevindelijk. Kinderen onder 14 maanden: 29, van wie 20 met bevindelijke ouders. Deze kinderen hebben wellicht een niet onaanzienlijk risico om later SSPE te krijgen. Zie ook het bericht van RIVM van 14 augustus 2013.
Tijdens de epidemie van 1999/2000 was het vakantie-effect zo sterk dat men begin september dacht dat de epidemie voorbij was, zie onderstaande grafiek.

8 augustus 2013: 921 gevallen van mazelen (141 meer, dat is 18% meer, dan een week geleden). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is 21, daarmee komt het totaal aantal op 58, van wie er nog 18 in het ziekenhuis liggen. Het totaal aantal complicaties is 125, van wie 65 longontsteking. Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen van mazelen is onveranderd 96 percent. Ook zijn er opnieuw twee ongevaccineerde gezondheidswerker geïnfecteerd met mazelen, waarmee het totaal komt op 8 (van wie 7 ongevaccineerd, en 1 tweemaal gevaccineerd). Onder de in totaal 921 gevallen van mazelen zijn er 2 die tweemaal gevaccineerd waren. Voor commentaar zie het bericht van 1 augustus 2013. Op het kaartje staan in Friesland geen mazelengevallen, maar die zijn daar wel gemeld: het betreft echter personen die elders in het land wonen en daar op vakantie waren. Zie ook het bericht van RIVM van 7 augustus 2013.
1 augustus 2013: 780 gevallen van mazelen (167 meer, dat is 27% meer, dan een week geleden). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is 11, daarmee komt het totaal aantal op 37. Het totaal aantal gevallen van mazelen met complicaties is 94, waarvan ongeveer de helft (46) longontsteking. Nog 6 patiënten liggen in het ziekenhuis. Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen van mazelen is onveranderd 96%. Ook zijn er 6 gezondheidswerkers geïnfecteerd met mazelen, waarschijnlijk tijdens hun werk. Vijf van hen waren ongevaccineerd (!). Eén was tweemaal gevaccineerd. Iets dergelijks is tamelijk zeldzaam. Bij de mazelenepidemie van 1999/2001 waren 158 (is 5% van de 3392 gemelde) gevallen gevaccineerd, maar er was maar 1 (één) dubbelgevaccineerde bij. Dat het deze keer een gezondheidswerker betreft is niet verbazingwekkend. Wie ondanks een dubbele vaccinatie niet geheel immuun is, is vaak wel een beetje immuun en kan een zogeheten asymptomatische infectie doormaken. Er zijn heel veel virussen nodig (heel veel uitgehoeste druppeltjes) om iemand die ‘een beetje immuun’ is zichtbaar ziek te maken. Iemand die mazelenpatiënten moet verplegen komt intensief in contact met het mazelenvirus. Zie ook bericht RIVM 31 juli 2013
25 juli 2013: 613 gevallen van mazelen (147 meer, dat is 29% meer, dan een week geleden). Aantal nieuwe ziekenhuisopnames is 6. Het totaal aantal ziekenhuisopnames staat op 26, van wie 14 met longontsteking. Gevaccineerde zieken 4% ( dus ca. 25). Een huisarts (!) en een verpleegkundige die niet waren gevaccineerd, hebben ook mazelen opgelopen. Diverse kranten melden dat er ook een persoon is die tweemaal gevaccineerd is (wsch. met 14 maanden en 9 jaar) en toch ziek is geworden.
18 juli 2013: 466 zieken (145 meer, dat is 45% meer, dan een week geleden) Aantal nieuwe ziekenhuisopnames wegens complicaties van mazelen is 5. Gevaccineerde zieken: 5% (dus ca. 23).
11 juli 2013: 321 gevallen van mazelen (91 meer, dat is 40% meer, dan een week geleden), totaal aantal opnamen in ziekenhuis 15. Van de mensen met mazelen is 97 procent niet gevaccineerd (dus ca. 9 wel). Ruim de helft (64 procent) van de mazelen-patiënten is tussen de 4 en 12 jaar oud. Eén patiënt die in het ziekenhuis is opgenomen, is ouder dan 41 jaar. Zie Reformatorisch Dagblad
4 juli 2013: 230 gevallen (67 meer, dat is 38% meer, dan een week geleden), totaal 7 opgenomen in ziekenhuis, 6 van 18 jaar of jonger en 1 persoon van 41.
28 juni 2013: 167 gevallen van mazelen (60 meer, dat 56% meer, dan een week geleden); bij 10 zijn er complicaties, en er liggen 5 in het ziekenhuis (2 hersenvliesontsteking, 2 longontsteking). Zie bijvoorbeeld Vijf kinderen doodziek door mazelen in Trouw. Bij een mazelenepidemie blijkt telkens dat een aantal gevaccineerden ook ziek worden. Volgens het RIVM slaat de vaccinatie tegen mazelen bij ca. 5% niet aan, en is zelfs na de tweede vaccinatie nog steeds 1% niet beschermd.
20 juni 2013: 107 gevallen van mazelen (40 meer, dat is 60% meer, dan een week geleden).
14 juni 2013: 67 gevallen van mazelen gemeld.
12 juni 2013: In de Bijbelgordel wordt een mazelenepidemie van voorlopig nog kleine omvang (30 gemelde zieken, en mogelijk nog meer niet gemelde). Het RIVM meldt: “Vooral op reformatorische scholen in het Land van Heusden en Altena, de Bommelerwaard en de Alblasserwaard zijn mensen ziek, terwijl zich ook enkele patiënten hebben gemeld in Zeeland, het Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug.”
Het hoofd van het Gomaruscollege in Gorinchem, Chris Flikweert, bagatelliseerde de ernst van de ziekte: ‘een mild verlopende kinderziekte, met kans op complicaties’, aldus wordt hij geciteerd in Trouw.

De volgende kaartjes kunnen groter gemaakt worden door erop te klikken. Rood zijn telkens de nieuwe gevallen van de afgelopen week. Hoe dieper blauw, des lager de vaccinatiegraad (gebaseerd op aantallen BMR-vaccinaties van de jaargang 2010) in de desbetreffende gemeente. Helemaal onderaan een kaart van reformatorische scholen en een kaart van Vrije Scholen (waar veel kinderen op zitten met antroposofische ouders).

Dit artikel delen:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedIn

97 Reacties op “Mazelen 2013: chronologie van een epidemie”

 1. Jan Willem Nienhuys

  Aanvulling: zie http://www.omroepwest.nl/nieuws/25-07-2013/drie-kinderen-den-haag-hebben-de-mazelen

  Al op 12 juli was bij de GGD Den Haag een baby van zeven maanden met mazelen gemeld, en een kind van 13 dat pas later naar Nederland was gekomen en in het land van geboorte geen vaccinatieprogramma had doorgemaakt.

  PS. Eventuele bijdragen graag on-topic, namelijk aanvullende gegevens over de verspreiding van epidemie, de aard van de gevallen e.d.

 2. Communicatieteam RIVM

  Interessante discussies hier! Mogen we jullie uitnodigen om ook eens mee te praten op de Facebookpagina van het Rijksvaccinatieprogramma? https://www.facebook.com/rvp.vaccinaties.

 3. frankeren

  69 gereformeerde kinderen thuis ingeënt

  http://www.nu.nl/binnenland/3539598/69-gereformeerde-kinderen-thuis-ingeent.html

 4. Jan Willem Nienhuys

  Enkele interessante recente artikelen:

  http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Communicable-disease-threats-report-25-jul-2013.pdf

  Daar staat ongeveer dat volgens onderzoek naar Duitse mazelengevallen de afschuwelijke en dodelijke ziekte SSPE bij kinderen onder de vijf die mazelen krijgen een kans van ruwweg 1 op 2500 heeft om op te treden. Dat is volgens de ECDC in dezelfde orde van grootte als de kans op meteen doodgaan. Bij eerdere onderzoeken leek de kans veel kleiner, maar daar werd geen onderscheid naar leeftijd gemaakt.

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3486705/2013/08/04/Wat-is-er-mis-met-de-mazelen.dhtml

 5. Jan Willem Nienhuys

  Trouw meldde afgelopen zaterdag

  …Maar de grootste groep niet-inenters bestaat volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit antroposofen

  en citaat website onder de kop Niet christenen, maar antroposofen zijn grootste vaccinatieweigeraars:

  Niet de gereformeerde christenen, maar antroposofen blijken de belangrijkste weigeraars van vaccinaties tegen ziektes als de mazelen. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zaterdag in Trouw.

  Het werd diezelfde dag nog geciteerd op de website van NRC Handelsbladm en ook Medisch Contact nam het bericht over.Maar het is dubbel onzin. In de eerste plaats is het uiterst onaannemelijk gezien de aantallen vrije scholen, de aantallen antroposofisch werkende huisartsen (een half procent van alle huisartsen), het ledenaantal van de Anthroposofische Vereniging (AViN) in Nederland, de aantallen antroposofische consultatiebureaus en ook het aantal antroposofen dat actief is in Kritisch Prikken, namelijk 1 (één). In de tweede plaats heeft het RIVM categorisch ontkend (bericht NRC Handelsblad van 5 augustus) iets dergelijks gezegd te hebben.

  Op de ochtend van diezelfde 5 augustus stelde Trouw nog steeds

  Hoewel de heersende epidemie anders doet vermoeden, zijn reformatorische christenen niet de grootste groep vaccinatieweigeraars. Dat zijn de antroposofen.

  Als er één niet-bevindelijke groep is die verdacht kan worden van vaccinatieweigeren, dan zijn het de homeopathiegelovigen.

  De canard zal nog wel een tijdje blijven rondzingen, sorry voor de beeldspraak. In elk geval maakt de NOS er zonder bronopgave van dat de epidemie zich nu ook onder antroposofen verbreidt en Elsevier praat de eigen berichtgeving over de Trouw-canard heden na met de frase “Veel van hen zijn antroposoof”.

  Naar het schijnt is 1,3% een iets nauwkeuriger schatting van het aantal bevindelijke niet-vaccineerders. Daarvan wordt dan (via de aftrekking 5 – 1,3 = 3,7) van gemaakt dat er 3,7% niet-vaccinerende antroposofen zijn. En dat terwijl het aantal volwassen leden van de AViN ongeveer 0,03% uitmaakt van de volwassen Nederlandse bevolking.

 6. frankeren

  Nu.nl stelt:

  “Verreweg de meeste mensen die besmet raken, vooral kinderen tussen de 4 en 12 jaar, wonen in de biblebelt. Dat is de strook van Zeeland tot West-Overijssel waar veel strenggereformeerden en antroposofen wonen.”
  http://www.nu.nl/binnenland/3545631/bijna-1000-besmettingen-mazelen-gemeld.html

  Volgens mij is er alleen een lichtelijk overwicht in de randstad:
  http://www.vrijescholen.nl/scholenoverzicht/

 7. Jan Willem Nienhuys

  De Bijbelgordel, je weet wel, waar de antroposofen wonen. Kunnen we dit uitroepen tot de komkommer van het jaar?

 8. Jan Willem Nienhuys

  Madeleen Winkler, antroposofisch arts te Gouda en ook werkzaam als consultatiebureau-arts én voorzitter van de NVAA schrijft:

  Dat goede voeding de weerstand verhoogt, is inmiddels algemeen bekend. Daarmee wordt volgens de antroposofisch artsen echter een uiterst besmettelijke en ernstige ziekte als mazelen niet voorkomen. De drie eigenlijke gezichtspunten vanuit de antroposofische geneeskunde zijn (1) dat er geen principieel bezwaar is tegen eigentijdse methoden zoals vaccineren. (2) Dat mazelen doormaken levenslange immuniteit oplevert en (3) dat de ontwikkeling van het immuunsysteem door bijvoorbeeld een koortsende ziekte zoals mazelen leidt tot minder allergie en andere chronische ziektes.

  Inmiddels is er ook een scala aan onderzoeken bekend dat laat zien dat het onderdrukken van koorts, bijvoorbeeld met paracetamol, leidt tot minder antistofvorming tegen het virus. Dit zou een reden kunnen zijn voor de toename aan complicaties bij mazelen sinds de invoering van het mazelenvaccin in 1975. Antroposofische artsen voerden altijd al een beleid waarbij koorts niet onderdrukt maar begeleid werd.

  Antroposofisch artsen stimuleren ouders goed geïnformeerd een keuze te maken passend bij het individuele kind en raden oudere kinderen aan alsnog te vaccineren, omdat de kans op complicaties in volwassenheid toeneemt.

  (Nummering van mij.) Dat men niet elk beetje koorts met koortswerende medicijnen te lijf moet gaan, zeggen niet alleen antroposofische artsen, maar alle artsen. Niettemin is het verstandig om bij hoge koorts dat wel te doen, en wel om in overleg met de huisarts de correcte dosis vast te stellen.

  Of er meer complicaties sinds 1976 zijn, is niet na te gaan omdat lang niet alle vaccinatieweigeraars de huisarts waarschuwen als ze ziek worden en misschien slechts één op de tien dat doet.

  Over de antroposofische nuances en het nut van eens flink ziek zijn valt ook wel wat te zeggen, maar ik laat het er maar bij. Ik houd het erop dat gemuteerde veeziekten zoals pokken en mazelen (oorspronkelijk runderpest) het beste maar met vereende krachten kunnen worden uitgeroeid.

 9. Ron Tijhaar

  En hoe gaat Skepsis dat dan doen? Met die vereende krachten en zo?

 10. Jan Willem Nienhuys

  Het uitroeien van de pokken is al gebeurd. De mazelen kunnen ook weg. Daarvoor is nodig dat iedereen meewerkt. Dat is niet ondenkbaar want op het Amerikaanse continent komt mazelen in essentie alleen nog als import voor, hoewel een zo’n importgeval soms toch wel een paar anderen aansteekt. In Nederland hebben we te maken met heel veel import omdat in de rest van Europa minder enthousiast wordt gevaccineerd.

  De individuele beslissing van antroposofen om niet te vaccineren omdat het toch zo heilzaam is voor de geestelijke ontwikkeling om eens een keer met flinke koorts te bed te liggen, of dat het heel misschien allergie voorkomt, is onnavolgbaar. De vergelijking die zich aan me opdringt is dat men een lekkend dak niet repareert omdat onder de douche staan zo hygiënisch is, en het ook goed is voor de geestelijke ontwikkeling om eens door de regen te lopen zonder hoed of paraplu.

  Het is gewoon als met dijken: iedereen moet meehelpen om allen te beschermen. Zolang mazelen nog de nummer een kinderkiller is in de hele wereld is iedereen die niet meehelpt daar toch een beetje verantwoordelijk voor. Zo voel ik dat. Dat bedoelde ik.

 11. Ramon De Jonghe

  Mazelen zijn volgens de antroposofische karmaleer een ‘organische zelfcorrectie’ van het organisme bij iemand die in een vorig leven te egoïstisch was (of te veel nadacht).

  Wie zijn kinderen vaccineert en hen mazelen ‘ontzegt’, moet daar volgens de antroposofisch arts iets tegenover zetten door middel van opvoeding. En uiteraard wordt dan de antroposofische school naar voor geschoven.

  Net zoals de pokken is het volgens mij koehandel. :-)

  Voor wie geïnteresseerd is in de achtergrond van de antroposofische uitgangspunten m.b.t. mazelen.

  http://www.scribd.com/doc/159138612/Antroposofische-gezichtspunten-over-mazelen

 12. Ron Tijhaar

  De verantwoordelijkheid waar je op doelt is er al zolang er vaccinatie mogelijk is. Toch is er om de zoveel tijd weer een epidemie. Wanneer er niet een idee is hoe de laatste gaten in de defensie te dichten, zal er weinig veranderen, hooguit de graphics van de statistiek bij de volgende epidemie. Daarom blijf ik het interessant vinden hoe organisaties als Skepsis, RIVM of desnoods SIRE krachten zouden kunnen bundelen.

  Waarom zit Skepsis niet aan tafel bij Pauw & Witteman of K&B als het er toe doet? Het is mooi om de graphics te verzorgen, maar ik vrees dat het niet genoeg is.

 13. Hans

  Mevrouw Winkler vergeet voor het gemak maar even dat wanneer een ziekte is uitgeroeid, zoals bij pokken is gebeurd, er helemaal geen immuniteit meer tegen hoeft te worden opgebouwd. Als je de ziekte kunt uitroeien, waarom zou je dan nog gebruikmaken van het bespottelijke en onbewezen principe dat het doormaken van die ziekte zo heilzaam is? Oudere kinderen wél vaccineren… Wat is dat voor merkwaardige kronkel? Kinderen kunnen maar beter eens flink ziek worden, maar bij oudere kinderen is dat funest?

 14. Hans

  Zouden de gelovigen zich nu echt laten overtuigen door Skepsis etc. aan tafel bij P&W? Kijk maar eens naar wat het RIVM bereikte bij de voorlichting over vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Ik denk dus dat het antwoord “nee” is.
  Ik vrees dat er pas iets goed op gang komt nadat… etc., en dat het gemakkelijkst valt te omschrijven met: de put wordt gedempt als het kalf verdronken is.

 15. Jan Willem Nienhuys

  ‘Skepsis’ aan tafel op de teevee? Haha. Het RIVM heeft niet zo’n goed idee wat men aanmoet met het legioen leugenaars over vaccinatie. Misschien vinden ze het beneden hun stand om daar aandacht aan te schenken. Het is ook een onsmakelijke vuilnisbelt, al die verdraaiingen. Wat het RIVM wel goed doet is dat ze nu wekelijks een bulletin uitgeven dat dan ook door elk nieuwsmedium wordt opgepikt. Zo blijft de discussie gaande. Dat was volgens mij wel anders in 1999.

  Een typische leugen is bijvoorbeeld het verhaal dat vaccinatie helemáál niet helpt epidemieën te voorkomen. Geciteerd worden dan epidemieën in een 100% gevaccineerde bevolking. Wat men er niet bij vertelt is dat het ging om Amerikaanse middelbare scholen met duizenden leerlingen waarvan er enkele tientallen ziek werden, en wel voor 1989. De reden is dat men voor die tijd maar 1x vaccineerde, en de reden om tweemaal te vaccineren is dat men juist door die epidemietjes erachter kwam dat er bij de eerste vaccinatie altijd 5% niet immuun wordt of in de loop van enkele jaren de immuniteit weer kwijtraakt. Als er bijgevolg op een school met 1000 leerlingen 50 onbeschermden rondlopen, kan een besmette persoon tijdens de pauzes of een gezamenlijke bijeenkomst in de aula heus wel meer dan 1 schoolgenoot aansteken. Met een tweede vaccinatie kun je een flinke portie van die 5% alsnog beschermen, wat wel blijkt uit het feit dat er tot nu toe nog maar 2 dubbelgevaccineerden besmet zijn, en bij de vorige epidemie maar 1.

  Ik vermoed dat er zo nog wel tientallen leugens en fabeltjes zijn. Dat al die mazelengevallen van nu eigenlijk helemaal geen mazelen zijn – moet je daar nou serieus op in gaan?

  Wat betreft de bevindelijken in de Bijbelgordel: die mensen weten heus wel dat vaccinatie werkt, net zo als ze weten dat als je verzekerd bent, je zelfs bij hele dure ziektes geen angst voor faillissement hoeft te hebben. Er zijn trouwens bevindelijken die een vaccin als Godsgeschenk beschouwen. Die zou je wat vaker aan het woord moeten laten.

 16. Ron Tijhaar

  Het kalf is natuurlijk al wat keren verdronken met de kinderen die blijvende schade opliepen of erger. En de put is nog steeds niet gedempt.

  Of Skepsis samen met anderen een deuk in een pakje boter kan maken, weet ik niet, maar dan vraag ik me wel af wat er met vereende krachten bedoeld wordt. Dat anderen het. Maar moeten oplossen?

 17. Ron Tijhaar

  JWN: “‘Skepsis’ aan tafel op de teevee? Haha. Het RIVM heeft niet zo’n goed idee wat men aanmoet met het legioen leugenaars over vaccinatie. Misschien vinden ze het beneden hun stand om daar aandacht aan te schenken.”

  Curieuze omschakeling van Skepsis naar wat RIVM niet goed doet. Kan Skepsis het beter? Laat dan maar zien.

  JWN: “Er zijn trouwens bevindelijken die een vaccin als Godsgeschenk beschouwen. Die zou je wat vaker aan het woord moeten laten.”

  Ha ha, ik weet zeker dat het voor kritische denkers bij Skepsis een vermakelijke voorstelling zal zijn. Hoe gekker, hoe beter. En dan vastleggen voor het nageslacht natuurlijk. Maar ik zie niet hoe dat gaat helpen de groep die werkelijk zo denkt op andere gedachten te brengen.

 18. Jan Willem Nienhuys

  Ik denk dat de groep die zich vastklampt aan de Heidelberger Catechismus (waarover ze elke zondag een preek horen) zich helemaal niets gelegen laat liggen aan wat zo’n Heleen Dupuis of Marc Rutte of iemand van het RIVM te berde brengt. Die zijn hooguit ontvankelijk voor wat geloofsgenoten zeggen. Dat kunnen ze trouwens nalezen op de site van het RIVM.

  Hele andere koek is het homeopatenvolk dat zich door Kritisch Prikken, de VaccinatieRaad, de Verontruste Moeders, WantToKnow, Niburu en analoge buitenlandse sites (en nog een handjevol Nederlandse complotsites) laat adviseren. Er zijn wel 10 stukken in de trant van ‘de leugens van Kritisch Prikken’ mogelijk. Het RIVM heeft nu een lijstje van 29 fabels
  http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Feiten_en_fabels_over_mazelen_en_vaccinatie

  gepubliceerd, maar dat is nogal beknopt en ingetogen, met voetnoten naar wetenschappelijke literatuur – die de modale websitelezer niet zo maar even kan inzien. Wat moet iemand die van de buuv hoort: ‘vaccinaties veroorzaken wiegendood, want in Japan hebben ze de vaccinaties verboden en meteen ging het aantal wiegendoden omlaag’ nu met die lijst van fabels? Daar is niet te vinden wie dit bedacht heeft en op welke serie vergissingen dit berust. Eigenlijk is vergissingen een eufemisme want deze fabel is al hoog en breed weerlegd en wordt telkens maar weer herhaald. Hij is ook te vinden op de website van een beruchte gewezen huisarts.

 19. Sjaak

  Niets tegen RIVM, maar Coutinho geeft niet voor niets toe dat voorlichting faalde. Het filmpje ‘eliminating measles’ is niet uitgezonden in Nederland. Ondertussen waren er wel tv- beelden van een open blijvende school waar mazelen heerst. In andere Europese landen is dat ondenkbaar en zelfs verboden.

 20. Jan Willem Nienhuys

  Het filmpje staat op de Facebookpagina van het Rijksvaccinatieprogramma, zoek het bericht ‘Rijksvaccinatieprogramma (RVP) heeft een link gedeeld’ op 23 april 2012 – dat is binnen een maand na de publicatiedatum van dat filmpje, op een ogenblik dat er nog niets aan de hand was in Nederland.

  https://nl-nl.facebook.com/rvp.vaccinaties

 21. Wilmamazone

  Sjaak:

  Niets tegen RIVM, maar Coutinho geeft niet voor niets toe dat voorlichting faalde.

  Overdrijven is ook een kunst. Coutinho zei:
  ‘Voorlichting over vaccinatie schoot misschien tekort’
  De voorlichting over het mazelenvaccin heeft volgens Roel Coutinho van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) in het verleden misschien wel tekort geschoten.

 22. Renate

  De grote vraag is natuurlijk of nog betere voorlichting er voor zorgt dat mensen de sprookjes die de anti-vaccinanten verspreiden niet meer geloven. Als de mensen alles wat van het RIVM, of aanverwante instanties komt, wantrouwen en ze liever luisteren naar het geroeptoeter van anti-vaccinatie organisaties, valt alle voorlichting in onvruchtbare aarde.

 23. Wilmamazone

  @Renate
  Precies!

 24. Jan Willem Nienhuys

  Heel veel mensen die informatie zoeken letten niet zo precies op. Die worden beïnvloed door wat ze het meeste horen. Dus als die ‘op internet’ informatie gaan zoeken en toevallig op een antivaxsite komen, dan heeft dat hetzelfde effect als wat de buuv zegt (die er natuurlijk ook niks van weet).

  Wat daar tegen te doen is, is dat je zorgt dat je op makkelijk vindbare plaatsen aantrekkelijke en begrijpelijke informatie zet.
  – Wie nu googelt op mazelen+vaccinatie ziet bovenaan de ‘feiten en fabels’ staan – zo hoort het ook, maar helaas nog Kritisch prikken en Wanttoknow op p.1.
  – Wie googelt op mazelen+2013 ziet nog altijd olympiczion op p.1 staan
  – wie googelt op kritisch+prikken ziet de club zelf bovenaan staan, maar pal daaronder de tegensprekers; dat kan natuurlijk beter, googel maar eens op bonati of iriscopie of darmspoeling.

  De informatie die ouders krijgen als ze worden uitgenodigd, kan vast beter. De antivaxers pleiten ervoor dat de bijsluiter van het vaccin wordt toegestuurd samen met de uitnodiging. Ze hopen dat de jonge ouders door al die geleerde taal en die lange ingrediëntenlijst en alle genoemde bijwerkingen net zo bang worden als de antivaxers zelf. Wie op internet gaat zoeken met bmr+vaccinatie komt op een ‘academisch’ georganiseerde site terecht. Daar bedoel ik mee dat er een hiërarchische opbouw is.
  Stap 1. http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/De_inenting/De_prikken

  stap 2. http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/De_ziekten

  stap 3. http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/De_ziekten/Mazelen

  stap 4A. http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Mazelen

  of (bij brochures, rechtercolofon)
  stap 4B. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Brochures/Infectieziekten/Rijksvaccinatieprogramma/Informatie_over_BMR_en_MenC_prikken

  en daar kun je dan de thuisgestuurde folder downloaden.
  http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:52652&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

  Maar als je downloadt krijg je eerst de ‘voorkant’ van de (kennelijk in drieën gevouwen) uitgevouwen folder te zien, dus de eerste zin waar je oog op valt is links bovenaan “Maar meestal is dat niet nodig.”

  Een html-versie die je makkelijk op je telefoon kunt lezen, ho maar.

  Die folder is wel aantrekkelijk, maar vertelt uitvoerig over hoe de prik wordt toegediend, en over de bijwerkingen, maar helemaal niets over wat er in de BMR-prik zit (en wat er niet in zit), terwijl juist de angst voor al die stoffen met moeilijke enge namen door de antivaxers wordt verspreid. En het stukje over de ziekten die je voorkomt is relatief erg beknopt. Er staat niet in hoe vaak die ziekten zouden voorkomen als niemand zou vaccineren. Niets over kudde-immuniteit. En helemaal aan het eind alleen ‘Aan al deze ziekten kunnen kinderen overlijden’.

  In beginsel zijn die 95 percent ouders die wel vaccineren potentiële reclamemakers voor vaccinatie. Zorg dan dat ze weten wat ze tegen de hysterische buuv kunnen zeggen. Nu staat er “Kinderen krijgen de prikken op een leeftijd waarop ze gevoelig
  zijn voor allerlei ziekten. Als ze vlak na een inenting ziek worden, lijkt het alsof dat door de prik komt. Maar dat is bijna nooit zo. De bijwerkingen van de prikken zijn goed onderzocht. De prikken veroorzaken geen blijvende problemen.”

  “gevoelig voor allerlei ziekten” … je zou ergens kunnen uitleggen “hun immuunsysteem is volop bezig met allerlei ziekten te leren kennen, de vaccinatie past prima in die activiteit”. Veel antivaxers maken namelijk nogal misbaar over het ‘enorme’ aantal vaccinaties waardoor het immuunsysteem van die arme kindertjes volledig overbelast wordt. Dat het immuunsysteem in tien jaar tijd duizenden (?) micro-organismen moet leren kennen, waarvan enkele tientallen (?) toch wel tot snotneuzen, hoesten, diarree of koorts aanleiding geven is hun onbekend.

  Waarom staat er niet in de folder: ‘Als u zich zorgen maakt over iets dat misschien een bijwerking is, aarzel dan niet om dat te melden bij … “?

  Ik realiseer me dat een zinnetje zoals “Sinds het begin van het Rijksvaccinatieprogramma zijn er 40 (?) miljoen vaccinaties gegeven in Nederland en er is nog nooit iemand aan overleden” misschien niet past, en op de RIVM-site is daar wel een academisch stuk over te vinden
  http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/Bijwerkingen/Veiligheidsbewaking

  dat geeft trouwens alleen cijfers over 2010, maar het is allemaal lastig te vinden en opgeschreven voor geleerde mensen.

  Waar het om gaat is dat je meer reclame moet maken (iets wat Big Farma wel wat al te enthousiast doet) en dat je wat je te zeggen hebt niet moet verstoppen op een ambtelijk-academische site.

 25. Michel Gastkemper

  Beste Jan Willem Nienhuys,
  Ik zal je toch moeten teleurstellen wat Google betreft. Die levert sinds geruime tijd gepersonaliseerde zoekresultaten. Dus helemaal op jou afgestemd, en geen objectieve zoekgegevens die voor iedereen gelijk zijn. Daar is al langere tijd veel ophef over. Overigens gebeurt dit elders ook (Facebook bijvoorbeeld), voor zover men daar de mogelijkheden voor heeft.

 26. Rob Nanninga

  Als ik met verschillende ip-nummers zoek op Mazelen 2013, dan staat het bovenstaande Skepsis blog altijd op de tweede plaats in de lijst met zoekresultaten, en OlympicZion staat nooit bovenaan. Ik snap niet waarom dat bij Jan Willem anders is. Hij zal vast geen complotdenker zijn die gelooft dat je het logo van de olympische spelen in Londen moet lezen als ZION en plaats van 2012.

 27. Frankeren

  Als ik mazelen + vaccinatie intik staat bovenaan een advertentie van het RIVM en daaronder het Feiten en Fabel artikel van de RIVM.

  Als ik mazelen + symptomen of alleen mazelen intik verschijnt die advertentie niet. Het lijkt alsof het RIVM op die zoekwoorden(-combinaties) niet biedt. En aangezien er geen concurrerende advertenties verschijnen kan je dat de kop niet kosten.

  Ik zou ook adverteren met “Feit of Fabel over vaccinatie” of “Feiten en Leugens over vaccinatie” in plaats van het softe “Laat u op juiste wijze informeren over de Mazelen-prik voor uw kind.‎” Dat is van een goed bedoelende ambtenaar in plaats van van een ervaren copywriter.

  Ik hoop dat de RIVM leert van deze epidemie en de volgende keer volop Adwords en Adsense inschakelt bij het begin van de uitbraak.

 28. Renate

  Ik krijg bij mazelen 2013 Olympic Zion nog net op de eerste pagina, maar het Skepsis blog staat in ieder geval bovenaan. Want to know is in dit geval niet op pagina 1 te vinden, maar bij andere zoektermen duiken want to know en kritisch prikken wel op.

 29. Jan Willem Nienhuys

  @ Nanninga
  Ik schreef:
  “Wie googelt op mazelen+2013 ziet nog altijd olympiczion op p.1 staan”

  pagina 1, niet nummer 1! Ik zie OZ ergens onderaan staan, op nr. 9. Het zou beter zijn als ze ergens op pagina 10 staan…

  @ Gastkemper
  Het was me al eerder opgevallen dat het vorige blog zo hoog staat bij kritisch+prikken en ik heb toen een aantal kennissen gebeld om te vragen of dat ook bij hun zo was. (Ja.) Het maakt misschien wel wat uit, maar niet zo veel.

  @ Frankeren
  Suggereer dit aan het RIVM, met als motivering dat zoveel mensen op internet naar informatie zoeken dat gericht en goed adverteren misschien een goede investering is – al zul je misschien niet zo makkelijk de opbrengst kunnen meten. Ik zie trouwens dat de RIVM het ook niet de moeite waard vind om de gehele site in het Engels, Turks en Arabisch (en dergelijke) te laten vertalen.

 30. Rob Nanninga

  off-topic: Je kunt Google zo instellen dat je 50 links op een pagina ziet. Dat is natuurlijk veel handiger.

 31. Frankeren

  50 links op één pagina is ook een persoonlijke voorkeur :-)
  Als iedereen het op 10 houdt kun je blijven spreken over Page 1 en elkaar begrijpen

  Als de RIVM de site in o.a. het Engels vertaalt, is het onwaarschijnlijk dat ze hoog in de ranking zullen verschijnen als iemand in het Engels zoekt op “measles + vaccine”. Dan winnen de Engelse sites, probeer maar. Tenzij je daarboven gaat adverteren op Engelse aanvragen vanaf Nederlands grondgebied.

 32. Rob Nanninga

  @ Frankeren
  Off-topic: Als het net zo snel gaat, is er geen goede reden om je te beperken tot 10 links, vooral niet op een pc. Ik denk dat de meeste mensen gewoon niet weten dat je het aantal links kunt instellen en dat Google een voorkeur heeft voor het minimale aantal.

 33. Frankeren

  @ Rob Nanninga

  inderdaad, de meesten zullen het niet weten.

  Maar zelfs met 10 results per page maak je al bijna geen kans meer als je niet bij de eerst 6 zit.

  Alles waarvoor je naar beneden moet gaan scrollen, analoog aan kranten “below the fold” genoemd, is al bijna kansloos.
  Mensen die trots roepen dat de ranking van hun website van 43 naar 23 is gegaan (=pagina 3) snappen het nog niet helemaal…

  En als ze op je website komen heb je pakweg 6 seconden om de bezoeker te overtuigen dat hij op de juiste website is terechtgekomen.

  Dit even ter lering ende vermaek.

 34. Jan Willem Nienhuys

  Als de RIVM de site in o.a. het Engels vertaalt,

  Vertaling in het Engels, Turks en Arabisch zou niet moeten zijn om veel te scoren, maar om iedereen in Nederland die zogezegd van hun diensten gebruik maakt goed voor te lichten.

 35. Frankeren

  Sorry, moest even een link naar Skepsis.nl plaatsen op ThePostOnline.nl waar iemand antroposofen kritiekloos stond te promoten.
  http://www.thepostonline.nl/column/antroposofen-zijn-geen-idioten/comment-page-1/#comment-230323

  @ Jan Willem Nienhuys

  Wat ik bedoel te zeggen is dat als mensen in hun eigen taal gaan zoeken automatisch buitenlandse sites van Google krijgen voorgeschoteld omdat die volgens Google nu eenmaal veel relevanter zijn op die buitenlandse zoekterm.

  Daar kan de RIVM als voornamelijk Nederlandstalige site nooit aan tippen. Maar ze kunnen wel adverteren op zoekopdrachten in een vreemde taal, gedaan vanuit Nederlands grondgebied, en zo de hier aanwezige anderstaligen op het Nederlandse beleid wijzen. Vooropgesteld dat je pagina’s in de bewuste taal hebt natuurlijk.

 36. Wilmamazone

  http://nos.nl/artikel/539161-vakantie-voorbij-toename-mazelen.html

  Het RIVM verwacht dat het aantal mazelengevallen de komende tijd verder toeneemt. Nu in het zuiden van het land de basisscholen weer zijn begonnen, verwacht het RIVM vooral daar op korte termijn een toename. De ziekte wordt makkelijk overgedragen van kind op kind.

  Volgens directeur Roel Coutinho van het Centrum Infectiebestrijding van het RIVM heeft de mazelenepidemie zich tijdens de vakantie sneller verspreid dan gedacht. “Het is behoorlijk doorgegaan”, zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

 37. Jan Willem Nienhuys

  Ik ben vergeten waar ik las dat men indertijd (1999) in de zomervakantie zo’n afname zag van het aantal gevallen dat men dacht de epidemie al aan het stoppen was. De bevindelijk gereformeerden in het zuiden van het land zitten voornamelijk in Zeeland.
  PS. Ik weet het alweer:
  Het gaat om een krantenbericht van 2 november 1999
  http://www.digibron.nl/search/detail/012dddff3857a13976a2c9ea/voorlopige-balans-van-mazelenepidemie
  Dat verwijst naar Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2159,
  verschenen op 28-10-1999. Let op het detail dat de auteur kennelijk niet beschikt over informatie van het RIVM en ook niet weet dat de epidemie in verhevigde mate opnieuw begonnen is. Op de pdf van het artikel ziet men dat er in week 36 (zondag 5 september – zaterdag 11 september 1999) nog maar 6 meldingen zijn. Het hoogtepunt was de week van 18-24 juli 1999 (week 29) met 52 meldingen. Het Reformatorisch Dagblad had wel in de gaten dat het NTvG-verhaal niet helemaal klopte, want het schreef:
  ” De mazelenepidemie in de gereformeerde gezindte is nog niet voorbij. Onder andere op de Veluwe zijn op dit moment nog steeds heel wat kinderen ziek. Voor het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde (NtvG) lijkt de jongste epidemie echter verleden tijd, zo blijkt uit een bijdrage in het jongste nummer.”

  http://www.ntvg.nl/publicatie/kleine-mazelenepidemie-rhenen/pdf

  Kleine mazelenepidemie in Rhenen
  J.B. Meijer van Putten

  Eurosurveillance Weekly (30 september 1999; Internet: www. eurosurv.org) kijkt terug op de kleine mazelenepidemie die zich eind juni heeft voorgedaan in en rond Rhenen. In het totaal blijken er op 17 september 304 gevallen geregistreerd te zijn, bijna allemaal kinderen die om godsdienstige redenen niet waren ingeënt. In 32 gevallen kon de besmetting met mazelen serologisch bevestigd worden. Verder zijn er nog 3 patiënten gemeld vanuit Canada, waar een jonge Nederlander uit Rhenen op bezoek was gegaan bij zijn zuster (figuur 2).

  De eerste Rhenense gevallen van mazelen werden op 26 juni 1999 gemeld bij de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding. Toen deze dienst enkele dagen daarna de situatie inventariseerde, bleken maar liefst 80 van de 160 leerlingen van een reformatorische basisschool in Rhenen thuis ziek in bed te liggen. Rhenen maakt deel uit van de streng godsdienstige zone in Nederland, in Eurosurveillance Weekly ‘the Dutch bible belt’ genoemd, waar de vaccinatiegraad soms minder is dan 60. De meeste Rhenense mazelenpatiëntjes waren om godsdienstige redenen niet gevaccineerd, maar bij één kind was dat niet gebeurd vanuit een antroposofische achtergrond (‘het is beter voor de ontwikkeling van het kind als het mazelen krijgt’) en verder waren er ook nog 10 ouderparen die andere redenen opgaven (‘vergeten’ of ‘mazelen is geen ernstige ziekte’).

  Opvallend is dat er ook 3 kinderen, allen 7-jarigen, besmet raakten die wél waren ingeënt. Verder bevonden zich in het gebied nog enkele mazelenpatiënten die geboren waren vóór 1976, toen in Nederland het Rijksvaccinatieprogramma tegen mazelen, bof en rode hond werd ingevoerd.

  Twee weken na de eerste ziektemeldingen heeft de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Oost Utrecht huisartsen en ouders van patiënten gevraagd naar eventuele complicaties. Het bleek dat er toen 8 kinderen in het ziekenhuis waren opgenomen: 3 met longontsteking, 1 met encefalitis en 4 bij wie de diagnose nog niet duidelijk was. De huisartsen zelf hadden nog eens 15 kinderen met pneumonie gesignaleerd, 8 met andere respiratoire complicaties, 10 met otitis media en 4 met oogklachten. Mazelen is dus niet zo goedaardig als sommige ouders denken.

 38. Wilmamazone

  Opvallend is dat er ook 3 kinderen, allen 7-jarigen, besmet raakten die wél waren ingeënt. Verder bevonden zich in het gebied nog enkele mazelenpatiënten die geboren waren vóór 1976, toen in Nederland het Rijksvaccinatieprogramma tegen mazelen, bof en rode hond werd ingevoerd.

  Klopt niet. In 1976 werd alleen mazelen ingevoerd.

 39. Canisius

  @Rob Nanninga
  @Jan Willem Nienhuys

  Het “Mazelen epidemie”-document van Désirée Röver (http://www.desireerover.nl/wp-content/uploads/130723-130723-2013_mazelen_in_nl.pdf) bevat nogal wat stellingen. Het is duidelijk dat deze medical research journalist een hele andere mening heeft dan Skepsis. (Wie is zij eigenlijk? Wat is haar achtergrond? )

  Gelukkig heeft Skepsis wel al veel duidelijk gemaakt wat zin en onzin is aangaande vaccinatie. Het is daarom wel op zijn plaats om op http://www.skepsis.nl alle 12 de punten van Röver stuk voor stuk te ontkrachten.

 40. Jan Willem Nienhuys

  Net zoals het RIVM het eigenlijk beneden zijn stand vindt om in te gaan op de onzin van Kritisch Prikken vind ik het eigenlijk te veel eer om in te gaan op de onzin van Désirée Röver. Ik schreef er al eerder over hier:
  http://www.kwakzalverij.nl/1143/Angst_in_achterkamertjes_voor_vaccinatie_tegen_Mexicaanse_griep

  Röver vind je op complotsites als Wanttoknow, Argusoog, OlympicZion (dat ook een link naar deze pdf heeft staan, al werkt die niet behoorlijk) en anderen. Röver hangt de theorie aan dat vaccins onderdeel zijn van een groot internationaal joods complot om de wereldbevolking uit te dunnen:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/20489828/__ONTMASKERD___.html

  Ik weet dat er mensen rondlopen die deze aardbol een stuk rustiger willen maken…” Die groep bestaat, allemaal volgens Röver, uit afstammelingen van een in 740 jaar na Christus tot het jodendom bekeerd volk dat oorspronkelijk in Zuid-Rusland en Georgië woonde. “Ik heb het nu over de Khazars. Hun nazaten heten Rockefeller, Rothschild, Brezinski en Kissinger. Zij bidden tot een andere god. Lucifer, Satan. Of hoe je hem ook wilt noemen! Zíj zitten hierachter.” Uit NAVO-publicaties die ze in haar bezit zegt te hebben, blijkt volgens Röver dat “men al heel lang bezig is vaccins tot wapens van massavernietiging te smeden”. “Mede met Amerikaans overheidsgeld is ooit het aidsvirus ‘gemaakt’,” zegt ze stellig. “Specifiek gericht tegen de zwarte bevolking.”

  Ze haalt bijvoorbeeld de voormalige arts Rebecca Carley aan, maar die is niet goed snik. Zie ook hier:

  http://www.quackwatch.com/11Ind/carley1.html

  Nou vooruit eentje dan. Désirée Röver neemt van de bejaarde (78) Viera Scheibner het fabeltje over dat vaccins wiegendood veroorzaken. Dat zouden ze in Japan hebben ontdekt. Toen ze in 1975 de kinkhoestvaccinatie pas in het tweede levensjaar deden (omdat er in 5 jaar tijd 11 gevallen van overlijden na kinkhoestvaccinatie waren geweest) gingen opeens de aantallen ‘wiegendood na vaccinatie’ naar nul! Wel, dat is niet zo moeilijk te begrijpen omdat wiegendood per definitie slaat op een overlijdensgeval in het eerste levensjaar. Wiegendood na vaccinatie is natuurlijk heel wat anders dan wiegendood door vaccinatie, maar een dergelijke subtiliteit is niet besteed aan de antivaxers. In Japan ontdekte men echter ook dat na deze verschuiving van het kinkhoestvaccinatietijdstip het aantal gevallen wiegendood of overlijden door kinkhoest wel omhoog ging. In 2005 zijn ze maar weer teruggegaan naar het oude schema. Dit is gemakkelijk op internet te vinden, bijvoorbeeld hier:
  http://cryptocheilus.wordpress.com/2009/11/18/grieptopic-kindervaccinaties-en-wiegendood-de-waarheid-over-de-japan-mythe/#more-2997

  Op http://www.nih.go.jp/niid/images/vaccine/schedule/2012/ImmEN121101.pdf
  zie je het Japanse inentingsschema staat. Kinkhoest is de P van Pertussis in DPT.

  Dat Viera Scheibner onzin praatte in haar boek uit 1993 was toen al duidelijk, maar deze onzin wordt alsmaar herhaald. Op WantToKnow staat het zelfs tweemaal opgesomd bij de ‘weetjes’ over vaccinatie.

 41. frankeren

  Hartelijk dank RIVM!

  JWN @ Frankeren
  Suggereer dit aan het RIVM…

  Beste [frankeren],

  We zijn bezig met het aanpassen van onze AdWordscampagne, daar wordt aan gewerkt dus. Goed dat jullie meedenken, bedankt!
  En uiteraard leren wij, goedbedoelende ambtenaren, heel veel van deze epidemie. ;-)

  Vriendelijke groet,
  []
  RIVM Stafeenheid Communicatie

 42. Jan Willem Nienhuys

  In elk geval heeft men bij RIVM gevoel voor humor…

 43. Wilmamazone

  Verkeerde datum bovenaan: staat 8 aug. i.p.v. 14 aug.

  [Bedankt. Is verbeterd. red.]

 44. Jan Willem Nienhuys

  Notabene: door de cijfers van vorige week en deze week in het surveillanceoverzicht te vergelijken verkrijgt men dat de nieuwe opnames als volgt zijn verdeeld:
  7 longontsteking, 1 overig, 3 onbekend. De NOS maakt ervan:

  Onder de 114 nieuwe gevallen zijn negen zorgverleners die de infectie waarschijnlijk tijdens het werk hebben opgelopen. Onder de elf gemelde ziekenhuisopnames hebben zich geen andere complicaties voorgedaan dan longontstekingen.

  Zie: http://nos.nl/data/nosop3/reader/540483_tab1.html

  Dat zijn dus twee fouten in twee zinnen, want er is ook maar 1 nieuwe zorgverlenener ziek geworden.

  Een week geleden schreef de NOS

  De afgelopen maanden zijn 58 mensen opgenomen geweest. Daarvan liggen er elf nu nog in het ziekenhuis.

  Dat was ook al fout. Het waren er toen 18.

 45. Wilmamazone

  Jan Willem:

  Ook is er opnieuw een ongevaccineerde gezondheidswerker geïnfecteerd met mazelen, waarmee het totaal komt op 8 (van wie 7 ongevaccineerd, en 1 tweemaal gevaccineerd).

  http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Tabellen_grafieken/Infectieziekten/Mazelensurveillanceoverzicht

  Er zijn 9 gezondheidsmedewerkers met mazelen die de infectie waarschijnlijk tijdens hun werkzaamheden hebben opgelopen. Hiervan zijn 8 ongevaccineerd en 1 persoon die met 2 doses gevaccineerd is.

  Wie zit er fout?

  Ik heb het verbeterd. Ik had me vorige week verteld. De oude surveillancerapporten staan ook in dit bericht (vanaf degene gedateerd 31 juli 2013 en gepubliceerd 1 augustus 2013).

 46. Simon Rozendaal

  Beste Jan Willem Nienhuys,
  Complimenten voor deze site! Ik ga hem vanaf nu volgen. Tja, wat betreft de rol van antroposofen bij mazelen, ook ik blijk dus op http://www.elsevier.nl in de eend van Trouw getrapt.
  Volgende week heb ik in de papieren Elsevier een stuk over de mazelenepidemie (sterk leunend op de historicus William McNeill – als je hem niet kent, mag je nooit meer kritiek op mij uitoefenen ;)>) en geef daarin ietwat verbloemd toe dat ook ik er in mijn commentaar op de website van Elsevier een beetje naast zat.
  Keep up the good work.
  Simon

 47. Jan Willem Nienhuys

  Ik heb het boek Plagues and Peoples van William H. McNeill (pocketuitgave van 1977) in de kast staan. Dat is volgens mij het enige boek dat hij over het onderwerp ‘epidemieën’ heeft geschreven. Dus …

 48. Rob Nanninga

  Jan Willem schreef op 8 augustus:
  “De canard zal nog wel een tijdje blijven rondzingen…”

  Klopt, want in een opiniestuk dat eergisteren verscheen (Volkskrant) schreef de wetenschapsjournaliste Eva Teuling:

  “laatst bleek dat binnen een andere groep, de antroposofen, het aantal niet-gevaccineerde kinderen hoger lag dan binnen de streng-gereformeerden”

 49. Jan Willem Nienhuys

  Zou Teulings met aantallen eigenlijk percentages bedoelen? Daar kan ik me ook niets over herinneren, behalve de opmerking dat het bij de antroposofen om 80 percent zou gaan.

 50. Wilmamazone

  Ik vind het van de zotte dat afgevraagd moet worden wat een wetenschapsjournalist precies bedoeld als al gebleken is dat die nauwelijks fatsoenlijk huiswerk gemaakt heeft.Ook Teulings had al lang beter kunnen weten.
  Dat Simon Rozendaal hier een knievalletje komt doen, omdat hij onder zijn eigen slecht doorploegde artikel kritiek kreeg van Jan Willem, praat een en ander nog niet goed.
  Het niveau van de gemiddelde ‘gewone’ journalist is tegenwoordig al vaak om te huilen, dus wat blijft er dan over als de enkele wetenschapsjournalisten die er nog zijn óók ver beneden de maat denken te mogen(gaan)werken?
  Rozendaal had ook meteen onder het betreffende artikel onverbloemd kunnen rectificeren:
  http://www.elsevier.nl/Wetenschap/blogs/2013/8/Waarom-zijn-antroposofen-tegen-vaccinatie-en-voor-homeopathie-1331871W/?pagenr=2#comments

  Waarom zijn antroposofen tegen vaccins en voor homeopathie?

  Ik verslikte me al in de koptekst alleen. Speciaal voor Rozendaal dan nog maar een keer:
  http://www.skepsis.nl/antroposofisch.html

  ‘Het juiste niveau van domheid’
  De antroposofische geneesmiddelleer
  door Bram de Boer

  Antroposofische middelen lijken op homeopathische, maar de bijbehorende leer is een samenraapsel van alchemie, humorenleer en astrologie waarbij de homeopathie nog rationeel afsteekt.

  Lees ook deze bijdrage met daarin onder meer:

  (…) Het belang van het doormaken van kinder­ziekten wordt vanuit de antroposofische ge­neeskunde als volgt verduidelijkt. In het kort gezegd komt het er op neer dat een mens als geestelijk wezen zijn ouders heeft uitgezocht om een lichaam voor hem te vormen. Dat ge­boren lichaam heeft echter aanvankelijk meer de kwaliteiten en eigenschappen van de ouders dan van het kind dat er in woont. Het lichaam moet worden omgebouwd om eigen te kunnen worden. Daarvoor moet grote kracht worden gemobiliseerd. Koorts bij voorbeeld. Alle kinderziekten hebben een eigen terrein waar ze ‘verbouwingswerk­zaamheden’ mogelijk maken: de huid, de luchtwegen, de slijmvliezen en het zenuw­weefsel. Na roodvonk, dat met langdurige hoge koorts gepaard gaat, vervelt een kind zelfs en komt als nieuw weer te voorschijn. (…)

 51. Pepijn van Erp

  Het stuk van Eva Teuling verscheen eerder op 16 aug. op Sciencepalooza (http://www.sciencepalooza.nl/2013/08/ook-antroposofen-moeten-hun-kinderen-laten-inenten-tegen-mazelen/ ) en toen had ik haar al vrijwel direct op de canard en op dit blog gewezen. Vermoedelijk zat het al in de pijplijn om doorgeplaatst te worden op de Volkskrant-site. Wordt blijkbaar niet belangrijk genoeg gevonden om deze fout te herstellen.
  En zo zingt het inderdaad vrolijk verder. Teuling verwijst rechtstreeks naar een Nu.nl bericht dat weer op een ANP bron is gebaseerd, waaruit Trouw ook wel geput zal hebben.

 52. Wilmamazone

  Pepijn Van Erp:

  En zo zingt het inderdaad vrolijk verder. Teuling verwijst rechtstreeks naar een Nu.nl bericht dat weer op een ANP bron is gebaseerd, waaruit Trouw ook wel geput zal hebben.

  Klopt van geen kanten:
  Nu.nl vermeldde helemaal geen bron, behalve die van de foto, en Trouw putte onzorgvuldig uit eigen bron.
  Het ANPeetje dat rondzong kwam daarna pas, ook in Trouw zelf.

  Trouw heeft nog wel een correctie geplaatst, maar dat is slechts te lezen na registratie:

  correctie
  ‘Vorige mazelenepidemie brak uit op een vrije school in Den Haag’, luidde een van de onder koppen bij het artikel over antroposofen en de mazelen, zaterdag in Trouw. Dat klopt niet helemaal: er was wel een uitbraak van mazelen in Den Haag, maar …

  05/08/13 00:00

  http://www.trouw.nl/tr/article/search.do?language=nl&navigationItemId=15#

 53. frankeren

  Klopt van geen kanten:
  Nu.nl vermeldde helemaal geen bron, behalve die van de foto…

  Ik zie in het artikel onder het diagram onderaan staan:

  Beweeg de cursor over het diagram om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van RIVM. Bekijk hier een grote versie. – (c)NU.nl/Jerry Vermanen
  Door: ANP (los op een nieuwe regel)

  Bij andere artikelen over mazelen staat vaak hetzelfde of
  “Door: ANP/NU.nl”

  Ik vind niet duidelijk wat van wie komt, maar er is door NU.nl wèl een bron vermeld.

 54. Jan Willem Nienhuys

  Volgens mij neemt Nu.nl veel ANP-berichten over en ook dit. De gang van zaken is geschetst in het blog van Gastkemper:

  http://antroposofieindepers.blogspot.nl/2013/08/koeienletters.html

  1. Emiel Hakkenes van Trouw vertelt op zaterdag 3 augustus 2013 in de papieren krant (beknopt ook op de website) de twee canards dat (1) de antroposofen de grootste groep niet-inenters zijn (2) dat het RIVM dat gezegd.
  2. NRC Handelsblad neemt het dezelfde dag over op de website (in de papieren krant staat niks, en op maandag wordt het ook weer tegengesproken in de papieren krant, en Coutinho wordt geciteerd die zich verbaasd heeft over de berichtgeving van Trouw.).
  3. Ook ANP neemt het over en het ANP-bericht is op vele websites te vinden.

  Speculatie: Hakkenes heeft ten behoeve van het interview met Te Giffel contact gezocht met RIVM en gevraagd of er veel niet-inentende antro’s waren. Iemand heef hem toen gezegd dat van de levenbsbeschouwelijk gemotiveerde niet-inenters behalve de bevindelijken de antro’s eigenlijk de enige anderen waren. Dat heeft Hakkenes toen braaf opgeschreven op zijn notitieblokje, maar de hier gecursiveerde woorden vergeten/niet gehoord/over het hoofd gezien.

  Zoiets.

 55. Wilmamazone

  Frankeren:

  Ik vind niet duidelijk wat van wie komt, maar er is door NU.nl wèl een bron vermeld.

  Die bron is bedoeld voor de 5 vragen over mazelen, die Nu.nl standaard als aanvulling onder elk bericht zet dat over de mazelenuitbraak gaat. De eerste keer gepost op 17 juli:
  http://www.nu.nl/binnenland/3528373/vijf-vragen-mazelen.html

 56. Wilmamazone

  Tweede bericht van dezelfde Emiel Hakkenes, maar nu op maandag 5 augustus:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3486904/2013/08/05/RIVM-Geen-noodzaak-antroposofen-te-overtuigen-van-vaccinatie.dhtml

  Hoewel de heersende epidemie anders doet vermoeden, zijn reformatorische christenen niet de grootste groep vaccinatieweigeraars. Dat zijn de antroposofen. Zij hangen de leer aan van filosoof Rudolf Steiner, bekend van de vrije scholen.

 57. Wilmamazone

  Jan Willem:

  Speculatie: Hakkenes heeft ten behoeve van het interview met Te Giffel contact gezocht met RIVM en gevraagd of er veel niet-inentende antro’s waren.(..)

  Dat interview met Yolande te Giffel werd geplaatst op zondag 4 augustus door ene Caroline van Keeken:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3486705/2013/08/04/Wat-is-er-mis-met-de-mazelen.dhtml

  Er staat niet bij op welke dag dat interview heeft plaatsgevonden.

 58. Wilmamazone

  @Frankeren
  Je hebt gelijk wat Nu.nl betreft. Ik was in de war met het ANP bericht ‘Niet christenen, maar antroposofen zijn grootste vaccinatieweigeraars’ dat tegelijkertijd rondzong op 3 augustus.

  http://www.anp.nl/producten/nieuwsdienst/

  Onze berichten moeten voldoen aan hoge interne maatstaven. Bij twijfel is er een dubbele check, bij aanhoudende twijfel komt het niet tot publicatie. Het ANP past wederhoor toe en doet dat zo snel mogelijk. Snelheid is een vereiste, maar die kan en mag niet ten koste gaan van de betrouwbaarheid.

  *kuch*

 59. frankeren

  Vaak lees je dat de antroposofische reden voor het doormaken van ziektes is dat “het kind er sterker van wordt”. Is dat omdat de hele uitleg inclusief reïncarnatie te lang gaat duren of omdat het toch wel wat vergezocht overkomt?

  …dat een mens als geestelijk wezen zijn ouders heeft uitgezocht om een lichaam voor hem te vormen. Dat geboren lichaam heeft echter aanvankelijk meer de kwaliteiten en eigenschappen van de ouders dan van het kind dat er in woont. Het lichaam moet worden omgebouwd om eigen te kunnen worden. Daarvoor moet grote kracht worden gemobiliseerd. Koorts bijvoorbeeld. Alle kinderziekten hebben een eigen terrein waar ze “verbouwingswerkzaamheden” mogelijk maken: de huid, de luchtwegen, de slijmvliezen en het zenuwweefsel. Na roodvonk, dat met langdurige hoge koorts gepaard gaat, vervelt een kind zelfs en komt als nieuw weer tevoorschijn. http://antroposofieindepers.blogspot.nl/2013/08/beweegredenen.html
  Antroposofische Geneeskunde
  http://www.tigweb.nl/TIG20_4_01_Verbrugh.pdf

  Ik kwam ook de vraag tegen “Als zij het recht hebben zich niet in te enten, hebben wij dan automatisch het recht hen te isoleren?”

  Zoals bij “Typhod Mary”
  https://www.youtube.com/watch?v=Mc8O9EnAuLo

 60. Wilmamazone

  Aanvullende info:
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Mary_Mallon

  Mary Mallon (23 september 1869 – 11 november 1938), ook wel bekend als Typhoid Mary (tyfus-Mary), was een Ierse immigrante die de eerste bekende asymptomatische drager was van de tyfus in de Verenigde Staten. Als drager had ze geen symptomen maar was ze toch besmettelijk. Ze infecteerde hierdoor 47 mensen, van wie er drie stierven. Haar bekendheid is deels te danken aan haar felle ontkenning van haar rol in de besmettingen en haar weigering om te stoppen met werken als kok. Dit leidde uiteindelijk tot haar gedwongen afzondering.

 61. frankeren

  Die Yolande te Giffel is een snoeiharde.

  Doden door mazelen? Oh die waren vast al zwak, survival of the fittest.

  Toen ze als personeel van het Erasmus Ziekenhuis een griepprik moest halen, weigerde ze dat.

  Dat ze een verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van de andere kinderen? Daar heeft ze wel even over nagedacht. Maar dat glijdt vervolgens zo weer van haar af.

  En zo iemand mag dan in een ziekenhuis werken.

 62. Jan Willem Nienhuys

  Als ik het goed begrepen heb werkte YtG bij de administratie en daar raakte ze overwerkt en moest ontslag nemen.

  Het idee dat je van een ziekte sterker wordt, zie je wel vaker. Het is volkomen onzin.

  Wat ik niet snap is dat de *arts* Verbrugh die antroposofische theorie van de kinderziekten zonder een spoor van kritiek opschrijft.

  Mensen hebben de neiging om in vermeende patronen iets te zien. Dus druipsteengrotten staan vol met curieuze vormsels die de gids aan je laat laat zien. En inderdaad, als je het van hier bekijkt lijkt het net een … (vul maar in).

  En dat mensen zo’n soort van lekensymboliek leggen in iets min of meer onvermijdelijks, dat je overkomt, ach. Maar dat een arts daar aan meedoet, dat kan ik niet begrijpen.

 63. frankeren

  Ik ken twee afgestudeerde psychologen die hun kind mee namen naar Derek Ogilvy. Je kunt praten als Brugman, maar tegen geloof…

  Een maand later probeer je uit te leggen dat Aspartaam de meest onderzochte stof ter wereld is, maar als je niet direct een antwoord op dat Deense onderzoek bij zwangeren hebt, dan verlies je het. Dus op naar die database van Betz, maar tegen geloof…

 64. Jan Willem Nienhuys

  Nog even iets over percentages non-vaxers bij refo’s en antro’s.
  Op Vrije Scholen in Amsterdam is wel eens een vaccinatiepercentage van 65% vastgesteld. Nou zitten daar niet alleen antro’s op.
  Maar onder zogeheten bevindelijken zijn er diverse groeperingen. In de groep als geheel is het vaccinatiepercentage (percentage van elke jaargang nieuwgeborenen dat wordt gevaccineerd) ongeveer 60%, maar tussen de denominaties verschilt het tussen de 85% en 10%. Preciezer:
  bij Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten is het 10-15%, en bij de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland is het 85-95%. Daartussenin zitten de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten met ca. 65%.
  Bron: http://www.ru.nl/onderzoek/instituten/overzicht-instituten/evidence-based/nijmegen_centre_for/@816917/aanzienlijke/

  Antro’s hebben een rare medische theorie, volgens welke sommige ziekten goed voor de ontwikkeling zijn en sommige andere ‘erge’ niet. Ik kan niet vinden wat onder antro’s (= leden van de AViG) de vaccinatiegraad voor BMR is. Maar dat zijn maar ongeveer 4000 personen, en als die dezelfde leeftijdsverdeling hebben als de rest van de bevolking (wat ik betwijfel bij zo’n krimpende club) dan krijgen die antroposofen jaarlijks ca. 50 kinderen.

 65. Rob Nanninga

  Aan de Hogeschool Leiden kunt je een bacheloropleiding tot Kunstzinnig Therapeut volgen, die uitgaat van de antroposofische visie. Ze hebben daar ook een Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg. Maar of de studenten ongevaccineerd zijn, valt te betwijfelen. Het aantal leden van de Antroposofische Vereniging is met krap 4000 veel kleiner dan je op grond van zulke activititeiten (waaronder ook een Academie voor Antroposofische Gezondheidszorg) zou verwachten. In het jaarverslag van de Vereniging wordt gesproken over jongerenleden tot 40 jaar. Je blijft als antroposoof kennelijk wel lang jong.

 66. Michel Gastkemper

  De stand van 15 augustus is nu in de opmaak weggevallen, Jan Willem.

  [Gerepareerd. JW]

 67. Frankeren

  Was de mazelen vroeger continue aanwezig?

  Stel dat er nu niet gevaccineerd werd, kregen er dan circa 180.000 (geboortecijfer) kinderen elk jaar de mazelen?

  Als ik de huidige getallen zie van ziekenhuisopname, complicaties en longontstekingen, en bedenk dat de werkelijke aantallen zieken misschien 10 keer hoger ligt, dan zouden zonder vaccinatie per jaar ongeveer 1.000 kinderen in het ziekenhuis komen, 2.000 complicaties optreden, waarvan 1.000 longontstekingen, en 18 tot 36 doden (1-2 per 10.000)?

  Klopt dat een beetje met de aantallen van vóór de vaccinatie?

 68. Jan Willem Nienhuys

  Op
  http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/infectieziekten-en-parasitaire-ziekten/ziekten-in-het-rijksvaccinatieprogramma/mazelen/omvang-en-trends

  kun je zien hoe het met de sterfte aan mazelen zat sinds 1950. In 1950 waren er nog 192 sterfgevallen.

  http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/infectieziekten-en-parasitaire-ziekten/ziekten-in-het-rijksvaccinatieprogramma/ziekten-in-het-rijksvaccinatieprogramma-voor-en-na-introductie-van-vaccinatie/

  Ik denk dat er dat jaar een flinke epidemie was; vroeger kwamen de mazelen in golven, telkens om de twee tot drie jaar. Maar daarna zakte het aantal, ik vermoed mede doordat behandelmethoden voor longontsteking steeds beter werden. Vrijwel tot aan 1976 was het inderdaad gemiddeld 20. Het geboortecijfer in 1975 was 177876 levendgeborenen. In dat zelfde jaar overleden er 1894 kinderen van 0 jaar (niet allemaal in 1975 geboren natuurlijk, maar verreweg de meeste binnen 4 weken na de geboorte).

 69. frankeren

  Dank voor de info.

  Volgens mij kun je vandaag de dag te makkelijk anti-vaxer zijn omdat je die (eigenlijk nog recente) cijfers niet kent, opgegroeid zijnde in een betere medische tijd en gevaccineerde omgeving.

  Die anti-vaxers zouden hun cijfers eens moeten extrapoleren hoeveel doden en zwaar zieken er zouden voorkomen indien men niet zou vaccineren voor bof, mazelen, rode hond en kinkhoest.

  Dan kom je al snel aan 200 doden per jaar. De RIVM zou het ook eens kunnen inschatten, inclusief de kostenfactor die vandaag de dag steeds belangrijker wordt.

  Het gedrag lijkt op dat van kwestie van de verkeersdoden
  in begin 70’er jaren. Het Paasweekend 1973 was met 30(!) doden een “normaal” weekend.
  http://nos.nl/video/146225-dertig-doden-in-verkeersdrukte-rond-pasen-1973.html

 70. frankeren

  Ik heb heb wat cijfers over de meest voorkomende kinderziektes verzameld en berekend via Nationaalkompas.nl. Daarna aantallen bepaald bij de huidige bevolkingsomvang van 16,8 mln.

  Als de NVKP haar zin krijgt dan krijgen we grofweg 370.000 zieken, 520 doden en 215 gehandicapten per jaar extra.

  Het lukt me alleen niet de tabel netjes te plaatsen.

  zph % doden % handicap
  difterie 29,7 1,0%
  tetanus 0,5 20,0%
  kinkhoest 2.095,2 0,1%
  polio 2,7 3,4% 0,8%
  mazelen 1.459,9 0,2% 0,1%
  bof 6,2 0,2%
  rodehond 20,4 0,0% 0,1%
  Hib 1,8 0,8% 10,0%

  Aantal 2013 bij 16,8mln
  zieken doden handicap
  difterie 4.990 50 –
  tetanus 79 16 –
  kinkhoest 180.000 164 –
  polio 458 15 3
  mazelen 180.000 270 180
  bof 1.036 2 –
  rodehond 3.422 1 3
  Hib 302 2 30

  Totaal 370.287 519 216

 71. Jan Willem Nienhuys

  Klopt het poliogegeven wel? Ik dacht dat bij polio het aantal ‘gehandicapt’-gevallen juist zo groot was, ook ten opzichte van de sterfgevallen.

  Ik meen dat het allereerste poliovaccin ook niet zo vreselijk effectief was in het voorkomen van de ziekte, maar dat het groot nieuws was dat het ten eerste veilig was, en ten tweede dat er minder verlammingsgevallen waren bij de gevaccineerden, weliswaar niet 100% minder, maar wel zoveel minder dat het op naar ik meen jaarlijks 20.000 verlamden een enorme vermindering zou zijn.

  Idem voor rodehond. Doof of blind ten gevolge van rodehond tijdens zwangerschap zal toch niet zo zeldzaam zijn geweest voor de tijd van de vaccinatie?

 72. frankeren

  @ JWN

  Volgens nationaalkompas.nl
  http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/infectieziekten-en-parasitaire-ziekten/ziekten-in-het-rijksvaccinatieprogramma/polio/omvang-en-trends/

  Bij 0,5-1% van de infecties treden verlammingsverschijnselen op

  Wikipedia zegt “bij minder dan 1%”.
  Jaarlijks 20.000 verlamden zou toch bij geboortecijfers van 160.000-220.000 per jaar resulteren in 10% verlamde/gehandicapte bevolking? Is dat niet wat veel?

  Bij Rodehond heb ik me gebaseerd op de 2004 epidemie met 3 doden en 11 gehandicapten want Nationaalkompas gaf geen betere cijfers. Als ik nu op de engelstalige Wiki kijk:

  In the years 1964-65, the United States had an estimated 12.5 million rubella cases. This led to 11,000 miscarriages or therapeutic abortions and 20,000 cases of congenital rubella syndrome. Of these, 2,100 died as neonates, 12,000 were deaf, 3,580 were blind and 1,800 were mentally retarded

  Ik zie hier 13.100 doden en 17.380 gehandicapten.
  Dat zou duiden op 0.1% doden en 0.14% gehandicapten waar ik 0.015% en 0.081% heb gebruikt. Met de US cijfers zou het in NL op 3 doden en 5 gehandicapten uitkomen i.p.v. 1 en 3.

  Maar cijfers uit het verleden kunnen nu anders zijn door betere zorg. Voor Difterie bijvoorbeeld is de sterfte 17–23% in Azerbeidzjan, Georgië en Turkmenistan en maar 2-3% in Rusland en Oekraïne. Voor NL heb ik gemakshalve 1% genomen maar in ’53 lag dat nog op 6,5%.

 73. Jan Willem Nienhuys

  De 20.000 verlamden sloeg op de VS, waar jaarlijks ca. 4 miljoen kinderen werden geboren. In heel Europa was het bij elkaar 30.000. Trouwens, om miskramen als ‘doden’ aan te duiden, lijkt me niet juist. Dat is een apart geval van gezondheidschade. Pasgeborenen die de eerste vier weken niet overleven zijn wel doden.

  En bij rodehond geven de VS inderdaad 0,14% (1,4 per duizend ziektegevallen) gehandicapten, maar als de NVKP haar zin kreeg zouden er helemaal geen ‘gezonde’ (verreweg de meesten) kinderen worden ingeënt. Dat betekent dat elke generatie van 180.000 een 1,4 maal 180, dus ongeveer 250 gehandicapten oplevert.

  Ik denk dat je je ergens verrekend hebt. Of ik natuurlijk.

 74. frankeren

  Miskramen en abortussen als doden rekenen is inderdaad niet juist, maar ik denk dat velen in de US daar wel anders over denken. Maar dan zijn er in NL in 2004-2005 geen doden gevallen; 2 ongeboren kinderen overleden aan de ziekte, 11 werden met afwijkingen geboren.

  Voor Kinkhoest en mazelen heb ik gerekend dat iedereen de ziekte krijgt (180.000 geboortes per jaar).

  Voor rodehond zegt Nationaalkompas:

  Voor de invoering van vaccinatie tegen rodehond, lag het aantal meldingen van rodehond per jaar tussen enkele honderden en meer dan 5.000.

  Niet iedereen kreeg de ziekte, dus daar zit het verschil.

 75. Pepijn van Erp

  Phil Plait (“The bad astronomer”) heeft vandaag ook een stuk op Slate over de mazelen nav een uitbraak in de VS. In een update staat ook een stukje over de uitbraak in NL, maar hij lijkt ook in de canard getrapt te zijn: http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2013/08/26/antivax_communities_get_measles_outbreaks_linked_to_denial_of_vaccines.html (soms zie je de update pas na paar keer verversen).

  [UPDATE (Aug. 26 at 18:00 UTC): I originally neglected to add that the Netherlands is suffering through a massive outbreak, with over 1160 cases reported. This has happened in a region that is largely anti-vaccination due to either religious reasons (the area is called the Dutch “Bible Belt”; one in five cases are due to this) or because they have embraced anthroposophism, a form of quackery which employs the use of provably useless therapies like homeopathy.]

  met de link naar het eerder aangehaalde NU.nl artikel

  Heb ‘m via twitter al even op dit blog van zijn collega CSI fellow gewezen ;-)

 76. Jan Willem Nienhuys

  Een enquête van EenVandaag onder 28.440 personen gaf brede steun (overal boven de 50 procent) aan het idee om mazelen-vaccinatie verplicht te stellen. De percentages ‘creches moeten kunnen weigeren’ waren zelfs maar de helft van ‘vaccinatie moet vrijwillig zijn’. Zeeland sprong er echter uit op het punt van weerstand tegen verplichting.
  Zie http://www.omroepzeeland.nl/data/enquetemazelen#.UjlvIrO9pyB

 77. Jan Willem Nienhuys

  De Vaccinatieraad (een of ander antivaxclubje) onder voorzitterschap van een magnetiseuse die eerder Kritisch Prikken voorzat ( http://www.kwakzalverij.nl/844/Kritisch_Prikken_homeopathische_mantelorganisatie )
  geeft in haar niewsbrief 3de kwartaal ten beste

  Het ziet ernaar uit dat de mazelen inmiddels het land uit zijn. De voorspellingen over een mazelen epidemie zijn tot nu toe niet uitgekomen

  Vandaag rapporteerde het RIVM dat er 139 nieuwe gevallen zijn gemeld, waarvan heel veel in Urk.

 78. frankeren

  Die “Vaccinatieraad” publiceert alleen een grafiekje op Facebook van de “Virologische weekstaat, de positieve uitslagen”.

  Dan is 16 het hoogste aantal en vorige week nog maar 6…

 79. Frankeren

  Ondanks dat in het commentaar bij de nieuwsbrief van de “Vaccinatieraad” de werkelijke aantallen worden genoemd is er geen intrekking van of reactie op hun eigen uitspraak “Het ziet ernaar uit dat de mazelen inmiddels het land uit zijn”.

 80. kata

  Even de datum bovenaan nog aanpassen (3 moet 9 zijn). Mooi overzicht weer.

  Sneu dat de virologische weekstaten worden misbruikt door de Vaccinatieraad (en anderen) als ‘onderbouwing’ van hun stelling dat men iedereen met vlekjes onbewezen mazelen toedicht. De virologische weekstaten zijn gebaseerd op 21 laboratoria maar slechts een klein deel koppelt de gegevens daadwerkelijk.

  RIVM zei daarover op de welbekende RVP-Facebookpagina:
  ‘De virologische weekstaten worden door het RIVM gehost en zijn bedoeld voor alle laboratoria in NL. Maar slechts een klein deel maakt hiervan gebruik. De mazelendata die nu te vinden zijn, zijn de gegevens van een beperkt aantal labs (5-10%). Als deze labs geen mazelendiagnostiek doen dan komt dat niet in de weekstaat.
  En het toeval wil dat het lab dat de meeste mazelendiagnostiek doet, namelijk het RIVM-lab, nog geen aansluiting op deze virologische weekstaten heeft. Je snapt het al, hierdoor geven de weekstaten geen realistisch beeld van de werkelijkheid.’

 81. Wilmamazone

  Kata:

  Even de datum bovenaan nog aanpassen (3 moet 9 zijn). Mooi overzicht weer.

  Niet alleen de datum staat nog op de vorige week, maar ook het aantal mazelengevallen. Dat zijn er nu 1798, dus inderdaad wel 119 meer dan de week ervoor.

  Je snapt het al, hierdoor geven de weekstaten geen realistisch beeld van de werkelijkheid.’

  Bovendien worden niet alle gevallen gezien, en dus gemeld door huisartsen. Naar schatting gaat het werkelijke aantal nu dus richting de 20.000.

  Komende zaterdag is er een composium van/voor onder meer de anti-vaxers: http://www.donotlink.com/bFQ

  Wat: Composium: ‘De invloed van vaccinaties en medicatie op vrij leven en sterven’. Het tijdschrift ‘Spiegelbeeld’ en stichting ‘De Vrije Mare’, die het werk van Marieke de Vrij ondersteunt, gaan een aantal gezamenlijke ‘composia’ organiseren; interactieve themadagen over maatschappelijke vraagstukken waar informatie wordt vrijgegeven die in de massamedia niet of nauwelijks te vinden is. De eerst komende bijeenkomst heeft als thema: ‘De invloed van vaccinaties en medicatie op vrij leven en sterven’.

  De alarmerende berichten over ouders die hun kinderen niet laten vaccineren zijn de laatste tijd veelvuldig in de massamedia aan de orde geweest. Die ouders werden steevast en bijna respectloos gekoppeld aan wat de ‘biblebelt’ werd genoemd. Ze zouden namelijk een gevaar voor de gezondheid opleveren. Waren het echter alleen ouders van streng christelijke huize? Geenszins, maar zoals gebruikelijk met vermeende gezondheidsrisico’s kwamen tegengeluiden nauwelijks in de krant, op de radio of de televisie. Wat zijn echter de consequenties van al die vaccinaties op ons immuunsysteem en ons leven?

  Dat belooft wat met onder andere deze duimzuigers:

  Martin de Munck – homeopaat en voorzitter van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken.

  Désirée Röver – medisch onderzoeksjournaliste, auteur, radiohost; moeder van kind met vaccinatieschade.

 82. Jan Willem Nienhuys

  Dank voor de correcties. Ik dateer altijd op de dag dat de gegevens van het RIVM op hun website verschijnen. Ik moest naar een crematie, dus geen tijd gehad om op mijn gemak na te kijken. De flauwekul over de mazelen die eigenlijk vlekjesziekten zijn staat ook op mijn programma. Net als de vermeende gebiasede cirteria voor wat een mazelengeval is dat o.m. door Patricia Zetje en mensen met rare aliasen wordt gepropageerd. Komt allemaal uit onbekendheid eenvoudige rekenkunde.

 83. Renate

  Geenszins, maar zoals gebruikelijk met vermeende gezondheidsrisico’s kwamen tegengeluiden nauwelijks in de krant, op de radio of de televisie.

  Is het echt? Ik krijg de indruk dat het geluid van tegenstanders van vaccinatie en alle onzinverkopers over vaccinaties juist veel te luid doordrong in de media.

 84. Jan Willem Nienhuys

  In elk geval is het artikel over de leugens van Kritisch Prikken regelrecht ingegeven door een onzinstuk in de krant.

  http://www.skepsis.nl/blog/2013/07/kritisch-prikken-liegt-over-mazelen/

 85. Jan Willem Nienhuys

  Naschrift bij mijn bericht van 10 oktober: Ook het RIVM vergist zich. Op de enigszins vernieuwde pagina

  lezen we “Vanaf 1 mei 2013 tot 2 oktober 2013 zijn er 1.798 patiënten met mazelen gemeld”. Op nu.nl stond in het bericht een fout totaalaantal (nl. het totaalaantal van van 1999) zonder dat er ook maar een reaguurder was die dat opviel.

 86. frankeren

  Wordt er uiteindelijk ook bijgehouden of er blijvend letsel is opgetreden?

 87. Jan Willem Nienhuys

  Dat wordt vast bijgehouden, maar in de wekelijks surveillanceberichten staat er niets over. Bij de vorige epidemie is er wel iets over gezegd:

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12488666

  “14 (29%) had sequelae at the time of discharge but none was permanent.”

  In het Nederlandse stuk in het NTvG staat er helemaal
  niets over.
  http://www.ntvg.nl/publicatie/mazelenepidemie-nederland-1999-2000/volledig

  Het is denkbaar dat sommige kinderen die een middenoorontsteking hebben gekregen een beetje dovig zijn geworden, en nergens meegeteld als ‘blijvend letsel’. Idem voor na-effecten van longontsteking.

 88. frankeren

  Is “het totaal aantal complicaties is 236″ inclusief of exclusief de ziekenhuisopnamen?

 89. Jan Willem Nienhuys

  Te oordelen naar de tabel in het surveillancebericht is dat inclusief de ziekenhuisopnames.

  Bij de ziekenhuisopnames is er een flink aantal ‘onbekend’ (naast ‘overig’), terwijl die klasse ontbreekt bij het ‘totaal aantal complicaties’.

  Ik vermoed dat de ziekenhuisgegevens uit een ander bestand komen. Tijdens de epidemie van 1999/2000 was dat ook al zo. Daar waren meldingen van de GGD’s over ziekenhuisopnames en van de ziekenhuizen zelf, die elkaar slechts gedeeltelijk overlapten, uit de combinatie van de gegevens is toen met een simpele formule geschat hoeveel het werkelijke aantal ziekenhuisopnames was.

 90. Pepijn van Erp

  Het RIVM meldt dat er afgelopen weekend in Zeeland een meisje van 17 is overleden aan de complicaties van mazelen. Zij was niet gevaccineerd. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Meisje_overleden_na_mazeleninfectie

 91. Jan Willem Nienhuys

  Het RD bericht:
  http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/meisje_overleden_aan_complicaties_mazelen_1_779357?localLinksEnabled=false

  Het meisje dat niet gevaccineerd was tegen de infectieziekte, kampte onder meer met hersenvliesontsteking. Het gaat om een leerling van het Calvijn College in Goes. De school voor reformatorisch middelbaar onderwijs meldde maandagmorgen al via twitter dat er een leerling was overleden. „Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van overlijden van een van onze leerlingen. Merkbaar intens medeleven van leerlingen en personeel”’, zo luidde de tweet.

  In de PZC staat:

  http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/meisje-17-in-tholen-stad-overleden-aan-complicaties-mazelen-1.4071279

  Het meisje was Havo-5-leerling op het Calvijn College in Goes. Op die school is maandagmorgen stilgestaan bij haar overlijden. Volgens de rector leed ze aan meerdere infectieziekten en had ze een broze gezondheid.

  Vervolg:
  de Volkskrant
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3534960/2013/10/29/Slachtoffer-mazelen-17-koos-bewust-voor-God.dhtml

  Het meisje was lichamelijk gehandicapt, zegt Govert Kamerik, locatiedirecteur van het gereformeerde Calvijn College in Goes, waar ze in 5 havo zat. Door een vergroeiing in haar rug, had ze problemen met ademen. Ze zat al sinds haar vroege jeugd in een elektrische rolstoel.

  ‘Juist vanwege haar ziekte was ze op een serieuze en volwassen manier met het geloof bezig’, zegt Kamerik. ‘Ze koos er bewust voor om zich ondanks haar zwakke gezondheid niet te laten inenten.’

  Op het NOS-nieuws zegt directeur Bert Vogel van het Calvijn College te Goes dat het meisje sinds de zomervakantie ook ‘wat problemen had met de longen’.
  http://nos.nl/video/568214-meisje-met-mazelen-overleden.html

 92. Jan Willem Nienhuys

  In Lethbridge in de provincie Alberta in Canada (ten zuiden van Calgary en op ca. 100 km van de grens met de VS) zijn de mazelen uitgebroken. Een leerling van een christelijke school bracht het virus mee uit Nederland. De stand is nu 28, en toen de stand 19 was (ruim een week geleden) was geen van de geïnfecteerden ooit gevaccineerd.

  Voor meer berichtgeving zie:
  15 november 2013
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3545312/2013/11/15/Canadees-kind-neemt-mazelen-mee-uit-Nederland.dhtml

  13 november 2013
  http://www.nrc.nl/nieuws/2013/11/13/mazelen-in-canada-overgewaaid-uit-nederlandse-biblebelt/

  Nieuwe mazelengevallen doen zich nu voor op honderden kilometers van Lethbridge. Men neemt veel quarantainemaatregelen. Het probleem is natuurlijk dat zieken isoleren niet genoeg is. Iemand met mazelen ‘onder de leden’ is al besmettelijk, tot wel tien dagen eerder dan de vlekjes verschijnen. Iemand kan besmet worden door aanwezigheid in een kamer die twee uur eerder verlaten is door een besmettelijke virusdrager.

  12 november 2013
  http://calgary.ctvnews.ca/focus-in-measles-outbreak-shifts-north-1.1539015

  8 november 2013
  http://lethbridgeherald.com/news/local-news/2013/11/cases-of-measles-in-area-holding-steady-at-20/

  7 november 2013
  http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/coaldale-principal-reflects-on-measles-outbreak-at-his-school-1.2418916

  Luister daar ook naar het interview met schoolhoofd Joop Harthorn van de Coaldale Christian School, die met een duidelijk hoorbaar Nederlands accent vertelt dat er veel kinderen van Nederlandse afkomst op zijn school zijn. Verreweg de meeste kinderen zijn ingeënt op zijn school, en daar zijn ook geen verdere gevallen
  voor zover hij weet. (Andere bronnen suggereren dat hij de ziekte via hockeytraining en kerkbezoek heeft verspreid.)
  Joop vertelt overigens ook dat veel kinderen de tweede inenting (die is daar in Canada op kleuterschoolleeftijd) missen.

  5 november 2013
  http://globalnews.ca/news/948703/ahs-says-all-confirmed-cases-of-measles-are-in-unimmunized-people/

  5 november 2013
  http://lethbridgeherald.com/news/local-news/2013/10/precautions-in-place-to-prevent-measles-outbreak/

  31 oktober 2013
  http://lethbridgeherald.com/news/local-news/2013/10/measles-outbreak-could-last-three-months/

  29 oktober 2013
  http://lethbridgeherald.com/news/local-news/2013/10/13-cases-counting/

  22 oktober 2013
  http://lethbridgeherald.com/news/local-news/2013/10/precautions-in-place-to-prevent-measles-outbreak/

  18 oktober 2013
  http://www.albertahealthservices.ca/9234.asp

 93. an

  Deze staat volgens mij nergens in het kaartje???

  http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/article10678083.ece/Mazelenuitbraak-in-Weststellingwerf/

 94. Frankeren

  ANTI-Nobelprijs

  Smallpox – GONE. Polio – GONE. All those tropical and other childhood diseases are rare. Until now. If we could nominate people for ANTI-Nobels, awards against the greater good of humanity, I’d go with anti-vaxxers as a top choice.

  http://doubtfulnews.com/2013/09/measles-expected-to-be-very-bad-horrible/

 95. Jan Willem Nienhuys

  Dat nieuwsbericht gaat over 0,75 gevallen van mazelen per miljoen inwoners op jaarbasis. Dat zijn volgens mij voornamelijk geïmporteerde gevallen en gevallen die daardoor worden aangestoken. In Nederland is de import alleen al (die niet eens in de weekstatistieken wordt meegerekend) bijna 2 per miljoen. Die import komt waarschijnlijk deels uit Duitsland waar de mazelen misschien binnenkort wel tot ‘endemisch’ wordt verklaard. Dat wil zeggen dat de ziekte langer dan 12 maanden zichzelf aan de gang houdt (binnenlandse besmettingen van Duitsers door andere Duitsers).

 96. Frankeren

  “Kinderopvangorganisaties moeten bewust niet-ingeënte kinderen kunnen weigeren. Daarvoor pleit voorzitter Jellesma van oudervereniging Boink na een baby die mazelen kreeg in Den Haag.”

  http://nos.nl/artikel/623449-nietingeente-kinderen-weigeren.html

 97. Frankeren

  Ik heb in een reactie hierboven gezegd dat er indien er niet meer gevaccineerd zou worden tegen mazelen dat er dan 180.000 zieken en 270 doden per jaar zouden vallen.

  Echter, bij de bron, nationaalkompas.nl, stond het aantal doden per gemeld(!) ziektegeval, niet per ziektegeval.
  Dan zou het aantal doden met ongeveer een factor tien lager zijn, ofwel 27. Dat komt overeen met de melding dat tot vlak voor de vaccinatiestart in 1976 enkele tientallen doden per jaar vielen.