TU Delft gekidnapt door aliens!

Bestseller van Philip Corso
Volgens dr. Coen Vermeeren, het hoofd van Studium Generale Delft, is er alle reden om aan te nemen dat buitenaardse aliens onze planeet regelmatig bezoeken. Hij veronderstelt dat dit feit al jarenlang bij hoge militairen, wetenschappers en overheidsfunctionarissen bekend is. Maar het wordt opzettelijk verborgen gehouden voor de bevolking. In twee lezingen voor Studium Generale riep hij de studenten op om de cover-up bloot te leggen en een ‘eigen zoektocht’ te beginnen, ‘want daar is het leven voor en iets minder fascinerends is er niet’.

Op de vraag wanneer we hard bewijsmateriaal voor het bestaan van buitenaardse aliens mogen verwachten, antwoordde Vermeeren: ‘Ik denk dat we het al hebben. Het moet alleen geopenbaard worden.’ Hij hoopt dat deze disclosure niet lang meer op zich zal laten wachten. Onze wereld zal er wel bij varen, want ‘ze (de aliens) zijn hier om ons te helpen en ik geloof dat ook zeker’. Maar ze doen dit pas openlijk wanneer we hen daartoe uitnodigen, want ze willen onze vrije wil niet aantasten. Dit geloof in reddende aliens doet denken aan een religieus geloof in de komst van een Verlosser, al zijn er wat complottheorieën aan toegevoegd.

Vermeeren raakte in ufo’s geïnteresseerd nadat studenten hem hadden gevraagd hoe hij als docent lucht- en ruimtevaarttechniek over dit onderwerp dacht. Om er informatie over te verzamelen bezocht hij onthullende websites, zoals niburu.nl en ufowijzer.nl. Het bewijsmateriaal dat hij daar aantrof, overtuigde hem ervan dat er al veel over de aliens bekend is.

De directe aanleiding voor zijn zoektocht was het zogenoemde tether overload incident uit 1996. Vanuit een spaceshuttle werd een elektrodynamische kabel uitgerold waaraan een satelliet was bevestigd, maar helaas brak de kabel. Op filmbeelden van dit mislukte experiment vliegen er diverse schijfvormige objecten door het beeld. Talloze websites beweren dat dit vliegende schotels waren. In werkelijkheid waren het hoogst waarschijnlijk kleine ijs- of stofdeeltjes die zich dicht voor de lens bevonden (zoals in dit filmpje wordt uitgelegd). Het effect is vergelijkbaar met de lichtbollen die soms op flitsfoto’s zichtbaar zijn (zie orbs). De ware gelovigen hebben echter geen belangstelling voor zulke verklaringen.

Vermeeren heeft de indruk dat de officiële media ons niet willen informeren over buitenaardse bezoekers. Hij heeft meer vertrouwen in het Soeverein Onafhankelijk Persbureau Nederland van Anton Teuben (zie chemtrails) en nodigde Teuben ook al eens uit voor Studium Generale. Volgens Vermeeren wordt het hoog tijd voor een academisch debat. Hij stuurde een bedankje naar de complotdenkers van niburu.nl, omdat zij ervoor zorgden dat zijn eerste ufo-lezing in korte tijd 15.000 keer online werd bekeken. Daar mag de universiteit trots op zijn!

Ook op andere terreinen bestaat er volgens Vermeeren belangrijke kennis die door autoriteiten en deskundigen wordt genegeerd of onderdrukt. Daarom organiseerde hij al een dozijn lezingen over onderwerpen zoals de Mayakalender (2012), graancirkels, synchroniciteit, astrologie en alternatieve archeologie. Hij hoopt dat zulke lezingen de studenten zullen aanmoedigen om ‘uit de box’ te komen, om minder star en lineair te gaan denken. Wie creatieve, tegendraadse of occulte theorieën verkondigt, is van harte welkom aan de TU Delft, evenals de uitvinder van het perpetuum mobile.

Wetenschap, religie en spiritualiteit komen volgens Vermeeren momenteel samen. Zo is het duidelijk geworden dat de bekende formule E=mc2 niet compleet is, want daarin ontbreekt het bewustzijn. De correcte formule is: bewustzijn = energie = materie. Ben jij spiritueel al zover gegroeid dat je ziet dat alles bewustzijn is?, vraagt Vermeeren aan zijn gehoor. Wie dat nog niet inziet, raadt hij aan het boek What the bleep do we know?! te lezen. Het werd geschreven door aanhangers van Ramtha’s School of Enlightenment. Ramtha is een 35.000 jaar oude Atlantiër, die wordt ‘gechanneld’door een medium. Vermeeren bekende dat hij wel enig geloof hecht aan zulke gechannelde informatie.

Opzienbarende getuigenissen

Vermeeren hecht veel waarde aan de opzienbarende getuigenissen van enkele voormalige militairen. Dit zijn naar zijn oordeel ‘geen getuigen die je naast je neer kunt leggen’. Zo verwees hij meermaals naar sergeant Clifford Stone, die vertelde dat hij betrokken was bij de berging van twaalf neergestorte ufo’s. De sergeant zag ook de inzittende aliens, van wie enkelen nog leefden. Vermeeren noemde hem een key figure en wees erop dat Stone heeft bevestigd dat de aliens niet vijandig zijn.

Clifford Stone is al vele jaren actief in ufokringen en zijn verhalen zijn steeds sterker geworden. Alleen de meest extreme ufo-gelovigen nemen hem nog serieus. Stone heeft weliswaar ruim twintig jaar in het Amerikaanse leger gezeten (tot 1990), maar officieel deed hij daar slechts eenvoudig bureauwerk. Hij beweerde dat hij als kind al contact had met buitenaardse aliens en daarom was uitverkozen om mee te werken aan supergeheime militaire missies. Zijn collega’s en superieuren wisten daar niets vanaf. Alles werd geregeld door een kolonel die zijn naam niet wou prijsgeven. Stone werd naar eigen zeggen ingezet om op telepathische wijze contact te leggen met gevangen genomen aliens. Hij liet er zelfs eentje ontsnappen, omdat hij medelijden kreeg met de ET. In een videofragment dat Vermeeren aan de TUD vertoonde, vertelde Stone dat er 57 verschillende alienrassen bekend zijn.

Een andere ‘heel belangrijke’ getuige was de Amerikaanse luitenant-kolonel Philip Corso (1915-1998). In de bestseller The Day after Roswell (1997) beweerde Corso dat hij een paar kratten met buitenaardse technologie ontving toen hij in 1961 werd aangesteld als hoofd van de afdeling Foreign Technology van het Pentagon. De spullen kwamen uit een vliegende schotel die in 1947 in de buurt van Roswell was neergestort. Toevallig was Corso deze ufo al eens eerder op het spoor gekomen. De overblijfselen werden kort na de crash tijdelijk gestald op een militaire basis in Kansas, waar hij ’s avonds wachtliep. Corso keek stiekem in een van de kisten. Deze bevatte een glazen container met een dode alien. De ET was niet veel groter dan 120 cm, met dunne benen en een waterhoofd. Aan elke hand zaten vier vingers, maar geen duim.

De aliens beschikten onder meer over transistors, microchips, lasers, night vision en glasvezelkabels. De transistor werd eind 1947 op aarde uitgevonden. Daar ging een lange ontwikkeling aan vooraf, die ook uitgebreid is beschreven in de vakliteratuur. Maar volgens Corso was het laatste duwtje te danken aan wetenschappers die de buitenaardse technologie bestudeerden. Niet alles werd meteen nagemaakt. Met de nachtkijker had men nog niets gedaan toen Corso deze in 1961 ontving. Hij ging ermee naar een laboratorium van Fort Belvoir, waar ze op dat moment net bezig waren om zo’n kijker te ontwikkelen. De buitenaardse technologie paste naadloos in hun eigen ontwerp. Corso was te laat om ook mee te helpen aan de ontwikkeling van de eerste laser, want die was al in 1960 gebouwd. Maar dankzij het buitenaardse exemplaar waarover hij beschikte, kon dit model worden verbeterd.

Corso bevestigde allerlei sterke verhalen die in ufokringen de ronde deden, waaronder het bestaan van Majestic-12, een groep van twaalf personen die in opdracht van president Truman de Roswell-ufo onderzochten. MJ-12 werd in 1987 bekend toen twee ufologen een geheim document onthulden dat anoniem was bezorgd bij een bevriende tv-producer. Dit was echter naar alle waarschijnlijkheid een vervalsing. De handtekening van Truman was overduidelijk een kopie. Het origineel bevond zich in de Library of Congress.

De aliens hadden volgens Corso geen vriendschappelijke bedoelingen. Maar gelukkig kon men hun buitenaardse technologie tijdig kopiëren, zodat het leger hen met gepaste middelen op afstand kon houden. Dit was ook het heimelijk doel van het Star Wars project van president Reagan. Corso schreef zijn boek samen met de uitgever van een ufo-tijdschrift, die recentelijk twee boeken over geesten schreef. Het leest als een sciencefictionroman, compleet met dialogen die de auteur zich na meer dan dertig jaar nog haarscherp wist te herinneren. Niemand kan bewijzen dat het boek louter fictie is, al staan er wel dingen in die aantoonbaar onjuist zijn.

Corso beweerde dat hij twee jaar de leiding had over de (kleine) afdeling Foreign Technology in Washington, maar in werkelijkheid werkte hij daar slechts twaalf maanden, waarvan alleen de laatste 90 dagen als hoofd. Daarna was hij nog zeven maanden stafmedewerker op een andere afdeling, voordat hij zijn legercarrière op 1 maart 1963 beëindigde. Corso ging toen werken voor senator Strom Thurmond (een bekende voorstander van rassenscheiding), die een voorwoord schreef voor zijn boek. Thurmond trok dit voorwoord echter weer in toen hij ontdekte waar het boek over ging. Het is onduidelijk waarom Philip Corso op zijn oude dag fantastische verhalen ging vertellen. Maar dat is geen reden om ze serieus te nemen en hem te beschouwen als een betrouwbare getuige, zoals Coen Vermeeren doet.

In zijn tweede ufolezing aan de TU Delft zei Vermeeren onder meer:

“Ik heb de vorige keer ook iets verteld over Philip Corso. Philip Corso zegt heel duidelijk, en ik kom daar zo meteen na de pauze ook op terug, heel duidelijk, dat hij ook bij het recoveren van de ufo’s daar technologieën aantrof, en met die technologie moest hij, hij kreeg gewoon een opdracht als militair, om daar naar verschillende Amerikaanse grote bedrijven toe te gaan, en met name dus die laser optics, glass fibre optics, integrated circuits, dus de computer, technologie-achtige zaken, en night vision equipment, hij noemt er nog een paar in zijn boek ook, dat zijn eigenlijk technologieën die door hem van de ET’s naar de Amerikaanse bedrijven zijn gebracht en vanaf dat moment zijn die ook verder ontwikkeld.”

Niet dom maar dapper

Als je ervoor open staat, kun je de ufo’s volgens dr. Vermeeren zelf waarnemen. Hij zag er vorig jaar al vier vliegen en realiseerde zich dat hij er in het verleden waarschijnlijk nog veel meer heeft gezien zonder daar acht op te slaan. In zijn lezingen overspoelde hij zijn gehoor met onzinnige en ongefundeerde beweringen, die hij als feiten presenteerde. Vermeeren gelooft onder meer:

 • dat Galilei en Copernicus duidelijk maakten dat de aarde rond is (een bekende misvatting),
 • dat er op veel oude religieuze schilderijen ufo’s staan afgebeeld (zie deze website voor tegenargumenten),
 • dat er helderzienden bestaan die kunnen vertellen wat er in je portefeuille zit,
 • dat er in Nepal een jonge monnik woont die maandenlang zonder eten en drinken kan,
 • dat Erich von Däniken geen onbetrouwbare pulpschrijver was, maar auteur van een belangwekkend boek,
 • dat er apparaten bestaan waar meer energie uitkomt dan je erin stopt en dat Nicolas Tesla al een auto had die op vrije energie liep,
 • dat vortexen centraal staan in de moderne natuurkunde,
 • dat aliens de aardse wapensystemen meermaals buiten werking hebben gesteld om een ramp te voorkomen,
 • dat buitenaardse technologie onze wereld kan redden, maar dat de machthebbers deze technologie voor ons verborgen willen houden.

Vermeeren beseft dat het nog ‘een klein beetje taboe’ is om aan de universiteit van Delft over zulke dingen te spreken, maar hij doet er alles aan om hierin verandering te brengen. Er moet over gesproken worden, want anders kunnen we de wereldproblemen niet oplossen! Het weekblad van de TU Delft publiceerde in februari een interview met Vermeeren onder de titel ‘Wetenschapper ziet het licht’. De auteur van het stukje schreef aan het slot: ‘Of Vermeeren de sceptische bezoekers van zijn lezing heeft overtuigd is zeer de vraag. Maar het valt te prijzen dat hij met zijn dappere lezing een ander geluid liet horen in Delft.’

Vermeeren is dus niet dom maar dapper! Als er zo over hem wordt gedacht, dan is het te begrijpen dat men hem alle ruimte wil geven om zijn ideeën uit te dragen. Het zou echter verstandiger zijn wanneer dat niet gebeurde onder de vlag van een gerenommeerde universiteit en op kosten van de overheid, maar in een newagecentrum.

Bronnen
De lezingen van Coen Vermeeren kunnen online worden bekeken op de website van de TU Delft. De eerste lezing duurt een uur en de tweede lezing duurt twee uur. Je kunt de powerpoint-dia’s aan de rechterkant gebruiken om snel door de lezingen te bladeren. Wie op zoek is naar spannende vakantielectuur kan het boek van Philip Corso downloaden.
Om een indruk te krijgen van het wetenschappelijke niveau van de andere lezingen, kun je als voorbeeld het verhaal van Bert Janssen bekijken, een bevlogen onderzoeker van graancirkels, leylijnen en andere mysteries. De meest recente lezing (van 7 juni) over Wicca en astrologie maakte onder meer duidelijk dat het Aqariustijdperk in 2012 zal aanbreken (zie dia 155).

Update 10 december 2010: Coen Vermeeren onder toezicht

Zie ook het artikel ‘Ufo’s op de maan: complottheorieën van dr. Coen Vermeeren‘, in Skepter 24/1, p. 11-17.

Volgende blogartikel
Voorgaande blogartikel

83 gedachten over “TU Delft gekidnapt door aliens!”

 1. Ik denk dat het niet meer van deze tijd is om buitenaards leven af te doen als een fabel. Het lijkt zelfs zeer onwaarschijnlijk dat wij alleen en uniek zijn in het heelal. Er is ontzettend veel flauwekul op internet te vinden en het maken van foto manipulaties is van alle tijden. Al in de victoriaanse periode werd er volop geëxperimenteerd met dubbele belichting om zogenaamde foto’s van geesten te fabriceren. Echter, het probleem ontstaat dat we geneigd zijn om alles wat boven onze hersenpan uitstijgt af te doen als onzin. Wie alle ‘nuchtere’ feiten van het Roswell incident wil lezen raad ik het volgende boek aan ‘Witness to Roswell: Unmasking the Government’s Biggest Cover-up’. Ik ken geen boek over het Roswell incident dat zo gedetailleerder onderzoek heeft gedaan als de 2 schrijvers die nog steeds actief onderzoek doen. Het legt alle feiten die er te vinden zijn onder de loep. Een aanrader voor iedere scepticus.
  We zijn niet alleen, en we zijn niet uniek. We zijn een van de velen.

 2. @ Danny

  Ik legde hierboven al uit dat het idee ‘ergens in het universum leven’ niet zo vreemd is. Maar dat er buitenaards leven is dat de aarde bereikt, is wel een vreemd idee.

  Laat ik dat proberen uit te leggen. Sterren zijn niet bijzonder dik gezaaid. Van de sterren die we ’s nachts kunnen zien staan er circa 5 plus de dubbelster Sirius op minder dan 10 lichtjaar (10^17 meter) afstand.

  Het getal 17 in de exponent is zo opgeschreven, maar het vertegenwoordigt een reusachtige afstand. Om van het zonnestelsel weg te komen (vanuit de omgeving van de aarde) heb je een snelheid van ca. 50 km/sec nodig. Laten we voor interstellaire reizen even een snelheid van 1000 km/sec (10^6 meter/sec) aanhouden. Dat is ruwweg 100 miljoen maal zo vlug als een mier loopt.

  We verplaatsen ons even in een mier. Die mier denkt dat buiten haar eigen bos nog wel andere mieren wonen die regelmatig op bezoek komen. Hoever is dat andere bos eigenlijk? Als we de afstand tot het dichtstbijzijnde (bewoonde?) sterrenstelsel met een factor 100 miljoen (10^8) verkleinen is de afstand nog steeds 10^9 meter, dus een miljoen kilometer. Dat is 100 maal zover als naar het Amazonewoud, oftewel driemaal de afstand naar de maan. De reis zou die mier dan ook 10^11 seconden (10^17 gedeeld door 10^6) seconde kosten, dus ongeveer 3000 jaar. Die mier is mesjokke om te denken dat mieren uit andere bossen zo maar even komen buurten.

  Ook op andere manieren is de onoverbrugbaarheid van die enorme afstanden duidelijk te maken. Ik deed hierboven nogal luchtig over een meer dan 10 maal zo hoge eindsnelheid als nodig is om het zonnestelsel te verlaten. Als je dat met de een of andere raket doet (dus iets dat zich ‘afzet’ tegen ‘naar achteren’ uitgestoten massa) dan heb je altijd een startmassa (als alle brandstof nog in de raket zit) en een eindmassa. Tussen start- en eindmassa is een bepaalde verhouding (gegeven de uitstootsnelheid). Als je 10 maal zo vlug wilt gaan, wordt die verhouding een factor e in de macht 10 maal zo scheef. Dat is ruim 20.000 maal.

  Wil je een reis naar Verweggistan doen, dan moet je eenmaal versnellen, en bij aankomst precies dezelfde inspanning doen om weer te vertragen. Wil je dus met een tienmaal zo grote snelheid reizen, dan zul je met een 500 miljoen maal zo grote startmassa moeten beginnen (reken e^20 maar even uit met je calculator). Als je daarna nog terug wilt en er niet op kunt rekenen dat je bij aankomst in Verweggistan kunt bijtanken, is je startmassa nog eens 500 miljoen maal zo hoog, dus 250.000 biljoen maal als hij weer terug is na een trip naar Verweggistan. Dat is onvoorstelbaar veel. En dit gaat alleen nog maar om de factor die nodig is om de snelheid van de reis op te voeren van 100 km/seconde naar 1000 km/seconde.

  Al dit soort van sommetjes is natuur- en sterrenkunde voor eerstejaars. Elke astronoom heeft ze wel eens in de een of andere vorm gemaakt.

  Men hoort wel eens dat allemaal maar bekrompen gereken is, en dat er vast nog wel andere manieren kunnen worden gevonden om hoge snelheden te bereiken. Maar die raketberekening gaat uit van een basisnatuurwet (behoud van impuls) waar elke beweging aan voldoet. De zojuist genoemde tegenwerping stelt dus zonder enig bewijs dat er wel belangrijke uitzonderingen op de natuurwetten bestaan en ontdekt zullen worden. Tja, als je daar vanuit gaat, dan is alles mogelijk.

  Stel nu eens dat er wezens zijn die zich inderdaad die gigantische inspanning van een interstellaire reis willen getroosten, zouden die zich dan bij aankomst in Verweggistan tevreden stellen met een paar ongeschoolden schrik aanjagen door middel van een onduidelijk lichtje aan de hemel? Als dat zo was zullen wij de gedachten van zulke buitenaardsen toch nooit kunnen bevatten.

  Er zijn allerlei oplossingen gesuggereerd, bijvoorbeeld dat de buitenaardsen zeeën van tijd hebben en zelfreproducerende machines door het universum verspreiden, die niet zo hard hoeven te gaan en eventueel ook na een miljoen jaar bericht terug kunnen sturen. Een miljoen jaar is niet zo veel vergeleken met de circa 10 miljard jaar dat ons melkwegstelsel bestaat. Dus als als er dergelijke beschavingen bestaan, dan hadden ze ons hoogstwaarschijnlijk allang gevonden. Dat is wat Fermi bedoelde toen hij de vraag ‘waar zijn ze?’ stelde.

  In elk geval is onze beschaving nog lang niet zover dat we plannen kunnen maken die misschien over een miljoen jaar wat opleveren. Als het criterium voor intelligent leven is dat men een miljoen jaar vooruit kan plannen, dan hebben we zelfs niet eens 1 voorbeeld dat dit bestaanbaar is. De moderne mens loopt naar schatting pas ongeveer 40.000 jaar rond op aarde.

 3. Het zou inderdaad ongelooflijk toeval zijn als 2 intelligente beschavingen op exact hetzelfde tijdstip en plaats in het heelal elkaar zouden ontmoeten.

  Merk overigens de opmerkelijke voorkeur van Aliens om boven de Verenigde Staten en Europa te gaan hangen. De overige 95% van onze planeet laten ze kennelijk links liggen. Van 1.5 miljard Chinezen is niet een het waard geweest om te ontvoeren.

  Een ander talent van hen is om te ontkomen aan het oog van miljoenen hobbyisten die dagelijks de hemel bestuderen. Van deze mensen komen nooit UFO meldingen, des te meer van mensen die toevallig een keer naar boven kijken.

 4. Wat mij opvalt is dat er vooral gedacht wordt te weten wat wel of niet mogelijk is… Een ding is zeker; er is NIETS zeker!! Want wie is de mens, te denken dat alles te beredeneren valt. Het is slechts een tipje van de sluier, wat wij tot nu weten. Is het einde dan in zicht, dus onze ontwikkeling? Ik dacht het niet, het blijft een dynamisch proces. Telkens komen er weer nieuwe wetenschappelijk onderzoeken. Wetenschap is altijd in beweging en het stopt pas als er geen leven meer mogelijk is.

  Wat Coen Vermeeren hier laat zien is zoals de uitspraak luidt; het kopje is halfleeg of halfvol. Het is allebei een waarheid.
  Als skepsis denkt dat er maar 1 waarheid is, geef dan ook eens een college. Ben zeer benieuwd hoe dat eruit komt te zien. Probeer mij dan maar te overtuigen, ik sta er voor open!

 5. @ Peter Hasman

  Het feit dat niets is uitgesloten, lijkt me geen goede reden om buitengewone dingen te gaan beweren waar geen betrouwbaar bewijsmateriaal voor bestaat en waar heel veel tegen pleit, vooral niet als je dat op de universiteit gaat doen. Het feit dat iets niet uitgesloten is, betekent niet dat je 50% kans hebt dat het waar is (of dat het glas half vol is). Die kans kan ook 0,000000001% zijn.

  Wat betreft de ontwikkelingen in de wetenschap: ik denk niet dat het vaak voorkomt dat een revolutionaire theorie die al jarenlang door leken wordt verkondigd, uiteindelijk ook door de wetenschap wordt overgenomen. Wie kan daar voorbeelden van geven? De ontwikkelingen in de wetenschap hebben weinig met populaire geloofsovertuigingen te maken. Het was niet zo dat een groot deel van de bevolking al in de evolutieleer, de relativiteitstheorie, de kwantummechanica en in DNA geloofde voordat wetenschappers schoorvoetend moesten bekennen dat al die mensen gelijk hadden. Verre van dat: de meeste mensen begrijpen er nog steeds niets van.

  Skepsis heeft vooral te maken met overtuigingen die al lang met recht door wetenschappers zijn afgeschreven. Er is na ruim zestig jaar erg weinig reden om nog aan te nemen dat ufo-waarnemingen nieuwe kennis kunnen opleveren. Serieus onderzoek daarnaar heeft nooit iets belangwekkends opgeleverd en is daarom al lang gestopt.

  Als die aliens hier rondvliegen, dan lijkt het inmiddels vrij zeker dat ze niet gevonden willen worden en dat ze ook goed in staat zijn om zich verborgen te houden. Er kunnen alleen vage kiekjes worden gemaakt, die vergelijkbaar zijn met foto’s van geesten en het monster van Loch Ness.

  Daarom heeft de ufologie inmiddels haar toevlucht gezocht bij complottheorieën. Men beweert nu dat er veel deskundigen en autoriteiten zijn die al lang weten dat de aliens onder ons zijn, die zelfs beschikken over buitgemaakte ufo’s en buitenaardse technologie of die met de aliens samenwerken. Maar deze lieden zitten allemaal in een complot en houden hun bewijsmateriaal voor de bevolking verborgen. Tegen zo’n theorie kun je bij voorbaat niets meer inbrengen. Het heeft ook niets met wetenschap te maken.

 6. @ Rob Nanninga
  Dank voor uw reactie.

  Wetenschap? Wat voor definitie heeft het? Kennis, het weten in… Nu wordt er een waardeoordeel aangehangen door een select groepje die pretenderen het te ‘weten’, aan de hand van onderzoeken met bewijs van feiten.
  Feiten vertellen de werkelijkheid. Daar kun je niet omheen. Dat is heel simpel maar het ‘bewijs aantonen’, is even wat anders. Ufologie is namelijk tot op heden niet bewezen. Is dit dan afgedaan? Of is het een kwestie van tijd?? Ik ben van mening dat er genoeg “bewijs” is wat aantoont dat er dingen zijn die niet te verklaren zijn met menselijke maatstaven. Maar… dit wil niet zeggen dat hiermee onomstotenlijk is bewezen dat er geen ufo’s zijn gezien. Het is namelijk een betrekkelijk begrip een UFO. Want de benaming zegt het al; unidentified flying object.
  Het getuigd van moed om met een open vizier dit onderwerp tegemoet te treden. Het staat nog in de kinderschoenen, onze wetenschap. Ik vind het zeer gevaarlijk om nu te denken dat wij alles kunnen verklaren. Dit is namelijk onmogelijk, we kunnen veel, maar niet alles. En wij zullen nog een lange weg te gaan hebben, als je bedenkt hoe weinig wij feitelijk van onze aardbol af weten. Er zijn nog teveel vragen onbeantwoord en dat maakt dat het leven een avontuur is.
  Dus de uitkomst is nog niet helder, we wachten af…

 7. Peter Hasman begint met op te merken dat er allemaal dingen onbekend zijn. Dit herhaalt hij bijna eindeloos (nou ja, twee dozijn keer) in allerlei toonaarden. Maar ‘we’ weten toch wel het een en ander, zowel wat er zoal aan de hemel te zien valt als je goed oplet, als van de afgrond van onkunde en de rijke fantasie van het grote publiek.

  Met de argumenten van Hasman zouden we het bestaan van heksen en dwergen (ik zag ze laatst nog op tv, dan moeten ze toch wel bestaan…), van zwarte gal en van levenskracht nog moeten openhouden. We zouden er onverstandig aan doen om de vierelementenleer en flogistontheorie in de scheikunde niet af te schrijven en evenzo de viersappenleer in de geneeskunde (zwarte gal is een van die sappen). De verschillende vormen van waarzeggerij zouden ernstiger genomen moeten worden door de overheid, en we zouden het zeer gevaarlijk moeten achten dat die overheid en de politie niet elke paragnost voetstoots gelooft.

  Sind verschrikkelijk lang kent de wetenschap het argumentum ad ignorantiam. Dat gaat ongeveer zo: X is onbekend, dus wat ik over X zeg is waar. Deze drogreden komt in vele vormen. Een vaak gebruikte maar volgens mij zelden als zodanig herkende vorm is: ‘stel eens dat morgen blijkt dat X waar is, wat zeg je dan?’ De redenering van Hasman komt neer op deze klassieke drogreden, vele malen herhaald. Hij zegt het weliswaar niet met zoveel woorden, maar ‘over X weet je nog niet genoeg, dus je mag verklaring Y van X niet zomaar uitvlakken’ is toch weer een variant van het argumentum ad ignorantiam.

  (Voor meer drogredenen zie:
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fallacies ;

  het argumentum ad ignorantiam werd pas in de achttiende eeuw voor eerst duidelijk onderkend.)

  Met UFO’s is nog wat aan de hand. Het feit dat de waarnemers van sommige verschijnsels aan de hemel of op een afbeelding van de hemel niet door die waarnemers verklaard kunnen worden, rechtvaardigt niet dat al die verschijnselen in één hokje gestopt worden, en al helemaal niet dat ze dan één oorzaak hebben. Of er een aparte naam is voor de ufo-drogreden (i.e. het als één ding beschouwen van wat in feite een grote verscheidenheid van zaken is), weet ik niet. Misschien is het weer ad ignorantiam: onkennis + oppervlakkige gelijkenis -> het is allemaal hetzelfde.

  Zelfs als er morgen een ruimteschip landt op het Binnenhof en er een slak uitkomt (ik noem maar wat) die een onderhoud met de eerste minister verlangt, dan wil dat niet zeggen dat de wilde zwanen die Arnold zag vliegen in 1947 toch eigenlijk buitenaardse voertuigen waren.

  Het argumentum ad ignorantiam is iets dat gevaarlijk kan zijn. Als iemand op grond van vage aanwijzingen en roddels verdacht wordt van iets lelijks (hekserij, moord, communisme), dan volstaat het niet te zeggen ‘we hebben geen kennis van ontlastende feiten’ om de ‘verdachte’ te veroordelen.

  Het speelt in de huidige politiek ook een rol.

  ‘Hier zijn een stel boeven met een oppervlakkige gelijkenis, namelijk dat ze moslims zijn. Dus is de islam een criminele levensbeschouwing. Weg met die islam.’ (Ik kan het natuurlijk wat omslachtiger en subtieler formuleren.) Buiten de politiek werkt het ook: ‘Hier zijn een stel personen met opvallend geblondeerd haar. Ze zijn allemaal dom. Weg met de waterstofperoxide.’ Het is natuurlijk idioot om te denken dat waterstofperoxide mensen dom maakt, maar in de optiek van Hasmans staat de wetenschap nog in de kinderschoenen, dus mogen we absoluut niet die verklaring van het ‘domme blondje verschijnsel’ zomaar uitlachen.

  Er is ook zoiets als bewijslast. Dat is de verplichting om met bewijzen te komen. Wie iets beweert, moet bewijzen. Wie iets niet gelooft, kan zijn schouders ophalen, of proberen uit te leggen waarom het ongeloofwaardig is.

  Als de persoon met de rare bewering (bijv. kanker wordt door virussen veroorzaakt, of maagzweren door een bacterie of kraamvrouwenkoorts door besmetting) een serieuze wetenschapper is, dan hoort die natuurlijk ook de bewijzen te leveren, en de critici doen er goed aan om tegenargumenten heel goed te onderbouwen.

  Maar wat moeten we doen als de dorpsgek weer met een idioot verhaal komt, bijvoorbeeld dat er een onzichtbare draak met zeven koppen op het marktplein staat?

  Toegepast op Coen Vermeeren, die lijkt een serieuze wetenschapper van een bona fide technische universiteit. Maar de analogie met de dorpsgek dringt zich op als hij een curieuze buitenlander met een perpetuum mobile laat optreden, en als hij in vrijwel elke complottheorie blijkt te geloven die de ronde doet, met andere woorden een heel regiment dorpsgekken op internet napraat zonder hun betrouwbaarheid te controleren?

 8. Dus eigenlijk is de discussie niet zozeer of buitenaardse bestaan, maar de ‘onwaarschijnlijkheid’ dat zij ons (kunnen) bezoeken? En daarvoor haal je een theorie van stal die over 50 jaar al weer dik achterhaald is? We zijn in staat om een man op de maan te zetten, maar hoe waarschijnlijk was die gedachte 300 jaar geleden? Hoe lang geleden was het dat de eerste rekenmachine nog amper in een huiskamer paste? De voor ons enorme afstanden in het heelal zouden wel eens heel eenvoudig overbrugd kunnen worden door een methode die wij pas over 3000 kunnen bevatten. Daar heb ik geen heel erg ingewikkelde verhaaltjes voor nodig, ken de geschiedenis.

  Daarnaast denk ik dat op het gebied van UFO’s er erg veel opinies en oordelen zijn, maar bijzonder weinig kennis van het fenomeen zelf. De gemiddelde wetenschappen heeft een mond vol theorieën over het verschijnsel maar bitter weinig kennis over het fenomeen zelf. Hij ‘denkt’ immers het antwoord al te weten, en een paar charlatans en een krantenberichtje van een randdebiel ondersteunen zijn ‘o zo veilige’ opinie. John Edward Mack, psychiater en professor die door de Amerikaanse regering werd aangesteld als ‘debunker’ van het UFO fenomeen is later een van de grootste voorvechters geworden. En we hebben het hier wel over iemand die ze allemaal behoorlijk goed op een rijtje had. Iemand die lef had om buiten de heersende opinie van de wetenschappelijke ‘old-boys-club’ te stappen. Er heerst immers een gruwelijk stigma in dergelijke kringen op alles wat net even buiten de geschreven letteren valt. (Het doet me haast denken aan die idioot die beweerde dat de wereld rond was!)
  Voor of tegen, kennis op het gebied van UFO’s hebben 9 van de 10 sceptici niet.

  ‘Witness to Roswell: Unmasking the Government’s Biggest Cover-up’. Thomas J. Carey & Donald R. Schmitt

 9. @ Danny,

  er zijn zelfs personen, die zich met geen mogelijkheid kunnen voorstellen, dat daadwerkelijke buitenaardse aliens, waarvan je moet aannemen dat ze beschikken over een ongekende technologie (om de ruimte te overbruggen), zomaar ergens wat gaan “crashen” (wat een staaltje oerdomheid): Om je vervolgens voor te stellen dat men foetusachtige lijken tegenkomt. Alsof een daadwerkelijke intelligentie die de onze ver vooruit is, zulke (in jouw taal) achterlijke fouten zou maken. Toen kwam het schokkende nieuws overigens, er was opeens een film over dode aliens, waar men allerlei organen uit pulkte, (eerder men rommelde maar wat raak), fantastische fake.
  Roswell is één van de plakkerige nonsensverhalen in de ufologie. En dat beweert iemand die daadwerkelijk gelooft in het bestaan van hoge buitenaardse intelligenties.

 10. @ Theo

  Theo, de autopsy-film waar jij op doelt is de zogenaamde ‘Ray Santilli’ film die, zo meen ik mij te herinneren, nog voor een aardige som geld aan de BBC is verkocht. Absoluut een fake, al jaren bekend.

  Doet niets af aan het feit dat er zo ontzettend veel feiten bekend zijn van het Roswell incident dat dit niet domweg als een ‘weerballon’ verhaal kan worden afgedaan. Ik refereer naar het boek wat tot in de detail in gaat op alle feiten en onderzoeken die op het gebeid van Roswell bekend zijn. En daar horen geschreven sterfbed verklaring van Amerikaanse officieren bij. Het hele luchtballon verhaal dat door de Amerikaanse overheid er bij is gehaald is volstrekte onzin. Ook het zomaar ergens crashen van een niet-aardse technologie is iets te kort door de bocht. Maar iedereen mag zijn mening hebben, dat is geen probleem, en dat is ook zeer zeker te respecteren. Alleen moet je een mening over Roswell baseren nadat je beide kanten van het verhaal goed kent. En er is ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Alleen ze worden niet door sceptici gelezen. Je hoeft het niet te geloven, maar weet waar je over schrijft, ken de onderzoeken, de vele betrokkenen, de onafhankelijke gedetailleerde verklaringen van zowel hoge officieren als gewone burgers. Maar als niemand die kent dan is geen gezonde discussie mogelijk.

 11. @ Danny,

  bedank voor je uitleg. Ik heb dat boek niet gelezen, wel is er veel te doen geweest rondom Roswell, allerlei documentaires en verslagen die ik heb gevolgd.
  Wat ik in een ander topic al zei, het ‘hete luchtballon’ argument is vrij algemeen, dat wil niet zeggen dat het altijd opgaat. Maar voor een dagblad die, in een klein bericht, wat melding doet van een UFO waarneming een fijne afdoener (mensen kunnen rustig slapen.) Opvallend aan het Roswell gebeuren is dat het kenmerkende van de gevonden aliens vervolgens terugkomen in tal van ufo-ontmoetingen, en in alien ontvoeringsverhalen. Een psychologische verklaring is daarom niet uitgesloten. Het is moeilijk voorstelbaar, dat je ten ene een technologie moet voorstellen, die lichtjaren kan overbruggen (we weten immiddels dat de aliens niet van de planeet mars komen) of anders te omzeilen (daarover bestaan wat ideeën maar dat is nog zo in de kinderschoenen) en dat ze na arrivatie op bestemming zoiets bizars als een ongeluk krijgen. Wat er verder ook verdoezeld zou zijn..
  Een ander boeiend relaas is dat van bv. Bob Lazar, deze man beweert in een geheime basis te hebben gewerkt, met buitenaardse technologie. En dan zijn er de ‘contactpersonen’ zoals Meiers, en zijn ongebreidelde fansatie. Als je dat allemaal nu eerstmaal aan de kant doet,
  dan is het misschien mogelijk, om je serieus vragen te stellen over de mogelijkheid dat de aarde bezocht wordt door buitenaardsen.

 12. Theo, ik weet niet waarom onze grote fantast en levende tuinkabouter Billy Meier nu in eens bij dit onderwerp wordt betrokken?! Het laat des te meer zien dat de kennis van UFO’s bij sceptici niet veel verder rijkt dan dit soort grappenmakers. Zullen we George Adamski dan ook maar noemen? (Die kon tenminste nog mooie vervalsingen maken.) Billy Meier.. alsjeblieft zeg.

  (Fansatie is nieuwe spelling.)

 13. @ Danny

  In de ufologie staan de beste bewijzen altijd in de laatste bestseller. Het maakt niet uit of eerdere bestsellers van dezelfde auteurs al door de mand zijn gevallen. In hun laatste boek staat altijd de Waarheid.

  De genoemde auteur Donald R. Schmitt publiceerde al meer onbetrouwbare bestsellers over Roswell. Aanvankelijk samen met Kevin Randle, maar die twee kregen onenigheid. Schmitt bleek te hebben gelogen over zijn opleiding. Hij beweerde dat hij een BA- en MA-graad bezat en bezig was met een dissertatie, maar in werkelijkheid had hij nooit gestudeerd en was hij postbode.

  Randle zei over hem: “he will lie about anything. He will lie to anyone … He has revealed himself as a pathological liar … I will have nothing more to do with him.”

  In het boek dat je noemt, komt Schmitt op de proppen met een postume verklaring van Walter Haut, degene die als persofficier een bericht over een neergestorte UFO bij Roswell de wereld in bracht. Hij werd later directeur van een UFO-museum en was bevriend met de fantast Glenn Dennis. In zijn verklaring beweert hij nu voor het eerst dat hij die ufo en de dode aliens heeft gezien. Helaas kunnen we hem daar niets meer over vragen.

 14. @ Rob

  Van die informatie was ik nog niet op de hoogte, en dat is zeker jammer om te horen. Net als met de moord op Kennedy is een doofpot affaire een gecompliceerde situatie om te onderzoeken. Daarnaast is het Roswell incident in 1947 gebeurd, en ondertussen ruimen de nog in leven zijnde getuige zich aardig snel op. Vergeet niet dat de Amerikaanse regering zich in een paar ongemakkelijke bochten heeft gewrongen wat betreft officiële verklaringen van het hele gebeuren. En dat niet iedere getuige aantoonbaar betrouwbaar is wil niet zeggen dat het hele gebeuren daar op niets is gebaseerd. Ik zie nog die docu van History Channel voor me over Roswell waar heel demonstratief een kapotte weerballon uit het archief werd gehaald; ‘kijk, dit is de UFO’. Ja, aan mijn hoela. We praten anno 2011 nog steeds over een weerballon? Is de gehele militaire operatie die daar een paar dagen na het incident op poten is gezet louter en alleen om een ballonnetje? Zijn mensen enkel voor een ballon zwaar geïntimideerd als men over het incident ook maar iets zouden zeggen? Zijn de verklaringen van mensen die daar toen bij betrokken waren allemaal een grote leugen? Waarom en met welk belang? Waarom laten mensen op hun sterfbed een testimonial na dat wat daar toen is gebeurd wel degelijk iets onverklaarbaar was, en dat zij naar eer en geweten getuige zijn geweest van lichamen en wrakstukken? Zou jij daar op je laatste uur aan denken, om nog even een practical joke uit te halen? My point is; Roswell is iets meer dan een paar sterke verhalen uit de losse pols. Of misschien heel anders gezegd, het is niet geheel ondenkbaar dat er daar wellicht iets anders heeft plaatsgevonden dan een simpele weerballon die op een range is neergekomen. (Even in gedachte nemend dat de bewoners van Roswell toen zeer bekend waren met weerballon, het was immers een testgebied waar regelmatig ballonen neerkwamen.)

  Ik denk, als we de discussie breder maken, dat het UFO fenomeen het meer dan waard is om serieus en open te bekijken en te onderzoeken. En niet door er een stigma op te plakken. Als we met de huidige wetenschap al kunnen ‘vermoeden’ dat het zeer onwaarschijnlijk is dat wij de enige in het heelal zijn, dan is het niet geheel onwaarschijnlijk dat het leven daar ons heeft gevonden.

 15. @ Danny
  Het is volgens mij allemaal vreselijk opgeklopt door enkele ufo-auteurs die er hun broodwinning van hebben gemaakt. De beschrijvingen van de spullen die in de buurt van Roswell neervielen, lijken in de verste verte niet op een buitenaards toestel. De eerste vliegende schotels waren in 1947 net in het nieuws gekomen, maar men dacht toen nog niet aan een buitenaardse oorsprong. De eerste ooggetuigen van de wrakstukken bij Roswell spraken over folie, papier, plakband, tape met een bloemmotief, rubberen strips en stokken, maar niet over metaal. Zie onder meer het eerste boek over de kwestie, dat in 1980 verscheen en werd geschreven door Charles Berlitz, die eerder een bestseller over de Bermuda driehoek schreef. Daarin zegt de zus van Jesse Marcel onder meer: “Some of the metal-foil pieces had a sort of tape stuck to them, and when these were held to the light they showed what looked like pastel flowers or designs.” Dat klinkt niet erg buitenaards!

  Veel mensen kunnen zich moeilijk voorstellen dat sterke verhalen over neergestorte aliens uit de duim zijn gezogen. Dat pleit voor hen! Wij zouden zoiets inderdaad nooit doen. Het ligt dan voor de hand om aan te nemen dat dit ook voor andere mensen geldt. Maar helaas is dat niet waar. Ik houd me al ruim 25 jaar bezig met allerlei sterke verhalen en weet inmiddels dat er altijd mensen zullen zijn die zulke verhalen verzinnen, vooral als er een markt van goedgelovigen voor is. Ik ga niet meer af op iemands blauwe ogen.

 16. Ik ben het zeker met je eens dat er altijd mensen zullen zijn die de grootste flauwekul, om wat voor reden dan ook, zullen blijven verkondigen.
  Toch blijf ik ervan overtuigd dat niet alles op een hoop gegooid kan worden. Dat zou te gemakkelijk zijn. Het kan niet zo zijn dat wij alleen in het universum zijn. Wellicht dat de Bijbel of Koran daar van uit gaat, maar ik niet. Afstanden zijn voor ons (nog) niet overbrugbaar. En worden misschien zelfs door sommige voor onmogelijk gehouden. Wij denken immers alleen vanuit ons eigen hokje, maar we kunnen ook niet anders natuurlijk. Maar er van uitgaande dat er intelligenties zoals wij ergens anders leven; ik zie niet in waarom het niet ‘zou kunnen’ dat zij ons niet zouden kunnen bereiken, observeren. Of is deze gedachte te onvoorstelbaar? Wij zouden precies hetzelfde doen als we de kans kregen. Is het zo ondenkbaar dat een afstand niet overbrugd kan worden, dat er levensvormen zoals wij zijn. Ik vind dit niet ondenkbaar en zelfs vooruitstrevend om daar over na te denken i.p.v. te blijven hangen bij wat zwendelaar numero 85 weer eens uit z’n hoge hoed tovert; ‘kijk, zie je wel, allemaal flauwekul’. Het zou zonde zijn als we na 99 vervalsingen net die ene authentieke op een en dezelfde hoop zouden gooien.

 17. Danny,

  ik ben het met je eens, (dat je niet moet uitsluiten)
  je hebt het ook over observeren. Dat zou een aardse ruimtereiziger wellicht ook doen, laten we afspreken over 1000 jaar. Daarin ligt het groot verschil met de opvattingen van Coen Vermeeren of Steven Greer, dat buitenaardsen uitsluitend hier zouden zijn (dit gewoon even aangenomen) om te observeren, te onderzoeken. Neen, ze zijn gekomen als redders van de aarde, ze komen de wereld hun ver vooruitzijnde techniek overhandigen, ze komen als helpers en redders. In die zin is het UFO geloof zeer goed vergelijkbaar met de Messias gedachte. Naarmate mensen blijkbaar meer het geloof verliezen krijgt het de plaats van aarde reddende buitenaardsen. Die waarschijnlijk ook ooit zouden hebben ingegrepen in de aardse evolutie, om uit genenmateriaal de mens te creëren. Punt is dat ik persoonlijk al helemaal niet geloof in enige wereldreddende functie van technische vooruitgang alhier. Laat staan dan een buitenaardse technologie de wereld zou/zal redden. Ik zie dit soort ufogeloof als plaatsvervanger van religie.

  Blijkbaar gaat het niet alleen om de vraag of buitenaardsen de aarde bezoeken, maar vooral wat daarbij hun doel is. Laatste zou voor menige ufo ‘gelovige’ wel eens teleurstellend kunnen zijn.
  Waarom zouden ze een moment willen ingrijpen in de aardse evolutie? Dat soort vragen hebben toch belang.

 18. @ Theo

  De ‘mogelijke’ aanwezigheid van buitenaardse bezoekers roept dat soort vragen bij veel mensen op. En ook ik geloof ook zeker niet in dat zij hier naartoe zouden komen om ons te redden. Van wat eigenlijk? Ik ben het zelf meer eens met de theorie van Stephen Hawking, dat de mogelijkheid bestaat dat er geenszins goede bedoelingen zijn. Of misschien anders gezegd, geen bedoelingen waar wij enig voordeel uit halen. En alhoewel er nog flink wat raadsels uit het verleden op dit moment moeilijk te verklaren zijn, hangt een theorie als van Von Daniken ook als los zand aan elkaar. Alhoewel het wellicht toch een andere kijk op bepaalde zaken geeft. Veel oude religies schrijven over goden die van de sterren/uit de hemel kwamen en hun hemelwagens. Als dergelijke omschrijvingen niet op pure fantasie zijn gebaseerd, maar omschrijvingen waren van wat zij werkelijk zagen geeft dit een ander beeld op religie. Natuurlijk zijn hier geen enkele bewijzen voor, maar wat ik er wel interessant aan vind is dat het een nieuw inzicht geeft, wellicht geen antwoord of oplossing, maar een overpeinzing die de moeite waard is; want worden wij misschien al niet heel lang al bezocht door hogere intelligenties? En zijn deze door onze voorvaderen wellicht voor goden aangezien? Is het UFO fenomeen niet iets van alle tijden, en geen cultureel fenomeen van de moderne tijd? Want waarnemingen van UFO’s (wat het ook moge zijn) zijn niet rond de tweede wereldoorlog begonnen. AL in de victoriaanse periode werd er al een golf van zogenaamde ‘luchtschepen’ waargenomen, nog voor de zeppelin.
  Maar terugkomend op buitenaardse die hier zouden zijn om als Messias de wereld te redden, het lijkt mij niet waarschijnlijk. Maar dat is wat veel mensen willen horen, het onderbewuste grote verlangen naar verlossing van iets of wat dan ook. Maar die verlossing zal toch uit ons zelf moeten komen. De menselijke natuur is onstabiel en onbetrouwbaar, we zouden niet in staat zijn om dergelijke bezoekers in vrede te ontvangen denk ik. Als er morgen een vliegende schotel op het prachtige gazon van het witte huis zou landen, zal er een grote kooi omheen gegooid worden, en de inhoud zal naar een donkere kelder afgevoerd worden en in het geheim tot in detail worden uitgeplozen. Dan hebben we weer wat nieuws om over te speculeren.

 19. Leuke discussies, val er een beetje te laat in.
  Nog niet zo lang geleden las ik in een interview met een Nobelprijswinnaar, de naam ben ik kwijt maar hij was quantumfysicus,dat op quantumniveau ruimte en tijd niet (meer) bestaan. Dat opent toch ongekende mogelijkheden tot supersnelle verplaatsing. Wie weet zijn die buitenaardsen al tamelijk doorkneed in deze materie….

 20. Tja, Tja op kwantumniveau (en misschien nog wel vele machten van 10 beneden dat van gewone kerndeeltjs). Vliegen lopen ondersteboven over het plafond dus dat zouden wij misschien ook wel kunnen?

 21. Goed werk mensen! Iemand die stripboekverhalen van ufo’s tot waarheid maakt of wilt onderzoeken moet bij voorbaat gestopt worden. Dit remt enkel al het gezond wetenschappelijk onderzoek waaraan we werkelijk geld moeten besteden.

 22. Ik weet dat er wereldwijd wetenschappelijk goed gedocumenteerde UFO waarnemingen zijn gedaan. Dat zijn de “echte” UFO gevallen, die onderwerp mogen zijn van open wetenschappelijk onderzoek. Rob Nanninga beperkt zich tot twijfelachtige figuren en dubieuze meldingen, waar iedereen al lang vraagtekens bij heeft gezet. Hij maakt het zich gemakkelijk. Bovendien doet hij een persoonlijke aanval op dr. C. Vermeeren.
  Het opstel van dhr. Nanninga is niet sceptisch in de ware zin van het woord. Het ontbeert academische kwaliteit en is desinformatie.

 23. @ Ulbe

  Vermoedelijk heeft u de lezingen van Coen Vermeeren niet beluisterd en heeft u zijn recente artikel “Ufo’s voor dommies” evenmin gelezen. Anders zou u weten dat Vermeeren zich voortdurend beroept op “twijfelachtige figuren en dubieuze meldingen” en zeer ongeloofwaardige complottheorieën verkondigt (nog veel meer dan in het blog staan). Lees hierover mijn artikel “Ufo’s op de maan – complottheorieën van dr Coen Vermeeren” in de nieuwste Skepter, nr. 24/2, p. 11-17. http://www.skepsis.nl/cover.html

  Mijn blog richtte zich op de ongefundeerde beweringen van Vermeeren en niet op de persoon. U noemt het “desinformatie”, maar dat kunt vast niet onderbouwen!

 24. Het is altijd lastig om zorgvuldig te lezen. Ik beweer slechts dat er wereldwijd wetenschappelijk goed gedocumenteerde UFO waarnemingen zijn gedaan. Hieruit hoort logischerwijs voort te vloeien dat het UFO onderwerp met respect behandeld moet worden. UFO’s zijn kennelijk een reëel verschijnsel! Ik pleit slechts voor een open wetenschappelijke houding en voor goed onderzoek.
  Een paar willekeurig voorbeelden van m.i. goed gedocumenteerde waarnemingen wil ik ook wel geven:
  1. Foo-fighters tijdens WOII (Duitsland);
  2. Hessdalen light fenomeen (Noorwegen);
  3. Disclosure project (USA);
  4. UFO golf België (1989);
  5. Japan Air Lines Flight (Canada, 1986)
  6. Cometa rapport.

  Desinformatie is bijvoorbeeld het aanhalen van alleen en uitgerekend Clifford Stone als zijnde de enige niet echt geloofwaardige getuige in het Disclosure Project. Daarbij de getuigenissen van tientallen andere wel stabiele en geloofwaardige getuigen negerend.

 25. @Ulbe

  In dat lijstje dat je geeft, gaat in zo op het eerste gezicht om (verzamelingen) van waarnemingen van piloten e.d. Probleem met al die meldingen is dat er helemaal geen bij zitten waar je op iets anders af kunt gaan dan getuigenverklaringen. Hoewel er vaak beweerd wordt dat er ook op radarbeelden wat te zien zou zijn, komt er nooit een afbeelding daarvan naar boven. En als er dan een keer fysiek bewijs lijkt te zijn, zoals die foto van de UFO in België, blijkt die fake.
  Waar moet je dan beginnen met wetenschappelijk onderzoek? Je kunt natuurlijk al die getuigenissen verzamelen, maar meer dan een verzameling verhalen wordt het niet. Je kunt daar natuurlijk wel interessant taalkundig en historisch onderzoek naar doen.

  In sommige gevallen (o.a. van casus die in dat COMETA rapport staan) is het overigens heel goed mogelijk om aan te tonen dat de getuigenissen niet kunnen kloppen. Ze zijn vaak niet consistent in de beschrijving van normale zaken en dan wordt het lastig om ze voor de ‘bijzondere’ zaken serieus te nemen. Ook worden de verhalen later behoorlijk aangedikt. Waarschijnlijk niet geheel toevallig als er weer eens een TV serie over UFO’s gemaakt moet worden of een journalist een boek erover publiceert.

  Die Hessdalen lichten zijn van andere orde, ik dacht niet dat er veel discussie over is dat die er echt zijn. De precieze verklaring voor het natuurlijk fenomeen ontbreekt vooralsnog, hoewel er een aantal theorieën geopperd zijn.

 26. @ Ulbe

  Mijn blog ging over de beweringen van Coen Vermeeren, die aan de weg timmerde via lezingen voor Studium Generale en in Nederlandse ufokringen wordt bejubeld. Vermeeren verwees meermaals naar Clifford Stone als een “key witness”, omdat Stone uit eigen ervaring kon vertellen dat de aliens niet vijandig zijn. Ook populaire ufosites zoals ufowijzer.nl hebben de verhalen van Stone kritiekloos overgenomen. Waarom is het “desinformatie” als ik hier vraagtekens bij plaats?

  Ook Philip Corso was in de ogen van Vermeeren een “key witness”, omdat hij uit eigen ervaring zou kunnen bevestigen dat de buitenaardse technologie al lang op aarde beschikbaar is. In mijn artikel in Skepter (24/2) kan men nog meer voorbeelden vinden van onbetrouwbare verklaringen die door Vermeeren voor zoete koek worden geslikt.

  U heeft wellicht in de eerste plaats belangstelling voor ufowaarnemingen die tot nu toe niet goed konden worden verklaard. Die zijn er inderdaad, maar dat stadium is Vermeeren al lang voorbij, evenals de vele ufologen die tegenwoordig vooral belangstelling hebben voor complotten en aliens.

  Steven Greer, de leider van het Disclose Project, lijkt me ook geen man die je serieus kunt nemen. Ook in het Cometa-rapport staat veel onzin, terwijl de Belgische oud-generaal De Brouwer in 2010 nog een hoofdstuk voor een ufoboek schreef waarin hij beweerde dat onderzoek had uitgewezen dat de bekende ufofoto uit Petit-Rechain ‘not faked’ was, hoewel er al lang veel twijfels over bestonden en de maker van de foto vorig jaar bekende dat de driehoekige ufo op zijn foto van piepschuim was.

  Voordat het ufo-onderzoek weer enigszins serieus kan worden genomen, moeten we eerst afrekenen met een heleboel opgeklopte onzin, die tegenwoordig de boventoon voert. Bent u dat met mij eens?

 27. Wereldwijd zijn er honderden wetenschappelijk goed gedocumenteerde UFO-meldingen gedaan. (Zie bijvoorbeeld dr. Richard Haines.) Ufo’s zijn een reëel verschijnsel en goed en openbaar wetenschappelijk onderzoek is logisch en dringend gewenst. De aandacht voor allerlei randverschijnselen vind ik desinformatie. De ene keer is dat goedbedoeld en de andere keer is het doelbewust om de aandacht van de kern af te leiden. Meer heb ik er niet over te zeggen. Einde discussie wat mij betreft.

 28. Twee jaar geleden heb ik mijn visie op UFO’s al gegeven.

  Deze discussie suddert intussen al die tijd door! Laten we het eens omkeren: er is al onderzoek gaande, tot en met het SETI project van NASA.

  We weten dus met grote zekerheid dat : UFO’s ongeïdentificeerd zijn (letter U), door de lucht vliegen (letter F) en objectief kunnen worden waargenomen (letter O). We hebben veel foto en film-materiaal, maar wanneer er weer één opduikt, zijn we altijd weer verrast.

  Er zijn mensen, die de boodschap van UFOnauten doorkrijgen (andere planeten, sterren, zelfs melkwegstelsels). Die boodschap is: pas op met de aarde en elkaar. Zelfs (Ashtar Commando) zijn vloten in de buurt om evt. de aarde te redden/ in te grijpen.
  Dus we weten al veel. Maar nog steeds blijven UFO’s ongrijpbaar.

  Als bestaand onderzoek ons al evenveel heeft gebracht, als vermoed werd in de veertiger/vijftiger jaren, zal toekomstig onderzoek niet wezenlijk méér opleveren.

  UFOlogie is dus: Energie en Aandacht kieperen in de bodemloze put van de menselijke eigenschap: bevrediging van onbestemde nieuwsgierigheid. Met UFO-goeroe’s en al.

  TVDS

 29. Wat iemand bijv. kan overkomen, is een plotselinge licht-indruk of lichtflits, bijv. in een eentonige, trance-verwekkende omgeving. Dat wordt dan als UFO uitgelegd. Een zwager van mij zag in de jaren 80 tijdens een autorit in de IJsselmeerpolders “een lichtgevend kruis voor zich op de weg, het was er ineens en daarna was het er ineens niet meer”. Dit is waarschijnlijkst een trance-fenomeen, en zo’n figuur heet een entoptisch symbool (ontstaat wsch. in de visuele cortex). In de grottenkunst van Frankrijk en Spanje zie je vele van zulke afgebeeld: ook shamanen van 25.000-10.000 jaar geleden wekten deze effecten in religieuze trance-toestand bij zichzelf op.

  Erich von Daniken is veel te hard aan de haal gegaan met deze grottenkunst door allerlei (ook concretere) optekeningen van trance-verslagen tot ruimtevaart-verslagen van de oertijd te verklaren.

  Geen kwestie van (prehistorische) ruimtevaart dus. TVDS

 30. Velen van ons mensen willen graag allemaal de feiten. De fictie heeft helaas de overhand.
  Er lopen heel wat fantastico’s rond op deze planeet op alle niveaus, Wat het allemaal zeer
  verwarrend maakt en ook verstorend werkt voor de serieuze zoektocht naar buitenaards leven.

  Alles wat leeft op aarde heeft zuurstof nodig (er zijn uitzonderingen) en heeft op een
  een of andere manier een stofwisselingssysteem. Men heeft geconcludeerd dat deze systemen van leven
  elders in het heelal te vinden zouden kunnen zijn. Maar het is aannemelijk dat er totaal andere systemen
  bestaan die niets met onze biologie en technologie te maken hebben, omdat de mogelijkheden op o.a.
  deze gebieden net zo oneindig zouden kunnen zijn als het Heelal zelf. Ons brein zoals het nu is
  zal dit nooit kunnen bevatten.

  Ons denken gaat uit van de aardse systemen, dit is wat wij nou eenmaal kennen en uit bestaan. Ook zetten we onze mensheid
  altijd centraal in alles. We zijn natuurlijk erg ijdel. De nieuwe
  ontdekkingen die we gaan doen zouden dan weleens behoorlijk shocking kunnen zijn.

Reacties zijn gesloten.