Coen ‘UFO’ Vermeeren onder toezicht

De voorzitter van Skepsis, prof. dr. ir. Frans Sluijter, schreef naar Delft over Coen Vermeeren. De rector magnificus schreef terug: hij gaat persoonlijk toezicht op Vermeeren houden.

Als alumnus van Delft maar ook onder vermelding van zijn voorzitterschap, maakte Sluijter zijn zorgen kenbaar aan de rector magnificus van de Technische Universiteit Delft over de schade die Coen Vermeeren aan de reputatie van de TUD brengt. Sluijter verwees naar de blogartikelen op deze site over de lezingen van Coen Vermeeren en het perpetuum mobile.

Ongetwijfeld heeft ook de redactieraad van het Studium Generale actie ondernomen. De rector magnificus heeft teruggeschreven dat meerdere personen zich tot hem hebben gewend met vergelijkbare zorgen. Zelf heeft de rector ook inlichtingen ingewonnen, onder andere door met Coen Vermeeren zelf te spreken.

Het College van Bestuur is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat Coen Vermeeren zich (doelbewust) begeeft op het grensvlak van wetenschap en fictie, waarmee hij het risico loopt de TU Delft en haar wetenschappelijke activiteiten in een verkeerd daglicht te stellen.

De gekozen oplossing is dat Coen Vermeeren in feite onder toezicht gesteld wordt door een commissie bestaande uit de rector zelf als voorzitter en de decaan van de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) en een hoogleraar ethiek als overige leden.

De rector besluit:

“Ik vertrouw erop dat wij hiermee uw gevoelens van bezorgdheid hebben kunnen wegnemen.”

Volgende blogartikel
Voorgaande blogartikel

71 gedachten over “Coen ‘UFO’ Vermeeren onder toezicht”

 1. @ G. de Boer

  Pim van Lommel schrijft boeken die wereldwijd gelezen worden. Wellicht heeft dat uw wrevel opgewekt. Dat is dan jammer voor u, maar we leven in een vrij land. Wie de bewijslast heeft, is een geheel subjectieve zaak.
  En wat er her en der tegen Pim van Lommel ingebracht wordt, heeft nog steeds geen goddelijke status bereikt qua bewijskracht. Fijn dat uw wereld zo overzichtelijk is, maar ik denk dat de werkelijkheid nou net een tikkeltje complexer is.

  En laat het hierbij, want we hebben het over Coen Vermeeren, niet over Pim van Lommel.

 2. G. de Boer,

  – of topic –
  Hoe meet je ‘subjectieve ervaringen’?
  dat moet zelfs voor een hersendeskundige als Swaab een probleem zijn, een MRI scan meet hersengolven, en kan niks zeggen over ervaringen. Dus ik betwijfel of zelfs Swaab teneinde kan zeggen of iets, als een ziel, bestaat of niet. (Swaab ontkent zelfs het bestaan van bewustzijn.)

  Je zou best eens een definitie willen hebben, een omschrijving van bv. JW. Nienhuys of R.Nanninga, over wat een sceptische houding nu is. Of van u.
  Als je uitsluitend fenomenen gebruikt, om deze af te wijzen, en teneinde om vooral je eigen wereldbeeld onaagetast te laten, ben je dan met goed onderzoek bezig? Waarom kan iemand niet zeer sceptisch zijn, en toch openminded (zonder meteen in de richting van new age fantasten en esoterie te belanden)?

  Noem het een soort agnostische houding in de zin van ‘niet weten’. (Of maakt u me wijs dat men álles weet?) Dat daarom ook verschillende opties openlaat. Afijn, volgens u zal dat wel een contradictie inhouden. Ik kan me daar echter goed in vinden.

 3. Theo,

  Sorry, voor de late beantwoording. Ik dacht eerder dat de bijdrage op 22.10 van Sten was.

  Hoe we ’subjectieve ervaringen’ meten? Ik denk dat de wetenschap daar niet zo veel mee kan. Daar wordt wel tegenin gebracht dat bij bestudering van sociaal gedrag het uitsluiten van subjectieve ervaringen een objectieve benadering ook beperkt. Met subjectieve ervaringen kan een ander echter niet zo veel aanvangen. Dus dat lijkt geen goed uitgangspunt.

  Maar je bedoelt wellicht hoe we dat echt meten. Wel, voor Swaab is het geen vraag want hij wil het blijkbaar helemaal niet weten. We kunnen allerlei fysiologsche zaken meten. Daar valt uit af te leiden of iemand zich mogelijk beroerd voelt maar ik betwijfel of je zo iets als een uittreding kunt meten.

  De ‘ziel’ is een woord dat de wetenschap niet gebruikt. Je bedoelt bewustzijn. Bewustzijn is een product van het functioneren van het brein en ik dacht vooral van de toplaag, de cortex, een soort schakelkast die bepaalt of een aardig idee uit lagere hersendelen wel echt een goed idee is voordat we het uitvoeren. Bij mensen tot ca 25 jaar functioneert dat nog wat gebrekkig. Vandaar ook zo veel ongevallen bij jonge chauffeurs op de weg.

  Dat SWAAB ontkent dat er een bewustzijn bestaat betwijfel ik. Ik vermoed dat hij wat anders bedoelt. We denken dat we dingen bewust kunnen doen maar de wetenschap kan daar geen bewijs voor vinden. Het brein start zelf een handeling en van die handeling wordt de persoon zich wel of niet bewust. We worden eigenlijk nauwelijks van iets bewust. Kan ook niet want de capaciteit van dat bewustzijn is zo enorm klein. In computertermen zoiets als 30 bit. Ra-ra, hoe blijven we dan in de benen in deze ingewikkelde samenleving? Ook daar heeft de wetenschap een antwoord op.

  Wat we hier met een ‘sceptische houding’ bedoelen staat denk ik op de Homepage van deze site.

  De opvattingen en goede bedoelingen lopen wat door elkaar hier, heb ik soms het idee. Skepsis wil onzin aan de kaak stellen en dat vinden we vast allemaal goed, maar buiten de onzin en de wetenschap om is er nog een terrein dat onbekend is (nog) niet bewezen kan worden, subjectieve ervaringen, fantasy en nog zo een en ander. Ik denk dat dat iets te veel van het goede is, dat past niet echt bij elkaar. O ja, ik moet ook nog ‘openminded’ zijn. Waar voor dan? Voor iets dat onbekend, niet bewezen, subjectief en fantasy is? Daar is mijn bewustzijn veel te klein voor. Dat past allemaal niet in die 30 bit/sec. In zekere zin beschermt mijn brein me dus voor te veel onzin 🙂

 4. Ik heb twee bijdragen verwijderd, omdat ze zich begaven op het terrein van persoonlijke opmerkingen.

 5. G. de Boer,

  nog één opmerking, want JW Nienhuys zal het niet waarderen dat het teveel of topic is -en terecht-.

  U zegt ‘ik moet ook nog openminded zijn. (ps. u móet niets :-)) Waarvoor dan, voor iets dat onbekend, niet bewezen’ – et cetera is.
  Is daar niet ook elke goede wetenschap mee begonnen?
  Door iets dat onbekend is en onbewezen om te vormen tot bewijs? Of wat onbekend is fantasy is, dat moet u eerst bewijzen, maar u merkt zelf al op ‘daar is mijn bewustzijn veel te klein voor’.
  (p.s. ik wil niemand overtuigen hoor, misschien moet de term openminded anders worden begrepen.)

 6. Theo,

  Het lijkt me beter dat we terug gaan naar het onderwerp ‘Coen onder toezicht’. Onder toezicht van aliens stond hij al dus nu ook onder toezicht van de TUD.
  Je kunt erop wachten dat als hij zijn tournee in Nederland achter de rug heeft hij daarna de grens overgaat. (Samen met Van Lommel exporteren we dan wel wat veel Dutch-nonsense.) Wat we nog niet genoemd hebben
  is dat mensen als Vermeeren (maar ook Greer en Van Lommel) geen schroom lijken te kennen om hun visie luid en duidelijk uit te dragen. Er zijn meer mensen die ervan ‘overtuigd’ zijn dat de aliens onder ons zijn maar dat niet hardop durven te zeggen. Dat geldt niet voor Vermeeren en Greer. Bij Greer voert dat bijvoorbeeld terug op een gebeurtenis zoals hierboven op 13 dec. 12.55 beschreven door Rob Nanninga. Kan Greer misschien iets waarnemen wat wij niet kunnen waarnemen, of neemt zijn brein een loopje met hem (en ons)?

 7. Binnenkort een lezing bij de TU Delft, georganiseerd door de faculteit LR (toeval?) :
  http://www.vsv.tudelft.nl/en/node/638
  Dick Korf is uitgenodigd om te praten over ‘de zin en onzin van nulpuntsenergie’.
  En Dick Korf kennende gaat de lezing alleen over onzin, hij schrijft namelijk bv. voor deze onzinsite :
  http://www.nulpuntenergie.net/index.php/contact.
  Ik heb sterk de indruk dat Coen ‘ufo’ vermeeren nog steeds z’n realiteitssschuwe vriendjes probeert te promoten in Delft.
  zie ook :
  http://www.freeenergy4all.nl/welkom/ontwikkelingen

 8. henk

  Inderdaad.
  ‘Freeenergy4all’ is trouwens niet echt voor ‘free’, want je wordt meteen al gevraagd om te doneren.

  Filmpje over de perpetuum mobile zojuist bekeken (zie link bovenaan). Het ding maakt zoveel herrie dat iedereen al lang blij is dat ie weer snel uitgezet wordt. Een duurproef zit er alleen al om die reden niet in. Verder is het wachten op het moment dat iemand zijn vingers kwijtraakt in die niet afgeschermde propeller. Of zou dat bedoeld zijn om skeptici op afstand te houden. Gezien de historie van de perpetuum mobile is het opnieuw opmerkelijk dat Coen zich hiervoor inzet.

 9. @ G. de Boer Als een lopend vuurtje verspreidt zich dat
  genoemde YouTubefilmpje waarop Yildiz z’n perpetuum mobile aan de
  Delftse ingenieurselite toont. Ga naar
  http://www.ufowijzer.nl/Energie.htm en daar kun je zien dat men
  inmiddels genoeg geld heeft ingezameld voor de aankoop van een in
  Ierland ontwikkeld perpetuum mobile. “Ook op de TU Delft is er
  belangstelling voor het fenomeen” staat er. Door op op
  “belangstelling” te klikken kun je dat Yildizfilmpje dan weer te
  zien krijgen. Het nieuwe en subtiele aan die Ierse perpetuum mobile
  (zie http://www.steorn.com/skdb/oedu/) is dat ie niet met de
  gebruikelijke tamtam als leveraar van “free energy” wordt
  geadverteerd. In plaats daarvan wordt er een rookgordijn van
  technische terminologie opgetrokken. “… that a time-variant
  magnetic interaction leads to a non-conservative energy result”
  staat er. Dat “a non-conservative energy result” is een
  ingewikkelde manier om te zeggen dat men ontsnapt is aan de greep
  van de eerste hoofdwet van de thermodynamica (energiebehoud).
  Onderaan de pagina staat een waslijst van apparatuur en
  vaardigheden die men nodig heeft om te kunnen zien hoe die doos van
  400 Euro de meest fundamentele natuurwet breekt. Je hoeft er niet
  overdreven skeptisch voor te zijn om te gaan vrezen dat de
  consument die doos niet aan de gang zal kunnen krijgen en dat het
  bedrijf zich dan achter al die woordenbrij en specificaties zal
  verschuilen. De TU Delft heeft een internationaal een heel goede
  reputatie. Het is heel jammer dat de geloofwaardigheid van een
  topuniversiteit nu her en der wordt gebruikt om investeerders aan
  te trekken voor hele twijfelachtige projecten. Het kan de TU
  beschadigen als al die grote en kleine investeerders straks een
  illusie armer en een deceptie rijker zullen zijn.

 10. @Martin Bier

  Inderdaad veel belangstelling. De aanschaf van Ufowijzer moet nog getest worden als ik het goed begrijp.

  Kom ik je naam mischien tegen op de pagina van argusoog?
  http://www.argusoog.org/2010/04/the-yildiz-all-magnetmotor-presentatie-aan-de-tu-delft-op-20-04-10/

  Een zekere ‘Gerard’ (iets verder naar beneden) suggereert onder ‘Reacties’ dat hij het ontwerp van Yildiz als schoolproject heeft gebouwd, en geeft ook een oplossing voor het ‘dodepunt’ moment. Maar of we hier over hetzelfde ontwerpen praten…?

  @henk
  ga het interview beluisteren.

 11. @henk Ik heb je argusoogradio link beluisterd. Belangrijk
  genoeg om hier iets van weer te geven. http://tinyurl.com/39prnua
  De ufo-interesse bij Coen ontstaat als studenten vragen beginnen te
  stellen over ufo’s. Met name de opnamen vanuit de spaceshuttles
  waarop bizarre dingen te zien zijn, trekt Coens aandacht. Het sprak
  hem aan dat piloten, astronauten en verkeersleiders hierover
  rapporteren. Dit zijn mensen die in mijn vakgebied wat voorstellen,
  zegt Coen, en daarvan kun je niet zeggen dat dit mensen zijn die
  niet weten waar ze het over hebben. Dit zijn betrouwbare getuigen.
  En het zijn deze getuigen die zeggen dat de aliens onder ons zijn.
  En dat wij (de mens) oorspronkelijk van buiten de aarde komen. Coen
  neemt deze verhalen slechts over, zegt hij. Het is dus niet zijn
  verhaal maar hij geeft een samenvatting van wat hij hoort, zegt
  hij. Hij denk dat de huidige wetenschappers niet in staat zijn de
  huidige problemen in deze wereld op te lossen (klimaat, energie
  etc.). Alleen daarom is het zinnig om de hulp van buitenaf (aliens)
  te accepteren. Hij zegt dat de wetenschap geen probleem heeft met
  het idee dat er buitenaards leven bestaat. Daar is ze wel van
  overtuigd, zegt Coen. Probleem is dat onze eigen natuurkunde het
  reizen van ufo’s onmogelijk maakt. Maar die ufo’s zijn hier wel,
  zegt hij. Dus klopt onze natuurkunde dan wel, vraagt Coen zich af.
  Veder zegt hij dat de aliens oplossingen hebben aangeboden die wij
  niet accepteren. Coen zegt dat de meeste studenten open staan voor
  het onderwerp. De kritiek van anderen zoals Skepsis wordt met geen
  woord genoemd. Maar hij vertelt nog meer. Zie de link.
  http://tinyurl.com/39prnua

 12. Ik weet niet of iemand dit artikel nog leest nu het van de hoofdpagina is verdwenen, maar goed ;
  De website ‘wanttoknow’ (zoiets als Niburu) zegt in samenwerking met de TU delft dit te organiseren :
  http://www.dezebra.com/sg/publiek/agenda.asp?courseID=669
  http://www.wanttoknow.nl/overige/de-kosmos-verandert-ons-zo-boven-zo-beneden/
  Een lezing van Susan Rennison over ‘ruimteweer dat ons DNA gaat veranderen’.

  Er is waarschijnlijk helemaal geen toezicht of controle op de onzin waar Coen ‘ik geloof alles’ Vermeeren via Studium Generale reclame voor maakt.
  Gelukkig kun je ook in Enschede of Eindhoven naar de TU.

 13. Dankzij het vreselijke/fantastische internet zijn mensen in staat hun buitenissige talenten te ontdekken.

 14. Het rommelt blijkbaar nogal in Delft. Aan de Faculteit Luchtvaart- Ruimtevaarttechniek stond er voor deze woensdag een voordracht van Dick Korf (op zoek naar investeerders/kopers voor z’n 3 kW nulpuntsenergietoestel – http://www.freeenergy4all.nl/welkom/ontwikkelingen) gepland. “Voordracht georganiseerd door
het Luchtvaartdispuut van de VSV Leonardo da Vinci, 
i.s.m. Studium Generale – TU-Delft” zie ik op

  http://www.wanttoknow.nl/overige/vrije-energie-energie-van-de-toekomst/

  Maar nu is die voordracht blijkbaar geannuleerd en komt er op latere datum een “duolezing” met een “co-referent.” Die laatste dus in het kader van de “kritische reactie uitgaande van gangbare wetenschappelijke opvattingen op dit terrein.” Dit is tenminste wat ik lees op:

  http://www.vsv.tudelft.nl/en/node/637

  Verder zag ik dat Coen Vermeeren en Dick Korf hun boodschap nu ook via de ether uitdragen:

  http://www.healingsoundmovement.com/news/44/zondag-30-januari-hsm-radio-in-gesprek-met-dick-korf.html

  Martin Bier

 15. @Martin,

  Healingsoundmovement is de website van ‘Drs.’ John Consemulder, een DJ die geld probeert te verdienen in het new age circuit. Z’n radio-uitzending is alleen over het internet te horen en grossiert in complotters, kwakzalvers en andere oplichters, o.a. :
  David Icke, Micha Kat, Ty Bollinger, Judith Moore, John Coughlin, Andreas Moritz, Susan Joy Renniston, Dick Korf en nu ook Coen Vermeeren van de TU Delft.
  Ik denk niet dat de TU trots is om in dat rijtje vermeld te worden.

 16. Ik zie op de agenda van Healingsoundmovement dat ook Désirée Röver (hij spelt haar naam fout) en Gert Schuitemaker (een orthomoleculaire apotheker) van de partij zijn. Ook staat Peter Tummers, van All Resonance Information Energy Synergetics (ARIES Ethernity Foundation), die zich Quanta-Impressionist noemt erbij.

 17. @ A. Atsou-Pier

  Twee weken geleden heb ik die video van bijna een uur waar Coen Vermeeren wordt geinterviewd ook bekeken. Aan het eind zegt Coen dat z’n critici het gesprek met hem over de UFOs uit de weg gaan. Maar als hoofd van het Studium Generale van de TU Delft heeft hij een podium tot z’n beschikking waarop hij zelf het gesprek kan opstarten. Vooralsnog worden er vanaf dat podium veel niburu.nl-achtige verhalen afgestoken. Veel leuker en interessanter zou het zijn om daar, bijvoorbeeld, eens een paneldiscussie te houden met enerzijds o.a. Coen en anderzijds lieden als Wim van Utrecht (van http://www.caelestia.be/about.html) die een iets andere kijk hebben op het UFO-fenomeen.

Reacties zijn gesloten.