Exit homeopathie met indicatie?

VSM mag ook van de Raad van State geen homeopathie met indicatie meer verkopen. Bijna vijf jaar wist het bedrijf de verkoop van diverse al dan niet verdunde homeopathische middelen te rekken, maar nu is het juridische tegengestribbel afgelopen.
(Foto: De voormalige VSM-kruidentuin, thans ‘Hortus Naturalis’.)

De geschiedenis van de regels over homeopathische middelen is lang en gecompliceerd. Europese regelgeving hierover zegt, kort samengevat: je moet bewijzen dat een middel werkt, maar als het hoogverdund en homeopathisch is dan hoeft dat niet, maar dan mag je er ook geen indicatie op zetten, dus er mag niets op staan dat ook maar enigszins kan worden opgevat als een aanduiding waarvoor het helpt.

Allerwegen wordt in Europa de hand gelicht met deze regels. In Nederland kreeg de homeopathische lobby gedaan dat ze wel indicaties mochten geven, als ze er maar een disclaimer bij zouden zetten dat er geen wetenschappelijk bewijs was. Dat was om de Nederlandse homeopathische industrie te helpen. Toen de Nederlandse homeopathische fabrikanten vervolgens met de wet in de hand bij de Raad van State betoogden dat de combinatie indicatie+disclaimer onwettig was, kregen ze gelijk, maar toen heeft de Nederlandse regering meteen een eind gemaakt aan die uitzonderingsregel.

Nou ja een eind, het begon ermee dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de fabrikanten sommeerde om bewijzen in te leveren. Toen die niet kwamen, is bij wijze van proef de handelsvergunning van één middel ingetrokken (medio 2008), uiteraard na een hoorzitting en andere formaliteiten. De fabrikant VSM maakte daar bezwaar tegen bij het CBG, het bezwaar werd verworpen, vervolgens oordeelde de rechtbank ook dat het CBG in zijn recht stond. Vervolgens ging VSM daartegen weer in beroep bij de Raad van State, die op 18 april 2012 uitspraak heeft gedaan en dat beroep heeft afgewezen (zie ook hier voor een samenvatting). Allemaal tamelijk voorspelbaar, want de wet is eigenlijk kristalhelder. Voor details over de geschiedenis tot vier jaar terug, zie de website van de VtdK.

VSM-pareltjes

Toch is de beslissing van de Raad van State zeer de moeite van het lezen waard (het juridische jargon is natuurlijk wel even wennen), speciaal vanwege de pareltjes van argumentatiekunst van VSM. Zo is wat al voor 1 januari 1994 wettelijk was geregistreerd, vrijgesteld van al deze verplichtingen. Welnu, zei VSM, ons Rinileen was toen al in de verkoop. Maar daar trapte de Raad van State niet in. Er was toen helemaal geen registratie nodig voor homeopathische middelen, dus er was geen registratie. Verder voerde VSM aan

dat ten onrechte meer gewicht is toegekend aan het volksgezondheidsbelang van patiënten en consumenten dan aan het belang van producenten om hun producten op de markt te kunnen houden.

Dit moet men even goed lezen om de portee hiervan te begrijpen. De gezondheid en de portemonnee van de burgers zijn natuurlijk belangrijk, maar ook heel belangrijk is het recht van de fabrikant om die consument voor te liegen en zo diens geld binnen te harken, en het is gewoon onbehoorlijk bestuur als de regering niet in de eerste, tweede en derde plaats denkt aan de kassa van zulke kulverkopers. Dat is toch wat er staat? Ook hier trapte de Raad van State niet in.

De Raad van State merkt dan ook op dat VSM best wel Rinileen mag verkopen, als ze er maar geen indicatie op zetten.

VSM heeft ook betoogd dat ze het bewijs van therapeutische werking niet kunnen leveren omdat zulks te kostbaar is.  Het bedrijf betoogde: Er zouden

zich methodologische hindernissen voordoen bij het bewijzen van de therapeutische werking van homeopathische geneesmiddelen met preklinische en klinische gegevens en dat het vooral de hoge onderzoekskosten zijn die het feitelijk onmogelijk maken om het noodzakelijke bewijs te leveren.

Dit wil de Raad van State wel geloven, maar het is geen argument om toch het beroep gegrond te verklaren. Maar het is niet waar.

Niet onbetaalbaar, maar onmogelijk

Het bewijs is niet zozeer niet te leveren omdat zo’n bewijs te duur is, zo’n bewijs is niet leveren omdat homeopathie totale onzin is. Die totale onzin zit hem niet alleen in de hoge verdunningen. Immers, de vermeende werking van homeopathische middelen berust grotendeels op verslagen van negentiende-eeuwse proeven met hoogverdunde middelen op ‘gezonde’ mensen. Geen van die honderdduizenden ‘werkingen’ is ooit bewezen, en de eerste mislukte bewijspoging dateert al van 1835, toen hoogverdund keukenzout geen enkel effect bleek te hebben. Een meer recente publicatie kon geen enkel effect van hoogverdunde (C30) belladonna op gezonde proefpersonen vinden.

De bedenker van de homeopathie, Samuel Hahnemann, meende dat men het effect van een middel kan aflezen aan de symptomen die het teweegbrengt, en meer in het bijzonder dat een ziekte genezen kan worden door toediening van een middel dat symptomen teweegbrengt die lijken op die van de ziekte. Ook voor deze bewering is geen spoor van bewijs. (Hahnemann zelf zag zijn allergische reactie op gemalen bast van de kinaboom aan voor ‘koorts’ en dus verklaring van de genezende werking van kinabast op malaria en tevens als bewijs voor vrijwel alle werking van geneesmiddelen.)

Tot overmaat van ramp (voor VSM) heeft Hahnemann ook nog onomwonden gesteld (in paragraaf 273 van zijn boek Organon; Duitse oertekst hier) dat het combineren van middelen buitengewoon onverstandig is. Niet de minste twijfel, ontoelaatbaar, absoluut verboden, in die termen drukt Hahnemann zich uit. In Rinileen zitten er vijf. Overigens bevat Rinileen Echinacea angustifolia D1, wat eigenlijk niet sterk verdund is. (zie Noot 1 en 2) Voorts is het noodzakelijk volgens de homeopathie dat de patiënt uitvoerig ondervraagd wordt en dan pas een middel krijgt dat nauwkeurig is afgestemd op het geheel aan subjectieve symptomen van de patiënt. Daar is natuurlijk geen sprake van bij zo’n massaproduct.

Dit alles weet men bij VSM heel goed. Als homeopathie echt werkte, zou men om te beginnen eens een paar solide bewijzen van symptomen van hoogverdunde middelen kunnen produceren. Dat kost vrijwel niets. Heeft men eenmaal een paar symptomen, dan kan men vervolgens aan de slag om het similiabeginsel te bewijzen. Dit hele onderzoeksprogramma is in Duitsland uitgevoerd met Duitse grondigheid in de jaren 1936-1939 en op een volslagen mislukking uitgelopen. Dit weet men ook bij VSM. Kortom, dat het onderzoek zo duur is, is een smoes. Het is onmogelijk en dat weet men bij VSM.

Bij de VtdK wordt het vermoeden uitgesproken dat VSM nu het argumentum ad populum gaat gebruiken, of misschien wel het argumentum ad misericordiam, door het volk stapels larmoyante brieven te laten schrijven (‘Lieve Geert Wilders, zonder Rinileen is mijn leven een hel, red mij toch!’ of woorden van soortgelijke strekking aan allerlei parlementariërs.)

Dit was eigenlijk een proefproces. Al die tijd waren de overige onzinmiddelen nog gewoon te koop, maar het is natuurlijk de bedoeling dat dat ook stopt. Hopelijk betekent dat ook het einde van het middel Oscillococcinum, of althans van de reclame en indicatie voor dit middel. Met goedkeuring van het CBG staat namelijk op de bijsluiter de schandelijke tekst ‘homeopathisch geneesmiddel dat wordt toegepast bij griep (influenza)’. Het zogenaamde onderzoek van dit middel rammelt namelijk aan alle kanten.
Overigens zijn er ten minste twee soorten Rinileen. Ze bevatten totaal andere bestanddelen.

Tabletten:
Baryta muriatica D3 25 mg,
Cinnabaris D12 25 mg,
Echinacea angustifolia D1 25 mg,
Hydrastis canadensis D3 25 mg,
Kalium bichromicum D4 25 mg,
tabletmassa ad 250 mg

Neusspray:
Per 100 g:
Allium cepa (knoflook) D2 1 g,
Kalium iodatum D5 1 g,
Luffa operculata D2 1 g,
Pulsatilla pratensis D2 1 g,
Silicea terra (zand) D7 1 g,
fysiologisch zout ad 100 g.

(sproeien met zout water helpt inderdaad, maar daar is ook een stuk voordeliger aan te komen, die 0,003% aan kruiden doen toch niks.)

Noot 1. Hoe sterk is verdunning D1? Men gaat uit van oertinctuur, zijnde half uitgeperst plantensap en half alcohol. Dat wordt 1:10 verdund met alcohol. Dus 25 mg van deze D1-oplossing bevat 1,25 mg plantensap. Maar hoe komt dat in tabletten terecht? Een gebruikelijke productiemethode is dat melksuiker wordt besproeid met een nevel van de alcoholische D- of C-zoveel vloeistof. Men neemt vaak aan dat dit neer komt op een verdunning met een extra factor 500. Dat kan net maken dat het een of ander middel met kwik of cadmium nog veilig is. Als die 25 mg Echinacea D1 in feite besproeide melksuiker is, zit er dus in een tablet van 250 mg 1,25/500 mg aan plantensap verwerkt. Dus 1/100.000 van het gewicht van het tablet is het gewicht van het erin verwerkte plantensap.

Noot 2. Op diverse websites staat dat het om Echinacea angustifolia DI gaat, wat mogelijk een foute weergave van D1 is. Maar op https://www.gezondheidaanhuis.nl/nl/product/7492/Rinileen-VSM-100-tabletten staat dat het D3 is (dus nog 100 maal zo weinig). Misschien is het allebei goed, want op http://www.medicijnnet.nl/medicijnen/vsm-rinileen-tabletten-250mg.htm staat een ander pakje afgebeeld en daar staat D1.

77 gedachten over “Exit homeopathie met indicatie?”

 1. Je ziet hoe VSM knokt voor haar vermeend bestaansrecht. De homeopathie als gezondheidscultuur. De homeopaat wil genezen, even graag als de reguliere arts. Maar hij doktert alleen maar. En ondertussen, tijdens/misschien zelfs door het dokteren worden er mensen beter. Want dokteren schijnt gezondheidsbevorderend te werken. Vooral als de patient zelf mee kan dokteren of zelf kan dokteren. Die participatie kent de homeopathie (diagnostiek en therapie).

  Van systematische biologisch-somatische causale werking is dus geen sprake. Dat wordt wel ontwikkeld in de allopathische geneeskunde.

  Ik neem aan dat Skepsis wel begrip zou hebben voor aandachts- en bezigheidstherapiëen, gericht op aandacht voor zichzelf en ziekte. Naast uiteraard een effectieve allopathische therapie. VSM en de hunnen wensen echter de homeopathische doctrine in de lucht te houden.

  TVDS

 2. Ik heb al vaker betoogd dat ‘allopathisch’ een door Hahnemann bedacht scheldwoord is. Hahnemann meende dat men de werking van geneesmiddelen en behandelingen kan aflezen aan de symptomen die ze teweegbrengen bij gezonde mensen. (Dat was ook de reden dat hij het een goed idee vond om de werking van kinabast na te gaan door het zelf in te nemen.)

  Hij onderscheidde dus
  1. de homeopathische methode = symptomen van het middel lijken op de symptomen van de ziekte.

  2. antipathische methode = symptomen van het middel werken juist de symptomen van de ziekte tegen; dat was de klassieke methode: opwarmen bij een koude ziekte, opium bij pijn en dergelijke.

  3. allopathische methode = symptomen van het middel hebben niets te maken met de symptomen van de ziekte en zijn dus volkomen onzinnig; hieronder rekende H. aderlaten, braakmiddelen, krachtige laxeermiddelen, darmspoelingen, kunstmatige etterende wonden (om de kwaaie stoffen af te voeren), en behandeling met brandijzers en afbijtmiddelen, alsmede toediening van mengsels van allerlei kruiden.

  De term ‘allopathisch’ in plaats van regulier of wetenschappelijk verraadt volgens mij dat de spreker of schrijver zich heeft laten inpalmen door de homeopaten.

  Helaas komt het zelfs in de wetgeving betreffende homeopathische middelen voor.

  Het hele idee dat de symptomen van een middel iets of alles zeggen over de werking is natuurlijk onzin.

 3. Inderdaad, een nieuw soort van “Vasolastine-besluit” zou nog kunnen. En dan kunnen we weer jaren voort want wie realiseert zich dat het besluitje weer eens zou eindigen (zoals bij Vasolastine na jaren het geval bleek te zijn). Maar ja, Vasolastine was (bedoeld als) een zwaarder middel dan dit kwakrommeltje.
  Ik denk dus dat de huidige minister (nog wel tenminste…) er niet in zal trappen als deze en gene burger bezwaar maakt tegen dit ondraaglijke verlies.

 4. New research reveals that the pharmaceutical industry lobby is spending more than €40 million annually to influence decision making in the European Union (EU) – of which nearly half is spent by drug manufacturers on in-house lobbyists.
  (zie http://www.corporateeurope.org/pressreleases)

  Tja, zoveel geld heeft de homeopathie lobby niet….

 5. Nou, als je duur water verkoopt, dan moet er toch beslist wel wat overschieten om te proberen instanties te beïnvloeden en gezien het feit dat het zo lang heeft geduurd voor er daadwerkelijk enige actie tegen deze dure waterverkoop wordt gedaan, is de alterneutenlobby toch wel heel succesvol.

 6. Rita schrijft:

  Tja, zoveel geld heeft de homeopathie lobby niet

  Natuurlijk wel. Europarlementariërs klagen, hoor ik via via van insiders, dat ze bestookt worden door homeo-lobbyisten. Dat is lastig voor die parlementariërs want heel erg ingevoerd in de materie zijn ze niet en enig tegenwicht is er niet. De ‘echte’ farmaceuten doen er niets aan, die hebben een eigen winkeltje dat waarschijnlijk weinig te lijden heeft van nepmiddelen voor kwaaltjes die vanzelf overgaan.

  De VSM-fans zijn allang druk bezig met brieven schrijven naar de minister.

 7. “Zachte” geneeskunde (daarmee bedoel ik die geneeswijzen, die een niet aangetoond/aantoonbaar causaal effect claimen) heeft in veel gevallen het pre van aandacht en tijd voor de patiënt/client. Daarmee is overigens niet gezegd, dat reguliere geneeskunde en pharmaceutische medicatie dat niet heeft of kan hebben.
  De werkzaamheid van aandachtstherapieën wordt vaak omschreven als placebo-effect. De werking hiervan kan worden ingeschat als psycho-somatisch, d.w.z. de patiënt/client herprogrammeert zichzelf eigenlijk psychologisch en zijn fysiologische toestand kan daarmee veranderen en zijn weerstands- of herstelvermogen kan toenemen. In het bijzonder zou, denk ik, een goede aandachtstherapie (of dat nu de aandacht van anderen voor de patiënt is of de aandacht van de patiënt voor zichzelf), leiden tot een verlaagd stress-niveau. Er is wetenschappelijk bewijs, dat het immuunsysteem door stress minder goed werkt (concentraties immuuncellen nemen af). Omgekeerd zal effectieve stressvermindering dus tot een beter functioneren van het immuunsysteem leiden.

  TVDS

 8. Dat kan allemaal wel dat ‘zacht’ behandelen enig effect heeft, maar het is in de eerste plaats speculatief, in de tweede plaats is dit effect – zo het bestaat en in zoverre het bestaat – ook aanwezig bij reguliere behandeling en trouwens bij iedereen die ontspanning verschaft – boekenverkopers, filmmakers, café-exploitanten, kermisondernemers enzovoorts, en de derde plaats heeft het verkopen van pillen waar niks in zit niet te maken met “aandacht en tijd voor de patiënt”, en in de vierde en eigenlijk belangrijkste plaats geeft het geen vrijbrief om te liegen over je product.

  En daar gaat dit over. De wet in Nederland (en Europa) zegt klip en klaar: geen bewijs, dan ook geen indicatie. Dus de consument die een indicatie ziet staan, denkt dat dat inhoudt dat de overheid heeft gecontroleerd of het bewijs klopte. Als een bedrijf zegt dat ze wel een indicatie op de bijsluiter en op het doosje en in de tv-reclame willen afdrukken om zo meer te verdienen maar dat ze geen bewijzen willen leveren, dan ligt het niet op de weg van de overheid om daaraan mee te werken.

 9. De consument is in deze een gelovige die als een kip naar het onweer kijkt en letterlijk en figuurlijk onzin slikt.
  Maar ojee als er een bank als die van Scheringa de boel oplicht, of als er een autotype relatief vaak mankementen vertoont…
  Meten met 2 maten noem ik dat.

 10. Meten met 2 maten doe je nog vaak doelbewust, ik zou dit eerder kwalificeren als onwetendheid c.q. kortzichtigheid.

 11. @ JWN

  Is het dus tijd, in de lijn van deze bevinding en conclusie van Skepsis (dat de overheid in deze strict naar de wet dient te handelen), om de overheid een dringende brief te schrijven? Het probleem is natuurlijk, dat leden van de overheid onvoldoende kijk op deze geneeskundige kwestie kunnen hebben (bij wijze van spreken zelf bij een homeopaat lopen) maar zich, als bestuurder, juist dienen te laten adviseren (bijv. van de zijde van Stichting Skepsis of de Vereniging Tegen de Kwakzalverij, naast de juridische aspecten van de zaak).
  TVDS

 12. de overheid een dringende brief te schrijven

  De overheid is in dit geval VWS en CBG, die net blij zijn dat ze een proces gewonnen hebben, dat de hoogste rechter zegt dat ze in hun recht staan. Wat zou er in die dringende brief moeten staan?

 13. Als jeal deze al deze 25 jaar ervaring hebt met homeopathie dan kun je op al die reacties van degenen die de werking van homeopathie ontkennen en daarmee belachelijk maken mar één ding zeggen: wat kan een blind paard grote schade veroorzaken.
  Een rapport van de Wereld Gezondheidsorganisatie heeft uitgewezen dat de genezingsresultaten van de homeopathie veel beter waren dan van de allopatische geneeskunde.
  Uit vrees de pharmaceutische industrie tegen zich in het harnas te jagen heeft men dit rapport niet gepubliceerd. Die belangen zijn blijkbaar zo groot dat door de leugenachtige misleiding veel mensen een gezonde geneeswijze en een vrije keuze in de gezondheidszorg wordt onthouden.

 14. Het genoemde rapport heeft helemaal niets “uitgewezen”. Het is alleen maar een politiek statement. En … daar komt de angst voor Big Pharma weer eens om de hoek kijken. Dat is alleen maar complotdenken; dat slaat echt nergens op. Die kulargumenten hebben we allemaal al uit den treure behandeld op deze site, mevrouw. Uw betiteling “blind paard” is voor uw rekening en is onzinnig als je de zweefargumenten van de homeopathie- gelovigen afzet tegen de rationele argumenten van vele sceptici op deze site. Als er door homeopathie- gelovigen al argumenten worden gebruikt…
  En wie wordt er eigenlijk een “geneeswijze” resp. een vrije keuze onthouden? Dat ontgaat me totaal.

 15. Er is een concept-rapport van de WHO over homneopathie, getiteld Homeopathy: Overview and analysis of clinical research. De Revised Draft dateert van 2004. Dat is nooit gepubliceerd, en de omschrijving ‘dat de genezingsresultaten van de homeopathie veel beter waren dan van de allopatische geneeskunde’ deugt van geen kanten.

  Waarom het niet gepubliceerd is, is onduidelijk, maar de WHO heeft de Revised Draft aan heel veel deskundigen gestuurd, onder andere aan mij en al die deskundigen hebben er waarschijnlijk zoveel kritiek op gehad dat ze er maar niet mee door zijn gegaan. Dat de WHO bang zou zijn voor de farmaceutische industrie is onzin. Dathet de farmaceutische industrie ook maar een lor interesseert wat de homeopaten doen is ook onzin. Het steekt ze waarschijnlijk dat er een speciale regeling is dat homeopaten hun middelen mogen verkopen zonder dat er een bewijs voor is, terwijl de echte farmaceuten vaak een miljard euro kwijt zijn aan de ontwikkeling van een geneesmiddel inclusief het leveren van een bewijs dat het ook echt helpt.

  Er is een rapport dat in 2005 is uitgebracht door een stel antroposofen en homeopaten aan de Zwitserse regering. Daarin werd onder meer betoogd dat homeopathie heel erg kosten-effectief was. Dat was in het kader van een groot onderzoek van de Zwitserse regering naar de betaling van alternatieve beahndeling door artsen. Het eindresultaat is de Zwitserse regering die betaling toen subiet heeft afgeschaft, dus zo overtuigend was het niet. Maar dat is niet geheim gehouden. Het is uitgegeven als boek in het Duits en daarna nog in 2011 vertaald in het Engels. Het hoofstuk over de ‘bewijzen’ van de homeopathie is lachwekkend slecht. Men beweert gewoon dat een bepaald onderzoek een bewijs heeft geleverd voor homeopathie, terwijl er in de tekst van het onderzoek het tegengestelde staat.

  Er zijn ver over de honderd onderzoeken gedaan waar uit had kunnen komen dat de een of andere van de honderden vormen van homeopathie veel beter was dan niks doen (we hebben het niet over beter dan andere medicijnen) en daar is behoudens gevallen van vermoedelijk bedrog of grove onkunde, niks uitgekomen.

  Dit is allemaal niet waar het om gaat. Het gaat erom dat er een wet is waarin staat dat wie geneesmiddelen met indicatie verkoopt ook voor de bewijzen dient te zorgen, en dat VSM zich ook aan die wet moet houden.

  Ik heb aangegeven hoe ze zouden kunnen beginnen om de homeopathie aannemelijk te maken.

 16. Quote Jan Willem: Ik heb aangegeven hoe ze zouden kunnen beginnen om de homeopathie aannemelijk te maken.

  Dat gaat hen nooit lukken omdat bij het gebruik hiervan tegen huis, tuin en keukenkwaaltjes uiteraard, je de zeer krachtige werking van het placebo-effect nooit terzijde kan schuiven c.q. uitsluiten.

 17. @JWN

  Ik heb n.a.v. je reactie “wat zou er in die dringende brief moeten staan?” het artikel eens goed gelezen i.p.v. doorkijken. Inderdaad loop ik achter met mijn suggestie. De overheid zit allang met jullie op één lijn. Je zin “ik heb aangegeven hoe ze zouden kunnen beginnen om de homeopathie aannemelijk te maken” kan ik alleen maar ironisch/rhetorisch opvatten:
  Hun middeltjes mogen alleen als soort curiosum worden verkocht, zonder enige richtinggeving en de geneeswijze zou zich nóg eens aan wetenschappelijke toetsing moeten onderwerpen, waar ze al doorlopend wordt weerlegd.
  Kortom; de homeopaat moet zich gaan omscholen/verdiepen in beproefde geneeswijzen en therapie. Een mooie doelstelling voor VSM en de hunnen.
  Doet denken aan het sprookje van de rover, die er alles voor over had om een fraai gouden kromzwaard, bezet met edelstenen, te bemachtigen. Hij werd in zijn streven uiteindelijk een gedisciplineerd, wijs mens. Toen hij het kromzwaard eindelijk in bezit had, was zijn hebzucht verdwenen.
  Homeopaten zouden zo hun romantiek & dweepzucht moeten inruilen voor een realistische therapeutische instelling……….

  TVDS

 18. Ragnar schreef:

  Dat gaat hen nooit lukken omdat bij het gebruik hiervan tegen huis-, tuin- en keukenkwaaltjes uiteraard, je de zeer krachtige werking van het placebo-effect nooit terzijde kan schuiven c.q. uitsluiten.

  Ik snap de opmerking niet. Bij elk fatsoenlijk onderzoek wordt het placebo-effect, wat het dan ook is, terzijde geschoven door de combinatie van loten en blinderen.

  Het placebo-effect is vaak gewoon natuurlijk verloop, en soms ook een verandering van perspectief: objectief veranderen de klachten niet, maar de patiënt vindt ze minder erg, of geeft toe aan subtiele psychologische druk om te zeggen dat de klachten minder zijn geworden.

  Dat natuurlijk verloop is vaak ‘regressie naar het gemidelde’. Personen die een bepaald type klacht hebben dat onvoorspelbaar op en neer gaat, zullen zich bij een zorgverlener melden als ze denken dat het ‘echt niet meer kan’. Maar ook als ze niks doen worden ze dan weer beter, of althans de klacht zakt wat.

  Dat allemaal wordt ‘placebo-effect’ genoemd. Of een echte verbetering door een placebo-effect nou zoveel voorstelt is onbekend.

  Overigens staat ‘de homeopaat’ hier eigenlijk buiten. Het gaat om zelfzorgmiddelen die ook op tv worden geadverteerd. Daar komt geen zorgverlener aan te pas, of het zou de apothekersassistente moeten zijn die de kassa aanslaat.

  Het viel me laatst in ‘mijn’ apotheek op dat er veel minder homeopathische artikelen stonden.

 19. @JWN

  De rechterlijke uitspraak gaat dus alleen over middelen buiten de practijk van de homeopathisch arts om…..
  (Dan kan VSM ervoor kiezen om zich te gaan specialiseren in middeltjes voor die artsen @ die schrijven het gebruik dan bij hun diagnose voor.)
  Zou VSM het verbod op indicatie kunnen omzeilen door een leuk & leerzaam boekje op de markt te brengen met tips voor homeopatische zelfzorg? Dan wordt de burger opgevoed tot zelfhulphomeopaat….

  Kortom de homeopathische overtuiging wordt zo levend gehouden onder de mensen.

  TVDS

 20. Dat komt omdat deze kwakboel verliesgevend is als ze voorraad houden. De omzet zal van deze producten daarvoor niet voldoende zijn.
  Apotheken bestellen tegenwoordig “just in time” bij de groothandel (die op zijn beurt dat ook doet t.o.v. de leverancier) en dat betekent dat je vaak de volgende dag moet terugkomen om je geneesmiddel op te halen (dat geldt voor erg veel geneesmiddelen, niet specifiek voor homeopathie). Ze moeten het eerst bij de groothandel bestellen. De tijd die de klanten er aan moeten besteden, tellen ze maar liever niet mee. Vaak bezorgen ze, maar dan moet je toevallig thuis zijn.

 21. @Ragnar
  Er zijn zoveel huis- tuin- en keukenmiddeltjes, d.w.z. geneesmiddelen die gebruikt worden tegen milde ziekteverschijnselen, die als geneesmiddel geregistreerd zijn en die dus onderzocht MOETEN zijn op hun werking MEER dan placebo. Uw opmerking is dus niet terecht.

 22. Quote Jan Willem: Ik snap de opmerking niet. Bij elk fatsoenlijk onderzoek wordt het placebo-effect, wat het dan ook is, terzijde geschoven door de combinatie van loten en blinderen.

  Nee maar de groep waar het betrekking op heeft zit er wel met een bepaald verwachtingspatroon, zelfs het effect daarvan zou je al niet moeten onderschatten.

  En denk bijv eens aan psychosomatische klachten, die kunnen zeer heftige fysieke sensaties teweeg brengen, terwijl er somatisch helemaal niets aan de hand is, bottomline, je zou de invloed van de geest op het lichaam niet moeten onderschatten, het placebo effect heeft wel degelijk een behoorlijke zeggingskracht, misschien wel veel meer dan je denkt.

  @Hans,

  Och, als mensen er tevreden mee zijn en ervaren dat ze er baat bij hebben, who cares.
  Daarom benoemde ik het aan de heer Nienhuys ook als huis, tuin en keukenkwaaltjes.

  Als er echt iets aan de hand is, wordt het natuurlijk een ander verhaal, maar dan belanden de mensen ook wel in het reguliere circuit, of weer terug naar het alternatieve als laatste strohalm, als ze door het reguliere circuit zijn opgegeven.

 23. Waarom moet alles altijd wetenschappelijk bewezen worden. Homeopathie werkt. Ik zie het bij mijn kinderen die bij bv. hoge koorts er altijd bij gebaat zijn, g.z.d.hoef ik, dank zij het feit dat ik in andere landen heb gewoond en een andere wereld heb mogen leren kennen dan alleen NL, geen zetpillen te gebruiken die het natuurlijke proces onderdrukken..en waardoor weer andere, nieuwe kwaaltjes komen. Koningin Elisabeth zweert bij de homeopathie en zelfs de rockefellertjes, toch niet zonder reden dacht ik zo! De hele zorgwet in NL is anti-Europees en niet gebaseerd op het terugdringen van ziektes. Vb. Engeland en Frankrijk. Dat een verzekeringsmaatschappij hier korting geeft als je het bla bla dieet volgt…die volgens de reclame een tosti eet als haar eten mislukt….ministers zweren erbij..te bespottelijk voor woorden en wel duidelijk dat ze niet hun verstand gebruiken. NL is een volgelingen land, niemand protesteert nog…alle arme kindertjes, ouderen en zwakken laten inenten met het anti-griep vaccin..met clowns erbij…ziet niemand hier of beter gezegd voelt en denkt niemand hier dan meer voor zichzelf? Voor een homeopatische remedie moet je vaak al 2 dagen wachten bij de apotheek.., niet geregistreerd…weken..maanden…maar medicijnen in overvloed…m.a.w. De regering werkt de homeopathie tegen. Om maar niet te spreken over de prijs in Spanje en Italië betaal je gem. 3euro in NL 12euri! Waarom? Dat is 4 keer zo duur! en is het niet al te makkelijk de verantwoordelijkheid van ziektes bij de dokter te leggen i.p.v. Te denken dat ze zich misschien voor een reden manifesteren…introspectie, zelfanalyse, zelfgroei, ontwikkeling…misschien is het makkelijker om elke dag op je wolkje naar je werk te gaan en terug naar huis in je vertrouwde omgeving. Ik vind NL een onderontwikkeld land geworden…wij zijn stil blijven staan, maar dat realiseren we ons niet!

 24. “Who cares?”
  Er is dunkt me toch wel een verschil tussen het verkopen van geloof onder de bedrieglijke titel homeopathie (water resp. suikertabletjes) en geregistreerde geneesmiddelen waarvan de werking (uitstijgende boven placebo dus) in een peperduur onderzoek is aangetoond? Alleen al de registratie kost goudgeld!
  Dan is het natuurlijk altijd nog aan de patiënt of deze voor een lichte kwaal die ook vanzelf overgaat een werkzaam geneesmiddel wil gebruiken of de onzin slikt als bedrieglijk gebakken lucht al dan niet enig placebo-effect veroorzaakt. Maar owee als dezelfde persoon eens een E-nummer dat hij niet vertrouwt aantreft op een verpakking hagelslag, of zijn snelkookpan vertoont mankementen…
  Het reguliere circuit dat patiënten zou opgeven. Dat is een uitdrukking die aangeeft dat u geen inzicht hebt in hoe artsen normaliter begaan zijn met hun patiënten. Ze moeten patiënten natuurlijk wel op een gegeven ogenblik vertellen waar ze aan toe zijn. En daarna proberen ze patiënten zo goed mogelijk naar hun einde te begeleiden. Vergelijkt u dat maar eens met het handelen van kwakzalvers. Voorbeeld? De schandalige kwestie Millecam.

 25. Dit gaat toch allemaal langs de essentie van het verhaal: wie een indicatie op zijn middelen wil zetten, zorgt maar voor bewijs. Er horen geen uitzonderingen te zijn voor middelen waarbij dat bewijs onmogelijk is.

  Nu eens wat anders: wat is eigenlijk dat ‘preklinisch onderzoek’ waarvan de gegevens moeten worden aangeleverd? Ik denk dat men met laboratoriumgegevens moet aankomen waaruit blijkt dat de werking plausibel is, maar misschien gaat het om onderzoek aan gezonde vrijwilligers, bijvoorbeeld om na te gaan of er geen bijwerkingen zijn, om het tempo waarin het middel in het lichaam wordt afgebroken (en waarin dan wel) en uitgescheiden te controleren enzovoorts.

  Het klinische onderzoek lijkt te betekenen: nagaan of zieken er beter van worden.

  Ik vraag dat, omdat het eerste (plausbiliteit in het lab) onmogelijk lijkt, maar het tweede weliswaar kostbaar maar eenvoudig (althans voor suikerpilletjes met niks erin). Dus waarom kan VSM geen preklinisch onderzoek doen?

 26. @Vanoucka

  Als U griep heeft, naar de huisarts gaat en iets voorgeschreven krijgt, bent U in 14 dagen er van af. Als U niet naar de huisarts gaat en een aspirientje slikt, bent U er in twee weken vanaf! Als U helemaal niets slikt, bent U er in tweemaal 1 week vanaf! Waarom homeopathie? Tegen welke koorts? Waar worden Uw kinderen aan blootgesteld? Kunt U niet beter op ze passen? Alleen met homeopathische middelen genezen ze? Griezelig! Sterkte!

 27. @Hans,

  Als een iemand bij de apotheker een suikertabetje koopt en hij/zij denkt dat het werkt, spaart dat toch een veel duurder bezoek aan de huisarts uit.

  En waarom denk jij dat sommige zorgverzekeraars Acupuntuur op genomen hebben in hun basispakket. De werkzaamheid hiervan is nooit bewezen.
  Omdat zoveel mensen er baat bij hebben. Weer dat sterke placebo-effect.
  En dat is een enorme besparing.
  Dan gaan ze ook weer niet naar de huisarts.

  It’s all about the money.

  @Hans: Dat is een uitdrukking die aangeeft dat u geen inzicht hebt in hoe artsen normaliter begaan zijn met hun patiënten

  Ik begrijp echt niet hoe je tot deze conclusie komt, het is een objectieve constatering, de ene arts beschikt misschien over wat betere sociale vaardigheden dan de ander, maar het is wel de bedoeling dat het aan de patient op een humane tactvolle wijze wordt medegedeeld, als er verder geen vooruitzichten meer zijn op genezing.

  Wat Sylvia Millecam betrof, die koos hier zelf voor en was volledig toerekeningsvatbaar, zij het dan enigszins in de ban van Yomanda, die ze (m.i.) eigenlijk wel streng zouden moeten bestraffen.

  @Amateur,

  Met antivirale midelen zoals bijv Tamilflu kun je het ziekteproces wel enigszins bekorten.

  Wat Jan Willem allemaal zou willen, snijdt wel hout, maar wordt veel te duur.

 28. @Jan Willem Nienhuys
  Preklinisch onderzoek vindt plaats alvorens men met mensen gaat experimenteren.

  @Ragnar
  Afgezien van evt. besparingen: alle geneesmiddelen, ook homeopathica (in die hoek ziet men het graag als geneesmiddelen en per slot van rekening vallen ze officieel onder de Geneesmiddelenwet)behoren m.i. te worden geregistreerd na wetenschappelijke vaststelling van de werking. Anders meet men met 2 maten, de huidige dwaze toestand. Is er geen werking boven placebo, dan hoort het middel niet op de markt thuis want dan is het even goed als water of suikerkorreltjes. Breng je het dan toch in de handel, dan noem ik dat bedrog. Opvoeding in deze van het publiek, dát zou nuttig zijn. En als we het dan toch over besparingen hebben: de leverancier van homeopathica verdient toch aan zijn kwakzalverij…?
  Over het opgeven van patiënten, dat doen artsen niet, hoe hun sociale vaardigheden ook zijn. Als er geen vooruitzichten op genezing zijn, behoort de patiënt dat te worden verteld. Iedere arts zal de patiënt dan verder begeleiden. Dát vergeleek ik met de falende alternatieve artsen van Millecam.

 29. @Hans: Over het opgeven van patiënten, dat doen artsen niet, hoe hun sociale vaardigheden ook zijn. Als er geen vooruitzichten op genezing zijn, behoort de patiënt dat te worden verteld. Iedere arts zal de patiënt dan verder begeleiden. Dát vergeleek ik met de falende alternatieve artsen van Millecam.

  Volgens mij is er hier sprake van een communicatiestoornis, de arts vetelt toch aan de patient dat er verder geen medisch gunstig perspectief meer voor hem/haar inzit, de ene arts is hier vaardiger en tactvoller in dan de ander, daar doelde ik met sociale vaardigheden op.

  Er zijn hele volksstammen die echt in homeopathie geloven, wilde je die allemaal een heropvoeding geven, de oude Romeinen stelden het al: De mensen geloven slechts wat ze willen geloven, daar speelt de commercie, dus ook de zorgverzekeraars op in.

  Hoe verklaar je anders dat acupunctuur (nogmaals, werkzaamheid nooit wetenschappelijk aangetoond) door bijv mijn zorgverzekeraar ook vergoed wordt?

  Ik heb ook wel een een behandeling gehad, niets van bemerkt, maar mijn vrouw had door de behandeling plotseling drie dagen helemaal geen zin meer in een sigaret, dat vond ik wel opmerkelijk. Zou dat nu allemaal met suggestie te maken hebben.

 30. Dat begrijp ik, maar dat is iets anders dan het opgeven van een patiënt. Als een patiënt te horen krijgt dat er medisch niets meer voor hem of haar te bereiken is, is dat niet het eind van de begeleiding door de arts. Opgeven suggereert m.i. dat de arts de patiënt niet meer ziet.
  Een heropvoeding van mensen is natuurlijk niet bereikbaar, maar voorlichting over bedrog natuurlijk wel.
  Vergoeding van kwakzalverij door verzekeraars vindt plaats op basis van de wens van klanten van verzekeraars. Die klanten betalen daarvoor. Klanten zou duidelijk gemaakt kunnen worden dat ze een lager premie krijgen als ze zich ver houden van onbewezen onzin. Maar dat gebeurt niet. Verzekeraars verdienen dus ook aan kwakzalverij.

 31. Vergoeding van kwakzalverij door verzekeraars vindt plaats op basis van de wens van klanten van verzekeraars.

  Volgens mij zit het iets subtieler. Verzekeraars willen geld verdienen. Ze hebben dus het liefst klanten die wel premie betalen maar weinig kosten. De kosten voor de verzekeraar zijn voornamelijk ligdagen in ziekenhuis en behandeling gedurende de laatste paar jaar van het leven.

  Hoe kom je aan klanten die weinig kosten? Dan moet je jonge, hoger opgeleide personen hebben. Die bied je alto aan als lokkertje in de aanvullende verzekering. Dat kost bijna niks, maar op die manier krijg je wel klanten die je (als verzekeraar) geen dure ziekenhuisdagen kosten. En omdat de concurrent het doet, moet jij het ook wel doen.

  Ragnar schreef:

  Wat Jan Willem allemaal zou willen, snijdt wel hout, maar wordt veel te duur.

  Ik weet helemaal niet wat hier bedoeld wordt. Ik weet dat het mij verstandig lijkt als homeopathische fabrikanten de indicaties op hun middelen weglaten omdat ze die toch niet kunnen bewijzen. VSM heeft over de 600 homeopathische middelen in de aanbieding in diverse (tot meer dan 30) verpakkingen en verdunningen, zelfs CMK (dwz 100.000K) allemaal zonder indicatie. Daar kunnen er nog wel een paar bij. Voor mijn part adverteren ze dan met ‘Rinileen is alleen Rinileen als er Rinileen op staat’ of ‘voor het behoud van een goede neusfunctie Rinileen’. Maar geen indicatie. Wat is daar kostbaar aan?

 32. Hans: Als een patiënt te horen krijgt dat er medisch niets meer voor hem of haar te bereiken is, is dat niet het eind van de begeleiding door de arts. Opgeven suggereert m.i. dat de arts de patiënt niet meer ziet.

  Dat suggereer ik toch ook niet, het wordt dan palliatieve zorg om de laatste fase voor de patient nog zo aangenaam mogelijk te maken.

  Jan Willem: Hoe kom je aan klanten die weinig kosten?

  Dan moet je jonge, hoger opgeleide personen hebben. Die bied je alto aan als lokkertje in de aanvullende verzekering. Dat kost bijna niks, maar op die manier krijg je wel klanten die je (als verzekeraar) geen dure ziekenhuisdagen kosten. En omdat de concurrent het doet, moet jij het ook wel doen.

  Het kan aan mij liggen, maar dit begrijp ik niet helemaal.

  Jan Willem: de indicaties op hun middelen weglaten omdat ze die toch niet kunnen bewijzen

  Misschien zou dat weglaten van die indicaties zoveel psychologische impact genereren, dat mensen dan meer
  geneigd zijn niet meer tot aankoop hiervan over te gaan.

  Onderschat het effect van een dergelijk labeltje niet.
  Het heeft misschien veel meer invloed dat dat je zo op het eerste gezicht zou veronderstellen.

 33. @ t. van der sandt
  26 April 2012 om 15:18 tijd

  De rechterlijke uitspraak gaat alleen over Rinileen, maar er zijn nog zo’n 250 middelen die iedereen bij de drogist kan kopen, die ofwel gewoon uit de collectie moeten (niet hoogverdund dus zeker bewijs nodig, bijvoorbeeld dat wrijfmiddel Spiroflor) ofwel hoogverdund met indicatie.

  Of artsen ze voorschrijven of niet is niet ter zake. ‘Indicatie’ is wat anders dan ‘met recept’. Indicatie is de ziekte die het volgens de tekst op doosje of bijsluiter of in reclame zou kunnen genezen.

  Hoe het zit met losbladig ‘voorlichtingsmateriaal’ of boekjes die separaat van de doosjes worden versterkt? Ik denk dat die onder reclame vallen en reclame maken voor niet onderbouwde claims mag ook niet. Als het CBG goed vindt dat iets op de bijsluiter staat, dan kan dat nog zo’n onzin zijn, dan is reclame daarmee toegestaan.

  Er is nog een derde optie, bijv. zoals met Echinacea. Dat ‘ondersteunt het immuunsysteem’. Dat is een toegstane leugen bij supplementen e.d.

 34. Ragnar begrijpt niet hoe verzekeraars aan goedkope klanten komen. Dus klanten uit een bevolkingsgroep met een hoge levensverwachting (jong en behoorlijk opgeleid). Het is welbeknd dat geloof in allerlei newagerige dingen en altogeneeswijzen juist in die groep prevaleeert.

  Dus je biedt iets dat aantrekkelijk is voor de beter opgeleide lichtgelovige die nooit ernstig ziek is geweest. Het kost niks (verzekeringsmaatschappijen die gevraagd is naar hoeveel reductie je zou krijgen zonder alto in het aanvullend pakket, komen uit op een paar euro per jaar) en als verzekeraar heb je veel en veel minder ligdagen in het ziekenhuis te vergoeden. Dat is niet omdat homeopathie zo gezond is, maar omdat homeopathie- en acupunctuurgelovigen jong en hoog opgeleid zijn (en wellicht daardoor denken dat ze over gezondheidszaken het zelf veel beter weten).

  Zo stel ik het wat zwart-wit voor, maar verzekeringsmaatschappijen houden de statistiek in de gaten en een paar procent minder kans op te vergoeden ligdagen scheelt behoorlijk wat.

 35. Ragnar opppert

  Misschien zou dat weglaten van die indicaties zoveel psychologische impact genereren, dat mensen dan meer geneigd zijn niet meer tot aankoop hiervan over te gaan.

  VSM heeft ongetwijfeld heel veel aan advocatenkosten uitgegeven om helemaal tot aan de RvS door te procederen. Het is puur commercieel. Als mensen suikerpilletjes kopen uitsluitend omdat er op staat ‘goed tegen neusverkoudheid’ of iets dergelijks, en er geen enkel bewijs voor is, dan is er geen enkel gezondheidsbelang met die indicatie gediend, alleen maar de kassa van VSM.

  VSM en de klanten van VSM zullen voorwenden dat de verkoop onmogelijk wordt gemaakt. Maar dat is niet waar, althans niet voor de hoogverdunde middelen. Voor arnicazalfjes met 30% oertinctuur (=uitgeperst plantensap) ligt het natuurlijk anders.

  Ik weet niet hoe die 250 middelen zijn verdeeld over hoogverdund versus lage verdunningen.

 36. @JW,

  Jong en behoorlijk opgeleid klinkt allemaal heel aardig, maar zegt nog helemaal niets over je genetische paspoort en dat is wat in feite de doorslaggevende factor is inzake je levensduur en te verwachten medische ellende.

  Het is niet voor niets dat artsen altijd vragen stellen wat zoal in de familie aan medische c.q. psychische aandoeningen voorkomt, of de ouders in leven zijn, of zo niet, waaraan ze overleden zijn etc.
  Dat is voor de artsen belangrijke informatie, je snapt denkt ik wel waarom, hoewel we nog lang niet alles van genetica weten. Die kan soms hele rare sprongen maken.

  Wat voor onzin men niet allemaal aan het brede publiek probeert te verkopen.

  Je hebt per definitie natuurlijk al veel minder kans op ernstige aandoeningen die een opname vereisen als je jong bent,(laag of hoog opgeleid, mocht het al gebeuren dan zal het geloof in acupuntuur of ander alternatieve geneeswijzen snel vervagen, als de lijdensdruk van de aandoening maar hoog genoeg oploopt.

  Natuurlijk houden de verzekeringsmaatschappijen de statistieken in de gaten, het zijn nu eenmaal bedrijven met een winstoogmerk, geen filantropische instellingen, ik kom zelf in die branche en heb er jarenlang in gezeten, mijn werkterrein omvatte de P.O., (Persoonlijke Ongevallen) en A.O.V. (Arbeid Ongeschiktheids Verzekeringen).

  Het zou een beter systeem zijn, dat de gezondheidszorg in handen van de overheid zou zijn, zoals bijv in Engeland het geval is, die privatisering is een vloek voor onze economie, net als ook de E.U. trouwens, maar dat is weer een ander verhaal.

 37. Als je niet goed door je neus kan ademhalen door een stevige verkoudheid, kun je Otrivin kopen, (maak nog reclame ook) helpt inderdaad acuut, maar je kan ook een flinke dosis zout water opsnuiven, doe ik zelf ook altijd, resultaat gegarandeerd en het bespaart ook nog heel wat kosten.

 38. Ragnar zegt:

  Jong en behoorlijk opgeleid klinkt allemaal heel aardig, maar zegt nog helemaal niets over je genetische paspoort en dat is wat in feite de doorslaggevende factor is inzake je levensduur en te verwachten medische ellende.

  Dit is niet waarom het gaat. Hans (27 April 2012 om 20:49) merkte op dat verzekeraars kwakzalverij aanbieden omdat de klanten dat willen. Ik corrigeerde dat tot: verzekeraars bieden kwakzalverij aan om daarmee klanten te lokken die statistisch gesproken minder kosten maken (veel ligdagen in ziekenhuis).

  Het zal best dat aanleg ook een rol speelt in de ziektekans, en als verzekeraars een methode konden bedenken om specifieke personen met de goede aanleg te lokken, zouden ze het niet laten. Maar zo’n methode is er niet, en waarschijnlijk zou die behoorlijk discriminatoir zijn als die er was en toegepast werd.

  In zekere zin doen ze dat ook door kwakzalverij aan te bieden, want veel mensen die ernstig ziek zijn geweest, weten de waarde van de reguliere geneeskunde beter te schatten. Mensen die nooit echt ziek zijn en slechts gewone kwaaltjes hebben, zullen eerder het natuurlijk verloop van die gewone kwaaltjes aanzien voor de wonderen der altogeneeskunde.

  Dus door kwakzalverij als lokkertje te gebruiken krijg je statistisch gesproken meer mensen die eigenlijk nooit erg ziek zijn.

  Een verzekeraar heeft liever niet dat alleen mensen die veel ziek zijn zich verzekeren, en dat wie gezond is zich niet verzekert. Daarom krijgen grote groepen (bijv. werknemers van één bedrijf of alle leden van één vereniging) reductie. Omdat namelijk ‘iedereen’ dan meedoet, vermijd je zo een ondermaat aan gezonde (maar toch premiebetalende) deelnemers. Als dus laten we zeggen de leden van een levensbeschouwelijke vereniging als argument voor hun levensbeschouwing aanvoeren dat ze zoveel gezonder zijn ‘omdat ze reductie krijgen’, dan hebben die het niet begrepen.

  Er is nog een tweede reden waarom verzekeraars iets aanbieden, denk ik. Aan elke verzekering wordt verdiend. Als je je verzekert tegen risico’s die je gemakkelijk zelf kunt dragen, is het niet zo dat de totale premie van alle verzekeringnemers precies gelijk is aan de totale uitbetaling voor schade. De premie is meer, en die meerwaarde is in feite de gemoedsrust van de verzekeringnemer. Ik bedoel: de verzekeringnemer is bereid wat meer premie te betalen dan de verwachtingswaarde van de uitbetaling en die meerprijs heeft hij er voor over vanwege de extra zekerheid.

  Als verzekeraars polissen konden verkopen tegen het risico van een bepaald type bizarre ongelukken (diefstal van kunstgebit bijv. of aanvallen door haaien tijdens het surfen), zouden ze het doen, ten minste als ze niet al te bang waren voor fraude.

  Maar de inclusie van kwakzalverij is lucratief. Het kost de mensen weinig, maar het maakt zo’n polis (en de premie ervoor) aantrekkelijk. Zo’n aanvullende polis zit helemaal vol lokkertjes die elk op zich de verzekeraar eigenlijk maar weinig kosten, maar waar de verzekerde graag meer voor betaalt.

  Voorbeeld. Een polis verzekert gebeurtenissen A, B, C.
  De verzekeraar moet gemiddeld 1 euro uitkeren voor elk van die soorten gebeurtenissen. Maar elk der verzekerden redeneert: ik zie verzekering tegen A wel zitten, ik wil wel 5 euro betalen om daar geen zorgen over te hebben; B en C neem ik op de koop toe. Of een andere redenering, namelijk met verwisseling van A, B, C. Dus elk an de verzekerden vindt 5 euro premie een goeie deal. Dat is 2 euro winst voor de verzekeraar (en de aandeelhouders van de verzekeraar).

  Zo’n aanvullende polis zit dus eigenlijk vol lokkertjes die elk voor zich heel aantrekkelijk zijn voor een beperkte doelgroep.

  Het gaat dus bij verzekeren om de centen en om de risicoperceptie van de verzekerden, en bij ziektekostenverzekering interesseert de verzekeraar zich maar matig voor de waarde van de behandeling.

 39. J.W. Nienhuys
  Ik ben het eens met uw redenering over de beweegredenen van verzekeraars. Die gaat wat verder dan mijn opvatting dat de klanten dergelijke verzekeringen willen. Beide aspecten zitten er m.i. in.

  Ragnar
  Tegen verkoudheid kun je zout water snuiven (kost vrijwel niets), niets doen (kost ook niets), een glaasje cognac nemen (lekker!), enzovoort. Bij alle remedies gaat het probleem niet sneller over. Je kunt ook Otrivin kopen, dat gaat de problemen te lijf gedurende korte tijd. En die werking is bewezen. Otrivin is geregistreerd en dat heeft de firma veel geld gekost. Je kunt ook homeopathie kopen en dat doet niets, behalve misschien een beetje illusie geven en de homeopathie-firma’s op de been houden teneinde door te gaan met hun bedrog.

 40. @Jan Willem: Dus door kwakzalverij als lokkertje te gebruiken krijg je statistisch gesproken meer mensen die eigenlijk nooit erg ziek zijn.

  Deze bewering klopt ergens niet, want wanneer mensen erg ziek worden,(oud of jong) belanden ze vanzelf wel in het ziekenhuis.
  Dat houdt je door het aanbieden van kwakzalverij niet tegen.

  Lijden ze aan onschuldige kwaaltjes, zoals bijv verkoudheden of andere bacteriele of viraal onschuldige infecties, dat gegeven wordt toch niet mee in de statistieken genomen, (dan komen ligdagen en het ziekenhuis helemaal niet in zicht) hebben ze inderdaad de keuze tussen het alternatieve circuit, niks doen, of misschien asperine slikken.

  @Hans: Ik vind een onbelemmerde neusademhaling wel zo prettig, vandaar dat ik dan zout water opsnuif.

  Als ik cognac wil drinken hoef ik daar niet verkouden voor te zijn.

  Ik heb ooit een keer zo lang Otrivin bij een hardnekkige verkoudheid gebruikt, dat mijn neusslijmvlies beschadigt werd en ik bij de KNO arts terecht kwam, gelukkig was de schade niet onomkeerbaar.

  Sinds ik dagelijks een forse dosis vitamine-C slik ben ik trouwens zelden meer verkouden.

  Misschien had Dr Linus Pauling, grondlegger orthomoleculaire geneeskunde, omtrent de krachtige, positieve werking van vitamine-C op ons immuunsysteem wel gelijk.

 41. Het verhaal van Linus Pauling is en blijft een placebo-sprookje. Bij regelmatig gebruik van een grote dosis vitamine C kan het zelfs schadelijk zijn.
  Otrivin heeft een bijsluiter er daar staat ongetwijfeld in dat je het gedurende een zeer beperkte periode moet gebruiken. Anders ontstaat het zgn. rebound-effect. Die bijwerking is al tientallen jaren bekend.

 42. @Hans: Het verhaal van Linus Pauling is en blijft een placebo-sprookje. Bij regelmatig gebruik van een grote dosis vitamine C kan het zelfs schadelijk zijn.

  Dat is nog wat omsteden. Daar zijn we nog niet helemaal uit.
  Mensen die herstellen van een ernstige ziekte krijgen ook vaak door het reguliere circuit supplementen toegediend, dat heeft zeer zeker wel zijn redenen.
  Zelf gebruik ik ze ook omdat ik nogal intensief sport, dus mijn lichaam behoorlijk zwaar belast, dat trouwens alle vitamines, mineralen en sporenelementen in onze dagelijkse voeding voorkomen is echt een sprookje, met de chemische bewerkte landbouwgrond gaat er zoveel verloren etc,afijn, ga er maar eens nog wat verder over Googlen.

  http://www.uitdaging.net/gezond/landbouw.html

  Wat Otrivin betreft, inderdaad, dat z.g. rebound effect had ik een beetje onderschat en dat heb ik geweten.

 43. Ja, een stukje dat verwijst naar Ode, dat is echt betrouwbaar. Je kan net zo goed naar een uitgave van Ankh Hermes verwijzen, ook daarvan neem ik alle publicaties met een flinke wagonlading zout.

 44. Manomanomanoman!Ragnar linkt zomaar naar de kwaksite van oom Henk(Mutsaers)die als zelfbenoemd deskundige met de ene onzin na de andere o.a. de ether vervuilt.
  Een roeptoeter pur sang dus.

  Laat nog maar een flinke wagonlading zout komen.

 45. Nog wat omstreden? “We” zijn er nog niet helemaal uit?
  Ik weet niet wie Ragnar met “we” bedoelt, maar “de wetenschap” heeft allang vastgesteld dat supplementen van vitamine C echt onnodig zijn. We hebben vitamine C nodig, dat staat buiten kijf. Maar de overmaat wordt gewoon uitgeplast. Dat belast dus de nieren. Supplementen in geval van een ernstige ziekte is natuurlijk iets heel anders dan bij gezonde mensen, ook bij belasting door sport. Je moet het al heel bont maken wil je een tekort aan vitamines en mineralen krijgen, vooropgesteld dat je normaal eet, dus niet alleen maar pizza of zo. Dat verhaal over die chemisch bewerkte landbouwgrond is in dit verband niet ter zake doend en in ieder geval zwaar overdreven. De sprookjes van “biologisch-dynamisch” zijn ook nog nooit waargemaakt.

 46. ragnar schrijft:

  Deze bewering [kwakzalverij is lokkertje] klopt ergens niet, want wanneer mensen erg ziek orden,(oud of jong) belanden ze vanzelf wel in het ziekenhuis. Dat houdt je door het aanbieden van kwakzalverij niet tegen.

  Leg ik het nou zo ondoorgrondelijk uit?

  In de eerste plaats leven hoogopgeleide personen langer. Hoe dat komt is onduidelijk. Het kan zijn dat het werk dat beschikbaar is voor mensen zonder opleiding slopender is, of dat een lage opleiding vaak gepaard gaat met ongezonde gewoontes (met name roken) of dat de hogere status die mensen met meer opleiding hebben een algeheel gezondheidsbevorderend effect heeft (onlangs nog met een proef met aapjes aangetoond). De oorzaak doet er niet toe, in de statistieken – waar verzekeraars naar kijken – is het duidelijk te zien, het scheelt wel tien jaar. Als je kijkt naar ‘gezonde levensduur’ dan scheelt het nog meer.

  Dus is het zaak voor de verzekeraars zoveel mogelijk hoger opgeleiden te lokken. Die betalen langer premie voordat ze echt veel gaan kosten.

  Het tweede aspect dat ik noemde is dat sommige mensen al op jeugdige leeftijd kenismaken met ernstige ziekte. De aanhangers van homeopathie en dergelijke wellicht minder. Dus door in te spelen op lichtgelovigheid krijg je vanzelf klanten die niet om te beginnen al min of meer continu prijzige medicijnen nodig hebben.

  Het derde aspect dat ik noemde is dat dit en andere lokkertjes waarschijnlijk heel voordelig zijn, omdat mensen die zich daardoor laten verleiden de waarde hiervan sterk overschatten.

  Waarom zou een verzekeraar een altobehandelwijze niet vergoeden? Een van de redenen zou kunnen zijn dat de desbetreffende therapeuten veel geld vragen en dat degenen die van zo’n dienst gebruik maken onevenredig veel kosten (bijv. ook aan kosten om na te gaan of de zorgverlener wel deugt), zonder dat het iets helpt. Waar een verzkeraar vooral bang voor is, is fraude. Dat de verzekerde wat zorgelozer wordt door de extra zekerheid die een verzekering biedt (dus meer kans op schade) is iets wat de verzekweraar incalculeert, maar ’therapeuten’ die in collusie met de klant drie aparte consulten op de nota zet in plaats van één zodat de klant meer vergoed krijgt, daar is een verzekeraar niet van gediend.

  Zojuist verscheen op de site van de VtdK een stukje over een verzekeraar die een hele waslijst aan alternatiefs niet meer vergoedt, te weten:

  – APS therapie.
  – ASR therapie.
  – Bio Energetische Stress Tester.
  – Bioresonantie therapie.
  – Complementaire zorg.
  – Esogetische kleurenpunctuur Kirlian Fotografie.
  – Essaidi Aqua Tilis Therapie.
  – Hirudotherapie.
  – Niranam methode.
  – Hypnotherapie door een hypnotherapeut.
  – Integrale massagetherapie.
  – Merkaba.
  – Mesologie.
  – Moermantherapie.
  – Orthomanipulatie.
  – Narkada.
  – NEI-therapie.
  – Neuro Linguïstisch Programmeren.
  – Psychosynthese.
  – Tibetaanse geneeskunde.
  – Van Gemert therapie.

 47. Prachtig!
  Behalve dat het vergoeden van onzintherapie geld kost, en dus aan alle verzekerden wordt doorbelast in hun premie, de verzekeraar geeft met deze maatregel ook min of meer aan niet in onzin te geloven. Hoop ik…

 48. @Hans: Dat verhaal over die chemisch bewerkte landbouwgrond is in dit verband niet ter zake doend en in ieder geval zwaar overdreven. De sprookjes van “biologisch-dynamisch” zijn ook nog nooit waargemaakt.

  Of vertel jij hier nu een sprookje (schone landbouwgrond, laat me niet lachen) en sluit je de ogen voor de realiteit, zoveel mensen die tegenwoordg aan kanker en auto-immuunziektes lijden, enorm toegenomen over de laatste decennia, afgezien natuurlijk van de genetisch aanleg, maar desalniettein, wel veelzeggend.

  Over de hoeveelheid Vitamine-C zijn de meningen wetenschappelijk nog steeds verdeeld.

  Het lost op in water dus is ook nier gevaarlijk, in supplementen zijn de vitamines die in vet oplossen natuurlijk laag gedoseerd en ik koop geen rotzooi maar wel kwaliteit.
  Bijv Dagravit is van nul en generlei waarde, dat kun je net zo goed meteen door de wc pot spoelen.

  http://www.aov.nl/

  Dit is een geheel ander verhaal.

  Ik loop halve marathons en beoefen ook nog vrij op intensief niveau een Japanse vechtsport, dan kan je lichaam wel wat extra’s gebruiken.

  Maar een ieder moet maar denken en geloven wat hij/zij wil en het is ook maar uit welke bron van wijsheid je wilt putten, want dat kleurt ook weer je mening over dit soort van zaken.
  Goed dat je kritisch bent, maar ook daar kun je in doorslaan.

  En Hans, er is toch helemaal niets mis met een lekkere pizza. 😉

 49. @Jan Willem, leg ik het nou zo ondoorgrondelijk uit?

  Misschien is je uitleg wel vatbaar voor een wat bredere interpretatie.

  @Jan Willem, of dat de hogere status die mensen met meer opleiding hebben een algeheel gezondheidsbevorderend effect heeft (onlangs nog met een proef met aapjes aangetoond).

  Dat lijkt me wel een beetje vergezocht, dus hoe lager in de pikorde, hoe korter de levensduur, ach kom.
  Wat kunnen ze nog meer verzinnen, kan dit gegeven ook wetenschappelijk hard gemaakt worden.

  Dat verzekeraars het liefst jongere klanten willen hebben, lijkt me niet zo vreemd, zoals ik al eerder stelde, zijn die minder vatbaar voor ernstige ziektes en belanden minder snel in het ziekenhuis, jong en ook nog hoog opgeleid is an sich nog aantrekkelijker en zeer zeker leuk meegenomen voor de zorgverzekeraars want zijn beter in staat weer de duurdere varianten van het zorgaanbod financieel op te hoesten. (wat een term in dit verband)

  @Jan Willem: Het tweede aspect dat ik noemde is dat sommige mensen al op jeugdige leeftijd kennismaken met ernstige ziekte. De aanhangers van homeopathie en dergelijke wellicht minder. Dus door in te spelen op lichtgelovigheid krijg je vanzelf klanten die niet om te beginnen al min of meer continu prijzige medicijnen nodig hebben.

  Hier ga je m.i. de fout in, waarom zouden sommige mensen op jeugdige leeftijd die tevens aanhanger vande homeopathie zijn minder kostbelastend voor de zorgverzekeraar worden.

  Want zoals ik in een vorige post al schreef, als de lijdensdruk bij een ernstige aandoening maar genoeg oploopt, wat meestal ook daadwerkelijk gebeurt, komt het geloof in de Homeopathie al gauw meer op de achtergrond en gaan de ernstige zieke mensen toch voot de prijzige medicijnen uit lijfsbehoud. Begrijpelijk natuurlijk.

  Dat los je echt niet op door te blijven inspelen op de lichtgelovigheid van de mensen. Enkele uitzonderingen daargelaten.

  Waar jij op doelt geldt alleen bij onschuldige of wel chronisch niet levensbedreigende kwaaltjes, dan valt er voor de verzekeraar inderdaad wel wat winst uit te halen.

  Ik hoop dat ik mijn visie in dit verband nu niet al te ondoorgrondelijk heb uitgelegd.

  @Jan Willem: Waarom zou een verzekeraar een altobehandelwijze niet vergoeden?

  De manier waarop je dit belicht kan ik me wel in vinden.
  Dat klopt absoluut.

  Trouwens acupunctuur staat trouwens niet in het lijstje. Hoe kan dat nou? 😉

Reacties zijn gesloten.