Exit homeopathie met indicatie?

VSM mag ook van de Raad van State geen homeopathie met indicatie meer verkopen. Bijna vijf jaar wist het bedrijf de verkoop van diverse al dan niet verdunde homeopathische middelen te rekken, maar nu is het juridische tegengestribbel afgelopen.
(Foto: De voormalige VSM-kruidentuin, thans ‘Hortus Naturalis’.)

De geschiedenis van de regels over homeopathische middelen is lang en gecompliceerd. Europese regelgeving hierover zegt, kort samengevat: je moet bewijzen dat een middel werkt, maar als het hoogverdund en homeopathisch is dan hoeft dat niet, maar dan mag je er ook geen indicatie op zetten, dus er mag niets op staan dat ook maar enigszins kan worden opgevat als een aanduiding waarvoor het helpt.

Allerwegen wordt in Europa de hand gelicht met deze regels. In Nederland kreeg de homeopathische lobby gedaan dat ze wel indicaties mochten geven, als ze er maar een disclaimer bij zouden zetten dat er geen wetenschappelijk bewijs was. Dat was om de Nederlandse homeopathische industrie te helpen. Toen de Nederlandse homeopathische fabrikanten vervolgens met de wet in de hand bij de Raad van State betoogden dat de combinatie indicatie+disclaimer onwettig was, kregen ze gelijk, maar toen heeft de Nederlandse regering meteen een eind gemaakt aan die uitzonderingsregel.

Nou ja een eind, het begon ermee dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de fabrikanten sommeerde om bewijzen in te leveren. Toen die niet kwamen, is bij wijze van proef de handelsvergunning van één middel ingetrokken (medio 2008), uiteraard na een hoorzitting en andere formaliteiten. De fabrikant VSM maakte daar bezwaar tegen bij het CBG, het bezwaar werd verworpen, vervolgens oordeelde de rechtbank ook dat het CBG in zijn recht stond. Vervolgens ging VSM daartegen weer in beroep bij de Raad van State, die op 18 april 2012 uitspraak heeft gedaan en dat beroep heeft afgewezen (zie ook hier voor een samenvatting). Allemaal tamelijk voorspelbaar, want de wet is eigenlijk kristalhelder. Voor details over de geschiedenis tot vier jaar terug, zie de website van de VtdK.

VSM-pareltjes

Toch is de beslissing van de Raad van State zeer de moeite van het lezen waard (het juridische jargon is natuurlijk wel even wennen), speciaal vanwege de pareltjes van argumentatiekunst van VSM. Zo is wat al voor 1 januari 1994 wettelijk was geregistreerd, vrijgesteld van al deze verplichtingen. Welnu, zei VSM, ons Rinileen was toen al in de verkoop. Maar daar trapte de Raad van State niet in. Er was toen helemaal geen registratie nodig voor homeopathische middelen, dus er was geen registratie. Verder voerde VSM aan

dat ten onrechte meer gewicht is toegekend aan het volksgezondheidsbelang van patiënten en consumenten dan aan het belang van producenten om hun producten op de markt te kunnen houden.

Dit moet men even goed lezen om de portee hiervan te begrijpen. De gezondheid en de portemonnee van de burgers zijn natuurlijk belangrijk, maar ook heel belangrijk is het recht van de fabrikant om die consument voor te liegen en zo diens geld binnen te harken, en het is gewoon onbehoorlijk bestuur als de regering niet in de eerste, tweede en derde plaats denkt aan de kassa van zulke kulverkopers. Dat is toch wat er staat? Ook hier trapte de Raad van State niet in.

De Raad van State merkt dan ook op dat VSM best wel Rinileen mag verkopen, als ze er maar geen indicatie op zetten.

VSM heeft ook betoogd dat ze het bewijs van therapeutische werking niet kunnen leveren omdat zulks te kostbaar is.  Het bedrijf betoogde: Er zouden

zich methodologische hindernissen voordoen bij het bewijzen van de therapeutische werking van homeopathische geneesmiddelen met preklinische en klinische gegevens en dat het vooral de hoge onderzoekskosten zijn die het feitelijk onmogelijk maken om het noodzakelijke bewijs te leveren.

Dit wil de Raad van State wel geloven, maar het is geen argument om toch het beroep gegrond te verklaren. Maar het is niet waar.

Niet onbetaalbaar, maar onmogelijk

Het bewijs is niet zozeer niet te leveren omdat zo’n bewijs te duur is, zo’n bewijs is niet leveren omdat homeopathie totale onzin is. Die totale onzin zit hem niet alleen in de hoge verdunningen. Immers, de vermeende werking van homeopathische middelen berust grotendeels op verslagen van negentiende-eeuwse proeven met hoogverdunde middelen op ‘gezonde’ mensen. Geen van die honderdduizenden ‘werkingen’ is ooit bewezen, en de eerste mislukte bewijspoging dateert al van 1835, toen hoogverdund keukenzout geen enkel effect bleek te hebben. Een meer recente publicatie kon geen enkel effect van hoogverdunde (C30) belladonna op gezonde proefpersonen vinden.

De bedenker van de homeopathie, Samuel Hahnemann, meende dat men het effect van een middel kan aflezen aan de symptomen die het teweegbrengt, en meer in het bijzonder dat een ziekte genezen kan worden door toediening van een middel dat symptomen teweegbrengt die lijken op die van de ziekte. Ook voor deze bewering is geen spoor van bewijs. (Hahnemann zelf zag zijn allergische reactie op gemalen bast van de kinaboom aan voor ‘koorts’ en dus verklaring van de genezende werking van kinabast op malaria en tevens als bewijs voor vrijwel alle werking van geneesmiddelen.)

Tot overmaat van ramp (voor VSM) heeft Hahnemann ook nog onomwonden gesteld (in paragraaf 273 van zijn boek Organon; Duitse oertekst hier) dat het combineren van middelen buitengewoon onverstandig is. Niet de minste twijfel, ontoelaatbaar, absoluut verboden, in die termen drukt Hahnemann zich uit. In Rinileen zitten er vijf. Overigens bevat Rinileen Echinacea angustifolia D1, wat eigenlijk niet sterk verdund is. (zie Noot 1 en 2) Voorts is het noodzakelijk volgens de homeopathie dat de patiënt uitvoerig ondervraagd wordt en dan pas een middel krijgt dat nauwkeurig is afgestemd op het geheel aan subjectieve symptomen van de patiënt. Daar is natuurlijk geen sprake van bij zo’n massaproduct.

Dit alles weet men bij VSM heel goed. Als homeopathie echt werkte, zou men om te beginnen eens een paar solide bewijzen van symptomen van hoogverdunde middelen kunnen produceren. Dat kost vrijwel niets. Heeft men eenmaal een paar symptomen, dan kan men vervolgens aan de slag om het similiabeginsel te bewijzen. Dit hele onderzoeksprogramma is in Duitsland uitgevoerd met Duitse grondigheid in de jaren 1936-1939 en op een volslagen mislukking uitgelopen. Dit weet men ook bij VSM. Kortom, dat het onderzoek zo duur is, is een smoes. Het is onmogelijk en dat weet men bij VSM.

Bij de VtdK wordt het vermoeden uitgesproken dat VSM nu het argumentum ad populum gaat gebruiken, of misschien wel het argumentum ad misericordiam, door het volk stapels larmoyante brieven te laten schrijven (‘Lieve Geert Wilders, zonder Rinileen is mijn leven een hel, red mij toch!’ of woorden van soortgelijke strekking aan allerlei parlementariërs.)

Dit was eigenlijk een proefproces. Al die tijd waren de overige onzinmiddelen nog gewoon te koop, maar het is natuurlijk de bedoeling dat dat ook stopt. Hopelijk betekent dat ook het einde van het middel Oscillococcinum, of althans van de reclame en indicatie voor dit middel. Met goedkeuring van het CBG staat namelijk op de bijsluiter de schandelijke tekst ‘homeopathisch geneesmiddel dat wordt toegepast bij griep (influenza)’. Het zogenaamde onderzoek van dit middel rammelt namelijk aan alle kanten.
Overigens zijn er ten minste twee soorten Rinileen. Ze bevatten totaal andere bestanddelen.

Tabletten:
Baryta muriatica D3 25 mg,
Cinnabaris D12 25 mg,
Echinacea angustifolia D1 25 mg,
Hydrastis canadensis D3 25 mg,
Kalium bichromicum D4 25 mg,
tabletmassa ad 250 mg

Neusspray:
Per 100 g:
Allium cepa (knoflook) D2 1 g,
Kalium iodatum D5 1 g,
Luffa operculata D2 1 g,
Pulsatilla pratensis D2 1 g,
Silicea terra (zand) D7 1 g,
fysiologisch zout ad 100 g.

(sproeien met zout water helpt inderdaad, maar daar is ook een stuk voordeliger aan te komen, die 0,003% aan kruiden doen toch niks.)

Noot 1. Hoe sterk is verdunning D1? Men gaat uit van oertinctuur, zijnde half uitgeperst plantensap en half alcohol. Dat wordt 1:10 verdund met alcohol. Dus 25 mg van deze D1-oplossing bevat 1,25 mg plantensap. Maar hoe komt dat in tabletten terecht? Een gebruikelijke productiemethode is dat melksuiker wordt besproeid met een nevel van de alcoholische D- of C-zoveel vloeistof. Men neemt vaak aan dat dit neer komt op een verdunning met een extra factor 500. Dat kan net maken dat het een of ander middel met kwik of cadmium nog veilig is. Als die 25 mg Echinacea D1 in feite besproeide melksuiker is, zit er dus in een tablet van 250 mg 1,25/500 mg aan plantensap verwerkt. Dus 1/100.000 van het gewicht van het tablet is het gewicht van het erin verwerkte plantensap.

Noot 2. Op diverse websites staat dat het om Echinacea angustifolia DI gaat, wat mogelijk een foute weergave van D1 is. Maar op https://www.gezondheidaanhuis.nl/nl/product/7492/Rinileen-VSM-100-tabletten staat dat het D3 is (dus nog 100 maal zo weinig). Misschien is het allebei goed, want op http://www.medicijnnet.nl/medicijnen/vsm-rinileen-tabletten-250mg.htm staat een ander pakje afgebeeld en daar staat D1.

77 gedachten over “Exit homeopathie met indicatie?”

 1. @Wilmamazone, @Renate,

  Hoeveel wagonladingen met zout zitten er nu nog totaal aan te komen? 😉

  Zolang ik hier post, zeker?

  Er zijn trouwens genoeg sites hoor over vervuilde landbouwgrond. Afijn, dat is een eigenschap die veel mensen met struisvogels gemeen hebben. n.l. de kop in het zand steken.

  Ankh Hermes matig ik me maar geen oordeel over aan.

  Ken het wel, maar dan kun je overal wel een strijdtoneel van maken.

 2. Lager opgeleiden leven over het algemeen korter, hetgeen natuurlijk met allerlei factoren te maken heeft. Een voorbeeld is natuurlijk het rookgedrag. Een andere factor zou kunnen zijn dat het werk dat lager opgeleiden doen over het algemeen minder bevredigend is, terwijl men minder mogelijkheden heeft om hieraan te ontsnappen. Men zoekt dus misschien meer naar dingen die het vervelende werk compenseren en het zou kunnen zijn dat juist de dingen die ongezond zijn hierbij de voorkeur hebben.

 3. @Ragnar

  Een struisvogel steekt de kop niet in het zand; dat is een mythe.

  Wie heeft zo’n 50 jaar geleden, of eerder, onomstotelijk vastgesteld hoeveel vitamine C er altijd b.v. in een bloemkool zat? Dat zijn nou van die details die ik graag zou willen weten.

  Bovendien werd toentertijd o.a. bloemkool meestal véél te lang gekookt, dus………juist ja! Die goede oude tijd toch!

 4. Ragnar vraagt:

  waarom zouden sommige mensen op jeugdige leeftijd die tevens aanhanger vande homeopathie zijn minder kostbelastend voor de zorgverzekeraar worden.

  verkeerde vraag.
  De bewering is:
  Als je jeugdigen verdeelt in de groep A die dan al flink ziek is of is geweest en een andere groep B die nooit iets ernstigs gehad heeft dat met reguliere geneeskunde verholpen kon worden, dan zul je meer homeopathiegelovigen in groep B vinden dan in groep A, en bovendien zullen verzekerden in groep B wellicht minder kosten. Dus het is zaak voor de verzekeraar zoveel mogelijk B’s te lokken, omdat statistisch gesproken de B’s meteen al minder kosten.

 5. Ragnar vraagt

  Trouwens acupunctuur staat trouwens niet in het lijstje.

  Er staat wel meer niet op dat lijstje. Op
  http://www.kwakzalverij.nl/1190/Alternatief_verzekerd_in_Nederland
  vind je een lange lijst van alternatieve therapieën en altoberoepsverenigingen die bij sommige of vele verzekeraars vergoed worden. Dit lijstje van 1 verzekeraar noemt er maar enkele die ze ofwel te mal vinden, of waarbij volgens de verzekeraar fraude of iets dergelijks teveel voorkomt.

 6. Dat lijkt me wel een beetje vergezocht

  De aapjes met lagere status hadden een slechter werked immuunsysteem, misschien door extra stress. Hoe dan ook het verschil in levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleide mensen is enorm. Dat kan niet alleen met het immuunsysteem te maken hebben. Hart- en vaatziekten (een belangrijke doodsoorzaak) worden niet door micro-organismen veroorzaakt. Of kanker zich iets van opleidingsniveau (en immuunsysteem) aantrekt nadat je voor roken hebt gecorrigeerd, weet ik niet.

 7. Waar jij op doelt geldt alleen bij onschuldige of wel chronisch niet levensbedreigende kwaaltjes

  Nee daar doel ik niet op. De verzekeraar wil mensen hebben die een heleboel premie betalen (= lang leven in goede gezondheid) voor ze om en nabij het eind van hun leven (of al eerder als ze al jong ernstige ziekten hebben) veel gaan kosten.

 8. Hans schrijft

  de verzekeraar geeft met deze maatregel ook min of meer aan niet in onzin te geloven.

  De verzekeraar is het alleen om de centen te doen. Ik vermoed dat ze ontdekt hebben dat verzekerden die deze therapieën gebruiken vreselijk veel meer kosten dan vergelijkbare verzekerden (dus met grosso mode dezelfde kwalen) die die therapieën niet gebruiken.

  Bijvoorbeeld doordat zulke verzekerden heel vaak zo veel mogelijk declareren. Bij die verzekeraars zitten artsen die heel goed weten dat al dat alternatiefs niks uithaalt. Maar dat is het criterium niet. Het criterium is of de gebruikers van die therapieën ‘bad risks’ zijn. Dat is het omgekeerde van het lokkertjesbeginsel. Je lokt mensen die hopelijk een tijdlang kleinverbruikers van medische zorg zullen blijven, maar als ze door de aanwezigheid van bepaalde therapieën grootverbruikers worden, dan doe je daar wat aan.

 9. Ragnar,
  Die passage over in vet of in water oplosbaar kan ik niet volgen, zoals meer in uw reactie me nogal overtrokken overkomt. Wat wilt u nu eigenlijk beweren?

 10. Quote Jan Willem: Als je jeugdigen verdeelt in de groep A die dan al flink ziek is of is geweest en een andere groep B die nooit iets ernstigs gehad heeft dat met reguliere geneeskunde verholpen kon worden, dan zul je meer homeopathiegelovigen in groep B vinden dan in groep A

  Deze stelling vind ik wat kort door de bocht, waarom zouden nu jonge mensen uit catagorie B die een goede gezondheid genieten uberhaupt een boodschap aan homeopathie hebben, waar haal je dat gegeven weg.

  Quote Jan Willem: Hoe dan ook het verschil in levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleide mensen is enorm. Dat kan niet alleen met het immuunsysteem te maken hebben. Hart- en vaatziekten (een belangrijke doodsoorzaak) worden niet door micro-organismen veroorzaakt. Of kanker zich iets van opleidingsniveau (en immuunsysteem) aantrekt nadat je voor roken hebt gecorrigeerd, weet ik niet.

  Veel mensen overlijden ook als gevolg van een bacteriele of virale infectie, dat heeft dan wel weer degelijk met het immuunsysteem te maken, hoogopgeleide mensen drinken en roken ook, natuurlijk, die lijden ook aan stress, hoe stressbestendig je bent is trouwens ook weer deels genetisch bepaald, bij hart en vaatziekten (nogmaals) speelt de aanleg ook een rol, het is niet slechts een kwestie van leefgewoonten, zijn omtrent dit feit ook betrouwbare statistische gegevens.
  Die wil ik dan wel eens inzien.

  Kanker en het immuunsysteem hebben wel degelijk veel met elkaar te maken, dat wist je toch wel. We hebben allemaal kankercellen in ons lichaam, maar dat wil nog niet zeggen dat het altijd gaat ontaarden in ongeremde celdeling. Daar komt nu juist een krachtig of minder krachtig werkend immuunsysteem in het spel en bepaalt de uitkomst.

  Quote Jan Willem: Nee daar doel ik niet op. De verzekeraar wil mensen hebben die een heleboel premie betalen (= lang leven in goede gezondheid) voor ze om en nabij het eind van hun leven (of al eerder als ze al jong ernstige ziekten hebben) veel gaan kosten.

  Ja, natuurlijk willen ze dat, maar het pakt vaak in de praktijk toch ietwat anders uit.
  Nogmaals, jammer dat de gezondheidszorg niet in handen van de overheid is, maar we zullen het hier maar mee moeten doen

  Quote Hans: Die passage over in vet of in water oplosbaar kan ik niet volgen

  http://www.vitamine-info.nl/alle-vitamines-en-mineralen-op-een-rij/

  Quote Hans: zoals meer in uw reactie me nogal overtrokken overkomt. Wat wilt u nu eigenlijk beweren?

  Kun je niet wat specifieker zijn, waar doel je nu precies op, verklaar je nader.

 11. @Wilmamazone,

  Wat die struisvogels betreft, dat wist ik niet, waar komt dat gezegde dan vandaan?

  Quote Wilmamazone: Wie heeft zo’n 50 jaar geleden, of eerder, onomstotelijk vastgesteld hoeveel vitamine C er altijd b.v. in een bloemkool zat? Dat zijn nou van die details die ik graag zou willen weten.

  Bovendien werd toentertijd o.a. bloemkool meestal véél te lang gekookt, dus………juist ja! Die goede oude tijd toch!

  Maar toen lag de gemiddelde leeftijd ook lang niet zo hoog als nu omdat de medische behandelingen nog niet zo geavanceerd waren, inake medisch ontoereikende kennis , in die goeie ouwe tijd.

 12. Quote: Jan Willem: dan zul je meer homeopathiegelovigen in groep B vinden dan in groep A

  Zijn daar ook statistische gegevens over, of is dat slechts jouw aanname.

 13. @Ragnar

  Maar toen lag de gemiddelde leeftijd ook lang niet zo hoog als nu omdat de medische behandelingen nog niet zo geavanceerd waren, inake medisch ontoereikende kennis , in die goeie ouwe tijd.

  Dat is geen antwoord op mijn vraag. Vergeten te googlelen of een kwestie van doelpalen verschuiven?

  Ik heb namelijk meer dan een keer de claim gelezen dat er nu in bloemkool 50% minder vitamine C zou zitten dan in 1963 en jij claimt er alles van te weten als niet struisvogel, dus vandaar.

  Ook toen nog werden diverse groenten -waaronder bloemkool- maar al te vaak kapotgekookt, waardoor het min of meer op homeopathie ging lijken: er zat niks meer in.

 14. Ragnar,
  Die informatie over vitamines heb ik ook wel, nog veel meer zelfs.
  Het ging me over uw uitspraak over wateroplosbaarheid en ik zie niet in waar die op sloeg.
  En waarom Dagravit van nul en generlei waarde zou zijn, ontgaat me ook. Ik heb overigens geen belangen in die industrie.
  Over overtrokken reacties: u barst plotseling los over kanker en immunologische ziektes die enorm toegenomen zouden zijn. Zo vreemd is dat echt niet als je bedenkt dat veel andere ziektes kunnen worden genezen of beheersbaar gehouden. Dan blijven ouderdomsziektes over om aan dood te gaan.

 15. Ik heb geopperd dat mensen die in homeopathie in het bijzonder en altogeneeskunde in het algemeen, vaak niet aan den lijve hebben ervaren hoe effectief reguliere geneeskunde is. Wie behoorlijk ziek is (niet het soort ziekte dat vanzelf overgaat) en toch homeopathie probeert merkt vanzelf wel dat het niet helpt. Dat is wat ik vermoed.

  Misschien hebben verzekeraars ontdekt dat ze weinig kosten (= ligdagen in ziekenhuis of dure medicijnen die dagelijks moeten worden ingenomen, dus niet alleen maar een kuurtje) hebben aan homeopathie gebruikers, vergeleken met even oude niet-homeopathiegebruikers. Of ze merken dat ze jonge klanten verliezen aan verzekeraars die wel alto aanbieden.

  Ragnar heeft de neiging om mijn vermoedens van statististische aard (“in groep A zit meer x dan groep B”) te interpreteren als “alle A zijn x en alle B zijn niet x”) en dan vervolgens die veranderde stelling aan te vallen: “A is helemaal niet per se x” .

  Ik ben begonnen met opmerken dat het in elk geval zo is dat hoger opgeleiden een aanzienlijk langere levensverwachting hebben. Voorts is tamelijk algemeen bekend dat allerlei newagegeloof en geloof in alternatieve geneeswijzen meer voorkomt bij hogeropgeleiden.

  Een goedkoop lokkertje dat hoger opgeleiden binnenhaalt is dus gunstig voor verzekeraars. Altogeneeskunde is zo’n lokkertje. Er zijn er welllicht nog andere.

  Verzekeraars zitten voortdurend te studeren op inkomsten en uitgaven van een statistisch gezichtspunt. Het gaat ze daarbij om het geld, om mensen die bereid zijn veel premie te betalen voor wat eigenlijk maar een laag risico is (mannen laten betalen voor een pakket waarin ook de kosten van bevalling in zitten bijv.) en om te zorgen dat het misbruik beheersbaar blijft (als iedereen die een aanrijdinkje heeft gehad beweert een whiplash te hebben en daardoor levenslang invalide is geworden, dan krijg je een onhoudbare toestand).

  Ik heb geprobeerd uit te leggen wat de redenen kunnen zijn waarom het handig is om de homeopathievergoeding als lokkertje te gebruiken, namelijk niet omdat homeopathie werkt, en niet omdat de verzekerden het graag willen, maar omdat om de een of andere reden homeopathiegebruikers weinig echte kosten maken.

  Behalve homeopathie zijn er nog wel andere curieuze dingen. Zo is er een verzekeraar die busreizen naar Lourdes vergoedt. Dat is niet omdat die verzekeraar denkt dat de mensen daar genezen worden, maar omdat het een effectief lokkertje is. Vraag me niet hoe dat kan. Misschien verdienen ze wel aan die busreizen omdat er natuurlijk ook betalende familieleden meegaan. Het punt is dat ziektekostenverzekeraars allerlei beslissingen nemen die helemaal niets van doen hebben met de effectiviteit van behandelingen.

 16. JWN:

  Het punt is dat ziektekostenverzekeraars allerlei beslissingen nemen die helemaal niets van doen hebben met de effectiviteit van behandelingen.

  Dat is inderdaad het hoofdpunt en het gegeven dat mensen er blindelings op vertrouwen dat zorgverzekeraars alleen werkzame middelen vergoeden in de aanvullende verzekering.

  Afgelopen week daar nog over in discussie geweest op een site voor en door borstkankerpatiënten en een daarvan schreef o.a.:

  Ik heb besloten binnenkort wel een orthomoleculair arts te bezoeken. De consulten en middelen die ik eventueel krijg voorgeschreven worden voor het overgrote deel vergoed door mijn (aanvullende) verzekering.

  Waarom zou een verzekering zulke dingen vergoeden als onomstotelijk vaststaat dat er geen resultaten mee behaald worden?

  Postte ik daarna o.a. dit artikel, maar verdere reacties bleven daar uit:
  http://www.ntvg.nl/publicatie/vergoeding-van-alternatieve-geneeswijzen-nederland-onbegrijpelijk/volledig

  Werd daarna o.a. wel door dezelfde persoon aangevallen bij item voedsel bij kanker. Iemand anders vond deze publicatie van Jan Willem/de hele VtdK wel erg kort door de bocht en zei tegen mij:

  ..en zo kiezen we alle allemaal sites uit die bij onze gedachtengang passen..

  Zelf ging ze mee met de bevindingen van enkele overduidelijke kwakzalverssites en met name die waar suiker als hoofdoorzaak van kanker werd benoemd.

  Er is daar zelfs iemand die nog geen appel meer durft te eten, want natuurlijke suikers kunnen vast ook voor uitzaaiingen zorgen. Moedeloos word je ervan, want -net als overal- willen sommigen niet eens luisteren en is alle correcte informatie en/of nuancering tegen dovemansoren gericht. *zucht*

 17. Wimamazone: jij claimt er alles van te weten als niet struisvogel, dus vandaar.

  Nou alles van te weten, de een leest hier wat, de ander daar, zo put een ieder uit zijn eigen bron van wijsheid want wat is nu uiteindelijk betrouwbare informatie, welke criteria zou je hiervoor moeten hanteren, op grond van bijv welk feit zou ik moeten geloven dat de landbouwgrond of de waterbodems niet vervuild zijn door diverse industrietakken, want ik kan het natuurlijk niet feitelijk bewijzen, hoewel het me zeer waarschijnlijk lijkt en hoe zou jij nu kunnen bewijzen dat het niet het geval is.

  Bij Skepsis voert de ontkenningsmodus tegen beter weten in wel vaak de boventoon.

  Jan Willem blijft bijv maar beweren, hij giet het nu zelfs in een eenvoudige wiskundige formule, dat jonge hoger opgeleide mensen die helemaal geen gezondsheidsproblematiek hebben, sneller bij niet ernstige aandoeningen het alternatieve circuit raadplegen. Vervolgens vraag ik hem of daar betrouwbare statische gegevens over zijn, maar een link daarover kan hij niet verstrekken, het zou waarschijnlijk kunnen zijn, maar het blijft m.i. dan toch zijn persoonlijke aanname.
  Afijn, dat is dan weer een stukje van zijn waarheid.
  En zo kunnen we wel door blijven gaan.

  Tja, wie heeft hier nu de wijsheid uiteindelijk in pacht.

  Maar wat die bloemkool betreft heb je wel gelijk, die werd vroeger inderdaad kapot gekookt. 😉

 18. @Hans,

  Ik heb overigens geen belangen in die industrie.

  Dan zijn we daarover toch snel uitgepraat.

  Dan blijven ouderdomsziektes over om aan dood te gaan.

  Nou, niet alleen ouderdomsziektes hoor, wat ik al eerder postte, tussen de vijftig en zestig rollen al veel mensen om, zelfs vaak nog veel eerder.

 19. Niet alles wat op internet staat is even betrouwbaar Ragnar. Sites die bijvoorbeeld verwijzen naar Ode, of whale.to zou ik dus nooit vertrouwen, omdat hier de nodige kletskoek verkondigd wordt.

 20. Ragnar:

  Wimamazone: jij claimt er alles van te weten als niet struisvogel, dus vandaar.

  Nou alles van te weten, de een leest hier wat, de ander daar, zo put een ieder uit zijn eigen bron van wijsheid want wat is nu uiteindelijk betrouwbare informatie, welke criteria zou je hiervoor moeten hanteren, op grond van bijv welk feit zou ik moeten geloven dat de landbouwgrond of de waterbodems niet vervuild zijn door diverse industrietakken, want ik kan het natuurlijk niet feitelijk bewijzen, hoewel het me zeer waarschijnlijk lijkt en hoe zou jij nu kunnen bewijzen dat het niet het geval is.

  Ik claim helemaal niet er alles van te weten, dat maak jij er gemakshalve maar weer van. Mijn vraag is nog steeds wie op welke manier pakweg 50 jaar geleden vastgesteld heeft hoeveel vitaminen en/of mineralen er o.a. in diverse groenten zaten. Die gegevens heb je toch wel nodig om een goede vergelijking te kunnen maken.

  Maar wat die bloemkool betreft heb je wel gelijk, die werd vroeger inderdaad kapot gekookt.

  Zowat bloemkoolpap op je bord en dan óók nog zo’n witte papperige saus erover, versierd met donkerbruine spikkels nootmuskaat. Ggggrrrrrr. Niet eten wat de pot schaftte was er toen niet bij.

 21. Ragnar,
  Het is kennelijk te ingewikkeld om u verschillende vragen tegelijk te stellen. En in bloemkoolpap ben ik echt niet geinteresseerd. Zit er van nature dan zoveel vitamine C in bloemkool? Ik dacht het niet.
  Terug tot een van mijn vragen: waarom zou Dagravit nu van nul en generlei waarde zijn? Daar gaat u totaal niet op in. U doet de vraag alleen maar af met een dooddoener, nl. dat we er snel over uitgepraat zijn. U weet dat ik niet veel op heb met het toevoegen van vitamines en sporenelementen aan een normale voeding. Vandaar mijn grappig bedoelde opmerking dat ik geen belang heb in de industrietak als ik me afvraag wat er eigenlijk mis is met Dagravit (daar waar u zegt die middelen nodig te hebben in verband met uw sportactiviteiten). Is dat nu zo moeilijk?

 22. Wilmamazone: jij claimt er alles van te weten als niet struisvogel, dus vandaar.

  Dit bovenstaande was niet mijn zin. Kijk maar naar het verdere verloop in de tekst, hoe ik daar in mijn post op reageer. (1 mei 12.34).

  Wilmamazone: Mijn vraag is nog steeds wie op welke manier pakweg 50 jaar geleden vastgesteld heeft hoeveel vitaminen en/of mineralen er o.a. in diverse groenten zaten. Die gegevens heb je toch wel nodig om een goede vergelijking te kunnen maken.

  Zo belanden we toch in een cirkel redenering, want dan kan ik wel weer de vervuilde landbouwgrond met als consequentie een veranderde zuurgraad van de bodem, hetgeen op zijn beurt weer voedingswaarde van de gewassen beinvloed, aanhalen, geniet jij maar lekker van je bloemkoolpap, dan neem ik af en toe wel mijn vitaminepilletje.

  @Hans: In bloemkool zit wel degelijk vitamine-C, ik lus het wel, maar dan wel met kaassaus.

  Mijn interesse gaat ook niet uit naar bloemkoolpap, meer naar bloempap met stroop.

  Maar als je aanvulling van supplementen allemaal onzin vindt, ze geven het trouwens wel, zelfs ook in het regulier medische circuit aan mensen die aan moeten sterken na bijv een zware operatie, dat gegeven zou je toch wel aan het denken moeten zetten, ben ik even blij dat jij mijn arts niet bent.

  Waarom A.O.V. beter is dan bijv Dagravit ga ik hier niet uitleggen, dat wordt zo’n ingewikkeld verhaal, zeker omdat jij helemaal niets met supplementen hebt, dus wat moet je dan met een dergelijke explicatie.

  @Renate: Je hebt helemaal gelijk, vele sites geven onbetrouwbare c.q. onzinnige informatie, daar ben ik wel kritisch op.
  Wikpedia is redelijk betrouwbaar, langs de grote lijnen althans.

 23. Kunnen we terug naar indicaties voor homeopathische middelen, en even de bloempap, de Dagravit, de sporenelementen, de biologische landbouw en dergelijke laten zitten? Over verzekeringen zijn we nou ook wel uitgepraat. Ragnar wil dat ik links verstrek waaruit zou blijken dat hoger opgeleide personen meer belangstelling hebben voor modieus modern bijgeloof (van mijn beweringen dienaangaande maakt hij telkens weer wat anders, ik blijf het niet corrigeren). Dit wordt volgens mij regelmatig bij onderzoeken gevonden, en het oudste onderzoek dat ik ken (voor Nederland) is van 1985.

 24. Ragnar:

  Blijven die concrete gegevens achterwege, dan houd ik het toch maar op een persoonlijke aanname jouwerzijds.

  Zelfs bij onze zuiderburen is dat al jarenlang bekend of zou ’t komen omdat het Belgen zijn?:
  http://www.gva.be/Archief/guid/hooggeschoolden-vallen-voor-alternatieve-geneeskunde.aspx?artikel=4f9b90ff-95e7-480e-a986-f244220836d9
  Hooggeschoolden vallen voor alternatieve geneeskunde

  eindquote:

  Opvallend is de populariteit van alternatieve geneeskunde bij hooggeschoolden. Meer dan 17 procent van hen bezocht in 2004 een alternatieve therapeut. Dat is vier keer meer dan mensen zonder diploma middelbaar onderwijs. Wat leeftijd betreft, is de alternatieve geneeskunde vooral populair bij de 25- tot 44-jarigen.

  Ik heb Jan Willem nog nooit iets stellig horen beweren dat niet klopte…..

 25. Op mijn verzoek om terug te keren naar homeopathie en dergelijke is voornamelijk gereageerd met persoonlijke aanvallen, geneuzel over vitaminepillen en vermoedelijke redenen van verzekeraars om homeopathie e.d. als lokkertje aan te wenden.

  Voor degenen die het niet snapten leg ik een van de meer speculatieve redenen nog een keer uit. In alle bevolkingsgroepen zijn er mensen die altogeneeskunde gebruiken, laten we zeggen 10% (een ander percentage mag ook). Die altogenezerij wordt gebruikt voor aandoeningen die niet ernstig zijn of vanzelf overgaan of beide. Als we de totale bevolking verdelen in de (kleine) groep die kennis heeft gemaakt met ernstige ziekte en wellicht chronisch dure middelen moet gebruiken, en de rest, dan is de belangstelling voor alto in die eerste ‘zieke’ groep wat minder, zeg 5% (de helft van 10%)

  Het lokkertje ‘alto’ zal vooral altogebruikers aanspreken, en dus voornamelijk vissen in de vijver van niet-zieken. Toegegeven, voor de verzekeraar zal het maar weinig uitmaken, maar de verzekeraar verdient juist aan de kleine marges. Of ernstig zieken inderdaad minder belangstelling hebben voor alto weet ik niet, of verzekeraars op de een of andere manier dit hebben overwogen weet ik ook niet.

  Het zou me niets verbazen als de personen waarvoor dat altolokkertje doorslaggevend is inderdaad aan de verzekeraar veel minder ligdagen kosten, niet omdat alto zo effectief is, maar omdat ze nu eenmaal gezonder zijn en nooit de effectiviteit van reguliere behandeling aan den lijve hebben meegemaakt. Ik ga het echter niet nazoeken.

  Het is ook heel goed mogelijk dat geen van deze dingen door verzekeraars expliciet is overwogen, en dat ze die altolokkertjes slechts hebben ingevoerd omdat ze gemerkt hebben dat ze klanten verliezen aan concurrenten die wel zulke lokkertjes hebben. Verzekeraars doen ook aan marktonderzoek en proberen uit te vinden hoeveel bepaalde onderdelen van hun pakket de klanten waard is.

  Ik heb het meeste gekissebis van na mijn oproep om terug te keren naar homeopathie verwijderd en sluit het onderwerp.

Reacties zijn gesloten.