Coen ‘UFO’ Vermeeren onder toezicht

De voorzitter van Skepsis, prof. dr. ir. Frans Sluijter, schreef naar Delft over Coen Vermeeren. De rector magnificus schreef terug: hij gaat persoonlijk toezicht op Vermeeren houden.

Als alumnus van Delft maar ook onder vermelding van zijn voorzitterschap, maakte Sluijter zijn zorgen kenbaar aan de rector magnificus van de Technische Universiteit Delft over de schade die Coen Vermeeren aan de reputatie van de TUD brengt. Sluijter verwees naar de blogartikelen op deze site over de lezingen van Coen Vermeeren en het perpetuum mobile.

Ongetwijfeld heeft ook de redactieraad van het Studium Generale actie ondernomen. De rector magnificus heeft teruggeschreven dat meerdere personen zich tot hem hebben gewend met vergelijkbare zorgen. Zelf heeft de rector ook inlichtingen ingewonnen, onder andere door met Coen Vermeeren zelf te spreken.

Het College van Bestuur is uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat Coen Vermeeren zich (doelbewust) begeeft op het grensvlak van wetenschap en fictie, waarmee hij het risico loopt de TU Delft en haar wetenschappelijke activiteiten in een verkeerd daglicht te stellen.

De gekozen oplossing is dat Coen Vermeeren in feite onder toezicht gesteld wordt door een commissie bestaande uit de rector zelf als voorzitter en de decaan van de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) en een hoogleraar ethiek als overige leden.

De rector besluit:

“Ik vertrouw erop dat wij hiermee uw gevoelens van bezorgdheid hebben kunnen wegnemen.”

Volgende blogartikel
Voorgaande blogartikel

71 gedachten over “Coen ‘UFO’ Vermeeren onder toezicht”

 1. En per wanneer gaat dat toezicht in ?
  http://www.studiumgenerale.wur.nl/agenda/
  Aanstaande maandag staat er een lezing over UFO’s op het programma van studium generale in Wageningen, door Coen ‘phone home’ Vermeeren.
  “Coen Vermeeren will explain about the indications ET-Lifeform use a complete different type of science&technology.”

 2. Maar… maar… Lees ik dit goed?!

  Op de website van Studium Generale:

  ———

  http://www.studiumgenerale.wur.nl/agenda/ >>> klap uit 13 december 2010

  “En ja, heb jij al een UFO gezien? Of zijn er goede redenen waarom jij ze nog niet gezien hebt?
  Feit is dat als UFO`s vaartuigen zijn van buitenaardse wezens die vandaag werkelijk ons luchtruim doorkruisen, dat we als mensheid op de drempel staan van kosmische veranderingen. En dat als we hun technologie kunnen gebruiken we in een klap een duurzame samenleving creeeren.

  dr.ir Coen Vermeeren is Luchtvaart- en Ruimtevaartdeskundige en werkzaam op de TU Delft”

  ———

  Die tweede zin: “Of zijn er goede redenen waarom jij ze nog niet gezien hebt?” Deze vraag herbergt een hele stortvloed aan complot/spirituele theorieën… Maar ook de conclusie van de alinea… suggereert een bepaalde zekerheid die mij op dit vlak vreemd is van de T.U. Delft! Bijvoorbeeld dat (alle) buitenaardsen uit zijn op duurzaamheid. Natuurlijk kan dit, maar zeker weten doen we het niet. 😉 Wie zou er het toezicht houden? (phone home) E.T.?! Haha, ik vind dit wel erg grappig eigenlijk. 😀

  Ik kopieer voor de zekerheid de hele tekst maar even. Voor je het weet, is de tekst weggebeamd… 😉

  ———

  “maandag, 13 december 2010 : 20.00hrs
  Past and Presence of Unidentified Flying Objects
  dr.ir.Coen Vermeeren, AeroSpace Engineering, TU Delft

  Past and Presence of Unidentified Flying Objects (UFOs)
  Dr.ir. Coen Vermeeren, Aerospace Engineering, Technical University Delft

  Most people think Unidentified Flying Objects (UFO) are absurd fantasies, phantasms of idiots. However, more and more people report they have seen something, and this view is supported by results of reliable witnesses of earlier observations and the results of (government) investigation committees. But, what exactly is happening? That’s what we don’t know!
  UFO-experts are convinced: Extra-Terrestrial Life-forms are visiting us! Others are of the opinion UFOs have to do with secret military operations all around the world. How well do EUR-governments inform us?

  Coen Vermeeren, assistant-professor Aerospace Engineering, addresses these kinds of questions in the Wageningen End of the Year Lecture. What are the facts? Can we separate fact and fiction? Who knows more? What kind of evidence has come down to us from former civilizations?

  By the way, is it possible to explain UFOs with our science&technology of today? Coen Vermeeren will explain about the indications ET-Lifeform use a complete different type of science&technology.

  more info: rob.vanhaarlem wur.nl

  +++++++
  Bestaat buitenaards leven? Natuurlijk!
  Maandag 13 december, LA13, 20.00uur

  Coen Vermeeren, Luchtvaart- en Ruimtevaartdeskundige, TU Delft

  Natuurlijk bestaat buitenaards leven! Het UFO`s The Disclosure Project (VS) concludeerde: (1) Buitenaards leven bestaat en (2) UFO`s, buitenaardse vervoermiddelen bestaan evenzo. De goede vraag is dan: Wanneer komen deze wezens naar de Aarde?
  Of zouden het toch waandenkenbeelden zijn of geheime defensie projecten? Vanavond feit en fictie van UFO`s.

  Wij horen er hier in Europa weinig over. Maar dat is dus anders in de Verenigde Staten. Unidentified Flying Objects (UFO`s) worden in de volksmond nog gemakkelijk terzijde geschoven als onzinnige fantasieen, spinsels van idioten en fantasten, maar feit is dat er veel betrouwbare bronnen zijn die `iets` gezien hebben. Wat voor `iets` is dat dan? Coen Vermeeren wil graag dit soort vragen stellen. Over welke feiten hebben we het precies? Hoe kunnen we feiten van fictie onderscheiden? Wie weet wat? Wat zijn de verwijzingen in het verre en recente verleden naar UFO`s?

  Hebben we dan een beeld wat `ze` hier komen doen? Zijn UFO`s allemaal te verklaren met Aardse verschijnselen? Welke aanwijzingen hebben we dat zij van buitenaardse origine zijn? Wat kunnen we zeggen over de gebruikte technologie?

  En ja, heb jij al een UFO gezien? Of zijn er goede redenen waarom jij ze nog niet gezien hebt?
  Feit is dat als UFO`s vaartuigen zijn van buitenaardse wezens die vandaag werkelijk ons luchtruim doorkruisen, dat we als mensheid op de drempel staan van kosmische veranderingen. En dat als we hun technologie kunnen gebruiken we in een klap een duurzame samenleving creeeren.

  dr.ir Coen Vermeeren is Luchtvaart- en Ruimtevaartdeskundige en werkzaam op de TU Delft.”

 3. In de aankondiging zie je dat Coen Vermeeren expliciet verwijst naar het Disclosure Project van Steven Greer.

  Wie wat meer van het geloof van Coen Vermeeren wil begrijpen, zou eens naar Greer moeten luisteren.

  Voorbeeld: http://www.youtube.com/watch?v=hzqDVOjtNhg

  Het transcript staat HIER

  Het is interessant om te zien hoe Greer op een schijnbaar rationele en “matter of fact” toon de meest fantastische beweringen doet zonder enige onderbouwing. Zo doet Vermeeren dat ook.

  Als je eenmaal gegrepen bent door deze gedachtenwereld, dan kom je er niet zo makkelijk weer vanaf. De rector magnificus van de Technische Universiteit in Delft zal vermoedelijk nog niet ten volle beseffen hoe ver dit geloof gaat.

  Vermeeren mag zijn overtuiging nu waarschijnlijk niet meer op de TU Delft uitdragen. Maar er zijn mogelijk wel andere universiteiten, zoals Wageningen, die hem graag uitnodigen voor hun Studium Generale programma, want buitengewone beweringen trekken veel publiek.

 4. @ Rob

  Je kijk/luistertip opgevolgd en een deel van de clip bekeken (circa dertig minuten, vooral het tweede deel…).

  Ja, ik begin nu ook te denken dat het bij Coen Vermeeren veel dieper zit dan een onschuldig willen prikkelen/uitdagen van de T.U. studenten. Als hij deze meneer als referentie neemt, is hij m.i. wel ver heen. Je ziet zulke meneren en mevrouwen in alle vakgebieden. Ze horen zichzelf bijzonder graag praten en lijken omgeven door een dikke glazen bal van hun eigen gelijk. Enige toetsing gebeurt vooral in hun eigen gewillige geest.
  Als je al gekleed gaat in je eigen ‘Disclosure Project’ lijn, neem je je jezelf een beetje al te serieus. Als ik een student was geweest bij Coen of Steven, had ik me krachtig geweerd. Je hoeft toch niet alles te pikken zeg.

  Er moet in de levens van deze vooral mannen (?) toch een punt geweest zijn, waar ze de mist ingingen, waar ze de knop bewust (?) omzetten en ervoor kozen speculaties voor waarheden te zien en te brengen. Hetzelfde geldt voor al hun ‘volgelingen’. Ik zelf krijg de indruk dat deze – laten we het noemen – ontsporing veroorzaakt wordt door een niet kunnen dealen met de werkelijkheid die inderdaad behoorlijk ziek is (ik doel op de activiteiten van mensen op de aarde). Want luister maar naar de droom van Steven Greer (hij vertelt die tegen het einde van de clip), dat hij gevaarlijke leeuwen overwon door zichzelf volledig en in vrede over te geven. Vrede bevrijdde hem en ik vermoed dat zijn oorspronkelijke drijfveer was (is?) dat hij – net als vele messiassen voor, tijdens en na hem – de wereld wil waarschuwen, redden (?) en als een martelaar wil sterven.

 5. Sten schrijft:

  ‘Er moet … toch een punt geweest zijn, waar ze de mist ingingen’

  Ik denk het niet. Marc Braem legde het uit bij zijn voordracht in 1993 voor het Skepsiscongres, en hij is niet de enige.

  Het verzeild raken in een bepaald wereldbeeld gaat geleidelijk. Dat is met heel veel dingen zo. Het hele onderwijs berust erop dat je de leerlingen geleidelijk aan vertrouwd maakt met de stof.

  Het is niet zo dat mensen ervoor kiezen ‘speculaties voor waarheden te zien’. Op het ogenblik dat ze dat doen, zijn het subjectief al geen speculaties meer, maar sterke vermoedens die aan alle kanten bevestigd zijn.

  Braems betoog was dat waarzeggers ook zo werken: het ‘slachtoffer’ wordt stapsgewijs binnengehaald tot hij of zij bereid is dingen te geloven waar men nooit in zou geloven als ze in één keer werden gepresenteerd.

  Bij dit overtuigen spelen persoonlijke ervaringen waarschijnlijk een veel grotere rol dan de betrokkene wil toegeven (ik kan zo gauw geen andere formulering bedenken). Na die ervaringen komen de rationalisaties en verdere verankeringen pas. Als je dan vraagt naar redenen, hoor je als buitenstaander alleen de rationalisaties en zelden die emotionele grond in persoonlijke ervaringen.

  Voor zover de rationalisaties berusten op verhalen van derden, worden ze gemakkelijk geïmmuniseerd met het emotionele argument ‘die zijn toch niet gék!’. Gerenommeerde wetenschappers, getrainde politiemensen, officieren in het leger, rechters, noem maar op.

  Daarentegen worden de argumenten van de ’tegenpartij’ afgeweerd met: ideologisch gemotiveerd (‘ze beschermen hun materialistische wereldbeeld’), of financieel-economisch gemotiveerd, of doodgewoon slecht geïnformeerd (‘ze hebben het boek van de uiterst deskundige xyz niet eens gelezen’).

  Maar het belangrijkste is toch dat men langzaamaan, stap voor stap, tot zulke buitenissige overtuigingen komt, ongeveer zoals men verslaafd raakt aan de drank. Dat gebeurt ook niet doordat men een knop omzet en besluit dagelijks minimaal 1 dl aan pure alcohol naar binnen te werken.

 6. @JW

  Het klinkt heel plausibel wat je zegt! Maar een beginpunt is er waarschijnlijk wel. Zoiets zal ook in je genen/aanleg zitten. De ‘geleidelijkheid’ zit daar al in verborgen.

  Zou er ook een weg terug zijn, denk je?
  Dus dat mensen als Coen Vermeeren en Steven Greer ‘opeens’ beseffen dat het geen harde feiten zijn die ze verkondigen? Of zou zoiets dan omgekeerd evenredig terugwerken? Dus: langzaam ’terug heropvoeden’?

  Als Coen nu ontslagen wordt bij de T.U. Delft, zal er beslist weer een complottheorie op los gelaten worden. Het is een vicieuze cirkel, en de ‘orde’ is dan weer hersteld. Coen zal gaan zeggen: “Zie je wel, ik heb gelijk, ik zeg dingen die ik niet mag zeggen. De T.U. Delft werkt mee aan de UFO/ET doofpot.”

  Nou ja, hij zal dat nu misschien niet meer gaan zeggen, omdat ik het al voor hem gedaan heb. 😉 Net zoiets als de (mogelijke) beïnvloeding van de waarnemer in de kwantummechanica.

 7. Als je naar mensen zoals Greer luistert, dan kun je de indruk krijgen dat ze rationeel denken en zich proberen te baseren op het bewijsmateriaal dat ze verzameld hebben. Ze presenteren zich als serieuze onderzoekers die hun kennis met anderen willen delen. Maar in werkelijkheid heb je te maken met fantasten.

  Lees dit eens, vooral vanaf de tussenkop “The Close Encounters Begin”:

  http://www.ufoevidence.org/documents/doc236.htm

  Het is een erg komisch verhaal. Vooral de opmerking: “Soon the little beings sent both Dr. Greer and I the message that if we removed our glasses, we would be able to see them better.”

  Op basis van zulke ervaringen kan Greer met zekerheid zeggen dat de ET’s niet vijandelijk zijn.

  In het interview vertelde hij onder meer:

  When we started this effort I had about a third of this Majestic group who thought what we were doing was something they would support. Now it’s 70 percent. (…) there are 70 percent of them now who are really lining up. This includes the elements within Majestic that are in Europe, that are within the Masonics, that are within a lot of secret organizations that are fed up with the secrecy and know that we’re at the end of how far we can take this silly game of secrecy and secret power. (Het transcript staat hier.)

  Je kunt je afvragen hoe hij aan zulke percentages is gekomen. Heeft hij een enquête gehouden onder de geheime samenzweerders? Of heeft hij de informatie verkregen van een geheime bron? In ufo-kringen is er niemand die hem zulke vragen stelt.

  Greer doet ook al jarenlang alsof hij in nauw contact staat met allerlei wereldleiders, die dat uiteraard niet in het openbaar kunnen bevestigen. Je zou kunnen denken dat hij zelf wel weet dat het onzin is. Maar het is volgens mij ook heel goed mogelijk dat hij geen onderscheid meer kan maken tussen fantasieën en werkelijkheid. Misschien heeft hij zo’n wereldleider op de tv iets horen zeggen waarvan hij zeker weet dat het speciaal voor hem bedoeld was.

 8. @ Rob

  Ik heb het gelezen. Als dit een astraal (uittredings)verslag was geweest van één persoon, had ik het kunnen plaatsen en misschien (!) kunnen accepteren als geloofwaardig. Maar aangezien het om een groep mensen gaat, lijkt het wel bijna onmogelijk te zijn.

  Het zou goed geweest zijn, als alle groepsleden los van elkaar en zonder te overleggen hun volledige relaas hadden opgeschreven. Nadien zou dit dan niet meer aangepast ‘mogen’ worden.
  Maar ik neem aan dat dit niet gebeurd is?

  Ik herken wat je zegt: de vragen naar onderbouwing blijven vreemd genoeg meestal achterwege. Dit vind ik zelf altijd erg curieus. Het ligt blijkbaar niet in de aard van de meeste interviewers om kritisch te zijn.

  Maar terug naar Coen Vermeeren.

  Zou het een idee zijn om Coen Vermeeren het debat te laten aangaan met – laten we zeggen – één adequate ‘opponent’, zo iemand als jij? Zo kan Coen zijn zegje doen en kan hij aan de tand gevoeld worden. Alles dient met krachtig onderbouwde argumenten, gesteund door documenten, filmbeelden, geluidsfragmenten, etc. te geschieden. Deze kunnen eventueel gecontroleerd worden door een onafhankelijke commissie. De sfeer waarin dit gebeurt, zou er een van respect en veiligheid (dus niet van de aanval) moeten zijn. Er dient dan ook afgesproken te worden, dat de uitkomst bindend is. Bijvoorbeeld: de tegenpartij verklaart dat Coen toch een punt heeft, of Coen verklaart dat hij zulke hoorcolleges voortaan op een andere manier gaat aanpakken (als hij verkiest aan te blijven).

 9. AANKONDIGING GRONINGEN:
  UFO’s worden in de volksmond nog gemakkelijk terzijde geschoven als onzinnige fantasieën, spinsels van idioten en fantasten, maar feit is dat er veel betrouwbare bronnen zijn die ‘iets’ gezien hebben. Wat voor ‘iets’? Over welke feiten hebben we het precies? Hoe kunnen we feiten van fictie onderscheiden?
  Bijna dagelijks claimt er ergens op de wereld iemand een UFO te hebben gezien. Ufologen zijn ervan overtuigd: het zijn buitenaardse wezens die onze planeet bezoeken. De meeste mensen doen deze observaties af als waanbeelden of geheime defensieprojecten. Maar zijn UFO’s allemaal te verklaren met aardse verschijnselen? Of zijn er wel degelijk aanwijzingen van buitenaardse origine? En wat kunnen we zeggen over de gebruikte technologie?

  Dr.ir. Coen Vermeeren is Luchtvaart- en Ruimtevaartdeskundige en hoofd Studium Generale aan de Technische Universiteit Delft. Afgelopen jaren hield hij enkele lezingen over UFO’s voor studenten en medewerkers van de TU, het werden de meest bekeken online-lezingen van Studium Generale Delft.

  AANKONDIGING DEVENTER:
  Coen Vermeeren bepleit en toont aan dat mensen die UFO hebben gezien geen onzin praten. Astronomen zijn ervan overtuigd dat elders in het heelal leven is, zoals er leven is op aarde. Is het dan raar UFO’s te zien als voertuigen van buitenaardse wezen die onze planeet bezoeken? Welke aanwijzingen hebben we dat zij van buitenaardse en niet van aardse origine zijn? Wat kunnen we zeggen over de gebruikte detectietechnologie? Vragen, vragen waarop Coen Vermeeren (dr. Ir) antwoorden geeft. Hij is Luchtvaart- en Ruimtevaartdeskundige en hoofd Studium Generale van de TUDelft. Zijn lezingen over UFO’s voor studenten en collega’s hebben veel reacties opgeroepen en zijn de meest bekeken SG Delft online lezingen ooit.

  —————–

  Vermeeren wordt hier inderdaad nog steeds opgevoerd als een autoriteit van de TU Delft. Het feit dat er veel complotdenkers zijn die dankzij reclame op websites zoals niburu.nl de lezing van Vermeeren online hebben bekeken, is voor andere SG-programmamakers een reden om hem ook uit te nodigen. Dat het onzin is, maakt niet uit. Het gaat er alleen nog om hoeveel mensen er belangstelling voor hebben.

 10. Maar hoe zou nou toch dat ’toezicht’ eruit zien? Ik blijf er maar mijn hoofd over breken. Zou de TU Delft soms in de financiële problemen zitten, en hopen zij zo meer publiciteit te genereren? Ik zie inderdaad geen verschil met de inhoud van Niburu.nl. Als dit zo doorgaat, is er toch sprake van een revolutie binnen Universiteitsland. Het zou betekenen dat docenten meer geloofsvrijheden krijgen…

 11. Beste Rob en Sten.

  Neem contact op met Coen Vermeeren. Ga met hem praten en doe verslag.

 12. Mooi! Ik zie dat Vermeeren inmiddels tot de orde is geroepen. Ik ben geneigd hem met Van Lommel te vergelijken die ook ergens in is gaan geloven en dat met veel publiciteit uitdraagt terwijl een feitelijke grondslag ontbreekt. Neuropsychologisch kan een ieder dit overkomen (laten we dat niet vergeten).

 13. @ Carlo Peters,

  Het lijkt me zinloos om met Coen Vermeeren te gaan praten. Dat is al door diverse personen gedaan. Wie wil weten wat Vermeeren zoal te zeggen heeft kan zijn lezingen bekijken. Die lezingen staan vol met allerlei min of meer feitelijke beweringen. Het gaat er dan om of het bewijsmateriaal klopt. Dat kan hij beter eens schriftelijk netjes op een rijtje zetten. Dan kan wie daar zin in heeft dat rustig bestuderen, en eveneens schriftelijk becommentariëren.

  De kritiek die op de site van Skepsis en in Skepter wordt verwoord, is bedoeld om degenen die belangstelling hebben voor de redenen om iets als onzin of althans niet op feiten gebaseerd te betitelen op de hoogte te stellen van die redenen. De aanstichters van die onzin behoren niet tot onze doelgroep. Die hebben totaal geen belangstelling voor die redenen. Als we al met ze discussiëren (schriftelijk!) is het om erachter te komen wat ze nu eigenlijk zelf claimen of voor een bewijs houden.

  In geval van Vermeeren bestaat de doelgroep dus uit de studenten en de SG-commissies van de universiteiten die Vermeeren een podium bieden

 14. @ Carlo

  Ik denk dat Jan Willem Nienhuys een goed punt heeft.
  Toch zou een publiek toegankelijk debat m.i. wel zinvol zijn. Dit keer zou Coen geen monoloog (min of meer) houden, maar een gelijkwaardige – goed onderbouwde – opponent te woord dienen te staan. Dan is het de vraag of zijn verhaal overeind blijft staan.

 15. p.s. Aangaande UFO’s in Europa, er was een hele stortvloed aan UFO meldingen wat jaar terug, in België en Nederland. n.l. de bekende DRIEHOEKEN. Verder klap je toch in je hand, dat skepsis het voor mekaar krijgt een man onder toezicht te plaatsen. Terwijl er wereldwijdt miljoenen UFO waarnemingen zijn gedaan, en voor de duidelijkheid o.a. door vliegeniers, ruimte astronauten, nachtelijke politieagenten, broodnuchtere landarbeiders, (en een hele school met kinderen ondermeer.) Maar al die mensen hallucineren natuurlijk een eindt weg. Alwel hun beroep dat al niet zou toelaten, (vliegeniers lijken mij getrainde waarnemers) en veelal hebben getuigen meer te verliezen dan te winnen.

  Heeft u nog geen UFO gezien? Zo irrelevant is die vraag namelijk niet, eerstmaal schijnt men niet te begrijpen wat een UFO letterlijk betekend, geen per definitie buitenaards ruimtetoestel, maar een onverklaarbaar object. (Niet geïdentificeerd object.) In die zin ben ik er zeker van dat veel mensen iets dergelijks reeds hebben waargenomen.
  Dus al met al snap ik jullie denigrerende opmerkingen ook in dit artikel (weerom) niet.
  Skepsis houdt ervan alles op de man te spelen, waar is uw populairiteit toch aan te danken?

 16. @ Theo
  Het gaat niet over onverklaarde waarnemingen maar over complottheorieën. We hebben geen bezwaar tegen serieus onderzoek naar zulke waarnemingen. Dit staat echter ver af van de hedendaagse ufologen waarop Vermeeren zich baseert (Steven Greer, etc). Zij betogen dat er aliens rondvliegen en dat veel autoriteiten daar al lang van op de hoogte zijn. Ze nemen ook aan dat de buitenaardse technologie onze wereldproblemen kan oplossen, maar dat er een complot is om dit tegen te houden. Bekijk zelf maar eens wat Vermeeren hierover zegt (zie ook mijn eerdere blog).

 17. Zoals J.W.Nienhuys het verhaal schets, moet daar wel algehele kul uit volgen. Neemt bovenstaande opmerking niet weg, misschien wat of topic, maar doorgaans ontkom je niet aan de indruk, dat skepsis bij opzet dit soort verhalen gebruikt, om daarmee het totale UFO fenomeen als onzin af te doen. (Als je maar genoeg onzin verwerkt in een skeptisch artikel.) Over wat aan de zijkant lopende ‘militairen’ en onbetrouwbare websites (UFO wijzer, Niburi.) Ik geloof geen barst van complotten en zo meer. Maar dat doet geen enkel nuchter mens. Al met al kun je in elk geval aannemen, als een buitenaardse beschaving via een technologie in staat ware om de immense ruimteafstanden te overbruggen (of op wat voor manier ook te slim af te zijn) dat helemaal niets een directe landing met wereldwijde gevolgen, zou tegenhouden. We zouden dat dus met z’n allen ogenblikkelijk weten. (Wanneer ze overigens het ‘menselijk ras’ zouden bestuderen, is het weerom heel logisch dat zij juist dit vermijden.)
  Overigens is iemand als Von Danicken niet helemaal weg te wuiven, in zijn versie van bepaalde bijbelse en andere (religieuze) verhandelingen. Ook bepaalde antieke kunst is zo bezien opmerkelijk. Als een primitieve stam die niks heeft meegekregen van moderne beschaving een vliegtuig zag neerdalen, zou men die beleving meteen aan goden toeschrijven.
  Et. Cetera (in dit geval) maar.

  Mag men nog toevoegen dat vrijheid in meningsuitng ook geldt voor de heer Vermeeren.

 18. Theo,

  Het lijkt mij dat Vermeeren tot nu toe alle vrijheid heeft gehad om zijn mening te geven.
  ‘Vrijheid van mening’ betekent ook dat als Vermeeren op een universiteit onbewezen zaken roept daar kritisch op gereageerd mag worden. Voorts wordt hij niet door Nienhuys maar door de universiteit onder toezicht gesteld. Dat laatste lijkt voor u van weinig betekenis te zijn.

  Van de ene kant wenst u de definitie voor een UFO juist te hanteren maar anderzijds loopt u de kantjes ervan af als u bijvoorbeeld stelt dat u ervan overtuigd bent dat “veel mensen iets dergelijks reeds hebben waargenomen.” U suggereert hier dat het publiek zelf de conclussie mag/kan trekken dat de waarneming een UFO is. Ik denk dat slechts een ongelooflijk klein percentage waarnemingen uberhaupt onderzocht wordt. Dat ‘miljoenen mensen’ een UFO hebben gezien, zoals u stelt, is om die reden dus op voorhand uitgesloten.

  De echte wetenschap, en daar interesseert u zich bljkbaar voor, zal de teugels strak moeten aantrekken, wil ze niet dezelfde imagoschade oplopen als Vermeeren. Er is trouwens weinig bewijs voor dat piloten en dergelijke een betere waarneming doen dan een burger.
  Neemt niet weg dat er genoeg na onderzoek overblijft wat onverklaarbaar is. Om u tegemoet te komen zou Skepsis misschien bij gelegenheid haar mening kunnen geven over dat percentage en of haar standpunt is dat mogelijk alles verklaarbaar is.

  Mijn persoonlijke opvatting over het fenomeen is vooralsnog dat het bij de aarde hoort. Zolang het publiek niet eens weet welke aardse verklaringen er bijvoorbeeld voor spookachtige en alienachtige verschijnselen zijn, lijkt mij een buitenaardse verklaring van het fenomeen wat voorbarig. Die conclussie valt ook te trekken uit de vaak opgevoerde ‘bewijzen’ in de literatuur die op een buitenaardse afkomst zouden duiden:
  1. Het ziet er niet aards uit.
  2. Het ziet er buitenaards uit.

 19. @ G. de Boer,

  wellicht maakt niet iedereen een derde stap,

  1. het ziet er niet aards uit.
  2. het is niet te identificeren.
  3. het ziet er buitenaards uit.
  Ik vraag me dus af, of mensen die een niet direct verklaarbaar object of verschijnsel zien, daar meteen aan toevoegen ‘dus is het buitenaards’. (De meeste mensen zijn mijns inziens behoorlijk nuchter.)

  Ik heb zelf op mooie zomeravonden wel eens prachtige ‘vallende meteorieten’ gezien,
  behoorlijk buitenaards dus. Want ze vallen niet van de aarde.

 20. Theo,
  Mijn twee stapjes sloegen op de ‘bewijzen’ die doorgaans in de literatuur worden aangevoerd voor de buitenaardse theorie:
  1. Het ziet er niet aards uit.
  2. Het ziet er buitenaards uit.

 21. @ G. de Boer

  ik ben het niet met u eens. Er zijn afgelopen jaar heel wat UFO’s serieus onderzocht, via allerlei moderne technieken. Eerlijke ufologen stellen ook dat mogelijk een paar procent van alle waarnemingen niet te identificeren is. Als zelfs maar 1 procent niet is thuis te brengen, zou dat een waar scepticus moeten interesseren.

  Sten,

  leuk linkje,
  maar ik neem aan dat je wel gelooft in
  ‘astrale erotiek met aliens’?

 22. Theo,
  Waar bent u niet mee eens?
  Op 23:09 zeg ik dat de buitenaardse theorie nergens op slaat. Ik zeg niet dat er geen UFO’s bestaan (op basis van de juiste definitie).

 23. @ Theo

  De beste wensen voor 2011! Ik ‘geloof’ niet, ik ‘weet’. 😉 Ik weet inderdaad dat via het astrale medium buitenaards contact wel (heel gemakkelijk) mogelijk is. Maar dat weet je toch! Ik denk ook dat veel UFO waarnemingen – degene die wel integer zijn – terug te voeren zijn op een veranderde bewustzijnstoestand. Het zijn dus mogelijk in een flink aantal gevallen astrale waarnemingen, geen aardse.

  Te veel mensen zijn te weinig kritisch en zien wat ze willen zien, ook in een Thaise luchtballon. 🙂
  Ik heb met mijn aardse bewustzijn nog nooit een UFO gezien waarvan ik dacht dat het buitenaards was. Laat staan dat ik met een aardse waarneming tot nu toe ooit maar een UFO gezien heb! Met astraal bewustzijn heb ik wel buitenaardsen gezien. Deze twee soorten waarnemingen haal ik niet door elkaar.

  PS Zodra ik wél een UFO zie waarvan ik denk dat die buitenaards is en dit met een aardse waarneming, zal ik het melden!

 24. Sten,

  ondanks je open geest wat ik waardeer, toch jammer dat je elke mogelijkheid uitsluit dat er gewoon waarneembare niet thuis te brengen objecten bestaan. Hiervan ben ik zelf getuige geweest, meermalen. In geval van – laten we even zeggen – luchtballonnen, kun je mij niet wijsmaken, dat niet negen van de tien mensen het verschil ziet tussen een IFO (verklaarbaar dus) of een UFO.

  Daarom moet men zich toch eens wat meer onbevooroordeeld verdiepen in betrouwbare lectuur of gevallen.
  Ik ben het er wel mee eens dat you tube niet de meest betrouwbare bron is (waar Vermeeren zo vaak naar verwijst.) Daar is veel onzin te vinden (ben ik met je eens Sten.)

  Voor de ‘buitenaardse theorie’ ach, niet zo bekrompen meneer de Boer,
  een prominent wetenschapper zoals Michio Kaku heeft daar een hoop meer openheid in. Zelfs ‘onzer’ bekende Wubbo Ockels, gelooft dat wij het buitenaardse niet zien, door een of ander dilemma van de tijd. Het heelal is barstensvol planeten, is de mens echt zo ‘uniek’?

 25. Theo,
  Wubbo Ockels heeft een aardige theorie maar hij zegt er meteen bij (zie zijn lezing hierover) dat hij het ook mis kan hebben. Bewezen is het verhaal ook niet. Voor Vermeeren staat de buitenaardse theorie, inclusief dat we volop bezocht worden, vast, ook zonder bewijs. Dat is het twistpunt (en niet of een mens nu wel of niet ‘uniek’ is).

  Mooi dat Michio Kaku u meer ‘openheid’ biedt dan ik. Ik hoor het wel als hij u ook meer ‘bewijs’ biedt.

  Sten heeft het hier over astrale zaken. Zij die een uittreding hebben, ervaren die als echt maar er is geen wetenschappelijk bewijs dat ze ook echt plaatsvinden. Het is een prive-feestje waar anderen niet aan deel kunnen nemen. De wetenschap heeft een verklaring voor een BDE, dus het lijkt mij dat we voor het astrale verhaal ook in die richting moeten zoeken.

 26. G. de Boer,

  ik ben het er wel mee eens, dat iemand die hoofd is van een universiteit, niet zondermeer kan aankomen met dat iets bestaat. Vermeeren moet rekening houden met sceptici, zeker in zijn positie. Michio Kaku zegt heel eenvoudig, stel dat er een buiitenaardse intelligentie bestaat die het huidig peil van kennis zoals op dit planeetje, een miljoen jaar vooruit is. Dan wordt een hoop toch in elk geval heel wat minder ónmogelijk.

  Overigens, hoe weet u dat er geen bewijs is?
  Als je al het materiaal wat bestaat, alle ooggetuigen plus beeld en vidiomateriaal verwerpt, is er inderdaad geen bewijs. En het lijkt er stellig op dat sceptici precies dat doen. Anders waren het geen sKeptici
  😉

 27. Theo,

  “Vermeeren moet rekening houden met sceptici,” schrijft u. Moet het niet zijn: Vermeeren moet rekening houden met de afwezigheid van bewijs?

  U vraagt waarom ik weet dat er geen bewijs is. Wel, ik heb het niet gezien, u wel?
  ‘Ooggetuigen, beeld en videomateriaal’ leveren geen bewijzen voor een buitenaardse oorsprong. Het beeldmateriaal van vroeger is niet afdoende geweest om tot een bewijs te komen. Met de huidige photoshop techniek is foto en video niet meer betrouwbaar. Blijft over andere ‘bewijsstukken’ waar op basis van nooit een overheid of universiteit aangetoond heeft dat ze van buiten de aarde komen. Het fenomeen UFO bestaat maar verder zijn we nog niet gekomen. De rest is spekulatie en fantasy en dat hoort op andere sites thuis, denk ik. Die Michio Kaku heeft ook geen bewijs, begrijp ik uit uw tekst.

 28. @ Theo

  Je zegt: “ondanks je open geest wat ik waardeer, toch jammer dat je elke mogelijkheid uitsluit dat er gewoon waarneembare niet thuis te brengen objecten bestaan.”

  Maar Theo, dat doe ik helemaal niet. Ik zei dat ik >>> zelf <<< met een aardse waarneming nog geen buitenaardse UFO heb gezien. En dat is niet hetzelfde als wat jij hier over mij zegt.
  Lees mijn PS ook nog eens.

 29. Theo,

  U begrijpt de discussie hier niet. We hebben het hier niet over wat er over 100 jaar misschien mogelijk is of gebeurt maar of er NU bewijzen zijn voor de huidige stelling (van Greer en Vermeeren etc.) dat er buitenaardsen hier zouden zijn.

 30. @ G. de Boer,

  ik heb het ongeveer drie uur uitgerekt beeldmateriaal van Vermeeren gezien, wat snap ik dus niet?
  Waaruit concludeert u een ‘over 100 jaar’?
  En hoezo ‘nu’ : het verschijnsel is er toch al tientallen jaren?

  Sten,

  aangaande je PS, ik vrees toch echt dat ook een waarneming door jouw geen enkel belang heeft, (Anekdote zoveel.) Volgens een linkje van jouw zien mensen die UFO waarnemingen deden of doen luchtballonnen. Volgens de Boer bewijst foto en filmmateriaal niks. Mensen zijn zo dom om sterren meteoren of luchtballonnen aan te zien voor UFO’s en foto’s en films worden uitsluitend gemaakt door bedriegers.

  Daar kun je toch geen speld tusen krijgen.
  Eerder meende de heer de Boer, dat skepsis eens wat nader het materiaal zou kunnen bestuderen, maar even verderop is het volgens hem allemaal duidelijk. (?)
  Mensen die er wel voor open staan moeten niet bij skepsis zijn, meent de heer de Boer.
  Ik noem dat in een woord arrogant.

 31. @ Theo

  Wederom een correctie: áls ik dan een melding van een ‘buitenaardse UFO’ zou doen, zou dat niet willen zeggen, dat ik denk dat dit ‘het’ is. Zo werkt het niet. Je vult voortdurend betekenissen in die andere mensen er niet aan geven. Op deze manier kunnen mensen niet met elkaar praten.

  En dat ik een link naar een Thaise luchtballon plaats, wil niet zeggen dat ik denk dat het allemaal Thaise luchtballonnen zijn. Dus: niet zo voor een ander invullen, Theo, want je maakt het onnodig zwart-wit. Ik dacht dat je de inhoud van mijn boeken kent, en daar ben ik niet structureel anders over gaan denken. Ik heet niet voor niets ‘Constantia’. 😉

 32. Sten,

  ik weet niet of ik iets invul, of dat ik wat samenvat,
  niet persoonlijk bedoelt trouwens. Het luchtballon argument is trouwens vrij algemeen. (Ik heb ooit zelf een waarneming gehad die ik niet thuis kon brengen. Naderhand schenen meer mensen dat te hebben gezien. In een krantartikeltje werd gemeld dat een UFO was gezien. Even later was het verklaard: Een hete luchtballon.)
  Wat ik alleen wilde zeggen, dat het waarnemen van een UFO niet als bewijs geldt, dus ook al zou je..

  Je vult ook ‘buitenaardse’ UFO in, de benaming UFO krijgt wellicht in de volksmond deze betekenis, maar letterlijk betekent het niet geidentificeerd. Daarom geloof ik dat veel mensen iets dergelijks hebben gezien (zonder meteen de buitenaardse betekenis.)

  Wanneer je echter daadwerkelijk het materiaal bekijkt, en dat is veel te veel onderhand om dat even te doen, dan zijn er niet alleen verklaringen maar ook niet verklaard materiaal, na deskundig onderzoek nog steeds een UFO dus (het zal je verrassen dat UFO’s al jaren mijn belangstelling hebben, maar ik hou me liever wat afzijdig.) Sceptici hebben altijd een punt voor, maar ook tegen, want als iets niet bewijst dat het gaat om iets buitenaards, kunnen zij ook geen tegendeel bewijzen. Daarnaast, met foto en filmmateriaal kan men van alles faken, dat doet afbreuk aan bewijs, in de zin zoals men bewijs accepteert. Ikzelf geloof niet dat dit met alles het geval is, maar je kunt de realiteit van zulk materiaal nooit achterhalen.
  Perslot rest de vraag aan skepsis, wat voor haar bewijs zou zijn? Er zou zo een ding maar landen in hun achtertuin, dat zou toch echt onacceptabel zijn 😉

 33. @ Theo

  Er is maar een duidelijke conclusie mogelijk. Hét bewijs is nog niet geleverd! (en Coen Vermeeren dient dan ook niet te doen voorkomen dat het bewijs allang geleverd is).

  Er komt vast wel een dag dat buitenaardsen dusdanig duidelijk ‘landen’ (op wat voor manier dan ook), dat skeptici, net als een ieder ander, zullen zien dat het echt is.
  Niemand zal het dan nog betwijfelen. Degenen die het tegen die tijd nog wel betwijfelen, zullen als de nieuwe waanzinnigen gezien worden, en niet andersom. 😉 En tot die tijd kan ik me niet erg opwinden over het feit of ‘kleinschaliger’ bewijs al dan niet serieus genomen wordt door skeptici. Hetzelfde zal mijns inziens gelden voor het uittreden uit het lichaam. Het lichtknopje is ook uitgevonden, en was daarvoor voor ‘ongelovigen’ ondenkbaar.

  Ik wind me sowieso minder over alles op (inclusief skeptici), behalve over dierenleed. Mensen nemen alles en elkaar veel te serieus (behalve het genoemde dus).

  Time will tell!

 34. Beste mensen, Ik lees graag de artikelen op de site van skepsis omdat ik graag bewijs wil zien van wat ik kan geloven. Ik weet niet of ik op hetzelfde niveau kan redeneren als sommige van u hier. Maar wat ik me al jaren afvraag is: Er is na onderzoek gebleken dat op de planeten in ons stelsel geen levende wezens bestaan die in staat zijn (buiten ons uiteraard) door de ruimte te reizen. Om leven te krijgen zijn een aantal elementen nodig waaronder een zon. De volgende ster na onze zon is zo’n 4,5 lichtjaar verwijderd. Dat is dus de dichtstbijzijnde plaats waar mogelijk leven kan zijn ontstaan. Dat betekent dat een ruimtevaartuig met de snelheid van het licht zou moeten kunnen reizen en er dan nog 4,5 jaar over doet om de aarde te bereiken. Is dat niet een geweldige barrière?

 35. Jurgen,

  ik snap niet, dat u de mens als ‘centrum’ neemt
  voor wat wel of niet mogelijk is.
  Stel u (voor de verbeelding,) even een buitenaardse beschaving voor, die de aardse een miljoen jaar vooruit is.
  Hoe zouden ze dan reizen?

 36. Zijn beschavingen, ook al zijn ze miljoenen jaren verder, ook niet onderhevig aan fysieke beperkingen?

 37. @ Sten,

  Ik vermoed dat je duidt op het ‘astrale reizen’.
  Interessant daarbij zijn alien ontvoeringen, omdat daarin kenmerken zijn terug te vinden die bij o.a. uittredingen bekent zijn. Het gevoel van fysieke verlamming, volgens ontvoerdde door een of ander straal van aliens, maar fysieke verlamming komt voor bij een ‘verkeerd’ ontwaken. Ontvoerdde zweven door het ruim, doordringen een raam, bewegen gewichtloos in een lucht, op weg naar een ‘UFO’. Wat er zich verder afspeelt is wat meer moeilijk te verklaren, (experimenten door aliens, veelal met nogal lompe apparaten, (je zou eerder menen nogal primitief),
  maar een stuk verbeelding is niet uitgesloten.

  gr.

 38. @ Theo

  Ook, maar niet alleen dat.

  Alien abduction? Ik kan er persoonlijk niet zo veel over zeggen, behalve dat ik wel van alles heb meegemaakt op astraal niveau. Mijn lichaam bleef daarbij op bed liggen. Effecten via het astrale medium zijn wel direct te merken in je fysieke lichaam (tot heel heftige aan toe, denk aan koude rillingen, totale ontspanning of juist stress, hoogtepunten). Maar nee, tot nu toe geen levitaties of nog meer. Hoewel ik me wel een paar keer dusdanig vreemd voelde (opstijgen) dat het leek of ik leviteerde… ik sluit niet uit dat ik wel eens een klein stukje de lucht ben in gegaan, maar ik denk toch van niet. Soms leek dit heel dichtbij… Haha, ik zie al de gezichten van en paar skeptici voor me, hoe ze kijken als ze deze zinnen van me lezen. Ik zie jullie wel hoor! 😉
  Ik ken de verhalen van vrouwen die zelfs zeggen dat er een eicel bij hen is weggenomen door E.T.. Dit zijn behoorlijk ‘enerverende’ berichten, want stel je voor. Als de. E.T.’s werkelijk zo ver waren en zich van vergevorderde technieken kunnen bedienen, dan zou de consequentie zijn dat er elders in het heelal je eigen kinderen rond zouden kunnen lopen. En dat voor iemand als ik, die er bewust voor kiest geen kinderen te willen!

  In een uittreding zei een blauwogige jongeman (die me wel bekend voorkwam) tegen me: “Maar weet je dan niet wie ik ben? Ik ben je zoon!!” Ik keek hem totaal overdonderd aan…

  Wellicht zullen sommige skeptici die onze berichten lezen, denken dat we niet helemaal sporen. Maar ik heb daar wel een weerwoord op: als je zelf iets niet kent, wil dat niet zeggen dat het niet bestaat of technisch niet mogelijk is. (denk ook aan buitenaardse mogelijkheden)

  Maar laten we wel kritisch blijven en ons gezonde verstand blijven gebruiken. Er zijn er mijns inziens te veel die (onwetenschappelijk) met de materie aan de haal gaan, zoals Coen Vermeeren!

 39. Sten,

  p.s.
  ik bedoelde geen leviteren, geen lichamelijk opstijgen en zo meer,
  maar eerder dat ontvoeringsverhalen op astrale reizen lijken, ontvoerden treden dus onbewust uit hun lichaam.
  Dat het fysiek plaats vindt zou je dus kunnen betwijfelen. Lijkt me een logisch argument ook voor skeptic. Maar ik laat het dr’bij.

 40. @ Theo

  OK… Ja, ik zei zelf ook al dat veel UFO waarnemingen, degene die wel integer zijn, mogelijk astraal zijn. Wat het een heel ander verhaal zou maken…
  Er zijn er echter genoeg die heel zeker wisten dat ze de ‘alien encounter’ fysiek meemaakten.

  Laten we het erop houden dat het buitenaardse lichtknopje wereldwijd nog niet aangezet is, maar slechts wat storing op de lijn geeft.

 41. Een wetenschapper (een collega van Dick Swaab, dacht ik) die een BDE kreeg en in zijn beleving ergens vlak onder het platfond zweefde, merkte op dat hij iemand hoorde praten en dat die stem zich vlak bij zijn oor bevond. Kortom hij lag gewoon tijdens de BDE.
  Volgens mij zijn er ook geen waarnemingen gedaan van vliegende BDE-ers en voor een bewustzijn uit het lichaam zijn geen bewijzen. Mensen die alien zien schijnen neurologsich overeenkomsten te hebben met mensen die bijvoorbeeld menen meerdere levens gehad te hebben. Uiteraard alleen in de beleving van die mensen.
  Het brein zorgt ervoor dat dromen zich niet mengen met normale zintuiglijke waarnemingen. Dat mechaniek kan ook haperen en dan krijg je waarschijnlijk rare dingen.

  Als Coen Vermeeren onder toezicht gesteld kan worden dan zou dat ook met Pim van Lommel moeten gebeuren. Zijn boek gaat al richting 13 vertalingen en wereldwijd worden vele honderdduizenden mensen op het verkeerde been gezet. Te gek voor woorden!

 42. @ G. de Boer

  Pim van Lommel ook onder toezicht stellen? Laat me niet lachen! Van wie dan? De heer Pim van Lommel is gepensioneerd en leeft in een vrij land. Op het verkeerde been zetten? Heb je daar bewijzen voor? Maar ajb laat het hier, want het is off topic.

  We hebben het hier over Coen Vermeeren en wat die zegt onder de vleugels van de TU Delft (en verwante zaken). Pim van Lommel bevindt zich onder niemands vleugels meer, behalve die misschien van de kosmos, en kan zodoende zeggen wat hij wil zeggen.

  En vergeet ook niet: afwezigheid van bewijs is geen bewijs van afwezigheid!

 43. Sten,

  Pim van Lommel beweert iets, dan moet hij toch met bewijzen komen. Je moet het niet omdraaien en zeggen dat ik met bewijzen moet komen. Overigens vind je het ongelijk van Pim ruim beschreven op deze site en verder vooral ook op de Belgische Skepsis site.

Reacties zijn gesloten.