Mythes over de oorsprong van het coronavirus

Novel Coronavirus SARS-CoV-2 (foto: NIH | Flickr)

Over het nieuwe coronavirus doen uiteraard direct allerlei samenzweringstheorieën de ronde. Een tamelijk wilde, die via internet wordt verspreid, is dat dit virus onderdeel is van de oorlog van ‘Amerika’ (Canada doet ook mee) tegen China. Het virus is speciaal aan het Chinese DNA aangepast. Zoals vaker bij complottheorieën worden de ietwat incoherente vermoedens als insinuerende vragen gesteld.

Een overzichtje van wat men zich op het ogenblik zoal afvraagt.

 • Waarom waren er al bij de eerste slachtoffers personen die niets te maken hadden met die dierenmarkt in Wuhan?
 • Waarom hebben de Amerikanen meteen het gerucht verspreid dat China een virus uit de VS gestolen heeft en het per ongeluk nabij Wuhan heeft losgelaten? Dat lab daar is toch geen militaire instelling?
 • Waarom reageerden Amerikaanse politici en media allemaal op dezelfde manier toen de epidemie werd bekendgemaakt? Van tevoren afgesproken?
 • Waarom was het eerste geval van de ziekte 14 dagen (= de incubatietijd!) nadat 300 Amerikaanse militairen op 19 oktober in Wuhan arriveerden voor de Military World Games?
 • Waarom hebben de Amerikanen alle consulaatmedewerkers in Wuhan meteen na afloop van die Games geëvacueerd?
 • Waarom hebben de Amerikanen na die evacuatie acht afvalbakken bestemd voor biogevaarlijk afval begraven op het terrein van het consulaat? Wat zat daarin?
 • Hoe zit het met het Amerikaanse octrooi uit 2018 voor een verzwakt coronavirus?
 • Hoe kwam in maart 2019 een zending zeer gevaarlijke virussen van het Canadese National Microbiology Laboratory in China terecht?
 • Waarom verzamelde Harvard een jaar geleden Chinees DNA in China?
 • Waarom werden er alleen in Wuhan geboren Chinezen ziek, en niet een van de vele westerlingen aldaar?
 • Het virus lijkt op dat van een zeldzame Zuid-Afrikaanse vleermuis, een cobra en een zeedier? Hoe kan een dergelijk virus in Wuhan terechtkomen?
 • Hoe kon het virus zonder menselijke hulp wel driemaal op een andere diersoort overgaan?
 • Waarom voorspelde de Bill and Melinda Gates Foundation in september 2019 een coronavirus-epidemie met 65 miljoen doden? Toeval?
 • Waarom begon de uitbraak na het mislukken van de door de Amerikanen gesponsorde onlusten in Hongkong en Xinjiang?
 • Waarom begon de epidemie na een epidemie van varkens- en kippenziekte?
 • Waar komt die varkensziekte vandaan? Er is een rapport dat een drone gebruikt werd om varkens met een virus te besproeien…

Naschrift

Deze kolder wordt echt verspreid. Zie bijvoorbeeld dit bericht op Reddit en dit weblog. Op de site van de WHO worden meer algemene mythes over het nieuwe virus doorgeprikt en bij bijvoorbeeld Snopes.com kun je terecht voor de mythes die meer richting complotten gaan.

Uit: Skepter 33.1 (2020)

15 gedachten over “Mythes over de oorsprong van het coronavirus”

 1. Waarom stelt de schrijver van dit artikel allerlei vragen zonder enig antwoord te geven? Ik vind dit vrij warrig.

 2. Ik heb ook ergens gelezen uit de hoek van de antivaxers dat de oorzaak het eten van eieren zou zijn die gebruikt worden om vaccins mee te maken. En dat was een heel ernstig bericht

 3. Besta Elja, dit soort vragen zijn typisch voor complotdenkers. Vage vragen, die ofwel nergens op slaan of een volkomen duidelijke verklaring hebben. De samenzweringsgelovige zegt dat hij of zij open staat voor alles, en alleen maar vragen stelt.

  Nachtergaele, het zou leuk zijn als je dat verhaal kon opsporen. Dat eierenverhaal is natuurlijk zo daverende onzin dat het niet eens de moeite waard is om te weerleggen.

 4. In Dean Koontz’s boek “The eyes of darkness” 1981, is ook sprake van een virus dat de mensheid bedreigt. In de edities van 1989 en later wordt dat virus “Wuhan 400” genoemd.
  Die ontbrak nog in het rijtje.

 5. In de Middeleeuwen kon je er zeker van zijn dat een pandemie een puur natuurlijke oorsprong had. In 1918 ook. Maar we leven in 2020, een tijd waarin virussen in laboratoria gemanipuleerd, of zelfs compleet in elkaar gezet kunnen worden. Als er nu een pandemie voorkomt, zijn er naast een natuurlijke oorzaak dus ook diverse andere mogelijkheden die onderzocht moeten worden (per ongeluk ontsnapt uit een lab, een biowapen dat expres verspreid wordt via drones, noem maar op). Veel van de vragen die hierboven gesteld worden zijn dus volkomen terecht, het is vreemd om te doen alsof dat niet zo is.

 6. Kritische vrienden van mij attenderen mij op onlineartikelen, waarin wordt beweerd dat Covid-19 niet wordt veroorzaakt door een virus (want virussen bestaan in werkelijkheid niet), maar door straling van 5G.
  Ja, en mocht je dat niet weten: de Spaanse Griep uit 1918 werd ook niet veroorzaakt door een virus, maar doorat in die tijd draadloze telegrafie massaal werd aangezet. Dit veroorzaakte griepachtige verschijnselen, met de bijhorende slachtoffers …
  Ik houd er verder maar over op, want ik vermoed ondertussen kromme tenen bij mijn lezers. Maar enkele vrienden zijn 100% overtuigd (OK, ook ik ben van mening dat de risico’s van 5G niet voldoende zijn onderzocht, maar wie ben ik?).
  Wat ik mij dan afvraag: wat is de agenda achter dit soort ‘wetenschap’? Dat het geen echte wetenschap betreft is wel duidelijk; er wordt alleen geponeerd, niet inhoudelijk geargumenteerd. Dus: waarom wordt dit de wereld in geslingerd. En waarom vindt het zo veel oren en ogen die dit graag willen geloven. Is de argwaan tegenover de overheid zo groot? Of speelt iets anders?
  Voor wie wil weten waar ik mee wordt bestookt door goed bedoelende vrienden. Zoek op FB naar “Is the Sky Really Falling?” van Arthur Fistenberg of “The WIFI killshot” van Joe Ante.
  Maar waarschijnlijk wil je dit niet eens weten, waarom ook.

 7. @Rayman,
  De vragen zijn deels onzinnig, en samen wekken ze een suggestie. Een antwoord op de eerste vraag zou kunnen luiden: veel mensen die besmet worden, vooral jongeren, worden maar een beetje ziek, ervaren alleen een soort verkoudheid, maar zijn wel besmettelijk. Een klein deel wordt heel erg ziek, en als de besmetting bij ouderen komt, worden er ook meer ernstig ziek. Aanvankelijk kwamen alleen de zieken met een ernstige longontsteking onder de aandacht van medici. Niemand weet wie de eerste zieke geweest is. Een leverancier van waren op die markt , een verkoper? Als het een leverancier geweest is kan die na het afleveren van zijn bestelling in een willekeurige plek (een warenhuis, een horeca-gelegenheid) nog anderen hebben aangestoken. Met een ziekte die in een deel van de gevallen geen ernstige verschijnselen geeft, maar wel besmettelijk is, zijn er allerlei mogelijkheden. De suggestie die de vraag wekt is echter: het begon niet op die dierenmarkt, dus ergens anders en dat moet dus opzet geweest zijn.
  Bij sommige vragen wordt geen enkele aanwijzing verstrekt dat het in de vraag voorgestelde ook een feit is of waarom er een oorzakelijk verband is tussen twee opeenvolgende gebeurtenissen.

 8. @ Jhon – Aluhoedje
  Wie niet het geduld heeft om de hele toespraak van die Duitse longarts af te luisteren:
  Er gaan jaarlijks behoorlijk wat mensen dood aan “griep”, hoewel grosso modo maar 0,1% van de griepgevallen eindigt met overlijden. Als je het precies nazoekt, blijkt “griep” in iets van tien procent van de gevallen van “een coronavirus” te zijn. Influenzavirussen muteren voortdurend, en er worden ook voortdurend nieuwe varainten gevonden. Idem natuurlijk met coronavirussen. Als je alleen heel zieke mensen onderzoekt kan zo’n nieuw virus natuurlijk heel gevaarlijk lijken.
  Deze arts zegt dus kort samengevat, ‘ach het is maar een van de vele mutanten van een coronavirus’.
  De longarts hield zijn geruststellende toespraakje natuurlijk voor er in de staat New York alleen al dagelijks rond 1000 doden waren met diagnose COVID-19 (dat is ongeveer het dubbele van de normale dagelijks sterfte ten gevolge van alle oorzaken ) en men niet meer wist waar men zo vlug de lijken moest laten.

 9. Zeg Mr. Nienhuys, waarom beantwoord jij die vragen die je stelt, zelf niet? Punt 3 bijvoorbeeld: Waarom reageerden Amerikaanse politici en media allemaal op dezelfde manier nadat de epidemie bekend gemaakt werd? Wel, die zullen allemaal een soort van goddelijke openbaring hebben gehad om hiermee voor de dag te komen. Of misschien hadden die allemaal kort daarvoor dezelfde droom gehad waarin die door een vreemde geest werden gesommeerd om dit te gaan doen. Nu mag jij nagaan of dit al of niet een “complottheorie” is.

  Daarnaast valt het op dat je alleen met die theorieën komt die inderdaad onzinnig lijken. Nu, hier is mijn “complottheorie”: Ik ben eens gaan kijken op de site van de WHO waar je naar verwijst. En ook daar worden complottheorieën ontmaskerd: bijvoorbeeld, het veel drinken van alcohol biedt geen bescherming tegen het corona-virus. Okay, dat zal wel zo zijn. Maar ik heb er ook dit gelezen:

  (Vanuit het Engels naar het Nederlands): “De meeste mensen die COVID-19 hebben” (of hadden) “opgelopen, hebben milde of gematigde symptomen en kunnen dankzij ondersteunende zorg weer herstellen.” En vlak daarbij: “FACT: Most people who get COVID-19 recover from it.”

  Weet je, Mr. Nienhuys, wat dit nu zeggen wil? Juist, dat dit zogenaamde “killervirus” wat en globale bedreiging voor de mensheid zou zijn, eigenlijk toch niet zó een groot gevaar is; aldus heeft men er bij de WHO haar eigen complottheorie over het corona-virus als een levensbedreigende dodelijke killer doorgeprikt! En volgens het Erasmus MC zou de gewone griepepidemie die er toen ook heerste, op 9 maart ons land verlaten hebben; die had volgens deze instelling 1) circa drie weken geduurd en was 2) zeer mild.

  En dan dit: een van de goedkope en derderangs spektakeltheaters die er enige tijd geleden door de Nederlandse Propaganda Omroep (NPO) over het corona-virus werd uitgezonden, was getiteld, “De verborgen coronadoden.” De titel alleen al doet sterk vermoeden dat we hier te maken zouden kunnen hebben met een griezelthriller van Dean Koontz, maar dit blijkt geenszins het geval. In dit programma werden verschillende mensen geïnterviewd zoals onder meer de huisarts, Merijn Godefrooij. Een van zijn patiënten was een oudere man die al aan long- en hartklachten te lijden had. Na onderzoek zou Godefrooij bij de man het corona-virus vastgesteld hebben. Hoe hij dit had gedaan? Hij zei dat hij hij dit “zonder bewijs van een corona-infectie” bij deze man had geconstateerd. Op basis waarvan? Omdat Godefrooij dit al een paar keer “eerder gezien” had. Bij wie had hij dan wél eens enkele keren iets “eerder gezien”? Daar had de huisarts niets over te zeggen!

  En in verband hiermee komen we dan bij het volgende: het is inmiddels meer dan bewezen dat men er bij de Centers of Disease Control and Prevention (CDC’s) in Amerika ook al die overleden mensen aan long- en hartkwalen (en dus niet aan COVID-19) voor het gemak maar als corona-patiënt geregistreerd had! En het is dan niet meer dan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vast te stellen dat Godefrooij dit ook bij die oudere patiënt heeft gedaan! En zo zullen die wel aan die hoge sterftecijfers zijn gekomen. Dan hebben we hier Jan Goossens uit Breda, een oudere man van 70 of 71 jaar bij wie het corona-virus vastgesteld was. Dus opgenomen in het ziekenhuis en daarna voor circa twee weken onder narcose gebracht. Maar Goossens had het allemaal wonderwel weten te overleven. Aanleiding voor het Algemeen Dagblad (AD) om er een verslaggever op af te sturen. Tijdens het interview stelde de verslaggever de vraag of Goossens ook iets bij zichzelf gemerkt had van ademhalingsproblemen toen hij dit virus had. Zijn antwoord: hij had hier niets van gemerkt. Reden voor de verslaggever om hier eens dieper op in te willen gaan, “Dat is raar…” Waarop Goossens hier overheen praat en dan iets zegt over zijn vrouw en familie die hij tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis alvast maar had laten komen wegens een mogelijk overlijden.

  Zie je, Mr Nienhuys, hier deugt het een en ander gewoon niet. En of al die vragen die je “complotdenkers” nu in de mond legt zonder die zelf te beantwoorden nu waar zijn of niet, hier is mijn visie: Heel die COVID-19-affaire is één grote zwendel; ofwel, we zij allemaal verzwendeld en verkocht!

  En dit voert ons weer terug naar 2008 of 2009 toen er voor het eerste melding werd gemaakt van het virus H1N1 ofwel de Mexicaanse griep. Ook toen een hoop trammelant e paniekerig lawaai door de inmiddels hysterisch geworden media over die griep waar binnen afzienbare tijd miljoenen aan zouden komen te overlijden. Echter, destijds geen knullerige maatregelen zoals “social distancing”, het “blijf maar lekker thuis en maar knusjes binnen-beleid” enz. En weet je wat: na enige tijd stierf al die massahysterie samen mét het H1N1-virus een stille dood en hadden er daarna er maar weinigen meer over. En hier komt de clincher: de Israëlische medicus en politicus, Yoram Lass, deelde enige tijd geleden mee dat er voor die Mexicaanse griep nu nóg geen vaccin is. Dan vraag je jezelf één ding af: Waarom hadden de verschillende overheden (waaronder de onze) in die tijd dan miljoenen vaccins besteld om die griep te bestrijden? En nu nog heb ik hier een krantenbericht uit het Nederlands Dagblad (ND) van 7 augustus 2009 bladzijde 10 onder de kop: “Spaanse artsen: dit land” (Spanje) “lijdt vooral aan een ‘angstepidemie.’ En dit bericht begon als volgt:

  “De Mexicaanse griep heeft in Spanje tot een ‘angstepidemie” geleid, aldus de Spaanse organisatie van medici OMC. Achter de hype zitten economische en politieke belangen.”

  Verder schreef de correspondent van de krant, Henk van den Boom, er dit over:

  “De Mexicaanse griep is in Spanje uitgegroeid tot een ‘spookziekte’ waarachter belangen schuilen van de farmaceutische industrie. ook politici en vakbonden proberen voordeel te behalen door de griep uit te vergroten.”

  Het was destijds de voorzitter van het Spaanse medische college, Juan José Rodriguez Sendin, die dit zei. En elders in dat bericht:

  “De gegevens tot nu toe wijzen volgens de arts uit dat de Mexicaanse griep een lichtere en minder gevaarlijke is dan de gewone jaarlijkse griep. De mening van de artsenorganisatie krijgt steun van psychologen die in kranten en op de televisie waarschuwen voor een collectieve angstpsychose.”

  Zie je, Mr Nienhuys, ook toen heerste er veel paniek, onrust en angst onder niet alleen de Spaanse bevolking maar ook onder de overige volken vanwege een liegende, bedriegende en angst-zaaiende media en politiek; en met het huidige (waarschijnlijk gefingeerde) corona-virus is dit tot nu toe niet anders. Het creëren van zoveel angst en vrees als maar mogelijk is om de volkeren er onder mee te krijgen. Maar wat is hier het doel dan van, zouden er enkelen kunnen vragen. Wel, een van de Italiaanse politici, Vittoro Sgarbi, maakte dit enige tijd geleden duidelijk; voor het Italiaanse parlement ging hij flink tekeer. waarom? Omdat ook hij in de gaten had gekregen dat zowel hij als de Italiaanse bevolking deskundig en goed voorgelogen waren wat het ware aantal corona-doden betreft. https://tinthor.org/2020/05/09/italian-leader-slams-false-covid-19-numbers-25k-did–did-not-die-its-a-way-to-impose-a-dictatorship-youtube/

  Wat Sgarbi nu eigenlijk zei, was dat al die malaise en heisa rondom COVID-19 bedoeld was om er een dictatorschap ofwel er een Nieuwe Wereldorde mee in te kunnen voeren! Nu kan het goed zijn dat YouTube deze video inmiddels verwijderd zou kunnen hebben wegens (zoals het officieel heet), “schending van de richtlijnen van YouTube” (of iets dergelijks.) En die had dit al eerder aangegeven; er zouden in deze tijd meer video’s dan normaal worden verwijderd, ook die, die het beleid van YouTube niet geschonden hadden. En dat zegt al heel wat: veel van die video’s waarin een alternatieve visie over COVID-19 werd gegeven (hetzij “Complot or Not”), zouden worden verwijderd! Conclusie: heel die met veel paniek en onrust gebrachte corona-affaire is niets anders gebleken als een complottheorie om er een dictatorschap mee op te kunnen leggen! We zijn dus met zijn allen goed verzwendeld, verkocht en er (last but not least) bekocht mee uitgekomen.

 10. Ton Nuiten heeft het artikel niet begrepen. Het zijn niet mijn vragen, maar de vragen van een uit een Chinese koker komende onzinnige complottheorie (die inmiddels helaas ook is overgenomen door sommige Chinese woordvoerders als reacties op de Amerikaanse ‘ontsnapt virus uit Wuhan-lab’-theorie). Zie ook het naschrift, waar verwezen wordt naar twee websites, een daarvan bestaan niet meer.
  De vragen zijn daarom zo instructief, omdat ze laten zien hoe complotdenkers werken. Ze stellen zogenaamd alleen maar vragen. Bijvoorbeeld: ‘Het virus lijkt op dat van een zeldzame Zuid-Afrikaanse vleermuis, een cobra en een zeedier? Hoe kan een dergelijk virus in Wuhan terechtkomen?’ De premisse van de vraag is hogelijk dubieus. Inmiddels is wel vast komen te staan dat het virus de een of andere mutatie is van een vleermuisvirus. Er zijn honderden zo niet duizenden vleermuiscoronavirussen en in Zuid-Oost-Azië zijn er heel veel van te vinden. Hoe de vragensteller aan die cobra en dat zeedier komt is onduidelijk. Voor de beantwoording van de vraag moet je dan eerst nagaan of het ‘feit’ waarvoor een verklaring wordt gevraagd wel een feit is. En zo ja, of het wel ergens op slaat. Het is zelfs heel makkelijk om ‘echte feiten’ bijeen te zamelen en daar dan een verklaring voor te eisen.
  Bijvoorbeeld: De letters van Wuhan zijn de beginletters van Wageningen, Utrecht, Helmond, Amsterdam, Nijmegen – bijna allemaal Nederlandse universiteitssteden, en Helmond is vlak bij een universiteitsstad. Daar moet iets achter steken. Verklaart u dat maar eens. Of: Waarom roepen Chinezen allemaal Au! als ze zich pijn doen, wat de Chinese naam is voor het geboorteland Oostenrijk van Hitler! Verklaart u dat maar eens!
  Of: De maan is van groene kaas, dus waarom zou NASA zich zoveel moeite geven om er naar toe te gaan?

  Al die zogenaamde vragen van complotdenkers zijn verkapte beweringen, die samen een soort verhaaltje vormen. Het zijn variaties op het spreekwoord over de ene dwaas en de tien wijzen.

  Er is geen beginnen aan om de onzinnige vragen van complotdenkers te beantwoorden.

 11. Het is heel lastig om in een groot veld van berichten, beweringen en meningen een juist beeld scherp te krijgen.
  En verleidelijk gemakkelijk om een eigen visie op te zetten, immers kies maar uit, waarmee je je verhaal ondersteunt. Er zal nog wel een tijd over nagedacht, geschreven, gediscussieerd blijven worden. Ik geloof, dat eenieder vooral kritisch op zijn eigen houding moet letten: “hoe gek laat ik mij maken, maak ik mijzelf te midden van deze toestand, en wat breng ik op anderen over?” De persoonlijke geestelijke gezondheid moet worden beschermd. Kritisch denken prima, maar een heel scenario van zowel vrees als achterdocht onderhouden is beroerd voor jezelf en anderen. Toon v.d. Sandt

 12. Een discussie aangaan met iemand die grenzeloos overtuigd is van zijn idee, accepteert ook geen enkel argument als weerlegging van dat idee.
  Je kan op dat ene waanidee 10 ontkrachtende voorbeelden geven, het enige wat die persoon meestal ziet zijn 10 dingen waardoor je niet te vertrouwen bent.

  Dit soort personen trekken je mee naar hun niveau/element en verslaan je op ervaring (en ook door dat je van verbijstering niet meer weet wat je zeggen moet)

Reacties zijn gesloten.