Kamervragen over HCG afslankkuren

Tweede Kamerlid Henk van Gerven van de Socialistische Partij vindt het maar vreemd dat nu, een half jaar nadat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) krachtige maatregelen had aangekondigd tegen illegale kwakzalverij met HCG als afslankmiddel, er nog steeds maar weinig gebeurd lijkt te zijn.

Hij vraagt vandaag de minister om opheldering. Hier zijn de vragen (kleine foutjes verbeterd).

2011Z10895

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de praktijken van een aantal artsen en instituten die nog steeds HCG-afslankkuren propageren en mogelijk verkopen. (ingezonden 24 mei 2011)

1. Is het waar dat, ondanks het verbod op het aanprijzen en verkopen van HCG-afslankkuren, een aantal artsen dit nog steeds doet? 1) 2) 3)

2. Is het waar dat het ten minste om de volgende artsen, dan wel instituten, gaat? 4) [het laat zich raden dat dit de artsen en instituten zijn die in noot 1 genoemd worden en die per 22 mei hun website nog niet aangepast hadden.]

3. Wat is ondernomen door de Inspectie nadat op 11 maart 2011 de Volkskrant interviews met de twee eerstgenoemde artsen weergaf, waarin zij verklaarden hun praktijken gewoon voort te zetten en niet als onwettig te beschouwen? 5)

4. Wat is uw visie op de stelling van deze artsen dat juridisch ‘off-label’-gebruik in dit geval is toegestaan?

5. Indien u deze stelling onderschrijft, hoe valt het dan te verklaren dat de Inspectie in haar brief van 22 december 2010 aan beroepsbeoefenaren, en in haar nieuwsbericht van 6 januari 2011, een heel andere indruk wekte?

6. Indien u deze stelling niet onderschrijft, hoe valt het dan te verklaren dat de Inspectie genoemde artsen niet duidelijk gemaakt heeft dat zij het bij het verkeerde eind hadden?

7. Bij welk van de bovengenoemde artsen en instituten of hier niet genoemde artsen en instituten is de Inspectie ertoe overgegaan om – zoals in bovenvermelde waarschuwingsbrief aangekondigd – zonder verdere waarschuwing een bestuursrechtelijke boete op te leggen tot maximaal 150.000 euro en in geval van artsen ook tuchtklachten in te dienen?

8. Bij hoeveel artsen en instituten is, naar inzicht van de IGZ, de praktijk van het verstrekken van HCG-slankheidskuren en/of het adverteren daarmee gestopt na hun brief van 6 december 2010?

9. Kunt u opheldering verschaffen over de omstandigheden die ertoe geleid hebben dat deze personen en instituten nog steeds HCG-kuren openlijk op internet aanbieden, niettegenstaande het feit dat IGZ over genoemde machtsmiddelen beschikt?

10. Deelt u de mening dat het ongewenst is dat ten eerste overheidsinstanties strenge maatregelen aankondigen en die vervolgens niet uitvoeren en dat ten tweede burgers zo openlijk de
aanwijzingen kunnen negeren van instanties die belast zijn met handhaving van de wet?

11. Heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg voldoende capaciteit om efficiënt op te treden tegen dergelijke malafide ‘hulpverleners’ en passende maatregelen te nemen?

Malafide

Als parlementslid is Henk van Gerven onschendbaar (artikel 71 van de Grondwet), dus hij kan rustig stellen dat de betrokken malafide zijn, dus te kwader trouw. Als Skepsis of de VtdK zomaar iemand ‘malafide’ noemen, riskeren ze een aangifte wegens smaad of een proces wegen onrechtmatige daad. Dan kunnen ze met gemak voor 100.000 euro het schip ingaan voor juridische kosten, afgezien nog daarvan dat de opzet van kwade trouw vrijwel nooit te bewijzen valt.

Wat betreft IGZ, geheel toevallig kreeg IGZ vandaag ook nog een tik op de vingers van de Nationale Ombudsman.

Plaats een reactie