Paul Kurtz en het Mars-effect

De grondlegger van de Amerikaanse skeptische beweging, Paul Kurtz, is op 20 oktober 2012 overleden op de leeftijd van 86. Hij was het die in de VS het zogeheten seculiere humanisme (humanisme minus religie) introduceerde. Hij vervulde tal van functies als hoofdredacteur en voorzitter in humanistische organisaties, sommige door hemzelf opgericht. In een van zijn … Meer lezen

Gauquelin’s Mars Effect

For Dutch version click on flag.   The Mars Effect kept skeptics quite busy for quite some time. One of the amazing things is how easily all kinds of skeptics were fooled and how quickly they launched themselves into investigations without examining properly the source of this effect. Rereading the original articles doesn’t lessen this … Meer lezen

Skepsis erft

Op 12 november 2014 ontving ik een brief van een notaris in Emmer-Compascuum waarin stond dat Skepsis de voornaamste erfgenaam was van Berend Veen, overleden op 15 oktober 2014 op de leeftijd van 63 jaar. De erfenis bestond voornamelijk uit een aanzienlijke schuld aan de Sociale Dienst van de gemeente Emmen, en een perceel van … Meer lezen

Boekerij van Skepsis naar de Utrechtse UB

De Universiteitsbibliotheek Utrecht heeft de boekencollectie van Stichting Skepsis in bruikleen genomen. Skepsis is verheugd dat de collectie hierdoor toegankelijk en uitleenbaar is voor een breed publiek. Tijdens het Skepsis-congres van zaterdag 3 november is de bruikleenovereenkomst officieel overhandigd aan Bas Savenije, bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.