NGC Energy Healing een toontje lager

Een alternatief genezingscentrum dat ernstig zieke mensen met colloïdaal zilver, knalgas en resonantietherapie door middel van  Lakhovsky-golven behandelt, werd teruggefloten door de Reclame Code Commissie (RCC).

Ik kende het Natuur Geneeskundig Centrum Energy Healing (NGC) te Veldhoven al van een vraag aan de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Een klant van dit centrum omschreef de behandeling als ‘Ze doen eigenlijk helemaal niets. We zitten rond de tafel koffie te drinken en daarop staat een kastje dat die straling uitzendt.’ In mijn recente artikel over Willeke Leuver in Skepter kan men lezen op welke manier men bij NGC Energy Healing zieken aanpraat dat ze vooruitgaan met hun therapie.

Toen ik voor het samenstellen van voorlichting over kankerkwakzalverij met apparaten deze club weer tegenkwam, heb ik er wat beter naar gekeken. De webpagina’s van deze organisatie wemelden van de vermeldingen van ernstige ziekten, en op één pagina stond zelfs een lijst met 118 ziekten (119, als men de ziekte ‘menstruatie’ meetelt), ingeleid met de tekst ‘Onze therapie kan o.a. werking hebben op de volgende ziekten/klachten/problemen:’

De opsteller van deze tekst meende dat hij zich hiermee onthield van expliciete garanties van genezing. Maar de Nederlandse Reclame Code staat geen enkele suggestie van genezing toe. Dat gaat zover dat ‘beschermt orgaan X’ niet mag, want beschermen verwijst naar een af te wenden onheil. Zelfs ‘voor een normale bloeddruk’ mag niet, want dat suggereert dat het nut heeft voor mensen die geen normale bloeddruk hebben. (Zie ook ‘Pak de Kwak‘.) Daarom staat er vaak ‘ondersteunt de goede werking van X’. Dat is zogezegd een toegestane leugen. Voor elke bewering die verder gaat, moet men wetenschappelijk bewijs overleggen.

Waarom mag dan een onzinmiddel als Oscillococcinum dan geadverteerd mag worden als antigriep-middel? Eenvoudig: dat staat op de goedgekeurde bijsluiter. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft dat in een onbewaakt ogenblik goed gevonden in een tijd dat verdunde middelen met indicatie nog gebruik mochten maken van een door de Nederlandse regering goedgekeurde maas in de Europese regels. Dat is afgeschaft, maar er lopen nog processen over.

Foute frequenties
Echter, zonder enig wetenschappelijk bewijs aankondigen dat men onherstelbaar beschadigde cellen kan herstellen of vervangen, zeggen dat pijnen en klachten binnen minuten kunnen verminderen, verwijzingen naar ongeneeslijk zieke mensen, van wie 86,5% volkomen genas, mensen bescherming voorspiegelen tegen ‘erg schadelijke’ straling van elektriciteitsmasten, het doden van een ‘scala aan parasieten’ enzovoorts enzovoorts, onder vermelding van tal van dodelijke ziekten, dat is volkomen fout.

NGC Energy Healing bood ook op zijn website Brown’s water aan. Dat is gewoon water waarin een beetje zuurstof en waterstof is opgelost dat verkregen is door het elektrisch splitsen van water. De gewone naam voor dit gas is knalgas, in alternatieve kringen heet het Brown’s gas, naar de Bulgaars-Australische technicus Ilya Velbov (Yull Brown, 1922-1998, foto). Als je het oplost in water zal 20 liter water genoeg waterstof bevatten om na verbranding één druppel water te produceren; als je zulk water aan de gewone lucht blootstelt, zal de waterstof net zo gemakkelijk verdwijnen als het koolzuurgas uit een glas bier.

Voor dit Brown’s gas wordt van alles geclaimd: men zou er onder andere radioactief afval mee kunnen neutraliseren en een slokje van dat water zou het immuunsysteem verbeteren en veroudering tegengaan, en verbranding van Brown’s gas zou een efficiëntie hebben van 400%. Als middel om drinkwater te zuiveren of planten beter te laten groeien voldoet het ook. Volslagen onzin natuurlijk.

Het kastje van NGC Energy Healing is een door de bedrijfsleiders zelf in elkaar geknutseld apparaat, waarschijnlijk een radiozender die op heel veel golflengtes een krachtige ruis veroorzaakt. Het signaal van het apparaat bevat daardoor alle frequenties, en volgens een theorie van Lakhovsky dat bij ziekte de cellen niet voldoende trillingsenergie uit de kosmische stralen kunnen halen om tegen de foute frequenties van de bacteriën te zijn opgewassen, wordt het lichaam dus door zo’n apparaat gevoed met alle noodzakelijke frequenties. Zoiets. Om het apparaat helemaal universeel te maken, werd het ook nog voorzien van iets dat de orgonstralen van Wilhelm Reich genereert. Patiënten die niet vlug genoeg beter worden, kunnen bij NGC Energy Healing ook nog de zappers van Hulda Clark kopen om zichzelf dagelijks mee te behandelen. Ook loopt men bij NGC Energy Healing nogal weg met Royal Raymond Rife (1888-1971, foto), die met een zelf gebouwde lichtmicroscoop virussen zou hebben gezien, wat onwaarschijnlijk is, omdat virussen kleiner zijn dan de golflengte van zichtbaar licht.

Behalve dit verkoopt NGC Energy Healing ook nog een ‘hormoon-balancerende’ crème, een pijnstillende zalf alsmede Q10 en colloïdaal zilver. De laatste twee zijn buitengewoon populaire onzinmiddelen.

Medewerker van IGZ
Ik heb op 30 juni 2010 bij de RCC geklaagd over vrijwel alle pagina’s van de website van NGC Energy Healing, in totaal elf pagina’s. Ik ben ervan uitgegaan dat de RCC slechts oordeelt op dossiers. Ik heb de tekst van alle pagina’s schriftelijk aangeleverd, en in een begeleidend schrijven per pagina alles aangegeven wat niet in de haak was. In essentie was de klacht dat al die expliciete beweringen over ernstige ziektes niet gefundeerd waren in wetenschappelijk onderzoek.

Ook heb ik aangevoerd dat alle bijna tachtig getuigschriften op de site van NGC Energy Healing, ook weer van deels ernstig zieke mensen, niet door de beugel konden. (Een van de bestreden pagina’s bestond uit een voorbeeld van een dergelijk getuigschrift, getiteld ‘Resultaat met borstkanker’.) De lezer heeft namelijk niet de beschikking over het medisch dossier van de betrokkenen voor en na de behandeling, alleen maar de subjectieve mededelingen van deze patiënten. Trouwens, zelfs al zouden deze privégegevens openbaar zijn, dan kon de lezer daar toch niets mee, omdat de modale lezer de kennis niet heeft om te beoordelen of een gerapporteerde verbetering al dan niet ongebruikelijk of onverklaarbaar is.

Na enige tijd kreeg ik een mededeling van de RCC dat er op 7 september 2010 een zitting zou zijn waarop mijn klacht behandeld zou worden. Een vertegenwoordiger van NGC Energy Healing had aangekondigd ter zitting te verschijnen, in gezelschap van een medewerker van de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ). Normaal is het tamelijk zinloos om op zo’n zitting te verschijnen. De RCC oordeelt toch voornamelijk op het dossier. Maar een medewerker van IGZ die een kwakzalversinstituut verdedigt, dat wou ik wel eens zien.

Bij de uitnodiging voor de zitting zat ook een lijvig verweer. Het verweer stelde dat ik lid was van een organisatie die gesponsord werd door de farmaceutische industrie. (Bewijs: het is bekend dat artsen worden beïnvloed door farmaceutische grootmachten die bang zijn voor niet-patenteerbare natuurmethoden.) Verder waren er dertig  ondertekende getuigschriften van tevreden patiënten bijgevoegd, met nog veel minder informatie erin dan op de website werd verteld. Daar waren er slechts twee of drie van dezelfde personen als op de site. Bij NGC Energy Healing moet contant worden afgerekend, pinnen is niet mogelijk en men heeft daarom alleen contact met de klanten die nog regelmatig voor behandeling langskomen. Het is dus best mogelijk dat vele auteurs van die lovende brieven het lot van Willeke Leuver beschoren is geweest.

Ik had opgemerkt dat er in de crème Dong Quai (Angelica sinensis) zat, wat beslist geen onschuldig goedje is, en had vermeld dat de oude Chinezen meenden dat het goed was bij gynaecologische klachten, en dat het volstrekt onduidelijk was wat het in een crème voor huidklachten deed. Dit was aanleiding voor een verweer van de tegenpartij dat de oude Chinezen de qigong (“Ch’i  King”) hadden uitgevonden, dus eigenlijk een soort resonantietherapie avant la lettre, en dat je op een documentaire van de BBC kon zien hoe hiermee een tumor werd gereduceerd ‘door met de handen langs een patiënt te gaan’.

Het argument slaat als een tang op een varken. Bovendien is zo’n documentaire er waarschijnlijk niet, maar op internet circuleert een filmpje waarop men zogenaamd op echobeelden een blaaskanker ziet verdwijnen terwijl er op de achtergrond in het Chinees iets wordt gescandeerd in de trant van ‘ga weg, goed zo’. Het is een doorzichtige oplichterij want door de transducent van een echoapparaat een beetje te bewegen kan men op het beeld van alles laten ontstaan of verdwijnen. Dat gebeurt ook hier, men kan goed zien dat de blaaswand in beide plaatjes (links bij het begin, rechts halverwege de ‘genezing’) niet in dezelfde positie is.

Een ander voorbeeld van de totale onkunde van NGC Energy Healing is dat hun vertegenwoordiger (een tevreden klant) een voorbeeld aanhaalde van succesvolle therapie met geluidsgolven. Dat is een vergissing die wel meer gemaakt wordt in alternatieve kringen: als het radiogolven zijn, dan heeft het met geluid te maken en vice versa.

Het verweer noemde ook het Centrum voor Integrale Gezondheidszorg in Maastricht, dat met het UMC Maastricht zou samenwerken en dat zich ook van een fantasieapparaat bedient (de ZMR 703 van dokter Bodo Koehler, zie afbeelding). Enkele telefoontjes leerden me dat dit Centrum gewoon ruimte huurt in het Biopartner3 Center van de Maastricht University, en dat de ‘samenwerking’ bestaat uit tijdig de huur betalen. Zo werkt dat in alternatieve kringen: men huurt een zaaltje of een ruimte in een universiteitsgebouw, en men staat zich meteen voor op samenwerking met de universiteit.

Er was geen tijd om dit uitvoerige maar uiterst knullige verweer per brief te weerspreken, maar ik heb niettemin alles wat ik erover had kunnen tegenwerpen toch maar opgeschreven en in meervoud meegenomen, en ter zitting uitgedeeld.

Op de dag zelf verscheen ik inderdaad in Amsterdam, maar de medewerker van IGZ was niet gekomen. Ze had om gezondheidsredenen (rolstoel) afgezien van de gecompliceerde reis.

Bij de zitting zaten ik en de verweerder aan één zijde van een lange tafel, terwijl tegenover ons de voltallige commissie van zes leden zat. Er was geen publiek. Verweerder deed zo uitvoerig zijn levensgeschiedenis en zijn genezingservaringen bij NGC Energy Healing uit de doeken, dat de commissie hem tot afronden moest manen. Ik hoefde eigenlijk maar te zeggen dat de tegenpartij geen wetenschappelijke onderbouwing van de claims gaf. Ik heb het puntje van mijn tong afgebeten en maar niks gezegd over Willeke Leuver.

In beraad
Toch hield de zitting een verrassing in. Ik moest uitleggen waarom ik het materiaal van NGC Energy Healing over Q10 onvoldoende vond. De stukken in kwestie bestonden uit van het internet geplukt reclamemateriaal van de supplementenhandel Bonusan. Ik antwoordde dat er inderdaad wel onderzoek was gedaan naar Q10. Er zijn inderdaad vele kwalen die samengaan met een verlaagd Q10-gehalte in het bloed, maar dat zegt niets. Grijze haren of een kaal hoofd gaan ook samen met een vergrote kans op ouderdomskwalen, maar dat wil niet zeggen dat men die kwalen kan bestrijden met haarverf of een pruik. Het onderzoek in kwestie was een meta-analyse die suggereerde dat Q10 een zeer hoge bloeddruk met ongeveer 10 procent kan verminderen. De onderzoeker zegt echter zelf slechts dat deze uitkomst perspectieven opent. De claim dat Q10 veel verschillende ziekten van hart en bloedvaten kan genezen slaat nergens op. De verrassing was dat verweerder zei verbaasd te zijn dat er überhaupt wetenschappelijke literatuur over was. Hij verkeerde in de veronderstelling dat er voor geen van de behandelingen van NGC Healing Energy ook maar enige wetenschappelijke ondersteuning was.

De uitkomst was dat mijn klacht over NGC Energy Healing door de RCC erkend werd (beslissing van 6 oktober 2010 in de zaak 2010/00509 en 00511). Reclame dient in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen (art. 2) en reclame mag niet oneerlijk zijn (art. 7). Reclame is oneerlijk als ze misleidend is, en dat staat onder meer in artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code uitgespeld. De RCC vindt dat het aan adverteerder is om aan te tonen dat aangeboden therapieën en producten de eigenschappen hebben die adverteerder eraan toeschrijft. Om dat aan te tonen moet adverteerder recent wetenschappelijk onderzoek overleggen. Verder dienen in reclame gebruikte getuigschriften, attesten of verklaringen van deskundigen op waarheid te berusten en in overeenstemming te zijn met recent aanvaarde wetenschappelijke inzichten (art. 9).

Alle elf bestreden pagina’s werden afgekeurd op grond van artikelen 2 en 7, en het als voorbeeld meegestuurde getuigschrift was in strijd met artikel 9. Bovendien was de reclame voor de drankjes in strijd met artikel 20 lid 2 sub a van de Warenwet.

NGC Energy Healing is niet in beroep gegaan, en heeft met enige vertraging de website aanzienlijk opgeschoond. Over een gerelateerd bedrijf (Stichting Vital Energie in Ten Boer) had ik soortgelijke klachten omdat ze met dezelfde therapieën werken, en de website van NGC Energy Healing grotendeels gekopieerd hadden. De vertegenwoordiger van NGC Energy Healing zei dan ook voor beide organisaties te spreken.

Ongeveer tegelijk met mijn brief aan de RCC had ik ook per e-mail een melding over NGC Energy Healing gedaan aan de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ), wegens het gebruik van niet goedgekeurde apparaten en overtreding van de Geneesmiddelenwet. Ik ontving slechts een bericht van ontvangst van mijn brief. Een verzoek op 11 oktober 2010 om nader bericht bleef onbeantwoord. Pas op 18 november 2010, vierenhalve maand na mijn melding van 1 juli 2010, kreeg ik van het Bureau Opsporing van IGZ een e-mail zeggende dat ze mijn melding op 12 november 2010 ontvangen hadden, maar dat ze het te druk hadden en er dus ‘vooralsnog’ niets aan zouden doen. Daarna kreeg ik nog per post een brief van IGZ gedateerd 19 november 2010 met de bewering dat de afdeling Reclametoezicht ‘op dit moment in beraad over uw melding’ was. Mijn vooroordeel over de laksheid van IGZ met betrekking tot kwakzalverij is weer bevestigd.

Volgende blogartikel
Voorgaande blogartikel

15 gedachten over “NGC Energy Healing een toontje lager”

 1. Kan de ‘dakevangelist’ Joop van Ooijen uit gemeente Giessenlanden met de tekst “Jezus redt” op zijn boerderij ook beticht worden van toegestane leugens of heeft de Reclame Code Commissie hier zegenrijk veldwerk voor de boeg ?

 2. Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik neem de Nederlandse Reclame Code erbij.

  Artikel 1. Onder reclame wordt verstaan: iedere openbare aanprijzing van … denkbeelden

  Religieuze denkbeelden zijn ook denkbeelden, maar of de RCC zich competent zal achten die te beoordelen, vraag ik me af.

  Artikel 2. Reclame dient in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen.

  Het is denkbaar dat dat reclame in strijd is met de goede smaak, denk maar aan smakeloze reclame tegen abortus. Maar een tekst als ‘Jezus redt’ valt daar niet onder. De tekst op zich overtreedt geen wet. Je zou kunnen beargumenteren dat dit religieuze denkbeeld in strijd is met de waarheid. Maar religieuze denkbeelden op waarheidsgehalte beoordelen is net zo lastig als een willekeurig kunstwerk op waarheidsgehalte beoordelen. De toelichting zegt ook nog dat dit artikel mede bedoeld is om allerlei discriminatie tegen te gaan.

  4. Reclame mag niet nodeloos kwetsend zijn, noch een bedreiging inhouden voor de geestelijke en/of lichamelijke volksgezondheid.

  Aan dit artikel heb je ook niets, want het is wel denkbaar dat religieuze uitingen zoals kerkgebouwen, moskees, hoofddoeken, nonnenkappen, bisschopsmijters met en zonder kruis, kruisbeelden, mariakapelletjes en wervende teksten door sommigen als kwetsend worden ervaren maar daar valt niet aan te beginnen om dat in Nederland allemaal af te keuren. Een bedreiging voor de geestelijke volksgezondheid is het ook al niet.

  Artikel 6. Zonder te rechtvaardigen redenen mag reclame niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid.

  De reclame appelleert natuurlijk een beetje aan gevoelens van angst (namelijk dat men niet gered is), maar omdat de opsteller van de boodschap vast een te rechtvaardigen reden heeft, kom je daar niet ver mee.

  In
  http://old.human.nl/index.php?pg=nws&nwsid=414

  ziet men dat een christen die ‘Zonder uw steun is het humanisme aan de goden overgeleverd’ kwetsend vond, klaagde bij de RCC, en werd afgewezen. In dat stuk ziet men dat het uiteindelijk de RCC is die op grond van de eigen gevoelens beoordeelt hoe kwetsend iets is.

  Indertijd (1994) adverteerde de AVVL met “Is er koffie na de dood?”. Daar kwamen 350 klachten op en de RCC vond het toen nodeloos kwetsend, namelijk voor degenen die net zelf een dierbare hadden verloren of die een naaste hadden die terminaal ziek was. Weliswaar was er vanuit religieuze hoek opgeroepen tot protest, maar het religieuze bezwaar werd geloof ik niet door de RCC gehonoreerd.

  De AVVL hanteerde deze slogan om een uitvaartverzekering te verkopen. Ik denk dat als het er puur om gaat een denkbeeld uit te dragen (en niet een product te verkopen) de RCC zal zeggen dat zij er niet voor de denkbeelden zelf zijn, maar alleen voor een eventuele grove of aanstootgevende vorm waarin de boodschap gegoten is. Naar maatstaven van de Nederlandse maatschappij is de mededeling op zich niet kwetsend.

 3. Wat een uitstekend en leesbaar artikel. Jammer dat zovelen die voor dit soort mensen vallen nooit dergelijke uiteenzettingen lezen.

  In de op zeven na laatste regel moet m.i. maanden vervangen worden door weken. Alicht nog te corrigeren.

 4. Dank je wel Guy. Die maanden waren echt maanden, maar ik heb de tekst wat aangepast. Ik kreegt echt een e-mail die begon met “Op 12 november ontving bureau Opsporing uw melding van 1 juli 2010 over de website met kwakzalverij.”

 5. Per brief van 10 december verwittigde IGZ me dat ze naar aanleiding van mijn schrijven van 11 oktober (‘Inmiddels heeft de RCC een uitspraak gedaan over de reclame-uitingen van NGC Energy Healing.’) hadden ontdekt dat ik ook contact had gezocht bij de RCC, en IGZ oordeelde dat er dus geen noodzaak was om de melding verder te behandelen.

 6. Dat lijkt me toch wel een vreemde positie toch? De IGZ die vindt dat ze niet hoeft te reageren omdat een commissie die gaat over reclame de zaak oppikt?

  Heb je daar nog op gereageerd Jan Willem? Gaat dit nog verder?

 7. Beste Jan willem Nienhuys,
  mijn naam is levi gans ik ben diegene die de cyrus stabiele
  waterstof techniek heeft verder ontwikkelt ,u praat over volslagen
  onzin ,maak eens technisch duidelijk dat dit onzin is als u dat
  heeft gedaan dan bent u van harte welkom en zal ik u technisch
  gaan bewijzen hoe atoomstructuren functioneren verder zou ik ook
  eens gaan kijken in uw eigen doktertjes wereld ,als voorbeeld
  de chemotherapie ,wist u dat de basis van dit produkt
  mosterdgas is daar kun je ook vraagtekens bij neerzetten
  verder vindt ik dat skepsis bij alle geneesheren zijn vragen
  moet neerleggen en niet alleen bij wat jullie noemen de para
  normale wereld wat para betekent buiten het bereik wellicht
  heeft skepsis te weinig bereik,ga daar maar een over nadenken

  vriendelijke groet
  levi

 8. Stabiele waterstof is volgens de website van Gans iets dat ontstaat bij elektrolyse van water (met een elektrolyt voor de geleiding), dus gewoon een mengsel van waterstofgas H2 en zuurstofgas O2 in een 2:1 verhouding. Gans prijst dit aan als een oplossing voor het energieprobleem. Dat is het niet, de verbrandingswarmte die vrijkomt bij verbranding van dit mengsel is bijna gelijk aan de hoeveelheid elektrische energie die erin gestopt is (er is natuurlijk ook warmteontwikkeling bij die elektrolyse, die warmte gaat verloren). Maar de elektrische energie is doorgaans opgewekt in een elektrische centrale met veel minder dan 100 percent efficiëntie, en bij transport gaat ook nog het een en ander verloren.

  Het is denkbaar dat je elektrische energie uit windmolens gebruikt om waterstof (door elektrolyse) te maken, maar waterstof is bijna net zo lastig op te slaan als elektriciteit, en bovendien gaat er nog heel wat verloren als de verbrandingswarmte van die waterstof nog moet worden omgezet in iets anders.

  Gans stelt in een interview voor dat je met windmolens elektriciteit produceert, daarmee waterstofgas maakt, dat dan in de grond opslaat (??) en het later weer gebruikt om er elektriciteit mee op te wekken. Het nuttig rendement van deze cyclus is waarschijnlijk heel laag. Je kunt beter overtollige elektrische energie gebruiken om Noorse stuwmeren vol te pompen, en als je de elektriciteit dan wat later nodig hebt weer afnemen van de Noren. Zo gaat er in elk geval minder energie verloren, vermoed ik.

  Ik heb het dan nog maar niet over het probleem dat windenergie op het ogenblik heel duur is door allerlei oorzaken: de windmolens zijn duur, er moeten veel extra transportkabels worden aangelegd, de Noren rekenen nogal wat voor hun opslagfaciliteit en het alternatief is dat je een grote ‘fossiele’ reservecentrale op standby (dus erg onzuinig) moet hebben staan voor het geval van windstilte.

  Dit heeft eigenlijk niet zoveel met de onzinnige genezingsclaims te maken voor knalgas (of water met knalgas erin opgelost). In het interview met Gans
  http://teslalein.helpt.nl/homepage/show/pagina.php?paginaid=146720
  legt hij ook een verband met de waterstofbom. Maar die heeft er niets mee te maken. De kernreacties in een waterstofbom vinden pas plaats bij de hoge temperatuur en druk die bij een uranium- of plutoniumbomexplosie kunnen worden opgewekt. Dat heeft niets te maken met de chemie van waterstof. Ik concludeer dat Gans eigenlijk weinig begrijpt van schei- en natuurkunde.

  Wat betreft chemotherapie, in mijn recensie van het boek van Mukherjee

  http://www.skepsis.nl/blog/2011/01/kanker-de-keizer-van-alle-ziekten/

  staat daar meer over. Mosterdgas was inderdaad de basis voor het allereerste chemotherapeuticum (1946), maar er zijn sindsdien heel veel nieuwe methoden ontdekt, gebaseerd op totaal andere chemische beginsels, dus het is onzin om chemotherapie gelijk te stellen aan mosterdgas, dat is net zo’n onzin als alle transportmiddelen gelijk te stellen aan paard en wagen.

 9. u steekt veel tijd om mensen te laten lezen zoals u het ziet ik nodig u en andere geintresseerde uit om uw skepsis
  om te zetten in vertrouwen .
  in ieder geval ik ga met u niet het spelletje spelen
  mens erger je niet.

  vriendelijke groet
  L.Gans

 10. “in ieder geval ik ga met u niet het spelletje spelen”

  Jammer, het begon net leuk te worden. Skepsis kan omgezet worden in vertrouwen, maar daar is dan wel bewijs voor nodig, en geen wazige nonsens van ‘alternatieven’ die het op het geld van goedgelovige wanhopigen gemunt hebben.

 11. Beste pwi en jan willem nienhuis,

  nogmaals ik nodig jullie uit en alle andere geintresseerde om exact uitleg te geven dat paranormaal ,normaal is en dat deze vorm van mensen en dieren helpen wel degelijk in sommige fases bewijsbaar is . natuurlijk geef ik jullie gelijk dat de paranormale wereld in heel veel situatie word misbruikt door mensen die geen gave bezitten en gewoonweg stelen en ook nog geestelijk mensen ontwrichten maar in de medische wereld zijn ook vaak berichten waaruit blijkt dat de geneesheren dezelfde weg bewandelen. verder pwi de medische sector heeft het ook op geld gemunt van goedgelovige en wanhopige mensen alleen de medische wereld wordt betaalt en vaak ook niet optimaal gecontroleerd toen ik jong was hoorde ik ook verhalen van paranormale mensen en ik dacht ook dat zijn een stelletje wazigen later constateerde ik dat er mensen zijn die gaven hebben gekregen van god of als je niet gelooft noem het dan de natuur. en omdat ikzelf enkele vormen van extra gave heb kan ik dit voor 100% bevestigen vroeger dachten de mensen dat dat de aarde plat was en nu weten wij dat hij rond is en zo zie ik ook het proces van skepsis jullie zijn niet bewust genoeg om te onderscheiden dat paranormaal wel bestaat maar dat in deze wereld gewoonweg mensen zijn zoals pwi het zegt die mensen belazeren, in principe zegt pwi dat ik ook mensen belazer en op geld uit ben . laten wij een deal maken als jullie bewijzen dat ik als magnetiseur /natuurgenezer/onderzoeker alleen maar op geld uit ben en wazige nonsens uitstoot en jullie hebben dat wetenschapelijk bewezen dan ga ik een lekkere maaltijd koken als jullie gelijk krijgen andersom doen jullie dat voor mij.
  beste jan willem u praat over knalgas laagdunkend maar nasa gebruikt knalgas anders gezegd zuivere zuurstof en waterstof voor zijn raket programma. ook in alle chemische processen is zuurstof werkzaam als oxidant en waterstof de levende chemische verbinding die het leven mogelijk maakt ,dus zeg nou niet dat er geen atomaire structuur wijziging is door toevoeging van zuurstof en waterstof u zegt dat ik weinig van scheikunde begrijp u zaait zelf skepsis verder haalt u uit mijn webside diverse gebeurtenissen door elkaar en kan ik met zekerheid zeggen dat u zelf en als vertegenwoordiger van skepsis diverse zaken niet beheerst en verkeert uitlegd verder leg ik ook geen verband met een waterstofbom maar dit is door een journalist geschreven van de dokkumer courant en deze beste man heeft een aantal gegevens niet goed weerggegeven ,het hele krantenartikel is gewoonweg op mijn webside weergegeven
  nogmaals wil ik u vertellen dat er veel mensen baat hebben en zich beter voelen met gebottelt waterstof/zuurstof therapie en dit ook scheikundig is te onderbouwen En als laatste wil ik zeggen dat chemotherapie als chemische basis mosterdgas bij zich draagt en dit in veel gevallen naar mijn eigen gevoel en mening geen bijdrage levert aan een genezings-proces.

  Levi Gans

 12. Gans heeft kennelijk weer zin in het spelletje. Maar op zijn kromtalige berg wartaal – typisch voor wat alternatieve genezers te berde brengen bij kritiek – ga ik niet in.

  Eén opmerking kan ik niet nalaten te maken. Knalgas (of Brown’s gas is een mengsel van zuurstofgas en waterstofgas. In een raket komen de zuurstof en de waterstof pas bij elkaar in de verbrandingskamer en als het daar al gemengd wordt, bestaat dat mengsel maar heel kort. De NASA zou wel gek zijn om knalgas in gasvorm aan boord van de raket te bewaren. Dan zou de raket grote kans hebben om ter plaatse te ontploffen.

  Het gebruik van waterstof en zuurstof in raketmotoren bewijst ook niet dat je er wat aan hebt om het mondiale energieprobleem op te lossen, en al helemaal niet dat je kunt genezen met een mengsel van deze twee gassen, dus het heeft niets van doen met NGC Energy Healing.

 13. je spreekt zelf wartaal ga eerst eens kijken naar je eigen wereld van geneesheren die met al hun kennis en apparatuur veel fouten veroorzaken ,verder spelletjes speel ik niet waarvoor ik sta is een excacte wetenschap welke in het verleden is onderzocht door diverse universiteiten ,en deze hebben geconstateerd dat paranormale activiteiten wel bestaan en dan zal jij als jan willem zeggen ze niet bestaan kom maar eens een keer langs dan zal ik je laten zien dat het magnetische veld zichtbaar te maken is van mens en dier.
  verder terug te komen heb ik gezegd dat ze het brownsgas aan boord gebruiken logisch dat zij deze mix gebruiken voor de voorstuwing van de motoren,maar ook vindt aan boord een vorm van elektrolyse uit water om zuurstof toe te voegen

 14. Wie hier een touw aan vast kan knopen, moet het maar zeggen. Vooral die universiteiten waar het paranormale (of het menselijke magnetisme?) bewezen zou zijn, interesseren me.

 15. Ik heb het ernstige vermoeden dat dhr. Gans refereert aan (o.a.) prof. Gary Schwartz van de Universiteit van Arizona, de man wiens experimenten met mediums mislukten zodra hij maatregelen nam tegen valsspelen en toen maar stopte met maatregelen nemen. Die heeft ook een apparaat dat, naar zijn zeggen, het ‘magnetische’ veld rond mens en dier zichtbaar kan maken. En ik denk dat hij ook nog steeds van de heren Puthoff en Targ onder de indruk is en denkt dat Uri Geller echt lepels buigt met zijn geest.

Reacties zijn gesloten.