Skip to main content

Hof gelast vervolging Millecam-kwakzalvers

verdachte JokeHet Gerechtshof te Amsterdam heeft strafvervolging bevolen van de arts Jos K., de ex-arts René B., alsmede ‘genezend medium’ Joke D. Zij worden verdacht van een grote rol bij ziekte en dood (2001) van de actrice Sylvia Millecam ten gevolge van alternatief ‘behandelde’ borstkanker.

Skepsis en de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) dienden een klaagschrift in, en beide organisaties waren eind november aanwezig op een hoorzitting waar twee van de drie aangeklaagden, of beter hun advocaten, aanwezig waren. Op 25 januari, nu bijna 11 weken geleden, was er een aparte zitting voor nummer drie, die evenmin zelf kwam.

Het hof heeft thans uitspraak gedaan, en de beschikking op 9 april aan onze advocaten gestuurd. Het stuk leest als een trein. Lees meer

Dood en bedrog in IMC Maria Magdalena

Op 10 december publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg een rapport over een onderzoek naar Patrick van Eeghem en Carine Bolijn. Het is gemakkelijk als pdf-bestand op te vragen.

De kliniek blijkt heel wat meer te doen dan zich te verrijken aan personen met chronische vermoeidheid en andere onbegrepen klachten. De inspectie had onderzoek gedaan naar aanleiding van drie concrete klachten.

Sabine van Rijckevorsel (1948), advocaat in ruste, had leverkanker waarvoor ze al in 2004 geopereerd was. Daarna bleken er uitzaaiingen te zijn waarvoor ze meerdere chemokuren kreeg, waarvan de laatste, in 2006, goed leek aan te slaan. Mw. Van Rijckevorsel zocht hulp bij Bolijn die haar met een lecherantenne (een soort wichelroede, zie volgend blog) onderzocht. In plaats van dat ze iets kreeg om de chemo draaglijker te maken, werd haar voorgespiegeld dat de goddelijke krachten haar een nieuwe lever zouden geven, maar dan moest ze wel stoppen met de chemo, wat ze onder grote druk van Bolijn inderdaad ook deed in juli 2006. Ze overleed op 26 augustus 2007 (het IGZ-rapport geeft een datum die niet overeenstemt met de overlijdensadvertentie op internet). Voor haar dood heeft ze contact opgenomen met IGZ. Het relaas in het IGZ-rapport van haar behandeling, de verzinsels van de behandelaars en hun unverfroren ontkenningen na confrontatie met de klachten tarten elke beschrijving. Lees meer

De hoorzitting inzake Millecam

Vandaag 30 november 2007 was ik aanwezig bij de zitting waar het gerechtshof de partijen hoorde over de klaagschriften van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, en de Stichting Skepsis. Aanwezig waren ook raadslieden van mw. Damman (‘Jomanda’) en de medisch adviseur voorheen arts Broekhuijse. Van de VtdK waren er drie bestuursleden aanwezig, en van Skepsis ikzelf en Gert Jan. Koonen had per fax laten weten dat hij griep had, die moet dus later nog eens gehoord worden. Onze advocaat Gerard Hamer kwam wat later, maar werd vertegenwoordigd door mr. Ingrid Mannen, terwijl mr. C. Korvinus de belangen van de VtdK behartigde. Lees meer

Skepsis wil genezers Millecam laten vervolgen

Gerard Hamer vraagt namens Skepsis om vervolging
Rechtszaak op 30/11/2007 – 9.00 uur bij Gerechtshof in Amsterdam

De strafpleiter Gerard Hamer tekent a.s. vrijdag 30 november voor het Amsterdamse Gerechtshof namens de Stichting Skepsis bezwaar aan tegen de beslissing van het OM om het medium Joke Damman (‘Jomanda’) en de alternatieve artsen Jos Koonen en René Broekhuijse niet te vervolgen voor de dood van Sylvia Millecam. Ook de Vereniging tegen de Kwakzalverij beklaagt zich hierover bij de rechter. Skepsis vraagt de rechter in een zgn ‘artikel 12-procedure’ om het OM te dwingen alsnog strafvervolging in te stellen tegen het drietal alternatieve behandelaars.

De Stichting Skepsis stelt regelmatig paranormale onzin aan de kaak – zeker als personen en instellingen met gezag misbruik maken van hun positie of als zwakkeren het slachtoffer zijn.

De zieke Millecam werd het slachtoffer van een slechte behandeling bij therapeuten die zij vertrouwde: foute diagnose, geen behandeling tegen kanker, geen samenwerking met specialisten en een gruwelijke laatste levensmaand. Skepsis vindt dat de behandelaars hierover voor de strafrechter verantwoording moeten afleggen, net zoals iedere andere arts en behandelaar dat zou moeten die verwijtbaar fouten maakt met ernstige gevolgen. Dat Millecam graag wilde horen dat zij geen kanker had doet niet ter zake – zij vertrouwde op haar behandelaars, maar die bleken het bij het foute eind te hebben. Skepsis vindt het belangrijk dat mensen worden beschermd tegen gevaarlijke en onzinnige behandelingen. Straf voor behandelaars die ernstige en verwijtbare fouten maken hoort daar bij.

Juridisch gezien is Skepsis van mening dat Millecams recht op leven is geschonden. Volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moet Nederland het recht op leven van zijn onderdanen beschermen. Dat houdt ook bescherming in tegen incompetente behandelaars en eigen onwetendheid. Bovendien moeten de verdragsstaten bij een verdachte dood of ernstig lijden grondig nagaan wie er verantwoordelijk is. Ook daarin is het OM tot nu toe schromelijk tekort geschoten. Het OM geeft zo feitelijk aan alternatieve genezers een ‘license to kill’. Skepsis wil dat de rechter daarom het OM dwingt om strafvervolging in te stellen. Dan kan de strafrechter toetsen in hoeverre de behandelaars in de fout zijn gegaan. De tuchtrechter heeft al vastgesteld dat de artsen verkeerd gehandeld hebben.

Klaagschrift in pdf-formaat

Profiler

Een profiler is iemand die psychologische profielen van seriecriminelen maakt. Dit beroep staat bijvoorbeeld in de aandacht door de tv-serie Profiler. Er zijn echte helden in dit beroep die in de spotlight staan. In The New Yorker van 12 december 2007 las ik een aardig artikel over de methodes van deze profilers, en de wetenschappelijke basis die er voor hun theorieën is: ‘Dept. of Criminology: Dangerous Minds’.De auteur, Malcolm Gladwell, laat zien dat deze basis nogal dun is. Zelfs de casussen waarop de helden hun roem baseren, lijken bij nadere analyse op een andere wijze opgelost te zijn. Een heel lezenswaardig artikel, zowel op de site van de New Yorker te lezen, als op de site van de auteur, die overigens een van mijn favoriete non-fictie schrijvers van dit moment is.

Doordat de Amerikaans politie steeds sterker leunt op profilers, hebben die er voor gezorgd dat er tijd verloren is in onderzoeken in richtingen die later nergens op leken te slaan, terwijl richtingen die wel op feiten gebaseerd waren veronachtzaamd werden.