Skip to main content

Critical considerations on homeopathy

DENL-vlag

coverDeJongh1943In 1943 David Karel de Jongh M.D. defended a Ph.D. dissertation on homeopathy, which he ended by concluding that homeopathy should be abolished. He based his judgment on his meticulous examination of many hundreds of articles and books and his experiences while working for quite some time in a homeopathic hospital in Utrecht.

The dissertation is digitised in its entirety, and can be downloaded here. De Jongh’s conclusions are still as valid as ever, as has already been observed by C.P. van der Smagt in his booklet Homeopathie, het wonder van het gelijkende which can be found elsewhere on this site.

Only a few people have any idea of the extent of the messiness and incoherence that is homeopathy. The general public thinks it has something to do with innocuous herbs, and those who know a little more think it is about extreme dilutions.

Similia principle

The core of homeopathy, however, is the similia principle. It was thought up by Samuel Hahnemann in 1796 and went something like ‘if you want to cure a sick person, first you establish their symptoms, and then you search for something that produces the same symptoms in healthy people’. It is unclear how Hahnemann got this idea, but he referred to a 1738 book whose author, Johann Christian Hummel, discusses a Danish army doctor named Stahl, who seemed to be quite famous in Denmark and who explained his own success by stating that the best way to treat the sick was by ‘similia similibus’.

(meer…)

Lees meer

Kritische beschouwing van de homeopathie

DEUK-vlag

coverDeJongh1943In 1943 voltooide de arts David Karel de Jongh een proefschrift over de homeopathie. Hij besloot met de conclusie dat de homeopathie maar beter weg kon. De basis voor dit oordeel was tweeërlei. Hij had vele honderden artikelen en boeken nauwkeurig doorgelezen, en hij had een tijd meegedraaid in een homeopathisch ziekenhuis. Het proefschrift is nu geheel gedigitaliseerd. De conclusies van De Jongh zijn nog even correct. Dit werd al opgemerkt door C.P. van der Smagt in zijn boekje Homeopathie, het wonder van het gelijkende (elders op deze website). Niet velen weten wat een rommeltje de homeopathie is. Het grote publiek meent dat het iets is met onschuldige kruiden. Degenen die er meer van weten, menen dat het over extreme verdunningen gaat.

Similiabeginsel

De homeopathie draait echter om het zogeheten similiabeginsel. Toen de bedenker Hahnemann er in 1796 mee begon, luidde dit ongeveer: als je een zieke wilt genezen, moet je eerst de symptomen van de zieke vaststellen, en dan iets zoeken dat net zulke symptomen bij gezonden geeft. Hoe Hahnemann op dit idee kwam, is onduidelijk. Hij citeerde een boek uit 1738 waar dit al met zoveel woorden in staat. De auteur, een zekere Johann Christian Hummel, schreef daarin over een Deense regimentsarts genaamd Stahl. Deze Stahl zou in eigen land tamelijk beroemd zijn en om zijn succes te verklaren, beweerde hij dat je ziekten beter volgens ‘similia similibus’ kon behandelen.

(meer…)

Lees meer

Hippocrates was geen homeopaat!

UK-vlag
hippocrates
Hippocrates

Homeopaten beweren dat hun leer teruggaat op de aartsvader van de geneeskunst, namelijk op Hippocrates. Iets in deze trant staat al in vroeg werk van Hahnemann. Maar er klopt niets van.

Laten we maar beginnen met Hahnemann, de bedenker van de homeopathie. In 1805 publiceerde hij het geschrift ‘Heilkunde der Erfahrung’. Daar schrijft hij op pagina 33:

Soms vermoedden echter de artsen dat het dat vermogen was … waardoor ze echte genezing tot stand brachten’

en in een voetnoot schrijft hij:

Zo zegt Hippocrates, of althans de auteur van het boek ‘Peri topoon toon kata anthropoon’ de merkwaardige woorden:

(volgt een Grieks citaat zonder vertaling of toelichting; Hahnemann durft zijn lezers niet te beledigen door te veronderstellen dat ze wellicht geen Grieks kennen). Hetzelfde citaat vinden we ook tegen het eind van de inleiding van Hahnemanns Organon. In de Nederlandse versie staat er een Nederlandse vertaling tussen haakjes achter. Het citaat klopt niet helemaal, want Hahnemann verving doodleuk een stuk van ongeveer 90 woorden door een gedachtestreepje.

(meer…)

Lees meer

Dyslexie bestaat

brilkind

Dyslexie bestaat maar wetenschappelijk onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat dyslexie vele oorzaken kan hebben. Er zijn ook geen tests of wat dan ook om dyslectische kinderen te onderscheiden van kinderen die ‘gewoon’ zwak in lezen zijn. Aan de diagnose dyslexie heb je ook niets. Zwakke lezers moeten extra oefening krijgen. Hoe ernstiger het probleem hoe intensiever en langer er geoefend moet worden. Het enige criterium voor dyslexie is ‘hardnekkigheid ondanks adequate hulp.’ Punt.

(meer…)

Lees meer

Skepsis erft

berendengeert
Berend Veen en Geert

Op 12 november 2014 ontving ik een brief van een notaris in Emmer-Compascuum waarin stond dat Skepsis de voornaamste erfgenaam was van Berend Veen, overleden op 15 oktober 2014 op de leeftijd van 63 jaar. De erfenis bestond voornamelijk uit een aanzienlijke schuld aan de Sociale Dienst van de gemeente Emmen, en een perceel van 1955 vierkante meter met een sterk verwaarloosde woning erop. Skepsis heeft de erfenis meteen beneficiair aanvaard.

(meer…)

Lees meer