Slecht onderzoek naar bijna-doodervaringen

Bijna dood-ervaringen
De oncoloog Jeffrey Long is er “absoluut van overtuigd dat er een leven na de dood bestaat”. Hij meent dat zijn onderzoek dit heeft aangetoond en schreef er een bestseller over, Evidence of the Afterlife (2010). Het boek is door De Arbeiderspers in het Nederlands uitgebracht onder de titel Bijna-doodervaringen – Wetenschappelijke analyse van ervaringsverhalen. Dr. Long is echter niet zo wetenschappelijk bezig en verkoopt halve waarheden.

Dit is wat de auteur er zelf over zegt:

“Door duizenden gedetailleerde verslagen van BDE’s [bijna-doodervaringen] te bestuderen, heb ik het bewijs gevonden dat leidde tot deze verbijsterende conclusie: BDE’s verschaffen zulk krachtig wetenschappelijk bewijs, dat het redelijk is het bestaan van een leven na de dood aan te nemen.” (pag. 50)

Meer lezen

TU Delft gekidnapt door aliens!

Bestseller van Philip Corso
Volgens dr. Coen Vermeeren, het hoofd van Studium Generale Delft, is er alle reden om aan te nemen dat buitenaardse aliens onze planeet regelmatig bezoeken. Hij veronderstelt dat dit feit al jarenlang bij hoge militairen, wetenschappers en overheidsfunctionarissen bekend is. Maar het wordt opzettelijk verborgen gehouden voor de bevolking. In twee lezingen voor Studium Generale riep hij de studenten op om de cover-up bloot te leggen en een ‘eigen zoektocht’ te beginnen, ‘want daar is het leven voor en iets minder fascinerends is er niet’.

Meer lezen

Een spiertest voor de PVV

Fleur AgemaFleur Agema is vice-fractievoorzitter van de Partij voor de Vrijheid en woordvoerder gezondheidszorg. Kort voordat ze werd aangesteld, behaalde ze het diploma NEI Practitioner/Coach. Dat is opmerkelijk, want NEI® is een alternatieve therapie van twijfelachtige waarde. Wie het wat harder wil zeggen, zou het ook pseudowetenschappelijke onzin kunnen noemen.

Meer lezen

Dode Bigfoot Hoax

Matt Whitton en Rick Dyer beweerden dat ze in de noordelijke bossen van de Amerikaanse staat Georgia het lijk van een Bigfoot hadden gevonden, een reusachtige aapmens van 2,3 meter. Ze transporteerden het monster naar hun woonplaats en stopten het in een grote koelkist. Als bewijsmateriaal toonden ze een onduidelijke foto.

De Amerikaanse vereniging van Bigfootonderzoekers (BFRO) noemde het verhaal meteen een hoax. De foto toont volgens hen slechts een leeg apenpak (vergelijkbaar met het kostuum dat hiernaast is afgebeeld). De BFRO wil graag dat het Bigfootonderzoek serieus wordt genomen, maar dat lukt niet zolang men voortdurend te maken heeft met bedriegers die de publiciteit zoeken.

Meer lezen

Homeopathische proeven

Homeopathie is gebaseerd op speciale geneesmiddelproeven (Prüfungen of provings). Daarbij nemen gezonde personen een homeopathisch middel in om na te gaan welke effecten dit bij hen teweegbrengt. Alle ongebruikelijke symptomen en ervaringen worden nauwgezet in een dagboek genoteerd, zowel lichamelijke als psychische. Meestal wordt het een erg lange lijst, maar gelukkig zijn de symptomen van voorbijgaande aard.

Het homeopathische middel kan vervolgens worden aangewend bij echte patiënten die een aantal overeenkomstige symptomen rapporteren. Daarbij gaat men uit van de veronderstelling dat een homeopathisch middel bij zieke mensen klachten kan verhelpen die het bij gezonde mensen oproept. Mocht het middel niet werken, dan heeft men een ander middel nodig, dat beter bij de symptomen past.

Meer lezen