Mazelen – Misverstand 1: dood na vaccinatie

Misverstand: Van de mazelenvaccinatie ga je dood.
Waarheid: Er is nog nooit iemand doodgegaan door een vaccinatie van het Rijksvaccinatieprogramma.
Verklaring: Er sterft wel eens iemand na vaccinatie, dat wordt dan goed uitgezocht. Maar de sterfte na vaccinatie is niet groter dan op vergelijkbare andere tijdstippen.

De mazelenepidemie leidt tot veel berichten over mazelen op nu.nl en die weer tot veel commentaar op nujij.nl (vanaf eind juli tot deze week geïllustreerd met een kindje met waterpokken). Die commentaren zijn doorspekt met misvattingen en mythes. Ik heb alle ruim 16.000 commentaren bekeken, en daar veel fabeltjes aangetroffen, maar de opvallendste mythe is dat er veel doden vallen door vaccinaties en dat die niet opwegen tegen de gezondheidswinst. Ik ga nu maar voorbij aan wilde beschuldigingen als zouden vaccins speciaal ontwikkeld zijn door een Joodse kliek die de wereldbevolking wil uitroeien, die zelfs voor nujij te gortig zijn.

Meer over mazelen op dit blog:
De komende epidemie van mazelen
Kritisch prikken liegt over mazelen
Mazelen 2013: chronologie van een epidemie
Weg met de mazelen
Mazelen niet onschuldig: Misvatting 2
Mazelen en wiegendood: Misverstand 3
Mazelen en het immuunsysteem: Misvatting 4
Meer over vaccinaties:
Autisme en vaccinatie
Weerstand tegen vaccinatie: Het recht om anderen te besmetten
Bang voor de naald: De nieuwe paniek rond inenten

Het komt wel eens voor dat er kort na een vaccinatie iemand overlijdt, en ouders die dit overkomt beginnen dan soms een kruistocht, speciaal als ze het gevoel krijgen dat er niet serieus naar gekeken wordt.

Rekenen

Als je wilt weten hoe het echt zit, zul je even moeten rekenen. Bij het Nationaal Kompas kunt u gegevens vinden over zuigelingensterfte. Dat is het aantal kinderen dat in het eerste levensjaar overlijdt, tegenwoordig bijna een half procent. Ongeveer driekwart van hen komt met gebreken ter wereld waardoor ze al binnen vier weken overlijden. Dat is de perinatale sterfte. Rekent u even mee? Als we kijken naar de verschillen tussen zuigelingensterfte en perinatale sterfte zien we dat gemiddeld over de periode 2000 tot en met 2011 per 100.000 kinderen er 2,31 per week overleden in de periode tussen vier weken en een jaar. In die periode zijn er vier inentingsmomenten. Je kunt dus op grond van deze cijfers verwachten dat (bij een vaccinatiegraad van 95 procent) het in een willekeurig jaar 4 maal 2,31 maal 0,95 is 8,78 keer per 100.000 vaccinaties voorkomt dat een baby overlijdt binnen een week na de inenting. Gegeven een geboortecijfer van ongeveer 191.000 per jaar in genoemde periode komt dat uit op ongeveer 17 per jaar (en 34 als je een marge van twee weken neemt). Dat zal in de praktijk wat minder zijn, omdat kinderen die al ernstig ziek zijn soms niet worden gevaccineerd. Voor die 17 ouderparen is zoiets natuurlijk heel erg, en in veel gevallen zullen ze denken dat de vaccinatie de oorzaak is, zeker als er niet een voor hen duidelijke andere oorzaak is. In dat geval komt het overlijden tegenwoordig terecht bij het Lareb (foto gebouw links), en wordt er onderzoek gedaan. We zullen zien dat het aantal verdachte overlijdens veel minder is dan die enkele tientallen die deze berekening oplevert.

Hoe zit het met de sterfte onder kinderen tot 5 jaar? Volgens de gegevens van het CBS stierven er in 2011 in totaal 104 kinderen van 1 tot en met 4 jaar oud, en dat komt neer op 0,27 per week per 100.000. Volgens het Nederlandse standaardschema wordt die groep tweemaal gevaccineerd, met 14 maanden (BMR-1 en MenC) en met 4 jaar (DKTP-5). Het zal dus jaarlijks gemiddeld 0,5 maal voorkomen dat een kindje in die leeftijdsgroep binnen een week na vaccinatie overlijdt en 1 maal dat het binnen twee weken gebeurt.

Het Rijksvaccinatieprogramma is in 1957 begonnen met de poliovaccinatie (tegen de kinderverlamming, foto rechts), en geleidelijk uitgebreid. In al die jaren is er in Nederland nog nooit een sterfgeval geweest waarvan de oorzaak duidelijk een vaccinatie van het Rijksvaccinatieprogramma is geweest.

Darmverstopping

Uiteraard wordt er ontzettend goed gelet op de bijwerkingen, niet alleen overlijden, maar ook andere bijwerkingen. In de VS werd in 1998 een nieuw vaccin ontwikkeld tegen het rotavirus. Dat veroorzaakt ernstige diarree en in arme landen gaan daar een half miljoen kinderen aan dood. De Amerikaanse Lareb (VAERS) kreeg na de introductie 15 meldingen van twee maanden oude baby’s die een bepaald soort ernstige darmverstopping hadden gekregen na vaccinatie. Nu komt deze darmverstopping jaarlijks wel 2000 keer voor in de VS, maar dan voornamelijk bij kinderen van vijf tot negen maanden. Is vijftien keer bij zulke jonge baby’s dan te veel of gewoon wat je op grond van het toeval kunt verwachten in een bepaald tijdsbestek? Dat vereiste nauwkeurig tellen, maar toen bleek dat het echt te veel was, heeft men ogenblikkelijk het vaccin gestopt, zonder na te gaan wat precies de verklaring was. Er is toen een nieuw en veiliger vaccin ontwikkeld, dat kostte zeven jaar.

Tellen in Amerika

Kort geleden heeft men het in de VS heel precies nageteld. Gedurende vier jaar werd een groot aantal personen die klant waren van een tiental gezondheidsorganisaties, met name Kaiser Permanente, gevolgd. In totaal 13.033.274 personen van alle leeftijden kregen op 17.108.478 dagen vaccinaties, waarbij in totaal 24.842.470 prikken werden gegeven, dus kennelijk soms meerdere prikken tegelijk. Ook werd gekeken naar de sterfte in deze groep. Bij 15.455 sterfgevallen was de betrokkene 60 dagen of eerder gevaccineerd. Dat lijkt veel, maar bij narekenen bleek het gestandaardiseerde sterftecijfer slechts 58 percent te zijn van het landelijke sterftecijfer. Erg verbazingwekkend is dat niet, want vele mensen zijn lange tijd ernstig ziek voor ze overlijden, en dan zijn zij of hun verzorgers vast niet geïnteresseerd in vaccinatie. Bovendien waren alle mensen verzekerd bij de deelnemende organisaties. In de VS is ongeveer 15 percent onverzekerd, en dat zijn arme mensen die de verzekering niet kunnen betalen of mensen die de verzekering niet wil hebben in verband met een ‘pre-existing condition’. Dat zijn natuurlijk niet de gezondsten.

Het artikel is: Natalie L. McCarthy et al. (July 2013), Mortality Rates and Cause-of-Death Patterns in a Vaccinated Population. American Journal of Preventive Medicine vol. 45(1), p.91-97, gepubliceerd op 11 juni 2013. De link verwijst naar de abstract, en de full text pdf staat bijvoorbeeld hier.

Het nut van dit artikel is dat je er betere gegevens hebt waarmee je sterfte na of door vaccinatie voor nieuwe vaccins kunt onderzoeken. Gegevens uit spontane meldingen zijn volstrekt onbetrouwbaar. Het artikel geeft als voorbeeld dat je op grond van bekende sterftecijfers kunt berekenen dat er na de massale inentingen tegen de H1N1 (‘Mexicaanse griep’) in Japan binnen drie weken tijd na vaccinatie meer dan 8000 personen moeten zijn overleden. Er kwamen bij de autoriteiten echter maar 107 meldingen binnen.

In de tabellen van het artikel kunnen we vinden dat voor kinderen onder de één jaar de kans om binnen een week na een vaccinatie te overlijden gelijk was aan 2,24 per 100.000 vaccinaties. Dat is tamelijk precies ook de boven berekende 2,31 voor alle Nederlandse kinderen tussen 2000 en 2011.

Boven de leeftijd van 1 jaar is de sterftekans binnen een week minder: 0,41 per 100.000 vaccinaties van kinderen van 1 tot en met 4. We kunnen dat vergelijken met de gegevens van de totale bevolking. In de VS sterven er per 100.000 kinderen ongeveer 210 kinderen op de leeftijd 1 tot en met 4, dus over een periode van 208 weken. Met andere woorden, in een gemiddelde week zullen er dus ongeveer 1 per 100.000 kinderen overlijden. Kennelijk zijn de kinderen uit dit onderzoek (Amerikaanse verzekerden die aan vaccineren doen) dus veel beter af dan de rest. Maar niet zo goed als Nederlandse kinderen.

Oorspong van mythe 1

De verhalen over dood na vaccinatie komen op diverse manieren in de wereld. In de eerste plaats zijn er enkele personen die zoiets hebben meegemaakt en het overal willen vertellen. Dan zijn er veel personen die de gegevens van het Lareb niet begrijpen en denken dat ná vaccinatie hetzelfde is als dóór vaccinatie. Vervolgens zijn er buitenlandse websites die griezelverhalen over India en andere landen met een hoog kindersterftecijfer overnemen. Als het algemene sterftecijfer hoog is, dan is er natuurlijk ook meer sterfte na vaccinatie. In sommige gevallen gaat het dan over porties vaccin die van een onbetrouwbare leverancier in een derdewereldland komen.

En dan is er nog iemand die het bovenstaande onderzoek ‘vertaalt’ naar de ‘onthulling’ dat er in de VS meer dan 15.000 doden zijn door vaccinatie. Of die uit de weinig opzienbarende mededeling ‘Rates were highest in the group ≥ 85’ afleiden dat massa’s van die oudjes aan de griepvaccinatie moeten zijn overleden.

Natalie McCarthy et al. concluderen ten slotte dat een dergelijke manier van onderzoek ook kan worden uitgevoerd als er nieuwe vaccins worden ingevoerd en dat die methoden ‘ook nuttig zouden zijn voor andere groepen, waaronder kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen’.

Maar de hierboven aangeduide persoon maakt daarvan ‘zou je vanzelfsprekend dan natuurlijk ook dienen te kijken naar andere kwetsbare groepen, zoals zwangere vrouwen en mensen met chronische gezondheidsproblemen. Artsen zouden wellicht twee keer na moeten denken, voordat ze mensen uit deze groepen vaccineren, aldus de onderzoekers..!’ De gecursiveerde zin heeft hij er zelf bijbedacht, evenals ‘vanzelfsprekend natuurlijk dienen’. Zo bont maken zelfs rabiate Amerikaanse antivaxers het niet (of ik heb niet goed gezocht).

De werkelijke aantallen in Nederland

Wat betreft sterfte en de BMR-vaccinatie noem ik twee gezondheidsraadrapporten:

1. Bijwerkingen vaccinaties Rijksvaccinatieprogramma 1997 – 2001 (2002). Dit geeft ook een overzicht over de periode vanaf 1983.
2.Adverse Events in the Netherlands Vaccination Programme (2011), bevat een overzicht over de periode 1994-2010

In deze rapporten kunt u lezen dat er tussen 1994 en 2010 in totaal 27 sterfgevallen na de eerste BMR-vaccinatie al dan niet in combinatie met MenC, dat zijn dus ongeveer 2 per jaar en 1 per 100.000 vaccinaties. In de meeste gevallen kon na onderzoek het vaccin worden uitgesloten, in drie gevallen kon het vaccin als indirecte oorzaak niet geheel worden uitgesloten, maar werd dat wel onwaarschijnlijk geacht (zie noot onderaan) Eigenlijk is het belangrijkste risico dat bij zeg één op vele miljoenen gevallen een correcte diagnose te laat gesteld wordt omdat iemand ten onrechte een ernstige ziekte aanziet voor een bijwerking van de vaccinatie.

Met ingang van 2011 worden de bijwerkingen door het Lareb bijgehouden. Sinds 1 april van dit jaar zwaait Agnes Kant (foto) daar de scepter. In 2011 waren er geen overlijdens geassocieerd met het RVP, en in 2012 waren er twee sterfgevallen, een hersenbloeding en een typisch geval van wiegendood. Het verband met vaccinatie werd voor beide beoordeeld als onwaarschijnlijk.

Een foute diagnose

De opmerking over de te late diagnose is niet puur theorie. In 2009 kreeg een gezonde jongen van acht die nooit eerder problemen met vaccinaties had gehad een DTP+BMR-vaccinatie op een donderdagmiddag. Zaterdag werd hij hangerig en moe, zondag had hij zeer hoge koorts en was suf. Op de huisartsenpost werd dit geweten aan de vaccinatie. ‘Gaat u maar weer naar huis en als het over drie dagen nog niet over is, ga dan naar de eigen huisarts.’ Op maandagmorgen was hij dood. Bij de autopsie werd ontdekt dat hij een een combinatie van griep, longontsteking en bloedvergiftiging had gehad. Zo’n combinatie-infectie komt in Nederland maar een paar keer per jaar voor en kan dan tot een snel verergerende ziekte en overlijden voeren. De ouders waren hier begrijpelijkerwijs kapot van. Wat het allemaal nog erger maakte, is dat in dit geval van plotseling en aanvankelijk onverklaard overlijden ze ook nog eens eerst als verdachten werden behandeld. Ze meenden – gesouffleerd door antivaccinanten – dat het vaccin, dan wel het aluminiumhydroxide van het DTP-vaccin, de ziekte misschien nog erger had gemaakt. Maar het Lareb dat twee jaar later om een second opinion is gevraagd, heeft de literatuur doorgespit. Men kon niets vinden over een verergering door een dergelijke vaccinatie van een toch al dodelijke en zeldzame infectie. De medische voorgeschiedenis van de jongen bleef overigens grotendeels onbekend bij het Lareb want de ouders gaven geen toestemming tot inzage in het medisch dossier bij de huisarts. Achteraf kun je ook denken dat de jongen nog een kans had gehad als hij op zondag met spoed was opgenomen en dat die arts een vrijwel bewusteloze zieke met 41 graden koorts wel erg nonchalant behandeld heeft.

Samenvattend, er is nog nooit iemand in Nederland aantoonbaar door een vaccinatie overleden, en er is zo goed mogelijk gestudeerd op alle verdachte sterfgevallen. Omdat dit niet met zoveel woorden op de site van het RIVM staat – ik kan het niet vinden – heb ik het persoonlijk nog eens nagevraagd, en het werd me bevestigd. Zoals ik heb voorgerekend is het aantal gevallen waarbij een verdenking rijst zelfs aanzienlijk veel kleiner dan het totaal aantal gevallen dat zich op grond van algemene sterftecijfers voordoet: enkele versus enkele tientallen.

Aantallen in Amerika

De VS is veel groter dan Nederland, en er zijn meer dan 20 keer zoveel geboortes per jaar als in Nederland. Men zou denken dat met de enorme aantallen daar men ook wel een schatting kan geven van het aantal sterfgevallen dat echt aan vaccinatie kan worden toegeschreven. De CDC, de Centers for Disease Control and Prevention, met hoofdkwartier in Atlanta in de staat Georgia (foto), een soort tegenhanger van de RIVM wat betreft ziektes, schrijft echter:

… zo weinig sterfgevallen kunnen met enige aannemelijkheid worden toegeschreven aan vaccins, dat statistische uitspraken over de kansen moeilijk te doen zijn. Van alle doden die aan VAERS tussen 1990 en 1992 gerapporteerd zijn, is er maar een waarvan men denkt dat die misschien iets met een vaccin te maken heeft. Elk sterfgeval dat ter kennis van VAERS komt, wordt grondig onderzocht om na te gaan of het iets te maken heeft met een nieuw probleem met vaccins, maar er is weinig tot geen bewijs dat vaccins iets met de gemelde overlijdens te maken hebben.

Drie jaargangen, dat zijn twaalf miljoen kinderen die elk wel twintig vaccinaties krijgen. Met andere woorden, de kans op aantoonbaar doodgaan door een vaccin is hooguit een op vele tientallen of zelfs honderden miljoenen. Dat is onvoorstelbaar klein.

Noot toegevoegd 19 februari 2015.
De drie gevallen waar een verband niet kon worden uitgesloten zijn de gevallen K, P en Q uit het rapport van het RIVM (pag. 33 en verder).
Bij P is uitgebredi postmortem onderzoek gedaan. P had waarschijnlijk een stofwisselingsstoornis, evenals waarschijnlijk het later overleden broertje Q. De commissie kan niet uitsluiten dat bijv. koorts ten gevolge van de vaccinatie een extra, fatale, belasting vormde. K had een ernstige aangeboren hartafwijking waarvoor hetr kind al twee keer was geopereerd. De commissie oordeelt hier ook over een ‘mogelijk’ verband doordat de vaccinatie een te zware belasting vormde.

In antivaccinante kringen wordt het gevaar van mazelen wel eens extra gebagatelliseerd doordat men bij de sterfgevallen zegt dat dit wel personen zullen zijn geweest met een zwakke gezondheid.

In het algemeen moet voor kinderen met een zwakke gezondheid (aangeboren afwijkingen e.d.) heel goed met de arts overlegd worden hoe het (hogere) risico op ernstige bijwerkingen zich verhoudt tot het risico bij het doormaken van de ziekte waartegen beschermd wordt. Dat is een lastige afweging, want in deze gevallen zijner erg weinig gegevens en veel onzekerheden. De kans om bijvoorbeeld mazelen te krijgen als men niet is ingeënt hangt deels af van de inentingsgraad van de directe sociale omgeving.

Deze bijdrage is bedoeld om te schetsen wat de sterfterisico’s zijn na vaccinatie voor gewone gezonde kinderen. Voor zulke gewone gezonde kinderen is er geen enkel geval waar een al dan niet direct verband tussen vaccinatie en overlijden zelfs maar ‘mogelijk’ of ‘niet uit te sluiten’ wordt geacht. De slotconclusie ‘er is nog nooit iemand in Nederland aantoonbaar door een vaccinatie overleden’ is voor gewone gezonde kinderen nog veel sterker.

40 gedachten over “Mazelen – Misverstand 1: dood na vaccinatie”

 1. “Er is nog nooit iemand doodgegaan door een vaccinatie van het Rijksvaccinatieprogramma”…

  Ik ken helaas wel iemand die een kind verloren is na vaccinatie en dit is ook erkend door artsen…zeer stuitend dus deze uitspraak!

 2. In het stuk staat duidelijk uitgelegd
  (1) dat dood na vaccinatie geregeld voorkomt, gezien de sterftecijfers en dat
  (2) “na” niet hetzelfde is als “door”.
  Zo’n vage opmerking als ‘erkend door artsen’, dat zegt niets. Een zeldzaam medisch verschijnsel is altijd reden voor een wetenschappelijk artikel, dat is dan wel een gevalsbeschrijving, maar daar zijn er genoeg van in de medische literatuur. Dus waarom hebben die artsen dat dan niet opgeschreven? Is dat geval gemeld bij RIVM, Gezondheidsraad of Lareb? In welk jaar dan wel?

  Er zijn ook homeopathische artsen, die wel meer curieuze ideeën hebben; in Nederland zijn er ongeveer 100 (het kunnen er inmiddels alweer meer zijn) artsen die het zgn. postvaccinaal syndroom ‘behandelen’ of die CEASE-therapie geven (een homeopathisch bedenksel tegen de verstoringen van de levenskracht door vaccins). Artsen die zo onverstandig zijn om elk probleem na vaccinatie op te vatten als door vaccinatie zullen zich naar ik vrees ook in die zin uitlaten wanneer het om een sterfgeval gaat.

  Ik heb nog wel meer vragen, want hoe komt een arts die zich over zoiets uitlaat eigenlijk aan de gedetailleerde kennis van het geval?

  PS. Jas moet wel een genie zijn, want hij of zij had het commentaar al klaar binnen 2 minuten nadat ze het stuk was begonnen te lezen.

 3. “Maar” 34 kinderen overlijden er per jaar binnen 2 weken na vaccinatie.
  Als er 3 aan de mazelen doodgaan in 12 jaar tijd, dan moet de hele populatie daarvoor gevaccineerd worden.
  Waarvan ook nog eens bekend was dat 1 daarvan als iets anders onder de leden had.
  Sterker nog, als je als niet vaccinerende met dit argument komt wordt je vol walging aangesproken. Want hoe durf je de woorden “maar 3 doden” in je mond te nemen? Maar andersom kan het wel.
  “Heel vervelend voor die 17 ouderparen (of misschien wel 34).. maaaaaaar…

  En hoe kun je weten dat dit niet door vaccinatie komt? Kunnen ze al die stofjes volgen molecuul voor molecuul en weten wat er al dan niet door getriggerd wordt?
  Hmm….

 4. Amber verzint dat “maar” er zelf bij.

  Ik heb laten zien dat het juist een groot aantal is vergeleken met het feitelijke aantal meldingen van dood na BMR-vaccinatie.

  Naar schatting is het in de huidige situatie zo dat als er niet tegen mazelen gevaccineerd zou worden, er jaarlijks enkele tientallen kinderen zouden overlijden (aan complicaties van mazelen). Dat was zo voor 1976. Bovendien zouden er jaarlijks voor die complicaties ongeveer 1000 kinderen in het ziekenhuis belanden, en enkele tientallen zouden er ook blijvend iets aan overhouden.

  Dat is de reden om te vaccineren tegen mazelen. Bij waterpokken is de sterfte 2 tot 3 per jaar, en dat is ook de reden dat er niet voor gevaccineerd wordt. In de VS gebeurt dat wel, en men is daar blij dat de sterfte voor die ziekte minder is, maar de werkelijke reden is dat ouders die op hun zieke kinderen moeten passen een verliespost zijn voor werkgevers.

  Wie niet vaccineert, profiteert van het feit dat ziekte niet meer rondwaart. De kans om de ziekte op te lopen is er nog wel, als men naar landen gaat waar nog flink veel mazelen voorkomen. Als men dan thuiskomt kan men een buur besmetten die zonder het te weten een immuunstoornis heeft, of een die leukemie heeft, of bij wie het vaccin niet is aangeslagen.

  Dus gedeeltelijk is vaccineren een kwestie van solidariteit. Het werkt alleen goed als iedereen het doet.

  “Hoe kun je weten weten of die sterfte van 17 in de week na vaccinatie niet door die vaccinatie komt?”

  Ik vind dat een rare vraag. Sorry hoor. Je kunt ook berekenen dat er in de omgeving van een gevaccineerde in de week na de vaccinatie gemiddeld 15 millimeter aan regen valt. Of dat er in Nederland – gezien het sterftecijfer – gemiddeld 2500 tot 3000 personen binnen een week na hun verjaardag overlijden. Dan gaan we toch ook niet vragen ‘hoe weet je nou dat die verjaardag dat overlijden niet heeft veroorzaakt?’ En net zo kunnen we berekenen dat er binnen een week na het eten van broccoli circa 4 per 100.000 broccoli-eters overlijden. Is daarom eten van broccoli heel riskant omdat er zoveel onbekende stofjes in broccoli zitten? Die vraag is onzinnig. Het is een gewoon een statistisch gegeven.

  Wat je wel kunt doen is heel secuur natellen of er na vaccinatie opvallend veel meer mensen overlijden dan je op grond van de algemene cijfers zou denken. Dat is nu onbegonnen werk, omdat na een vaccinatie juist veel minder overlijdens worden gemeld.

  Dat nauwkeurig natellen is in Amerika gebeurd. Het antwoord was dat er echt juist minder mensen overlijden. De verklaring was niet dat vaccineren zo gezond is, maar dat zieke mensen zich nu eenmaal niet laten vaccineren.

  Met andere woorden als er zo dadelijk een nieuw vaccin wordt ontwikkeld, en er blijken bij de proeven met het vaccin evenveel mensen te overlijden als uit de algemene sterftecijfers volgt, dan weet je dat er iets aan de hand is, want het zou door het ‘healthy vaccinee effect’ juist minder moeten zijn. Door dit onderzoek van Natalie McCarthy worden de eisen aan nieuwe vaccins juist strenger.

  PS. Wanneer je zou bestuderen waarom al die ‘stofjes’ in de vaccins zitten, en wat die precies doen, zou je ontdekken dat daar heel veel over bekend is, en waarschijnlijk ook veel meer dan de duizenden “stofjes” die je binnenkrijgt als je wat voor eten dan ook, vooral plantaardig eten en in het bijzonder kruiden tot je neemt.

  In de voorstellingswereld van bepaalde mensen is het menselijk lichaam een gigantische verzameling muizenvallen, die allemaal kunnen dichtklappen bij een of andere ’trigger’ als dat een bekende goed onderzochte stof is, maar nooit als het om vrijwel onbekende kruiden van onbekende herkomst gaat. Maar de mythes over de stofjes in vaccins komen later aan de beurt.

  PS2. Ook die zogenaamd aangehaalde zin
  “Heel vervelend voor die 17 ouderparen (of misschien wel 34).. maaaaaaar…

  komt nergens in het stuk voor. Dat is ook maar een bedenksel van Amber. Amber demonstreert hier hoe het ‘Chinese fluisterspel’ in zijn werk gaat. Men praat na, maar neemt niet de moeite om na te gaan of men wel correct citeert. Dat is ook wat de nameloos gebleven antivaxer deed met het stuk van McCarthy et al. en wat ook de basis is voor het grove gelieg van Kritisch Prikken.

 5. Wie zoekt in de gegevens van de Gezondheidsraad over 2002-2003

  http://www.gr.nl/sites/default/files/Bijwerkingen_vaccinaties_2002-2003.pdf

  vindt daar geval L (waarschijnlijk uit 2002) van een baby van 5 maanden die op de dag van de DKTP-Hib2 vaccinatie stierf. Dat is wel heel erg kort na de vaccinatie, en het was de tweede vaccinatie van dat type. Maar er is geen diagnose bekend, er is ook geen obductie (waarom niet? ook onbekend) na overlijden gedaan, en wat kan men dan zeggen? Men kan hooguit speculeren over onbekende extra oorzaken, die misschien door de vaccinatie verergerd zijn.

  Ik ben er tamelijk zeker van dat een van de ouders op discussie-sites actief is met het verspreiden van de boodschap ‘vaccins zijn dodelijk’, overigens zonder vaccinatie expliciet af te raden. Als ik het goed begrijp zijn er toen door Agnes Kant zelfs Kamervragen naar aanleiding van dit geval gesteld, maar in de vragen zelf

  http://parlis.nl/pdf/kamervragen/KVR19303.pdf

  wordt niet aan het geval gerefereerd.

 6. Het grootste gemis in het Nederlandse opleidingstraject, uitleg over correlatie, causaliteit, logica en kansberekening.
  Amber zal misschien een aanhanger van het homeopathie geloof zijn en dus hier van wel schrikken. 100% van alle mensen die het woord homeopathie ooit gelezen hebben, overlijden uiteindelijk. Behalve die hele kwakpraktijk ook het woord maar gelijk verbieden bij wet, niet slechts afraden via internetfora lijkt mij?

 7. Het probleem is eerder dat ‘na is geen door’ iets is waar je even over moet nadenken, en zelfs als de meeste mensen daar iets over zouden leren, zouden ze in praktische situaties doorgaan met op hun gevoel te reageren.

 8. @Harold

  Je kunt vertellen dat ik als ik net verkouden ben geworden dat ik dan subiet een zak M&M’s leeg eet. En zie, 5 dagen later is de verkoudheid helemaal weg!

  Dus ben ik nu M&M’s als geneesmiddel aan het registreren 😉

  Als er dan nog geen fronsende wenkbrauwen verschijnen zijn ze hopeloos verloren…

 9. @Jan
  De eerste opmerking was een algemene, niet direct gericht op Amber. In mijn technische beroep van procesoperator in een chemische fabriek en het met enige regelmaat opleiden van nieuwe werknemers merk ik dagelijks dat men oorzaak en gevolg en het inschatten/berekenen dan wel begrijpen van ‘kans’ niet met de paplepel ingegoten krijgt. Helaas zeg ik dan.

  @Frankeren
  U bedient zich toch alleen van de gele M&M’s hoop ik?
  Misschien bent u al te laat met het registreren las ik ergens:
  http://featuresblogs.chicagotribune.com/features_julieshealthclub/2009/07/can-blue-mms-cure-paralysis.html

 10. @Jan
  Ongelofelijk met hoeveel geduld jij kunt reageren op bepaalde postings.
  Ik weet niet of het veel uit haalt, maar nobel werk! Ga zo door.

 11. Kata Ottovay is moeder van een jonge dochter, bioloog, en werkzaam bij RIVM. Ze schreef op persoonlijke titel Gevolgen van (niet) vaccineren
  Warm aanbevolen.

  Met hoofdstukjes:
  Eigen keuze. En voor wie zijn de gevolgen?
  Free riding als aantrekkelijk alternatief
  Gevaar voor anderen?
  Baby’s hebben groepsimmuniteit hard nodig
  Wie moet ik geloven?
  Pseudowetenschap
  Uitspraken die ik hoorde in mijn omgeving:
  1- “Er gáán toch kinderen dood door vaccins?” (met link naar dit blog)
  2- “Hoe zit het met wiegendood en vaccins?”
  3- “De toename van autisme en allergieën wordt veroorzaakt door vaccins”
  4- “Ik las de bijsluiters en besloot niet te vaccineren”
  5- “Ik laat toch geen gif in mijn baby spuiten”
  6- “Ik ben niet tegen vaccineren. Maar wel tegen vaccineren tegen onschuldige ziekten als mazelen en bof en rode hond”
  7- “Mazelen is onschuldig, vroeger hadden we het allemaal”
  8- “Ziek zijn, koorts, bacteriën en virussen zijn goed voor de ontwikkeling en weerstand”
  9- “Vaccineren maakt de afweer lui”
  10- “Vaccins zijn niet 100% effectief. Het is beter om de ziekten door te maken, dat geeft de blijvende immuniteit”
  11- “Het is een te grote belasting voor het immuunsysteem, teveel vaccins ineens worden veel te jong toegediend (too many too soon)”
  12- “Ik geef met borstvoeding al genoeg bescherming en weerstand”

  (On)natuurlijk

  Nogmaals hartelijk aanbevolen. Met veel nuttige links.

  Dit lijstje bestaat uit drie soorten opmerkingen namelijk over de vermeende eigenschappen van geneesmiddelen (1,2,4) en het immuunsysteem (8-12) en gegevens over hoe vaak ziekten voorkomen (3,5,6,7), maar degenen die ze uiten weten daar helemaal niets van.

  Speciaal het immuunsysteem moet het ontgelden. Men denkt dat het een soort spier is. Dat is het niet. Het is na de hersenen en het zenuwstelsel misschien wel het gecompliceerdste ‘orgaan’ dat we hebben.

 12. Een prima en helder artikel. Maar de reacties eronder maken triest en moedeloos. Wat een hersenloze kwakzalverij! Het lijkt wel of men niet kan lezen en per se zijn dom geloof wil blijven aanhangen.

 13. Ik vind dat het nog wel meevalt met die reacties, op enkele personen na, bijv. ‘Mia’ en ‘Patricia’ (wsch. van Zetten) en de Erven Andreas Moritz die een heel hoofdstuk van een boek kopiëren.

 14. De hoeveelheid negatieve reacties lijkt inmiddels wel weer groter geworden. Er wordt weer geblaat over onafhankelijk onderzoek en dat de onderzoeken die door de overheid, of het RIVM worden gefinancieerd niet onafhankelijk zijn.

 15. Dat je dit soort goedgelovige kuddegedrag vertonende (past goed bij “geblaat”…) complotdenkers nooit echt helemaal zult overtuigen, is nog wel begrijpelijk. Dat deze mensen, die blindelings achter kwakzalvers aanlopen als achter de rattenvanger van Hameln- ik bedoel het woord kwakzalvers hier in de ruimste zin van het woord – , voortdurend zo voorspelbaar en dom reageren, dat ze series aantoonbare onjuistheden debiteren en eenvoudigweg feiten verdraaien, is dieptriest. We weten maar al te goed waar dat toe kan leiden.

 16. “onafhankelijke bronnen”, jawel, bijvoorbeeld het tijdschrift Spiegelbeeld, aanbevolen door Joke de Louw – vast een relatie van het tijdschrift zelf; in het tijdschrift Door Frankema, Dr. Hans Moolenburgh, Désirée L. Röver (de beruchte antisemitische complotdenkster). En WantToKnow.

  Sat zul je nou nooit in de wiskunde zien, schreeuwlelijken die onafhankelijk onderzoek eisen naar de werkelijke waarde van pi.

 17. En dat terwijl er in de bijbel reeds gemakkelijk de juiste waarde van pi te vinden is, naar ik meen bij de omvang van het vat voor de tempel van Salomo. Merkwaardig dat dit onwrikbare gegeven dan niet vaststaat voor de gelovigen…

 18. Désirée Röver, de vrouw waarvan ik niet begrijp dat ze nog serieus wordt genomen door de media.

 19. Vanochtend trad kinderarts Jan Peter Rake op bij RTL Koffietijd en hield in de korte tijd die hem gegund was een prima verhaal (nog niet online geloof ik). Wel werd hem even een kritisch citaat van ‘medisch journalist’ Désirée Rövers voorgehouden om op de reageren. Ik denk dat het wel verstandig van hem was om alleen op de inhoud van dat commentaar in te gaan, maar je vraagt je wel af of ze bij de redactie van Koffietijd in de gaten hebben wat voor iemand die Rövers is.

  Dat nummer van Spiegelbeeld dat in de commentaren op het blog van Ottovay wordt aangehaald, even doorgebladerd. Ik kom in het stuk van Rövers* een verwijzing tegen naar een onderzoek van het Robert Koch Instituut, waaruit zou blijken dat er heel veel nadelige effecten zijn van vaccinatie. Met een verwijzing naar een filmpje van een interview op Internet*. Die link was ik een paar dagen eerder al tegengekomen. Het gaat om een gesprek met ene Angelika Müller (voorheen Kögel-Schauz). Het onderzoek van RKI liet juist dat er geen nadelen waren aan vaccineren als je kijkt naar zaken als allergie, maar mevr. Müller doet net of ze verstand heeft van data-analyse en haalt uit het databestand van RKI heel andere zaken, zoals een grotere kans op brildragen bij gevaccineerden. Ze wordt ergens aangehaald als wiskundige, maar duidelijk is dat ze niets begrijpt van significantie en corrigeren voor meervoudig toetsen. Ze heeft een website met haar onzin* volgeschreven.

  *ik gebruik tegenwoordig veiligheidshalve maar donotlink voor dit soort links 😉

 20. Het trieste van die alles-wantrouwende kudde is dat ze wél vertrouwen op eenzijdige websites en bewezen fraudeurs, maar vooral vertrouwen op de natuur die kinderen zodanig heeft geschapen dat “gezonde voeding” ze wel ongeschonden door de kinderziekte helpt.

  Alsof diezelfde natuur niet uiterst agressieve en zelfzuchtige virussen en bacteriën heeft voortgebracht die de meest walgelijke ziektebeelden veroorzaken.

 21. Het blog waar Kata Ottovay schreef is inmiddels op slot gezet wegens kwaadaardige persoonlijke aanvallen.

 22. De lage methoden van de anti-prikkers en kwakkers die ik hierboven al beschreef zijn weer eens bewaarheid. Deze lieden beseffen niet dat inspraak zonder inzicht altijd leidt tot uitspraken zonder uitzicht. Wat een treurigmakende schrijfsels van meer dan bedroevend niveau (ook qua spelling en stijl, daarmee verraden ze zich toch weer altijd), als boosaardige reactie op een prima, volstrekt helder en objectief stuk van mw. Ottovay! Ik heb ook een andere benaming voor deze methoden, maar die kan de lezer zelf wel bedenken.

 23. @ Pepijn van Erp
  Zou Koffietijd bij een interview met André Kuipers hem ook vragen om te reageren op uitspraken van The Flat Earth Society of Timecube?

 24. Dank voor deze blog. Het is fijn om te zien dat er mensen zijn die feit en fictie kunnen scheiden. Echter statistiek en kansen zijn voor een boel mensen erg lastig. Suggestie, maak het (nog) toegankelijker.
  Het is jammer dat de mensen die hun kinderen niet laten inenten er in feite voor zorgen dat de ziekte blijft bestaan alsmede de groepsimmuniteit verminderd.
  nb. de links naar Désirée Röver is echt scary, er staat werkelijk zoveel crap, wat op zich al een reden tot vaccineren zou moeten zijn.

 25. Skepsis heeft gelijk en toch ook ongelijk.

  Van een mazelen vaccinatie ga je niet dood en na een DKTP vaccinatie of andere vaccinatie ook niet, maar je kunt wel degelijk sterven door een vaccinatie.
  Een fout uitgevoerde vaccinatie kan wel degelijk tot de dood leiden, een voorbeeld is wanneer er rechtstreeks een ader word aangeprikt als er nog lucht in de naald zit.
  En bij het veel moeten vaccineren van kinderen zoals nu bij de mazelen uitbraak kunnen er dergelijke fouten worden gemaakt.
  En dan kan het onderzoek achteraf nog zo goed en precies zijn uitgevoerd, lucht welke terecht komt in een haarvat in de hersenstam welke tot de dood lijd is nadien niet meer te traceren en komt er het stempel doodsoorzaak onbekend op te staan.

 26. Arend overdrijft. Elk kind krijgt ongeveer zeven maal een prik. Met ruwweg 200.000 kinderen per generatie zijn dat dus 1,4 miljoen prikken per jaar, en dus per werkdag meer dan 5000 prikken. In de periode van de griepvaccinatie ‘doen’ huisartsen een paar honderd prikken op de vaccinatiemiddag, bijna 3 miljoen landelijk. Ook daar gaat niemand dood aan. In vergelijking daarmee zijn die paar honderd extra vaccinaties uitgesmeerd over enkele weken een peulenschil.

  Er zijn nog nooit aantoonbaar ongelukken op die manier gebeurd. Dat zouden dan ongelukken moeten zijn waar binnen enkele minuten na vaccinatie een plotselinge onverklaarbare dood volgt. Dus niet binnen een week na vaccinatie, maar binnen 0,01 week (toch nog anderhalf uur). Als een dergelijke vorm van incompetentie, wat zeg ik: grove onkunde, op enige schaal zou voorkomen (dus vergeten de injectiespuit luchtvrij te maken én niet intramusculair injecteren) zou dat meteen ontdekt worden door het verdacht hoge aantal onverklaarbare overlijdens binnen zes uur (en in veel gevallen nog veel minder) na vaccinatie. Hoe lang heeft zo’n luchtbel nodig om de hersenen te bereiken? Toch geen uren? Bovendien kan zo’n luchtbel niet alleen in de hersenstam, maar ook ergens anders terechtkomen, dan zou je dus ook typische beroertes (met halfzijdige verlamming) zien bij pas ingeënte kinderen.

  Er kán altijd van alles en nog wat misgaan. Wie autorijdt kán te maken hebben met een medeweggebruiker die een epileptische aanval krijgt en pardoes zijn auto frontaal op een tegenligger rijdt. Wie rustig thuiszit, kán dodelijk getroffen worden door een meteoriet die zich door het dak boort. De kans om binnen een jaar door de bliksem getroffen te worden is ongeveer 0,00005 procent. Wie beweert dat dat soort dingen een reëel risico vormt, moet maar met cijfers komen waaruit blijkt dat dergelijke calamiteiten zich ook werkelijk voordoen in plaats van zich ‘kunnen’ voordoen.

  Anders is het pure bangmakerij. Wie trek heeft in bangmakerij moet maar naar het spookhuis op de kermis gaan.

 27. Bedoelt Arend dat je per ongeluk met de naald een ader aanprikt? Maar mij werd geleerd dat je na het steken van de naald in de huid/spier eerst de “zuiger” van de injectiespuit naar buiten moet trekken. Komt er bloed in de injectiespuit, dan heb je een ader geraakt.

  Dat van die lucht in de aderen had ik onthouden als grotendeels een mythe. Bij operaties komt altijd wel een beetje lucht in doorgesneden aderen. En je moet wel heel incompetent zijn om een injectiespuit half met lucht vol te zuigen en te laten zitten.

  Hier een aardig antwoord:
  http://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100319074248AAST6w3

 28. Er is een gevaarlijk soort kwakzalverij namelijk ozontherapie. In een van de versies daarvan (beschreven in het boek Das medizinische Ozon (1979) van H.H. Wolf worden inspuitingen met gasvormig ozon in onder andere aderen (venen) en slagaderen (arteriën) beschreven.

  Als het gas veneus wordt ingespoten kan dat aanleiding geven tot een gasembolie in de longen (druk op de borst, hoesten en misselijkheid) maar er is nog een andere gevaar. Veel (ca. een kwart) mensen hebben kleine openingen tussen beide helften van het hart. Daar hebben ze geen last van, althans niet voor ze erg oud zijn, maar via die openingen kan lucht in veneus bloed ook in de arteriële omloop terecht komen, en dat is een stuk gevaarlijker. Blindheid en verlamming zijn ook mogelijkheden behalve acute dood.

  Je zou denken dat gas in bijvoorbeeld een beenslagader niet zo erg is, omdat de belletjes dan vastlopen in de haarvaten van het been. Maar dat is ook niet waar, omdat die belletjes kunnen opstijgen en dan in de ruggengraat terecht komen en daar een dwarslaesie veroorzaken.

  Er zijn aantoonbare ernstige ongelukken gebeurd in Duitsland bij Heilpraktiker (gelegaliseerde kwakzalvers) die aan ozontherapie deden.

  Dit is trouwens niet het enige risico van ozontherapie want door niet hygiënisch werken kunnen de klanten elkaars aids en hepatitis-C oplopen. Hepatitis-C begint met vage vermoeidheidsklachten, maar het duurt vaak een jaar voor de diagnose gesteld wordt. Eenmaal raden wat voor soort kwakzalvers voor die tijd worden bezocht.

  Eveneens in Duitsland zijn tussen 1985 en 1990 zo tientallen gevallen van hepatitis-C veroorzaakt: besmetting via de ozontherapeut.

 29. Arend had het toch niet over een aanzienlijke bel ozon in een injectiespuit maar over een heel klein beetje lucht? Ik ga er ook vanuit dat een grote bel lucht in een ader een gevaar kan vormen maar welke geoefende toediener van een vaccin zou dat nu veroorzaken? Het komt me voor dat je dat niet zo maar even per ongeluk doet, zelfs niet als je vele vaccinaties na elkaar uitvoert. De uitweiding over dit onderwerp komt me dan ook zeer overdreven voor.

 30. Een lesje anatomie en fysiologie zou niet verkeerd zijn.
  Hoewel het bloedvatenstelsel één systeem is, is er geen directe verbinding van de arm ader naar de hersenen. De benaming arterieel en veneus zegt iets over het bloedvat, niet over de inhoud. De druk in het linker deel van het hart is groter dan rechts, de kans dat door een opening bloed van rechts naar links stroomt is hierdoor ondenkbaar. Niet een kwart maar iedereen heeft een opening tussen beide boezems voor de geboorte, deze sluit zich na de geboorte door de drukveranderingen.

  Een injectiespuit niet luchtvrij maken én niet IM prikken kwalificeren als incompetent en grove onkunde getuigt van gemis aan praktisch inzicht. Soms moet er zelfs een luchtbel in de spuit zitten, en dan nog, zolang de lucht niet geïnjecteerd wordt is er niets aan de hand. Of de punt van de naald in een bloedvat zit zie je pas achteraf, idd door optrekken.
  Wat de lucht in een naald betreft, de diameter is dusdanig dat dit verwaarloosbaar is. Anatomisch gezien komt de lucht eerst door de longen en veroorzaakt daar een luchtembolie. Om dat aantoonbaar te maken moeten meer dan 10 ml gespoten worden, het vaccinspuitje is amper 2-3ml groot.

  Arend heeft wel een punt, niet alleen het vaccin ook het injecteren kan leiden tot ernstige complicaties. Ik denk dan meer aan de hygiëne die gehanteerd word. In de diverse filmpjes zie ik zelden iemand zijn handen wassen, desinfecteren of handschoenen aan hebben. Daarentegen veel ringen, horloges, lange mouwen, meerdere spuiten in een bakje, afwezigheid van een schone/aseptische werkplek etc. Je voorganger zal maar een flinke puist hebben …

  De kans op complicaties mag nog zo klein zijn voor het individu, dat er een keer een complicatie optreed neemt alleen maar toe indien er 3 miljoen vaccinaties per jaar plaats vinden. Statistisch stroomt de Maas ook maar eens per 3000 jaar over, ik denk dat een aantal Limburgers daar heel anders over denken. Volgens het KNMI is een bliksem treffer 1a2 per jaar in Nederland, wereldwijd toch zo’n 3-4000 man. Het zal je maar gebeuren.

  Vaccinatie heeft zijn nut bewezen, om vaccineren volledig onschuldig te noemen gaat veel te ver. Risico loop je altijd, maar opzoeken is net even iets anders. Gelukkig leven we in een democratie waarin we mogen (!) kiezen, dat is een heel groot goed, daar hebben mensen hun leven voor gegeven. Ik kies vóór vaccinatie, maar kan en wil een ander nooit verplichten.

 31. Ik had al opgemerkt dat er geen enkele aanwijzing is dat grove incompententie op enige schaal voorkomt. Arend denkt dat het niet-detecteerbaar is omdat hij aleen maar aan de hersenstam denkt, maar daarmee voegt hij nog een verdieping toe aan de toren van onwaarschijnlijkheden, namelijk dat er in geval van grove incompetentie alleen een gasembolie in de hersenstam optreedt.

  Voorlopig is het aan Arend om uit te leggen waarom hij denkt dat zulke dingen überhaupt gebeuren.

  Mijn opmerking over de ozontherapie was ingegeven door de link van Frank waar stond dat een ‘venous air embolism that shows any symptoms’ erg zeldzaam is.

  En impliciet natuurlijk ook dat allerlei alternatief volk vaak komt aandragen met buitengewoon onwaarschijnlijke angstaanjagende dingen, terwijl ze de heel reële risico’s van allerlei alto-behandelingen niet wegen. Een voorbeeld van deze denkwijze is het negeren van de risico’s van niet-vaccineren, omdat mazelen zogenaamd onschuldig zijn.

 32. Zou Arend gemeend hebben dat het wel eens gebeurt dat de spuit een grote luchtbel heeft én ondersteboven gehouden wordt (of meer dan halfleeg horizontaal) én niet in een spier gestoken wordt maar in de halsslagader? Mag ik dat grove onkunde noemen?

  Die prenatale opening had ik maar weggelaten, maar die sluit zich niet bij iedereen volledig. De informatie dat er toch gasbelletjes kunnen ‘oversteken’ heb ik van een arts die me zei dat daar bij duikerskeuringen op wordt gelet, om redenen die duikers maar moeten uitleggen.

  Maar spreken we nu niet over risico’s vergelijkbaar met een ernstig verkeersongeval krijgen op weg naar het consultatiebureau?

 33. @Peer

  Of de punt van de naald in een bloedvat zit zie je pas achteraf, idd door optrekken.

  Nee, je prikt de naald in de huid/spier, en vóórdat je de injectie geeft trek je de zuiger naar buiten, lukt dat niet en er komt geen bloed de injectienaald binnen, dan pas mag je de zuiger naar beneden drukken.

 34. Het lijkt er sterk op dat je dan niet in het vaccinatiecentrum maar in een dependance van de Ozontherapie bent beland …

  Bij decompressie moet het bloed door de longen stromen om het opgeloste gas kwijt te raken, gebeurd dit deels niet dan zal het gas elders vrij komen. Cumulatief veranderen belletjes in bellen waardoor luchtembolieën de bloedvaten afsluiten.

  Het risico wat mensen wel of niet willen lopen is sterk afhankelijk van de persoon. Kille getallen zeggen vaak niets. Mensen zijn banger in vliegtuigen of liften terwijl dat relatief veilige vervoermiddelen zijn.
  Tandarts of huisarts, bij de ene gaan hoogstens je tanden de vuilnisbak in bij de ander kan je wereld instorten.
  Mensen zullen met steeds meer informatie uiteindelijk steeds minder aannemen, zichzelf willen ontwikkelen en een eigen weg hierin kiezen. En dat kán volledig tegenstrijdig zijn of tegen beter weten in een groter risico nemen.

  @frankeren
  ‘optrekken’ betekend opzuigen (vakjargon?)

 35. ‘optrekken’ betekend opzuigen (vakjargon?)

  Dat ik het vakjargon niet overneem wil niet zeggen dat ik dat niet begrepen heb.

  Wat ik wil benadrukken is dat achteraf “optrekken” zinloos is, dat doe je vooraf.

 36. @frankeren
  Met achteraf bedoel ik na het steken van de naald, zoals je in een eerder bericht zelf al aangaf, “mij werd geleerd dat je na het ….”

Reacties zijn gesloten.