Mazelen 2013: chronologie van een epidemie

27 februari 2014: 2640 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen in de afgelopen twee weken tezamen was 12 ). Het RIVM bericht dat de epidemie ten einde loopt.
– er zijn nog 5 ziekenhuisopnamen geweest, waarmee het totaal aantal komt op 182.
– voor een animatie van de epidemie tot nu toe zie hier.
– de overige gegevens zijn hetzelfde of ongeveer hetzelfde gebleven. (Met name: 1 dode, 1 in waarschijnlijk nog steeds in coma.)
– de bijgaande kaartjes tonen nu geen nieuwe gevallen maar alle gevallen sinds 1 mei (exclusief 29 importgevallen en 4 onbekend wegens onvoldoende gegevens).

Als de verhouding tussen melding en werkelijke aantallen nog steeds 1 op 10 is dan is het werkelijke aantal zieken toch nog 120 geweest. Te oordelen naar het aantal ziekenhuisopnamen is de verhouding nu wellicht nog schever. 120 gevallen in twee weken zou bijvoorbeeld in de VS beschouwd worden als een enorme uitbraak.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 26 februari 2014.

Men kan zich afvragen of de mazelen misschien ongevaarlijker zijn geworden. Bij de vorige epidemie waren er 3292 geregistreerde gevallen met 3 doden, 16% complicaties (tegen nu 12%), maar nu 182 (7%) ziekenhuisopnames tegen circa 157 (5%) bij de vorige epidemie. Het gevaar van mazelen is in de complicaties, met name longontsteking. Hoe beter de medische zorg, des te minder in aantal en hevigheid de complicaties. Het verschil tussen 32 zeer ernstige gevolgen bij 2600 geregistreerde patiënten en 3 bij 3300 is niet groot, het komt beide neer op circa 1 per 1200 geregistreerde gevallen. Zowel het feit dat de epidemie 2 jaar later kwam dan verwacht als het kleinere aantal patiënten kan wellicht verklaard worden uit een iets gestegen vaccinatiegraad. Als de vaccinatiegraad stijgt, duurt het langer voor de ‘voorraad’ ongevaccineerden zo groot is dat er een epidemie komt.

Voor andere artikelen over mazelen op dit blog zie

Mazelen en het immuunsysteem: Misvatting 4
Mazelen en wiegendood: Misverstand 3 (17/09/2013)
Mazelen niet onschuldig: Misvatting 2 (09/09/2013)
Mazelen – Misverstand 1: dood na vaccinatie (23/08/2013)
Weg met de mazelen (10/08/2013)
Kritisch prikken liegt over mazelen (04/07/2013)
De komende epidemie van mazelen (17/02/2011)

Voor kaartjes van de verspreiding van mazelen die bij de verschillende data horen, zie onderaan. Ze kunnen groter gemaakt worden door erop te klikken.

13 februari 2014: 2628 gevallen van mazelen (de aantallen nieuwe gevallen in de afgelopen twee weken waren 10 respectievelijk 12). NB. Het kaartje geeft alleen de nieuwe gevallen van de laatste week.
– De aantallen ziekenhuisopnames waren 1 respectievelijk 1, het totaal aantal wordt 177. Het laatste geval is niet zeker, maar vermoed wordt dat het post-infectieuze encefalopathie is. Het surveillancerapport is niet helemaal consistent, want op pagina 4 staat dat er drie nieuwe opnames zijn, en dat het totaal dus 178 is.
– Eén van de 170 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén (een meisje van 17) is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 7, het totaal wordt 323. Daarvan waren er 158 met longontsteking en eventueel andere complicaties.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 94 percent.
– Er is een nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker (ongevaccineerd), het totaal wordt 19 (van wie 12 ongevaccineerd, 4 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd, en zelfs 1 driemaal gevaccineerd).
– Er is geen informatie over (nieuwe) baby’s met mazelen. Daarentegen is er een uitsplitsing naar risicogroep. Opvallend is dat er in gebieden met een lage vaccinatiegraad (minder dan 90% voor BMR) relatief veel minder (52=4% in plaats van 137= 10%) gevallen zijn die niet tot een bekende risicogroep behoren. Een mogelijke verklaring is dat de niet-bevindelijk gereformeerden aldaar goed rekening houden met een aanzienlijke besmettingskans.Bij de antroposofen ziet men ook een groot verschil, maar dat kan eraan liggen dat die zich grotendeels buiten de Bijbelgordel bevinden.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Het aantal nieuwe infecties daalt duidelijk. Dit wil zeggen dat elk nieuw geval gemiddeld minder dan één ander besmet. Of de verhouding tussen het werkelijk aantal gevallen en het aantal gerapporteerde gevallen hetzelfde blijft is onduidelijk, aangezien er nu relatief meer complicaties worden gemeld. Door de nieuwe besmettingen blijft het aantal bevattelijke personen dalen, maar die daling gaat nu wel langzamer.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 12 februari 2014.

30 januari 2014: 2606 gevallen van mazelen (de aantallen nieuwe gevallen in de afgelopen twee weken waren 10 respectievelijk 13).
– De aantallen ziekenhuisopnames waren 4 respectievelijk 1, het totaal aantal wordt 175.
– Eén van de 170 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén (een meisje van 17) is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 7, het totaal wordt 316. Daarvan waren er 154 met longontsteking en eventueel andere complicaties. Het surveillancerapport maakt voor het eerst melding van (dreigende) dehydratie, waarvan er in totaal 22 gevallen al dan niet in combinatie met andere complicaties zijn geweest.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 94 percent.
– Er is een nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker (eenmaal gevaccineerd), het totaal wordt 18 (van wie 11 ongevaccineerd, 4 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd, en zelfs 1 driemaal gevaccineerd).
– Er is een nieuwe geïnfecteerde baby (kind van 13 maanden of jonger). Het totaal wordt 68. Het is niet bekend of de ouders tot de een of andere risicogroep behoren.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn geen nieuwe gevallen meer. Voor meer details zie mijn commentaar van 15 november.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 29 januari 2014.

17 januari 2014: 2583 gevallen van mazelen (de aantallen nieuwe gevallen in de afgelopen twee weken waren 19 respectievelijk 21).
– De aantallen ziekenhuisopnames waren 4 respectievelijk 2, het totaal aantal wordt 170.
– Eén van de 170 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén (een meisje van 17) is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 5, het totaal wordt 309. Daarvan waren er 150 met longontsteking en eventueel andere complicaties.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 94 percent.
– Er is een nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal wordt 18 (van wie 11 ongevaccineerd, 4 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd, en zelfs 1 driemaal gevaccineerd).
– Er zijn vier nieuwe geïnfecteerde baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger). Het totaal wordt 67. Een nieuw geïnfecteerde baby heeft ouders die ‘kritisch’ staan ten opzichte van vaccinatie en bij drie baby’s behoren de ouders niet tot een bekende risicogroep.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn geen nieuwe gevallen meer. Voor meer details zie mijn commentaar van 15 november.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 15 januari 2014.

2 januari 2014: 2543 gevallen van mazelen (de aantallen nieuwe gevallen in de afgelopen twee weken waren 29 respectievelijk 13).
– De aantallen ziekenhuisopnames waren 2 respectievelijk 1, het totaal aantal wordt 164. (NB: hier is ergens een telfout…)
– Eén van de 163 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén (een meisje van 17) is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 4, het totaal wordt 304. Daarvan waren er 147 met longontsteking en eventueel andere complicaties.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 94 percent.
– Er is geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal blijft 17 (van wie 11 ongevaccineerd, 3 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd, en zelfs 1 driemaal gevaccineerd).
– Er zijn drie nieuwe geïnfecteerde baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger). Het totaal wordt 63. Een nieuw geïnfecteerde baby heeft antroposofische ouders en twee behoren niet tot een bekende risicogroep.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn geen nieuwe gevallen meer. Voor meer details zie mijn commentaar van 15 november.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 1 januari 2014.

NB: vanaf 19 december om de andere week een update.
19 december 2013: 2501 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 21; zo weinig is het nog niet geweest gedurende deze epidemie). Er is niet veel reden om te veronderstellen dat de verhouding 1:10 tussen het aantal gemelde gevallen en de werkelijke aantallen veranderd is.
– Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal blijft 162.
– Eén van de 161 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén (een meisje van 17) is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 1, het totaal wordt 300. Daarvan waren er 144 met longontsteking en eventueel andere complicaties.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 94 percent.
– Er is een nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal wordt 17 (van wie 11 ongevaccineerd, 3 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd, en zelfs 1 driemaal gevaccineerd).
– Er zijn geen nieuwe geïnfecteerde baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger). Het totaal blijft 60. De reden om dit zorgelijk hoog te achten is dat Duitse ervaringen suggereren dat geïnfecteerde baby’s een behoorlijk grote kans op de vreselijke ziekte SSPE hebben.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn al drie weken geen nieuwe gevallen meer. Voor meer details zie mijn commentaar van 15 november.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 18 december 2013.
12 december 2013: 2480 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 41; deze toename is wat meer dan een week geleden).
– Er is 1 nieuwe ziekenhuisopname, het totaal aantal wordt 162.
– Eén van de 161 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 1, het totaal wordt 299. Daarvan waren er 144 met longontsteking en eventueel andere complicaties.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 94 percent.
– Er zijn geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerkers, het totaal blijft 16 (van wie 10 ongevaccineerd, 3 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd, en zelfs 1 driemaal gevaccineerd).
– Het aantal nieuwe geïnfecteerde baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) is 1, deze heeft bevindelijk gereformeerde ouders.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn tot nu toe 42 (niet meer dan vorige week) personen in het zuiden van Alberta besmet, voor meer details zie mijn commentaar van 15 november en de actuele stand van zaken op de site van de Alberta Health Services.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 11 december 2013.

5 december 2013: 2439 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 34; deze toename is veel minder dan twee weken geleden, en vrijwel sinds het begin van de epidemie zijn er in een week tijd niet zo weinig gevallen geweest.)
– Er zijn 2 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 161.
– Eén van de 161 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 3, het totaal wordt 298. Daarvan waren er 144 met longontsteking en eventueel andere complicaties.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen wordt (afgerond) 94 percent.
– Er is een nieuwe (dubbel gevaccineerde) geïnfecteerde gezondheidswerkers, het totaal wordt 16 (van wie 10 ongevaccineerd, 3 enkel gevaccineerd en 3 tweemaal gevaccineerd).
– Opgemerkt kan worden dat het totaal aantal dubbelgevaccineerde mazelenpatiënten zo te zien ongeveer 12 bedraagt, terwijl de meer dan 2400 gemelde mazelenpatiënten (en ook alle ongemelde patiënten) met heel wat meer dubbelgevaccineerden in aanraking zijn geweest. De gegevens suggereren dat de infectiekans bij dubbelgevaccineerden heel laag is, maar wel afhangt van de intensiteit van de blootstelling aan het virus. Vandaar dat gezondheidswerkers die intensief aan het virus worden blootgesteld toch ziek kunnen worden.
– Het aantal nieuwe geïnfecteerde baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) is bedraagt 1, die niet tot een bekende risicogroep behoort.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn tot nu toe 42 (niet meer dan vorige week) personen in het zuiden van Alberta besmet, voor meer details zie mijn commentaar van 15 november en de actuele stand van zaken op de site van de Alberta Health Services.

Zie ook het commentaar hieronder met een krantenbericht over misschien wel 25 personen in het zuiden van Friesland (gemeente Weststellingwerf) die mazelen kregen, van wie er maar 1 officieel is bevestigd die niet eens op het kaartje is terug te vinden.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 4 december 2013.
28 november 2013: 2405 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 38; deze toename is veel minder dan een week geleden, en vrijwel sinds het begin van de epidemie zijn er in een week tijd niet zo weinig gevallen geweest.)
– Er zijn 2 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 159.
– Eén van de 159 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal nieuwe complicaties bedraagt 4, het totaal wordt 295. Daarvan waren er 142 met longontsteking en eventueel andere complicaties.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er zijn geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerkers, het totaal blijft 15 (van wie 10 ongevaccineerd, 3 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Hat aantal nieuwe geïnfecteerde baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) is bedraagt 3, ten minste 1 met bevindelijk gereformeerde ouders, en ten minste 1 die niet tot een bekende risicogroep behoort. (Een baby die eerder als ‘onbekend’ was genoteerd, is nu ‘bekend’, dat wil zeggen ook toegerekend aan een van beide zojuist genoemde groepen.)

– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn tot nu toe 42 (3 meer dan vorige week) personen in het zuiden van Alberta besmet, voor meer details zie mijn commentaar van 15 november en de actuele stand van zaken op de site van de Alberta Health Services.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 27 november 2013.

21 november 2013: 2367 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 63; deze toename is alweer wat minder dan een week geleden).
– Er zijn 8 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 157.
– Eén van de 157 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén is overleden aan een combinatie van longontsteking en hersenontsteking.
– Het totaal aantal complicaties is 291 (10 meer dan vorige week), van wie 145 met (onder andere) longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is een nieuwe geïnfecteerde (eenmaal gevaccineerde) gezondheidswerker, het totaal aantal wordt 15 (van wie 10 ongevaccineerd, 3 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Er zijn alweer twee baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, één niet uit een bekende risicogroep (zoals antroposofen of kritische vaccinatieweigeraars) en een van wie daar geen gegevens over zijn.

– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn tot nu toe 39 (11 meer dan vorige week) personen in het zuiden van Alberta besmet, voor meer details zie mijn commentaar van 15 november en de actuele stand van zaken op de site van de Alberta Health Services.

Zie ook het het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 20 november 2013.

14 november 2013: 2304 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 78; deze toename is flink minder dan een week geleden).
– Er zijn 6 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 149.
– Eén van de 149 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén is overleden.
– Het totaal aantal complicaties is 281 (10 meer dan vorige week), van wie 135 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal aantal blijft 14 (van wie 10 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Er zijn alweer drie baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, één uit een bevindelijk gereformeerd gezin, en twee niet uit een bekende risicogroep (zoals antroposofen of kritische vaccinatieweigeraars).
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.
NB. de epidemie is overgeslagen naar Canada, daar zijn tot nu toe 28 personen besmet, voor meer details zie mijn commentaar van 15 november.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 13 november 2013.

7 november 2013: 2226 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 108; deze toename is wat meer dan een week geleden).
– Er zijn 11 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 143.
– Eén van de 143 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten). Eén is overleden.
– Het totaal aantal complicaties is 271 (20 meer dan vorige week), van wie 129 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal aantal blijft 14 (van wie 10 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Er is alweer een baby (kind van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, uit een bevindelijk gereformeerd gezin.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 6 november 2013.

31 oktober 2013: 2118 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 102; deze toename is wat meer dan een week geleden).
– Er is een sterfgeval: een 17-jarig ongevaccineerd meisje, dat overleed aan complicaties (encefalitis en longontsteking). Zie ook commentaar 28 oktober
– Er zijn 11 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 132. Eén van de 132 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten).
– Het totaal aantal complicaties is 251 (15 meer dan vorige week), van wie 121 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal aantal blijft 14 (van wie 10 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Er zijn weer twee baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, beide uit bevindelijk gereformeerd gezinnen.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 30 oktober 2013.

24 oktober 2013: 2016 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 96; deze toename is wat minder dan een week geleden).
– Er zijn 5 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 121. Eén van de 121 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten).
– Het totaal aantal complicaties is 236 (8 meer dan vorige week), van wie 114 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal aantal blijft 14 (van wie 10 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Er zijn weer drie baby (kinderen van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, één komt uit een bevindelijk gereformeerd gezin, één behoort niet tot een bekende risicogroep, en van één is daar niets over bekend.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 23 oktober 2013.
Daar vindt men ook een grafiek die laat zien hoe de ziekenhuisopnames (thans 6 percent van het totaal) gelijke tred houden met het aantal meldingen.

17 oktober 2013: 1920 gevallen van mazelen (het aantal nieuwe gevallen sinds vorige week is 122; deze toename 122 is vrijwel evenveel als een week geleden).
– Er zijn 8 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 116. Eén van de 116 zieken die sinds het begin van de epidemie opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten).
– Het totaal aantal complicaties is 228 (15 meer dan vorige week), van wie 111 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, het totaal aantal blijft 14 (van wie 10 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Er is alweer een baby (kind van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, de ouders zijn bevindelijk gereformeerd.
– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 16 oktober 2013..
Daar vindt men ook een grafiek die laat zien hoe de ziekenhuisopnames (thans 6 percent van het totaal) gelijke tred houden met het aantal meldingen.

10 oktober 2013: 1798 gevallen van mazelen (119 meer, dat is 7% meer, dan een week geleden; in vergelijking met een week geleden is het wat minder). Er zijn drie nieuwe middelbare scholen waar een uitbraak is..

– Er zijn 4 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 108. Eén van de 108 zieken die opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis (ik vermoed dat het gaat om het kind uit Wijk en Aalburg dat met een hersenbeschadiging in een revalidatiecentrum ligt dat is gespecialiseerd in stimuleren van comapatiënten).
– Het totaal aantal complicaties is 213 (8 meer dan vorige week), van wie 102 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is een nieuwe geïnfecteerde (ongevaccineerde) gezondheidswerker, het totaal aantal wordt 14 (van wie 10 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– Er is alweer een baby (kind van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, de ouders horen niet tot een bekende risicogroep.
In de gebieden met vaccinatiegraad onder de 90% is 2,7 per 1000 baby’s geïnfecteerd, terwijl dat in de overige gebieden slechts 0,1 per 1000 baby’s is.

– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 9 oktober.

Onderaan is ook een kaart van Vrije Scholen toegevoegd.

3 oktober 2013: 1679 gevallen van mazelen (139 meer, dat is 9% meer, dan een week geleden). Speciaal in Urk zijn veel nieuwe gevallen.

– Er zijn 2 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 104. Eén van de 104 zieken die opgenomen zijn, ligt nog in het ziekenhuis.
– Het totaal aantal complicaties is 205 (7 meer dan vorige week), van wie 99 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er zijn geen nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerkers, het totaal aantal blijft 13 (van wie 9 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– er zijn helaas weer vijf baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, 3 met bevindelijk gereformeerde ouders en 2 van ouders waarvan niet bekend is of ze tot een risicogroep behoren en zo ja welke.

– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 2 oktober.

26 september 2013: 1540 gevallen van mazelen (82 meer, dat is 6% meer, dan een week geleden). Dat is een stuk minder dan vorige week.

– Er zijn 3 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 102. Twee van de 102 zieken die opgenomen zijn, liggen nog in het ziekenhuis.
– Het totaal aantal complicaties is 195 (4 meer dan vorige week), van wie 98 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is 1 nieuwe geïnfecteerde gezondheidswerker, en die was eenmaal gevaccineerd, het totaal aantal wordt 13 (van wie 9 ongevaccineerd, 2 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– er zijn helaas weer twee baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, 1 met bevindelijk gereformeerde ouders en 1 van ouders die niet tot een bekende risicogroep behoren.

– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 25 september.

9 september 2013: 1458 gevallen van mazelen (110 meer, dat is 8% meer, dan een week geleden). Dat is dubbel zoveel als vorige week.

– Er zijn 9 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 99. Drie van de 99 zieken die opgenomen zijn, liggen nog in het ziekenhuis.
– Het totaal aantal complicaties is 191 (7 meer dan vorige week), van wie 98 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen blijft (afgerond) 95 percent.
– Er is 1 nieuw geïnfecteerde gezondheidswerker, en die was eenmaal gevaccineerd, het totaal aantal wordt 12 (van wie 9 ongevaccineerd, 1 enkel gevaccineerd en 2 tweemaal gevaccineerd).
– er zijn helaas weer drie baby’s (kinderen van 13 maanden of jonger) geïnfecteerd, 2 met bevindelijk gereformeerde ouders en 1 van ouders met een ‘kritische houding t.o.v. vaccinatie’.

– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Met name in Urk en de omgeving van Kampen en Staphorst zijn veel nieuwe meldingen.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 18 september.

12 september 2013: 1348 gevallen van mazelen (54 meer, dat is 4% meer, dan een week geleden). Dat is minder gevallen dan er sinds 28 juni 2013 gemeld zijn.

– Er zijn 8 nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal wordt 90. Dat is tamelijk veel ten opzichte van het aantal meldingen deze week. Immers 82 meldingen op 1294 is 6,3%, en 8 op 54 is 14,8%. Nu kunnen uitschieters altijd voorkomen, maar de kans op een dergelijke uitschieter naar boven is maar 2 of 3 percent. Lagekansuitschieters doen zich natuurlijk vroeger of later voor als je maar lang genoeg gegevens verzamelt. Twee van de 90 zieken die opgenomen zijn, liggen nog in het ziekenhuis.
– Het totaal aantal complicaties is 184 (7 meer dan vorige week), van wie 95 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen van mazelen is iets gedaald, naar 95 percent.
– Er is 1 nieuw geïnfecteerde gezondheidswerker, en die was dubbelgevaccineerd, het totaal aantal wordt 11 (van wie 9 ongevaccineerd, en 2 tweemaal gevaccineerd).

– Zowel bij de complicaties als de ziekenhuisopnamen is ongeveer de helft voor longontsteking.

Het meest voor de hand ligt (volgens mij) dat de meldingen nu een nog kleiner percentage van de gevallen uitmaken. De samenstelling van de groep opgenomen patiënten is ook heel anders dan de globale samenstelling van alle 90 opgenomen patiënten, te weten:
1 ongevaccineerde in de leeftijdsgroep van 4-8 jaar.
2 ongevaccineerden in de leeftijdsgroep van 16-18 jaar
2 ongevaccineerden en 3 waarvan de vaccinatiestatus (nog) onbekend is in de leeftijdsgroep van 19-40
1 ongevaccineerde in de leeftijdsgroep van 41 jaar en ouder.

Dus maar 1 van de 8 opgenomen patiënten is in de leeftijd van 0-15 jaar, terwijl tot en met 4 september dat er 60 van de 82 waren. Dat kán natuurlijk wel toeval zijn, maar de achteraf berekende kans op een dergelijke gebeurtenis is minder dan 0,1%. Door nameten aan de grafieken van deze en vorige week kom ik tot de volgende onderverdeling naar leeftijd (getallen kunnen 1 afwijken, want het zijn maar metingen aan grafieken…)
14 maanden – 3 jaar: 4 nieuwe gevallen
4 jaar – 8 jaar: 12 nieuwe gevallen (van wie 1 in ziekenhuis)
9 jaar – 12 jaar: 15 nieuwe gevallen
13 jaar – 15 jaar: 11 nieuwe gevallen
16 jaar – 18 jaar: 2 nieuwe gevallen (beide in ziekenhuis)
19 jaar tot 40 jaar: 7 nieuwe gevallen (van wie 5 in ziekenhuis)
40 jaar en ouder: 3 nieuwe gevallen (van wie 1 in ziekenhuis)

De ‘ouderen’ (16+) maken 22% uit van het totaal, terwijl dat tot en met vorige week 13,5% was.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 11 september.
5 september 2013: 1294 gevallen van mazelen (68 meer, dat is 6% meer, dan een week geleden). Dat is ongeveer evenveel nieuwe gevallen als vorige week. Tijdens de epidemie van 1999/2000 was er aan het eind van de zomervakantie een soortgelijke dip, zie het rapport van eervorige week.

Merk op (vergelijk kaartjes van vorige en deze week) dat er ook 10 ‘importgevallen’ zijn bijgekomen. Men kan vermoeden dat dat terugkerende vakantiegangers zijn.

– Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames, het totaal aantal blijft 82 (2 liggen er nog in het ziekenhuis)
– Het totaal aantal complicaties is 177 (1 meer dan vorige week), van wie 90 met longontsteking.
– Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen van mazelen is onveranderd 96 percent.
– Het aantal geïnfecteerde gezondheidswerkers blijft 10 (van wie 9 ongevaccineerd, en 1 tweemaal gevaccineerd).
– Er worden geen nieuwe dubbelgevaccineerde zieken gemeld.
– De verhouding tussen de risicogroepen ‘antroposofisch’ en ‘kritisch’ is ongeveer 1:12.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 4 september.
29 augustus 2013: 1226 gevallen van mazelen (64 meer, dat is 5% meer, dan een week geleden). Dat is nog maar half zoveel nieuwe gevallen als vorige week. Dat komt door de vakantie: tussen besmetting en het verschijnen van de vlekjes verloopt vaak wel twee weken. De gegevens laten dus de besmettingen tot aan circa 14 augustus zien en bovendien is er een vertraging in de meldingen. Tijdens de epidemie van 1999/2000 was er aan het eind van de zomervakantie een soortgelijke dip, zie het rapport van vorige week. Uit Zeeland (waar de scholen op 12 augustus alweer begonnen zijn) komt een bericht dat daar alleen al het totaal aantal gevallen is opgelopen tot 106. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is 7 (1 meer dan vorige week), daarmee komt het totaal aantal op 82. Er ligt er nog 1 in het ziekenhuis. Het totaal aantal complicaties is 176, van wie 90 met longontsteking. Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen van mazelen is onveranderd 96 percent. Het aantal geïnfecteerde gezondheidswerkers blijft 10 (van wie 9 ongevaccineerd, en 1 tweemaal gevaccineerd). Er zijn nu in totaal 4 dubbelgevaccineerden ziek geworden, alleen is het van twee van hen niet helemaal zeker. Een van hen is in het ziekenhuis opgenomen.

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 19 augustus 2013 heeft een Klinische Les gestaan getiteld: ‘Er heerst weer mazelen’, door Wim Opstelten, W.L.M. (Helma) Ruijs, Adilia Warris, Rob van Binnendijk, Tom F.W. Wolfs en Susan J.M. Hahné, dat u gedeeltelijk kunt lezen en in zijn geheel kunt downloaden op de site van het RIVM. Het beschrijft onder meer het geval van een jongetje van negen jaar dat na 5 dagen mazelen suf werd, en na opname in het ziekenhuis steeds verder wegzakte in coma. Op het ogenblik van het schrijven van het artikel (2 augustus) was hij vier weken na opname nog steeds “comateus met uitgebreide afwijkingen op de MRI van het cerebrum” en was het voornemen om hem over te brengen naar een revalidatiekliniek. Zijn ouders hadden hem niet laten inenten om religieuze redenen.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 28 augustus.

22 augustus 2013: 1162 gevallen van mazelen (127 meer, dat is 11% meer, dan een week geleden). Dat is een iets grotere toename dan vorige week, dat komt door de vakantie. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is 6, daarmee komt het totaal aantal op 75. Er ligt er nog 1 in het ziekenhuis. Het totaal aantal complicaties is 166, van wie 82 met longontsteking. Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen van mazelen is onveranderd 96 percent. Ook is er opnieuw een ongevaccineerde gezondheidswerker geïnfecteerd met mazelen, waarmee het totaal komt op 10 (van wie 9 ongevaccineerd, en 1 tweemaal gevaccineerd). Er zijn nog steeds in totaal 3 dubbelgevaccineerden ziek geworden. Het is nog steeds zo dat er maar een ziekenhuisopname is geweest van een gevaccineerde. Dat was een kind in de leeftijdsgroep 9-12, die net de dag tevoren de BMR-1 vaccinatie had gekregen. Vaccinatie kan bescherming geven, zelfs nadat het virus is ingeademd, maar dan moet je er wel vlug bij zijn.

Merk overigens op dat in deze gegevens niet zijn meegeteld 11 ‘importgevallen’, met andere woorden personen die ergens in het buitenland een besmetting hebben opgelopen. In 2012 waren er in het hele jaar maar 10 meldingen (zie Infectieziektenbulletin van januari van dit jaar), dat is dus met de importgevallen erbij.

Zie ook het surveillancebericht van het RIVM gedateerd 21 augustus.

15 augustus 2013: 1035 gevallen van mazelen (114 meer, dat is 12% meer, dan een week geleden). Dat is opnieuw een kleinere toename dan vorige week, dat komt door de vakantie. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is 11, daarmee komt het totaal aantal op 69, van wie er nog 12 in het ziekenhuis liggen. (Ongeveer de helft ligt langer dan drie dagen in het ziekenhuis.) Het totaal aantal complicaties is 147, van wie 77 longontsteking. Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen van mazelen is onveranderd 96 percent. Ook is er opnieuw een ongevaccineerde gezondheidswerker geïnfecteerd met mazelen, waarmee het totaal komt op 9 (van wie 8 ongevaccineerd, en 1 tweemaal gevaccineerd). Er heeft opnieuw iemand mazelen gekregen die dubbel gevaccineerd was, waarmee het totaal aantal dubbelgevaccineerden op 3 komt. Het RIVM geeft ook een overzicht van de aantallen mazelenpatiënten naar ‘levensbeschouwing’. Samengevat: 2 antroposofen, 24 kritisch ten opzichte van vaccineren, ongeveer 10% geen bekende risicogroep of onbekend of geen gegevens, en de rest, 88% bevindelijk. Kinderen onder 14 maanden: 29, van wie 20 met bevindelijke ouders. Deze kinderen hebben wellicht een niet onaanzienlijk risico om later SSPE te krijgen. Zie ook het bericht van RIVM van 14 augustus 2013.
Tijdens de epidemie van 1999/2000 was het vakantie-effect zo sterk dat men begin september dacht dat de epidemie voorbij was, zie onderstaande grafiek.

8 augustus 2013: 921 gevallen van mazelen (141 meer, dat is 18% meer, dan een week geleden). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is 21, daarmee komt het totaal aantal op 58, van wie er nog 18 in het ziekenhuis liggen. Het totaal aantal complicaties is 125, van wie 65 longontsteking. Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen van mazelen is onveranderd 96 percent. Ook zijn er opnieuw twee ongevaccineerde gezondheidswerker geïnfecteerd met mazelen, waarmee het totaal komt op 8 (van wie 7 ongevaccineerd, en 1 tweemaal gevaccineerd). Onder de in totaal 921 gevallen van mazelen zijn er 2 die tweemaal gevaccineerd waren. Voor commentaar zie het bericht van 1 augustus 2013. Op het kaartje staan in Friesland geen mazelengevallen, maar die zijn daar wel gemeld: het betreft echter personen die elders in het land wonen en daar op vakantie waren. Zie ook het bericht van RIVM van 7 augustus 2013.
1 augustus 2013: 780 gevallen van mazelen (167 meer, dat is 27% meer, dan een week geleden). Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is 11, daarmee komt het totaal aantal op 37. Het totaal aantal gevallen van mazelen met complicaties is 94, waarvan ongeveer de helft (46) longontsteking. Nog 6 patiënten liggen in het ziekenhuis. Het percentage niet-gevaccineerden onder de gemelde gevallen van mazelen is onveranderd 96%. Ook zijn er 6 gezondheidswerkers geïnfecteerd met mazelen, waarschijnlijk tijdens hun werk. Vijf van hen waren ongevaccineerd (!). Eén was tweemaal gevaccineerd. Iets dergelijks is tamelijk zeldzaam. Bij de mazelenepidemie van 1999/2001 waren 158 (is 5% van de 3392 gemelde) gevallen gevaccineerd, maar er was maar 1 (één) dubbelgevaccineerde bij. Dat het deze keer een gezondheidswerker betreft is niet verbazingwekkend. Wie ondanks een dubbele vaccinatie niet geheel immuun is, is vaak wel een beetje immuun en kan een zogeheten asymptomatische infectie doormaken. Er zijn heel veel virussen nodig (heel veel uitgehoeste druppeltjes) om iemand die ‘een beetje immuun’ is zichtbaar ziek te maken. Iemand die mazelenpatiënten moet verplegen komt intensief in contact met het mazelenvirus. Zie ook bericht RIVM 31 juli 2013
25 juli 2013: 613 gevallen van mazelen (147 meer, dat is 29% meer, dan een week geleden). Aantal nieuwe ziekenhuisopnames is 6. Het totaal aantal ziekenhuisopnames staat op 26, van wie 14 met longontsteking. Gevaccineerde zieken 4% ( dus ca. 25). Een huisarts (!) en een verpleegkundige die niet waren gevaccineerd, hebben ook mazelen opgelopen. Diverse kranten melden dat er ook een persoon is die tweemaal gevaccineerd is (wsch. met 14 maanden en 9 jaar) en toch ziek is geworden.
18 juli 2013: 466 zieken (145 meer, dat is 45% meer, dan een week geleden) Aantal nieuwe ziekenhuisopnames wegens complicaties van mazelen is 5. Gevaccineerde zieken: 5% (dus ca. 23).
11 juli 2013: 321 gevallen van mazelen (91 meer, dat is 40% meer, dan een week geleden), totaal aantal opnamen in ziekenhuis 15. Van de mensen met mazelen is 97 procent niet gevaccineerd (dus ca. 9 wel). Ruim de helft (64 procent) van de mazelen-patiënten is tussen de 4 en 12 jaar oud. Eén patiënt die in het ziekenhuis is opgenomen, is ouder dan 41 jaar. Zie Reformatorisch Dagblad
4 juli 2013: 230 gevallen (67 meer, dat is 38% meer, dan een week geleden), totaal 7 opgenomen in ziekenhuis, 6 van 18 jaar of jonger en 1 persoon van 41.
28 juni 2013: 167 gevallen van mazelen (60 meer, dat 56% meer, dan een week geleden); bij 10 zijn er complicaties, en er liggen 5 in het ziekenhuis (2 hersenvliesontsteking, 2 longontsteking). Zie bijvoorbeeld Vijf kinderen doodziek door mazelen in Trouw. Bij een mazelenepidemie blijkt telkens dat een aantal gevaccineerden ook ziek worden. Volgens het RIVM slaat de vaccinatie tegen mazelen bij ca. 5% niet aan, en is zelfs na de tweede vaccinatie nog steeds 1% niet beschermd.
20 juni 2013: 107 gevallen van mazelen (40 meer, dat is 60% meer, dan een week geleden).
14 juni 2013: 67 gevallen van mazelen gemeld.
12 juni 2013: In de Bijbelgordel wordt een mazelenepidemie van voorlopig nog kleine omvang (30 gemelde zieken, en mogelijk nog meer niet gemelde). Het RIVM meldt: “Vooral op reformatorische scholen in het Land van Heusden en Altena, de Bommelerwaard en de Alblasserwaard zijn mensen ziek, terwijl zich ook enkele patiënten hebben gemeld in Zeeland, het Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug.”
Het hoofd van het Gomaruscollege in Gorinchem, Chris Flikweert, bagatelliseerde de ernst van de ziekte: ‘een mild verlopende kinderziekte, met kans op complicaties’, aldus wordt hij geciteerd in Trouw.

De volgende kaartjes kunnen groter gemaakt worden door erop te klikken. Rood zijn telkens de nieuwe gevallen van de afgelopen week. Hoe dieper blauw, des lager de vaccinatiegraad (gebaseerd op aantallen BMR-vaccinaties van de jaargang 2010) in de desbetreffende gemeente. Helemaal onderaan een kaart van reformatorische scholen en een kaart van Vrije Scholen (waar veel kinderen op zitten met antroposofische ouders).

97 gedachten over “Mazelen 2013: chronologie van een epidemie”

 1. Enkele interessante recente artikelen:

  http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Communicable-disease-threats-report-25-jul-2013.pdf

  Daar staat ongeveer dat volgens onderzoek naar Duitse mazelengevallen de afschuwelijke en dodelijke ziekte SSPE bij kinderen onder de vijf die mazelen krijgen een kans van ruwweg 1 op 2500 heeft om op te treden. Dat is volgens de ECDC in dezelfde orde van grootte als de kans op meteen doodgaan. Bij eerdere onderzoeken leek de kans veel kleiner, maar daar werd geen onderscheid naar leeftijd gemaakt.

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/3486705/2013/08/04/Wat-is-er-mis-met-de-mazelen.dhtml

 2. Trouw meldde afgelopen zaterdag

  …Maar de grootste groep niet-inenters bestaat volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit antroposofen

  en citaat website onder de kop Niet christenen, maar antroposofen zijn grootste vaccinatieweigeraars:

  Niet de gereformeerde christenen, maar antroposofen blijken de belangrijkste weigeraars van vaccinaties tegen ziektes als de mazelen. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zaterdag in Trouw.

  Het werd diezelfde dag nog geciteerd op de website van NRC Handelsbladm en ook Medisch Contact nam het bericht over.Maar het is dubbel onzin. In de eerste plaats is het uiterst onaannemelijk gezien de aantallen vrije scholen, de aantallen antroposofisch werkende huisartsen (een half procent van alle huisartsen), het ledenaantal van de Anthroposofische Vereniging (AViN) in Nederland, de aantallen antroposofische consultatiebureaus en ook het aantal antroposofen dat actief is in Kritisch Prikken, namelijk 1 (één). In de tweede plaats heeft het RIVM categorisch ontkend (bericht NRC Handelsblad van 5 augustus) iets dergelijks gezegd te hebben.

  Op de ochtend van diezelfde 5 augustus stelde Trouw nog steeds

  Hoewel de heersende epidemie anders doet vermoeden, zijn reformatorische christenen niet de grootste groep vaccinatieweigeraars. Dat zijn de antroposofen.

  Als er één niet-bevindelijke groep is die verdacht kan worden van vaccinatieweigeren, dan zijn het de homeopathiegelovigen.

  De canard zal nog wel een tijdje blijven rondzingen, sorry voor de beeldspraak. In elk geval maakt de NOS er zonder bronopgave van dat de epidemie zich nu ook onder antroposofen verbreidt en Elsevier praat de eigen berichtgeving over de Trouw-canard heden na met de frase “Veel van hen zijn antroposoof”.

  Naar het schijnt is 1,3% een iets nauwkeuriger schatting van het aantal bevindelijke niet-vaccineerders. Daarvan wordt dan (via de aftrekking 5 – 1,3 = 3,7) van gemaakt dat er 3,7% niet-vaccinerende antroposofen zijn. En dat terwijl het aantal volwassen leden van de AViN ongeveer 0,03% uitmaakt van de volwassen Nederlandse bevolking.

 3. De Bijbelgordel, je weet wel, waar de antroposofen wonen. Kunnen we dit uitroepen tot de komkommer van het jaar?

 4. Madeleen Winkler, antroposofisch arts te Gouda en ook werkzaam als consultatiebureau-arts én voorzitter van de NVAA schrijft:

  Dat goede voeding de weerstand verhoogt, is inmiddels algemeen bekend. Daarmee wordt volgens de antroposofisch artsen echter een uiterst besmettelijke en ernstige ziekte als mazelen niet voorkomen. De drie eigenlijke gezichtspunten vanuit de antroposofische geneeskunde zijn (1) dat er geen principieel bezwaar is tegen eigentijdse methoden zoals vaccineren. (2) Dat mazelen doormaken levenslange immuniteit oplevert en (3) dat de ontwikkeling van het immuunsysteem door bijvoorbeeld een koortsende ziekte zoals mazelen leidt tot minder allergie en andere chronische ziektes.

  Inmiddels is er ook een scala aan onderzoeken bekend dat laat zien dat het onderdrukken van koorts, bijvoorbeeld met paracetamol, leidt tot minder antistofvorming tegen het virus. Dit zou een reden kunnen zijn voor de toename aan complicaties bij mazelen sinds de invoering van het mazelenvaccin in 1975. Antroposofische artsen voerden altijd al een beleid waarbij koorts niet onderdrukt maar begeleid werd.

  Antroposofisch artsen stimuleren ouders goed geïnformeerd een keuze te maken passend bij het individuele kind en raden oudere kinderen aan alsnog te vaccineren, omdat de kans op complicaties in volwassenheid toeneemt.

  (Nummering van mij.) Dat men niet elk beetje koorts met koortswerende medicijnen te lijf moet gaan, zeggen niet alleen antroposofische artsen, maar alle artsen. Niettemin is het verstandig om bij hoge koorts dat wel te doen, en wel om in overleg met de huisarts de correcte dosis vast te stellen.

  Of er meer complicaties sinds 1976 zijn, is niet na te gaan omdat lang niet alle vaccinatieweigeraars de huisarts waarschuwen als ze ziek worden en misschien slechts één op de tien dat doet.

  Over de antroposofische nuances en het nut van eens flink ziek zijn valt ook wel wat te zeggen, maar ik laat het er maar bij. Ik houd het erop dat gemuteerde veeziekten zoals pokken en mazelen (oorspronkelijk runderpest) het beste maar met vereende krachten kunnen worden uitgeroeid.

 5. Het uitroeien van de pokken is al gebeurd. De mazelen kunnen ook weg. Daarvoor is nodig dat iedereen meewerkt. Dat is niet ondenkbaar want op het Amerikaanse continent komt mazelen in essentie alleen nog als import voor, hoewel een zo’n importgeval soms toch wel een paar anderen aansteekt. In Nederland hebben we te maken met heel veel import omdat in de rest van Europa minder enthousiast wordt gevaccineerd.

  De individuele beslissing van antroposofen om niet te vaccineren omdat het toch zo heilzaam is voor de geestelijke ontwikkeling om eens een keer met flinke koorts te bed te liggen, of dat het heel misschien allergie voorkomt, is onnavolgbaar. De vergelijking die zich aan me opdringt is dat men een lekkend dak niet repareert omdat onder de douche staan zo hygiënisch is, en het ook goed is voor de geestelijke ontwikkeling om eens door de regen te lopen zonder hoed of paraplu.

  Het is gewoon als met dijken: iedereen moet meehelpen om allen te beschermen. Zolang mazelen nog de nummer een kinderkiller is in de hele wereld is iedereen die niet meehelpt daar toch een beetje verantwoordelijk voor. Zo voel ik dat. Dat bedoelde ik.

 6. Mazelen zijn volgens de antroposofische karmaleer een ‘organische zelfcorrectie’ van het organisme bij iemand die in een vorig leven te egoïstisch was (of te veel nadacht).

  Wie zijn kinderen vaccineert en hen mazelen ‘ontzegt’, moet daar volgens de antroposofisch arts iets tegenover zetten door middel van opvoeding. En uiteraard wordt dan de antroposofische school naar voor geschoven.

  Net zoals de pokken is het volgens mij koehandel. 🙂

  Voor wie geïnteresseerd is in de achtergrond van de antroposofische uitgangspunten m.b.t. mazelen.

  http://www.scribd.com/doc/159138612/Antroposofische-gezichtspunten-over-mazelen

 7. De verantwoordelijkheid waar je op doelt is er al zolang er vaccinatie mogelijk is. Toch is er om de zoveel tijd weer een epidemie. Wanneer er niet een idee is hoe de laatste gaten in de defensie te dichten, zal er weinig veranderen, hooguit de graphics van de statistiek bij de volgende epidemie. Daarom blijf ik het interessant vinden hoe organisaties als Skepsis, RIVM of desnoods SIRE krachten zouden kunnen bundelen.

  Waarom zit Skepsis niet aan tafel bij Pauw & Witteman of K&B als het er toe doet? Het is mooi om de graphics te verzorgen, maar ik vrees dat het niet genoeg is.

 8. Mevrouw Winkler vergeet voor het gemak maar even dat wanneer een ziekte is uitgeroeid, zoals bij pokken is gebeurd, er helemaal geen immuniteit meer tegen hoeft te worden opgebouwd. Als je de ziekte kunt uitroeien, waarom zou je dan nog gebruikmaken van het bespottelijke en onbewezen principe dat het doormaken van die ziekte zo heilzaam is? Oudere kinderen wél vaccineren… Wat is dat voor merkwaardige kronkel? Kinderen kunnen maar beter eens flink ziek worden, maar bij oudere kinderen is dat funest?

 9. Zouden de gelovigen zich nu echt laten overtuigen door Skepsis etc. aan tafel bij P&W? Kijk maar eens naar wat het RIVM bereikte bij de voorlichting over vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Ik denk dus dat het antwoord “nee” is.
  Ik vrees dat er pas iets goed op gang komt nadat… etc., en dat het gemakkelijkst valt te omschrijven met: de put wordt gedempt als het kalf verdronken is.

 10. ‘Skepsis’ aan tafel op de teevee? Haha. Het RIVM heeft niet zo’n goed idee wat men aanmoet met het legioen leugenaars over vaccinatie. Misschien vinden ze het beneden hun stand om daar aandacht aan te schenken. Het is ook een onsmakelijke vuilnisbelt, al die verdraaiingen. Wat het RIVM wel goed doet is dat ze nu wekelijks een bulletin uitgeven dat dan ook door elk nieuwsmedium wordt opgepikt. Zo blijft de discussie gaande. Dat was volgens mij wel anders in 1999.

  Een typische leugen is bijvoorbeeld het verhaal dat vaccinatie helemáál niet helpt epidemieën te voorkomen. Geciteerd worden dan epidemieën in een 100% gevaccineerde bevolking. Wat men er niet bij vertelt is dat het ging om Amerikaanse middelbare scholen met duizenden leerlingen waarvan er enkele tientallen ziek werden, en wel voor 1989. De reden is dat men voor die tijd maar 1x vaccineerde, en de reden om tweemaal te vaccineren is dat men juist door die epidemietjes erachter kwam dat er bij de eerste vaccinatie altijd 5% niet immuun wordt of in de loop van enkele jaren de immuniteit weer kwijtraakt. Als er bijgevolg op een school met 1000 leerlingen 50 onbeschermden rondlopen, kan een besmette persoon tijdens de pauzes of een gezamenlijke bijeenkomst in de aula heus wel meer dan 1 schoolgenoot aansteken. Met een tweede vaccinatie kun je een flinke portie van die 5% alsnog beschermen, wat wel blijkt uit het feit dat er tot nu toe nog maar 2 dubbelgevaccineerden besmet zijn, en bij de vorige epidemie maar 1.

  Ik vermoed dat er zo nog wel tientallen leugens en fabeltjes zijn. Dat al die mazelengevallen van nu eigenlijk helemaal geen mazelen zijn – moet je daar nou serieus op in gaan?

  Wat betreft de bevindelijken in de Bijbelgordel: die mensen weten heus wel dat vaccinatie werkt, net zo als ze weten dat als je verzekerd bent, je zelfs bij hele dure ziektes geen angst voor faillissement hoeft te hebben. Er zijn trouwens bevindelijken die een vaccin als Godsgeschenk beschouwen. Die zou je wat vaker aan het woord moeten laten.

 11. Het kalf is natuurlijk al wat keren verdronken met de kinderen die blijvende schade opliepen of erger. En de put is nog steeds niet gedempt.

  Of Skepsis samen met anderen een deuk in een pakje boter kan maken, weet ik niet, maar dan vraag ik me wel af wat er met vereende krachten bedoeld wordt. Dat anderen het. Maar moeten oplossen?

 12. JWN: “‘Skepsis’ aan tafel op de teevee? Haha. Het RIVM heeft niet zo’n goed idee wat men aanmoet met het legioen leugenaars over vaccinatie. Misschien vinden ze het beneden hun stand om daar aandacht aan te schenken.”

  Curieuze omschakeling van Skepsis naar wat RIVM niet goed doet. Kan Skepsis het beter? Laat dan maar zien.

  JWN: “Er zijn trouwens bevindelijken die een vaccin als Godsgeschenk beschouwen. Die zou je wat vaker aan het woord moeten laten.”

  Ha ha, ik weet zeker dat het voor kritische denkers bij Skepsis een vermakelijke voorstelling zal zijn. Hoe gekker, hoe beter. En dan vastleggen voor het nageslacht natuurlijk. Maar ik zie niet hoe dat gaat helpen de groep die werkelijk zo denkt op andere gedachten te brengen.

 13. Ik denk dat de groep die zich vastklampt aan de Heidelberger Catechismus (waarover ze elke zondag een preek horen) zich helemaal niets gelegen laat liggen aan wat zo’n Heleen Dupuis of Marc Rutte of iemand van het RIVM te berde brengt. Die zijn hooguit ontvankelijk voor wat geloofsgenoten zeggen. Dat kunnen ze trouwens nalezen op de site van het RIVM.

  Hele andere koek is het homeopatenvolk dat zich door Kritisch Prikken, de VaccinatieRaad, de Verontruste Moeders, WantToKnow, Niburu en analoge buitenlandse sites (en nog een handjevol Nederlandse complotsites) laat adviseren. Er zijn wel 10 stukken in de trant van ‘de leugens van Kritisch Prikken’ mogelijk. Het RIVM heeft nu een lijstje van 29 fabels
  http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Feiten_en_fabels_over_mazelen_en_vaccinatie

  gepubliceerd, maar dat is nogal beknopt en ingetogen, met voetnoten naar wetenschappelijke literatuur – die de modale websitelezer niet zo maar even kan inzien. Wat moet iemand die van de buuv hoort: ‘vaccinaties veroorzaken wiegendood, want in Japan hebben ze de vaccinaties verboden en meteen ging het aantal wiegendoden omlaag’ nu met die lijst van fabels? Daar is niet te vinden wie dit bedacht heeft en op welke serie vergissingen dit berust. Eigenlijk is vergissingen een eufemisme want deze fabel is al hoog en breed weerlegd en wordt telkens maar weer herhaald. Hij is ook te vinden op de website van een beruchte gewezen huisarts.

 14. Niets tegen RIVM, maar Coutinho geeft niet voor niets toe dat voorlichting faalde. Het filmpje ‘eliminating measles’ is niet uitgezonden in Nederland. Ondertussen waren er wel tv- beelden van een open blijvende school waar mazelen heerst. In andere Europese landen is dat ondenkbaar en zelfs verboden.

 15. Het filmpje staat op de Facebookpagina van het Rijksvaccinatieprogramma, zoek het bericht ‘Rijksvaccinatieprogramma (RVP) heeft een link gedeeld’ op 23 april 2012 – dat is binnen een maand na de publicatiedatum van dat filmpje, op een ogenblik dat er nog niets aan de hand was in Nederland.

  https://nl-nl.facebook.com/rvp.vaccinaties

 16. De grote vraag is natuurlijk of nog betere voorlichting er voor zorgt dat mensen de sprookjes die de anti-vaccinanten verspreiden niet meer geloven. Als de mensen alles wat van het RIVM, of aanverwante instanties komt, wantrouwen en ze liever luisteren naar het geroeptoeter van anti-vaccinatie organisaties, valt alle voorlichting in onvruchtbare aarde.

 17. Heel veel mensen die informatie zoeken letten niet zo precies op. Die worden beïnvloed door wat ze het meeste horen. Dus als die ‘op internet’ informatie gaan zoeken en toevallig op een antivaxsite komen, dan heeft dat hetzelfde effect als wat de buuv zegt (die er natuurlijk ook niks van weet).

  Wat daar tegen te doen is, is dat je zorgt dat je op makkelijk vindbare plaatsen aantrekkelijke en begrijpelijke informatie zet.
  – Wie nu googelt op mazelen+vaccinatie ziet bovenaan de ‘feiten en fabels’ staan – zo hoort het ook, maar helaas nog Kritisch prikken en Wanttoknow op p.1.
  – Wie googelt op mazelen+2013 ziet nog altijd olympiczion op p.1 staan
  – wie googelt op kritisch+prikken ziet de club zelf bovenaan staan, maar pal daaronder de tegensprekers; dat kan natuurlijk beter, googel maar eens op bonati of iriscopie of darmspoeling.

  De informatie die ouders krijgen als ze worden uitgenodigd, kan vast beter. De antivaxers pleiten ervoor dat de bijsluiter van het vaccin wordt toegestuurd samen met de uitnodiging. Ze hopen dat de jonge ouders door al die geleerde taal en die lange ingrediëntenlijst en alle genoemde bijwerkingen net zo bang worden als de antivaxers zelf. Wie op internet gaat zoeken met bmr+vaccinatie komt op een ‘academisch’ georganiseerde site terecht. Daar bedoel ik mee dat er een hiërarchische opbouw is.
  Stap 1. http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/De_inenting/De_prikken

  stap 2. http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/De_ziekten

  stap 3. http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/De_ziekten/Mazelen

  stap 4A. http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Mazelen

  of (bij brochures, rechtercolofon)
  stap 4B. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Brochures/Infectieziekten/Rijksvaccinatieprogramma/Informatie_over_BMR_en_MenC_prikken

  en daar kun je dan de thuisgestuurde folder downloaden.
  http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:52652&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

  Maar als je downloadt krijg je eerst de ‘voorkant’ van de (kennelijk in drieën gevouwen) uitgevouwen folder te zien, dus de eerste zin waar je oog op valt is links bovenaan “Maar meestal is dat niet nodig.”

  Een html-versie die je makkelijk op je telefoon kunt lezen, ho maar.

  Die folder is wel aantrekkelijk, maar vertelt uitvoerig over hoe de prik wordt toegediend, en over de bijwerkingen, maar helemaal niets over wat er in de BMR-prik zit (en wat er niet in zit), terwijl juist de angst voor al die stoffen met moeilijke enge namen door de antivaxers wordt verspreid. En het stukje over de ziekten die je voorkomt is relatief erg beknopt. Er staat niet in hoe vaak die ziekten zouden voorkomen als niemand zou vaccineren. Niets over kudde-immuniteit. En helemaal aan het eind alleen ‘Aan al deze ziekten kunnen kinderen overlijden’.

  In beginsel zijn die 95 percent ouders die wel vaccineren potentiële reclamemakers voor vaccinatie. Zorg dan dat ze weten wat ze tegen de hysterische buuv kunnen zeggen. Nu staat er “Kinderen krijgen de prikken op een leeftijd waarop ze gevoelig
  zijn voor allerlei ziekten. Als ze vlak na een inenting ziek worden, lijkt het alsof dat door de prik komt. Maar dat is bijna nooit zo. De bijwerkingen van de prikken zijn goed onderzocht. De prikken veroorzaken geen blijvende problemen.”

  “gevoelig voor allerlei ziekten” … je zou ergens kunnen uitleggen “hun immuunsysteem is volop bezig met allerlei ziekten te leren kennen, de vaccinatie past prima in die activiteit”. Veel antivaxers maken namelijk nogal misbaar over het ‘enorme’ aantal vaccinaties waardoor het immuunsysteem van die arme kindertjes volledig overbelast wordt. Dat het immuunsysteem in tien jaar tijd duizenden (?) micro-organismen moet leren kennen, waarvan enkele tientallen (?) toch wel tot snotneuzen, hoesten, diarree of koorts aanleiding geven is hun onbekend.

  Waarom staat er niet in de folder: ‘Als u zich zorgen maakt over iets dat misschien een bijwerking is, aarzel dan niet om dat te melden bij … “?

  Ik realiseer me dat een zinnetje zoals “Sinds het begin van het Rijksvaccinatieprogramma zijn er 40 (?) miljoen vaccinaties gegeven in Nederland en er is nog nooit iemand aan overleden” misschien niet past, en op de RIVM-site is daar wel een academisch stuk over te vinden
  http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/Bijwerkingen/Veiligheidsbewaking

  dat geeft trouwens alleen cijfers over 2010, maar het is allemaal lastig te vinden en opgeschreven voor geleerde mensen.

  Waar het om gaat is dat je meer reclame moet maken (iets wat Big Farma wel wat al te enthousiast doet) en dat je wat je te zeggen hebt niet moet verstoppen op een ambtelijk-academische site.

 18. Beste Jan Willem Nienhuys,
  Ik zal je toch moeten teleurstellen wat Google betreft. Die levert sinds geruime tijd gepersonaliseerde zoekresultaten. Dus helemaal op jou afgestemd, en geen objectieve zoekgegevens die voor iedereen gelijk zijn. Daar is al langere tijd veel ophef over. Overigens gebeurt dit elders ook (Facebook bijvoorbeeld), voor zover men daar de mogelijkheden voor heeft.

 19. Als ik met verschillende ip-nummers zoek op Mazelen 2013, dan staat het bovenstaande Skepsis blog altijd op de tweede plaats in de lijst met zoekresultaten, en OlympicZion staat nooit bovenaan. Ik snap niet waarom dat bij Jan Willem anders is. Hij zal vast geen complotdenker zijn die gelooft dat je het logo van de olympische spelen in Londen moet lezen als ZION en plaats van 2012.

 20. Als ik mazelen + vaccinatie intik staat bovenaan een advertentie van het RIVM en daaronder het Feiten en Fabel artikel van de RIVM.

  Als ik mazelen + symptomen of alleen mazelen intik verschijnt die advertentie niet. Het lijkt alsof het RIVM op die zoekwoorden(-combinaties) niet biedt. En aangezien er geen concurrerende advertenties verschijnen kan je dat de kop niet kosten.

  Ik zou ook adverteren met “Feit of Fabel over vaccinatie” of “Feiten en Leugens over vaccinatie” in plaats van het softe “Laat u op juiste wijze informeren over de Mazelen-prik voor uw kind.‎” Dat is van een goed bedoelende ambtenaar in plaats van van een ervaren copywriter.

  Ik hoop dat de RIVM leert van deze epidemie en de volgende keer volop Adwords en Adsense inschakelt bij het begin van de uitbraak.

 21. Ik krijg bij mazelen 2013 Olympic Zion nog net op de eerste pagina, maar het Skepsis blog staat in ieder geval bovenaan. Want to know is in dit geval niet op pagina 1 te vinden, maar bij andere zoektermen duiken want to know en kritisch prikken wel op.

 22. @ Nanninga
  Ik schreef:
  “Wie googelt op mazelen+2013 ziet nog altijd olympiczion op p.1 staan”

  pagina 1, niet nummer 1! Ik zie OZ ergens onderaan staan, op nr. 9. Het zou beter zijn als ze ergens op pagina 10 staan…

  @ Gastkemper
  Het was me al eerder opgevallen dat het vorige blog zo hoog staat bij kritisch+prikken en ik heb toen een aantal kennissen gebeld om te vragen of dat ook bij hun zo was. (Ja.) Het maakt misschien wel wat uit, maar niet zo veel.

  @ Frankeren
  Suggereer dit aan het RIVM, met als motivering dat zoveel mensen op internet naar informatie zoeken dat gericht en goed adverteren misschien een goede investering is – al zul je misschien niet zo makkelijk de opbrengst kunnen meten. Ik zie trouwens dat de RIVM het ook niet de moeite waard vind om de gehele site in het Engels, Turks en Arabisch (en dergelijke) te laten vertalen.

 23. 50 links op één pagina is ook een persoonlijke voorkeur 🙂
  Als iedereen het op 10 houdt kun je blijven spreken over Page 1 en elkaar begrijpen

  Als de RIVM de site in o.a. het Engels vertaalt, is het onwaarschijnlijk dat ze hoog in de ranking zullen verschijnen als iemand in het Engels zoekt op “measles + vaccine”. Dan winnen de Engelse sites, probeer maar. Tenzij je daarboven gaat adverteren op Engelse aanvragen vanaf Nederlands grondgebied.

 24. @ Frankeren
  Off-topic: Als het net zo snel gaat, is er geen goede reden om je te beperken tot 10 links, vooral niet op een pc. Ik denk dat de meeste mensen gewoon niet weten dat je het aantal links kunt instellen en dat Google een voorkeur heeft voor het minimale aantal.

 25. @ Rob Nanninga

  inderdaad, de meesten zullen het niet weten.

  Maar zelfs met 10 results per page maak je al bijna geen kans meer als je niet bij de eerst 6 zit.

  Alles waarvoor je naar beneden moet gaan scrollen, analoog aan kranten “below the fold” genoemd, is al bijna kansloos.
  Mensen die trots roepen dat de ranking van hun website van 43 naar 23 is gegaan (=pagina 3) snappen het nog niet helemaal…

  En als ze op je website komen heb je pakweg 6 seconden om de bezoeker te overtuigen dat hij op de juiste website is terechtgekomen.

  Dit even ter lering ende vermaek.

 26. Als de RIVM de site in o.a. het Engels vertaalt,

  Vertaling in het Engels, Turks en Arabisch zou niet moeten zijn om veel te scoren, maar om iedereen in Nederland die zogezegd van hun diensten gebruik maakt goed voor te lichten.

 27. Sorry, moest even een link naar Skepsis.nl plaatsen op ThePostOnline.nl waar iemand antroposofen kritiekloos stond te promoten.
  http://www.thepostonline.nl/column/antroposofen-zijn-geen-idioten/comment-page-1/#comment-230323

  @ Jan Willem Nienhuys

  Wat ik bedoel te zeggen is dat als mensen in hun eigen taal gaan zoeken automatisch buitenlandse sites van Google krijgen voorgeschoteld omdat die volgens Google nu eenmaal veel relevanter zijn op die buitenlandse zoekterm.

  Daar kan de RIVM als voornamelijk Nederlandstalige site nooit aan tippen. Maar ze kunnen wel adverteren op zoekopdrachten in een vreemde taal, gedaan vanuit Nederlands grondgebied, en zo de hier aanwezige anderstaligen op het Nederlandse beleid wijzen. Vooropgesteld dat je pagina’s in de bewuste taal hebt natuurlijk.

 28. http://nos.nl/artikel/539161-vakantie-voorbij-toename-mazelen.html

  Het RIVM verwacht dat het aantal mazelengevallen de komende tijd verder toeneemt. Nu in het zuiden van het land de basisscholen weer zijn begonnen, verwacht het RIVM vooral daar op korte termijn een toename. De ziekte wordt makkelijk overgedragen van kind op kind.

  Volgens directeur Roel Coutinho van het Centrum Infectiebestrijding van het RIVM heeft de mazelenepidemie zich tijdens de vakantie sneller verspreid dan gedacht. “Het is behoorlijk doorgegaan”, zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

 29. Ik ben vergeten waar ik las dat men indertijd (1999) in de zomervakantie zo’n afname zag van het aantal gevallen dat men dacht de epidemie al aan het stoppen was. De bevindelijk gereformeerden in het zuiden van het land zitten voornamelijk in Zeeland.
  PS. Ik weet het alweer:
  Het gaat om een krantenbericht van 2 november 1999
  http://www.digibron.nl/search/detail/012dddff3857a13976a2c9ea/voorlopige-balans-van-mazelenepidemie
  Dat verwijst naar Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2159,
  verschenen op 28-10-1999. Let op het detail dat de auteur kennelijk niet beschikt over informatie van het RIVM en ook niet weet dat de epidemie in verhevigde mate opnieuw begonnen is. Op de pdf van het artikel ziet men dat er in week 36 (zondag 5 september – zaterdag 11 september 1999) nog maar 6 meldingen zijn. Het hoogtepunt was de week van 18-24 juli 1999 (week 29) met 52 meldingen. Het Reformatorisch Dagblad had wel in de gaten dat het NTvG-verhaal niet helemaal klopte, want het schreef:
  ” De mazelenepidemie in de gereformeerde gezindte is nog niet voorbij. Onder andere op de Veluwe zijn op dit moment nog steeds heel wat kinderen ziek. Voor het Nederlands tijdschrift voor Geneeskunde (NtvG) lijkt de jongste epidemie echter verleden tijd, zo blijkt uit een bijdrage in het jongste nummer.”

  http://www.ntvg.nl/publicatie/kleine-mazelenepidemie-rhenen/pdf

  Kleine mazelenepidemie in Rhenen
  J.B. Meijer van Putten

  Eurosurveillance Weekly (30 september 1999; Internet: www. eurosurv.org) kijkt terug op de kleine mazelenepidemie die zich eind juni heeft voorgedaan in en rond Rhenen. In het totaal blijken er op 17 september 304 gevallen geregistreerd te zijn, bijna allemaal kinderen die om godsdienstige redenen niet waren ingeënt. In 32 gevallen kon de besmetting met mazelen serologisch bevestigd worden. Verder zijn er nog 3 patiënten gemeld vanuit Canada, waar een jonge Nederlander uit Rhenen op bezoek was gegaan bij zijn zuster (figuur 2).

  De eerste Rhenense gevallen van mazelen werden op 26 juni 1999 gemeld bij de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding. Toen deze dienst enkele dagen daarna de situatie inventariseerde, bleken maar liefst 80 van de 160 leerlingen van een reformatorische basisschool in Rhenen thuis ziek in bed te liggen. Rhenen maakt deel uit van de streng godsdienstige zone in Nederland, in Eurosurveillance Weekly ‘the Dutch bible belt’ genoemd, waar de vaccinatiegraad soms minder is dan 60. De meeste Rhenense mazelenpatiëntjes waren om godsdienstige redenen niet gevaccineerd, maar bij één kind was dat niet gebeurd vanuit een antroposofische achtergrond (‘het is beter voor de ontwikkeling van het kind als het mazelen krijgt’) en verder waren er ook nog 10 ouderparen die andere redenen opgaven (‘vergeten’ of ‘mazelen is geen ernstige ziekte’).

  Opvallend is dat er ook 3 kinderen, allen 7-jarigen, besmet raakten die wél waren ingeënt. Verder bevonden zich in het gebied nog enkele mazelenpatiënten die geboren waren vóór 1976, toen in Nederland het Rijksvaccinatieprogramma tegen mazelen, bof en rode hond werd ingevoerd.

  Twee weken na de eerste ziektemeldingen heeft de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Zuid-Oost Utrecht huisartsen en ouders van patiënten gevraagd naar eventuele complicaties. Het bleek dat er toen 8 kinderen in het ziekenhuis waren opgenomen: 3 met longontsteking, 1 met encefalitis en 4 bij wie de diagnose nog niet duidelijk was. De huisartsen zelf hadden nog eens 15 kinderen met pneumonie gesignaleerd, 8 met andere respiratoire complicaties, 10 met otitis media en 4 met oogklachten. Mazelen is dus niet zo goedaardig als sommige ouders denken.

 30. Opvallend is dat er ook 3 kinderen, allen 7-jarigen, besmet raakten die wél waren ingeënt. Verder bevonden zich in het gebied nog enkele mazelenpatiënten die geboren waren vóór 1976, toen in Nederland het Rijksvaccinatieprogramma tegen mazelen, bof en rode hond werd ingevoerd.

  Klopt niet. In 1976 werd alleen mazelen ingevoerd.

 31. @Rob Nanninga
  @Jan Willem Nienhuys

  Het “Mazelen epidemie”-document van Désirée Röver (http://www.desireerover.nl/wp-content/uploads/130723-130723-2013_mazelen_in_nl.pdf) bevat nogal wat stellingen. Het is duidelijk dat deze medical research journalist een hele andere mening heeft dan Skepsis. (Wie is zij eigenlijk? Wat is haar achtergrond? )

  Gelukkig heeft Skepsis wel al veel duidelijk gemaakt wat zin en onzin is aangaande vaccinatie. Het is daarom wel op zijn plaats om op http://www.skepsis.nl alle 12 de punten van Röver stuk voor stuk te ontkrachten.

 32. Net zoals het RIVM het eigenlijk beneden zijn stand vindt om in te gaan op de onzin van Kritisch Prikken vind ik het eigenlijk te veel eer om in te gaan op de onzin van Désirée Röver. Ik schreef er al eerder over hier:
  http://www.kwakzalverij.nl/1143/Angst_in_achterkamertjes_voor_vaccinatie_tegen_Mexicaanse_griep

  Röver vind je op complotsites als Wanttoknow, Argusoog, OlympicZion (dat ook een link naar deze pdf heeft staan, al werkt die niet behoorlijk) en anderen. Röver hangt de theorie aan dat vaccins onderdeel zijn van een groot internationaal joods complot om de wereldbevolking uit te dunnen:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/20489828/__ONTMASKERD___.html

  Ik weet dat er mensen rondlopen die deze aardbol een stuk rustiger willen maken…” Die groep bestaat, allemaal volgens Röver, uit afstammelingen van een in 740 jaar na Christus tot het jodendom bekeerd volk dat oorspronkelijk in Zuid-Rusland en Georgië woonde. “Ik heb het nu over de Khazars. Hun nazaten heten Rockefeller, Rothschild, Brezinski en Kissinger. Zij bidden tot een andere god. Lucifer, Satan. Of hoe je hem ook wilt noemen! Zíj zitten hierachter.” Uit NAVO-publicaties die ze in haar bezit zegt te hebben, blijkt volgens Röver dat “men al heel lang bezig is vaccins tot wapens van massavernietiging te smeden”. “Mede met Amerikaans overheidsgeld is ooit het aidsvirus ‘gemaakt’,” zegt ze stellig. “Specifiek gericht tegen de zwarte bevolking.”

  Ze haalt bijvoorbeeld de voormalige arts Rebecca Carley aan, maar die is niet goed snik. Zie ook hier:

  http://www.quackwatch.com/11Ind/carley1.html

  Nou vooruit eentje dan. Désirée Röver neemt van de bejaarde (78) Viera Scheibner het fabeltje over dat vaccins wiegendood veroorzaken. Dat zouden ze in Japan hebben ontdekt. Toen ze in 1975 de kinkhoestvaccinatie pas in het tweede levensjaar deden (omdat er in 5 jaar tijd 11 gevallen van overlijden na kinkhoestvaccinatie waren geweest) gingen opeens de aantallen ‘wiegendood na vaccinatie’ naar nul! Wel, dat is niet zo moeilijk te begrijpen omdat wiegendood per definitie slaat op een overlijdensgeval in het eerste levensjaar. Wiegendood na vaccinatie is natuurlijk heel wat anders dan wiegendood door vaccinatie, maar een dergelijke subtiliteit is niet besteed aan de antivaxers. In Japan ontdekte men echter ook dat na deze verschuiving van het kinkhoestvaccinatietijdstip het aantal gevallen wiegendood of overlijden door kinkhoest wel omhoog ging. In 2005 zijn ze maar weer teruggegaan naar het oude schema. Dit is gemakkelijk op internet te vinden, bijvoorbeeld hier:
  http://cryptocheilus.wordpress.com/2009/11/18/grieptopic-kindervaccinaties-en-wiegendood-de-waarheid-over-de-japan-mythe/#more-2997

  Op http://www.nih.go.jp/niid/images/vaccine/schedule/2012/ImmEN121101.pdf
  zie je het Japanse inentingsschema staat. Kinkhoest is de P van Pertussis in DPT.

  Dat Viera Scheibner onzin praatte in haar boek uit 1993 was toen al duidelijk, maar deze onzin wordt alsmaar herhaald. Op WantToKnow staat het zelfs tweemaal opgesomd bij de ‘weetjes’ over vaccinatie.

 33. Hartelijk dank RIVM!

  JWN @ Frankeren
  Suggereer dit aan het RIVM…

  Beste [frankeren],

  We zijn bezig met het aanpassen van onze AdWordscampagne, daar wordt aan gewerkt dus. Goed dat jullie meedenken, bedankt!
  En uiteraard leren wij, goedbedoelende ambtenaren, heel veel van deze epidemie. 😉

  Vriendelijke groet,
  []
  RIVM Stafeenheid Communicatie

 34. Verkeerde datum bovenaan: staat 8 aug. i.p.v. 14 aug.

  [Bedankt. Is verbeterd. red.]

 35. Notabene: door de cijfers van vorige week en deze week in het surveillanceoverzicht te vergelijken verkrijgt men dat de nieuwe opnames als volgt zijn verdeeld:
  7 longontsteking, 1 overig, 3 onbekend. De NOS maakt ervan:

  Onder de 114 nieuwe gevallen zijn negen zorgverleners die de infectie waarschijnlijk tijdens het werk hebben opgelopen. Onder de elf gemelde ziekenhuisopnames hebben zich geen andere complicaties voorgedaan dan longontstekingen.

  Zie: http://nos.nl/data/nosop3/reader/540483_tab1.html

  Dat zijn dus twee fouten in twee zinnen, want er is ook maar 1 nieuwe zorgverlenener ziek geworden.

  Een week geleden schreef de NOS

  De afgelopen maanden zijn 58 mensen opgenomen geweest. Daarvan liggen er elf nu nog in het ziekenhuis.

  Dat was ook al fout. Het waren er toen 18.

 36. Jan Willem:

  Ook is er opnieuw een ongevaccineerde gezondheidswerker geïnfecteerd met mazelen, waarmee het totaal komt op 8 (van wie 7 ongevaccineerd, en 1 tweemaal gevaccineerd).

  http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Tabellen_grafieken/Infectieziekten/Mazelensurveillanceoverzicht

  Er zijn 9 gezondheidsmedewerkers met mazelen die de infectie waarschijnlijk tijdens hun werkzaamheden hebben opgelopen. Hiervan zijn 8 ongevaccineerd en 1 persoon die met 2 doses gevaccineerd is.

  Wie zit er fout?

  Ik heb het verbeterd. Ik had me vorige week verteld. De oude surveillancerapporten staan ook in dit bericht (vanaf degene gedateerd 31 juli 2013 en gepubliceerd 1 augustus 2013).

 37. Beste Jan Willem Nienhuys,
  Complimenten voor deze site! Ik ga hem vanaf nu volgen. Tja, wat betreft de rol van antroposofen bij mazelen, ook ik blijk dus op http://www.elsevier.nl in de eend van Trouw getrapt.
  Volgende week heb ik in de papieren Elsevier een stuk over de mazelenepidemie (sterk leunend op de historicus William McNeill – als je hem niet kent, mag je nooit meer kritiek op mij uitoefenen ;)>) en geef daarin ietwat verbloemd toe dat ook ik er in mijn commentaar op de website van Elsevier een beetje naast zat.
  Keep up the good work.
  Simon

 38. Ik heb het boek Plagues and Peoples van William H. McNeill (pocketuitgave van 1977) in de kast staan. Dat is volgens mij het enige boek dat hij over het onderwerp ‘epidemieën’ heeft geschreven. Dus …

 39. Jan Willem schreef op 8 augustus:
  “De canard zal nog wel een tijdje blijven rondzingen…”

  Klopt, want in een opiniestuk dat eergisteren verscheen (Volkskrant) schreef de wetenschapsjournaliste Eva Teuling:

  “laatst bleek dat binnen een andere groep, de antroposofen, het aantal niet-gevaccineerde kinderen hoger lag dan binnen de streng-gereformeerden”

 40. Zou Teulings met aantallen eigenlijk percentages bedoelen? Daar kan ik me ook niets over herinneren, behalve de opmerking dat het bij de antroposofen om 80 percent zou gaan.

 41. Ik vind het van de zotte dat afgevraagd moet worden wat een wetenschapsjournalist precies bedoeld als al gebleken is dat die nauwelijks fatsoenlijk huiswerk gemaakt heeft.Ook Teulings had al lang beter kunnen weten.
  Dat Simon Rozendaal hier een knievalletje komt doen, omdat hij onder zijn eigen slecht doorploegde artikel kritiek kreeg van Jan Willem, praat een en ander nog niet goed.
  Het niveau van de gemiddelde ‘gewone’ journalist is tegenwoordig al vaak om te huilen, dus wat blijft er dan over als de enkele wetenschapsjournalisten die er nog zijn óók ver beneden de maat denken te mogen(gaan)werken?
  Rozendaal had ook meteen onder het betreffende artikel onverbloemd kunnen rectificeren:
  http://www.elsevier.nl/Wetenschap/blogs/2013/8/Waarom-zijn-antroposofen-tegen-vaccinatie-en-voor-homeopathie-1331871W/?pagenr=2#comments

  Waarom zijn antroposofen tegen vaccins en voor homeopathie?

  Ik verslikte me al in de koptekst alleen. Speciaal voor Rozendaal dan nog maar een keer:
  http://www.skepsis.nl/antroposofisch.html

  ‘Het juiste niveau van domheid’
  De antroposofische geneesmiddelleer
  door Bram de Boer

  Antroposofische middelen lijken op homeopathische, maar de bijbehorende leer is een samenraapsel van alchemie, humorenleer en astrologie waarbij de homeopathie nog rationeel afsteekt.

  Lees ook deze bijdrage met daarin onder meer:

  (…) Het belang van het doormaken van kinder­ziekten wordt vanuit de antroposofische ge­neeskunde als volgt verduidelijkt. In het kort gezegd komt het er op neer dat een mens als geestelijk wezen zijn ouders heeft uitgezocht om een lichaam voor hem te vormen. Dat ge­boren lichaam heeft echter aanvankelijk meer de kwaliteiten en eigenschappen van de ouders dan van het kind dat er in woont. Het lichaam moet worden omgebouwd om eigen te kunnen worden. Daarvoor moet grote kracht worden gemobiliseerd. Koorts bij voorbeeld. Alle kinderziekten hebben een eigen terrein waar ze ‘verbouwingswerk­zaamheden’ mogelijk maken: de huid, de luchtwegen, de slijmvliezen en het zenuw­weefsel. Na roodvonk, dat met langdurige hoge koorts gepaard gaat, vervelt een kind zelfs en komt als nieuw weer te voorschijn. (…)

Reacties zijn gesloten.