Kritisch Prikken liegt over mazelen

De mazelenepidemie die ik in 2011 al aankondigde breidt zich uit (afbeelding: mazelenvirus komt uit een cel vrij; het verloop van de epidemie kun u vinden in het volgende blog). De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) greep de gelegenheid aan om hun leugens over mazelen en vaccinaties te verspreiden.

Eerst maar wat feiten over mazelen. Mazelen is geen onschuldige infectie, zoals ook de Groningse kinderarts Jan Peter Rake heden in Trouw betoogt.

De meeste kinderen krijgen hoge koorts en moeten dus goed verzorgd worden, speciaal als de koorts hoog (40 graden rectaal) oploopt. Het mazelenvirus beschadigt het slijmvlies van de luchtwegen. Hierdoor krijgen allerlei bacteriën een kans met als gevolg middenoorontsteking, bronchitis en longontsteking. Andere complicaties van mazelen ontstaan echter doordat het virus zelf schade aanricht. De hersenvliesontsteking die kan optreden bij mazelen is een gevolg van virusactiviteit.

Voor zover we weten sterft in ons land ongeveer een op de 1000 kinderen [Noot: het gaat hier om gevallen die aan de dokter zijn gemeld] met een mazeleninfectie aan de gevolgen. Men kan zichzelf wijsmaken dat die misschien al erg ziek waren, maar het doel van iedereen vaccineren is natuurlijk mede dat daarmee juist allerlei personen beschermd worden die bijvoorbeeld door een ernstige ziekte niet immuun zijn of niet gevaccineerd kunnen worden.

Wel gevaccineerd maar niet immuun?

Hoe zit het met dat niet-immuun zijn? In de jaren 1980 is dat goed uitgezocht. Het bleek dat na de eerste mazelenvaccinatie na enige tijd ongeveer 10 procent van de gevaccineerden geen of onvoldoende antistoffen in het bloed heeft. Waarom is niet zo goed bekend. Na de tweede vaccinatie hadden degenen die eerst helemaal geen reactie vertoonden doorgaans wel een goede reactie. De groep die op de eerste vaccinatie wel had gereageerd, maar toch onvoldoende antistoffen had aangemaakt, bleek na een tweede vaccinatie nog steeds geen goede antistoftiter op te leveren: bij velen was zes jaar later de hoeveelheid antistoffen tot onder het werkzame minimum gezakt.

Hoe dan ook, als je twee keer vaccineert (in Nederland met 14 maanden en 9 jaar) is na de tweede prik 95 procent beschermd. Wie tot de onbeschermde 5 procent behoort, kunnen we niet weten zonder van alle gevaccineerden met bloedonderzoek de hoeveelheid antilichamen tegen mazelen te bepalen. Overigens zijn ‘onbeschermde’ gevaccineerden vaak wel een beetje beschermd, namelijk doordat bij hen de ziekte milder verloopt.

Een en ander is bijvoorbeeld na te lezen in een publicatie uit 1992:
Lauri E. Markowitz, Paul Albrecht, Walter A. Orenstein, Susan M. Lett, Trish J. Pugliese, Dorothy Farrell (July 1992), Persistence of Measles Antibody after Revaccination. The Journal of Infectious Diseases, 166(1), p. 205-208.

Vanaf welke hoeveelheid antistof ben je eigenlijk tegen een mazeleninfectie beschermd ? Dat kon door een toevallige mazelenepidemie in 1985 in enkele studentenflats (de Warren Towers, zie foto) in Boston bepaald worden. Toevallig had het Rode Kruis daar net een actie gevoerd voor bloeddonoren, dus men had van heel veel personen met en zonder mazelen een portie bloed. De gevonden grens kwam goed van pas in het artikel van Markowitz e.a. U kunt het nalezen in
Robert T. Chen, Lauri E. Markowitz, Paul Albrecht, John A. Stewart, Lynne M. Mofenson, Stephen R. Preblud, Walter A. Orenstein (November 1990), Measles Antibody: Reevaluation of Protective Titers. The Journal of Infectious Diseases vol. 162 (5) p. 1036-1042.

In elke bevolking zijn er kinderen die om de een of andere goede medische reden niet kunnen worden gevaccineerd. Dat zou niet zoveel hoeven geven. De ziekte kan zich pas in de bevolking uitbreiden wanneer elke zieke één of meer anderen aansteekt. Als je nou maar zorgt dat de gemiddelde zieke met statistisch gesproken veel minder dan één onbeschermde persoon in aanraking komt (dus vaak met nul en zelden met twee), dan kan de ziekte zich niet uitbreiden. Overigens begint mazelen als een soort verkoudheid en dan is men meteen besmettelijk. De typische uitslag verschijnt een paar dagen later, dus besmetting voorkomen door de zieke te isoleren als men de uitslag ziet, dat werkt niet.

Eerste prik met 14 maanden

De eerste mazelenprik (de M van BMR) is pas op de leeftijd van 14 maanden. Daar is een goede reden voor. Pasgeborenen krijgen antistoffen mee van hun moeder, als die immuun is. Die bescherming vermindert in de loop van het eerste levensjaar en is na ongeveer een jaar weg. Hoe meer antistoffen de moeder had, hoe meer baby bij de geboorte meekrijgt en hoe langer die baby ze ook nog heeft. Als je een baby die nog antistoffen heeft, gaat inenten, dan wordt het (levende maar verzwakte) mazelenvirus zo vlug onschadelijk gemaakt door mamma’s antistoffen, dat een eigen immuunrespons niet goed op gang komt. In de begintijd van de mazelenvaccinatie hadden alle moeders nog zelf mazelen gehad, en waren de baby’s tot 12 maanden zo goed beschermd dat er nogal wat gevallen van mazelen optraden bij Amerikanen in de jaren 1980 die jonger dan met 12 maanden gevaccineerd waren. Maar nu is de meerderheid van de moeders gevaccineerd, dus zijn veel baby’tjes tussen 6 en 14 maanden onbeschermd, en misschien nog wel jonger – niet alle moeders hebben evenveel antistoffen. Ook dit is allemaal uitgezocht in tientallen artikelen, bijvoorbeeld in
Yvonne A. Maldonado, Elizabeth C. Lawrence, Ross DeHovitz, Harry Hartzell, Paul Albrecht (September 1995), Early loss of passive measles antibody in infants of mothers with vaccine-induced immunity. Pediatrics, vol. 96(3), p.447-450 (Foto van dokter Maldonado rechts).

Noot 26 juli 2013. Voor nog een artikel in die trant zie hieronder.

De keuze van vaccinatie bij 14 maanden maakt dat een flink aantal baby’tjes een adequate hoeveelheid antistoffen aanmaakt en voortaan beschermd is tegen mazelen. Een vaccinatiegraad in de bevolking van meer dan 95% maakt dat het mazelenvirus vrijwel kansloos wordt. Op het ogenblik wordt in gebieden met een hoog mazelenrisico al ingeënt vanaf zes maanden. Dat is begrijpelijk omdat je daardoor het risico voor die groep toch flink verkleint.

Het spreekt vanzelf dat iemand die twee weken lang erg ziek is, in het gevecht tegen de ziekte enorme hoeveelheden antistoffen aanmaakt, veel meer dan iemand die gevaccineerd wordt en eigenlijk niks van die prik merkt. Evengoed is iemand die gevaccineerd is, en die voldoende antistoffen aanmaakt, levenslang beschermd. Het schijnt dat men dan soms toch wel mazelen kan krijgen, maar daar merkt men niets van (de infectie verloopt asymptomatisch), en men is hoogstwaarschijnlijk ook niet besmettelijk tijdens zo’n onopgemerkte infectie. Uiteraard krijgt men dan wel weer veel meer antistoffen.

Harteloze leugens

In Nederland zijn er mensen die om een godsdienstige reden de mogelijkheid tot vaccinatie niet als een godsgeschenk zien, maar als hovaardij. Juist omdat ze weten dat de vaccinatie werkt, weigeren ze hem. Indirect stellen zij een groot aantal anderen die er niks aan kunnen doen dat zij onbeschermd zijn bloot aan mazeleninfectie. Eveneens levensbeschouwelijk gemotiveerd zijn de antroposofen. Die hebben allerlei wonderlijke opvattingen over gezondheid en ziekte en ontwikkeling van het individu en van de mensheid die ze allemaal ontlenen aan hun voorman, de filosoof Rudolf Steiner, die eigenlijk van wetenschap niet veel kaas gegeten had, maar er wel volop over oreerde.

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) is ook tegen vaccinatie. De NVKP is een homeopatenclub die gewoon zwart op wit liegt. De voorzitter is de lekenhomeopaat Martin de Munck en de antroposofische arts Noor Prent-Tromp zit (weer) in het bestuur. Laatst wist de secretaris/penningmeester van Kritisch Prikken, de lekenhomeopate Anne-Marie van Raaij-Schouten (63) uit Driebergen het standpunt van Kritisch Prikken in de Utrechtse AD te krijgen onder de kop ‘Mazelen: geef liever levertraan dan een prik’. Het krantenartikel is ook te vinden op de website van Kritisch Prikken.

Het standpunt van Kritisch Prikken over mazelen kan men ook in pdf-vorm op de site van Kritisch Prikken aantreffen. Dit document (en het krantenstukje) wemelen van de leugens en de kromme redeneringen. Het feit dat een mazelenvaccinatie minder antilichamen produceert dan een volledige infectie (dus met zowel een kleine kans op een asymptomatische herinfectie als een wat kortere bescherming door mamma’s antilichamen) wordt nadrukkelijk gepresenteerd als ‘We worden juist kwetsbaar door vaccineren’. De mazelen (met een sterftekans van 1 op 1000 en een vergelijkbare kans op levenslange invaliditeit door hersenbeschadiging en een aanzienlijke kans op ziekenhuisopname) wordt afgeschilderd als een onschuldige ziekte. En die drie doden dan bij de epidemie van 1999? Kritisch Prikken schrijft ‘gezondheidsproblemen zoals leukemie of problemen met het afweersysteem … ook het geval bij de 3 sterfgevallen tijdens de epidemie van 1999 in Nederland.’ Zoals het er staat is het bijzonder harteloos. Alsof leukemiepatiëntjes best wel dood mogen. Daar gaat niks aan verloren, denken die homeopaten en die antroposofische arts van Kritisch Prikken kennelijk. Maar het is alweer een leugen. Kinderarts Jan Peter Rake (foto) schrijft vandaag in Trouw dat het om een 2-jarige met een al bestaande hartaandoening ging, een gezonde 2-jarige en een gezonde 17-jarige. Het precieze verloop van die epidemie staat beschreven in
S. van den Hof, J.H.T.C. van den Kerkhof, P.B.G. ten Ham, R.S. van Binnendijk,M.A.E. Conyn-van Spaendonck, J.E. van Steenbergen (29 december 2001), Mazelenepidemie in Nederland, 1999-2000. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, vol. 145 (52), p.2529-2533.

Het laatste overlijdensgeval betrof de 17-jarige Joost J. Minderhoud uit Aagtekerke, leerling van het Calvijn College in Goes (hij was niet ingeënt). Hij overleed op 9 december 1999, en de overlijdensadvertentie repte van een kortstondige ziekte. Dit geval trok met name in de Provinciale Zeeuwse Courant veel aandacht. Dat Joost voorafgaande aan de mazelenbesmetting al ernstig ziek zou zijn geweest, is nergens genoemd, hoewel er veel publiciteit rond het geval was, ook niet in de brieven die toen in de PZC verschenen.

Noot 26 juli 2013. In het genoemde NTvG-artikel staat: ‘Er overleden 3 patiënten aan de gevolgen van een complicatie na mazeleninfectie; een 2-jarig kind met preëxistent hartlijden kreeg een fatale decompensatie, een voorheen gezond 2-jarig kind kreeg myocarditis, en een 17-jarige kreeg nierfalen en ‘adult respiratory distress syndrome’. Men kan op diverse sites opmerkingen lezen die er allemaal op neer komen dat men van horen zeggen heeft dat de beschreven complicaties er al van tevoren waren, of dat de betrokkenen chronisch of ernstig ziek waren enzovoorts.
Noot 20 augustus 2013. In een latere publicatie staan deze gevallen iets nauwkeuriger beschreven. De meest voor de hand liggende verklaring, aldus heeft een der auteurs van het NTvG-artikel me geschreven, komt erop neer dat het de diagnoses slechts gedeeltelijk beschrijft, terwijl het latere artikel, speciaal in het geval van Joost, berust op een nauwkeurige bestudering van het complete dossier. Het gaat om Susan van den Hof, Collette Smit, Jim E. van Steenbergen, Hester E. de Melker, Hospitalizations during a measles epidemic in the Netherlands, 1999 to 2000. The Pediatric Infectious Disease Journal, vol. 21(12), december 2002, p. 1146-1150 (de link is naar de abstract). Daarin staat onder meer dat het niet zo is dat er bij de opgenomen personen een verband met een onderliggende ziekte was of dat ze vaker gevaccineerd waren (waarmee diverse fabeltjes worden ontkracht). Er waren geen patiënten die iets blijvends overhielden na ontslag uit het ziekenhuis. Over de drie sterfgevallen berichten de auteurs:

The three had not been vaccinated because of religious reasons. Two children had been hospitalized before death, and these were indeed registered in the NMR. One 2-year-old girl with a history of prematurity and dysmaturity, but currently healthy, was admitted for measles encephalitis, measles pneumonia, myocarditis and pericarditis at the fourth day of illness and died the same day she was admitted to the hospital. One previously healthy 17-year-old boy was first admitted for measles pneumonia at the fourth day of illness. Ten days later he died of severe brain edema resulting from acute encephalitis and acute respiratory distress syndrome. The 2-year-old boy who was not admitted to a hospital had an underlying cardiac disorder; he developed pneumonia and subsequent cardiac failure at home.

(Met dank aan de redactie van de facebookpagina van het Rijksvaccinatieprogramma. NMR= National Medical Registration = Landelijke Medische Registratie.)

Een fraudeur als held

Kritisch Prikken hemelt het krijgen van mazelen op, want daar word je zo immuun van. Nog immuner dan van een vaccinatie. Dus enerzijds hecht men grote waarde aan immuniteit, anderzijds moet men er niets van hebben. Of: eigenlijk is Kritisch Prikken broodnodig, want doordat hun kinderen ‘vrijwillig’ mazelen oplopen, en de epidemieën aan de gang houden, krijgen al die gevaccineerden al die essentiële boosters van hun immuunsysteem. Je waant je ergens in de binnenlanden van Nigeria of Pakistan als je die onzin leest: epidemieën, goed voor u, met de complimenten van Kritisch Prikken. De vaccinatie heeft, aldus de pdf op de NVKP-site, trouwens ook het nadeel dat men er autisme en darmproblemen van kan krijgen. De voetnoten verwijzen naar het werk van Wakefield en kornuiten. Maar Wakefield was een financieel gemotiveerde fraudeur die inmiddels juist vanwege dit werk uit de artsenstand is gezet. Zijn werk is zeer grondig ontkracht, maar in het blaadje van Kritisch Prikken wordt hij afgeschilderd als held.

Unverfroren zwart op wit

De NVKP gelooft niet dat vaccinatie goed werkt, en men schrijft dat slechts 27,5 procent van alle gevaccineerden na acht jaar nog voldoende antilichamen heeft. Als bewijs citeert men in een voetnoot het artikel van Markowitz e.a. hierboven. Maar daar staat heel wat anders, namelijk dat in 1982 bijna 90 procent van een groep eenmaal gevaccineerde middelbare scholieren in Massachusetts voldoende antilichamen had. Hoe Kritisch Prikken aan die 27,5 procent komt weet ik niet. Ik heb het stuk wel drie keer gelezen om erachter te komen wat voor domme rekenfout Kritisch Prikken gemaakt had. Niets gevonden. Ik vermoed dat ze het zonder te controleren van een andere leugenaar hebben overgeschreven.

Men kan eenvoudig inzien dat het niet kloppen kan. Als na acht jaar nog maar een kwart beschermd zou zijn, zouden bij een mazelenepidemie die tien jaar na de vorige komt reusachtige aantallen gevaccineerden ziek worden. Dan zou immers driekwart van alle Nederlanders die na 1976 geboren zijn, ook vatbaar zijn, en dus mazelen kunnen krijgen bij een epidemie, die dan ook niet beperkt zou blijven tot de Bijbelgordel. Dat is heel wat meer dan de 158 (5 procent van het totaal) gevaccineerden bij de vorige epidemie. Ik kan dit niet anders duiden als een bewuste en opzettelijke zwart op wit leugen. Het werd ook in de krant afgedrukt.

De NVKP verkondigt nog wel meer onzin. Zo denkt Kritisch Prikken dat de complicaties ontstaan door het geven van koortsverlagende middelen. Men meent dat de daling van de sterfte komt door ‘de evolutie in ons eigen immuunsysteem’, wat onzin is want evolutie werkt doordat over een tijdperk van vele generaties ‘ongeschikten’ kinderloos sterven of ‘geschikten’ meer nakomelingen krijgen, of beide. Voorts beweert Kritisch Prikken dat er in de VS een epidemie met ‘een hoog sterftepercentage … meest jongvolwassenen’ was na de invoering van het ‘no vaccination no school’-beleid. In feite werd dat beleid pas serieus afgedwongen na een mazelenepidemie in Los Angeles in 1977 met duizenden zieken en twee doden. In de hele VS samen lag het aantal gevallen toen nog op 50.000 per jaar. Pas door dat strengere beleid daalde het aantal mazelen in de VS dramatisch. Zo waren er in 1998 nog maar 89 gevallen van mazelen in de VS, meest importgevallen (zie Paul A. Offit, Deadly Choices: How the Anti-Vaccine Movement Threatens Us All, 2010, p.153-154).

Als bewijs voor deze fantastische bewering citeert Kritisch Prikken de hierboven genoemde artikelen van Chen e.a. en Maldonado e.a., maar daarin wordt met geen woord gerept over een epidemie met vele doden. Nog een kwaadaardige leugen dus.

Het is gebleken dat kinderen die niet goed gevoed zijn, zoals in de derde wereldlanden voorkomt, veel zieker worden van mazelen dan goed gevoede kinderen. Ook vitamine-A-gebrek maakt de ziekte erger en het verhoogt de kans op blindheid. De afname van sterfte aan mazelen na de Tweede Wereldoorlog in Nederland is deels te verklaren doordat kinderen steeds beter te eten kregen. De homeopaten van Kritisch Prikken maken ervan dat je in plaats van vaccinatie maar veel biologisch voedsel moet eten en als klap op de vuurpijl extra levertraan moet nemen. Maar als gebrekkige voeding een ziekte erger maakt, wil dat helemaal niet zeggen dat iemand zonder gebrek in de voeding er baat bij heeft als die nog verder wordt volgestopt.

Bij de RIVM heeft men het opgegeven om nog iets te doen aan de mededelingen van de NVKP. Misschien hebben ze wel gelijk. Homeopaten die zo unverfroren zwart op wit liegen, zou je niet de indruk moeten geven dat hun mening de moeite waard is om erop in te gaan. Maar het is misschien wel nuttig om eens precies te vertellen hoe homeopathisch verdund hun waarheden zijn.

Met dank aan C.J. de Jong voor kritische suggesties.

197 gedachten over “Kritisch Prikken liegt over mazelen”

 1. Bedankt voor weer een sterk artikel, net als dat van 2011.

  Waarom toch kun je problemen krijgen als je beweert dat een auto 1 op 20 rijdt terwijl de praktijk 1 op 16 is, of iemand voor rotte vis uitmaakt, maar als je medische schadelijke levensbedreigende duidelijke onzin propageert, gebeurt er niets?

  Je zou toch eigenlijk minimaal de ouders van die zieke kinderen de rekening van de ziekte moeten presenteren? En met een flinke opslag omdat ze weigeren mee te betalen aan het onderhoud van de “dijken” tegen de kinderziekten?

  Moeten we wachten tot er iemand is wiens gevaccineerde kind ziek geworden is van een ongevaccineerd kind, die dan die ouders van het ongevaccineerd kind aanklaagt?

 2. Erik,

  Feiten worden bedacht door mensen, die veel geld willen verdienen aan vaccinatie.
  Iedereen praat in zijn eigen straatje.
  Ieder mens is vrij om te doen en laten wat hij/zij wil.
  Persoonlijk ben ik neutraal, maar ook dit stuk heeft zo zijn hiaten.

 3. @ Rotterdam
  Het vaccin kost maar heel weinig (naar ik begreep minder dan een euro). Daar zit geen woekerwinst op. Het geld wordt vooral verdiend door degenen die de prikjes uitdelen, artsen en verpleegkundigen. Gelooft u dat zij hebben bedacht dat zo’n vaccin kan voorkomen dat je mazelen krijgt om zichzelf meer werk te verschaffen?

 4. Rotterdam schrijft
  “dit stuk heeft zo zijn hiaten”

  Hij noemt de hiaten niet op. Typisch. Ik vind dat ik met vier aperte leugens wel genoeg werk heb gedaan. Ik som ze even op
  Leugen 1. Mazelen zijn onschuldig.
  Leugen 2. In 1999/2000 vielen de doden door problemen met de afweer.
  Leugen 3. Na acht jaar is nog maar 27,5% beschermd en dat staat in het artikel van Markowitz (zijn dat niet eigenlijk twee leugens?)
  Leugen 4. Er was in de VS in een volledig gevaccineerde bevolking een epidemie met veel doden en dat staat in de artikelen van Chen en Maldonado (weer twee leugens).

  Ik laat dan maar de onzin over evolutie en levertraan en biologisch eten zitten en zeur niet over de l.lkoek dat koortsverlagende middelen complicaties veroorzaken. Maar er staat wel meer onzin in die pdf, bijvoorbeeld dat de rode vlekjes van mazelen een ‘uitscheidingsfunctie’ hebben, getuige dit wonderlijke advies:

  Bij te vroeg wegtrekken van de uitslag kun je overwegen de huid te borstelen met rozemarijn(olie). Dit stimuleert de huid en activeert de uitscheidingsfunctie met dezelfde functie als de uitslag zelf.

  Wie zin heeft kan waarschijnlijk nog veel meer onzin vinden en meer in het bijzonder fake citaties van de wetenschappelijke literatuur.

  PS. Ik zie dat ik de leugen over autisme en mazelenvaccinatie nog vergeten was.

 5. Britse waarschuwing versvandepers : ‘Verhoging van bofgevallen NA inenting met BMR vaccin gelinkt aan afname immuunsysteem’ : http://www.guardian.co.uk/society/2013/jul/04/rise-mumps-waning-immunity-mmr-vaccine

  Achtergrondreden van het ‘vaccinatieplaatje’ waarbij ze dus alles uit de kast halen om aan de (hoge) eisen van de WHO te beantwoorden: In Europa is afgesproken dat de mazelen er in 2015 verdwenen moeten zijn. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie stelt dat dat niet gehaald wordt, ’tenzij een aantal lidstaten maatregelen neemt om de vaccinatiegraad te verhogen’. http://www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/mazelen-in-opkomst-in-europa-1.3893439

 6. Er overlijden wel degelijk 1 op 10.000 kinderen aan mazelen, vrijwel altijd met onderliggend lijden. In 1999 waren er 3300 GEREGISTREERDE mazelengevallen en 3 doden. Coutinho zeg in NOS laat dat het werkelijke aantal gevallen 10 maal zo hoog ligt.
  na 2 minuten 30, interview Roel Coutinho: http://nos.nl/uitzendingen/10592-nos-journaal-29-juni-2013-2343u.html
  Dat zijn dus 33.000 gevallen.
  Ook in 1971, toen 98% van de kinderen tot 12 jaar mazelen doormaakten, ging 1 op de 10.000 dood. Citaat gezondheidsraad:
  “Mazelen is een infectieziekte die gekenmerkt wordt door een zo hoge mate van infectiositeit (besmettelijkheid) dat van de kinderen in Nederland omstreeks 70% vóór de leeftijd van vijf jaar en ongeveer 98% vóór de leeftijd van 10 jaar de ziekte heeft doorgemaakt.. (ofwel bijna elk kind maakt het door) Over de mortaliteit schreef de gezondheidsraad: De mortaliteit ten gevolge van mazelen bedraagt ongeveer 1 á 2 per 1.000.000 inwoners.”

  Dat zijn dus 1 a 2 gevallen op de 10.000 mazelengevallen.

  Bovendien ket het vaccinatiebeleid ook keerzijden. Er is een correlatie tussen het aantal vaccins en het aantal dode zuigelingen. Hoe meer vaccins hoe hoger de zuigelingensterfte in ontwikkelde landen:
  Pubmed:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21337361
  Abstract
  http://het.sagepub.com/content/early/2011/05/04/0960327111407644

  Linear regression analysis of unweighted mean IMRs showed a high statistically significant correlation between increasing number of vaccine doses and increasing infant mortality rates, with r = 0.992 (p = 0.0009). Using the Tukey-Kramer test, statistically significant differences in mean IMRs were found between nations giving 12–14 vaccine doses and those giving 21–23, and 24–26 doses. A closer inspection of correlations between vaccine doses, biochemical or synergistic toxicity, and IMRs is essential.

  Bovendien beschermen infectieziekten tegen allergie en auto-immuunziekten. Sinds de kinderziekten zijn uitgeroeid is allergie ieder 15 jaar verdubbeld, is astma vervijfvoudigd (200 doden per jaar) en ziekten als MS zijn verdubbeld. In het opleidingsboek voor Immunologen wordt ook verteld waarom infecties op jonge leeftijd beschermen. Er worden T-regcellen aangemaakt die beschermen tegen allergie en auto-immuunziekten.

 7. Ellen heeft het Britse artikel niet begrepen. De inenting tegen bof werkt niet meer zo goed. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het virus gemuteerd is, of beter, dat er gemuteerde varianten de ronde doen. (“About half of all cases this quarter have received at least one dose of MMR vaccination in childhood suggesting some waning immunity may be contributing to transmission.”) Als het virus gemuteerd is (dat moet eerst worden uitgezocht), moet er weer een nieuw vaccin geproduceerd en getest worden.

  De interpretatie dat de toename van de vaccinatie een afname van de immuniteit voor bof veroorzaakt is fout.

  Harry komt weer met andere dingen, onder meer een artikel waarin complete landen worden vergeleken op twee punten: aantal vaccinaties en kindersterfte. Hoe het met de causaliteit zit is volstrekt onduidelijk. Het gaat hier echter om maar twee zaken: (1) mazelen en (2) het feit dat de NVPK systematisch liegt en de wetenschappelijke literatuur foutief voorstelt.

  Als je twee verschijnselen hebt die sterk toenemen of afnemen in de loop van de tijd, kan het lijken dat ze causaal verbonden zijn. Zo herinner ik me dat MS wel is gecorreleerd met het aantal telefoonaansluitingen. Zo maar wat dingen opsommen die meer zijn geworden terwijl bijvoorbeeld kinderziekten minder zijn geworden slaat nergens op. Het aantal vliegreizen en het elektriciteitsverbruik zijn óók meer geworden. Zulke argumenten slaan nergens op, en leiden af van het feit dat Kritisch Prikken systematisch liegt.

  PS. Harry komt weer met overlijdens ‘met onderliggend lijden’. In de eerste plaats was dat bij de laatste epidemie NIET zo, dat had ik toch duidelijk genoeg uitgelegd, en in de tweede plaats zou het hypothetische feit dat dat mensen (kinderen) die toch al ziek zijn een grotere kans hebben om dood te gaan slechts kunnen inhouden dat we ons meer moeten inspannen (vaccineren) om die te beschermen.
  Ook dat heb ik toch duidelijk uitgelegd.

  Als je de gegevens over de titers na vaccinatie bekijkt in dat artikel van Markowitz et al. (en waarschijnlijk in tal van andere publicaties), dan zie je dat er grote verschillen tussen mensen zijn. De een maakt heel veel antilichamen aan en de ander maar een beetje, en dan loopt de titer ook nog eens terug, bij de een meer dan bij de ander. Het ligt voor de hand dat bij echte infecties iets dergelijk gebeurt: sommigen worden heel erg ziek en sterven. De vaccinaties zijn er juist op gericht om te zorgen dat die groep helemaal niet ziek wordt.

  Als mazelen een ziekte was waar niemand van in het ziekenhuis kwam of dood ging of levenslang invalide werd, dan zou er niet voor worden gevaccineerd.

 8. @Jan Willem Nienhuys
  Ik heb 2 linkjes erbij gedaan m.b.t. de bijwerkingen van vaccins. Eentje gaat ook over de verhoogde kans op plotselinge dood:

  Citaat: “By means of a study including 300 uSUD, a 16-fold risk increase after the 4th dose could be detected with a power of at least 90 per cent. A general 2-fold risk increase after vaccination could be detected with a power of 80 per cent.”

  Dan over de hygiënehypothese. Rijkers en Kroese (immunologie)
  ‘Niet alleen genetische factoren zijn bepalend voor het ontwikkelen van allergie,maar ook omgevingsfactoren. Ter illustratie kan genoemd worden dat de incidentie van hooikoorts en andere vormen van allergie, zoals allergische astma en constitutioneel eczeem gedurende de laatste 40 jaar dramatisch is toegenomen.’ (…) Voorzichtige schattingen laten zien dat er in Westerse landen iedere 15 jaar een verdubbeling plaatsvindt van de incidentie van allergische ziekten. Op dit moment heeft ongeveer 50% van de bevolking in westerse landen
  een atopie.’

  Hier nog een citaat:
  Citaat Immunologie Rijkers/Kroese H7 pag. 145:
  ‘Tregs hebben een onderdrukkende functie op de (cellulaire) immuunrespons (..) Bij de muis werd gevonden dat bij afwezigheid van deze Treg cellen een systemische auto-immuunziekte ontstaat met tekenen van colitis, gastritis, auto-immuundiabetes en thyroïditis‘.

  Over nTreg ter voorkoming van auto-immuunziekten schrijven ze, zie H4 pag. 92:
  ‘Een alternatieve manier van negatieve selectie is dat auto reactieve T-lymfocyten niet uitrijpen tot gewone T-lymfocyten, maar gaan differentiëren in de richting van zogeheten regulatoire T-lymfocyten. Zoals in hoofdstuk 7 verder zal worden besproken hebben deze T-lymfocyten (Tregs) een remmende werking op immuunresponsen (humoraal en cellulair) tegen autoantigenen.’

  En dan nu de rol van de hygiënehypothese:
  Rijkers/Kroese H13 pag. 291:
  ‘In de huidige hygiënehypothese wordt voor de ontwikkeling van een gebalanceerd Th-systeem de nadruk gelegd op regulatoire T-lymfocyten (Tregs). Ook voor de ontwikkeling van functionele Tregs is vroegtijdig
  contact met microbiële stimuli noodzakelijk. Doordat in de Westerse landen pasgeborenen en jonge kinderen met steeds minder microorganismes in aanraking komen, is er een verhoogde kans dat allergie zich kan ontwikkelen’.

  Proefdiermodellen laten zien dat dieren met gevoeligheid voor allergie en auto-immuunziekten deze ziekten voor 100% krijgen in een steriele omgeving, en steeds minder, tot 0%, bij verhoging van infectiedruk. Tevens laten deze modellen zien dat infecties alleen zoden aan de dijk zetten indien doorgemaakt op JONGE leeftijd.
  NKT cellen bijvoorbeeld worden geproduceerd bij een virale ziekte als influenza-A en zetten de aanmaak van T-regcellen in een turbo versnelling:

  Ya-Jen Chang, Hye Young Kim, Lee A. Albacker, et al, Influenza infection in suckling mice expands an NKT cell subset that protects against airway hyperreactivity, The Journal of Clinical Investigation http://www.jci.org Volume 121 Number 1 January 2011 (Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, USA)

  Uit dit onderzoek blijkt dat kinderen die op natuurlijke wijze de mazelen hebben doorgemaakt de helft minder kans hebben op allergie. Met name hooikoorts wordt genoemd, een aandoening die de laatste decennia is geëxplodeerd.

  .Shaheen SO, P Aaby, AJ Hall, DJP Barker, CB Heyes, AW Shiell, A Goudiaby, Measles and atopy in Guinea-Bissau, The Lancet, 1996; 347: 1792-6

  Ook blijkt uit proefdieropstellingen dat virale infectieziekten bescherming bieden tegen auto-immuunziekten:
  Oldstone MBA, Prevention of type 1 diabetes in nonobese diabetic mice by virus infection, Science, 1988; 239: 500-2

  Uit hele boekasten vol epidemiologische studies blijkt er een correlatie tussen infectiedruk en kans op allergie en auto-immuun. Alleen zocht men de biologische verklaring in de verkeerde hoek. Totdat men achter de rol van de T-regcellen kwam.

  Mijns inziens heeft het vaccinatiebeleid vanaf de jaren 70 meer kwaad dan goed gedaan.

 9. Volgens de homeopaten en de antroposofen is de werking van hun “geneeskunde” gebaseerd op ervaring. Degelijk wetenschappelijk bewijs kunnen ze toch nooit leveren!
  Betreffende ervaring is het bewijs zeer simpel:
  Hoe komt het dan dat zulke epidemieën altijd losbreken bij niet-gevaccineerden (om welke reden dan ook) met spijtig genoeg dode kinderen tot gevolg?
  Ik vrees toch voor hen dat 1+1=2.

  Trouwens, ik ben gevaccineerd tegen vele kinderziektes en heb er toch nog een paar gehad. Maar ik ben er niet aan gestorven of invalide gebleven dank zij deze vaccinatie.

 10. De mededelingen van Harry zijn regelrecht afkomstig van Kritisch Prikken, meer in het bijzonder uit Hygiënehypothese opnieuw bezien geschreven door Harry’s naamgenoot (toeval?) Ing. Harry Zandvliet, lid van het ‘Scientific member knowledge team’ (en ict-consultant) van Kritisch Prikken en dus medeverantwoordelijk voor alle wetenschappelijke leugens die op die site staan, meer in het bijzonder voor het artikel ‘Wetenschap: Toename kankergevallen door uitroeien infectieziektes met koorts’.

  Ik heb een ander stuk van Kritisch Prikken namelijk hun ‘Dossier Mazelen’ besproken. Wie de ‘Hygiënehypothese’ of de ‘Toename kankergevallen’ nauwkeurig wil bestuderen en controleren of wat daar staat niet net zo verdraaid is, moet zich maar melden.

  Hier gaat het over het ‘Dossier Mazelen’. Daar staan leugens in die Kritisch Prikken krachtig aan het verbreiden is.

 11. Ik dacht bij Harry: die schrijft zoals een homeopaat.

  Ging ik eens kijken bij de NVKP, een anonieme site, geen schrijver of bestuursnaam te bekennen.
  Bij de “behandelaars” kom je vooral homeopathen tegen.

  Blijkt dus inderdaad dat de NVKP een spin-off van de NVKH is.
  http://www.kwakzalverij.nl/844/

 12. Begrijpelijk dat Skepsis vooral wil baseren op de juiste gegevens. Maar hoe zit het met de mazelencijfers van het RIVM, kunnen we daarop vertrouwen? Wat valt er te lezen op de site van het RIVM zelf..heel veel tekst over mazelen, maar kijken we naar de meldingen dan zijn die extreem laag..toch spreekt het RIVM over een epidemie en zeker 200 gevallen. Dat wil ik zeker aannemen, of moet ik denken dat dit indianenverhalen zijn? Zie website RIVM bij virologische uitslagen per week en de grafiek.
  http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/V/Virologische_weekstaten/Rapportages/Open_rapportages_virologische_weekstaten/Virologische_uitslagen_per_week_in_2006_heden_grafiek We kennen de belangen van de Rotterdamse viro-logen…

 13. Mazelen is een meldplichtige ziekte. Dus als een arts een mazelenpatiënt ziet, moet hij of zij die melden. Daar komt dat getal van 230 zieken tot nu toe vandaan. Als een kind ziek wordt en de ouders melden hetr niet aan de arts, dan komt dat niet in de statistieken.

  De meeste artsen kunnen zo wel zien dat iemand aan mazelen lijdt. Zelfs leken kunnen dat zien! Die hoeven dan geen bloed af te nemen en op te sturen om virologisch te laten onderzoeken. Op die weekstaten zie je alleen de aantallen bloedonderzoeken waarbij mazelvirus in het bloed is gevonden. Ik weet niet in welke gevallen daarnaar wordt gezocht. Misschien zijn er besmettingen waarbij het niet zo duidelijk is (bijna asymptomatische infecties).

 14. @ frankeren
  Ik heb de samenstelling van het huidige bestuur van Kritisch Prikken opgezocht via de KvK, en die staat in het stuk vermeld. Ze hebben al een tijd lang geen penningmeester. Volgens de Kamer van Koophandel is er geen penningmeester.

 15. Jan Willem, je zegt ‘Mazelen is een meldplichtige ziekte. Dus als een arts een mazelenpatiënt ziet, moet hij of zij die melden. Daar komt dat getal van 230 zieken tot nu toe vandaan.’

  Maar waarom kan ik er dan écht niet meer van maken : een totaal van 10 (TIEN) van begin januari tot nu volgens die weekstaten. Kan iemand me uitleggen of ik me vergis en waarom? Wordt er een epidemie (of liever ‘uitbraak’ vlgs het RIVM) uitgeroepen op basis van DEZE cijfers?

  En die op de RIVM pagina op te vragen tabel is ook bijzonder interessant (‘virologische uitslagen per week – tabel’) : het ‘record’ (paarse lijn) ligt maar liefst op 3 (DRIE) gevallen vorige week…

 16. Het RIVM spreekt over een mazelen-epidemie.. Definitie van een Epidemie:
  Gelijktijdige aanwezigheid van een ziekte gedurende een beperkte periode bij een groot aantal mensen in hetzelfde geografische gebied.
  Er mag gesproken worden van een epidemie wanneer 14 dagen achtereen 55 mensen op elke 100.000 griepklachten hebben. Zijn ze hiermee bezig met het voeden van Angst voor mazelen?

 17. @ellen en Vrouw1962 Willen jullie niet lezen wat Nienhuys opmerkt? Het is niet zo dat het aantal mazelengevallen alleen bepaald wordt door die virologische uitslagen. Dat staat ook, een beetje verkapt weliswaar, bij de informatie over die weekuitslagen. Mazelen is vrij eenvoudig vast te stellen en het heeft meestal weinig toegevoegde waarde voor de behandeling om dat te bevestigen met een bloedtest.
  Dezelfde bezwaren werden ook door anti-vaxers in het VK gebruikt om de uitbraak in Wales ter discussie te stellen. Strategie gekopieerd?

 18. @pepijn van erp : als het RIVM het heeft over ‘230 BEVESTIGDE gevallen’ (= logische gevolgtrekking bevestigd dus door bloedtest), dan lijkt het mij een evidente vraag waarom dit niet in deze labstatistieken is terug te vinden.

  Jij lijkt mij zo te horen een insider, dus misschien kun jij hier antwoord op geven? Scheelt me weer een mailtje naar het RIVM…

 19. Ellen denkt dat ‘bevestigd’ noodzakelijkerwijs inhoudt dat een bloedtest is gedaan. Ik denk dat het betekent dat een arts de diagnose heeft gesteld en de betrokkene zelf heeft gezien.

  In tegenstelling tot bijv. telefonische mededelingen van de ouders van patiëntjes of andere inlichtingen over patiëntjes die de dokter niet zelf gezien heeft. En in tegenstelling tot vermoedens over de werkelijke aantallen.

  http://www.zorgatlas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/infectieziekten/mazelen-2013#breadcrumb
  staat dat van 4 gevallen de gegevens ontbreken. Dat zijn dan nog onbevestigde gevallen.

  In elk geval is een bloedtest in geval van een mazelendiagnose vrijwel altijd overbodig.

 20. Vrouw1962: een epidemie wil zeggen dat er veel meer zieken dan normaal zijn. Bij mazelen is nu ‘normaal’: een stuk of 10 importgevallen in een heel jaar. Maar 30 kort achter elkaar, en daarna elke week ongeveer de helft meer is meer dan normaal. Maar bij griep heb je natuurlijk een andere grens voor normaal.

 21. @Jan Willem Nienhuys

  Ik had ook gekeken bij de KvK maar geen zin daar geld voor neer te tellen.

  Wat ik wilde benadrukken is als een vereniging die iets met geneeskunde heeft zich niet op de website wil laten zien dan stinkt het zaakje al. Dan hebben ze iets te verbergen.

 22. Je moet op de website van de NVKP eens zoeken naar ‘behandelaars’ die binnen een straal van 350 km rond Utrecht te vinden zijn. Die zijn er niet. Probeer je Driebergen, dan krijg je ze wel. Kennelijk een fout in hun programma. In feite woont er in Utrecht wel degelijk een. De meeste (ca. 80%) behandelaars zijn vrouw. Ik zal nog uitzoeken hoeveel er homeopaat zijn.

 23. Ik vind er 3 in utrecht.

  Ik heb alle adressen even in Excel geladen:

  79 adressen
  36 waar iets van “homeo” in NAW/e-mail voorkomt
  20 waar via de website blijkt dat het homeopaten zijn

  Totaal 56 homeopathen (70%)

  23 onduidelijk, eventueel verder googelen

 24. Je gaat gewoon denken: wat bezielt deze jongens, om iets als de inenting negatief af te schilderen? Ze bedrijven puur propaganda voor hun zaak. Over de rug van hun potentiële aanhangers. “Als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, gaat de massa haar wel geloven”, het devies van Goebbels (!) lijkt hier (helaas) bedreven te worden. En dat terwijl het vaccineren zoveel heeft bijgedragen aan een kwaliteitsvolle samenleving, vanaf het werk van Koch, Pasteur eind 19e eeuw, toen sterfte en kindersterfte cijfers nog hoog waren.

  TVDS

 25. De reden om inenting negatief af te schilderen varieert. Er zijn religieuze redenen (die personen twijfelen niet aan de effectiviteit) of levensbeschouwelijke zoals de antroposofen die om de een of andere reden denken dat ziek zijn een positieve waarde heeft.

  Als ouders een kind hebben dat ernstige gezondheidsklachten krijgt, dan is het wel eens het geval dat het kind net een vaccinatie heeft gehad. Het idee dat het dan daardoor komt kan gemakkelijk postvatten. En als de medische establishmenet dan poe-poe doet, worden ze erg boos. Dat was de uiteindelijke motor achter de fraude van Wakefield: ouders die koste wat kost bewijzen wilden hebben dat het autisme van hun kinderen door vaccinatie kwam.

  In het boek Deadly Choices (zie link) wordt de geschiedenis van de antivax-beweging uitvoerig uit de doeken gedaan.

  Dat sommige homeopaten antivaxers zijn hangt samen met hun idee over de effectiviteit van homeopathie in het algemeen. Tinus Smits heeft ook erg aan de weg getimmerd met zijn CEASE-therapie

  Het valt me op dat er bij deze epidemie veel meer ‘nieuws’ over is (met stukken voor en tegen) dan bij de vorige epidemie, in 1999/2001.

 26. Wat ik nog een beetje mis in het betoog is het voortschrijdende gevaar van niet vaccineren. Een virus heeft een gastheer nodig. Door de relatief hoge vaccinatiegraad zijn er weinig gastheren. Op het moment dat er eentje wordt gevonden (zoals nu dus bij mazelen) zal het virus deze gastheer gaan gebruiken om sterker te worden en zich te verspreiden. Ergo: de mazelenvariant die over een X-aantal jaar rondgaat, zal agressiever zijn dan de huidige. En bedankt, NVKP.

 27. Het resultaat van mijn tellerij:

  In feite zijn er maar 75 NVKP-behandelaars, precies zoveel als in 2002. Ik tel er 41 die er in 2002 niet waren. Dus sinds 2002 heeft 55% van de behandelaars opgezegd.

  Van die 75 personen zijn er 59 lid van de NVKH, 2 lid van andere homeopatenclubs (KNVH, NOKH) en drie zijn alto-genezers die er in elk geval homeopathie bij doen. Dat wil zeggen dat 85% aan homeopathie doet. Noor Prent-Tromp is de enige arts in het gezelschap, en te oordelen aan de gegevens die ik kon vinden ook de enige antroposoof (de antroposofie leert dat men pas antroposofisch kan en mag genezen als men eerst een volledige artsopleiding heeft gedaan).

  ‘Ook aan homeopathie’ kan heel ver gaan, zo heeft genezer Haafkes in de aanbieding:
  Acupunctuur, Ayurveda, Cupping, Atlasbehandeling, Bioresonantie, Biofotonen, Bach Bloesems, Baunscheidt, Dorn therapie, Fytotherapie, Gua Sha, Homeopathie, Kruiden, Kruidenstempelmassage, Schüssler zouten, Reinigingskuur, Darmspoeling, DNA SpinMatrix (i.e. Oberon), Mindfulness, Psychosociale therapie.

  In zijn lijstje staat bij de therapieën ook Rug-, Nek- en Schouderklachten, maar dat is geen therapie maar reclame voor de speciale Atlasbehandeling van Guido Loozen en Jan Devriendt.

  Bij anderen kan men weer terecht voor medische astrologie, of iriscopie of ‘biophotonen healing’ of behandeling met de Akaija.

  Veel mannen zijn er niet bij, maar het valt me op dat in de ‘Randstad-provincies’ Noord- en Zuid-Holland en Utrecht met Almere 1:8 is: 4 mannen en 32 vrouwen. Daarbuiten is de verhouding iets evenwichtiger: 10 mannen en 29 vrouwen (1:3). Waarom weet ik niet.

 28. @Lydia

  Ik kan het niet helemaal volgen. Voor zover bekend waren de mazelen toen die de overstap naar de mens maakten een zeer ernstige ziekte.
  1. Maar een virus dat de gastheer snel doodt, heeft minder kans op transmissie. Dus mildere versies van het virus kunnen zich beter verspreiden.
  2. Verder kan de een er beter tegen dan de ander, en na verschrikkelijk veel sterfgevallen bleven er mensen over die beter tegen de mazelen kunnen.

  Ik zie niet hoe de zeldzaamheid van gastheren het virus kan laten muteren naar een agressievere variant. Je kunt je voorstellen dat varianten die maken dat de gastheer langer besmettelijk is meer kansen krijgen, maar die hebben ook meer kansen als er veel gastheren zijn.

  Dus “het virus deze gastheer gaan gebruiken om sterker te worden”, daar begrijp ik eigenlijk niets van.

 29. “Kritisch prikken” is niet de enige antivax-website die liegt en wit als zwart voorstelt. Ook Guido Jonkers van wanttoknow weet hoe hij zijn publiek moet voorliegen. Zijn recent artikel
  http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/onderzoekers-er-sterven-wel-degelijk-mensen-na-vaccinaties
  beweert dat wetenschappers ‘eindelijk’ erkennen dat vaccinaties dodelijk kunnen zijn, maar baseert dit op een (zeer degelijke) studie die juist aantoont dat er niet meer sterfgevallen zijn na vaccinatie dan in de algemene bevolking. Ik heb (tot driemaal toe) geprobeerd om een reactie te plaatsen op dat artikel – waardoor Guido voor schut zou staan – , maar dit wordt gecensureerd (alhoewel Guido beweert dat dit nooit gebeurt: reactie 18.2 op http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/het-pillenbedrog “GuidoJ. 1 juni 2013 om 19:10 “Wist je dat NIET ÉÉN van Feniks’ berichten wordt gecensureerd..!!!.”).

  Mag ik iedereen het volgende voorstellen: reageer niet enkel hier, want hier preek je voor eigen volk. Plaats ook reacties op sites zoals wanttoknow, en zie hoe ze reageren. Ze zullen je beledigen, verdenken van ‘in de zak te zitten van big pharma’ en dergelijke, maar eigenlijk is het gewoon leuk om zo’n mensen zo in hun blootje te zetten. Totdat je gecensureerd wordt…

  have fun!

 30. Harry citaat: “By means of a study including 300 uSUD, a 16-fold risk increase after the 4th dose could be detected with a power of at least 90 per cent. A general 2-fold risk increase after vaccination could be detected with a power of 80 per cent.” Dit is afkomstig uit
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21337361.
  Dit artikel is een beschrijving van een statistische methode in het vakblad Statistics in Medicine. Het beschrijft hoe men optimale statistische analyses zou kunnen uitvoeren om bijwerkingen van vaccinaties (inclusief sterfte) te bepalen. De publicatie zegt dus helemaal niks over het al dan niet gevaarlijk of veilig zijn van een vaccin; het is een wiskundige discussie over statistische methodes. Ik heb een vermoeden dat Harry die publicatie dus niet in zijn juiste context gebruikt, waardoor ik de rest van zijn reactie al direct als weinig relevant beschouw.

 31. Harry citaat: “Er is een correlatie tussen het aantal vaccins en het aantal dode zuigelingen.”, en je baseert je hiervoor op http://het.sagepub.com/content/early/2011/05/04/0960327111407644. Maar als je het gehele artikel bekijkt (klik op pdf op die website), dan stel je vast dat het een dubieus artikel is, dat met foute gegevens werkt. Zo beweren ze bijvoorbeeld dat Zweden maar 12 vaccinaties geeft aan kinderen, terwijl het er 22 zijn (http://www.euvac.net/graphics/euvac/vaccination/sweden.html) Eigenlijk is elk getal voor elk land fout. En toch geven ze euvac.net op als hun bron van die ‘12’. Over die studie kan dus gezegd worden “rubbish in-rubbish out” –waardeloos dus. En zelfs als de getallen correct waren, dan nog moet gezegd dat de gebruikte statistiek nogal dubieus is. En de discussie gaat nogal ver in de overinterpretatie van de medische implicaties, aangezien de ene auteur een “independent researcher” is en de andere een “independent computer scientist”, dus geen van beiden met medische achtergrond.

 32. @ Feniks
  Dank je wel. Het verschil tussen wanttoknow en Kritisch Prikken is dat de NVKP ook aan behandelen en telefonisch adviseren doet en wanttoknow oogt als een vergaarbak van samenzweringstheorieën. Van dat preken voor eigen parochie, dat weet ik niet. In de korte tijd dat bovenstaande blog op de site staat is het al meer dan 1000 maal gelezen en staat het bij de bovenste 10 googleresultaten als je op ‘Kritisch Prikken’ zoekt. Op het blog van de antroposoof (een van de bestuurders van de Anthroposofische Vereniging in Nederland) Michaël F.M. Gastkemper werd dit blog gisteren uitvoerig geciteerd: http://antroposofieindepers.blogspot.nl/2013/07/koppig.html

 33. Nog wat meer over de ‘behandelaars’ van Kritisch Prikken. Toen ik in maart 2009 de behandelaarslijst nakeek, stonden daar 109 personen op, onder wie 8 artsen.
  Ze waren dus gegroeid sinds 2002. Van die 109 toen staan er nog 50 op de lijst. De club lijkt dus aan het inzakken.

 34. Ellen heeft op diverse blogs (niet hier) beweerd dat de drie overlijdensgevallen uit de epidemie van 1999/2000 wel degelijk personen betrof die al erg ziek waren. Ze citeert daarvoor een arts die dit vernomen zou hebben van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI). Alleen noemt Ellen dit dan de Landelijke Coördinatie Structuur voor infectieziekten (googel maar even op die frase; nog in 1999 heette deze organisatie Landelijke Coördinatiestructuur voor Infectieziekten). Op ten minste één blog geeft Ellen/Annabel aan dat ze het heeft overgeschreven uit dat stuk Hygiënehypothese opnieuw bezien geschreven door Harry Zandvliet op de site van Kritisch Prikken. Dit onzinstuk staat trouwens ook op de site van de antroposofische huisarts E.L. Ellis in Doetinchem.

  Maar het LCI deed dan toch kennelijk niet moeilijk over het baby’tje met hartproblemen, en wat betreft de 17-jarige hebben ze voor zover na te gaan ook een juiste voorstelling van zaken gegeven. Ik heb enkele details over die middelbareschooljongen in het artikel hierboven toegevoegd.

  Tijdens de epidemie van 1999/2000 was de gezondheidstoestand van de overledenen geen geheim. Blijkens een artikeltje in Trouw van 17 december 1999, ‘Streng gelovigen, antroposofen en andere kritische prikkers’ zeurde de NVKP toen al op haar website: ‘Waarom heeft niemand het over de achterliggende hartkwaal van een van de drie aan mazelen overleden kinderen.’

  Het idee dat het LCI een soort DDR-beleid heeft voor informatieverschaffing naar het publiek is uiterst onaannemelijk.

  Ten tijde van de epidemie werd inderdaad de onderliggende gezondheidstoestand van de overledenen niet gemeld. Die is ook eigenlijk niet zo relevant want daarmee suggereer je dat personen die al duidelijk iets mankeren het niet waard zijn beschermd te worden.

 35. Er waren vragen over wanneer een mazelengeval gemeld wordt aan de GGD en via GGD aan RIVM.

  Hier de tekst uit de richtlijn:
  Mazelen is een meldingsplichtige ziekte groep B2. Artsen en hoofden van laboratoria melden een vastgesteld geval van mazelen binnen 1 werkdag aan de GGD in de regio. De GGD meldt anoniem conform de Wet publieke gezondheid en levert gegevens voor de landelijke surveillance van meldingsplichtige ziekten.

  Meldingscriterium:
  Een persoon met een herkenbaar begin van symptomen:

  Koorts
  én
  een verheven maculopapuleuze uitslag
  én
  ten minste 1 van de volgende 3 symptomen:
  hoesten
  neusverkoudheid
  conjunctivitis
  én
  ten minste 1 van de volgende criteria:
  -detectie van nucleïnezuur (RNA) van het mazelenvirus in een klinisch monster (PCR);
  -detectie van mazelenspecifieke IgM-antistoffen in serum, vingerprikbloed of speeksel;
  -detectie van een tenminste 4-voudige titerstijging in mazelenspecifieke IgG-antistoffen in serum of vingerprikbloed;
  -contact (< 3 weken) met een persoon bij wie de infectie is vastgesteld met behulp van laboratoriumdiagnostiek (epidemiologische link).

  Als zich in een instelling, school of kindercentrum één of meerdere gevallen met klachten en symptomen passend bij mazelen voordoen, is er sprake van de meldingsplicht op basis van Artikel 26 van de Wet publieke gezondheid.

  Kortom, als het klinisch beeld overduidelijk is voor de arts en er een epidemiologische link is (huisgenoot bijvoorbeeld) is er geen labdiagnostiek nodig.

  Hier zijn de laboratoria te vinden die Igm- en PCR-bepalingen doen: http://www.nvmm.nl/content/lijst-laboratoria-voor-mazelendiagnostiek

 36. De percentages mbt overlijden en andere complicaties bij mazelen worden altijd berekend op basis van het aantal gerapporteerde gevallen. In het artikel in NTvG over de epidemie in 1999-2000 wordt echter ook gesteld dat a) er een grove onderrapportage van gevallen is en b)dat er minder onderrapportage is van complicaties. Dit tezamen kan niet anders dan tot de conclusie leiden dat het percentage complicaties in werkelijkheid aanzienlijk lager ligt dan in de meeste literatuur wordt verondersteld.

 37. In mijn stukje uit 2011 heb ik voorgerekend dat er toen wat meer dan dan 23.000 ongevaccineerden waren (geboren na de laatste epidemie, dus toen onder de tien) in het desbetreffende gebied die nooit mazelen hadden gehad. Dat zijn er dus nu 27.000. Coutinho heeft verklaard op tv dat er misschien wel tienmaal zoveel gevallen waren in 1999/2000 als gerapporteerd. Hoe hij dat weet is mij onbekend maar het klopt wel ongeveer met de door mij geschatte omvang van het reservoir aan bevattelijken. Of tijdens zo’n epidemie iedereen die bevattelijk is de ziekte ook krijgt betwijfel ik. Er was toen een 17-jarige dode. Die had kennelijk niet eerder mazelen gehad, ook niet in 1988.

  Overigens ben ik wel nieuwsgierig naar de argumenten waarom 1 dode (plus ziekenhuisopnamen, invaliditeit) per (hypothetisch) 10.000 gevallen een bagatel is dat niet rechtvaardigt dat men zou proberen de ziekte uit te roeien, en 1 per 1000 wel.

  Ter vergelijking diene de inspanning die de overheid zich getroost om het aantal verkeersdoden zo laag te krijgen als 1 per 200 miljoen motorvoertuigkilometers (huidige cijfers) en dat zelfs nog verder te verlagen.

 38. Kata: Een laboratorium test is niet nodig op voorwaarde dat de bron wel een lab-test heeft ondergaan, zo bljkt uit de richtlijnen.
  Door alle media-aandacht kan het ook maar zo zijn dat een huisarts snel geneigd is de diagnose mazelen te stellen, temeer daar steeds meer huisartsen tegenwoordig telefonische consults doen (ook omdat de ouders igv mazelen wellicht niet met het kind over straat willen).
  Maw, daar waar het RIVM spreekt over een waarschijnlijke onderraportage, kan ik me zomaar voorstellen dat er ook wordt overgerapporteerd.

  Jan Willem Nienhuys: De mensen die 1:10.000 een bagatel vinden en 1:1.000 niet komt omdat zij van mening zijn dat vaccinaties niet alleen niet zouden werken (of slechts deels), maar ook omdat zij van mening zijn dat het vaccin zelf nadelen heeft (bijwerkingen op korte en lange termijn)

 39. Ik1971 denkt dat professionals zoals huisartsen voor meldplichtige ziekten (zie de precieze richtlijnen) zich er makkelijk van afmaken. Ik denk van niet, al was het maar dat er toezicht is op artsen.

 40. Overrapportage zou helemaal erg zijn, want dat zou de sterfte en percentage blijvende schade nog hoger zijn dan 1 op 1000. Maar dat verwacht ik niet, als in een gezin drie ongevaccineerde kinderen mazelen hebben en de volgende presenteert zich met hetzelfde klinische beeld, is dat duidelijk voor de huisarts. Veel groter is de kans dat de moeder in kwestie niet belt naar de huisarts, omdat ze bij het vierde kind zelf ook wel ziet dat het mazelen is en gewoon afwacht.

 41. Skepsis staat niet voor goeie journalistiek. Zoals voor vrijwel alles geldt kun je altijd focussen op het negatieve en focussen op het positieve. Echte journalistiek getuigt van beide kanten bekijken. Skepsis staat voor haar eigen wil/zienswijze bewijzen en dat lukt je dus altijd… Alle artikelen daarom met een enorme korrel zout nemen. En iedereen die artikelen van Skepsis leest, moet dus ook de moeite nemen om artikelen van de tegenpartij te lezen en daarna z’n eigen conclusies trekken!

 42. De balans tussen wetenschap en kletskoek valt altijd uit in het voordeel van de wetenschap. Je hoeft dus niet altijd naar 2 kanten van de zaak te kijken.

 43. Wil Pien misschien ontkennen dat Kritisch Prikken liegt in de vijf aangegeven gevallen?
  Leugen 1. Mazelen zijn onschuldig.
  Leugen 2. In 1999/2000 vielen de doden door problemen met de afweer.
  Leugen 3. Na acht jaar is nog maar 27,5% beschermd en dat staat in het artikel van Markowitz (zijn dat niet eigenlijk twee leugens?)
  Leugen 4. Er was in de VS in een volledig gevaccineerde bevolking een epidemie met veel doden en dat staat in de artikelen van Chen en Maldonado (weer twee leugens).
  Leugen 5. Mazelenvaccinatie veroorzaakt autisme, zoals aangetoond door Wakefield.

 44. Aan bovenstaande reacties te zien, kun je de bron van dit bericht van Guido Jonkers van vandaag zowat met de neus aanwijzen:
  http://www.wanttoknow.nl/nieuws/geraffineerde-mazelen-leugens-van-het-rivm-naieviteit/

  Nieuws: Geraffineerde mazelen-leugens van het RIVM..? Naiëviteit..?

  Nog niet gevonden wanneer de Gezondheidsraad deze uitspraak gedaan zou hebben:

  Over die mortaliteit schreef de Gezondheidsraad al eens: ‘De mortaliteit ten gevolge van mazelen bedraagt ongeveer 1 á 2 per 1.000.000 inwoners’.

  Al meteen twee reacties van ene Ellen, hoogstwaarschijnlijk -aan de retoriek te zien- Ellen Vader die nauw samenwerkt met Anneke Bleeker die op haar beurt propaganda gevoerd heeft op de site van Knevel en van den Brink:
  http://www.verontrustemoeders.nl/2013.07.08%20Wie%20het%20begrijpt%20knippert%20met%20de%20ogen.pdf

  Beide zogenaamde verontruste moeders zijn niet van de eerste leugen gebarsten en duimzuigerij beheersen ook zij als de beste. Dus niet alleen Kritisch Prikken liegt over vaccinatie in het algemeen, en nu met name over mazelen, alsof het gedrukt staat.

  Jan Willem:

  Ten tijde van de epidemie werd inderdaad de onderliggende gezondheidstoestand van de overledenen niet gemeld. Die is ook eigenlijk niet zo relevant want daarmee suggereer je dat personen die al duidelijk iets mankeren het niet waard zijn beschermd te worden.

  Waarom zou ergens wel of niet dood van gaan HET criterium moeten/mogen zijn? Al die kinderen die door onder meer de mazelen onnodig gehandicapt raakten en nu mogelijk wéér raken, tellen niet mee? Daar hoeven ze niet tegen beschermd te worden of wat?!

 45. Onder het stukje op wanttoknow bericht Ellen dat de oplossing van de spaarzame mazelengevallen op

  http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Virologische_weekstaten/Rapportages/Open_rapportages_virologische_weekstaten/Virologische_uitslagen_per_week_in_2006_heden_grafiek

  gewoon is dat lang niet alle labs gegevens daarvoor inleveren. Overigens is bij deze epidemie de regel dat bij een melding het ook kan volstaan om een contact met een recent geval op te geven zo uitgelegd dat als het kind op een niet te grote school zit waar een mazelengeval is vastgesteld, dit als ‘contact’ telt.

  Overigens wordt er waarschijnlijk bij Wanttoknow nog harder gefantaseerd dan bij Kritisch Prikken.

  In een vorig artikel stond daar de canard:

  dat Nobelprijs winnaar Betrand Russell (1872-1970) uitvoerig heeft beschreven hoe vaccins, met daarin kwik en andere hersenbeschadigende stoffen, een gedeeltelijke chemische lobotomie teweegbrengen – en daarmee een overlevende zombie bevolking…

  kwik, lobotomie, zombies allemaal bij wiskundige en filosoof Bertrand Russell?

  Maar wat schreef Russell werkelijk?

  Diet, injections, & injunctions will combine, from a very early age, to produce the sort of character and the sort of beliefs that the authorities consider desirable, & any serious criticism of the powers that be will become psychologically impossible.

  Dat was in een boek uit 1953 dat in zijn geheel op internet staat, bijvoorbeeld hier:

  http://archive.org/stream/TheImpactOfScienceOnSociety-B.Russell/TheImpactOfScienceOnSociety-B.Russell_djvu.txt

  het staat in het hoofdstuk III, Scientific Technique in an Oligarchy op p. 50. Het gaat om een toekomstvisie, en een pagina verder staat er ‘Such possibilities, on any large scale, may seem a fantastic nightmare. But I firmly believe that, if the Nazis had won the last war, and if in the end they had acquired world supremacy they would, before long, have established just such a system as I have been suggesting.’

  Het is niet moeilijk om een website te vinden waar het correcte citaat van Russell wordt ingeleid met:

  “Whenever you have to make the decision on whether to vaccinate your child or not, don’t forget the hollow words of Bertrand Russell, who advocated the use of vaccines to induce partial chemical lobotomies and create a servile zombie population,”

  Aha! daar komen die zombies van Wanttoknow vandaan!

  Zou die persoon echt denken dat Bertrand Russell een oligarchie in de stijl van de nazi’s of Stalin (die hij ook expliciet noemt) voorstond? Zou die persoon überhaupt wel denken? En natuurlijk had Russell het helemaal niet over vaccinaties, laat staan over kwik in vaccins.

  Die persoon van de zombies heeft het overgeschreven van Barbara Loe Fisher (een rabiate antivaxer), die ergens op een blog schrijft, alweer met verwijzing naar het citaat van Russell (zonder het te geven overigens):

  “Nobel Prize winner Bertrand Russell, a virtual mouth piece for the VERY ESTABLISHMENT THAT OWNS THE VACCINE FACTORIES, talked a great deal about mercury and ‘OTHER’ substances being put into vaccines. IT IS ACADEMIC, NOT THEORY, that mercury in vaccines can produce a “PARTIAL CHEMICAL LOBOTOMY” (Depending on the amount of mercury administered.) just as discussed by Russel himself.”

  Dit is geen liegen meer, dit is hysterische wartaal. Men praat elkaar na, en in elke stap wordt er een dosis fantasie toegevoegd.

  Het zal wel onbegonnen werk zijn om alle leugens van wanttoknow na te zoeken.

 46. Ik denk dat je veel sneller klaar bent met het vinden wat er nu eigenlijk waar is van wat er op Want to know staat. Volgens mij is dat namelijk niets.

 47. In het bovenstaande blogartikel wordt verwezen naar een pdf van Kritisch Prikken met daarin “voetnoten die verwijzen naar het werk van Wakefield”. Wakefield is echter ook te vinden in de vraag- en antwoordsectie op de website. Daar schrijft Kritisch Prikken:

  “Een Engelse onderzoeker, prof. Wakefield heeft ontdekt, dat er een relatie is tussen regressief autisme en de BMR vaccinatie. Deze relatie is ook door andere onderzoekers bevestigd.” http://nvkp.nl/faq/kan-autisme-door-vaccinatie-worden-veroorzaakt/

  Aan de linkerkant van de pagina laat Kritisch Prikken steeds zien wat het RIVM over de kwestie te zeggen heeft. Maar daar staat in dit geval helemaal niets! Het RIVM heeft echter wel degelijk gemeld dat achteraf is gebleken dat er geen verband was tussen vaccinatie en autisme (zoals ook door de Nederlandse Gezondheidsraad werd bevestigd) en dat het artikel van Wakefield door The Lancet is teruggetrokken.

 48. Jan Willem:

  Het zal wel onbegonnen werk zijn om alle leugens van wanttoknow na te zoeken.

  Daar zou je een hele tijd een dagtaak aan hebben.

  Bij de Gezondheidsraad zelf niks kunnen vinden, maar die zou dat naar verluidt in 1972 beweerd hebben, dus toch een stapje verder gekomen op een andere zéér dubieuze site:
  http://www.earth-matters.nl/5/7450/gezondheid/fatale-misleiding-ivm-mazelenepidemie.html

  3.In 1972 schreef de Gezondheidsraad aan de minister : ‘De mortaliteit (sterfte) ten gevolge van mazelen bedraagt ongeveer 1 à 2 per 1.000.000 (1 MILJOEN) inwoners’.

  Ook deze leugen komt weer langs alsof het niks:

  4.Bij de laatste mazelen epidemie in de jaren ’90 stierven 3 kinderen die allen al zeer ernstig ziek waren. Een arts die de medische achtergrond van deze 3 slachtoffers heeft gecheckt, kreeg te horen dat de ziektegeschiedenis van de slachtoffers wel degelijk bekend was, maar dat dezefeiten bewust uit de media werden gehouden om het grote publiek wijs te maken dat mazelen een levensgevaarlijke ziekte was, ook voor gezonde kinderen.

  Geplaatst door Ellen Vader, met een verwijzing naar nog een andere fantast/complotdenker/antivaxer: Désirée Röver.

  Inderdaad Jan Willem, ook wat Vader en Röver betreft:

  Dit is geen liegen meer, dit is hysterische wartaal. Men praat elkaar na, en in elke stap wordt er een dosis fantasie toegevoegd.

Reacties zijn gesloten.