Onderzoek naar reiki

Reiki is een gecompliceerd soort handoplegging waarbij universele levensenergie wordt doorgegeven en energetische blokkades worden opgeheven. Uit een recente enquête onder 800 Amerikaanse ziekenhuizen bleek dat 15 procent reiki aanbood. Verscheidene oncologische afdelingen zien het als een manier om het welbevinden van patiënten te bevorderen.

Anita Catlin (2011), professor of nursing aan een universiteit in Californië, leidde een onderzoek waarbij reiki met pseudo-reiki werd vergeleken. De reikibehandeling werd uitgevoerd door een oncologisch verpleegkundige die in reiki was opgeleid en daar ook les in gaf. Zij volgde een vast protocol van twintig minuten, waarbij ze haar handen in verschillende posities op het lichaam van de patiënt plaatste. Ze begon met het hoofd en werkte over de kleding heen naar beneden. Zes veronderstelde energiecentra werden behandeld, waaronder de kruinchakra, de keelchakra en de hartchakra.

De pseudotherapeut was eveneens een oncologisch verpleegkundige. Zij volgde hetzelfde voorgeschreven protocol. Er werden vier reiki-instructeurs ingeschakeld om ervoor te zorgen dat ze vrijwel precies hetzelfde deed als de echte therapeut. Dr. Catlin zorgde er ook voor dat beide behandelaars in zoveel mogelijk opzichten op elkaar leken. Een verschil was dat de placebobehandelaar niet in levensenergieën geloofde, geen reiki-inwijding had ontvangen, en tijdens de behandeling in gedachten rekensommen maakte of een boodschappenlijst opstelde.

De patiënten waren naar een kliniek gekomen voor een infuus met chemotherapie. Daar werden ze op de hoogte gesteld van de mogelijkheid aan het onderzoek deel te nemen. In totaal waren er 189 patiënten die eraan meededen. Zij moesten eerst een Comfort Questionnaire en een Well-Being Analog Scale invullen, met allerlei vragen over hoe ze zich voelden. Een op de drie deelnemers ontving alleen chemotherapie en werd verder niet behandeld. De rest kreeg reiki of pseudo-reiki terwijl ze aan het infuus lagen. Er was ook een reguliere verpleegkundige aanwezig, maar zij wist niet wie de echte reikibehandelaar was.

De dagen waarop reiki, pseudo-reiki of niets werd gegeven, waren aselect gekozen. De behandeling die de patiënten kregen, hing af van de dag waarop ze naar de kliniek kwamen, want het was praktisch gezien niet goed mogelijk om voor elke patiënt een afzonderlijke toevalskeuze te maken. Na afloop van de handopleggingen liet men de patiënten de eerdere vragenlijsten opnieuw invullen om het effect van de behandeling te meten.

Een reiki-sessie bleek het mentale welzijn van de patiënten significant te verbeteren. Maar dat gold in precies dezelfde mate voor de pseudo-reiki. Vermoedelijk was Catlin er goed in geslaagd om uiterlijke verschillen tussen echt en nep te elimineren. Op het lichamelijk welzijn had de behandeling minder effect. Al boekte de pseudo-reiki als enige een significant resultaat wat betreft ‘physical comfort’. De namaakbehandeling was dus toevallig nog iets effectiever dan de echte. Catlin concludeerde dat men het welzijn van de patiënten kan bevorderen door ze wat extra aandacht te geven.

______________

Dit stukje is ook verschenen als kadertekst bij het artikel Therapeutic Touch: evidence based of paranormaal? dat in Skepter 25/1 verscheen.

59 gedachten over “Onderzoek naar reiki”

 1. De Amerikaanse blogger Orac heeft vandaag ook een stukje over een anesthesist die zich ook met reiki bezighoudt.
  http://scienceblogs.com/insolence/2012/11/12/reiki-invades-an-operating-room/
  De persoon in kwestie schijnt ook een blog te hebben, waarin min of meer gesteld wordt dat een patiënt zich tegen het werk van de anesthesist verzet, als er problemen zijn met het inbrengen van naalden en dergelijke.
  http://reikidoc.blogspot.nl/2012/04/dear-patient-your-vibration-affects-my.html

 2. Ik schaam me dood voor deze collega.

  Het magnetische veld van een uitgestoken hand is even zwak als het magnetische veld bij de grond onder een hoogspanningmast. Reiki-gelovigen kunnen dus het beste onder een hoogspanningsmast gaan wonen. Dan worden ze thuis continu behandeld

 3. Is er verschil tussen een anesthesist en een anesthesioloog? Mw,. deJong noemt zich immers collega van de Reiki-anesthesist. Of is een anesthesioloog een wetenschappelijk handelende anesthesist?

 4. Ik denk dat reiki-gelovigen zullen ontkennen dat het reikiveld iets te maken heeft met elektromagnetisme, voor zover ze natuurlijk weten wat een elektromagnetisch veld is.

  In de wereld van de gelovigen in reiki, therapeutic touch en dergelijke denkt men dat er een soort menselijk veld is dat uitsluitend gevoeld kan worden met de handen van de beoefenaar, en dat zich niet verder dan enige centimeters buiten het lichaam uitstrekt.

  Ik vermoed dat wat ze voelen gewoon de warmtestraling is.

  Het ‘universele veld’ waar ze in geloven is kennelijk overal, maar om wat erin zit te laten ‘stromen’ zijn alweer de handen van therapeut nodig.

  Maar een fysisch veld bevat niks dat kan stromen. Het zwaartekrachtveld bevat niks dat kan stromen. Het is natuurlijk wel zo dat als zich een object in dat veld bevindt het een bepaalde kracht ondervindt, en dan gaat het object ook bewegen als er geen tegenkracht is. Een fysisch veld is dus in beginsel een abstractie namelijk ‘als je er een bepaald type object in zou brengen, zou dat object een kracht ondervinden’.

  Het elektrisch veld oefent krachten uit op elektrische ladingen. Een magnetisch veld is wat lastiger te beschrijven:
  1. het oefent een kracht uit loodrecht op bewegende elektrische ladingen;
  2. het oefent een draaikracht uit op magneten (dat is de reden dat een kompas altijd naar het noorden draait);
  3. op plaatsen waar het veld van sterkte verandert oefent het een aantrekkende kracht uit op magneten (dat is de reden dat ‘magneten ijzer aantrekken’: vanaf de polen van de magneet wordt het veld snel zwakker);
  5. Veranderingen van het elektrische veld alsmede bewegende elektrische ladingen ‘veroorzaken’ een magnetisch veld; veranderingen van het magnetische veld ‘veroorzaken’ een elektrisch veld; de exacte regels hiervoor zijn vervat in de wetten van Maxwell.
  6. Elektronen hebben behalve een lading ook een hoeveelheid draaiing, spin genaamd; met deze spin is een magnetisch veld geassocieerd. Het magnetisme van ijzer wordt ‘veroorzaakt’ door zulke elektronenspins. In de meeste stoffen komen de elektronen in paren met tegenovergestelde spin voor. In ijzer niet, en bovendien is er een kwantummechanisch effect waardoor het voor ongepaarde elektronenspins in naburige ijzeratomen energetisch iets voordeliger is om dezelfde kant uit te staan. Materialen vertonen allerlei soorten magnetische effecten, en dat van ijzer is het ingewikkeldste om theoretisch te begrijpen. Ironisch genoeg is dat nou net het enige soort magnetisme dat de leek kent.

  NB. Ik heb tijdens mijn studie de vervolgcursus elektromagnetisme overgeslagen, dus als iemand het beter kan uitleggen, dan moet-ie het maar doen.

  Deze gekke dokter meent dat dit veld ook te maken heeft met chakra’s. Tja, dan ben je toch wel ver heen als dokter.

 5. Reiki is natuurlijk even werkzaam als de zuster die bij haar nachtelijke ronde even het kussen van de verpleegde komt opschudden. Met wat vriendelijke en geruststellende woorden erbij werkt het waarschijnlijk nog beter. Er is dus even natuurlijk geen enkel verschil tussen reiki en pseudo- reiki.

 6. De reiki-behandelaars, zoals uit hun reclame tot ons komt, claimen een soort magnetiseurs te zijn, zoals de traditionele “striekers” (ook Croiset en vele paragnosten hadden dit als dagelijkse bezigheid). Zo er een grondslag is, is deze in ieder geval niet-fysisch.
  (dus gaat helemaal nergens over, volgens skeptisch standpunt).

  Het gemak, waarmee in Reiki-reclames wordt gesteld, dat iedereen kan leren “Reiki te geven”, en door trainingen opklimmen tot Reiki-meester (wat enigszins doet denken aan de promotie die je kunt maken als therapeut binnen de Scientology Church van Ron Hubbard, met zijn E-meter en Engram-theorie) is op zich al aanleiding tot serieuze argwaan.

  TVDS

 7. In dit verband mag niet onvermeld blijven:

  http://www.skepsis.nl/reiki.html

  Ik krijg sterk de indruk dat een essentieel onderdeel van reiki is dat het een soort piramidesysteem is. Men moet ook flink betalen om door een hogere meester te worden ingewijd, en men probeert dit dan terug te verdienen door zelf lessen te geven.

  De economie hiervan is volgens mij nooit goed uitgezocht.

  Daarentegen zijn de meeste magnetiseurs ‘self-made’.

 8. Nanninga:”Vermoedelijk was Catlin er goed in geslaagd om uiterlijke verschillen tussen echt en nep te elimineren.”

  Ik word hier wel een beetje lacherig van… Met het elimineren van uiterlijke verschillen zijn natuurlijk meteen alle controleerbare verschillen geëlimineerd. Wat de verpleegkundigen dachten, kunnen we niet weten. Het lijkt hier alsof ook sceptici gegeiseld worden door kwakzalverig (“echt en nep”) taalgebruik.

 9. @ Peter Barlage
  Alleen de echte reikibehandelaar had inwijdingen ontvangen, die naar verluidt noodzakelijk zijn om de “levensenergie” te kunnen doorgeven.

 10. @ Rob Nanninga
  U zegt “naar verluidt”.
  Dit is wat ik bedoel met zo’n niet controleerbaar verschil.

 11. Je kunt wel weer vraagtekens bij dit onderzoek zetten, maar er zijn in het alternatieve circuit veel behandelwijzen in zwang, die zich in tests en toetsingen maar heel zwakjes of niet bewijzen. De patient moet het doen met zijn hoop op genezing, zich wat beter voelen etc.etc. Je ziet dit soort therapieen gewoon niet over de brug komen met overtuigend effect of resultaten. Het gaat om uiteindelijk “ontwijkende” fenomenen in de geneeskunde, die niet aantoonbaar meer opleveren dan positieve aandachts-effecten. Vlooien helpt al in de primaten-wereld (bavianen), likken en tegen elkaar aan liggen bij de hond- en katachtigen enzovoorts.
  Ondergetekende is geen tegenstander van paranormaal op zich, maar een medische therapie moet zich toch bewijzen als meer dan een placebo.

  TVDS

 12. Nadat hij zou zijn bewezen, is de “therapie” natuurlijk niet langer alternatief, placebo en/of paranormaal, en kunnen mijn aanhalingstekens bij het woord worden verwijderd. Dan moeten de gelovers echter wel gauw op zoek naar iets anders alternatief of paranormaal, want dan wordt de bewezen therapie in hun ogen natuurlijk meteen betiteld als “regulier aanmodderen” vanuit de “andere kant van het hek” en andere zweefklets. Laten we gerust zijn: een bewijs zit er echt niet aan te komen, nog geen fractie van een begin…

 13. @Peter Barlage

  Maar het is toch voldoende aan te tonen dat er geen verschil is in *uitwerking*? Dan is er niets “echt” aan “echt” en is het doel van het experiment bereikt.

 14. Laat ik voorop stellen dat ik geen arts of wetenschapster ben.
  Wel ben ik ingewijd in de 3 reiki-graden, de eerste 2 via de reiki-alliantie en de 3e graad elders.

  Reiki vergelijken met pyramide-organisaties is onzinnig!
  Geen enkele master ontvangt commissie over inwijdingen die door zijn/haar leerlingen worden gedaan!
  Dat er grote verschillen zijn in prijs voor de inwijdingen is correct.
  De reiki-alliantie onder leiding van Mevr. Furumoto stelt dat hogere bedragen voor de inwijdingen mensen die niet “echt” geinteresseerd zijn op afstand houdt.
  Persoonlijk heb ik een andere mening, namelijk dat de reiki-inwijdingen voor ieder individu betaalbaar mogen zijn en dat elk individu zelf kan beslissen wat hij/zij verder met deze inwijding wel of niet wil doen!

  Ik zie reiki niet als geneeswijze, geneeskunde is voorbehouden aan artsen die daar voor opgeleid zijn.
  Reiki geven is ook niet alleen voor ingewijden, elk mens kan zich afstemmen op de universele levensenergie!
  Anders was er geen leven mogelijk….
  Maar wanneer je energie gaat doorgeven is er wel onderscheid tussen je eigen energie weggeven, of doorgeven van universele levensenergie!
  Ieder mens kan zijn handen op een andere persoon leggen en energie doorgeven, maar deze persoon geeft daarmee zijn eigen energie weg! Na een sessie zal hij/zij moe zijn of voelt zich “leeggezogen”
  Personen die ingewijd zijn in reiki weten hoe ze zich open kunnen stellen voor de universele levensenergie en geven dus alleen die energie door, zonder hun eigen energie te verzwakken.
  Of het mogelijk is dat iemand dit zonder inwijdingen kan, dus van nature, misschien wel!

  Dat het alleen de afgestraalde lichaamswarmte zou zijn die er gevoeld wordt is niet waar…want hoe moet ik dan verklaren dat mijn hele warme handen ineens een intense kou waarnemen op bepaalde plaatsen tijdens een reiki-sessie? (en de handen zelf blijven daarbij warm)

  Ik beweer niet dat reiki een geneeswijze is, ik noem het zelf ook geen behandelingen of therapie.
  Ik beloof mensen die ik reiki geef dan ook niks, ik pretendeer niet ziektes te kunnen genezen!
  Ik geef reiki, en als het effect daarvan is dat mensen zich beter/prettiger voelen dan is dat wat mij betreft voldoende. Als dat aan niet meer dan positieve liefdevolle aandacht te wijten is, ook goed…dan bewijst het eens te meer dat we daar elkaar als mens niet genoeg van kunnen geven!

  Jammer dat het onderzoek van Mevr. Catlin niet vermeld hoe beide behandelaars zich na de sessie voelden (er is alleen gekeken naar de behandelde persoon, maar niet naar de behandelaar zelf…en daar zal mijn inziens zeker een verschil geweest zijn!)

  De links naar de blog van reikidoc…wat deze arts beschrijft is in mijn optiek waar. Maar hij slaat de plank volkomen mis door dit zijn patienten te verwijten!
  Juist hij als arts met reiki zou dit soort situaties kunnen voorkomen als hij even de tijd nam om reiki te geven…
  Dan ontspant zijn patient zich, stelt vertrouwen in hem als arts (als het goed is) en is het prikken van een infuus kwestie van weten wat je medisch-technisch doet!
  Een bange, totaal verstijfde patient zal altijd moeilijk te prikken zijn…dat kan ook Mevr. de Jong niet ontkennen!

  Skeptisch ten opzichte van reiki als het gepresenteerd wordt als geneeswijze…ja, mee eens!
  Skeptisch ten opzichte van reiki als het gepresenteerd wordt als methode om mensen zich prettiger/beter te laten voelen..Nee!

 15. Ik ben wel bereid om mijn eigen ervaringen met Reiki (universele levensenergie) te delen.. De tijd ontbreekt me nu om hier uitgebreider op in te gaan. Vanaf do. 10 jan. ben ik vrij van verplichtingen en dan kunt u een verslagje van mij verwachten; tot dan..

 16. Reiki en massage hebben als raakvlak dat je de ander aanraakt, persoonlijke aandacht geeft.
  Er zijn genoeg mensen die beide combineren, zelfs fysiotherapeuten en verpleegkundigen die reiki gebruiken op hun werk.
  Het verschil ligt op het gebied van energie-overdracht; een reiki-behandelaar stelt zich bewust open om energie door te geven; een masseur stelt zich in op het geven van een goede massage!
  Beide zijn effectief en heilzaam, maar niet hetzelfde.
  Of een dagelijkse total-body massage hetzelfde kan bereiken als een dagelijkse reiki-behandeling…geen idee! Ik kan alleen zeggen dat ik beide erg prettig vindt om te geven/krijgen 🙂

  Met geloof heeft het echter helemaal niets te maken!
  Je hoeft niet in reiki te geloven om het te laten werken. Een baby van een paar weken oud kan niet bewust geloven of niet…ik ben moeder van 5 kinderen.
  Alle 5 hadden ze wel eens last van buikkrampjes, niet gevaarlijk wel pijnlijk. Als moeder is je instinctieve reactie een hand op hun buik te leggen, maar het verschil was wel duidelijk in effect voor en na mijn inwijdingen in reiki!
  Bij de oudste 3 kinderen was het effect van mijn hand nauwelijks merkbaar, bij de jongste 2 (dus na de reiki-inwijdingen) wel! Zij huilden beduidend minder en korter, kalmeerden ook sneller.
  Geen bewijs voor de werking van reiki, maar wel voor het feit dat erin geloven er niet toe doet!
  En verder heeft Reiki ook niets te maken met religies.

  De energie, Hans, waar wij reiki-behandelaars het allemaal over hebben, niet alleen ik, is de universele levensenergie. De energie die mogelijk maakt dat er leven is.
  Die energie die zaadjes laat ontkiemen tot bloemen, planten en bomen. Maar ook de energie die mogelijk maakt dat er nieuw menselijk leven ontstaat uit een ei en spermacel..
  De energie die zorgt dat onze zon morgenvroeg weer aan de horizon verschijnt..
  Ik bedoel niet de energie die wij, als mensheid, opwekken en gebruiken via het stopcontact!
  Daar doet mijn pc het prima op, maar ik een stuk minder 🙂

 17. OK, universele levensenergie dus…
  Hoe weet u zo zeker dat die energie bestaat? Is die energie objectief aantoonbaar en meetbaar?
  Waarom zouden zaadjes specifiek die energie nodig hebben om te ontkiemen? Is energie in natuurkundige zin niet voldoende?

 18. De energie die zorgt dat onze zon morgenvroeg weer aan de horizon verschijnt..

  En dat zou iets met ‘levensenergie’ te maken hebben? Zou dat er echt heel anders aan toe gaan als er geen leven was op Aarde (denk aan een jaar of vijf miljard geleden)? Of staat dat er volgens u los van? Is de zonsopkomst op Mars ook veroorzaakt door die ‘levensenergie’?

  Ik denk niet dat er heel veel mensen aan twijfelen dat het opgaan en ondergaan van de zon heel nauwkeurig beschreven worden door de zwaartekrachtwetten. Dan zou daarin ook een uitstekende beschrijving van die ‘levensenergie’ verstopt zitten, of zie ik dat nu weer helemaal verkeerd?

 19. het opgaan en ondergaan van de zon heel nauwkeurig beschreven worden door de zwaartekrachtwetten

  Nou Pepijn, dat denk ik eigenlijk niet. Wij zien de zon op- en ondergaan doordat de aarde roteert. De aarde roteert al zolang ze bestaat en de zon ook, en de aarde draait om de zon. Dat is eigenlijk de wet van behoud van impulsmoment. De gaswolk die door samentrekking het zonnestelsel produceerde, had een netto hoeveelheid draaiing bij zijn ontstaan – mogelijk doordat hij deel was van de roterende schijf gas en sterren die we het Melkwegstelsel noemen.

  De exacte tijdstippen van zonsop- en -ondergang variëren door het jaar hoofdzakelijk doordat de aardas niet loodrecht staat op het baanvlak van de aarde. Dat de aarde in een licht elliptische baan rond de zon gaat veroorzaakt dat het tijdstip waarop de zon haar dagelijkse hoogste stand bereikt tot een kwartier (meen ik) kan afwijken van het gemiddelde tijdstip waarop de zon dat doet. Daardoor veranderen natuurlijk ook de tijden van zonsop- en -ondergang een klein beetje extra.

  Behoud van impulsmoment (= hoeveelheid draaiing) hangt samen met het gegeven dat er geen voorkeursrichtingen bestaan. Behoud van energie hangt samen met het gegeven dat alle tijdstippen gelijkwaardig zijn. Behoud van impuls (= hoeveelheid beweging) hangt samen met het gegeven dat alle plaatsen gelijkwaardig zijn. Alles voor de wetten van de mechanica dan.

  Dus behoud van impulsmoment is wel een fundamenteel gegeven, maar het is net iets anders dan behoud van energie.

  Voor reiki-beoefenaren is dit waarschijnlijk allemaal abracadabra: energie, impuls, beweging het is allemaal een pot nat, en het verschil tussen arbeid (= energie die iets doet zoals water verwarmen of een gewicht optillen of iets in beweging brengen) en energie zonder meer zal ze ook wel niet duidelijk zijn, om maar zwijgen van wat dan het verband is met hetgeen zij menen met de handen over te brengen.

 20. Ik denk dat wanneer Sheila spreekt over energie-overdracht, zij iets heel anders bedoelt dan behoud van impulsmoment resp. behoud van energie in de zin waarin de mecanica dit definieert. Waarschijnlijk heeft zij geen enkel benul van mechanica. Wat zij werkelijk bedoelt, kan zij niet omschrijven dan in vage en wat zweverige termen, zoals “energie die zaadjes laat ontkiemen” enzovoort, zonder zich te realiseren dat de soort energie die “zaadjes laat ontkiemen” precies dezelfde soort energie is die haar PC aandrijft.
  Ik blijf dus bij mijn stelling dat haar verklaring van reiki slechts berust op geloof.

 21. Jan Willem Nienhuys schreef:

  Nou Pepijn, dat denk ik eigenlijk niet

  Nou, dat dacht ik eigenlijk ook niet, maar om er niet meteen een heel lang verhaal (dan krijg je zeker geen reactie meer) van te maken dacht ik het even kort samen te vatten. Ik had er ook iets als ‘en dergelijke’ achter moeten zetten 😉

 22. Grappig!
  Ik zie daarbij meteen de Zusjes Veenendaal van Koot en Bie voor me.
  Benieuwd wat de heren over reiki zouden hebben gezegd…

 23. Ik heb voor jullie nog een oefening om de “universele levensenergie” ook werkelijk waar te nemen..
  Wie nieuwsgierig is doet mee…

  De oefening doe je met koude of koele handen; het best is als je dus net ‘van buiten’ komt..
  De duur van de oefening is 20 min.
  Ga op een bed op je rug liggen en leg je handen op je borst of buik; daarbij -sluit je de vingers aaneen-.

  Sluit je ogen. Als je gedachten opkomen, laat je deze rustig weer los.
  Steeds ga je weer ontspannen terug naar de stilte..

  Elke opeenvolgende *5 min. ga je kortdurend op je zij leggen om waar te nemen wat je hoort..
  (*een electronisch kook-timertje is handig)

  Op je zij gelegen omvatten je handpalmen met een lichte druk je oren; daarbij sluit je de vingers aaneen.
  Je zult merken, dat je geleidelijk aan een geluid hoort; als je goed luistert hoor je ’n bepaalde trilling (frequentie) ontstaan, die geleidelijk aan, naarmate de tijd van de oefening verstrijkt toeneemt..

  Dit is nu jouw eigen hoorbare levensenergie. De levensenergie is vaak ook heel duidelijk waarneembaar ,
  als je net wakker bent geworden. Probeer dit maar eens uit .

 24. Dan zijn we toch klaar? Hoorbare levensenergie… Verder gaan we niet meer nadenken en vragen stellen. Een gemakzuchtige benadering volstaat.
  Of bedoelt u e.e.a. in komische zin?

 25. Hans, mijn ervaring met de levensenergie kun je lezen in mijn bijdrage van 10/1-18.59

  Voelen, ervaren en verwondering zijn moeilijke zaken voor de meeste sceptici.
  Ze willen overal controle over hebben en willen alles rationeel kunnen verklaren.

  Ga de uitdaging maar eens aan, (doe eens gek!) en onderga eens een reiki-behandeling.
  Iedereen kent in zijn familie of kennissenkring wel iemand, die je van dienst wilt zijn..

  Je hoeft niet “gelovig” te zijn, een neutrale open houding volstaat. Probeer dat sceptische automatisme eens los te laten..

  Nogmaals: Kennis én ervaring zijn de beste leermeesters!

 26. Het blijft dus t.a.v. reiki bij een blind geloof in een soort energie waarvan het bestaan niet objectief kan worden aangetoond. Vindt u het dan gek, dat ik er vooralsnog maar van uitga dat die energie niet bestaat?
  Uw suggestie dat het bij sceptici (kent u die allemaal?) ontbreekt aan het kunnen voelen, ervaren en zich verwonderen, is een dooddoener die nergens op slaat.
  Als de moderne wereld waarin we leven het moest hebben van kennis en ervaring in de zin zoals u het bedoelt, leefden we nog in de middeleeuwen en zat ik niet nu op mijn iPad te tikken…

 27. Verder: waarom zou ik, als uitdaging nog wel, een reiki- behandeling moeten ondergaan? Wat bewijst dat? Gelukkig heb ik niet dergelijke “behandelaars” in mijn kennissenkring (per definitie, zou ik haast willen zeggen). Is het niet eerder aan de reiki-gelovigen om objectief te bewijzen dat hun “behandeling” t.a.v. bepaalde verschijnselen inderdaad (n)iets doet? Uw advies doet me sterk denken aan een homeopaat die sceptici aanbeveelt gedurende een bepaalde periode een bepaald middeltje te slikken. “En dan zul je wel zien…”. Dat is even nutteloos als de voorgestelde reiki-“behandeling” t.a.v. het leveren van bewijs.

 28. Het mag natuurlijk duidelijk zijn, dat een energetische therapie als Reiki nooit grootschalig onderzocht zal worden, want er is natuurlijk geen enkele machtige farmaceutische industrie te vinden, die hier onderzoeksgelden in zal willen steken.

  Maar een aantal kleinschalige onderzoeken, die verricht zijn en te vinden op PubMed geven duidelijk effecten aan, die niet toe te schrijven zijn aan het placebo-effect..

  Het blijft een kwestie van ervaring ermee opdoen. Al met al is het een mooie alternatieve mogelijkheid om het eigen zelfherstellend vermogen te stimuleren op een veilige en voordelige manier.

  Prijzenswaardig is in ieder geval, dat je op deze skepsis blog je kennis en ervaring kunt delen en niet alles voor zoete koek hoeft te slikken zoals op de site van de VtdK..

 29. U verlangt van ons wel dat we uw sprookjes over reiki voor zoete koek slikken.

 30. Nee Renate, maar wil je over reiki kunnen oordelen, dan is het wél van belang, dat je er ervaring mee opdoet.
  Dan kun je zeggen, of het wel of niet iets voor je kan betekenen.
  Reageren zoals jij nu doet (op basis van vooroordelen of dogma’s) is de makkelijkste weg kiezen..

 31. Een farmaceutisch bedrijf maakt… farmaceutica, en gaat dus geen onderzoek doen naar reiki. Waarom zouden ze? Maar bijvoorbeeld een universiteit…? Ik denk echter dat ze daar geen brood zien (ik bedoel dat overdrachtelijk en niet in de zin van geldelijk gewin!) in een “gecompliceerd soort van handoplegging” met buitengewoon vage en onbewezen “ervaringen” van de gelovigen in de zin van “energieoverdracht”. Eerst maar eens iets acceptabels opdissen, beste gelovigen, t.a.v. die “energieoverdracht” alvorens men daar in een onderzoeksinstituut duur overheidsgeld in gaat steken? Wie iets beweert, bewijst, nietwaar? Dat zijn toch echt de reiki-gelovigen hoor.

 32. Welnu, ik heb de (niet geplaatste) tekst iets aangepast; één alinea zou je kunnen uitleggen als “op de man spelen” wat natuurlijk niet mijn bedoeling is.
  Ook is er een soort van disclaimer toegevoegd..

  Zoals beloofd zou ik mijn ervaringen met Reiki op dit blog met u delen..
  Ongeveer 20 jaar geleden ging ik uit oogpunt van preventie naar de huisarts om een cholesteroltest te laten doen.

  Dit vanwege hartproblemen, die familiair veel voorkomen in onze familie..
  De waardes bleken nu zodanig hoog te zijn, dat de arts me dringend adviseerde medicijnen hiervoor te nemen. Ik stemde er mee in, maar die gaven echter zoveel bijwerkingen, dat ik al snel besloot het medicijngebruik te staken.

  Ik ging op zoek naar alternatieve manieren om dit probleem te lijf te kunnen gaan. Die vond ik in een natuurgeneeskundig boek. Het toepassen van het zuur-base evenwicht principe zou het probleem van de hoge cholesterol kunnen oplossen of beïnvloeden.

  Voor mezelf had ik een uitgebreid voedingsplan opgesteld en deze voorgesteld aan de huisarts.
  Deze goede man had nooit over de zuur-basen evenwicht principes gehoord, maar de scheikundige principes, die de basis vormen van deze theorie vond hij de moeite waard om “ervoor te gaan”.

  Om in het kort samen te vatten, na een paar maanden opnieuw getest en de cholesterol waarden waren nu prima in orde (probleem opgelost).
  Enkele jaren later kreeg ik toch last van (vaker) optredende hartritmestoornissen en ik zag er tegen op om medicijnen te moeten gaan gebruiken.

  Vanwege mijn succes met het toepassen van de zuur-basen evenwicht principes raakte ik geïnteresseerd in wat ik allemaal over Reiki hoorde; je kon er het zelfherstellend vermogen mee stimuleren en het werkte niet alleen lichamelijk maar het beïnvloedde je ook op het emotionele vlak.

  En dat leek me als “binnenvetter”, die moeilijk zijn emoties deelde een nuttige leerzame cursus, die me veel zou kunnen opleveren.
  De stoute schoenen aangedaan en een cursus gedaan.

  Hierna enkele maanden mezelf intensief elke dag minimaal een uur behandeld. Ik merkte (na verloop van enkele weken), dat mijn handen ook steeds gevoeliger reageerden.

  Mijn handen trilden tijdens de behandeling op bepaalde plekken en dat was een teken, zo was me later uitgelegd door mijn reiki-master, dat ik een blokkade op het spoor gekomen was..
  Spanning die vastgehouden wordt (of opgekropt) mondt op den duur uit in een blokkade. Blokkades of verkrampingen ontstaan dus door opgekropte energie en komen veelvuldig voor, met name bij diegenen, die zich moeilijk gevoelsmatig uiten ofwel hun gevoelens delen..

  Ik ontdekte geleidelijk aan blokkades in het hoofd, in de buik en in het borst-hartgebied..
  De verkrampingen in het borstgebied had ik het meeste werk aan, het duurde ongeveer een hele week eer dat de trillingen bij het borst-hartgebied voorbij waren..

  Wat me het meest frappeerde was, dat ik veel meer kleur terugkreeg in mijn gezicht en dat was voor mij een overtuigend iets, dat de bloedsomploop in de hartomgeving was verbeterd door het oplossen van de blokkades in dit gebied.. Niet alleen had ik kleur terug in mijn gezicht maar de ritmestoornissen waren ook voorbij en zijn ook niet meer teruggekomen.

  Nu bijna 20 jaar later, geniet ik nog steeds een prima gezondheid en pas ik nog elke dag reiki toe. Uit oogpunt van preventie krijgt het hartgebied elke avond voor het slapen gaan een beurt door dit gebied een kwartiertje energie te geven en dat is genoeg om de hartomgeving door en door te verwarmen en (vooralsnog) klachtenvrij te blijven..

  Ervaring ermee opdoen kan je dus veel meer vertellen, dan intellectuele theorieën er op los te laten, die zullen voor de meeste lezers trouwens “abacadabra” zijn.

  In dit kader mijn complimenten aan Sheila, die helder en nuchter haar ervaringen heeft verteld in dit blog. Kennis gepaard aan ervaring blijft toch de beste leermeester..

  Ik prijs me gelukkig, dat ik geen scepticus ben, waarschijnlijk had ik dan zwaar aan de medicijnen gezeten óf misschien wel onder de groene zoden gelegen….

  Geachte heren en dame sceptici , een Reiki cursus volgen is dus zo gek nog niet om o.a. het “hart en hoofd” meer in evenwicht te laten komen . Succes ermee!

  Natuurlijk moet je in ook in deze casus je gezond verstand gebruiken en dat betekent in mijn geval regelmatig cholesterol controle en een bezoek aan de huisarts niet uitstellen bij werkelijk optredende klachten.

 33. Dat sceptici als Hans slechts één geloofsbelijdenis of dogma kennen en dat is de one-liner :
  Wat niet bewezen is, is onzin.. Amen 😉

  De macht van het geld is dus bepalend of iets wel of niet bewezen kan worden; en wie heeft het geld??
  Juist…en krijgen die wel eens kritiek van de sceptici..

  Nooit! De geachte lezer mag nu zelf zijn conclusies trekken. Ik heb mijn zegje gezegd en bedank u voor het meedoen. Wellicht tot een andere keer bij een ander onderwerp..

 34. Onjuist, mijn “dogma” is eerder: wat niet bewezen is, moet nog worden bewezen. Dat vereist dus een onderzoekende geest.
  Niet-sceptici nemen echter vaak voetstoots iets aan op basis van geloof en gaan daarbij klakkeloos voorbij aan zaken die al bewezen zijn en in tegenspraak zijn met hun geloof. Dat noem ik gemakzucht met oogkleppen.
  Macht van het geld? Ook dat is onjuist. Onnutte kwakzalverij, waaronder reiki moet ook vaak flink worden betaald. Dat is derhalve bedrog of het komt er dichtbij.
  En waarom zouden sceptici geen kritiek hebben op degenen die “het geld hebben”? Ik denk echter dat daarvoor een andere plaats geschikter is dan deze site.

 35. Op zijn minst merkwaardig is het dat de niet- scepticus (neem ik aan…) wél vertrouwt op buitengewoon omvangrijk en breed wetenschappelijk onderzoek als hij of zij in een vliegtuig stapt, gewoon om met een grote kans veilig op de plaats van bestemming aan te komen. Daarentegen wordt dan de deskundige en in Nederland zeer goed opgeleide arts gewantrouwd en wordt er gebruik gemaakt van kwakzalverige “zuur-base-evenwichtprincipes” uit een “natuurgeneeskundig” boek als het om zoiets belangrijks gaat als de eigen gezondheid. Dan is het plotseling “kennis gepaard aan ervaring” en moeten “hart en hoofd in evenwicht worden gebracht”(en meer van dat soort zweefklets) en wordt sceptici klakkeloos en volstrekt zonder hen te kennen, verweten dat ze meer moeten voelen, ervaren en zich verwonderen. Wie kent er hier nu maar 1 “dogma”, namelijk genaamd “geloof”?

 36. Voor alle niet-skeptici heb ik nog een mooi vliegend tapijt in de aanbieding. Ik kan niet bewijzen dat het werkt, maar ja, dat komt omdat ik tegen word gewerkt door de luchtvaartmaatschappijen, die bang zijn klanten te verliezen. Ik ben er echter van overtuigd dat het werkt en u moet me dus maar geloven.

 37. Echt mooie tapijten kun je maar beter niet laten wegvliegen maar moet je als sieraad op de vloer leggen, Renate. Jessis, wat voel ik me vandaag weer weinig invoelend! Ik heb dringend weer een ervaring nodig om me over te verwonderen.

 38. @Eelco_G
  Een arts die niets van zuur-base evenwicht weet? Lijkt me vreemd juist omdat voor de werking van processen in een lichaam de pH van groot belang is, en dat regelt je lichaam prima zelf.

 39. Op het gevaar af, dat dit niet de juiste plek is voor complimentjes, post ik het volgende (niet ironisch bedoeld bericht):

  Rob Nanninga: je hebt me weer helder leren kijken en denken.
  Bedankt daarvoor!

 40. Reiki voldoet volgens mij aan de volgende wetmatigheid: De hoeveelheid geld en moeite die men er aan heeft besteed, is evenredig met het geloof dan men er in heeft.

 41. En dat regelt je lichaam prima zelf..(peer99)
  Dat heeft u helaas mis en jammer genoeg nagepraat van de VtdK.

  Heel veel mensen hebben (om een voorbeeld te noemen) last van overtollig maagzuur, blijven daar vaak te lang mee doorlopen en lopen daardoor zelfs slokdarmbeschadigingen op.

  Die hebben wél levenslang medicijnen nodig.
  Was allemaal niet nodig geweest als ze het basen-aandeel in de voeding tijdig hadden verhoogd; dan was het probleem vanzelf opgelost. Niets alternatiefs dus, maar gewoon een eenvoudig scheikundig principe toepassen..

  Het zuur-base evenwicht wordt regulier doodgezwegen, maar is een van de krachtigste preventieve maatregelen, die veel beschavingsziekten helpt voorkomen.

 42. Ik vertrouw liever op de VtdK dan op de kletspraat van allerlei kwakzalvers en onzinverkopers, zoals Eelco_G.

 43. Ik blijf liever zelf kritisch nadenken en vertrouw zeker niet op de (vaak) eenzijdige informatie van een dogmatische vereniging zoals de VtdK; die alles (veel te gemakzuchtig) verkettert wat niet regulier is..
  Natuurlijk komen dogmatici en onzin-verkopers ook voor bij échte kwakzalvers.

  Hou liever een -open- blik; *onderzoek -alles- en behoud het goede..* Sluit niet bij voorbaat uit, zo kunnen we van elkaar leren.
  Ik ben niet zo bijbelvast, maar *dit vind ik best een goede leidraad om aan vast te houden..

 44. Eelco spreekt zichzelf tegen. Hij of zij is zogenaamd tegen dogmatiek en wil alles onderzoeken. Dat begint ermee dat hij ongezien alles afwijst wat op de website van de VtdK staat en zelfs wat hij denkt dat daar staat, zonder na te gaan wat de argumenten zijn.

  Nou ging de discussie waarin de VtdK werd genoemd uitsluitend over zuren en basen in het menselijk lichaam. Daarvoor hoef je helemaal niet bij de VtdK te zijn, eenvoudige middelbareschoolscheikunde volstaat.

  Eelco lijkt te denken dat overtollig maagzuur ontstaan door te veel zuur of te weinig basen in het eten. Dat is een gedachte die berust op twee volstrekt onzinnige ideeën: (1) dat er een soort behoudswet geldt voor ‘hoeveelheid zuur’, alsof het zou gaan om elektrische lading, en (2) dat de maag fungeert als orgaan om ‘overtollig zuur’ af te voeren (waarheen? naar de twaalfvingerige darm zeker, waar het onmiddellijk wordt geneutraliseerd!).

  Op de website van de VtdK staat daar weinig over, namelijk:

  http://www.kwakzalverij.nl/1474/Basisch_kwakwater_tegen_verzuring_

  en
  http://www.kwakzalverij.nl/1517/Maandblad_GezondNu_schrijft_verzuurde_onzin

  en iedereen die er een beetje van weet, is op de hoogte van het feit dat het menselijk lichaam de pH van het bloed binnen zeer nauwe grenzen constant houdt. Buiten die grenzen ben je ziek, zie:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Acidosis

  en

  http://en.wikipedia.org/wiki/Alkalosis

Reacties zijn gesloten.