Een miljoen voor een paranormaal wonder

Met ingang van heden hoeven begaafde wichelaars en waarzeggers niet meer naar Florida om zich van een miljoen te verzekeren. Bij SKEPP in Brussel kan het nu ook. Daar loopt het al storm, sinds de aankondiging afgelopen vrijdag 28 september.

SKEPP had al lange tijd de zogenaamde Sisyphusprijs en daarvoor (1993-2002) de Majax-Broch-Theodor-prijs. Daar kon men een bedrag van 10.000 euro mee winnen. Skepsis had en heeft een soortgelijk aanbod. Een anonieme donateur heeft het bedrag van de Sisyphusprijs verhoogd tot een miljoen euro. Dat staat nu echt op een bankrekening onder beheer van een notaris en blijft daar een jaar staan.

Ik reproduceer het reglement, zoals op de site van SKEPP, hieronder in zijn geheel. U kunt het ook nalezen op de site van SKEPP (zie link). Het aanbod geldt voor heel Europa. Wie in aanmerking wil komen, moet zich met een voorstel voor een proef melden bij een lokale sceptische organisatie (in Nederland dus Skepsis). Die organiseert dan een pretest als u het inschrijfgeld betaalt. Slaagt u voor de pretest, dan krijgt u 500 euro plus het inschrijfgeld, en kunt u door naar Brussel.

Met illegale en wrede en gevaarlijke proeven hoeft u niet aan te komen, en als u claimt de zon te kunnen laten uitgaan of iets dergelijks, dan gaan we daar onze tijd niet aan voldoen. Ook genezing van ziekten gaat SKEPP niet testen. Waarom?

Geen proeven met zieken

In de eerste plaats zijn proeven met mensen en dieren illegaal, en zeker als het om zieken gaat die men op de een of andere manier een perspectief op genezing biedt, moeten zulke proeven door een medisch-ethische commissie worden goedgekeurd. Een dergelijke goedkeuring wordt pas afgegeven als er voldoende aanwijzingen zijn dat de proef zin heeft. Dat duurt te lang. Voorts zal bij genezingsclaims vooraf en achteraf grondig medisch onderzoek moeten plaatsvinden (anders krijgt men geen medisch-ethische goedkeuring) en is het doorgaans niet zo eenvoudig om vast te stellen dat er een genezing heeft plaatsgevonden, laat staan of die misschien niet door natuurlijke oorzaken of andere medische behandelingen is opgetreden. De voorwaarden van de proef houden bovendien onder meer in dat de hele proef binnen één dag kan worden afgewerkt. Dat is te kort voor een medische proef. Serieuze medische proeven kosten dan ook vele miljoenen.

Uiteraard vallen proeven om verschil te maken tussen hoogverdunde homeopathische middelen en placebo’s niet hieronder, zolang ze in de proef maar niet gebruikt worden om zieke mensen zogenaamd beter te maken en zolang de proef in één dag kan worden afgewerkt. Ook diagnostische tests (zie de geciteerde pagina van Skepsis) lenen zich prima voor proeven.

Bij SKEPP hebben zich ogenblikkelijk al een dozijn personen gemeld, en ook enkele genezers die kennelijk niet lezen konden. Helaas heeft nog niemand iets voorgesteld dat zich maar benadering laat interpreteren als een voorstel voor een concrete proef. Wat moeten we bijvoorbeeld met de claim ‘baby’s kunnen mij dingen vertellen die ik kan voelen’?

Dus: kunt u een paranormaal proefje bedenken waarvoor u wel slaagt, maar waarvoor een willekeurige persoon die uw gave niet heeft slechts een berekenbare slaagkans heeft van 1/1000 (dus een tiende procent), meldt u dan.

Waarom heet de prijs eigenlijk Sisyphusprijs? Sisyphus was iemand die in de onderwereld een steen omhoog moest rollen, en elke keer als hij bijna boven was, rolde de steen weer naar beneden. Wij sceptici weten dat we in de strijd tegen de onzin steeds weer opnieuw moeten beginnen. Niettemin doen we dat toch, het lijkt een straf, maar zo is het leven nu eenmaal.

Als u iemand tegenkomt die beweert een paranormaal, bovennatuurlijk of occult talent te hebben, of iets te kunnen wat indruist tegen de wetenschap, vraag die dan eens waarom hij of zij het miljoen van SKEPP niet ophaalt. Wie morele bezwaren heeft tegen het accepteren van geld, mag het ook aan liefdadig doel geven.

Kan die persoon misschien met een wichelroede grote stukken ijzer op grote diepte vinden? Dan willen wij van Skepsis wel een dozijn gaten in onze tuin graven, in ongeveer de helft daarvan een stuk ijzer stoppen, en dan de gaten weer dichtgooien. Als met uitsluitend een wichelroede alle stukken ijzer gevonden kunnen worden, dan moet hij datzelfde kunstje nog eens in Brussel doen en hij is een miljoen rijker.

P.S. In de condities staat ‘werkdag’, maar Skepsis doet het testen liever op zondagen, want de meesten van degenen die de test moeten begeleiden hebben een gewone baan op werkdagen.

DE SISYPHUS PRIJS VAN 1.000.000 EURO

Aanmelding voor de Sisyphus prijs

SKEPP is principieel bereid elke ernstige bewering over vreemde of paranormale eigenschappen te onderzoeken en mensen te testen die beweren over zulke vermogens te beschikken. Wie kan aantonen dat hij/zij over paranormale vermogens beschikt of claims kan hard maken die onmogelijk zijn volgens de huidige wetenschappelijke kennis, ontvangt van SKEPP vzw de som van 1.000.000 euro. Enkel beweringen waarvan het resultaat objectief kan vastgesteld worden, komen in aanmerking voor de test. Elke test moet zo opgevat worden dat het resultaat duidelijk is en niet vatbaar is voor enige betwisting, of dat erover moet gestemd worden. We zullen indien nodig u daarmee helpen en adviseren.

Welke beweringen komen NIET in aanmerking voor de test:

 • beweringen van religieuze aard, over het bestaan van god, duivels of engelen, exorcisme….
 • beweringen over het doen opgaan van de zon of doen bewegen van de sterren, over beïnvloeden van het weer of klimaat.
 • handelingen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid wegens vergiftiging, ademnood, uithongering, verdrinking, drugs, wapens, gevaarlijke apparaten, enz….
 • handelingen die in overtreding met de wet zijn.
 • goocheltrucs.
 • elke vorm van dierenmishandeling
 • genezing van ziekten of gebreken,
 • beweringen die niet binnen de tijd van één werkdag kunnen vastgesteld worden.

Als u wil weten of uw talent of vermogen in aanmerking komt voor deze test, mag u eerst een e-mail sturen naar info@skepp.be [of naar Skepsis, als u in Nederland woont, JWN] met een beschrijving van wat u kan en hoe u voorstelt dat te bewijzen. Iemand zal u dan laten weten of dit in aanmerking komt voor de test, en u eventueel helpen met het beter formuleren van uw aanvraag. Het zou kunnen dat uw contactpersoon u zal voorstellen om eerst thuis een zelftest te doen, anoniem en zonder getuigen, om u de teleurstelling van een publieke mislukking te besparen.

Als eerste officiële stap voor een aanvraag tot test moet u dan het aanvraagformulier invullen en tekenen voor akkoord, en dat met de gewone post opsturen in twee exemplaren naar SKEPP vzw Firmin Lecharlierlaan, 44/B10 1090 BRUSSEL. 
Dit aanvraagformulier en de voorafgaande toelichting geven de algemene regels waaraan elke aanvraag en test onderworpen zijn.

Elke kandidaat moet zich duidelijk leesbaar en controleerbaar identificeren, met naam en voornaam, telefoon, adres en liefst ook een e-mailadres. Niet verplicht maar wel aanbevolen is dat u een fotokopie van uw identiteitskaart bijsluit, om ons te overtuigen van de ernst van uw kandidatuur. Het gaat immers om veel geld en we verliezen niet graag onze tijd met grappenmakers. 
Zonder dit volledig ingevulde en ondertekende formulier is er geen aanvraag en wordt er dan ook niet verder onderhandeld over de testmodaliteiten.
Als u ons de twee ondertekende en ingevulde exemplaren van de aanvraag hebt bezorgd, dan kunnen we verdere besprekingen voeren en de testprotocols overeenkomen. Vermits beweringen over psychische, para- of supranormale vermogens zeer divers kunnen zijn, moeten we overeenkomen hoe en waar de test zal gebeuren en de criteria afspreken wanneer de pre-test en de test als geslaagd of niet geslaagd zullen worden beschouwd. SKEPP zal beroep doen op competente statistici om de kansen op toevallig slagen te berekenen.
Dit testprotocol moet de schriftelijke goedkeuring van beide partijen hebben gekregen alvorens de test wordt uitgevoerd. Beide partijen krijgen hiervan een exemplaar, voor SKEPP vzw getekend door de voorzitter en de penningmeester. Dan kunnen we de schiftingstest van 500 €, hierna genoemd de pre-test, organiseren.

Deze uitnodiging geldt voor alle Europese landen die door SKEPP vzw gemandateerd zijn. Voor aanvragen vanuit andere landen dan België zie de lijst van lokale contacten. De pre-test wordt in het eigen land uitgevoerd. De uiteindelijke test voor het miljoen gebeurt in België.

73 gedachten over “Een miljoen voor een paranormaal wonder”

 1. @Rob,

  @RN: Ik denk dat ze niet meedoen omdat ze een afgang willen voorkomen en niet omdat 10.000 euro niet genoeg zou zijn.

  Ja natuurlijk, waarom zouden ze zich beschikbaar stellen om iets te bewijzen wat niet te bewijzen valt, dus vrijwillig op hun bek gaan, terwijl het legaal is om als homeopaat, zelfs zonder kwalificaties, las ik, in Nederland werkzaam te zijn.

  Dus het lokkertje van 10.000 Euro zal vrees ik weinig tot geen effect sorteren.

  Wat er in die branche verdient wordt, dat wil je niet weten.

  Maar er is genoeg markt voor, de zaken gaan goed en dat zal helaas ook wel niet gaan veranderen.

  En soms denk ik ook wel eens, laat de mensen toch lekker geloven wat ze wilen geloven, dat kun je toch niet veranderen, zoals ik al eens eerder heb gepost, wanneer iemand echt ziek wordt, belandt hij/zij vanzelf wel in het reguliere circuit.

  Harry, de praktizerend homeopaat die ook wel eens post op “Kloptdatwel”, gaf zelf ook al aan dat hij bij een ernstige infectie ook voor de antibiotica zou gaan.

  Homeopathie vervult (m.i.) grotendeels een belangrijke rol bij de behandeling van klachten die men in de reguliere geneeskunde als idiopatisch of psychosomatisch benoemd. Dus zowel voor de arts als de patient een patstelling.
  Maar daarmee is voor de patient het probleem nog steeds niet opgelost.
  Tja, dan gaat men elders op zoek.

 2. Helaas zijn er genoeg mensen die echt ziek zijn geworden en die uiteindelijk via alternatieve genezers op het kerkhof beland zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Jomanda, of de vrouw van Roel van Duijn, om een paar bekendere gevallen te noemen.
  Het is dus niet vanzelfsprekend dat mensen, als ze echt iets krijgen, in het reguliere circuit belanden.

 3. @ Ragnar
  Ik ga ervan uit dat homeopaten zelf wel geloven dat middel A een ander effect oproept dan middel B. Als ze aannemen dat het geen verschil maakt, dan zouden het oplichters zijn.

 4. @Rob,

  Ik weet niet of je het wel zo ongenuanceerd kunt stellen, misschien heb je inderdaad een categorie die in het homeopatische beginsel gelooft, maar ik sluit tevens niet uit dat er wel homeopaten zijn, die echt wel weten dat ze onzin verkopen, maar uit geldelijk gewin door blijven behandelen. Dat zijn in mijn optiek ook inderdaad oplichters.

  Maar het zijn in de regel toch vaak huis, tuin en keukenkwaaltjes waar ze mee te maken krijgen en het placebo effect doet dan wel de rest.

  @Renate: Ik heb het verslag van Roel van Duijn gelezen en hieruit begrepen dat zijn vrouw beslist geen reguliere behandeling wilde enkel ging voor de macrobiotische, hetzelfde gold ook voor SM, die zocht haar heil liever bij Jomanda.

  Als je dat allemaal leest had je desnoods eigenlijk die vrouwen naar de dokter moeten sleuren, maar dat kan (mag) nu eenmaal niet.
  Wat een verspilling.

 5. @ Ragnar
  En dat is dan ook precies het grote gevaar. Deze mensen zijn er zo van overtuigd dat alternatieve behandelingen beter zijn, dat ze niet naar een reguliere arts gaan. Waar een huisarts nog doorverwijst naar een specialist en een specialist misschien nog doorverwijst naar een collega die nog meer weet, blijven de kwakzalvers aanmodderen en de patiënt weghouden van mensen die echt deskundig zijn. Daarnaast praten ze zowel de patiënt, als de omgeving een schuldgevoel aan als de behandeling niet blijkt te werken. Ze zullen niet zeggen dat de patiënt beter af is bij een meer deskundig arts, of het moet een medekwakzalver zijn, die de patiënt nog verder leeg kan zuigen.

 6. T. van der Sandt,

  Sorry voor mijn wat late reactie, (over het hoofd gezien), terecht wat je schrijft, je punt is duidelijk.

 7. Maar ja, Renate, als mensen liever hun heil zoeken in het alternatieve circuit, om wat voor reden dan maar ook, want dan kan zo divers zijn, sta je gewoonweg machteloos.

 8. @ Ragnar
  En daarom moet dat alternatieve circuit ook flink bestreden worden, zodat ze de mensen niet met allerlei Indianenverhalen bang kunnen maken. Zolang mensen op internet op zoek gaan naar informatie en daar ook met allerlei onzin worden geconfronteerd, terwijl ze niet in staat zijn om de zin van de onzin te onderscheiden, zal er dus tegen het alternatieve circuit moeten gevochten moeten worden. Als iemand een brug of een huis wil bouwen, moet er aan allerlei eisen voldaan worden, zodat er geen slachtoffers vallen, maar de kwakzalvers kunnen doorgaan met slachtoffers maken, zolang er aan hun praktijken geen halt toe wordt geroepen.

 9. Hartgrondig mee eens. Daar hebben we de Vereniging tegen de Kwakzalverij voor. Effectiever dan velen weten.

 10. Helaas is de VtdK nog steeds niet effectief genoeg. Zolang er iedere keer slachtoffers van kwakzalvers zijn en kritische reportages over kwakzalvers in consumentenrubrieken tot een stortvloed van reacties van kwakaanhangers leiden, is er nog veel werk te doen. En hoe vaak word je niet geconfronteerd met allerlei misleidende reclames van kwakzalvers of andere zaken waar de VtdK zich tegen verzet? Op de radio hoor ik regelmatig reclame voor Prescan en wat je op internet aan reclames voor allerhande kwakproducten ziet, is helemaal erg. Vaak zie ik die reclames zelfs op blogs die juist tegen kwakzalverij en andere zaken waarschuwen.

 11. Een van de middelen tegen kwakzalverij is dat je helder en overzichtelijk informatie aanbiedt, bijvoorbeeld op internet. Je moet dan wel zorgen dat die informatie velen bereikt, bijvoorbeeld door te maken dat wie googelt ook meteen bij de goede informatie uitkomt. Dat krijg je niet cadeau.

  Hoe het zou kunnen:
  In Duitsland/Oostenrijk heeft een consumentenorganisatie een boek uitgegeven met deugdelijke kritische informatie over tal van alternatieve therapieën. Wat hebben wij in Nederland? Het boek van Paul van Dijk. Als je het mij vraagt, was dat oorspronkelijk bedoeld als vademecum voor artsen die regelmatig geconfronteerd worden met de meest wonderlijke therapieën van hun patiënten. Dat is ook de reden dat er de meest baarlijke onzin in stond, ongeredigeerd overgenomen van de propagandageschriften van de behandelaars zelf. De bedoelde lezer (de arts die iets meer wil weten van het verwarde verhaal waarmee patiënt X nu weer komt aanzetten) had geen behoefte aan een paternalistische hurkenuitleg waarom het onzin was.

  In een Woord Vooraf van een heuse professor in de huisartsgeneeskunde stond dan ook:

  ‘Omdat altertnatieve geneeswijzen een maatschappelijke realiteit vormen, is het voor iedere arts noodzakelijk van aard en inhoiud hiervan kennis te nemen. Dit is vooral nodig om tot en goed overleg met de eigen patiënten te kunnen komen.”

  Ook de auteur sprak over “wegwijzer en naslagwerk voor de hulpverlener …”

  Maar op de stippeltjes stond ook “en de hulpvrager”.

  Het boek werd al vlug een bijbel voor alto-Nederland en was en is een van de bestsellers van Ankh-Hermes.

  Waarom heeft de VtdK daar nou nooit een vergelkijkbare hoeveelheid informatie tegenover gesteld? Men heeft PvD een Meester Kackadorisprijs (MKK) gegeven, waarna PvD erg boos was, want die meende dat die bedoeld was voor topkwakzalvers.

  De VtdK legt nooit goed uit dat de prijs niet naar kwakzalvers gaat, maar naar mensen die beter zouden moeten weten in plaats van de kwakzalvers te helpen.

  Neem nou de openingszin van het stukje over de MKK van dit jaar:

  Staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) is benoemd tot ‘kwakzalver van het jaar’.

  en dat onder de titel Staatssecretaris Zijlstra krijgt kwakzalverprijs

  Er zijn over de duizend, volgens sommigen wel drieduizend kwakzalvertherapieën tegen kanker. Er zijn talloze kruiden waarover de meest onzinnige bakerpraatjes worden verteld, de ergste zijn verboden maar duidelijke informatie (per kruid) is nergens te vinden.

  Er valt ontzettend veel te doen aan het verschaffen van informatie aan het publiek. Zo is de VtdK ook begonnen. Het Maandblad tegen de Kwakzalverij stond vol waarschuwingen tegen op grote schaal aangeboden ‘geheimmiddelen’, en leden konden per keer 20 exemplaren krijgen om die te distribueren, in wachtkamers en apotheken neer te leggen en dergelijke.

  In de VS heb je de rubriek ‘What’s the harm?’
  http://whatstheharm.net/

  Zoiets zouden we ook in Nederland kunnen hebben. Maar het is er niet.

 12. Er is en blijft meer dan genoeg te doen tegen de kwakzalverij, Renate en J.W. Nienhuys. Het is nooit klaar. Het is nooit effectief genoeg. Het blijft vrijwilligerswerk. Het is net een hydra die weer veelvoudig aangroeit als je een klein stukje afhakt.
  Het lijkt onbegonnen werk, vechten tegen de bierkaai.
  Toch blijft het werk van de vereniging zinvol, doodgewoon om te voorkomen dat het kwakdenken ons helemaal gaat overspoelen.

 13. Ik denk ook niet dat iemand (behalve de aanhangers van de kwakzalvers) het werk van de VtdK als zinloos beschouwd. Alleen lijkt het vaak te veel op een druppel op een gloeiende plaat en zou men de zaken, zoals J.W. Nienhuys betoogd misschien beter aan kunnen pakken. Het gaat niet alleen om gelijk hebben, maar ook om gelijk krijgen.
  Ik ben bang dat de VtdK nog wel eens te veel voor eigen parochie preekt. Dat is natuurlijk niet verkeerd, maar het gaat er uiteindelijk om dat het gepreekte de buitenwereld bereikt en niet binnen de eigen parochie blijft.
  Het ligt natuurlijk niet alleen aan de VtdK, maar ook aan de media, die nog wel eens de verkeerde mensen aan het woord laten, soms met het idee om een genuanceerd beeld te schetsen, of om hoor en wederhoor toe te passen, waardoor er snel een vertekend beeld ontstaat.

 14. Het jaaroverzicht dat afgelopen zaterdag tijdens de ledenvergaderiing werd gepresenteerd, liet zien dat er een respectabel aantal effectieve activiteiten was ontplooid. Men moet echter roeien met de riemen die men heeft. Ik ben het overigens met u eens.

 15. Volgens mij zijn we al door het kwakdenken overspoeld, daar werken zelfs de zorgverzekeraars ook al dapper aan mee.

  Het blijft vechten tegen windmolens, maar al zul je er maar een paar over de streep trekken, dan is het toch niet allemaal voor niets geweest.

  JW: Staatssecretaris Zijlstra krijgt kwakzalverprijs

  Dat lijkt wel een aanmoedigingsbeleid, want hoe gaat het brede publiek een dergelijke statement interpreteren.

  Er zullen voor de overheid waarschijnlijk wel financiele belangen mee gemoeid zijn om die hele zooi in stand te houden, denk ik wel eens, vandaar dat gedoogbeleid.

  Kloptdatwel?, nee, dat klopt niet.

 16. Ik denk dat het overheidbelang dat met deze zaken gemoeid is, eerder zit in de angst dat mensen gaan protesteren, terwijl het afschaffen van bijvoorbeeld subsidies voor opleidingen in de kwakzalverij er hooguit voor zorgt dat mensen andere opleidingen gaan doen, waarvoor ze wel gesubsidieerd worden.
  Wat ik ergens vreemd vind (en ik ben echt niet tegen studiefinanciering) is dat mensen die een opleiding tot piloot willen doen, kennelijk zonder problemen 150.000 euro bij elkaar weten te schrapen, natuurlijk door het geld te lenen, maar dat mensen die iets anders willen studeren, geen geld willen lenen om deze droom waar te maken. (Maar dat is een heel andere discussie.)

 17. Het kunnen voorspellen van exacte cijfers van (top en bodem levels)van de AEX valt deze bewering onder vreemde of paranormale eigenschappen?

 18. Serge:

  dat hangt er vanaf hoe lang van tevoren. Omdat het om exacte cijfers gaat, kunnen we de opgave vereenvoudigen tot ‘het tweede cijfer achter de komma’. Ik weet niet of alle cijfers even vaak voorkomen, maar laten we aannemen dat bij nadere beschouwing ze dat inderdaad doen.

  Dan heeft men een kans van 1 op 10 om dat cijfer goed te hebben. Dan moet men dat driemaal herhalen.

  We kunnen ook naar de laatste twee cijfers kijken. Dan is (aangenomen weer dat alle mogelijkheden ongeveer even vaak voorkomen) de kans dat men zowel het hoogste punt als het laagste punt goed heeft 1:10.000 .

  Dat is iets dat in 1 dag gecontroleerd kan worden. De ‘sceptici’ zullen wel willen weten of er echt geen voorspelbaarheid in die exacte cijfers zitten.

  Als iemand een week van tevoren de exacte hoogste en laagste stand van de AEX (twee decimalen achter de komma) meent te kunnen aangeven dan moet hij zich maar melden, lijkt me. Als dan voorspeld is 327,93 laag en 329,13 hoog en het is in werkelijkheid 327,94 laag en 329,13 hoog dan wordt er niks uitgekeerd.

  Heb ik het zo goed begrepen?

 19. De lieden die zo nauwkeurig beurskoersen zouden kunnen voorspellen, zijn door die “gave” toch allang schatrijk geworden, neem ik aan? Die hebben het voor een paranormaal wonder uitgeloofde miljoen toch helemaal niet meer nodig? Waarom zouden ze moeite doen? Ze hebben er juist baat bij hun “gave” stil te houden.

 20. Stel dat ik paranormaal precies weet waar het lichaam van een vermoord persoon ligt, en dit blijkt bewaarheid; is dat dan afdoend bewijs van het bestaan van generzijde?
  Persoonlijk vind ik uw tests voorbij gaan aan de gevoeligheid van ‘paranormalen’, Om eerlijk te zijn weet ik niet hoe mijn gave werkt; het overkomt me simpelweg en laat zich niet dwingen. Derhalve vind ik uw methode oneerlijk, omdat het geen kans biedt aan mensen zoals ik. Hierbij daag ik u daarom dan ook uit:

  Het stoffelijk overschot van Natalee Ann Holloway ligt onder “the Spyglass Tower”van het Marriott Aruba Surf Club…

  Het zou u sieren deze uitdaging aan te gaan, en bij onthulling van dit mysterie over te gaan tot honerering van ‘mijn’ gave. Tevens zou u dan ook publiekelijk dienen te bevestigen dat het niet anders kan zijn dat deze fysieke wereld ‘slechts’ de verdichting is van grotere spirituele dimensies, en dat wonderen inderdaad gelukkig nog steeds bestaan.

 21. @ Jip

  Dit valt niet onder de regels. Het is geen proef, en zeker geen die in 1 dag voor een jury in Brussel kan worden uitgevoerd. Als het blijkt uit te komen, dan bezit u kennelijk daderkennis. Om te beginnen moet u dan maar zien aan te tonen (ook tot genoegen van de politie) dat u die kennis niet ergens op een ‘natuurlijke’ wijze hebt opgedaan.

  Een bekend medium van vroeger beweerde eens iets dergelijks, nl. dat een vermiste persoon ergens onder een net gebouwd pakhuis in Adelaïde lag.

  Zie http://www.skepsis.nl/croiset.html

  Dat is toen helemaal afgebroken (kosten 40.000 Australische dollars), niks gevonden natuurlijk, en je moet niet denken dat Croiset dat terugbetaalde.

  Als er paranormalen zijn die op volstrekt onvoorspelbare ogenblikken nuttige ingevingen krijgen, dan is natuurlijk fijn (ik heb nooit bewijs gezien dat dat echt bestond), maar het miljoen is bestemd voor al diegenen die tegen betaling of/en op afroep hun kunsten kunnen vertonen.

  U kunt het wel ‘oneerlijk’ vinden dat uw vermeende gave niet voor beloning in aanmerking komt, maar daar is niets oneerlijks aan. Als er een prijs wordt uitgeloofd voor de beste vioolspeler, moet u niet zeuren als u geen viool kunt spelen, maar bijvoorbeeld beweert kunstig te kunnen koorddansen.

 22. @Jip,JWN

  Het lijkt mij interessanter om aan te komen met succesjes van Jips gave uit het verleden, voordat een groot thema als Nathalie Holloway wordt aangesneden.

  Ik heb wel eens iets heel simpels gehoord van een kennis: die zag een vriend-kunstenaar “in het gips”.
  Zeg,een week later breekt die een been. Als er iets van spontane helderziendheid waar is, dan openbaart zich dat het meest spontaan in de persoonlijke gevoelssfeer. Ikzelf heb wel eens een enkele droom gehad, die de volgende dag zich als gebeurtenis voltrok. De laatste jaren echter nooit meer (ik slaap ook wat slechter het laatste decennium). Ook Croiset had zijn successen, maar inderdaad ook grote missers.

  TVDS

Reacties zijn gesloten.