Vrijdenkersdag 2011: Wanen in de gezondheid

De vereniging De Vrije Gedachte (DVG) organiseert op 14 mei aanstaande een congres met een zeer aantrekkelijk programma, getiteld ‘Wanen in de Gezondheid’. DVG richt haar pijlen deze keer op de pseudoreligie van de zogenaamde alternatieve geneeskunde.

Het programma luidt (voor details zie de website van DVG)

10:30: Koffie
11:00: Anton van Hooff (voorzitter DVG en klassicus): Niets heiligs aan ziekte
11:30: Menso A. Westerouen van Meeteren (bestuurslid VtdK): De zaak Sylvia Millecam; een voorbeeldcasus (NB: spreker was de senior inspecteur die het IGZ-rapport over de zaak Millecam samenstelde, en daarna ook de procesgang tegen Jomanda c.s. begeleidde)
12.30: Lunch
13.30: Wim Betz (voorzitter Skepp en em. hgl. huisartsengeneeskunde VUB): Vaccineren tegen waarheid?
14.30: Hugo S. Verbrugh (antroposoof, arts en voormalig uhd filosofie EUR): De BijnaDoodErvaring volgens Pim van Lommel: een voorbeeldcasus
15.15: Theepauze
15.30: Jan Willem Nienhuys (bestuurslid Skepsis): Geneeskundige goeroes
16.30: Discussie
17:00: Borrel

Het kost all-in 30 euro (leden DVG krijgen 5 euro korting, studenten 10 euro korting). De plaatsruimte is beperkt, dus u kunt zich maar beter snel inschrijven, door gewoon het geld over te maken naar DVG (zie de website). Behalve de interessante lezingen beluisteren kunt u ook interessante mensen ontmoeten!

48 gedachten over “Vrijdenkersdag 2011: Wanen in de gezondheid”

 1. Ik heb het programma gelezen en de DVG-site bekeken.
  Discussie zal wel loskomen,als de lezing geweest is.
  De lezing over de BDE volgens van Lommel (in een thematiek “wanen in de geneeskunde”) zal bezoekers nieuwsgierig doen afwachten: is de BDE een waan of is de interpretatie volgens Pim van Lommel ervan een waan?

  Dit heb ik me wel bedacht: zoals we zijn, zijn we als mensen altijd “fysiek geëngageerd”, d.w.z. we luisteren, denken, rapporteren met elkaar als lichamelijke mensen. Hoe bijzonder een rapportage in een afwijkende fysieke/bewustzijnsstaat dus ook mag zijn, en hoe ver mogelijk hersenactiviteit kan zijn gereduceerd, nooit kan men zeggen vrij te zijn geweest van dit “fysiek engagement”. Een werkelijk ontlichaamde (=bijna of quasi-doods) ervaring te hebben gehad kan men dus in principe zo nooit claimen.
  Er zijn wel andere wegen (uittree/sterf- observaties van paragnosten van buitenaf), maar die kunnen ook weer als waan op het conto van de betrokken paragnost worden bijgeschreven.
  Men kan ook “ad domino” (steentjes aaneenleggen tot stapsgewijze opeenvolging van sterk tot minder sterk fysiek geëngageerde toestanden) beweren, dat deze ervaringen puzzelstukjes opleveren, die leiden/wijzen in de richting van een lichaamsloze toestand, maar werkelijk los van het fysiek gegeven kun je zo niet komen.
  Dan zou de BDE als hersenspinsel, waan kunnen/moeten worden geïnterpreteerd. Blijft, dat men naar de patiënt toe empathisch en respectvol dient te blijven. Je zou dan met de patiënt een soort droom-interpretatie kunnen ondernemen. Zo van: welke waarde-gevoel heeft de ervaring in je naar boven gebracht? Welke plaatsbepaling heeft het dagelijkse leven, dat je weer ingaat, nu ondergaan? Kortom aandacht voor de transformatie op zijn kijk op het leven en de waarden daarin door de BDE blijft een opgave voor de zorgverlenende.

  TVDS

 2. Nog een tweede kanttekening:

  Er zijn (veel) mensen (ook ik) die hoofdzakelijk met een sterk “fysiek engagement” leven. Ze waken, werken, denken ,doen ,slapen, dromen etc. Voor zulke mensen is de aanname, dat we “los” van lichaam, stoffelijke wetmatigheid kunnen leven, een blinde stap.
  Maar er melden zich ook mensen, die vaker/regelmatig in een “extravagante” toestand verkeren (uittreden, visies, contacten met…..) Deze kunnen met een fysisch-medisch mensbeeld niet of slecht uit de voeten. “Geloven” of stellen zich liever tevreden met een beeld met ruimte voor meervoudige stof- en bewustzijnsniveaux, zielsbegrip, entiteiten, geestelijke leiding e.d. Zij kiezen daar dan ook voor. Wat deze mensen betreft is “de geest uit de fles”, en terugkeer naar het conventionele beeld brengt ze in (innerlijk/ uiterlijk) conflict.

  TVDS

 3. Dat gaat een memorabele bijeenkomst worden. Anton van Hooff die zeer interessante stukken kan schrijven over de Griekse oudheid, ware het niet dat hij om de tien regels moet vermelden dat wetenschappelijk is bewezen dat de God van het christendom niet bestaat. En Willem Betz die alles van geneeskunde en kwakzalverij weet, maar niet protesteert als ik Skepp een crypto-organisatie van de ideologische beweging van de Nieuwe Atheïsten noem.

  En daarnaast dus Hugo S. Verbrugh, antroposoof en specialist in de antroposofische alternatieve geneeskunde, gelover in karma en reïncarnatie (zou dat wel mogen van De Vrije Gedachte ?). Mijn inschatting was dat in zijn visie een BDE wel te verklaren zou zijn met de twaalfde levensvorm van de mens, of iets in die geest. Dat was iets te groot gezien, het blijkt te gaan om het vierledig mensbeeld :
  “Het paradigma van de wezensleden volgens het vierledig mensbeeld van de antroposofie geeft een naadloos sluitende verklaring van de zogenaamde BDE en van het probleem om er goed over te spreken.”
  Dit staat in http://kairos-kr.nl/ademtocht.pdf, waarvan ik overigens niet alle 48 pagina’s heb doorgelezen.

 4. Ik vind dat je er dingen bijhaalt die er niets mee te maken hebben. En Hugo zou ik ook wel willen horen. Hij is tamelijk nuchter op het gebied van wat (op medisch gebied) wel en niet als bewijs kan dienen voor bepaalde antroposofische ideeën. De keuze van zijn titel (een parafrase op het rapport wat er allemaal mis gegaan is rond “S.M.”) suggereert al welke kant het uit gaat. Verbrugh is al vanaf het allereerste begin Skepsis-donateur en sprak ook op het tweede Skepsiscongres, waar hij een lans brak voor het belang van intuïtie bij de medisch diagnostiek. (Hij is begonnen als patholoog.) Ik ben het totaal niet met hem eens op allerlei punten, maar hij is een goede spreker en in elk geval zeer de moeite waard om te beluisteren, al was het maar om iets te begrijpen hoe de denkwijze in elkaar zit van sommige alternatieven. Hij praktiseert overigens niet de antroposofische geneeskunde, maar weet er wel veel van.

 5. “14.30: Hugo S. Verbrugh (antroposoof, arts en voormalig uhd filosofie EUR): De BijnaDoodErvaring volgens Pim van Lommel: een voorbeeldcasus”

  Dit klinkt inderdaad erg ‘prikkelend’. Een antroposoof die over Van Lommel spreekt. Een antroposoof die vanaf het eerste begin Skepsis donateur was…
  JW, opvallend, deze verzameling van sprekers. Leuk dat de diversiteit mogelijk is.

 6. @JWN “Hij praktiseert overigens niet de antroposofische geneeskunde, maar weet er wel veel van.”

  In vroeger dagen had ik een antroposofische huisarts. In die praktijk was ook dhr Verbrugh op bepaalde tijden te consulteren. Maar hij praktiseerde geen antroposofische geneeskunde???? Wat deed hij dan in een antroposofische praktijk?

  Ik snap nu trouwens ook waarom je niet op zijn kritiek op Swaab in wilde gaan…

 7. Verbrugh heeft een keer in een brief (Skepter 16.4) gepikeerd gereageerd toen hij was betiteld met ‘antroposofisch arts’, zeggende dat hij antroposoof en arts was, maar geen antroposofische geneeskunde praktiseerde en geen lid was van de NAAV. Hij vermeed om te zeggen dat hij zoiets nooit gedaan had.

  Ik ben me niet (meer) bewust van Verbrughs kritiek op Swaab en ook niet van het feit dat ik die gelezen zou hebben en daar niet op in wil gaan.

 8. Misschien verheldert dit citaat iets: “Met ‘wij zijn ons brein’ debiteert Swaab. in technische termen. een zogeheten ‘mereological fallacy’.”

  Maar verder is het niet van belang.

 9. Ik ben erop ingegaan door te zeggen dat ik het gezeur vond om zo te vallen over die titel. De ‘mereological fallacy’ is het verwarren van een deel met het geheel. Dat is precies wat er gebeurt als mensen een dik boek boordevol informatie reduceren tot de vier woorden van de titel.

  Een hoeveel kritiek je ook kunt hebben op de these van Swaab, die these is heel erg to the point wanneer je je realiseert dat je te maken hebt met mensen die geloven in het bestaan van een soort ziel in een hogere dimensie met het brein en/of het dna als antenne.

  Kijk twee eeuwen geleden was de frenologie heel populair, toen dacht men dat alle specifieke eigenschappen (zoals vaderlandsliefde of wiskunde) allemaal aan knobbels op het hoofd waren af te lezen.

  Nou, dat is nogal primitief, en misschien zijn we eigenlijk nog niet zoveel verder, maar het is toch al lichtjaren verder dan Pim van Lommel en de paus van Rome.

 10. Geloof is geloof en daar valt niet over te twisten toch? Ook Swaab en JW hebben hun geloof, dat ze verwarren met waarheid..

  Lijkt me een boeiende bijeenkomst, jammer dat ik er niet bij kan zijn. Wanen in de gezondheid… van wie zijn de echte wanen…

 11. Zolang geloof gaat over oncontroleerbare zaken natuurlijk wel, maar als iemand gelooft dat op 21 mei aanstaande (zie kloptdatwel van vandaag) de wereld vergaat, dan valt daar toch wel over te discussiëren. Zo gauw als iemand anderen probeert te overtuigen van geloof (de wereld vergaat, willekeurige complottheorie, homeopathie werkt, dat soort dingen) lokt hij discussie uit.

 12. @ Rita
  Zodra iets met bewijzen gestaafd kan worden, is het geen geloof meer.

 13. @Renate
  Ja hoor, het is de weg naar de bewijzen toe die met geloof te maken heeft. Hoe en wat verzamel je als bewijs en wat gooi je weg. Oftewel wat geloof je alszijnde bewijs en wat niet. Wat past er in je plaatje en wat niet?

  Met welke gedachten en ideeën zet je je onderzoek op? Een onderzoek is iha bedoeld om een bepaald idee te accepteren of te verwerpen. Hoe kwam dat idee tot stand?
  Wat is de achtergrond van de onderzoeker?

  Speelt allemaal mee. Heus, wetenschappelijk onderzoek is niet zo objectief als beweerd wordt. Ook al zijn er protocollen voor opgesteld.

  Een bewijs is ook niet dé onomstotelijke waarheid. En natuurlijk wordt er ook baarlijke nonsens de wereld ingestuurd door ‘gelovigen’. Iemand proberen te overtuigen van jouw geloof is ook ondoenlijk, het is immers jouw geloof – waar het ook over gaat. Dat roept discussie op en dat is ook goed. Zolang er maar werkelijk discussie is en het niet alleen de ander proberen onder uit te halen is. Zolang het maar niet slechts twisten is…

  En dit is mijn geloof: dat ik niet iets geloof alleen omdat een wetenschapper zegt dat hij iets bewezen heeft. Of omdat iemand zegt dat er wetenschappelijk bewijs voor is.

 14. Bovenstaande reactie is een aardige demonstratie van wat er mis met de alternatieve denkwereld. Daarin wordt het kennelijk vanzelfsprekend geacht dat
  – bij bewijzen selectief te werk wordt gegaan;
  – dat wat de onderzoeker niet aanstaat wordt weggegooid;
  – dat de achtergrond van de onderzoeker belangrijk is;
  – dat het idee waarmee het onderzoek wordt opgezet van belang is.

  Een van de kenmerken van wetenschappelijk onderzoek is juist dat de onderzoekers hun uiterste best doen om geen steken te laten vallen. Eén van de methoden is niet alles zo maar geloven. In elk geval, dat doen wetenschappers onderling.

  Bij de alto’s gaat het net andersom kennelijk: het geringste piezeltje bewijs wordt geaccepteerd als het overeenstemt met een geloof, en als de wetenschap met gegevens komt, zijn die ongezien al suspect als het niet klopt met het geloof (zegt een wetenschapper iets dat mits voldoende slecht begrepen wel kan dienen als steun voor het geloof, dan is men bij de alto’s er altijd als de kippen bij om te claimen dat het wetenschappelijk onomstotelijk bewezen is).

 15. @JWN Leuk hè dat generaliseren en mensen in hokjes stoppen.. jammer voor jou, ik pas in geen enkel hokje..

  hoezo mis met de ‘alternatieve denkwereld’?? Ik heb vrij dicht bij het wetenschappelijk vuur gestaan en me van meerdere kanten geïnformeerd. Vraag me niet om gedocumenteerd ‘bewijs’, daar is mijn archief niet naar.

  Wat jij schrijft is de ideale situatie, zo zou het altijd horen te zijn. Helaas is het een illusie te denken dat het ook altijd zo gaat. Dat noem ik een naief geloof in de (ethische) onfeilbaarheid van ‘de wetenschapper’.

  Hoe dat bij alto’s gaat laat ik aan jou over, daar weet jij blijkbaar meer van dan ik…

 16. In de door Rita geleverde link op het blog Kritisch denken, zegt Hugo Verbrugh dat Dick Swaab een mereologische fout pleegt door de mens te reduceren tot zijn brein (en dat doet Swaab echt niet alleen in de titel van zijn boek). Op dit punt ben ik het geheel met Verbrugh eens.
  Dat van die mereologische fout is niet zomaar een ideetje van gelovigen in het een of ander, de zeer ongelovige Herman Philipse zegt namelijk precies hetzelfde in “De Augiasstal van de neurowetenschappen”.

 17. Is het verhelderende van (exacte) wetenschap als kenwijze niet juist, dat ze geen aanleiding ziet om iets als een lichaamsloze geest te veronderstellen?
  Dat haar empirie geen of nauwelijks bewijs ziet van paranormaal en buitenlichamelijk. Dat ze in feite alleen dat als kenbaar en mogelijk houdt, wat iedereen kan zien en nagaan? Exacte wetenschap kan positief beschouwd worden als democratische kennis, een kennis, die men met iedereen kan delen.
  En zo zullen er velen zijn, die zullen blijven zeggen: je kunt me zoveel uiteenzetten over geest en gedachte en bewuste en hiernamaals, maar ik kom het eenvoudigweg niet tegen, en jij kunt het mij niet tonen.
  Voor iemand zonder de intuities en visies, waarover de “buitenzintuigelijk gevoelige” spreekt, is zo’n discussie een lege “ik zie, ik zie, wat jij niet ziet”-aangelegenheid.
  In zoverre is het iemand met exacte-logische instelling niet te verwijten, dat hij “ruimere” visies niet wenst aan te nemen.
  Ikzelf heb wel uit literatuur zo’n ruimer, omhullend beeld aangenomen, door a.h.w over de schouder van “buitenzintuigelijk gevoeligen” mee te kijken. Daar is ook een logica, maar niet zo’n scherpe zoals de exacte.
  Ik meen, dat er een compatibiliteit is in de zin van een complementariteit. Maar ik ken de stap die ik gezet heb en mag niet eisen, dat een ander die ook doet.Ik vind het echter een uitdaging, om de naden van het exact wetenschappelijk beeld en denken grondig te inspecteren, of er toch niet aanwijzingen (in plaats voor bewijs) zijn, die een poort naar begrip van het geestelijke. het buitenzintuigelijke vormen.

  TVDS

 18. Het commentaar van TVDS is doordesemd met een soort superioriteitsgevoel, iets wat je wel vaker in de ‘alternatieve scene’ tegenkomt. Het ontbreekt er nog net aan dat hij de wetenschapper niet letterlijk een ‘beperkt denkraam’ toedicht. Van de Sandt acht het bijvoorbeeld kennelijk vanzelfsprekend dat dat een wetenschapper geen intuïtie of (“ruimere”) visies heeft. In tegenstelling heeft hij wel een zo’n ruimer, omhullend beeld aangenomen.

  De wetenschapper zegt in een gesprek met v.d. Sandt dat hij, behoudens van wat bekend is, niets zinnigs of algemeen geldend over “er is meer tussen hemel en aarde..” kan zeggen. Zeker niet in het openbaar of in een boek of tijdschrift. Dat zulks borrelpraat is; luchtfietsen.

  Exacte wetenschap kan positief beschouwd worden als democratische kennis, een kennis, die men met iedereen kan delen.

  En kennis die verifieerbaar, reproduceerbaar en daarom ook nuttig is.

 19. Crypto, ik vind dat je TVDS te streng beoordeelt. Hij probeert onder woorden te brengen dat hij ten eerste wetenschapper is, maar dat hij zich topchook wel een beetje kan verplaatsen in de alto denkwijze.

  Persoonlijk zie ik er niets in bij de gemakkelijke identificatie van geestelijk met buitenzintuiglijk zet ik vraagtekens.

  De menselijke geest (een heel nuttige metafoor) is buitengewoon creatief in het scheppen van illusies. Daar is niks mis mee, maar zulke illusies horen in de vermaaksindustrie (kunst, romans, toneelstukken, religie, stripverhalen, films etc.) thuis. Het pad van de onscherpe logica en de ‘aanwijzingen’ voert uiteindelijk naar de oplichterij van genezende mediums, homeopathie en de moorddadige aids-ontkenning.

  Oei, nou ben ik bezig mijn voordracht op 14 mei weg te geven. Dat is niet de bedoeling. Die moeten jullie in Utrecht komen beluisteren. Met lichtbeelden – want een beetje vermaak moet er wel bij, anders valt iedereen in slaap.

 20. @JWN – publiceer je hier naderhand wel je hele voordracht? Voor degenen die er niet bij kunnen zijn?

 21. En voor degenen die niet begrijpen waarvan of waarvoor de geest een metafoor is, terwijl het begrip toch duidelijk staat omschreven in woordenboeken ?

 22. @Crypto

  Je spreekt over een superioriteits-gevoel. Die indruk wordt door mijn wijze van weergeven gegeven, denk ik, doordat mijn beeldvorming (voor mij, althans) een overzicht, een perspectief geeft waarin ik het wetenschappelijk bedrijf en beeldvorming een plaats heb gegeven. Ik schets vanuit dat perspectief, dat echter voor de wetenschapper niet legitiem is, want het is niet op het wetenschappelijke gegrondvest.
  Wat JWN opmerkt is (helaas) waar: een doordraven op een pad van “eigen-gesmede” kennis kan tot zelf-ingenomenheid, misbruik, sectarisme, fanatisme leiden.
  De naden en open eindjes van de wetenschap intrigeren mij evenwel nog steeds (Waarom weten we nog niets van het spul/ proces, dat bewustzijn oplevert?). Is de wetenschap een lucht/waterdicht gesloten kennis-systeem, dat enkel het echt kenbare doet kennen?
  Over nuttig? Vincent Icke beklaagde zich er wel eens over, dat zijn vrienden hem wel eens plaagden met de vraag: Hoeveel doen die melkwegstelsels van jou op de Beurs? Vanuit hun economisch beroep was Vincent als astronoom evengoed een borrelprater, een luchtfietser.

  TVDS

 23. Woordenboeken geven de betekenis van woorden volgens de visie van de woordenboekenschrijver. Niet meer dan dat.

  Zonder verificatie geen kennis, tenminste niet iets dat ik als echte kennis beschouw.

 24. opm. bij mijn vorige link:

  Die is van de oude NTVN-site. Die doet het niet overal en altijd, merk ik. Op de nieuwe moet je zelf zoeken: http://www.ntvn.nl en dan naar Discussies en daar 67-01 opzoeken.

  TVDS

 25. De vraag gesteld aan Vincent Icke doet mij denken aan de vraag, die mij eens gesteld is: hoeveel schroeven heb jij aangedraaid met jouw differentiaal-vergelijkingen? En zo zijn er nog duizenden vragen te bedenken op het gebied van de wetenschappen. Overigens typisch vragen van zg. practisch denkende Nederlanders. Als het niet direct iets oplevert, is het een lachertje en borrelpraat, niet van de wetenschapper, maar van de practisch denkende.
  Zo zouden ook scholen gerund moeten worden, met managers aan de top en een duidelijk positief rendement in de vorm van 99,9 % (of in die mate) geslaagden, zoals bijv. een slaoliefabriek rendeert. Die geslaagden moeten dan ook direct meetbaar resultaat geven (in de vorm van geld), dan pas heb je wat aan onderwijs.

 26. Die vraag ‘hoeveel doet het op de beurs’ zal wel geweest zijn voordat de gezamenlijke toverkunsten van de beurshandelaren de hele westerse economie een flinke knauw hadden gegeven. Tot schande van de exacte wetenschappers waren de geavanceerde financiële producten die dit mede veroorzaakt hadden ontwikkeld door wiskundigen en fysici maar wel gebruikt door mensen die niet snapten hoe het werkte.

  En amateur herinnert zich natuurlijk het spreekwoord dat ongeveer zo gaat dat voor iemand met alleen maar een hamer alles er als een spijker uitziet. Kun je ook generaliseren naar een schroevendraaier.

 27. O ja, die dingen heten producten. Je moet maar durven in dat luchtkastelen-land…
  Ach die zielige Hommen gisteren in het nieuws, waarvan het imago een beetje was beschadigd…
  I cried all the way to the bank…
  Sorry,even niet zo’n sceptische maar wel een critische opmerking.

 28. @ amateur
  En hoe dat met het afrekenen op het aantal geslaagden afliep, hebben we bij InHolland kunnen zien.

 29. Ik vat dat soort zaken tegenwoordig allemaal maar samen onder de term kwakzalverij.

 30. Diegene die zich op de borst slaan en zo trots zijn op hun ‘nuchterheid’ blijken vaak gewoon onwetend te zijn. Ik vind het wel een gotspe dat men het een vrijdenkersdag noemt. Als ik zo de genodigden bekijk krijg ik daar geen vrijdenkers gevoel bij.

 31. Ik geloof dat nu wel duidelijk is dat Harry Smit niet naar de Vrijdenkersdag komt. Reden te meer om je op te geven!

 32. Kwakdenken leidt tot kwakzalverij.
  Kwakzalverij leidt tot bedrog en geldklopperij en andere schade; zeker als dat gezondheidschade is, is dat misdadig.

 33. Ik ben het zeer oneens met Harry, maar waar hij spreekt over een gotspe moet ik hem gelijk geven. Niet zozeer wat de sprekers betreft, maar wat de organiserende vereniging De Vrije Gedachte betreft. Een politiek/ideologische vereniging die invoering van een natuurwetenschappelijk “wereldbeeld” (scientisme) wil opleggen en een hele reeks grondrechten wil afschaffen, en nog zo het een en ander, heeft bepaald niet de vrije gedachte hoog in het vaandel. Dat wil zeggen, ze hebben dat wel, maar alleen voor zichzelf.
  Ik zal dus ondanks de interessante sprekers afwezig zijn op de Vrijdenkersdag 2011.

 34. Harry noemt anderen onwetend, terwijl hij zelf – voortdurend zonder echte argumenten en tot nu toe zonder enig bewijs – de vorm van kwakzalverij propageert die homeopathie wordt genoemd.
  Hoezo onwetend?
  Hoezo gotspe?

 35. Beste Hans, ik heb al 25 jr. een praktijk die uit zijn voegen barst met een wachtlijst van hier tot Tokyo. Het lijkt mij dat ik mijn bestaansrecht wel bewezen heb nietwaar?

 36. Het argument dat een bepaald iets veel klanten trekt, is onzin. Tabakswinkels hebben ook veel klanten. Waarzeggers in alle soorten en maten eveneens. Als je in Nederland iemand probeert te bekeren tot de islam met het argument dat 1,6 miljard islamieten wereldwijd het toch niet bij het foute eind kunnen hebben, word je heel hard uitgelachen. De meeste magnetiseurs en kwakzalvers hebben niet over hun klandizie te klagen. Aan het Staphorster Boertje kan Harry waarschijnlijk niet tippen.

  Het gaat hier nu even om de echte argumenten pro homeopathie.

 37. Wat we hier hoogstens boven water krijgen, is dat het in ieder geval niet onderdoet voor een placebo-therapie, dus wel een beroep doet op een zelf-genezend vermogen in de mens, maar eerder van suggestieve strekking. Wat homeopathie over zichzelf beweert, is anno 2011 op geen enkele wijze (zelfs circuleren bij mijn weten geen zienswijzen daarover binnen het paranormale circuit!) aangetoond. Als er maar een strohalmpje was, zou ik die hier willen vermelden.
  Het is niet eens te vergelijken met edelsteen-therapie: die zou harmoniserend op het fijnstoffelijk vlak werken, wat dan weer doorwerkt op fysiek niveau. En dáár wil men als wetenschapper al niet aan.
  Alleen als suggestieve therapie staat de homeopathie nog overeind. Blijft de ethische vraagstelling over medicijn en prijs.

  TVDS

 38. Een kwestie wil nog aanroeren: een mede-spreker is antroposoof. Ik heb zijn dokument over v. Lommel en de vierledigheid v.d. mens doorgebladerd. Deze vrijdenker bedient zich wel van de antroposofie van Steiner, die weer voortbouwt op de Theosofie. En beide ontspruiten aan de (vermeende?) waarnemingen van paragnosten van de oude Indiase cultuur tot en met die van nu. (Ik neem aan, dat ook Rudolf Steiner dit soort waarnemingen deed). Kortom een antroposoof houdt zich bezig met een kennis, die voortspruit uit “paranormale” waarneming + interpretatie.
  Bijv. Gerard Croiset meldde aan een kennis dat hij op zekere moment structuren in de aura’s van mensen begon te zien (draaiende bollen, trechters en schijven in de aura ter hoogte van zekere organen), en die kennis wees hem erop, dat dat in de theosofie allang bekend was (chakra’s). Maar dat is geen natuur-wetenschappelijke kennis. Toch stoort de vereniging zich niet aan een gestileerd parapsycholoog in haar midden ? Of gaat deze man toch weer door de wringer bij het vragen(v)uurtje?

  Want het is mij duidelijk, dat je langs natuurwetenschappelijke weg iets als aura of chakra niet (als meetbare grootheid) in de zoeker krijgt, hoe fraai beschrijvingen (van Leadbeater tot Barbara Ann Brennan) en in grote lijnen onderling consistent ook zijn.

  TVDS

 39. @Harry
  Mooi dat het u een boterham met kaas erop geeft.
  Het bewijst echter alleen dat er nog steeds een aantal mensen geloof hecht aan homeopathie. Dat is overigens een opmerkelijk gegeven, na 200 jaar onzinnige redeneringen.
  Het bewijst echter niet dat homeopathie meer doet dan placebo. Daar is namelijk onderzoek voor nodig. Onderzoek tot nu toe heeft nog nooit een aannemelijk werkingsmechanisme voor homeopathie opgeleverd. Een positief resultaat valt ook niet te verwachten, aangezien dit in tegenspraak zou zijn met wetenschappelijke inzichten. Nieuwe inzichten op dit vlak zijn ook echt niet te verwachten.
  Het enige wat me blijft verbazen, is dat een theorie die bij voortschrijdend wetenschappelijk inzicht onzinnig en onhoudbaar is gebleken, toch nog steeds tegen beter weten in aanhangers blijft houden. Dan ben ik geneigd dit een geloof te noemen, even absurd als het genezende water van Lourdes.

 40. “Jan Willem Nienhuys
  07 May 2011 om 23:43

  Ik geloof dat nu wel duidelijk is dat Harry Smit niet naar de Vrijdenkersdag komt. Reden te meer om je op te geven!”

  😀
  😀
  😀

 41. Leuk verhaaltje over Lourdes-water:
  Mijn moeder had (in de jaren 80) een paar flessen meegenomen en in de kast gezet. Enkele maanden later voelde ze zich niet OK en …. dronk een of twee glaasjes ervan. Het resultaat: verschrikkelijke diarree.
  In dat water hadden zich ondertussen allerlei micro-organismen ontwikkeld…..dus oppassen bij inwendig gebruik! TVDS

 42. Als Hugo Verbrugh zichzelf een vrijdenker noemt (ik weet niet of hij dat doet), dan zou dat kunnen zijn omdat hij vindt dat je helemaal in vrijheid moet beslissen wat je wel en niet moet accepteren van het gedachtegoed van Steiner. Maar hij neemt reïncarnatie en karma uiterst serieus en dat is toch niet erg vrijdenkerig.

 43. Bij vrijdenken denk ik toch meer aan http://vrijdenken.vpro.nl/

  Wat de vereniging De Vrije Gedachte (DVG) voorstaat kan ik niet echt ‘vrij’denken noemen. Het is nogal dogmatisch en dat associeer ik niet bepaald met vrij…

 44. Rita vroeg

  publiceer je hier naderhand wel je hele voordracht?

  De redactie van het blad van DVG (De Vrijdenker) heeft me gevraagd om de tekst van mijn lezing. Die heb ik toegezegd. De twee dozijn plaatjes die ik ga vertonen zullen daar wel niet bij worden afgedrukt. De vragen na de lezing ook niet, denk ik. Dan ga ik die hier in elk geval niet publiceren voor ze in het blad staan.

Reacties zijn gesloten.