De komende epidemie van mazelen

Het is goed mogelijk dat er dit jaar weer een grote explosieve mazelenepidemie komt. In 1976/1977 kregen er nog 4300 mensen (vooral kinderen) de mazelen, in 1988 (1500 gevallen) en 1999/2000 (3400 gevallen), dus telkens na 11 of 12 jaar waren er epidemieën. De oorzaak is het groeiende reservoir van levensbeschouwelijke niet-prikkers. Komt er in 2011 weer zo’n golf?

Mazelen werd vroeger beschouwd als een onvermijdelijke en tamelijk onschuldige kinderziekte. Maar zelfs in onze gezonde goed doorvoede samenleving gaat van elke 1000 personen die mazelen krijgen er gemiddeld ongeveer één dood (bij de epidemie van 1999/2000 nog drie), en nog eens zoveel krijgen een hersen- of hersenvliesontsteking (encefalitis of meningitis) die in ongeveer een derde van de gevallen permanente hersenschade achterlaat. Van mazelen kan men ook nog blijvend doof of blind worden. Mazelen tijdens de zwangerschap kan een miskraam of doodgeboorte veroorzaken.

Van die 1000 worden er 50-150 in elk geval zo ziek dat ze moeten worden opgenomen in een ziekenhuis. Er is geen geneesmiddel tegen mazelen. Homeopaten die anders beweren, liegen gewoon. Het is ook onwaar dat de complicaties zoals longontsteking die bij mazelen optreden (vaak door bijkomende bacteriële infecties, met name door streptokokken) alternatief behandeld kunnen worden.

Uitroeien

Het is opvallend dat de twee grote epidemieën in Nederland telkens elf of twaalf jaar kwamen na de vorige keer dat er grote aantallen zieken waren. (Zie tabel aan het eind van dit stuk.) Dat is wel begrijpelijk. Men krijgt een epidemie wanneer een mazelenpatiënt gemiddeld meer dan één andere aansteekt: een klasgenootje of een ander gezinslid of een medekerkganger. Men is al drie dagen besmettelijk voor de uitslag zichtbaar wordt. Als het reservoir van niet-immune personen dus maar groot genoeg is, kan de epidemie beginnen. Het ligt dus voor de hand dat die periode van 11,5 jaar geen toeval is, maar voortkomt uit de aard van een proces waar vrijwel niets aan veranderd is in de afgelopen tientallen jaren. Vroeger, toen er nog niet gevaccineerd werd, was er om de twee tot drie jaar een epidemie.

De situatie in Nederland is eigenaardig. In Engeland en Wales is de vaccinatiegraad gezakt door de angst over autisme door het BMR-vaccin, maar daar wonen 3,2 maal zoveel mensen, en niettemin waren er op het hoogtepunt van de Wakefield-epidemie in 2008 maar 1370 gevallen. (Zie Wikipedia en hier) In vergelijking daarmee waren de Nederlandse epidemieën in 1988 en 1999 ware explosies. Het zou natuurlijk fijn zijn als de volgende explosie nooit meer kwam, maar ik zie het somber in. De eerstvolgende explosie wordt misschien nog wel ernstiger dan de vorige, omdat de antivaccinationisten (kortweg antivaxers) hier ook actief zijn geworden.

In de zogeheten Bijbelgordel (zie grijs-paarse kaartje SGP-stemmers TK 2010) wonen veel personen die niet aan inentingen geloven. Daar is de vaccinatiegraad nogal laag. Elk jaar komen er dus meer ongevaccineerden bij, en op een gegeven ogenblik is een kritische massa bereikt, en is één enkel geval voldoende om de epidemie te ontketenen. Volgens mijn telling wonen er ongeveer 1,4 miljoen personen in dat gebied, met naar schatting ruim 20.000 kinderen van onder de tien jaar die de eerste vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) niet hebben gehad. Dat is bijna 12 percent van die leeftijdsgroep. Bovendien zijn er in het dichtbijgelegen Rotterdam nog eens ruim 3000 ongevaccineerden in die leeftijdsgroep. De gemeentes Ede en Barneveld hebben beide meer dan 2000 ongevaccineerden onder de tien en in Neder-Betuwe zijn er meer dan 1000. Het aantal kinderen boven de 10 die hetzij nooit zijn ingeënt, hetzij de tweede BMR-prik niet hebben gehad, is nog wat groter.

Overigens is Nederland op het punt van de vaccinatie goed georganiseerd. De vaccinatiegraad is ondanks de vrijwilligheid heel hoog. In Duitsland (vijfmaal ons inwoneraantal) is er niet zoiets als een Rijksvaccinatieprogramma, met als gevolg in 2001-2002 ongeveer 10.000 gevallen, in 2006 nog 2300 gevallen en in de jaren daartussen toch wel honderden gevallen per jaar (veel kinderen van antroposofen en homeopaten). In Oostenrijk en Zwitserland is het niet veel beter. Meer informatie hierover op de Duitse Wikipedia. De relevantie voor Nederland is dat import van mazelen uit het Europese buitenland niet voorkomen kan worden.

Het is onverantwoordelijk van de ouders om hun kinderen aan het risico van mazelen bloot te stellen. Maar ze bedreigen er niet alleen hun eigen kinderen mee. Wie niet is ingeënt, krijgt vrijwel zeker mazelen na contact met het virus. Mazelen is nu eenmaal een uiterst besmettelijke ziekte. Wie wel is ingeënt, heeft een kans die wel honderd of meer keer zo klein is om de ziekte te krijgen als men in contact met het virus komt. Het gebeurt namelijk soms dat de vaccinatie niet ‘aanslaat’. Personen met een immuunsysteem dat niet of niet meer goed werkt (bijvoorbeeld in verband met een behandeling tegen kanker) zijn ook kwetsbaar. Dat is een kleine groep, en het zijn ook de enigen waarvoor er een medische reden is om niet te vaccineren. Baby’s van ingeënte moeders hebben nog wel antistoffen tegen mazelen, maar niet zoveel als in het geval dat de moeders de mazelen echt gekregen hebben. Daardoor zijn de meeste baby’s tussen de leeftijd van 4 maanden en 14 maanden onbeschermd.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO doet sinds 1984 haar best om mazelen uit te roeien; in dat jaar stierven er wereldwijd nog een miljoen mensen aan de mazelen. In Noord- en Zuid-Amerika vinden bijna geen besmettingen door mazelen meer plaats, de paar gevallen daar zijn allemaal veroorzaakt door import in combinatie met ‘filosofische’ oppositie tegen vaccinatie. De WHO had zich ten doel gesteld om de wereld in 2010 vrij van mazelen te hebben, maar heeft haar doel moeten verleggen naar 2020. In 2008 waren er wereldwijd nog 30 miljoen gevallen, en 164.000 doden (dat is ongeveer 1 per 200). In de afgelopen anderhalve eeuw zijn er naar schatting wereldwijd 200 miljoen doden door mazelen gevallen. Bij een tekort aan vitamine A kan mazelen ook blindheid veroorzaken, dat resulteert nog steeds in enkele tienduizenden gevallen van blindheid per jaar over de hele wereld.

Zie ook Measles Eradication By 2010 Unlikely Say Experts, Measles in Europe: an epidemiological assessment en de toespraak van Kofi Annan op 16 januari 2011 en informatie van de WHO over mazelen.

Asociaal

Er zijn een aantal groepen die weigeren aan de uitroeiing mee te werken: streng protestantse en orthodox-joodse gemeenschappen, antroposofen en antivaxers. In feite is in Nederland de staat medeverantwoordelijk, omdat die weigert vaccinatie verplicht te stellen. Het terugdringen van dergelijke ziekten is in het belang van iedereen. De overheid stelt het dragen van autogordels verplicht en heeft ook regels voor de bescherming van kinderen in auto’s. De fictie is dat niemand verplicht is om een auto te gebruiken, en dan mag je dus zulke regels maken. Men zou vaccinatie best verplicht kunnen stellen, vind ik. Zolang dat niet het geval is, zou men in elk geval veel energie moeten stoppen in overreding.

Lang geleden werd het als bijzonder asociaal beschouwd als men niet meehielp aan het onderhoud van dijken en wel profiteerde van de bescherming die deze boden aan iedereen. De niet-vaccineerders worden lang niet allemaal ziek en dat komt doordat ze profiteren van de bescherming door alle mensen die wel zijn ingeënt. Maar gezamenlijk zijn deze profiteurs er mede oorzaak van dat deze ziekte nog steeds niet van de aardbodem en zelfs niet uit Europa is weggevaagd.

De religieuze oppositie tegen inenting is helemaal onbegrijpelijk. Het idee is geloof ik dat je met inenting het God lastig maakt om de juiste straffen en beproevingen uit te delen, en dat is hovaardig. Maar dat is onlogisch, omdat God (in die opvatting) almachtig is en dus helemaal niet gehinderd wordt door menselijke activiteiten. Bovendien is vaccinatie een vorm van preventie die in het verlengde ligt van hygiëne zoals wassen, riolering en steriel opereren, en evengoed op te vatten is als een gift van God als het vuur en de elektriciteit. Als het aan die religieuzen had gelegen, gingen we nog steeds op grote schaal dood aan de pokken en andere ziekten. De verplichte pokkeninenting werd in 1857 onder protestants-christelijke druk afgeschaft, wat resulteerde in 23.000 doden in de epidemie van 1871-1873. Het pokkenbriefje werd in 1872 dan ook weer ingevoerd. Dat was een bewijs van inenting dat verplicht was als men onderwijs wilde volgen. Ik zie niet in waarom een BMR-briefje niet zou kunnen.

Wat betreft antroposofen die tegen inenten zijn, die lijden aan de misvatting dat het heel goed is voor de geestelijke ontwikkeling van een kind om twee weken ziek te bed te liggen. Het gaat echter niet om twee weken bedrust maar om de niet-geringe kans op dood en invaliditeit, ziekenhuisopname, middenoorontsteking en longontsteking. Er zijn onderzoeken die aantonen dat inderdaad het doormaken van een mazeleninfectie een bepaald soort positief effect heeft. Wie geloof hecht aan zulke onderzoeken, zou ook aandacht moeten geven aan onderzoeken die laten zien dat vaccinatie (dat met levend verzwakt virus gebeurt) precies datzelfde effect heeft.

De antivaxers zijn bang voor bijwerkingen en zelfs voor ‘autisme’ als gevolg van de vaccinatie. Dat autisme ook maar iets met BMR-vaccinatie te maken heeft is echter al zo grondig als het maar kan weerlegd. Sommigen zijn bang gemaakt door anderen, maar er zijn er ook bij die genieten van de eigen rol van goeroe en verkondiger.

Behalve religieuzen, antroposofen en antivaxers zijn er ook mensen die gewoon zo onwetend of sociaal zwak zijn dat ze daarom niet meedoen aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Die kunnen het niet helpen.

Kinderen die niet zijn ingeënt (bijvoorbeeld de BMR-prik nooit gehad hebben, of die de tweede prik gemist hebben) kunnen zich alsnog laten inenten. Die kunnen zich bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD melden. Die hanteert de regel dat onder de 12 jaar de ouders verantwoordelijk zijn. In dat geval is dus toestemming van de ouders nodig. Tussen 12 en 15 hebben ouders en kinderen een gedeelde verantwoordelijkheid. Dat komt erop neer dat van geval tot geval bekeken wordt of toestemming nodig is; een ernstige wil van het kind en de mate van gevaar voor de gezondheid zijn daarbij van groot belang. Vanaf 16 jaar is het kind helemaal zelf verantwoordelijk op dit punt en is toestemming van de ouders niet nodig. Men kan ook naar de huisarts gaan. Wie zwanger is of dat binnen drie maanden denkt te worden, kan ook niet gevaccineerd worden. Wat betreft de kosten: jonger dan 13 valt men nog onder het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), maar als het RVP niet betaalt: een BMR-prik kost maar een paar tientjes en beschermt tegen drie ziekten (het mazelenvaccin zelf kost minder dan een euro, daar wordt de farmaceutische industrie echt niet rijk van). En ouders die zich bedenken, kunnen natuurlijk ook bij de GGD/JGZ terecht.

Statistiek mazelen in Nederland

In grafiekvorm met toelichting te vinden in Nationaal Kompas Volksgezondheid, Wat is mazelen en hoe vaak komt het voor?
De getallen zijn ontleend aan de Statline-pagina ‘Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900’ van het CBS.

1976: 2512; 1977: 1812; 1978: 133 ; 1979: 56 ; 1980: 178

NB. 1976: Mazelen in Rijkvaccinatieprogramma (RVP); bof kwam er pas later bij.

1981: 77; 1982: 95; 1983: 480; 1984: 82; 1985: 24 ;

1986: 90; 1987: 227; 1988: 1519; 1989: 124; 1990: 16;

1991: 59; 1992: 472; 1993: 468; 1994: 302; 1995: 184;

1996: 57; 1997: 21; 1998: 9; 1999: 2371; 2000: 1019;

2001: 17; 2002: 3; 2003: 3; 2004: 12; 2005: 3;

2006: 1; 2007: 4; 2008: 109; 2009: 11; 2010: 21;

2011: 51; 2012: 10

NB: in juni/juli 2008 was er een epidemie onder kinderen van Haagse antroposofen.

Noot 5 april 2011: In België is een mazelenepidemie gaande die uitgaat van twee steinerscholen in Gent. Het gaat voorlopig om nog geen honderd gevallen.

Noot 12 juni 2013: In de Bijbelgordel wordt een mazelenepidemie van voorlopig nog kleine omvang (30 gemelde zieken, en mogelijk nog meer niet gemelde). Zie verder: Mazelen 2013: chronologie van een epidemie

43 gedachten over “De komende epidemie van mazelen”

 1. Speelt er op het ogenblik ook geen zaak waarbij een kind is overleden na ingeënt te zijn?
  Ik zag onlangs een reclame op Discovery Channel, waarin werd opgeroepen om geld te geven om nader onderzoek te doen naar het overlijden van het kind.
  Ik vermoed dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de vaccinatie en het overlijden, maar er zullen altijd mensen zijn die hier anders over denken. Zo’n reclame sterkt die mensen natuurlijk in hun overtuiging.

 2. Dit betreft Freek Hagoort. Deze kreeg een BMR-DTP-prik op zijn achtste (ik weet niet of het de eerste prik was of de standaardherhaling op 9 jaar). Drie dagen later overleed hij. Het RIVM heeft vastgesteld dat er geen oorzakelijk verband was. Op 24 september heeft de Nationale Ombudsman geoordeeld dat een onderzoek door het RIVM niet onafhankelijk genoeg is, en dat het door een meer onafhankelijke instantie moet worden overgedaan. Ik begrijp dat het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb dit nu gaat doen.

 3. Onverantwoord, asociaal, is dat niet een beetje teveel van het goede ? Wij kunnen dan wel vinden dat mensen hun grondrecht op de integriteit van het lichaam (art. 11 Grondwet) moeten opgeven in andermans belang, dat is wel een moreel oordeel, geen wetenschappelijk. Vaccineren is ingrijpender dan verplicht een autogordel dragen. In een democratische rechtsstaat worden grondrechten niet geschonden, tenzij daar een heel groot algemeen belang tegenover staat.

  Als ik mij goed herinner waren er in de beginjaren van vaccinatie tegen allerhande ziekten wel degelijk ernstige gevolgen (inclusief sterfgevallen). Dat zal ongetwijfeld stukken beter zijn nu, maar er hoeft bij verplichte vaccinatie maar een kind te sterven of gehandicapt raken of het is op staatsbevel gedood of gehandicapt geraakt. Dit zal ongetwijfeld een van de redenen zijn voor overheden om terughoudend te zijn bij het inbreken op de integriteit van het lichaam.

  Ik weet niet hoe het met de graad van groepsimmuniteit bij mazelen zit. Zakt die nu de antivaxers zich bij de religieus/antroposofisch bezwaarden voegen zover naar beneden dat de rest van de bevolking in gevaar komt ? Dat zou een reden kunnen zijn voor verplichte vaccinatie. Maar dan nog is de vraag of verplichte vaccinatie een hogere vaccinatiegraad oplevert dan aanbevolen vaccinatie. Ik ben daar vroeger eens mee aan het vergelijken geweest, en als ik mij goed herinner zijn er praktisch geen Europese landen met verplichte vaccinaties (Frankrijk heeft alleen nog difterie, polio en nog iets verplicht), terwijl er in dekkingsgraad toch grote verschillen waren. En Nederland sprong er bepaald positief uit (mogelijk omdat hier via de GGD ingeënt wordt i.p.v. door huisartsen/pediaters).

  Mocht er een epidemie opduiken, dan kan mogelijk een dringend advies aan de ongevaccineerden om alle contacten even stop te zetten de schade beperken. Ik meen dat in de Biblebelt om die reden kerken en scholen al eens werden gesloten. Overigens las ik ergens dat in de Biblebelt het aantal weigeraars steeds minder wordt.

  Hoe het zij, het lijkt mij handiger en respectvoller om de weigeraars te proberen te overreden, in plaats van hen voor tokkies uit te maken. En om artsen en anderen die foutieve informatie verspreiden aan te pakken.

  Nu ik toch bezig ben, in een eerdere blog kwam orgaandonatie ter sprake, en de foutieve informatie die Pim van Lommel daarover verspreidde. Ook daar kreeg ik de indruk dat het welhaast asociaal zou zijn om geen donor te zijn. Dat kan men wel vinden, maar dat is eveneens een moreel oordeel, geen wetenschappelijk. Ik meen dat Sten Oomen iets in die zin zei waar ik het wel mee eens was (voor een keer). In ieder geval, er bestaat geen recht op andermans lichaamsdelen, noch wettelijk, noch moreel, al wordt dat laatste wel vaak gesuggereerd door met vette koppen in de krant te zetten : patiënten sterven omdat er geen donoren zijn. Nee, hoe erg het ook is, mensen sterven omdat zij aan een ernstige ziekte lijden.

 4. Ja, de integriteit van het lichaam, dat wordt altijd aangevoerd. Dat is net zoiets als de heiligheid van het privébezit, wat geen staat ervan weerhoudt om belasting te heffen. De hoge vaccinatiegraad in NL heb ik aangestipt. Zoiets als het pokkenbriefje (geen briefje, dan kom je de school niet in) zou best kunnen wat mij betreft.

  Zolang zo’n verplichting er niet is kun je inderdaad maar proberen te overreden, en een van de argumenten is dat het gewoon een kwestie van solidariteit is; een ander argument is dat een dergelijke houding in het verleden tienduizenden slachtoffers heeft gemaakt.

  Ik verneem ook dat het in de Bijbelgordel langzaam de goede kant op gaat, maar kijk even op

  http://www.zorgatlas.nl/preventie/vaccinaties-en-screening/bmr-per-gemeente-2010-zuigelingen/

  en klik dan de diverse donkerblauwe vlekken aan: daar zie je niet zo’n stijgende trend.

  Het advies om bij een epidemie kerken te sluiten is een voorbeeld van onzinnigheid. Dat is net zo’n preventieve maatregel als inenten, waarom zou het ene niet mogen en het andere wel?

  Wat betreft orgaandonatie, daar zijn twee kanten aan:
  1. ook op dat gebied zijn er velen die van hun vooroordeel of geloof (niet het orthodox-christelijke geloof meen ik) geen organen willen geven, maar als ze een orgaan nodig hebben, het graag accepteren. Dat vind ik asociaal.
  2. in tal van landen geldt de ja-tenzij-regel: iedereen is donor tenzij hij bezwaar maakt.

  Hier moet de politiek actie ondernemen.

  De opvatting ‘mensen gaan dood omdat ze ziek zijn’ vind ik een soort dooddoener. Het gaat erom dat ‘je door donor te worden de kans hebt om een ernstig zieke te helpen’ en vervolgens dat het ongepast is om iemand die deze menslievende daad overweegt met flauwekul bang te maken zodat die ervan afziet.

 5. Kinderziektes hebben een fuctie. Het is beter voor kinderen om de (kinder)ziekte door te maken en het immuunsysteem een bepaalde rijping te geven. Vroeger wist men dat. Nu hebben we een generatie kinderen die daartegen worden gevaccineerd maar wel verder kansloos zijn en de rit onder begeleiding mogen uitzitten.
  Een gezond kind overlijdt niet aan de mazelen. Kom nu niet met allerlei statisiek aan uit ontwikkelingslanden want die zijn hier niet van toepassing. Geef die kinderen eerst maar eens behoorlijk te eten en goede hygiëne dat is veel beter dan ze te vaccineren.

 6. Daar is Harry weer met zijn homeopathische onzin. In de eerste plaats moeten er een behoorlijk aantal kinderen opgenomen worden in het ziekenhuis. Bij de laatste epidemie waren dat op 3400 ziekten 150 opnames, met een gemiddelde duur van een dag of vijf, zes. Bovendien vielen er drie doden. Het aantal zieken met encefalitis die na afloop permanent doof waren of een hersenbeschadiging hadden is me niet bekend.

  Onder de Nederlandse antroposofen zijn er nogal wat die door de laatste epidemie van mening veranderd zijn, en tot de conclusie gekomen zijn dat het verhaaltje van de ‘onschuldige kinderziekte’ niet klopt. De ernstig zieken en doden waren helemaal geen ondervoede of ziekelijke personen.

  De implicatie dat we ons niet zo druk hoeven maken om die kinderen die toch al niet zo gezond waren of een onderliggende ziekte hadden vind ik schandalig. Juist die groep verdient extra bescherming.

 7. Er overlijden jaarlijks 30 tot 35 kinderen aan de vaccinaties. Daar hoor je verder niemand over. Tellen die dan niet mee? En wat te denken van al die chronisch zieke kinderen die permanent aan de kuurtjes en de pufjes zitten. Zijn die niet belangrijk? Dan heb je ook nog zo’n 150.000 kinderen die volkomen gedrags- en ontwikkelingsgestoord zijn. Zijn die niet belangrijk? Dan is het doormaken van een relatief onschuldige kinderziekte daarbij vergeleken peanuts.

 8. En in hoeverre hebben al die dingen daadwerkelijk met vaccinatie te maken? Het feit dat 2 dingen na elkaar optreden hoeft nog niet te betekenen dat er een oorzakelijk verband bestaat.

  Voorbeeld:
  Als ik onder een ladder doorloop en vervolgens vergeet uit te kijken, waardoor ik onder een auto kom, kan je niet zeggen dat ik onder de auto ben gekomen, omdat ik eerst onder een ladder doorliep.

 9. Harry geeft geen gegevens over die 30 tot 35 vaccinatiedoden. Is dat wereldwijd (op honderden miljoenen vaccinaties) of alleen in zijn praktijk?

  Homeopaten hebben de misvatting van ‘post hoc ergo propter hoc’ (PHEPH) tot de hoeksteen van hun leer gemaakt. Dat is al begonnen bij Hahnemann (zie paragraaf 138 van de Organon). Elke keer als er een klant van een homeopaat beter wordt, wordt dat beschouwd als effect van de behandeling.

  Wanneer op jeugdige leeftijd kleine kinderen ‘gedragsstoornissen’ gaan vertonen (zowel echte als alleen maar bestaand in de perceptie van de ouders) is er altijd wel een vaccinatie korter of langere tijd tevoren, en de homeopaat is er dan als de kippen bij om ‘vaccinatieschade’ te roepen, en onwerkzame middelen voor te schrijven. En oh wonder, een tijdje later zijn de gedragsstoornissen dan weer weg. Wegens het PHEPH-beginsel komt dat dan door het middel.

  En 150.000 kinderen die gedragsgestoord zijn? Waar zijn de bewijzen eigenlijk dat er zoveel zijn? In Nederland worden jaarlijks 180.000 kinderen geboren. Het lijkt me sterk dat de meerderheid daarvan gestoord is. En waar zijn de bewijzen dat dit door vaccinaties komt? Misschien komt het wel door tv-kijken of het dragen van schoenen.

  chronisch zieke kinderen die permanent aan de kuurtjes en de pufjes zitten

  De samenhang daarvan (over welke zieken gaat het eigenlijk?) met vaccinatie is onbewezen.

 10. Indien een baby zou komen te overlijden met de spuit nog het beentje zou het verband jullie nog ontgaan. Dus doe geen moeite om het verband te zien van kinderen die ziek worden door de vaccinaties.

 11. @Wim: En hoe ga je het overlijden van baby’s verklaren die niet ingeent zijn? Dat komt door het NIET spuitje in het beentje? Verklaar je nader.

 12. Merk op hoe Harry Smit onder het alias Wim geen antwoord geeft op de vragen over die 30 tot 35 vaccinatiedoden.

  Het RIVM stelt op de eigen website:
  http://www.rivm.nl/rvp/vragen/index.jsp#Over_het_Rijksvaccinatieprogramma

  Elk jaar worden in ons land ongeveer 2,5 miljoen vaccinaties bij kinderen uitgevoerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma. … In ons land is nog nooit een kind ten gevolge van een vaccinatie overleden.

  Volgens deze gegevens zijn er dus door het RVP ongeveer 100 miljoen vaccinaties uitgevoerd zonder ook maar een bewijsbaar sterfgeval.

  Als je wat gedetailleerder rekent: Jaarlijks worden er 2,5 miljoen vaccinaties uitgevoerd bij kinderen tot 13 jaar. Dat is ruwweg 1 vaccinatie per kind per jaar.

  Hoeveel kinderen overlijden er per jaar op tamelijk plotselinge manier? Ik reken ongeveer 60. In veel gevallen is bij overlijden van kinderen ten gevolge van ziekte de oorzaak goed bekend. In het jaar 2000 was bijvoorbeeld in de leeftijdsgroep 1-10 jaar het aantal overledenen door ziekte (dus ‘uitwendige oorzaken’ niet mee geteld) 265.

  Bij 60 plotselinge overlijdens is de kans dat de een of andere vaccinatie 3 dagen of eerder daarvoor plaatsvond ongeveer 0,5. Met deze veronderstellingen krijg je dus gemiddeld om het jaar een opvallende opeenvolging vaccinatie-overlijden. Als je de getallen wat verandert, krijg je natuurlijk andere uitkomsten, maar heel vreemd is het niet dat zulke opeenvolgingen voorkomen.

  Een niet geheel typisch geval is Natalie Morton oud 14 jaar uit Coventry. Die stierf op 28 september 2009 enkele uren nadat ze een HPV-vaccinatie had gekregen. Bij autopsie bleek dat ze – zonder het te weten – een groot kankergezwel had in hart en longen van een zodanige aard dat ze elk ogenblik dood had kunnen neervallen.

  Wie onderzoek wil doen naar oorzaken voor extreem zeldzame gebeurtenissen (om na te gaan of er onder die zeldzame gebeurtenissen een paar voorkomen waarvoor alleen een buitenissige verklaring van toepassing is) moet buitengewoon precies te werk gaan. En dat is nou juist wat die antivaxers helemaal niet kunnen.

 13. Ik ben niet tegen vaccineren maar zoals het nu gaat, gaat het ook niet goed. Er wordt te vroeg en teveel gevaccineerd en heel veel babies kunnen daar gewoon niet tegen.
  Zelfs het verschil tussen kritisch vaccineren en anti vaccineren ontgaat men hier.

 14. Hoeveel baby’s kunnen dan eigenlijk niet tegen vaccineren? En in hoeverre is aangetoond dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen bepaalde problemen en vaccinatie?
  Het feit dat twee dingen zich na elkaar voordoen, wil nog niet zeggen dat er een oorzakelijk verband bestaat, of zelfs dat de tweede gebeurtenis voortvloeit uit de eerste.

 15. Harry ‘Wim’ Smit geeft nog steeds geen onderbouwing voor zijn 30 doden. En die kritische prikkers zijn gewoon antiprikkers in schaapsvacht.

 16. Beste heer Nienhuys,

  Ik heb de indruk dat u niet begrijpt wat ik bedoel. Ik zal het iets beeldender zeggen : bij mazelen zag ik u een moralistische vinger opsteken, bij orgaandonatie zie ik een zwartgerokte 19e –eeuwse dominee bijna hel en verdoemenis van de kansel prediken.

  Mijn vraag is dus : welke norm hanteert u om een bepaald gedrag asociaal te verklaren ? Zolang er geen wettelijke noch morele plicht bestaat voor orgaandonatie (en die is er niet) kan dat alleen maar uw particuliere moraal zijn. En waarom zou uw particuliere moraal beter zijn dan die van iemand die er anders over denkt ? Als u uitgaat van een publieke moraal (secularisme), dan is dat ideologie, niet wetenschap.

  Ad Bijbelgordel, ik had vml dit in gedachten :
  http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/vaccinatiegraad_in_biblebelt_neemt_toe_1_313710
  Gaat over aantal gemeenten onder 90 % (vml voor polio, bof, mazelen en rode hond), dat is gezakt. Is niet goed vergelijkbaar met de kaarten van RIVM. Het kan ook nog zijn dat de Biblebelt om de een of andere reden veel antivaxers en/of antroposofen heeft die de vaccinatiegraad drukken.

  “Wat betreft orgaandonatie, daar zijn twee kanten aan:
  1. ook op dat gebied zijn er velen die van hun vooroordeel of geloof (niet het orthodox-christelijke geloof meen ik) geen organen willen geven, maar als ze een orgaan nodig hebben, het graag accepteren. Dat vind ik asociaal.
  2. in tal van landen geldt de ja-tenzij-regel: iedereen is donor tenzij hij bezwaar maakt.”

  Ad 1 : Stel iemand wil geen donor zijn, niet vanwege vooroordelen of desinformatie à la antivaxers, maar gewoon omdat hij zijn lichaam als onderdeel van zijn persoon beschouwt ook na zijn overlijden, omdat hij op een natuurlijke wijze dood wil gaan zonder medische inmenging om hem “levend” te houden zodat zijn organen op de juiste temperatuur verwijderd kunnen worden, omdat hij echt dood wil zijn en niet zijn onderdelen nog jarenlang wil zien rondlopen op de aarde, omdat hij zijn nabestaanden de voor donatie noodzakelijke breek- en sloopwerkzaamheden wil besparen, en zo weet ik er nog wel een paar. Diezelfde persoon kan in geval van ziekte best geen bezwaar maken tegen ontvangst van een orgaan van iemand anders, want die iemand anders had zelf immers niet die bezwaren, anders had hij geen donorcodicil getekend. Dus wat is daar nu asociaal aan ? U wou toch niet beweren dat de burger reeds zover aan de maatschappij ondergeschikt is gemaakt dat zijn onderdelen automatisch onderwerp zijn van een banale ruilhandel, voor wat hoort wat ?

  Verplichte solidariteit ten aanzien van inkomsten (belasting betalen en zo), dat is één ding. Verplichte solidariteit ten aanzien van het eigen lichaam is, hoe u het wendt of keert, een ander ding, namelijk een schending van de integriteit van het lichaam.

  Overigens, hebt u zich wel eens afgevraagd waarom het volstrekt onmogelijk is te doneren aan de eigen kinderen ? Ik heb daar tragische gevallen van gezien. Wellicht kunt u zelf bedenken welke bizarre redenering daar achter zit.

  Ad 2 : Nederland, dat om de haverklap voor schending van de mensenrechten in Straatsburg terecht staat, leeft voor één keer een grondrecht na : bij iemands verscheiden wordt zijn lichaam niet onmiddellijk publiek bezit. En uitgerekend dan wilt u dat de politiek er iets aan doet !!!

  Dat andere landen dit essentiële mensenrecht in het algemeen belang niet (meer) naleven, is geen reden om dan ook maar op het ja-tenzij-principe over te schakelen.

  “De opvatting ‘mensen gaan dood omdat ze ziek zijn’ vind ik een soort dooddoener.”

  Dat is geen dooddoener. Dat is gewoon logisch redeneren zonder voor de emotionele chantage van donorcampagnes te bezwijken.

 17. @ Renate

  Helemaal mee eens, het is naastenliefde, solidariteit. Alle respect daarvoor, maar het is niet een vorm van naastenliefde waartoe men iemand moreel of wettelijk kan verplichten, dan stoot men echt op de inalienable rights van het rechtssubject. Dan is het einde zoek, als de macht van de overheid of de samenleving reikt tot binnen de persoon van de burger.

  Ik kan de morele dan wel wettelijke verplichting (ja, tenzij) tot naastenliefde nog wel even doortrekken : waarom zou ik, die al een flink stuk leven achter de rug heeft, niet bij leven al mijn hart moeten doneren aan een veel jonger iemand die daar dringend behoefte aan heeft ?

 18. Geloof is een schone zaak en schenkt het mensdom veel vermaak. Maar ik wil er absoluut geen last van hebben! Gelovigen zien niet in dat niet-gelovigen veel aan geloof gerelateerde zaken moeten incasseren zonder enige contraprestatie. Als ik moet niezen, doe ik dat in een zakdoek, gewoon om anderen niet te besmetten. Maar vrijelijk mazelen etc. mogen verspreiden, en dan nog wel om geloofsredenen, moeten we kennelijk respecteren. Mijn respect voor geloof is o.a. hierdoor absoluut nul. Maar als je aan geloof komt, schiet iedereen in een kramp. Dan krijgen we hoofddoekjesdebatten. Lieden die zich niet laten vaccineren, geloven kennelijk dat hun god weliswaar alles heeft geschapen, maar niet de mogelijkheid van een vaccin heeft voorzien. Hoe inconsequent kun je zijn? Ook maar weer terug naar olielampjes?

 19. @ Atsou
  Dit gaat helemaal langs de zaak. Waar het om gaat is dat iemand op grond van flauwekul mensen probeert over te halen zulke loffelijke daden niet te stellen. Het ongeveer hetzelfde als antivaxers die mensen met leugens proberen over te halen om hun kinderen niet tegen gevaarlijke ziekten te laten inenten. Zonet zag ik een fimpje op YouTube

  http://www.youtube.com/watch?v=fRR2H9Zi5ZE&feature=related

  waar de leider Miscavige van Scientology beweert dat er een plan was in 1955 om een terrein van 4000 vierkante kilometer in Alaska in te richten als een soort Siberisch psychiatrisch concentratiekamp, en dat dat plan niet doorging (weggestemd in Congress), en dat zulks de eerste grote tegenslag voor de psychiatrie was. De werkelijkheid komt aan het eind vanhet filmpje: in 1956 was er een wetsvoorstel om psychiatrische zorg in Alaska (toen nog geen staat) mogelijk te maken (er was helemaal niets op dat gebied daar). Het wetsvoorstel, dat onder meer voorzag in de toekenning van terrein om gebouwen en instellingen neer te zetten, werd unaniem aangenomen, waarna een stel gekken die het niet snapten er actie tegen gingen voeren. Evengoed werd de wet ook door de Senate unaniem aangenomen. Gelukkig heeft deze walgelijke en domme actie tegen die wet geen direct gevolg gehad voor die wet, maar het verspreiden van leugens over psychiatrische hulp (door Scientology) gaat evengoed door en is ook abject.

  Stel je voor dat iemand gaat vertellen dat je je geld niet aan charitatieve instellingen moet geven, omdat je dan het risico loopt dat ze als ze je bankrekeningnummer kennen ze nog heel veel extra automatisch afschrijven. Dat zou een volstrekt flauwekul argument zijn om mensen van nobele handelingen te weerhouden.

  Dat is de kern van het bezwaar. Als iemand zoiets denkt en er zelf naar handelt, dan kun je je schouders ophalen. Maar als iemand dat met vertoon van wetenschappelijk gezag gaat verkondigen aan lichtgelovigen, dan vind ik het zinvol om daar tegenin te gaan.

 20. @JWN
  Ik ben het met het openingsstuk en vooral met de laatste alinea in de laatste reactie volstrekt eens. Laat daar geen misverstand over ontstaan.
  Maar ik zie niet in waarom mijn reactie langs de zaak zou gaan. Ik vraag me in dit kader bijvoorbeeld ook af hoe dankbaar kinderen met polio met de lichtgelovige principes van hun ouders omgaan zodra ze over bovenstaande zaken redelijk kunnen nadenken… Het openingsartikel behandelt toch ook diverse religieuze aspecten? Los van religieuze aspecten: Er bestaat nu eenmaal vaccinatie en dat is een verworvenheid die niet genoeg kan worden geprezen. Wanneer een deel van de bevolking om wat voor reden ook vaccinatie afwijst, loopt de rest van de bevolking een groter risico op ziekte. Dat is en blijft in mijn ogen volstrekt onacceptabel en niet te respecteren.

 21. @ Hans
  Wij zijn het helemaal eens, denk ik. Mijn opmerkingen waren een antwoord op Atsou (die over plichten begint, terwijl het er toch om gaat bij orgaandonatie of het wel fatsoenlijk is om iemand met onzin ervan af te houden om vrijwillig iets deugdzaams te gaan doen), en doordat ik heb zitten suffen kwam het antwoord op de verkeerde plek terecht; ik heb er nu de geadresseerde boven gezet.

  Kijk, als twee personen willen trouwen, dan is het denkbaar dat je het een van beide afraadt om een gegronde reden. Maar als je probeert met een ‘wetenschappelijk’ of althans gezagsvol klinkend flutargument (bijv. de wetenschap der theologie heeft vastgesteld dat jij dan naar de hel gaat, dat staat in de Koran, zoiets) een van beide partijen daarvan af te houden, dan vind ik dat abject. Je ziet, ik probeer nog steeds woorden te vinden om duidelijk te maken waarom de tegenwerpingen van Atsou volgens mij nergens op slaan.

  De filosofie van wetgeving rond misleidende reclame is op mijn hand. Niemand is verplicht om iets, laten we zeggen X te kopen of niet te kopen. De adverteerder prijst X aan, maar als hij daarbij onware dingen zegt, of althans claims uit die niet te onderbouwen zijn, en zo mogelijkerwijs iemand over de streep trekt om X te kopen, dan is dat verboden. De maker van concurrerend product Y mag ook niet het tegenovergestelde (namelijk zonder bewijs X afkraken) doen.

  Het gaat daarbij telkens om het zonder wetenschappelijke onderbouwing invloed uitoefenen op de vrijwillige beslissing X te kopen.

  Bij orgaandonatie gaat het niet om een economische transactie, maar daar is een extra partij, namelijk de nabestaanden. Als die tegen zijn (zelfs na toestemming van de overledene) omdat de overledene er nog roze bijligt en de grote Pim zegt dat je dan nog niet dood bent, dan gaat het niet door, en ben ik zo vrij dat misselijk van Pim te vinden.

 22. @JWN
  Ik ben blij met deze reactie. Ik vroeg me al af wat er fout zou zijn in mijn reactie. Inderdaad: wat iedereen wil geloven, moet men zelf maar weten. Maar je mag een ander er geen last, op welke wijze dan ook, mee bezorgen. Dat is dus een verplichting aan de medemens. Dat beseffen gelovigen m.i. te weinig. Ik veronderstel dat het christendom een dergelijke verplichting beoogt, nl. (in mijn woorden) nalaten van hoe je zelf niet zou willen worcen behandeld of (m.i. nog beter uitgedrukt) een ander zodanig behandelen als mens zelf ook behandeld zou willen worden. In deze zin mag je dus niet willens en wetens veroorzaken dat een ander een groter kans op ziekte loopt. Hoever je daarin gaat, bijvoorbeeld t.a.v. orgaandonatie, moet ieder voor zichzelf a.d.h. van de omstandigheden beslissen. Ikzelf vind het een sociale gedachte.

 23. @ JWN

  Dat ik over morele plichten begon is een gevolg van het feit dat u met de term asociaal begon. Niet speciaal gericht tegen mensen die leugens verkopen over vaccinatie en orgaandonatie, dat vindt iedereen asociaal (hopelijk), maar in het algemeen tegen mensen die om welke reden dan ook weigeren te vaccineren of te doneren. Althans zo heb ik uw tekst gelezen.
  Ik wacht overigens nog steeds op de herkomst van de norm/moraal die zegt dat niet willen vaccineren of doneren asociaal (pejoratief gebruikt) is.

  In het bijzonder noemde u iemand die niet wil doneren maar wel wil ontvangen asociaal, en gaat vervolgens geheel voorbij aan de redenen die men kan hebben voor een dergelijk besluit. Bij de redenen die ik noemde zat geen enkel geloof, bijgeloof of foutieve informatie. Als u juist dit asociaal blijft noemen bewijst u daarmee slechts dat donatie voor u inderdaad niet meer is dan een economische transactie (ipv een ethisch probleem waarbij essentiële grondrechten in het geding zijn), alsmede een morele verplichting want vereist in het algemeen belang.

  Dat de hete aardappel naar de treurende nabestaanden van mensen die willen sterven zonder maatschappelijke inmenging is geschoven (waarmee het in de praktijk al bijna een ja-tenzij-zaak werd), en dat die beïnvloed kunnen worden door leugens, maakt de transactie niet minder transactioneel. Op het punt van het beïnvloeden van potentiële donoren en nabestaanden met foutieve informatie deel ik uiteraard uw visie.

 24. @Atsou-Pier
  Niet laten vaccineren leidt willens en wetens tot meer ziektegevallen, bij de kinderen van de weigeraars maar ook buiten die gezinnen. Dat durf ik rustig asociaal en ook bepaald onchristelijk te noemen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van de christelijke godsdienst? Ik pleit voor een vaccinatieplicht.

 25. @Atsou-Pier

  Met respect tot deze zin (21 February 2011 om 19:16):
  “Overigens, hebt u zich wel eens afgevraagd waarom het volstrekt onmogelijk is te doneren aan de eigen kinderen ?”

  Dit klopt niet. Organen (bv nieren) van ouders worden wel degelijk gebruikt voor hun eigen kinderen.

  Mensen die twijfelen over orgaandonatie en diegenen die om wat voor reden hun lichaam niet beschikbaar willen stellen, zouden er goed aan doen om eens een open dag van een transplantatieafdeling te bezoeken of met patiënten te praten.

 26. Toevallig kwam ik ander verband de mededeling tegen dat in de VS (waar ze toch tamelijk ver gaan in het tolereren van godsdienstige opvattingen) de wetten van de afzonderlijke staten vereisen dat scholen (ook kleuterscholen) geen kinderen toelaten zonder vaccinatiebewijs. Dan moeten natuurlijk de leerkrachten enzo meewerken. Maar als de wetten voorschrijven dat de school geen overheidsgeld krijgt overgemaakt tenzij de vaccinatieverslagen in orde zijn is dat een behoorlijke stoik achter de deur.

  Zie:
  http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5632a3.htm
  http://www.hhs.gov/nvpo/law.htm

 27. @ Dirk Koppenaal

  Ja, donatie bij leven aan kinderen kan wel.
  Maar donatie bij overlijden aan b.v. 1e- of 2e-graads familieleden (waarbij de resultaten mogelijk beter zijn dan bij donatie aan onverwante personen) mogen niet. Ik heb daar tragische voorbeelden van gezien, ik meen op de Belgische tv.

 28. @ JW
  Inderdaad moet je in de VS een inentingsbewijs van je kinderen kunnen tonen bij de inschrijving voor openbare school. Dat dat het geval is in North Carolina weet ik uit eigen recente ervaring. Mijn kinderen zijn 7 en 10. Maar er zijn erg veel private fanatiek-christelijke scholen en die kunnen zelf hun politiek t.a.v. vaccinatie bepalen.

  @Atsou-Pier
  Minder dan 1% van de overlijdingsgevallen is zodanig dat er bruikbare organen geoogst & overgeplant kunnen worden. Het is daarom dat er in heel Nederland jaarlijks slechts zo’n 600 orgaantransplantaties zijn en er nog altijd een gigantische wachtlijst voor donororganen is. Als je als donor de ontvanger van het orgaan ook nog eens gaat vastleggen, dan gaat dat percentage wellicht nog verder omlaag. Door dat kleine percentage heb je als orgaanbehoeftige trouwens erg weinig aan zo’n toezegging van een familielid. Je kunt dan beter op een gewone wachtlijst staan.

 29. @ Martin Bier

  Ik benader de zaak principieel, niet zozeer pragmatisch.
  Stel een van uw kinderen heeft een levensbedreigende ziekte en staat op de wachtlijst voor een bepaald orgaan. Vervolgens rijdt u zich te pletter op de snelweg. Nu zit de wetgeving t.a.v. orgaandonatie zo in elkaar dat u met uw oogstbare onderdelen solidair moet zijn met alle patiënten in heel Europa, pardon, Amerika, maar niet solidair mag zijn met uw eigen kind. Het orgaan dat het leven van uw kind zou verlengen gaat naar iemand die net iets hoger op de wachtlijst staat en uw eigen kind sterft (terwijl zijn kansen op een succesvolle transplantatie mogelijk beter zijn).
  Dat is wat ik een rare gedachtegang vind.

  @ JWN

  Waarom nog steeds het verplichte pokkenbriefje, als de vaccinatiegraad toch al zo hoog is dat die paar gewetensbezwaarden geen gevaar opleveren voor de rest van de bevolking ?

 30. @ Atsou – Pier
  Stel, ik overlijd en heb de wens te kennen gegeven mijn organen alleen te willen doneren aan iemand met een bepaald ras, met een bepaalde opleiding, een bepaald geloof etc. Een rare gedachtegang? Gelukkig zijn het artsen die bepalen wie het meest aan hulp toe is. Daar hoort ook bij, bij wie de organen het beste “matchen”. Dat zou het eigen kind kunnen zijn. Orgaandonatie behoort m.i. belangeloos te zijn. Dat geldt overigens ook bij donatie bij leven. Iemand behoort ook dan op geen enkele wijze onder druk te worden gezet om te doneren.

 31. Er is net een boek uit over allerlei aspecten van donatie tegen betaling. Ik heb het nog niet gelezen, maar mijn eerste indruk (op basis van interviews) is dat zodra er geld met donatie is gemoeid, er allerlei onwenselijke situaties (kunnen) ontstaan. Ik blijf erbij dat donatie belangeloos (in de breedste zin van het woord) hoort te zijn. Ook als het om de keuze voor donatie aan een eigen kind of aan een onbekende gaat. En hoogstens een vergoeding voor gemaakte kosten.

 32. Het bekendste voorbeeld van donatie is natuurlijk bloed. Dat is in Nederland altijd zonder betaling geweest, denk ik. In andere landen tegen betaling, daar zijn erge ongelukken mee gebeurd.

 33. Mijn stelling in deze is, dat zodra er geld mee gemoeid is, je alle aspecten van geld, ook de negatieve binnenhaalt. Dan gaan er mensen doneren om hun armoede te bestrijden. Dan vindt er diefstal plaats (wakker worden in een derdewereldland met een nier minder – of is dat een broodje aap? – als je tenminste nog wakker wordt…). Dan zijn tot de doodstraf veroordeelde misdadigers na hun executie donor. En het zal ook ongetwijfeld tot “fouten” uit geldbejag leiden.

 34. De profetieën van JW lijken uit te komen

  ‘Mazelen in Nederland gemeld’
  Uitgegeven: 15 april 2011 16:43
  Laatst gewijzigd: 15 april 2011 16:43

  BILTHOVEN – Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn veertien gevallen van mazelen gemeld. Directeur Roel Coutinho van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM heeft dat vrijdag gezegd. Volgens hem zijn er meer gevallen van mazelen dan normaal. Hij spreekt niet van een uitbraak.

  © ThinkstockDe laatste uitbraak dateert van 1999. Toen moesten 150 kinderen met mazelen in het ziekenhuis worden opgenomen. Drie kinderen lieten het leven.

  Patiënten met mazelen hebben vaak hoge koorts en rode ogen. Vaak krijgen ze vlekjes op hun gezicht die zich verder over het lichaam verspreiden.

  De ziekte kan in uitzonderlijke gevallen doofheid en hersenbeschadiging veroorzaken. Mensen kunnen eraan doodgaan.

  http://www.nu.nl/gezondheid/2493430/mazelen-in-nederland-gemeld.html

 35. De berichtgeving in De Telegraaf voegt hier aan toe:

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/9550554/___Mazelen_in_Nederland___.html?p=2,1

  “Volgens Coutinho is de ziekte gesignaleerd in Groningen, Amsterdam, het Gooi, Noord-Brabant. Alkmaar en Utrecht. In een aantal gevallen trof de mazelen antroposofen, eveneens een groepering die zich uit principiële redenen vaak niet laat inenten. Andere slachtoffers waren om onbekende redenen niet gevaccineerd. Het RIVM verwacht dat de ziekte zich niet snel zal verspreiden omdat vrijwel iedereen uit de omgeving van de patiënten wel is ingeënt.”

  Het is te hopen dat Coutinho gelijk heeft, maar het lijkt me aan de optimistische kant om te denken dat in de omgeving van antroposofen voldoende mensen zijn ingeënt.

  Volgens GGD Midden Nederland zijn er in ‘Utrecht en De Bilt’ enkele gevallen

 36. 1. vaccinaties zijn behandelingen van gezonde mensen. Die worden nog veel secuurder getest dan gewone middelen.

  2. Bij het testen van vaccins gaat het in de eerste plaats om veiligheid. Bij vaccins tegen ziekten geeft men de vaccins (of een placebo) aan een grote groep, en dan kijkt men bijvoorbeeld na drie jaar hoeveel personen in de ene of de andere groep zijn ziek geworden. Zo loopt er op het ogenblik een groot onderzoek genaamd CAPITA naar een vaccin tegen pneumokokken, speciaal gericht op ouderen. Daar kijken ze na twee jaar. Als je groep voldoende groot is weet je na twee jaar al voldoende.

  3. Het vaccin wordt pas door de Commissie ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CGB) goedgekeurd als zowel de veiligheid als de werkzaamheid in orde zijn bevonden, en als de fabriek die het maakt ervoor kan zorgen dat als ze het in productie nemen ook precies datgene verkopen wat ze hebben aangemeld (zgn. constante kwaliteit).

  Voor nieuwe geneesmiddelen kan het hele proces van ontwikkelen en testen wel een miljard euro kosten, die kosten gaan vooral in het testen zitten. (Als dat allemaal klaar is, geven ze nog veel meer uit aan reclame…)

  Als je van een concreet vaccin iets wilt weten, moet je niet in het wilde weg om een link vragen, maar het RIVM mailen.

 37. In de VS komen mazelen bijna niet meer voor, alleen als import, maar als het voorkomt, dan zijn de gevolgen ernstig, temeer daar er nogal wat vaccinatieweigeraars zijn.

  Lees over de gevolgen van een recente uitbraak hier:

  http://www.wired.com/wiredscience/2011/04/cost-vaccine-refusal/

  De kosten in kwestie waren ongeveer 800.000 dollar die voornamelijk opgingen aan het opsporen van personen die met de zieken in contact waren gekomen. Daarbij bleek dat veel ziekenhuispersoneel niet was ingeënt.

  Als verplicht stellen van inentingsbewijzen op basisschool niet kan, zou men kunnen overwegen dat personeel in de zorg en het onderwijs moeten zijn ingeënt tegen ziekten die men in normaal sociaal contact (HPV valt daar dus buiten, maar de jaarlijkse griepvaccinatie niet) kan overdragen. Misschien zou men dat ook van iedereen in overheidsdienst kunnen verlangen. Daarmee worden burgerlijke vrijheden niet aangetast, want niemand is verplicht te gaan werken bij werkgevers die vaccinatie eisen.

 38. In Frankrijk woedt een epidemie; op 17 mei stond de teller al op 4937 gevallen. De meeste doen zich voor in het zuidoosten van Frankrijk, ruwweg ten oosten vand e lijn Dijon-Lourdes. In het gebied Rhônes-Alpes zijn er 78 gevallen per 100.000. Het hele vorige jaar waren er 5090 gevallen. Tot nu toe zijn er vier doden gevallen en in 21 gevallen waren er ‘neurologische complicaties’.

 39. het valt mij op dat er erg wordt afgegeven op mensen die tegen vaccinatie zijn. de mensen die zich niet inenten lopen het risico om ziek te worden wat misschien in sommige gevallen ook gewenst is. degene die zich wel inenten lopen weinig risico dus waarom de opwinding. verplicht stellen en andere maatregelen, zo zou je die anti-vaccineerders aan moeten pakken, veel wat ik gelezen heb komt voort uit angst en daarna een soort van woede. Ook het geloof de schuld geven is erg bezwaarlijk. Het zijn de mensen die het geloof interpreteren die bekritiseerd mogen worden, of is het inenten misschien het nieuwe geloof waar we als makke lammeren ons mee bezigen. Er zijn veel berichten over vaccinatie die erg negatief zijn, om te zeggen dat dat allemaal onzin is vind ik niet slim. het inenten lijkt op een verzekering tegen de dood maar leven en dood zijn 1. net zoals angst en verzekeren.

 40. Was het maar zo eenvoudig. Ik heb geprobeerd het zo duidelijk mogelijk uit te leggen.

  1. Soms slaat het vaccin niet aan. Dat is lastig na te gaan en degenen die dus wel zijn ingeënt, maar toch niet immuun geworden, weten dat niet en die worden alleen beschermd doordat bijna iedereen anders wel immuun is.
  2. Heel jonge kinderen zijn niet beschermd in de tijd tussen het wegebben van het effect van de immuniteit van de moeder en de vaccinatie.
  3. Kinderen zijn niet in de positie vrij te kiezen, en kunnen ook geen afweging maken.
  4. Mazelen kan worden uitgeroeid als iedereen meewerkt. Dat de mazelen nog niet zijn uitgeroeid komt gedeeltelijk door degenen die opzettelijk het virus in circulatie houden.

  We vinden het volkomen normaal als verkeersregels (en andere veiligheidsvoorschriften) zo zijn ingericht en worden gehandhaafd dat de kans op ongelukken heel erg klein is. Men kan wel denken dat iemand die zichzelf niet wenst te beschermen alleen zichzelf daarmee heeft, maar in de eerste plaats, als zo iemand ernstige gezondheidsschade of levenslange invaliditeit oploopt, draait de maatschappij (de andere verzekerden) voor de kosten op, en in de tweede en misschien wel belangrijkste plaats zijn er ook vaak anderen de dupe. Dat is in het verkeer evident, maar iedereen die mazelen krijgt, is de dupe van al die niet-vaccineerders.

Reacties zijn gesloten.