Op mannenjacht met astrologie

Hoe kun je als eigentijdse vrouw een leuke man aan de haak slaan? Dat hangt af van zijn sterrenbeeld, beweert Liz Rose. Zij schreef het boek Bedazzled, waarin ze astrologische adviezen geeft. Uitgeverij Andromeda publiceerde een Nederlandse vertaling onder de titel Bedazzle je man. Op de achterkant van het boek staat dat het in Amerika een ‘ware hype’ veroorzaakte. Uitgever Willem Jan van de Wetering is naar eigen zeggen heel blij dat hij de kans kreeg om zo’n goeie en succesvolle bestseller uit te brengen. Hij zorgde ervoor dat het tijdschrift Santé vijf pagina’s inruimde voor een interview met Liz Rose.

Wie de Amerikaanse versie van het boek opzoekt, ontdekt dat er sinds 2003 nog maar één druk is verschenen. Bij Amazon heeft het boek momenteel een sales rank van #1419753 (erg laag). Er staan slechts drie reacties van lezers op de site. Twee zijn afkomstig van dezelfde persoon, die geen andere recensies voor Amazon schreef. Zij is vermoedelijk een schoonzus van de auteur (en de tweede lezer zal wel een vriendin zijn). Bij mijn plaatselijke boekhandel zag ik echter een hele stapel exemplaren van de Nederlandse versie. De grootspraak van Willem Jan van de Wetering heeft blijkbaar gewerkt!

“Mijn ervaring is dat de kans dat iemands persoonlijkheid strookt met zijn sterrenbeeld ongeveer negentig procent is”, zegt Liz Rose in het kritiekloze interview dat Rosa Koelemeijer voor Santé schreef (febr. 2008). Liz vertelt ook dat ze in het verleden economie studeerde. In haar boek schrijft ze: “Het sterrenbeeld waaronder de man geboren is geeft angstvallig veel inzicht op wat er werkelijk vanbinnen afspeelt. … Het is dus heel simpel: het enige wat je nodig hebt is het sterrenbeeld van de man.” Om daar stiekem achter te komen, kun je hem vragen of je de foto op zijn rijbewijs even mag zien. Zeg nooit meteen dat je aan astrologie doet en ontken dat zo nodig in alle toonaarden, want veel mannen houden niet van labiele zweefteven.

De auteur vermeldt welke combinaties van sterrenbeelden de beste kans hebben op een langdurige relatie en welke moeilijk met elkaar overweg kunnen. De meeste astrologen spreken trouwens over zonnetekens, omdat ze eigenlijk niets te maken hebben met de sterrenbeelden aan de hemel. De astrologen zijn het er niet over eens welke zonnetekens moeilijk met elkaar te verenigen zijn. Ik heb de opvattingen van Liz Rose samengevat in de bovenstaande tabel. Daarin zien we achter de Ram 4 groene en 2 rode hokjes, die aangeven welke sterrenbeelden goed of slecht bij hem passen. Voor alle mannen zijn er 4 of 5 passende sterrenbeelden beschikbaar. Maar kijk nu eens naar de vrouwen, de verticale rijen. Daar zien we dat de Leeuwvrouw (nr. 5) met alle mannen overweg kan, terwijl de Steenbokvrouw (nr. 10) met 8 sterrenbeelden problemen heeft. Betekent dit dat Steenbokvrouwen veel meer relatieproblemen hebben dan andere vrouwen?

Gelukkig is er geen enkele reden om zulke beweringen serieus te nemen. Dit bleek bijvoorbeeld uit een onderzoek van de socioloog David Voas (Skepter 20/2). Hij vroeg de geboortedata op van 10 miljoen echtparen in Engeland en Wales. Hun gegevens waren in 2001 verzameld voor een volkstelling waaraan iedereen verplicht moest meewerken. Als er iets klopt van de astrologische beweringen, dan mogen we verwachten dat bepaalde sterrenbeelden vaker (of minder vaak) met elkaar trouwden dan gemiddeld, of dat ze langer bij elkaar bleven. Maar dat was niet het geval.

Astrologen verklaren zulke negatieve resultaten door erop te wijzen dat er nog veel meer factoren zijn die invloed hebben. Maar dat argument gaat niet op. Zelfs wanneer het sterrenbeeld slechts in 1 op de duizend gevallen van invloed is, dan kun je dat statistisch aantonen, omdat de steekproef zo groot was (ruim 20 miljoen). Vergelijk het met een muntstuk dat je honderd keer opgooit. Het is dan niet bijzonder als je 51 keer kop gooit (51%). Maar het zou wel heel bijzonder zijn wanneer het munstuk nog steeds in 51% van de gevallen op kop valt nadat je het honderdduizend keer hebt opgegooid (die kans is veel kleiner dan 1 op een miljard).

Om de man van je dromen te veroveren en te behouden, moet je volgens Liz Rose weten hoe je hem het beste kunt behagen en wat je moet doen om te voorkomen dat je hem weer kwijtraakt. Alle bekende astrologische vooroordelen en stereotypen passeren de revue. Enkele voorbeelden:

De Tweelingman heeft een grote vriendenkring en haat het om alleen te zijn. Hij is een handige praatjesmaker en niet zo betrouwbaar. Vertel hem nooit je diepste geheimen. Reken niet op vurige seks. Daarvoor kun je beter terecht bij een Ram, Leeuw of Schorpioen. Verander regelmatig je uiterlijk om hem geïnteresseerd te houden. De Kreeftman is heel huiselijk, gevoelig en wat humeurig. Hij wil dat je hem verzorgt zoals zijn moeder dat deed. De Leeuwman wil dat je zijn prestaties bewondert en hem prijst. Hij gaat graag met je shoppen. De Maagdman is geen feestganger en vaak vrijgezel. Hij is heel praktisch en betrouwbaar, maar heeft een neiging om te zeuren. De Schorpioenman is jaloers en achterdochtig. Als hij zich bedrogen voelt, kan hij vals of gewelddadig worden. Hij houdt van zwarte kleding, duistere zaken en extreme seks. De Steenbokman is een heel ambitieuze en harde werker, met veel zelfbeheersing en verantwoordelijkheidsgevoel. Hij wil graag dat je dure merkkleding draagt. De Boogschutterman houdt van reizen, nieuwe ervaringen, avontuur en risico’s. Hij heeft al heel wat harten gebroken.

Zulke beweringen zijn al talloze malen op diverse manieren weerlegd. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van een betrouwbare persoonlijkheidstest, zoals de Big Five. Daarin worden vragen gesteld over vijf persoonlijkheidsdimensies, die vaak goed aansluiten bij astrologische uitspraken. De mate van extraversie wordt onder meer bepaald door te vragen of iemand van feestjes houdt, graag mensen om zich heen heeft en altijd in is voor een praatje. Tweelingen zouden hier gemiddeld hoger moeten scoren dan bijvoorbeeld Kreeften. Een andere dimensie is zorgvuldigheid: houd je van orde, regelmaat en goede planning en kom je je afspraken na? Dat past astrologisch gezien beter bij Maagden en Steenbokken dan bij Tweelingen en Boogschutters. Maar men heeft nooit kunnen vaststellen dat de uitslag van een persoonlijkheidstest samenhangt met iemands sterrenbeeld.

De Franse statisticus Michael Gauquelin gebruikte biografieën van duizenden beroemde personen. Hij noteerde welke eigenschappen daarin werden genoemd en ging na of die verband hielden met de zonnetekens (sterrenbeelden) van deze personen. Hij keek ook naar hun ascendant en naar de positie van de maan, maar kwam tot de conclusie dat er geen enkel verband te vinden was. Andere onderzoekers keken of er beroepsgroepen zijn waarin bepaalde sterrenbeelden onder- of oververtegenwoordigd zijn. Ook daar is nooit iets van gebleken.

Er zijn astrologen die erkennen dat je op basis van een sterrenbeeld eigenlijk niets over een persoon kunt zeggen. Maar ze zullen er geen kritiek op leveren, want ze weten dat het geloof in de sterrenbeelden veel bijdraagt aan de populariteit van de astrologie. Als er over de sterrenbeelden geen artikelen en boeken meer verschijnen en als er geen kranten en tijdschriften meer zijn die horoscopen publiceren, dan zouden astrologen minder klanten krijgen en zouden veel minder mensen een astrologiecursus willen volgen.

Professionele astrologen geloven dat je precies moet weten op welk tijdstip en op welke plaats iemand is geboren om astrologische uitspraken te kunnen doen. Zij werken met een geboortehoroscoop waarin de positie van alle planeten staat aangegeven. Astrologen kunnen echter net zoveel “succes” boeken als ze met verkeerde geboortegegevens (en dus een verkeerde geboortehoroscoop) werken. Mensen passen niet beter bij hun eigen geboortehoroscoop dan bij andere horoscopen. Als je astrologen twee of meer geboortehoroscopen geeft, dan kunnen ze niet vaststellen welke daarvan bij een bepaalde persoon hoort, ongeacht hoeveel informatie ze over deze persoon hebben. Je kunt desgewenst twee personen nemen die maximaal van elkaar verschillen. Astrologen zullen dan niet vaker dan de kansverwachting kunnen zeggen welke geboortehoroscoop bij welke persoon hoort.

Daar komt nog bij dat astrologen allemaal wat anders uit een horoscoop halen. Hun oordelen stemmen onderling in het geheel niet met elkaar overeen. Cliënten van astrologen zijn weliswaar vaak tevreden met de interpretatie van hun geboortehoroscoop, maar ze blijken net zo tevreden te zijn met de interpretatie van een verkeerde horoscoop, die niet op hen betrekking heeft.

Het is dus allemaal een illusie en aangetoonde onzin. Astrologen blijven het echter hardnekkig en tegen beter weten in geloven, omdat ze zich niets aantrekken van onderzoeksresultaten. Vele anderen blijven de astrologie ook steunen, want er is geld mee te verdienen.

Volgende blogartikel
Voorgaande blogartikel

62 gedachten over “Op mannenjacht met astrologie”

 1. Een late reactie, maar beter laat dan nooit. Liz Rose zegt: “Het enige dat je nodig hebt is zijn sterrenbeeld. Om daar stiekem achter te komen, kun je hem vragen of je de foto op zijn rijbewijs even mag zien. Zeg nooit meteen dat je aan astrologie doet en ontken dat zo nodig in alle toonaarden, want veel mannen houden niet van labiele zweefteven.”
  Ja, dat is een lekker begin van een relatie! Dan liever een vrouw die zit te vissen naar mijn inkomen, dat is tenminste eerlijk.
  Het verklaart misschien wel waarom ook ik regelmatig vrouwen tegenkom waarvan ik intuitief aanvoel – jazeker, er zit bij tijd en wijle een ‘zweefteef’ in iedere man – dat ze in mij geinteresseerd zijn, maar waarbij ik mij altijd weer verbaas dat zij zelden een persoonlijke vraag stellen. Geen vragen over je jeugd, beroep, hobby’s, voorkeuren voor muziek, literatuur, eten, reizen e.d. Nee, het sterrenbeeld is dus voldoende voor ze.
  Het sluit aan bij de obsessie van sommige vrouwen voor spiritualiteit. Astronomie maakt daar bijna altijd onderdeel van uit. Het lijkt mij een vrijbrief te zijn voor het laten varen van elke vorm van ware introspectie. Het afwijzen van elke vorm van verantwoordelijkheid voor je eigen keuzes en daden. Het staat immers in de sterren geschreven.
  Maar ik wens vrouwen die op deze wijze een partner denken te vinden veel succes. Laat ik ook eens in mijn kristallen bol staren: ik voorspel dat zo’n relatie niet lang zal duren.

 2. Oef! Fred Versteeg!

  Laat een astronoom het onderstaande maar niet lezen!

  >>Astronomie<<< maakt daar bijna altijd onderdeel van uit.

  Je bedoelde natuurlijk astrologie!

  Bedankt verder voor je aardige betoog.

 3. Vandaag gelezen:

  woensdag, 02 juli 2008

  Klachten over ‘astroprogramma’s’ welkom bij SP
  Mensen met klachten over zogenoemde astroprogramma’s kunnen deze vanaf woensdag deponeren bij de SP. De socialisten openen het meldpunt Sterrenbeeld Melkkoe.

  (Novum) – Mensen met klachten over zogenoemde astroprogramma’s kunnen deze vanaf woensdag deponeren bij een meldpunt van de SP. Volgens SP-kamerlid Jan de Wit misleiden dergelijke programma’s met zweverige voorspellingen radeloze mensen, die met ernstige problemen kampen. De socialisten hebben het meldpunt ‘Sterrenbeeld Melkkoe’ gedoopt.

  In astroprogramma’s kunnen mensen tegen betaling spiritueel advies vragen. Ook kunnen kijkers een sms-abonnement nemen op toekomstvoorspellingen en gezondheidsadviezen. “Deze bellers worden via allerlei trucs op achterbakse wijze belazerd, net als eerder met de belspellen gebeurde”, zegt De Wit. “Dat kan gewoon niet. Ook deze praktijken moeten van de buis.”

  Marco Verhagen, presentator van het RTL-programma Astrotijd Vips, herkent zich niet in de zienswijze van de socialist. In zijn programma krijgen BN’ers live een consult van een ‘gediplomeerd astrologe’. “Mensen kunnen inderdaad bellen, maar daar kiezen ze zelf voor. En mijn ervaring is dat de uitspraken van de astrologe vaak ook kloppen”, zegt Verhagen. “Maar er zijn ook programma’s waar op basis van alleen de stem een advies wordt gegeven, daar twijfel ik ook wel eens aan. Maar ook daar is het een eigen keuze om te bellen.”

 4. @Fred Versteeg: Het lijkt me dan toch dat je met een dergelijke vrouw niet veel gespreksstof hebt, helemaal niet geinteresseerd in persoonlijke zaken, dus dan wel heel snel uit gepraat bent, of je zou moeten pretenderen behoorlijk in Astrologie geinteresseerd te zijn, maar er nog niet zo veel vanaf te weten, laat haar dan maar lekker verder praten en uitleggen,(als ze tenminste de moeite waard voor je is) de rest komt dan vanzelf wel.

 5. Grappig…
  Ik heb net semianekdotisch bewijs tegen de tabel bij het artikel. In het afgelopen half jaar zijn er veel (n=6) relaties in mijn vriendengroep uitgeraakt. Allen waren geschikt volgens de tabel. Er zijn nog twee relaties (waaronder de onze) die heel goed en stabiel zijn. De ene is neutraal volgens de tabel de ander (de mijne) is negatief. Ik en mijn vriendin zijn gelukkig bij de skeptici. Volgens de tabel is onze relatie gedoemd te mislukken (schorpioen en tweelingen)

 6. Naar site-je dit.
  Het gaat nl. bij alles om geloof en wat dat kan doen voor mensen.
  Tuurlijk is het misschien onzin net als dat er waarschijnlijk geen echte God bestaat.
  Maar 90% van de mensheid gelooft toch in een hogere macht en dat is veel belangrijker dan dat jij en ik op het net gaan blaten dat er geen God is.
  Waar het om gaat is dat het sommige mensen hoop, steun gewoon lol of weet ik wat geeft.
  Kwakzalvers daargelaten maar als je net een klote situatie hebt meegemaakt en Astrologie zegt je in je krantje ’s morgens dat alles helemaal goed komt dan is dat harstikke ok.
  Je gedachten worden misschien positief gepushed waardoor wat je gelezen hebt ook uit komt.
  Dikke prima.
  In iedere geval beter als wat ik hier lees.
  Wordt er treurig van.
  Als Rudolf zegt dat hij huwelijken heeft gered dan is de vraag of hij mensen dan niet diepongelukkig met elkaar verder heeft laten leven helemaal niet de juiste.
  Veel belangrijker is het om je af te vragen waarom jij die vraag stelt.
  Het is geen “voorbestemdheid” maar kansen en als ik een relatie heb met een leeuw of God weet ik wat dan is het hartstikke grappig en ok om te lezen dat je tegen bepaalde dingen aan kunt lopen samen, helemaal als het klopt.
  Klopt het niet, nog beter, niets aan de hand.
  Kijk Uisge, ik hoef je toch niet uit te leggen dat de persoonlijke achtergronden en psychologie van iemand de bepalende factoren zijn in of een relatie gaat werken of niet maar ik kan je wel zeggen dat de schorpioen de dingen veel minder diep voelt als de tweeling, dat zal vast nog ’s een gesprekje opleveren hier en daar.
  Als het dan nog aan is. 😛
  En voor Fred, niemand heeft gezegd dat Astrologie je verantwoordelijkheden wegneemt, heel erg kort, net zo kort als de vraag welk soort vrouwen je naar je sterrenbeeld vragen.
  Wederom zou je jezelf iets anders moeten vragen op zo’n moment.
  De stier zou koppig en een heleboel andere dingen zijn en die kloppen gewoon vaak, ik herken ook altijd een andere stier, who cares of het wetenschappelijk bewezen kan worden.
  Venus voel ik toch wel.
  Zelfs het werk van Gauqelin maakt dan niet uit.
  Lees ik even op astro.com hoe het met iedereen waar ik om geef min of meer gaat, blijkt echt eng vaak te kloppen en lees ik dat mijn leven de kant op gaat die ik zelf ook voel.
  Voelde me laatst niet zo lekker en mijn ex geeft me een 1 of ander homeopatisch middeltje en ik knap gelijk op, voor het slapen gaan bedank ik iets of iemand voor een mooie dag en ik vertel mijn dochter dat het ok is om fouten te maken.
  Een typisch perfectionistisch maagdje is het.
  En een vriendin belt me vandaag vanaf haar WC dat ik op m’n geld moet letten, dat ik teveel uitgeef op het moment terwijl ik dat normaal niet zo doe.
  Klopt ook.
  Klinkt toch een stuk leuker allemaal als dit kilgroene zeur site-tje.’
  Ik eindig dan maar met de woorden dat er voor een heleboel zaken geen absoluute waarheid is maar alleen de visie van mensen.
  En dus is die waarheid voor iedereen anders.
  Whatever works for you.

 7. @ jerom
  Jerom zegt : “Kijk Uisge, ik hoef je toch niet uit te leggen dat de persoonlijke achtergronden en psychologie van iemand de bepalende factoren zijn in of een relatie gaat werken of niet maar ik kan je wel zeggen dat de schorpioen de dingen veel minder diep voelt als de tweeling, dat zal vast nog ’s een gesprekje opleveren hier en daar.”

  Probeer je nu te stoken in een goed huwelijk?

  Hoe kunnen we dingen uberhoupt dieper en minder diep voelen?

  En de voorspelling dat ik en mijn vriendin zullen praten over onze gevoelens is wel erg gemakkelijk denk je niet?

 8. @Ragnar
  En ik had begrepen dat Pluto zich sinds vorig jaar geen planeet meer mag noemen. Poeh…die astrologen hebben het maar druk gehad met hun inlegkunde…

 9. IIk had Jeroms bericht nog helemaal niet goed gelezen toen ik mijn vorige reactie plaatste. Ik ga er even van uit dat Jerom geen “TROLL” is en serieus.

  Jerom word treurig van deze mooie site waar sceptici en anderen met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Als ik de rest van zijn mail lees snap ik ook wel waarom hij dit zo een trieste site vind. Hoe wel ik niets met skepsis te maken heb zou ik hier toch graag Jeroms levens visie en de mijne naast elkaar leggen. Daarmee hoop ik dan ook meteen uit te leggen waarom deze site en wat het uitdraagt niet zielig is.

  Ik begin met de metafoor van een grote jarenlang niet onderhouden tuin van een groot vervallen en leegstaan landhuis waar van alles groeit en leeft. Sommige plekken zijn van de tuin zijn heel erg overgroeid en zelfs heel donker. Maar over het algemeen zullen de meeste mensen de tuin prachtig vinden. De tuin staat natuurlijk model voor de natuur in zijn geheel.

  Ik stel mij voor dat wanneer een gelovige als Jerom de tuin binnenkomt onder de indruk is van de schoonheid van de tuin. Hij zal een beetje door de tuin gaan wandelen en raakt misschien nog wel meer onder de indruk van de tuin en zal zich vast gaan afvragen hoe het toch kan dat de tuin er zo mooi uitziet. Hij zal dan een aantal hypotheses op stellen hoe het kan dat de tuin er zo prachtig uit ziet.

  Als een scepticus als ik de tuin in kom zal ik onder de indruk zijn van de schoonheid van de tuin net als Jerom en andere gelovigen. Ik zal ook een beetje door de tuin gaan wandelen en raak ook nog wel meer onder de indruk van de tuin en zal mezelf vast gaan afvragen hoe het toch kan dat de tuin er zo mooi uitziet. Ik zal dan een aantal hypotheses op stellen hoe het kan dat de tuin er zo prachtig uit ziet.

  Tot zover is er geen verschil tussen een gelovige en een scepticus.

  Jerom verzint een hypothese op basis van een aantal waarnemingen. Zo ziet hij helemaal achter in de tuin iets fladderen en denkt oh misschien zijn het wel elfjes. Met elfjes zou de tuin nog mooier zijn. Ook ziet hij hele mooie bloemen die hartvormige blaadjes hebben en hij denkt misschien dat het wel erg tof zou zijn als deze bloempjes goed voor het zijn hart(hij heeft misschien wat Agina pectoris )zouden zijn. Hij neemt een bloem en eet hem op en voelt inderdaad zich iets beter.

  En skepticus als ik zal in die mooie tuin rondlopen en ook wat zien fladderen achter in de tuin. Ik denk dat het waarschijnlijk een vogel is maar de tuin is zo mooi en mysterieus dat ook ik misschien wel denk aan elfjes achter in de tuin.

  Nu komt het echte verschil. Een scepticus gaat op onderzoek uit. Ik zou achter in de tuin gaan kijken wat daar fladderd. Helaas is het geen elfje maar wel een hele mooie vlinder. Ook ik zal door de tuin wandelen en de hartvormige bloemen zien en ga ze even ruiken en proeven.

  Op dat moment kom ik Jerom tegen.
  Hij zegt: “mooie tuin he?”
  Ik ben het met hem eens en zeg:” ja zeker prachtig. Ik heb achter in de tuin ook nog heel mooie vlinders gezien.
  Jerom zou nu geschokt zijn.:”maar als je daar bent geweest dan heb je misschien de elfjes weg gejaagd. Ik vind dat je daar niet weer naar toe moet gaan.
  Ik zou dan reageren:”maar ik heb helemaal geen elfjes gezien. Wel hele mooie vlinders. Ik denk dat er helemaal geen elfjes in deze tuin zijn. Eigenlijk is het helemaal niet zo waarschijnlijk dat elfjes uberhaupt bestaan niemand heeft ze ooit gezien.”

  Jerom word nu boos: “he ba wat ben jij een gemeene man. Ik en 90% van alle andere bezoekers van deze tuin geloven dat er elfjes zijn. Waarom ben jij zo triest dat je mijn geloof in elfjes onderuit wilt halen? De tuin is heel mooi en nog mooier als er echt elfjes in zouden wonen. Bovendien jij zegt dat er geen elfjes zijn maar ik heb ze zelf gezien achter in de tuin..”

  Een scepticus als ik zou dan vragen: “hoe weet je zeker dat wat je zag een elfjes was? Wat heb je echt gezien”

  Jerom is wel kwaad maar wil wel eerlijk zijn en zecht dan:”nou ja ik zag de vleugels van een elfje fladderen”

  Ik : “zag je allen een vleugel fladderen”
  Jerom: “ja. Maar achter in de tuin leven elven dat weten de meeste mensen hier dus wat ik zag moet wel een vleugel van een elf zijn.”
  Ik: “Ja kijk ik moet eerlijk zijn. Ik heb ook even gedacht dat het mischien wel een elf kon zijn maar heb het onderzocht en alles wat je ziet fladderen zijn vlinders hoor.

  Jerom: ” Zo zeg wat ben jij triest. Het is veel belangrijker dat ik en 90% van alle mensen hoop en troost halen uit de gedachte dat die elfjes er zijn. De elfjes zorgen er zelfs voor dat er geneeskrachtige bloemen in de ze tuin bloeien. Omdat jij alles onderzoekt maak je alle mooie beelden stuk.”

  Ik:” maar ik heb helemaal niets vernield. Ik heb zelfs hele mooie vlinders ontdekt die jij nog steeds niet hebt gezien omdat je bang bent dat je dan je elfjes weg jaagt. Deze tuin is prachtig en word alleen maar mooier als je het goed onderzoekt. Heb je bijvoorbeeld die hartvormige bloemetjes gezien? ze ruiken heerlijk en smaken nog lekker ook. Ik heb ze geproefd en voel me nu een beetje vrolijker mischien zit er wel een stof in die op het beloning centrum van mijn hersenen werkt?”

  Jerom: “Dat zijn de geneeskrachtige bloemen die de elfjes voor ons hebben klaar gemaakt. Maar ze zijn goed voor het hart. Mischien doen ze ook wel iets in de hersenen maar ik weet zeker dat ze goed voor mijn hart zijn. Ik heb ze geproefd en mijn angina was meteen weg.”

  Ik: “De zou best kunnen maar ik vind je bewijs niet echt sterk. Mijn idee over de hersenen weet ik ook niet zeker hoor… Misschien moeten we het dubbelblind onderzoeken. ALs er een efect is kunnen we het vervolgens verder analyseren en misschien de werkzame stof vinden en hebben we een nieuw medicijn”

  Na dubbelblind onderzoek blijken de bloemen niet beter te werken dan een placebo.

  Jerom: “Nee als je het zo onderzoekt dan werkt het niet. Je hebt het weer alleen met je skeptische sneu bril bekeken en ja dan werkt het niet want ja mensen moeten wel weten wat ze krijgen want ze moeten er ook in geloven. Ik heb bovendien besloten dat jij met je onderzoek bepaalde delen van de tuin niet meer in mag en heel veel mensen geloven het zelfde als mij dus….”

  Ik: Beste Jerom we zijn het er over eens dat de tuin heel mooi is. Omdat de tuin heel mooi is wil ik weten wat die tuin zo mooi maakt en ik heb ontdekt dat er nog veel meer ineresante en mooie fenomenen en plekjes in de tuin te vinden zijn. Jij en je medegelovigen hebben misschien naar jouw idee nog wel een mooier beeld van de tuin. Ik denk dat je beeld niet klopt maar kan begrijpen dat het voor sommige mensen een prettig en niet al te ingewikkeld beeld is. Ik zal daarom niet elke dag in je gezicht schreeuwen dat je beeld niet klopt. Maar als jij mij stukken van de tuin ontzecht en mij beledigd dan vind ik dat niet prettig.
  Ik heb begrepen dat jij denkt dat er iets mis is met mijn relatie en geeft me advies. Maar je zegt niet wat er dan mis is en hoe je aan de kennis komt. Als je zegt dat je het van de elfjes hebt gehoord ben ik wel benieuwd of je het bestaan van die elfjes nu al eens bewezen hebt of dat je er nog steeds alleen maar gelooft. Als dat laatste het geval is zou ik het ook prettig vinden dat je ophoud om samen met je medegelovigen je met mijn relatie te bemoeien. Ik en mijn vriendin horen steeds van jou en je mede gelovigen dat onze relatie niet goed is. Omdat ik niet diep genoeg kan voelen(wat dat dan ook mag betekenen). Weet je wel hoe vervelend dat is en wat voor druk dat op ons legt?

  ALs laatste ben jij er van onder de indruk dat jij en je medegelovigen anderen niets en niemand kwaad doen. Ik heb al een paar voorbeelden genoemd hoe je elven geloof mij schade heeft berokkend. Je zij eerder ook dat het helemaal geen kwaad kan dat als je je klote voelt(handen uit de broek halen)dat iemand tegen je zegt dat alles die zelfde dag al weer beter gaat.

  Dat zou inderdaad geen kwaad kunnen als je bewijs voor die stelling hebt maar als je dat niet hebt kan dat wel kwaad. Stel dat het die dag niet beter ging? terwijl je dat wel het gezegd? Iemand kan daarvan nog wel dieper in de put raken. Bovendien zeggen jullie gelovigen helemaal niet alleen maar positieve dingen. jullie zeggen juist heelveel vervelende dingen zonder dat je daar echt bewijs voor hebt. Ik vind dat kwalijk. Ik vind dat heel vervelend en gevaarlijk. Bovendien is het gewoon buitengewoon onethisch. Als je iets beweert dan ga ik er van uit dat je niet liegt. Als jij zegt dat iets gevaarlijk is dan zal ik oppassen. Als jij zegt dat iets volstrekt ongevaarlijk is dan zou ik normaal gezien je geloven dat gene gewoon doen. Maar jij zecht zulke dingen zonder dat er ook maar enig bewijs voor is. Je weet niet eens of het echt gevaarlijk of ongevaarlijk is. Omdat jij het vertikt om onbevooroordeeld onderzoek te doen kan ik in een gevaarlijk situatie terecht komen of juist een leuke ervaring missen omdat jij gelooft dat het gevaarlijk is.

  Oh ja terwijl ik die ene plant onderzocht heb ik een medicijn gevonden in een andere plant wat wel echt werkt tegen je hart probleem. Je mag het gebruiken en ik heb het bewijs voor de werking volledig openbaar gemaakt dus als je mij niet geloofd kun je het onderzoek lezen en zelfs herhalen.

  Mag ik nu alsjeblieft weer overal de tuin in om verder onderzoek te doen?

 10. Een prachtig verhaal van Uisge, helemaal mee eens. Maar voor de derde keer : “Ik en mijn vriendin”. Het zit naar mijn idee toch niet helemaal goed met die relatie …

 11. A. Atsou-Pier u hebt gelijk. Het ik niet volgens de gebruikelijke beleeftheidsvorm om eerst “ik” te schrijven en daarna pas een andere persoon. In de anglo-saxische en voornamelijke amerikaanse wereld is zowel “me and my friend(s)” als “my friend and I” gebruikelijk. Mijn vriendin trekt aan dergelijke beleefdheids vormen niet al te zwaar aan gelukkig en ik ook niet 😉

  Als uw insinuatie slaat over het woordje “mijn” in het zins deel “mijn vriendin” dan ben ik het er mee eens dat de Nederlandse taal onterecht een bezittelijk voornaamwoord gebruikt voor een volledig vrijwillige’ vrije’ en persoonlijke relatie. Mijn vriendin bezit mij niet en anders om bezit ik haar niet nog heb ik rechten op welke vorm van haar persoonlijke leven.

  Persoonlijk vind ik dat “mijn” gebruiken voor een andere persoon erger dan je zelf voorop zetten.

  Mijn gevoel voor de nederlandsche schrijf taal is slecht ontwikkeld dus excuses voor de schrijf fouten.

  Maar de discussie hierover is er off-toppic dus ik zal ophouden.

Reacties zijn gesloten.