Skepsis wil genezers Millecam laten vervolgen

Gerard Hamer vraagt namens Skepsis om vervolging
Rechtszaak op 30/11/2007 – 9.00 uur bij Gerechtshof in Amsterdam

De strafpleiter Gerard Hamer tekent a.s. vrijdag 30 november voor het Amsterdamse Gerechtshof namens de Stichting Skepsis bezwaar aan tegen de beslissing van het OM om het medium Joke Damman (‘Jomanda’) en de alternatieve artsen Jos Koonen en René Broekhuijse niet te vervolgen voor de dood van Sylvia Millecam. Ook de Vereniging tegen de Kwakzalverij beklaagt zich hierover bij de rechter. Skepsis vraagt de rechter in een zgn ‘artikel 12-procedure’ om het OM te dwingen alsnog strafvervolging in te stellen tegen het drietal alternatieve behandelaars.

De Stichting Skepsis stelt regelmatig paranormale onzin aan de kaak – zeker als personen en instellingen met gezag misbruik maken van hun positie of als zwakkeren het slachtoffer zijn.

De zieke Millecam werd het slachtoffer van een slechte behandeling bij therapeuten die zij vertrouwde: foute diagnose, geen behandeling tegen kanker, geen samenwerking met specialisten en een gruwelijke laatste levensmaand. Skepsis vindt dat de behandelaars hierover voor de strafrechter verantwoording moeten afleggen, net zoals iedere andere arts en behandelaar dat zou moeten die verwijtbaar fouten maakt met ernstige gevolgen. Dat Millecam graag wilde horen dat zij geen kanker had doet niet ter zake – zij vertrouwde op haar behandelaars, maar die bleken het bij het foute eind te hebben. Skepsis vindt het belangrijk dat mensen worden beschermd tegen gevaarlijke en onzinnige behandelingen. Straf voor behandelaars die ernstige en verwijtbare fouten maken hoort daar bij.

Juridisch gezien is Skepsis van mening dat Millecams recht op leven is geschonden. Volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moet Nederland het recht op leven van zijn onderdanen beschermen. Dat houdt ook bescherming in tegen incompetente behandelaars en eigen onwetendheid. Bovendien moeten de verdragsstaten bij een verdachte dood of ernstig lijden grondig nagaan wie er verantwoordelijk is. Ook daarin is het OM tot nu toe schromelijk tekort geschoten. Het OM geeft zo feitelijk aan alternatieve genezers een ‘license to kill’. Skepsis wil dat de rechter daarom het OM dwingt om strafvervolging in te stellen. Dan kan de strafrechter toetsen in hoeverre de behandelaars in de fout zijn gegaan. De tuchtrechter heeft al vastgesteld dat de artsen verkeerd gehandeld hebben.

Klaagschrift in pdf-formaat

87 gedachten over “Skepsis wil genezers Millecam laten vervolgen”

 1. Jomanda had nooit moeten adviseren wat ze adviseerde, maar Sylvia koos haar zelf uit. Als ik besluit om naar mijn vriendin te luisteren die zegt: je moet zus en zo doen, dan is dat een eigen keuze. Zelfs als ik die vriendin betaal voor haar adviezen en middelen.

  Van de andere kant vind ik het goed dat er aangedrongen wordt op kwaliteitscontrole, mensen noemen zich maar al te gemakkelijk medium of doorgeefluik van het goddelijke.

  Maar er zijn genoeg reguliere artsen die precies dezelfde kapitale blunders begaan. Dus zelfs als je voor de alternatieve sector genoeg officiële waarborgen invoert, heb je net zoveel kans als in de reguliere sector op medische fouten. Zelf voel ik er ook voor artsen én alternatieve adviseurs aan proeven van bekwaamheid te onderwerpen, laten we zeggen om de vijf jaar. Veel artsen adviseren verkeerd met schadelijke en soms dodelijke afloop. Tegen dit soort kwakzalverij mag de VTDK en Skepsis zich dan ook inzetten. Ik begrijp dus eigenlijk niet waarom deze twee verenigingen nooit eens een actie tegen iets ‘reguliers’ beginnen.

 2. Dit is weer een perfect voorbeeld van het Nederlandse “vingertje”. Alles en iedereen die boven het maaiveld uitsteekt moet gekortwiekt worden.
  Silvia heeft haar eigen keus gemaakt en het is niet meer dan fatsoenlijk deze keus te respecteren. Ook als stichting Skepsis. Om jullie gelijk te halen moeten wonden bij ouders en vrienden weer worden opgehaald. Dit moraliserende gedrag is typisch Nederlands. Waar bemoeit deze Stichting zich eigenlijk mee. Mijn vader is overleden door medische fouten die de reguliere medici hebben gemaakt en hij was kerngezond. Dus als jullie je vingertje willen opsteken, ga daar dan eens kijken en stel dat soort medische fouten aan de kaak.

 3. Als iemand er zelf voor kiest, waarom bemoeien jullie je er eigenlijk mee. Ik vind dat eigen keuze boven alle recht staat.
  Het is zowieso al idioot dat iemand anders een rechtzaak kan aanvragen.
  Laat iedere andermans keuze en hou eens op met mensen te veroordelen als ze een andere keuze hebben.
  Jullie kunnen iets belachelijk vinden, maar Sylvia niet. Wie zijn jullie dan om te oordelen.
  Het wordt hier in Nederland met de dag erger. Belachelijk gewoon. Ik denk dat ik jullie maar eens ga aanklagen. Er zal allicht een wetje zijn in nederland waar dat mee kan.
  Jullie kunnen wel een kritische kijk hebben op bepaalde dingen, dat mag, maar veroordeel de keuze van MENSEN niet. Bah ik heb er geen woorden voor.

 4. Een aantal van de hierboven geuite meningen komen neer op ‘ze wilde het zelf’. Ook bij e-mails aan de stichting (een stuk of 14) werd dat gesteld (naast het argument: maar echte dokters doen ook wel eens iets fout). Dat is ook de mening van het OM dat in zijn sepotbeslissing schreef:

  “Het is aannemelijk dat de behandelaars de ziekte waaraan S. Millecam leed niet (meer) als zodanig hebben benoemd.
  Deze opstelling lijkt echter het gevolg te zijn van het door patiënte zelf ontkennen van de ziekte…”

  Korter geformuleerd: “S.M. ontkende zelf dat ze kanker had, en daardoor zeiden de behandelaars hetzelfde.”

  Hier zit het ‘u vraagt wij draaien’-model achter van de geneeskunde; de behandelaar heeft geen enkele eigen verantwoordelijkheid.
  Er blijft dus over ‘eigen schuld dikke bult.’

  Zo ken ik er nog wel een paar:

  1. student sterft tijdens ontgroeningsritueel. Hij wou zelf bij die club. Eigen schuld dikke bult.

  2. aantrekkelijk geklede vrouw wordt verkracht. Geen vervolging, zelfs als bekend is wie het gedaan heeft en er getuigen zijn. Immers: eigen schuld dikke bult.

  3. iemand maakt op straat een opmerking naar enkele vandalen en wordt doodgeschopt.

  “De agressieve opstelling van die vandalen lijkt echter het gevolg van het door het slachtoffer zelf entameren van het ongewenste gespreksonderwerp.” Eigen schuld dikke bult.

  4. U gaat op wintersport, en breekt een been bij het skiën. Uw verzekering zegt: u wilde toch zelf skiën? Eigen schuld dikke bult. Wij betalen niet uit.

  Er is nog wel meer over te zeggen (lees het klaagschrift zelf) maar de reden waarmee de officier seponeerde is heel erg zwak.

  Er gebeuren natuurlijk heel wat dodelijke ongelukken, maar justitie hoort altijd goed na te gaan of daar opzet of grove nalatigheid of onwettig handelen een rol heeft gespeeld.

 5. Een tweede opmerking. IGZ had aanvankelijk aangifte gedaan. Daarop werd geseponeerd. Het had dan op de weg van IGZ gelegen om zelf een artikel-12 procedure te starten. Maar dat zou de figuur hebben opgeleverd van de ene staatsinstelling (IGZ) die procdeert tegen de andere staatsinstelling (OM). Daar hadden ze geen zin in.

 6. Ik vind dat als een ieder voor alternatieve genezing kiest, je dat uit vrije wil doet. Ik weet ook mensen die er niet meer zijn vanwege de chemo kuren die ze gehad hebben. Wat is dat toch hier in Nederland, mag men echt niet meer zelf kiezen wat voor medicijnen men wil of juist niet wil. Laat het toch rusten. Jullie krijgen Sylvia er niet mee terug, en ze heeft hetzelf gewild. Ik geef ze nog groot gelijk, beter zo dan ziek van de chemoos en het misschien ook niet redden.
  Ook artsen maken fouten, maar ook dat zijn mensen toch????
  Ik heb niet veel verstand van rechtszaken maar ik wilde toch mn mening geven.
  Misschien is dit een verzekeringszaak????? Tegenwoordig ben je alleen goed als je betaal, owee als het op een uitkering uitkom, dan moet alles bij een notaris geweest zijn.

 7. Sylvia Millecam koos uit vrije wil voor een alternatieve behandeling. En?

  Dat geeft nog steeds niet iemand die zichzelf “behandelaar” vindt het recht om dan maar tegen haar te zeggen dat ze geen kanker heeft, en dat het zonder behandeling allemaal goed komt. Die mensen hadden een zekere verantwoordelijkheid naar Millecam, die hebben ze niet genomen en daardoor is ze dood. Daar moet justitie naar kijken, dat kan niet zomaar geseponeerd worden.

  En “alternatieve genezing”, laat me niet lachen. Er genezen wel eens mensen ondanks hun alternatieve behandeling, ja…

  En liever dood dan een chemokuur en nog vijftig jaar of zo ouder worden? Onzinnig.

 8. Een regelrechte belediging van Sylvia Millecam. Ik begrijp nu dat ik, naast een euthenasie verklaring en een testament ook nog in een verklaring moet laten vastleggen dat ik zelf uit eigen vrije wil een keuze heb gemaakt inzake mijn eigen behandeling?

  Jammer, erg jammer dat deze stichting zich belachelijk maakt door dit soort fundamentalisme.

 9. Ik ben heel blij met deze actie. Mensen die beweren dat Sylvia Millecam zelf heeft gekozen slaan de plank deels mis. Ik betwist zeer zeker niet de eigen verantwoordelijkheid van mensen, die hebben we altijd. Maar leef je eens in in de situatie van iemand die het vreselijke bericht heeft gekregen kanker te hebben.

  Veel mensen maken dan de “ontkenningsfase” door, men is zo bang voor de diagnose dat de patient graag gelooft dat er niets aan de hand is. Ook labiliteit en goedgelovigheid kunnen hierbij een rol spelen.

  Jomanda, en geloof me, ik ken haar héél goed, heeft misbruik gemaakt van haar (vertrouwens)positie, ze had NOOIT mogen zeggen dat Sylvia Millecam geen kanker had, dat is niet aan haar. Ze is onbevoegd op de stoel van de arts gaan zitten. En Sylvia is erin getrapt.

  Ik hoop dat het recht zal zegevieren. Het wordt tijd dat er paal en perk wordt gesteld aan dit soort zeer schadelijke praktijken. Sylvia is niet het enige slachtoffer van Jomanda, ik ken er jammer genoeg meer. Allemaal hele lieve goedgelovige mensen die een sprankje hoop hoopten te vinden. Ik vind het nogal bot om dan te schemeren met de eigen verantwoordelijkheid. Als je ernstig ziek bent ben je overwelmd door emoties. Ben je beïnvloedbaar. Dit had mevrouw Damman zich moeten realiseren.

  Op zich sta ik niet negatief tegenover alternatieve genezers, begrijp me goed, maar het moet ALTIJD samengaan met een reguliere behandeling indien het ernstige ziektes betreft. Natuurlijk is de reguliere behandeling voor kanker niet plezierig, in tegendeel, maar wel de enige manier om te genezen. Net als een gebroken been, dan ga je ook niet naar de magnetiseur of homeopaat maar naar de EHBO voor een gipsbeen in kleur naar smaak 🙂

  Een integere alternatieve genezer had Jomanda geadviseerd om zich zowel regulier als alternatief te laten behandelen. En het is niet aan Jomanda om een diagnose te stellen zonder enige medische scholing.

 10. Ik ben verbaasd over de reacties op dit artikel.

  Natuurlijk hebben mensen een eigen verantwoordelijkheid voor hun doen en laten, dus ook in de keuze van hun behandelaars bij ziekte. Maar die verantwoordelijkheid heeft in het geval van heel ingewikkelde zaken ook zijn grenzen, zoals bij levensbedreigende ziektes. We kunnen onszelf niet diagnosticeren en behandelen wanneer we kanker krijgen, daarvoor zijn specialisten nodig. We mogen verwachten dat die specialisten terzakekundig zijn want we leggen ons lot voor een aanzienlijk gedeelte in hun handen. In dit proces neemt de behandelaar een gedeelte van de verantwoordelijkheid over. Het argument: ‘ze koos er zelf voor’ gaat dus niet op.

  Het argument ‘reguliere genezers maken ook fouten, dus ze zijn net zo erg als alternatieve genezers’ is gebaseerd op onkunde over de verschillen tussen reguliere en alternatieve geneeskunde.
  Reguliere geneeskunde is gebaseerd op evidence-based-medicine. Onderzoek leert ons hoe, wanneer en in welke mate een behandeling werkzaam is. Deze conclusies volgen uit dubbel-blind gerandomiseerde onderzoeksopzetten. Alleen op die manier is het mogelijk ware kennis over werkzaamheid van een behandeling te vergaren.
  Reguliere geneeskunde is niet de ‘be all and end all’ die we graag zouden wensen. Veel ziektes kunnen niet of nauwelijks worden behandeld; uiteindelijk sterft ieder mens, behandeld of niet. Dokters zijn mensen en maken fouten. Maar de successen van de reguliere geneeskunde zijn aantoonbaar en meetbaar. De praktijk van reguliere geneeskunde is gebaseerd op harde kennis en daar waar harde kennis ontbreekt (zoals bij het fenomeen van het placeboeffect) durft de reguliere geneeskunde toe te geven dat men in het duister tast.

  Alternatieve genezers baseren zich bij voorkeur níet op onderzoeksresultaten uit de reguliere geneeskunde. Zij baseren zich op anekdotische bewijsvoering, bovennatuurlijke verklaringen, onbewezen behandelingen en magische drankjes. Dat was in 18e eeuw, toen de geneeskunde nog in de kinderschoenen stond, misschien acceptabel, maar wanneer er een gigantische hoeveelheid onderzoeksresultaten over de werkzaamheid of onwerkzaamheid van behandelingen beschikbaar is, dan is het misdadig wanneer alternatieve genezers toch blijven volharden in hun futiele praktijken.

  Het is daarom terecht dat Skepsis aandringt op vervolging van de behandelaars van Millecam. Dit heeft niets met opgeheven vingertjes te maken, maar met een oprechte verontwaardiging over de laksheid van de Nederlandse overheid ten opzichte van alternatieve genezers.

 11. Ik begrijp deze reacties niet helemaal. Het doet volstrekt niet ter zake van S. Millecam zelf dacht, vond en wilde. Gelukkig is er vrije meningsuiting in Nederland, desnoods tot de dood erop volgt.

  Waar het om gaat zijn de medisch adviseurs. Als iemand borstkanker heeft dien je dat te melden, of de patient het wil horen of niet. Wat de patient verder met deze informatie doet moet zij zelf weten. Als je borstkanker niet van een paasei kunt onderscheiden dien je te zwijgen tegen een patient over dit onderwerp. Als je dat niet doet en je gebrek aan kennis zorgt voor schade aan de patient, ben je verantwoordelijk voor deze schade. In dit geval hebben “medisch” advisers zonder gedegene medische kennis over een onderwerp gesproken waar ze geen verstand van hebben en er is een dode gevallen. Geef een onafhankelijk rechter de kans om te bepalen of deze lieden schuldig zijn, dus zorg voor vervolging. Goede zaak Skepsis!

 12. “Het is aannemelijk dat de behandelaars de ziekte waaraan S. Millecam leed niet (meer) als zodanig hebben benoemd.
  Deze opstelling lijkt echter het gevolg te zijn van het door patiënte zelf ontkennen van de ziekte…”

  Korter geformuleerd: “S.M. ontkende zelf dat ze kanker had, en daardoor zeiden de behandelaars hetzelfde.”

  Het bovenstaande kan al niet kloppen want het berust op een veronderstelling.

  ‘aannemelijkheid’ heeft de nodige juridische draagkracht maar het woord ‘lijken’ behelst ook een bepaalde mate van onzekerheid. Nou is de vraag of een onzekerheid kan worden omgezet naar zekerheid (zeker weten :), iets wat Skepsis nodig lijkt te hebben voor dit juridisch geschil.

  Skepsis meent dit eigenhandig voor Silvia te kunnen doen door vast te stellen dat ze ontkende dat ze kanker had.

  a) hoe durft skepsis dit (eigenhandig) te doen ????
  b) heeft siliva daadwerkelijk altijd haar ziekte ontkend en zo nee, in welke fase dan niet en in welke fase dan wel

  Het eerder genoemde ‘u vraagt wij draaien-model’ is mijns inziens een denegrerende vertaling van datgene wat er daadwerkelijk gebeurd is.

  En diezelfde minachting jegens de alternatieve gezondheidszorg zal waarschijnlijk zijn oorspronkelijk frustratie vinden in het steeds meer falen van de reguliere gezondheidszorg en het opkomen vd alternatieve gezondheidszorg. Het is jammer dat deze beide manieren van zorgen niet hand in hand willen gaan, en met name niet gezien van 1 kant. En waarom: MACHT en bang zijn van haar voetstuk te vallen waar ze eigenlijk al mee bezig is.

  En dan nog iets: Skepsis zou zich ook op een ander punt beter kunnen laten informeren. Ze had kunnen weten dat jomanda altijd een oproep doet om regulieren artsen overal bij te betrekken en deze niet uit te sluiten.

  Wat ik me afvraag:
  Heeft skepsis al de moeite gedaan om zelf bij Jomanda ten rade te gaan ipv meteen juridisch de aanval te kiezen (iets wat mogelijk uit onmacht gechiedt). Heeft ze dat bijv ook bij de familie van Silvia gedaan en zich daarnaast zich bovenal afgevraagd wat dit met deze mensen doet of is ze dan toch puur uit eigenbelang bezig.

  “Er is nog wel meer over te zeggen (lees het klaagschrift zelf) maar de reden waarmee de officier seponeerde is heel erg zwak”

  Het zou inderdaad mogelijk zwak kunnen zijn als skepsis met feiten boven tafel zou kunnen komen die het OM ten tijde vd eerdere uitspraak over het hoofd zou hebben gezien.

  Maar door de door mij reeds hierboven genoemde verdraaing van skepis maakt ze zichzelf alleen maar belachelijk en dit over het hoofd van jomanda, silvia en haar familie.

  En dit allemaal in het belang van gedupeerden die zich inlaten met alternatieve gezondheidszorg ? Voor mij is ze er niet in geslaagd om dit aannemelijk te maken.

  Ik ben benieuwd was Skepsis doet met onvolkomendheden in de reguliere gezondheidszorg…want fouten worden overal gemaakt. Regulier of niet-regulier. Iedereen die het nieuws volgt kan dit weten. het kaf dient inderdaad van koren te worden gescheiden maar dan wel op een eerlijke en positieve wijze.

  Opzet of nalatigheid of opzettelijke nalatigheid ? Ik kan dat bij jomanda niet bespeuren maar als ik tussen de regels van deze stichting skepsis doorlees dan gaat het weer om het zoveelste gevecht en machtspelletje tussen regulier en alternatief. Maar goed ,dat is moeilijk te bewijzen. Het feit blijft wel dat de eerdere genoemde mensen er wel de dupe van zijn.

  Is het voor jullie nu echt de moeite waard om oude wonden open te halen ?

 13. @ Nick
  De citaten waarmee u uw bijdrage begint, waren een samenvatting van het standpunt van het OM, dat u naar het schijnt ten onrechte aan Skepsis toeschrijft. Lees het klaagschrift nog eens goed.

  Fouten worden inderdaad overal gemaakt. Maar je mag wel van artsen eisen dat ze die proberen te vermijden. Dat is niet het geval wanneer een arts met behulp van elektro-acupunctuur meent te kunnen vaststellen dat een patiënt geen borstkanker heeft, want deze methode is 100% onbetrouwbaar. Met zo’n apparaat kun je geen A van B onderscheiden (ongeacht wat A en B zijn). Je kunt net zo goed een muntstuk opgooien. Daarom zou het gebruik van zulke alternatieve diagnostische apparatuur volgens mij beter verboden kunnen worden. Het risico dat de diagnose niet klopt, is veel te groot.

 14. Anja Toetenel schreef hierboven dat Jomanda meer slachtoffers heeft gemaakt. Ik heb Jomanda destijds bij haar wekelijks radiouurtje -toen nog op Radio 192- een patiente op zeer hardnekkige manier horen verwijzen naar een van de met haar samenwerkende artsen uit Millingen. Ze liet de patiente absoluut geen keus en beweerde dat de Goddelijke wereld die opdracht doorgaf. Anders zou de patiente niet van haar klachten afkomen.

  Dat dominante gedrag heeft Jomanda ook getoond tijdens de alternatieve zorgbehandeling van Sylvia Millecam, aldus het rapport van de IGZ. Al die tijd kon Jomanda aan strafvervolging ontkomen. Goed dat Skepsis daarom een art. 12 procedure heeft ingezet.

 15. Het lot voltrok zich, denk ik, bij Sylvia. Ik denk dat zij niet wilde weten dat ze borstkanker had, ze was zo’n levenslustige vrouw! Ze zocht dat wat ze wilde horen en ze was (is aan de andere kant) een temperamentvolle, eigenzinnige en misschien ook koppige vrouw die zich niet wilde onderwerpen aan de harde behandelmethoden op borstkanker.

  Zelf zou ik ook geen chemotherapie willen, veel mensen overlijden dan als nog en je wordt er vreselijk ziek van. Ik zou berusten in mijn lot, we sterven toch allemaal! Er is ook nog zo iets als natuurlijke beschikking, de een sterft jong, de ander oud. Wij mensen hebben niet het laatste woord, misschien was het gewoon haar tijd.

  Wel vind ik het dus goed als er flink gemaaid wordt in de alternatieve én in de reguliere sector, want ‘genezers’ gaan te onzorgvuldig met cliënten om.

 16. Ik wil hierbij nog even reageren op de reactie van Peter Hoogerbrugge. De arrogantie die uit deze reactie naar voren komt is spreekwoordelijk voor de arrogantie van de reguliere geneeskunst. Iets is alleen waar, als het wetenschappelijk aantoonbaar of meetbaar is. Dit is een dermate gevaarlijke uitspraak dat ik deze niet voor mijn rekening zou durven nemen. Want gelooft U in God, Allah, Jehova, e.d. ? Is het dan wetenschappelijk bewezen dat deze mensen, energieën, of wat dan ook bestaan ? Nee, en met uw uitspraak dat alleen het wetenschappelijk meetbare en aantoonbare waar is, kwalificeert U miljarden mensen over de hele wereld als goedgelovige sukkels.
  Ik weet niet of of U de discussie volgt die nu gaande is over de vele medische fouten die er worden gemaakt in de reguliere geneeskunst. Per jaar sterven er in Nederland, 2005, 817 mensen door een verkeersongeval en sterven er ruim 3.000 mensen door medische fouten in Ziekenhuizen e.d. Deze cijfers zijn wetenschappelijk meetbaar en aantoonbaar. Zoals ik al eerder schreef; ik heb van dichtbij “mogen” meemaken wat het is om een gezond iemand door medische fouten en laksheden te verliezen.
  Als iemand bewust kiest om via alternatieve weg aan zijn/ haar genezing te werken, dan is dat de keus van deze persoon en hebben wij die keuze te respecteren. Doe je dat niet, dan repecteer je iemand niet als mens en dit intolerante gedrag heeft al tot veel problemen in de wereld geleid.
  Het argument dat Silvya de keuze heeft gemaakt in een vlaag van ontkenning is een aanname waarbij haar gezonde verstand in twijfel wordt getrokken. Dit op zich is al kwalijk.
  Het moraliserende gedrag van de reguliere geneeskunst moet eens stoppen. Het feit echter dat Skepsis toch weer opnieuw deze kwestie denkt te moeten oprakelen, geeft mij weinig hoop terwijl ik er van overtuigd ben dat alternatief en regulier goed samen kunnen gaan.

 17. Reguliere artsen gebruiken geen diagnostische methoden waarvan vaststaat dat ze volstrekt onbetrouwbaar zijn. Veel alternatieve behandelaars doen dat wel, tegen beter weten in, omdat ze een dogmatisch geloof aanhangen. Ze zijn ook niet bereid om aan te tonen dat ze A van B kunnen onderscheiden.

  Het feit dat zulke alternatieve behandelaars erin slagen om patiënten te overtuigen van de waarde van hun diagnostische methoden, rechtvaardigt niet het gebruik ervan.

 18. Rob, heeft de wetenschap onderzocht of die diagnostische methoden onbetrouwbaar zijn ? Of geeft de wetenschap het geluid weer wat de pharmaceutische industrie graag wil horen ? Het feit dat grote pharmaceutische bedrijven de wetenschappelijke onderzoeken van universiteiten financiert, is op zich al een zorgelijke ontwikkeling.
  Dat dit naar goedgelovige mensen wordt geventileerd als het enige ware is net zo zorgelijk als de alternatieve genezers die je gras laten eten.
  Hoe hebben we dan al die eeuwen overleefd zonder de aspirine van Bayer of de softenon tabletjes zodat we niet meer misselijk waren ’s morgens ?
  Waar het hier echter om gaat is dat iedereen vrij is om zijn of haar keuzes te maken en dat er geen Stichting hoeft te zijn die ongwvrgd oude koeien uit de sloot haalt met alle verdriet en pijn die het voor familie en vrienden met zich meebrengt

 19. @Nick

  Vaak hoor je dat de reguliere geneeskunst arrogant zou zijn. Gebrek aan bescheidenheid is echter eerder iets wat kenmerkend is voor de alternatieve sector. De werkzaamheid van een middel of methode zorgvuldig onderzoeken vindt men daar niet nodig, men weet toch al dat het werkt. Bovendien beweert men ook nog vaak een directe verbinding te hebben met allerlei hogere machten.
  En Jomanda wast haar handen in onschuld. Kan zij er wat aan doen dat zij ´door kreeg´ dat het niet om kanker ging? Zij dient niet vervolgd, doch opgenomen te worden.

 20. @erik

  Wat ware kennis is, is een filosofische discussie. Dit is niet de plek hiervoor. Ook lijkt een vraag over mijn al dan niet beleden geloof geheel buiten de zaak Millecam te staan. Het gaat hier over praktijken van alternatieve genezers.

  De ‘wetenschap’ (ik praat hier nu over de methodische kant) is een geheel van regels en praktijken die in de loop van eeuwen is opgedaan. De vraag was altijd: hoe kunnen we er zo zeker mogelijk van zijn dat onze kennis het dichtst bij de objectieve waarheid ligt. De strenge methodische regels die hieruit zijn ontstaan hebben hun waarde bewezen. Natuurlijk bestaat er heel veel kennis die niet voldoet aan die strenge eisen (bijvoorbeeld onze dagelijkse ervaring) en daar kunnen we heel vaak goed mee functioneren. Maar hoe ‘waar’ is die dagelijkse kennis? Alleen door het structureel uitsluiten van storende of vervuilende factoren kunnen we die vraag beantwoorden, en dan zijn we bezig met wetenschap.

  De strenge methodische benadering wordt bijna nooit gekozen door alternatieve genezers. En de enkele keer dat het wel gebeurt, zijn de resultaten bedroevend. Keer op keer worden er ‘a posteriori’ verklaringen gezocht voor de tegenvallende resultaten van dergelijk onderzoek. In zo’n geval plaatst de alternatieve onderzoeker zich buiten de wetenschap en wordt hij verhaaltjesverteller. Leuk en entertainend, maar zijn resultaten worden er niet ‘waar’der van.

  Is het arrogant om voor jezelf als wetenschapper strenge eisen te stellen aan de kwaliteit van je werk en die eisen dan ook van andere onderzoekers te verlangen? Nee, denk ik. Graag zou ik dus zien dat er in deze discussie niet op de man wordt gespeeld door mij van arrogantie te beschuldigen, maar dat we het bij argumenten houden.
  Als Erik beargumenteerd kan aangeven waarom het noodzakelijk is om strenge methodische eisen los te laten en wat de waarde van die behaalde resultaten dan zijn, dan hebben we een discussie. Wie weet, ziet hij kans alle sceptici van zijn gelijk te overtuigen.

 21. @Herman Dat is inderdaad nog maar één van de vele trieste gevallen die mij bekend zijn. Zo heeft mevrouw Damman tijdens datzelfde radio uurtje op zondagavond tegen een jonge vrouw gezegd waarbij net kanker was geconstateerd dat ze geen kanker had en dat chemotherapie niet nodig was. De vrouw geloofde Jomanda, we willen allemaal geloven dat we gezond zijn. Het is juist aan de arts/behandelaar om patienten te begeleiden in de acceptatie van ziekte en het bijstaan in de behandeling.

  De vrouw kreeg geen chemotherapie en overleed een paar maanden later, ze liet jonge kinderen en een jonge vader achter. De kans op genezing als ze wél chemotherapie had ondergaan was héél groot geweest, meer dan 90%! Met dank aan de “goddelijke wereld”…

  En zo zijn er vele voorbeelden, ik hoop echt dat deze dame nu de dans niet ontspringt. Zelfs al zou ze over gaven beschikken, hetgeen ik betwijfel, maar dat is een ander verhaal, dan is ze eens en te meer verantwoordelijk voor de mensen die ze ‘behandelt’

  Wat arrogantie van de reguliere geneeskunde betreft: hieraan maakt Jomanda zich ook schuldig door zonder enige opleiding te beweren dat Sylvia Millecam geen kanker had terwijl meerdere artsen haar hebben gediagnostiseerd en unaniem tot de conclusie kwamen dat Sylvia kanker had. Het is heel arrogant te denken dat je het als ongeschoold “medium van de goddelijke wereld” beter weet dan artsen die hiervoor jaren hebben gestudeerd en ervaring hebben opgedaan in levensbedreigende ziektes.

 22. @Frans

  de pers heeft jomanda’s woorden verdraaid en silvia wilde zelf niets van reguliere behandelingen hebben.
  dat is haar keuze.

  Een arts die silvia heeft geholpen zei dat ze geen kanker had, maar een bacteriële infectie. Niet jomanda ! (Hij blijkt al eerder en vaker in de fout te zijn gegaan).

  En over arrogantie gesproken: er zijn reguliere artsen die zich verschuilen zich achter hun titel. Dingen die misgaan door toedoen van deze artsen worden verzwegen. Mensen die na een chmeokuur genezen zijn verklaard en weken later vol uitzaaiingen ziten, zijn niet te tellen met een begrafenis als gevolg. Daar hoor je niets over.

  Het komt mij nogal makkelijk over om mensen zo op te laten nemen op basis van (bewust) verdraaide informatie. Dat is volgens mij ook strafbaar.

 23. Peter,

  Het is niet de bedoeling de discussie op de man te spelen. Ik zie echter in de reactie een soort van beroepsblindheid wat andere meningen of zienswijzen niet toestaat. De medische wetenschap heeft de waarheid en daar valt niet aan te tornen. Dit kan voor beide zijden gelden.

  De huidige medische wetenschap is echter een wereld geworden waar het grote geld regeert. Een wereld die op zichzelf staat. Men ontwikkeld en onderzoekt om te ontwikkelen en te onderzoeken. Niet om een “probleem” op te lossen.
  Het is af en toe schokkend te horen hoeveel invloed de pharmacie heeft in onze samenleving. Medicijnen met zware bijwerkingen worden toch op de markt gezet zonder eerst zorgvuldig te zijn onderzocht. Zie Softenon. Waar blijft dan de strenge methodische eis !? Nee, er kon veel geld verdiend worden en dus wordt het op de markt gezet. Waar blijft de strenge methodische eis bij de medicijnen die in de 3e wereld worden gedumpt als ze in de westerse wereld niet meer verkocht mogen worden !? Gelden voor dat soort landen andere regels ?
  Hoe kan het dat producten als Advil in de VS op de zwarte lijst staan en hier nog vrij verkocht worden ? Zijn de eisen hier anders ?

  Deze zogenaamde strenge eisen hebben dus weing zin als ze verschillen van land tot land. De alternatieve geneeswijze heeft echter niet van zulke grensgebonden beperkingen ! Hoe komt het eigenlijk dat de alternieve geneeswijzen zo sterk in opkomst zijn ? Misschien zit er dan toch een kern van waarheid in ?

  Deze discussie gaat echter niet om het loslaten van de strenge methodische eisen maar of iemand het recht heeft zelf te mogen beslissen welke wijze van behandeling hij of zij wenst. Dat is ook de reden waarom ik het geloof er bij haalde; iedereen is vrij in zijn of haar keuze en iedereen die daaraan wil tornen zonder ook maar partij te zijn is sterk moraliserend bezig. Dat is iets wat ook deze Stg. moet accepteren.

 24. REDACTIONELE MEDEDELING
  =================================================
  Er is niets op tegen om kritiek te hebben op de farmaceutische industrie. Maar het is de bedoeling dat hier gereageerd wordt op het bericht van Gerrit Jan van ‘t Land en het klaagschrift van Skepsis. Als we er allerlei andere misstanden bij gaan halen, wordt deze pagina veel te lang. Daarom zal ik irrelevante berichten in het vervolg inkorten of schrappen.

  Groeten,
  Rob Nanninga, webmaster
  ===================================================

 25. Rob,
  Niet iedere alternatieve genezer ‘hangt’ aan een dogmatisch geloof, vele reacties zijn ook gebonden aan het 1 of het ander. Maar wat ik wel mis, dat het ook mensen zijn, net als jij en ik. Veel alternatieve genezers zien een totaalbeeld van hun client, de dokter alleen het lichamelijke.
  Het lijkt de middeleeuwen wel weer!! Vervolgingen ect.
  Wat ik graag zou horen is wat SYlvia hier van zou vinden, die zou wel enorm boos en onrustig zijn!! Respect,iemands vrije wil om te kiezen worden hier erg geschaadt en waarom? omdat velen niet bij het werk van een alternatieve genezer kunnen, ze zien het niet, dus is het voorbaat al verkeerd.
  Spreken over doden is uit den boze, vooral als zij al aangeven heeft dat alles wat ze deed, uit vrije wil was.
  En het is nu jaren na haar dood nog steeds het gesprek van de dag!! Ik heb medelijden met Sylvia dat zij ons nu niet op de hoogte kan brengen van de waarheid. Maar in het reguliere is ook veel mis, maar daar hoor je niet zoveel over, want ach, zij hebben ervoor geleerd en hebben de diploma’s. Maar wat de mensen vergeten is, wat een lange weg een alternatieve genezer moet aflopen om dat gene te kunnen wat zij nu uitvoeren. Puur uit levenservaringen, de dokters uit boeken!!
  En net zoals in het reguliere, zitten in het alternatieve circuit ook onzuiverheden. Net zoals bij ons als de ‘gewone’ mens. Maar ja, er moet er toch 1 de zondebok zijn voor iemands dood!!

 26. @ RavenSpeaks
  Lees nog eens in het rapport van de inspectie hoe Sylvia Millecam gruwelijk aan haar einde kwam (vanaf pagina 56). Denk je werkelijk dat ze het ook zo had gewild als ze de juiste informatie had gekregen? Zelfs al wilde ze mishandeld worden, dan is dat nog geen vrijbrief voor een behandelaar om die wens te vervullen. Het klaagschrift is niet gericht tegen Sylvia Millecam, maar tegen behandelaars zoals de basisarts Jos Koonen, die zich op de contactpagina van zijn website ten onrecht “Dr. Jos Koonen” noemt en die nog steeds dezelfde heilloze methoden toepast, zonder dat het OM hem daarbij iets in de weg wil leggen.

 27. Wat mij in alle reacties opvalt is het hokjesdenken. Silvia heeft een keus gemaakt om voor alternative geneeswijzen te gaan.

  Er zijn genoeg mensen die genezen zijn door een alternative geneeswijze die door de reguliere medische “evidence-based” geneeskunde opgegeven waren en nu nog vrolijk rondlopen.

  Omgekeerd gebeurt het ook: mensen die verkeerd behandeld of voorgelicht worden door alternatieve genezers met soms dramatische gevolgen, maar ook mensen die door de reguliere geneeskunde behandeld worden en genezen.

  Niet alle alternatieve genezers zijn kwakzalvers en sommige artsen uit het reguliere circuit zou je graag als zodanig bestempelen.

  Kortom, laten de verschillende genezers elkaar opzoeken en in dialoog gaan om van elkaar te leren. Er is veel kennis aan beide zijden.

  Het zou skepsis van onafhankelijkheid getuigen als zij minimaal één grove medische misser uit de reguliere geneeskunde met dezelfde voortvarendheid en vasthoudendheid zouden onderzoeken en de betreffende artsen op dezelfde wijze aan de kaak zouden stellen.

  Ik wacht in spanning af!

 28. Rob,

  De reden om de pharmaceutische industrie er bij te halen [ rest verwijderd. JWN].

 29. Ik was vandaag op de rechtszitting en zal daar apart verslag van doen. Velen op dit forum hebben de eigen keuze van Millecam aangevoerd als reden om het Om te steunen, en wel in ongeveer dezelfde bewoordingen als de advocaat generaal (de pleitbezorger van het OM in deze) aanvoerde.

  In mijn verslagje zal ik uitleggen hoe discutabel die zogenaamde vrije keuze van Millecam was.

  Een tweede aspect dat mij zeer verbaasde is dat Jomanda en Broekhuijse bij monde van hun advocaat nu min of meer glashard ontkennen ooit de diagnose kanker te hebben betwijfeld of ontkend.

 30. Maar voor de reguliere geneeskunde bestaat toch al het Tuchtcollege? Niet om een discussie te starten of dat al dan niet goed functioneert, maar binnen het alternatieve wereldje zit geen enkele (zelf) correctie, en dat maakt je keuzes, die je inderdaad vaak in paniek gaat doen, wel dubieus.
  Ik vind het een goede zaak dat Skepsis dit doet.

 31. @Jan Willem Nienhuys: ze kunnen onmogelijk ontkennen de diagnose kanker te hebben bestreden. Destijds heeft in ieder geval “Jomanda” in een uitzending van Nova glashard beweerd dat Sylvia Millecam geen kanker had maar een ontsteking, dat staat nog op mijn netvlies geprint, ik ontplofte zowat van woede dat Jomanda zelfs na de dood van Sylvia nog durfde te beweren dat er geen sprake was van kanker. Misschien is het zinvol om bij Nova na te vragen of er nog een opname is van die uitzending, het was niet lang na Sylvia Millecams dood.

 32. Rob, ik heb het gelezen, wat ik ervaar is dat het aan de hele toestand een ‘luchtje’ zit, niet van 1 kant, maar van meerdere kanten.
  Mijn visie op kanker is ook totaal anders dan de reguliere, heb daar zelf ervaringen mee. Als mensen te horen krijgen ‘je hebt kanker’veroorzaakt dat al zon gigantische schok teweeg, men denkt al gauw aan doodgaan.
  Ik kan me voorstellen dat een vrouw er van alles aan wilt doen om weer volledig te genezen.

  @Antonia, dat zou ik ook wel eens willen zien!!

  Ik wil hier niet verder op in gaan, want zulke verhalen zoals deze komt nooit tot een eind, nooit zal het tot een goede oplossing komen. Net zoals de strijd tussen de verschillende geloven, van wie en wat is beter!En wie heeft er gelijk en wie niet!!

  Net zoals ik al eerder schreef, zou ik Sylvia wel eens willen horen, haar visie op wat zij nu ziet vanuit de andere wereld. Dan pas komt de waarheid naar boven!!
  Dan wordt het geen onrechtvaardige strijd tussen de partijen.En maar raden wat er gebeurd kan zijn.
  En laatste punt, zou ik een website willen zien die de goede kanten van het alternatieve belichten. En niet via testen, je moeten bewijzen enz.

 33. @Ravenspeaks

  Het zou fantastisch zijn geweest als Sylvia Millecam nog onder de levenden was, als ze echt had geweten wat de gevolgen zijn geweest van haar besluit te luisteren naar Jomanda durf ik te betwijfelen of ze die keuze dan ook zou hebben gemaakt. Ik denk persoonlijk van niet. Het hele probleem hier is dat Jomanda misbruik heeft gemaakt van haar vertrouwenspositie. Dat Jomanda macht had over Sylvia en dat dit Sylvia niet te verwijten valt omdat Jomanda op voor sommigen zeer geloofwaardige wijze claimt mensen te kunnen genezen. En meent diagnoses te kunnen stellen. Als je jezelf in een dergelijke positie werpt ben je verantwoordelijk voor je daden. Wie denkt Jomanda wel niet dat ze is door diagnoses van onafhankelijke artsen te verwerpen en Sylvia een bot voor te houden dat het geen kanker maar een ontsteking zou zijn geweest? Sylvia had vertrouwen in Jomanda, dit vertrouwen is bewerkstelligd door Jomanda. Dat gebeurt vaker. En als je zo ernstig ziek bent dan denk je niet meer helder, ben je overwelmd door emoties en wil je overleven.

  Natuurlijk mogen mensen ervoor kiezen om geen chemotherapie of bestraling etc. te willen ondergaan, maar dan moet die keuze wel worden gemaakt op basis van juiste informatie. Jomanda had Sylvia moeten wijzen op het risico dat ze nam. Voor zover mij bekend heeft zij dit niet gedaan. Dat is grove nalatigheid in mijn opinie.

  Het is heel erg jammer dat Sylvia niet meer onder ons is, ik had graag nog jaren van haar genoten, helaas kan dit nu niet meer.

  Ik ben zeker niet tegen alternatieve geneeswijzen mits de behandelaar/therapeut etc. op verantwoorde wijze omgaat met zijn/haar patiënten en daar hoort in mijn ogen een degelijke (para)medische scholing bij. Zoiets zou in de wet moeten worden opgenomen. Een verbod op mensen die onbevoegd mensen die ziek zijn behandelen. Indien de alternatieve therapeut ook regulier geschoold is dan valt die therapeut ook onder het tuchtrecht. Als Jomanda onder het tuchtrecht zou vallen zouden er denk ik zeker sancties zijn genomen!

 34. @Anja,
  De manier waarop een alternatieve genezer zich ontwikkeld kun je nie tvergelijken met de reguliere, is zo verschillend van opbouw. Ik heb ook geen diploma’s nodig of een erkend iets om mezelf te moeten bewijzen dat ik serieus,verantwoordelijk,en inzicht heb in het functioneren van de mens op allerlei niveau’s. De benamingen die de reguliere gebruikt voor bepaalde ziekten gebruik ik ook niet, want het beperkt het inzicht tot op een bepaald niveau. Hokjes denken.
  Het is aan de mensen die gebruik willen maken van een alternatieve genezer of ze wel goed op de hoogte zijn van die persoon haar/zijn kennis, kunnen. DAn komt er nog bij dat als je er geen goed gevoel bij hebt, dit ook nie tmoet doorzetten. En zeker niet alles uit handen moet geven aan de genezer. Maar dit geldt ook voor de reguliere weg. Daar heb je oo kde keuze of je de medicijnen, met veel bijwerkingen wilt nemen, of de behandeling wel wilt voortzetten. Maar vaak zijn daar de gedachten van ‘de dokter weet wel beter wat ik nodig heb’.Maar of het de goede keuze is, is vaak pas op langere termijn zichtbaar/voelbaar.

 35. @erik

  ‘..Silvia heeft haar eigen keus gemaakt en het is niet meer dan fatsoenlijk deze keus te respecteren…’

  Je argument is dat iedereen vrij is in zijn/haar keuze en dat die vrijheid in keuze inhoudt dat alle gevolgen ook voor eigen rekening zijn.

  Dit is natuurlijk absurd. Vrijheid in keuze veronderstelt dat alle alternatieven op gelijke wijze voorhanden zijn. Wanneer je gediagnosticeerd wordt met kanker zijn heel veel keuzemogelijkheden voor je afgesloten, of heel kostbaar geworden (niets doen kost je je leven).
  Vrijheid in keuze veronderstelt dat alle relevante informatie voorhanden is. Wanneer dat niet het geval is (zoals bij ingewikkelde zaken als levensbedreigende ziektes) wordt die vrijheid ook ingeperkt.
  Vrijheid in keuze veronderstelt ook dat de informatie die wél voorhanden is, zo waar mogelijk is. Het gaat hier bijvoorbeeld om informatie over voorhanden zijnde behandelwijzen. Alternatieve genezers hebben geen betrouwbare informatie over effectiviteit en overlevingskansen van hun behandelingen. Alhoewel de reguliere medische literatuur voor de leek vrij ontoegankelijk is, is deze informatie via de reguliere arts wél te krijgen.

  Het wordt hier al duidelijk dat iemand met een levensbedreigende ziekte nooit in een situatie zit waar een volledig vrije keuze mogelijk is. Ook M. niet. Een patient is afhankelijk geworden. Die afhankelijkheid impliceert dat een stuk van de eigen verantwoordelijkheid wordt overgedragen op anderen.

  Ook een psychologische factor telt hier mee. Kanker hebben betekent ook angst hebben. Het merendeel van deze patiënten hongert naar goed nieuws. Het is in de reguliere medische praktijk de laatste jaren de gewoonte om patiënten ook slechte mededelingen te doen over hun vooruitzichten, wanneer dit nodig blijkt. Dat is bepaald niet leuk, maar wel eerlijk.
  Alternatieve genezers (en dan vooral de behandelaars van M.) hebben de realiteit uit het oog verloren en haar bij herhaling verkeerd voorgelicht. De doodsbange M. zal mogelijk bewust die ‘goede’ mededelingen hebben opgezocht, maar – zoals ik al eerder heb aangegeven – , zij had hierin geen volledig vrije keuze.

  De behandelaars van M. hadden toegang tot reguliere medische literatuur en konden dus beter weten, of (zoals Jomanda) wisten van toeten noch blazen en hadden dus hun mond moeten houden.

  Dat M.’s behandelaars verkeerde diagnoses stelden, waar een correcte diagnose reeds gemaakt was en reguliere behandeling hebben nagelaten, dan wel afgeraden, maakt hun handelen bijzonder laakbaar. Het is dus niet correct dat het OM niet tot vervolging overging. De feiten moeten worden beoordeeld door een strafrechter. Skepsis en VtK hebben dus gelijk dat zij aandringen op vervolging.

  Het is overigens opmerkelijk dat ik beticht wordt van beroepsblindheid. Ik ben geen medicus. Wel een wetenschappelijke opleiding, maar ik ben niet betrokken bij medisch onderzoek of praktijk. Dus ook niet beroepsblind, gelukkig!

 36. @ anja

  Die uitzending (zowel die van Nova als van Rondom Tien) zit in het dossier, tezamen met een complete transcriptie en is ook bekeken door de voorzitter van het hof, die zei er goed op gelet te hebben of er geknipt was.

  Lees mijn verslag van de hoorzitting. De advocaat van mw. Damman heb ik echt met eigen oren horen zeggen dat zijn cliënte de kanker nooit had ontkend. Wel ‘het woord kanker’, dat vond ze absoluut onterecht. Maar ntet de kanker zelf.

 37. Ieder mens heeft recht op een eigen mening.
  Een mening is een vreemd ding: hij verandert!
  Een mening is sterk afhankelijk van de informatie waarover je beschikt.
  Hoe meer info, hoe beter gefundeerd de mening en hoe kleiner de kans dat de mening weer verandert.
  De best gefundeerde (uiteindelijke) eigen mening kan pas ontstaan wanneer iemand volledig is geinformeerd.
  De wet (WGBO) stelt artsen verplicht de patient dusdanig te informeren dat deze een overwogen eigen beslissing kan nemen.

 38. Iedereen maakt fouten.
  In de geneeskunde proberen we de kans op fouten zo klein mogelijk te maken. Daarom wordt ernaar gestreefd onjuiste behandelingen te voorkomen. Dit gebeurt door systematisch te onderzoeken welke behandeling het best werkt.
  Alternatieve behandelaars doen dit niet en zijn dus niet te vertrouwen.

 39. @Erik
  Er worden fouten gemaakt in de geneeskunde.
  Het genoemde aantal van 3000 per jaar is onjuist. Het gaat al helemaal niet om 3000 sterfgevallen!

  Dit getal komt uit een recente Groningse studie, maar is helaas verkeerd in de media terechtgekomen.
  Er werd een enquete rondgestuurd naar specialisten in opleiding (AIOS), met de vraag of ze in hun opleiding wel eens een fout hebben gemaakt.
  3000 van deze artsen antwoordden bevestigend. De gemiddelde tijd van opleiding van de responderende artsen was ca. 3 jaar.
  Er werden dus 1000 fouten per jaar gemaakt door deze artsen. Dit zijn alle soorten fouten. Patienten hebben hierdoor schade geleden, maar ze zijn niet overleden.
  Het is dus pertinent onjuist te beweren dat 3000 patienten per jaar overlijden door fouten van artsen!

 40. De ironie van het verhaal is dat Jomanda zelf healing bijeenkomsten heeft gehouden en nog houdt voor slachtoffers van fouten door de reguliere medische wereld.

 41. @Ravenspeaks Ik ben het niet met je eens, een reguliere (para)medische opleiding garandeert de patient dat er geen kwakzalverij wordt bedreven en dat de behandelaar/therapeut ook op de hoogte is van reguliere diagnostiek, daarnaast kan men dan ook de alternatieve therapie toepassen, maar dan wel met gedegen kennis van anatomie, fysiologie, pathologie, psychologie, etc. Van een ziek iemand vragen zijn gevoel te gebruiken of men al dan niet goed zit vind ik absurd. Een patient moet er ten alle tijde van uit kunnen gaan dat de behandelaar betrouwbaar is en weet waar hij/zij mee bezig is, d.w.z. deskundig.

  @Jan Willem Nienhuys: Dank voor het verslag. Ik ben erg benieuwd wat het Hof zal doen. Succes. Jomanda staat erom bekend alles te verdraaien als haar uitspraken tegen haar worden gebruikt. Het lijkt me voor een patient erg lastig trouwens om in te schatten of de ziekte wordt ontkend of het woord…. 😉 Ik zou dat als patient(e) opvatten als “geen kanker”, dat is wat iemand die heel ziek is toch het liefste wil horen. Want we willen allemaal gezond zijn. Jomanda heeft Sylvia dit recht ontzegd!!!

 42. @ erik

  Je vraagt je af hoe ‘we’ al die eeuwen overleefd hebben zonder diverse medicijnen (en ik neem aan ook diverse behandelingen).

  Het antwoord is: niet. In de goeie ouwe tijd ging zowat de helft of meer van de kinderen dood. Een blindedarmonsteking was meestal een doodvonnis. Pokken (nog 300 miljoen doden wereldwijd in de 20ste eeuw) en allerlei epidemieën richtten slachtingen aan. De levensverwachting was ergens rond 35-40 jaar, niet alleen vanwege de hoge baby- en kindersterfte, maar omdat op elke leeftijd allerlei ziekten hun tol eisten. Het is niet moeilijk om mensen te vinden die zonder de prestaties van de geneeskunde al enkele malen dood of invalide waren geweest.

 43. Ik blijf me verbazen over deze ongebreidelde bemoeizucht. We leven toch in een vrij land, waar meer dan genoeg informatie te verkrijgen is over Jomanda, zodat een ieder zijn eigen afweging kan maken? Prima als er mensen TEGEN Jomanda ageren. Niet prima als ze andersdenkenden het recht willen ontnemen anders te denken en te handelen.

  Stichting Skepsis & aanhangers, blijf vooral je mening uiten over dit soort zaken. Prima! Maar laat het daar gewoon bij. Ik ben andersdenkende en heb er geen behoefte aan “beschermd” te worden tegen alternatieve genezers.

 44. @Tom: dit heeft niets met bemoeizucht te maken. Maar met de vraag of een doodzieke patient die overwelmd is door emoties en ontkenning van de ernst van de ziekte in staat is een goede keuze te maken. En de vraag of alternatieven zoals Jomanda het recht hebben doodzieke patienten het recht op leven te ontzeggen. In geval van Jomanda is het nog het ergst: een vrouw zonder enige medische kennis die een vaststaande diagnose durft te betwijfelen. En hiermee de doodzieke patient valse hoop geeft.

  Je bent al genoeg verward als je zo’n vreselijke diagnose hebt gekregen. In geval van Sylvia Millecam is het nog erger, ze is weggehouden bij de regulieren terwijl zij jaren voor de diagnose zelf zij dat ze tegen alternatieven is die je weghouden van ziekenhuizen en reguliere behandelingen. Ze was helemaal niet tegen reguliere geneeskunde/behandeling, ze overwoog zelfs zich te laten opereren en zich te laten hechten met gouddraad om daarna in de playboy te staan ermee. De zogezegde behandelaars moeten dus wel heel veel impact hebben gehad op haar dat ze dit niet heeft gedaan…

  Als ze had geweten wat haar te wachten had gestaan had ze denk ik toch anders gekozen. En ik denk jij ook als je op voorhand zou weten dat je een gruwelijke dood zou zijn gestorven als je niet de juiste behandeling had gekregen. Haar dood was gruwelijk en totaal onnodig. En daar mag een instelling als Skepsis zich best mee bemoeien. Het is dan aan de rechtbank om te beslissen of er ook sprake is van strafbaar handelen.

 45. Hallo Mark,

  Dit is geen discussie over medische fouten, heb ik begrepen van de webmaster. Aan artsen vragen of ze wel eens een fout hebben gemaakt is ongeveer hetzelfde als aan een agent vragen of deze wel eens een onterechte bekeuring heeft uitgeschreven. Beide denken onfeilbaar te zijn. Feit is dat het in mijn familie 2 x is gebeurd. 1 x met fatale afloop en 1 x dat het net goed ging door eigen ingrijpen.

 46. Het gaat hier om alternatieve artsen die diagnoses stelden met behulp van een elektro-acupunctuurtoestel, de Vegatest (dit zijn een soort huidweerstandsmeters), een biotensor (een soort pendel) en een paragnost. Dan hoef je als arts geen fouten meer te maken, want je kunt er dan al bij voorbaat van verzekerd zijn dat je diagnose naar alle waarschijnlijk fout is! Het is alsof je sterk bijziend bent en zonder bril op achter het stuur gaat zitten. Dan moet je geluk hebben om niemand aan te rijden.

 47. Goedemiddag Peter,

  Iemand maakt keuzes en afwegingen met betrekking tot de informatie die aanwezig is. Jij gaat er vanuit dat de reguliere wetenschap altijd de juiste informatie heeft en geeft en de alternatieve geneeskunst gokt of halve waarheden vertelt omdat resultaten niet wetenschappelijk bewezen zijn. In je aanname ga je er zelfs al vanuit dat de alternatieve genezers de realiteit uit het oog hebben verloren.
  De benadering zoals je die hier aangeeft is echter een puur theoretische en wetenschappelijke benadering. Dat bedoel ik met beroepsblindheid. Je laat zelfs het menselijke aspect buiten beschouwing. Mensen verschillen sterk van elkaar en er dus een groot verschil in hoe een arts het goede of slechte nieuws brengt en hoe duidelijk dat over komt bij de patiënt. Bovendien laat je gevoel, voorkeur en ervaring van de patiënt in het geheel buiten beschouwing.
  Niemand krijgt de mogelijkheid te kunnen kiezen uit verschillende opties waarbij er 100 % duidelijkheid is. Die is er nooit want er is altijd externe ruis van danwel de artsen danwel de patiënt zelf of zijn directe omgeving, zijnde familie.

  Ik ben het met je eens dat er altijd zoveel mogelijk zuivere info gegeven moet worden en dat het kaf van koren gescheiden dient te worden zowel in de regulier als het alternatieve circuit.

  Keuzes blijven echter nog steeds gevoelszaken en dienen vrij te zijn. M. heeft een keuze gemaakt en misschien heeft die haar het leven gekost. Dat kan, maar zij heeft de vrijheid gehad te kunnen en mogen kiezen en dat alleen is haar verantwoordelijkheid.

  Wat Skepsis nu zegt is dat M. de verkeerde keuze heeft gemaakt wat de schuld is van Jomanda en consorten. Zij was niet goed voorgelicht en emotioneel te instabiel een goede keuze te maken. Moet iedereen die een bijzonder slecht bericht krijgt wat betreft zijn/ haar gezondheid dan gelijk onder curatele worden gesteld!? Dat zou bespottelijk zijn. Ze bemoeien zich met het leven van anderen door zich daar ongevraagd in te mengen en geven familie en vrienden daardoor niet de kans een periode af te sluiten. Deze arrogantie, anders kan ik het niet noemen, stuit me erg tegen de borst. Misschien zag M. bijzonder op tegen de chemokuren, het haarverlies, de mogelijkheid van een borstamputatie en zag ze dat als een niet menswaardig bestaan. Ik weet het niet en ook Skepsis weet het niet. En daarom moeten we het laten rusten en de vinger goed aan de pols houden bij dubieuze alternatieve genezers en bij de medische misstanden in de regulier zorg.

 48. De discussie gaat niet over vergissingen, slordigheden, onjuiste inschattingen enzovoorts, het gaat over de vraag of bepaalde handelingen van bepaalde personen verkeerd zijn in de zin van het strafrecht. In het bijzonder: als iemand absoluut zeker kanker heeft, hoe erg is het dan om de betrokkene ervan te overtuigen dat het geen kanker is, en dan ook nog allerlei behandelingen te laten ondergaan die helemaal niet helpen tegen kanker?

  Ik heb het nu nog even niet over de Zwitserse kliniek die aan M. ten bedrage van 40.000 florijnen (jaar 2000) magneetveldtherapie gaf (voor details zie het IGZ-rapport), waarna M. meende dat de kanker verdwenen was (mogelijk doordat Jomanda haar dat vertelde). De Zwitserse kliniek is al gesloten.

  Als de rechter oordeelt dat de behandelaars straf verdienen, kan de rechter ze verder verbieden te behandelen. Broekhuijse praktiseert nog steeds, hij heeft gewoon de titel arts bij zijn naam verwijderd.

  Het is helemaal niet nodig om zieken onder curatele te stellen. Behandelaars die kwetsbare zieken misleiden moeten met het strafrecht worden aangepakt. Het strafrecht pakt inbrekers ook aan, niet degenen die zo dom waren geen inbraakalarm of andere beveiligingen te installeren.

 49. Hallo Jan Willem,

  Ik denk dat je de spijker op zijn kop slaat. Dat is dan gelijk ook het moeilijke bij dit soort zaken, eigenlijk bij alle misleidingen. Waar ligt de grens van misleiding ? En daarmee treden we gelijk in een schemergebied want, om even bij je eigen voorbeeld te blijven, is een advieseur dan ook strafbaar als hij bij een klant het verkeerde inbraakalarm heeft geadviseerd ?

Reacties zijn gesloten.