Skepsis
Homepage Onderwerpen Updates Nieuwe Skepter

Logo Skepsis

Stichting Skepsis
Postbus 2657
3500 GR Utrecht

info@skepsis.nl

Telefoon: 040-2216791
Jan Willem Nienhuys, secr.
janwillemnienhuys@gmail.comRekening uitsluitend voor
abonnementsgelden en donaties:
IBAN: NL55 INGB 0000 5688 08
BIC: INGBNL2A

Rekening voor alle
overige betalingen
(losse nummers, USB-kaarten
congresbijdragen etc.):
IBAN: NL12 INGB 0006 2661 98
BIC: INGBNL2A

ANBI / KvK: 41182760


Buitengewone beweringen

Tussen religie en wetenschap ligt een terrein dat zich mag verheugen in een toenemende belangstelling. Sociologen noemen het de paracultuur. Daar vinden we genezende energieën, magische krachten en verborgen bronnen van kennis.

Astrologen kunnen aan je horoscoop zien of je geschikt bent voor een leidinggevende functie.

Met een cursus Therapeutic Touch kan iedere verpleegkundige onzichtbare energievelden leren voelen.

Onder hypnose kun je toegang krijgen tot traumatische herinneringen uit je babytijd of uit vorige levens.

Dit zijn enkele van de vele buitengewone beweringen die de ronde doen. Niet alleen in de massamedia maar ook in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en het onderwijs worden steeds vaker bijzondere inzichten gepropageerd. Talloze genezers, therapeuten, goeroes en profeten bieden hun alternatieve diensten aan. Ze beloven veel en verdienen daar soms grof geld mee. Maar kunnen ze hun fraaie woorden ook waarmaken?

Kritisch onderzoek

De Stichting Skepsis stelt zich ten doel buitengewone beweringen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Meestal blijkt dat de beweringen niet zijn gebaseerd op fatsoenlijk bewijsmateriaal of door de mand vallen wanneer ze op de proef worden gesteld.

Skeptici prikken pseudowetenschappelijke theorieën door, signaleren misstanden en ontmaskeren soms bedriegers. Ze proberen ook verklaringen te vinden voor vreemde verschijnselen en hebben belangstelling voor factoren die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van ongefundeerde overtuigingen.

Uiteraard kunnen wetenschappers niet alles verklaren. Bovendien kunnen sommige onwetenschappelijke ideeën een zingevende functie vervullen. Wanneer spectaculaire claims echter ten onrechte als feiten worden gepresenteerd, dan lijkt het nuttig daar een nuchtere visie tegenover te plaatsen.

Wat doet Skepsis?

Door middel van publicaties, lezingen, congressen, interviews, adviezen, antwoorden op e-mails en twee websites hebben skeptici al veel bijgedragen aan een betere voorlichting.

De nieuwste SkepterSinds 1988 geeft Skepsis het tijdschrift Skepter uit. U kunt met Skepter kennismaken door voor 4 euro een proefnummer aan te vragen. Desgewenst kunt u zich ook meteen aanmelden als donateur of abonnee. Op de aanmeldingspagina staat hierover meer informatie.

Klik op de hier afgebeelde Skepter voor meer informatie over het laatste nummer. Het is ook mogelijk om een USB-kaart met 26 jaargangen te bestellen.

Skepsis is een onafhankelijke organisatie die steunt op vrijwilligers en op deskundige auteurs die voor een bescheiden honorarium kritische artikelen in Skepter publiceren. Een deel van de artikelen wordt later op deze website geplaatst. Jaarlijks worden er circa 1,5 miljoen pagina's opgevraagd.

De stichting is financieel volledig afhankelijk van abonnees en donateurs. Het tijdschrift wordt tegen kostprijs geleverd. Donateurs kunnen kosteloos deelnemen aan het jaarlijke congres in Utrecht, dat recentelijk meer dan vierhonderd bezoekers trok.

Lijkt het u interessant of nuttig om zelf een actieve bijdrage te leveren aan het werk van Skepsis? Laat het ons weten. Desgewenst kunt u ook deelnemen aan een van onze lokale werkgroepen. Deze werkgroepen beschikken over een eigen forum en een onafhankelijke website voor kritische berichten over allerlei actuele zaken: www.kloptdatwel.nl.

Als abonnee of donateur kunt u zich ook aanmelden bij onze mailinglijst, zodat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen. Bovendien kunt u via het secretariaat van Skepsis sprekers uitnodigen voor lezingen over buitengewone onderwerpen (tel. 040-2216791).

In veel landen zijn inmiddels organisaties actief die kritische informatie verstrekken over pseudowetenschappelijke beweringen en andere pseudokennis. Skepsis verzamelt alle literatuur die er op dit terrein verschijnt en kan u daarmee van dienst zijn wanneer u zelf onderzoek wilt uitvoeren.

Bestuur van Skepsis

Prof. dr. F.P. Israel (voorzitter)
Dr. J.W. Nienhuys (secretaris)
Dr. D.J. Zeilstra (financiën)

Drs. P.J. van Erp
Drs. M.G.A. Koller
Dr. D.W. Koppenaal
Drs. G.J. van 't Land
M. Tamboer
A.M. Tieben

Comité van aanbeveling

Prof. dr. P. Borst
klinisch biochemicus

Prof. dr. A.A. Derksen
wetenschapsfilosoof

Prof. dr. P.J.D. Drenth
psycholoog

Prof. dr. ir. H. Duifhuis
biofysicus

Prof. dr. E.P.J. van den Heuvel
astronoom

Prof. dr. G. 't Hooft
theoretisch natuurkundige

Prof. dr. V. Icke
astronoom

Prof. dr. C. de Jager
astronoom

Prof. dr. H.L.G.J. Merckelbach
psycholoog

Prof. dr. J.A. Michon
psycholoog

Prof. dr. F.W. Sluijter
(† 21/11/2014)
theoretisch natuurkundige


SKEPSIS CONGRESSEN

2014
Crisis in de wetenschap

2013
Wonderlijke ervaringen

2012
Bij de les

2011
Brein en illusie

2010
Complotten

2009
Kostbare onzin

2008
Magisch bedrijfsleven

2007
Ter discussie

2006
Het paranormale

2005
Gaat de Verlichting uit?

2004
Uit onderzoek blijkt...

2003
Waarom geloven wij?

2002
Nuttig of nodeloos?

2001
Laat je niks wijsmaken!

 

Homepage Skepsis

Naar de bovenkant