Skip to main content

Vrijdenkersdag 2011: Wanen in de gezondheid

De vereniging De Vrije Gedachte (DVG) organiseert op 14 mei aanstaande een congres met een zeer aantrekkelijk programma, getiteld ‘Wanen in de Gezondheid’. DVG richt haar pijlen deze keer op de pseudoreligie van de zogenaamde alternatieve geneeskunde.

Het programma luidt (voor details zie de website van DVG)

10:30: Koffie
11:00: Anton van Hooff (voorzitter DVG en klassicus): Niets heiligs aan ziekte
11:30: Menso A. Westerouen van Meeteren (bestuurslid VtdK): De zaak Sylvia Millecam; een voorbeeldcasus (NB: spreker was de senior inspecteur die het IGZ-rapport over de zaak Millecam samenstelde, en daarna ook de procesgang tegen Jomanda c.s. begeleidde)
12.30: Lunch
13.30: Wim Betz (voorzitter Skepp en em. hgl. huisartsengeneeskunde VUB): Vaccineren tegen waarheid?
14.30: Hugo S. Verbrugh (antroposoof, arts en voormalig uhd filosofie EUR): De BijnaDoodErvaring volgens Pim van Lommel: een voorbeeldcasus
15.15: Theepauze
15.30: Jan Willem Nienhuys (bestuurslid Skepsis): Geneeskundige goeroes
16.30: Discussie
17:00: Borrel

Het kost all-in 30 euro (leden DVG krijgen 5 euro korting, studenten 10 euro korting). De plaatsruimte is beperkt, dus u kunt zich maar beter snel inschrijven, door gewoon het geld over te maken naar DVG (zie de website). Behalve de interessante lezingen beluisteren kunt u ook interessante mensen ontmoeten!

Lees meer

Kritisch denken voor beginners

NRC Academie heeft een serie hoorcolleges uitgebracht: CD’s over een keur van onderwerpen die men bijvoorbeeld tijdens lange autoritten kan beluisteren. Recent (1 februari 2011) verscheen het college ‘Kritisch denken’ door Johan Braeckman (foto). Ik heb de zes CD’s van een uur elk voor u beluisterd. Het is een waar genoegen om zo’n goede spreker te horen. Hieronder staat mijn verslag. Ik hoop dat min of meer duidelijk is wat terug te vinden op de CD’s en wat mijn eigen toegevoegde mijmeringen zijn.
(meer…)

Lees meer

Robert Gorter en de dood van generaal Abo Zeid

Medisch Contact bericht deze week over hoe de voormalige restaurantuitbater ‘professor’ Robert W. D. Gorter (7-10-1946) nu te maken krijgt met de Duitse justitie, omdat een nabestaande van een slachtoffer actie heeft ondernomen tegen deze genezer.

De antroposofische arts Robert Gorter, aan wie de Duitse rechter verboden heeft te suggereren dat hij professor aan een Duitse universiteit is, runt een kliniek met de weidse naam Medical Center Cologne, die bestaat uit een half dozijn gehuurde kamertjes – een voor de dokters, een voor de verpleegsters en vier voor de patiënten – in het Eduardus-Krankenhaus te Keulen.
(meer…)

Lees meer

De komma van ijzer in spinazie en Popeye – de mythe

Spinazie bevat eigenlijk niet zoveel ijzer. Het tegenovergestelde idee wordt toegeschreven aan een domme drukfout uit de negentiende eeuw. De maker van Popeye zou het vermeende hoge ijzergehalte hebben gepopulariseerd. Dit verhaal raakt kant nog wal, maar het is een hardnekkige mythe, waarvan de oorsprong pas recent ontrafeld is door Mike Sutton.

Eerst maar de feiten over spinazie. Verse, net geplukte spinazie bevat 2,75 mg ijzer per 100 gram. Gekookte spinazie is al wat vocht kwijt (met daarin trouwens nogal wat mineralen), en die bevat 3,57 mg per 100 gram. Als men de spinazie in gedroogde vorm nameet, komt er ongeveer 45 mg per 100 gram uit. De gekookte spinazie bevat daarmee ongeveer even veel ijzer als rundvlees, maar dat wekt een verkeerde indruk. Het ijzer in spinazie en andere plantaardige bronnen is niet in de vorm waarin het zich in vlees bevindt (heemijzer), en kan daardoor niet goed worden opgenomen. Het oxaalzuur dat ook in spinazie zit, maakt de opname nog moeilijker. Feitelijk kan maar hooguit een zesde van het ijzer in spinazie door de darmen worden opgenomen, en afhankelijk van de ijzerbehoefte van het lichaam en het overige voedsel misschien zelfs maar 2 percent. (Er wordt meer opgenomen als men meer behoefte heeft, en in een zure omgeving wordt non-heemijzer iets beter opgenomen, maar in geval van bloedarmoede zet dat geen zoden aan de dijk.) Wie ijzer wil bijspijkeren, moet bloedworst of varkenslever (beide ongeveer 20 mg per 100 gram) overwegen. Van het heemijzer wordt ongeveer een kwart opgenomen.
(meer…)

Lees meer