Chelatie-arts Van der Schaar veroordeeld door tuchtrechter

Nummer acht van de twintig notoirste Nederlandse genezers van de twintigste eeuw is door het Regionale Tuchtcollege veroordeeld tot een schorsing voor een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De veroordeling werd heden bekendgemaakt, net op zijn 83ste verjaardag.

Een man uit mijn woonplaats Waalre had zich met chelatietherapie laten behandelen door Peter J. van der Schaar, zonder te weten dat dit een alternatieve therapie was, en dan nog wel een gevaarlijke. Na 59 urenlange infusen en meer dan 10.000 euro. waarvan bijna de helft voor allerlei supplementen tegen afzettersprijzen, moest hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht worden. Met hulp van de Vereniging tegen de Kwakzalverij bracht hij Van der Schaar voor de tuchtrechter, die nu gesproken heeft (er is nog beroep mogelijk).

Meer inlichtingen over Van der Schaar:
Plaats 8: Van der Schaar, P.J.
Chelatietherapeut voor de tuchtrechter gedaagd

Meer uitleg over chelatie:
Encyclopedie: Chelatietherapie

Naschrift 8 juni

Hedenmorgen bericht het ED (Eindhovens Dagblad) uitvoerig over deze regionale kwestie.

Van der Schaar zegt ‘verbijsterd’ te zijn over de uitspraak. “Ik had dit echt niet verwacht.” Hij kondigde gisteren aan in beroep te gaan tegen het vonnis. Tot die tijd kan zijn praktijk, waar hij met zijn medisch team maandelijks circa 250 mensen uit de hele wereld behandelt, open blijven.  …

Ook wat betreft de overige zorgverplichtingen sciet de arts, aldus het college, ernstig tekort. Hij had zijn patiënt moeten stimuleren om de jaarlijks controles bij specialisten (met voorgeschreven medicatie) te blijven volgen, maar deed dit niet. Het tuchtcollege noemt dit ‘onverantwoord en ernstig verwijtbaar’.

De Waalrenaar … krijgt geen schadevergoeding. Daarvoor moet hij naar de rechter of de Geschillencommissie Zorginstellingen.

Je kunt je afvragen of er van oplichting sprake is. Maar oplichting is een delict dat in het Wetboek van Strafrecht staat, en waarbij de opzet tot bedrog bewijsbaar aanwezig is (art 326: ‘hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels’). Het is bij behandelingen door personen die in zichzelf geloven gewoon onmogelijk aan te tonen dat de verdachte een vooropgezet plan had om te bedriegen en daar zelf beter van te worden. Zij geloven namelijk hun eigen ‘verdichtsels’.

HIER is de uitspraak is van het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven. Opmerkelijk vind ik het gegeven dat de tuchtrechter constateert dat de patiënt wel een toestemmingsformulier heeft ondertekend, maar dat het formulier ten onrechte niet vermeldt dat het om een alternatieve behandeling gaat, en in tegendeel suggereert dat het om een reguliere behandeling gaat.

Eerlijk gezegd vind ik het Tuchtcollege nog te mild. ‘Alternatief’ is gewoon een door de kwakzalvers zelf bedacht eufemisme voor ‘zonder wetenschappelijk bewijs en/of niet aanvaard door de reguliere geneeskunde’. Op homeopathische middelen staat gewoon naast het woord homeopathisch (wat inhoudt dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft nagegaan dat het middel tot de homeopathische religie behoort) ook dat er geen wetenschappelijk bewezen werking is.

Ook van belang is de zinsnede: ‘Het college heeft moeten vaststellen dat bij verweerder ieder inzicht in de onjuistheid en de risico’s van zijn handelen ontbreekt.’  Dat is in het algemeen bij de tuchtrechter van groot belang. In het strafrecht is het net andersom: als de boef ontoerekeningsvatbaar blijkt, is dat reden voor strafvermindering, maar bij dokters is dat reden om ze strenger aan te pakken en ze desnoods definitief door te halen.

Overigens, als Van der Schaar geschorst zou worden, zou dat niet betekenen dat zijn praktijk een half jaar dicht moet. Er is daar nog een arts werkzaam, R.Th.B. Pahlplatz.

Toevoeging 21 juni 2012
In hoger beroep heeft het Centraal Tucht College voor de Gezondheidszorg heden de straf verminderd tot Berisping met publicatie in de Staatscourant. Alleen de klacht ‘heeft onvoldoende aandacht geschonken aan de door klager gemelde klachten van pijn op de borst en heeft klager ontmoedigd om naar het ziekenhuis te gaan’ werd gegrond verklaard. Maar de klachten over onjuiste voorlichting over de behandeling, noch nalaten de huisarts te informeren werden gegrond verklaard.
De uitspraak staat op http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/gezondheidszorg/uitspraak/2012/YG2148

18 gedachten over “Chelatie-arts Van der Schaar veroordeeld door tuchtrechter”

 1. Wat een lage straf. Waarom krijgt hij geen zware boete vanwege oplichting?
  Frank.

 2. Daar gaat de tuchtrechter niet over. De tuchtrechter kijkt alleen maar of de betrokkene in medisch opzicht iets heeft gedaan dat naar medische maatstaven verkeerd is. Zie ook de aanvulling die ik bij het stuk zal maken.

 3. Het lijkt mij toch dat het mogelijk moet zijn deze arts strafrechtelijk te vervolgen wegens toebrengen van (zwaar) lichamelijk letsel.

 4. De praktijk mag in afwachting van het hoger beroep gewoon open blijven.
  Er is dus kennelijk geen direct gevaar voor de volksgezondheid?
  Waar blijft IGZ?
  IGZ zal wel weer reageren met de mededeling dat ze verder niets kunnen doen…
  Om uit je vel te springen!
  Ik heb persoonlijk ervaringen met IGZ die zich druk maakt om bagatellen.
  Ze meten met 2 maten!
  En minister Schipper gisteren bij Knevel en vd Brink maar flink roepen dat ze alles onder controle heeft…
  Je zou haast wensen dat het eens flink fout gaat.

 5. Ik zag de uitzending van Zembla “levensgevaarlijke genezers” nog eens terug. Daarin wordt geschetst dat het zeer vaak fout gaat, maar dat in bijna alle gevallen de “therapeuten” gewoon door kunnnen gaan met hun praktijken.

 6. Het Zembla-programma ging alleen over chiropraxie-achtige dingen. Een uitvoerige bespreking staat hier:

  http://www.kwakzalverij.nl/1194/Zembla_over_Levensgevaarlijke_Genezers

  Eén opmerking moet hierbij nog gemaakt worden. De gewone craniosacraaltherapeuten geloven dat ze met uiterst lichte aanrakingen kunnen vaststellen of de schedelbeenderen wel in het goede tempo ritmisch pulseren onder invloed van de stroming van het hersenvocht. Alleen, dat hersenvocht stroom helemaal niet, althans niet in dat tempo heen en weer en de schedel is echt een helemaal starre benen doos. De craniosacraaltherapeuten geloven ook dat ongeveer net zachte druk de vloeistof weer in het juiste ritme kaan brengen.

  Met andere woorden de therapie bestaat uit zeer zachte aanrakingen van de schedel met de vingertoppen. Dat is beslist niet wat er met baby Marloe gebeurde. En daar zie je het gevaar geïllustreerd.

  Wie van het rechte pad van de wetenschap afdwaalt en zich niks aantrekt van opmerkingen als ‘dat kan niet’, die neemt ook de vrijheid er extra onzin bij te verzinnen, en de patiënt die erop vertrouwt dat de therapeut het wel zal weten is dan de dupe.

 7. “Het is bij behandelingen door personen die in zichzelf geloven gewoon onmogelijk aan te tonen dat de verdachte een vooropgezet plan had om te bedriegen en daar zelf beter van te worden. Zij geloven namelijk hun eigen ‘verdichtsels’”

  Ik heb dit altijd een fascinerend fenomeen gevonden. Als je iemand homeopathie verkoopt en je weet dat het onzin is, ben je schuldig. Maar als je gelooft dat het werkt, ben je onschuldig. Maar in beide gevallen worden er homeopathische middelen verkocht. Ik denk dat aan de intentie van de verkoper in dit soort gevallen teveel waarde wordt gehecht.

 8. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Wie middelen of behandelingen met wat voor gezondheids- of genezingsclaim dan ook, moet bewijzen dat die claims kloppen, moet bovendien kunnen aantonen dat de spullen veilig zijn. Zonder uitzondering, en overtreders moeten flinke boetes krijgen.

  Wie verkeersovertredingen begaat, wordt ook niet gevraagd of het opzet was of niet. De verkeerswetgeving valt dan ook niet onder het strafrecht.

 9. Tsja, om dat te bewerkstelligen zou de wet veranderd moeten worden, ik vraag me af welke politieke partij hier toe bereid zou zijn..

 10. Het is al moeilijk genoeg om de uitzonderingspositie voor de homeopathische bedrijven ongedaan te maken. Die hebben het klaargespeeld om speciale wetten voor zichzelf te laten maken, die ze vervolgens massaal overtreden hebben, door bijvoorbeeld middelen met indicaties te verkopen.

 11. En reken maar dat er heel wat protest zal komen als men de wet op die manier zou willen veranderen, niet alleen van de “genezers”, maar ook van patiënten. Zo ongeveer iedere apotheek verkoopt homeopathische middelen.

 12. Dat vind ik al mijn hele leven een fout van de meeste apothekers. Ze zouden beter moeten weten! En ze weten beter, nog erger dus!

 13. De apotheek is natuurlijk ook gewoon een commercieel bedrijf en verkoopt dus wat de klant vraagt, dus niet alleen medicijnen, maar ook huidverzorgingsproducten, drop en ander snoepgoed en homeopathische middeltjes.

 14. Dat weet ik maar al te goed. Maar je werpt wel een merkwaardig licht op je deskundigheid als apotheker als je tegen beter weten in middelen verkoopt die niet werkzaam (kunnen) ziijn. Helaas verworden apotheken de laatste jaren meer en meer tot drogisterijen met iets extra (i.c. geneesmiddelen).

 15. Daar ben ik het helemaal mee eens. In dat opzicht is de verkoop van homeopathische middeltjes of kruidenmiddeltjes toch iets anders dan de verkoop van drop en dergelijke. In het eerste geval verwacht de koper genezing en in het tweede geval niet. Helaas wordt de mensen van alle kanten wijsgemaakt dat het bij homeopathie en dergelijke echt om werkzame middeltjes gaat. Je hoeft maar een damesblad open te slaan om met allerlei flauwekul geconfronteerd te worden. Als het om tijdschriften gaat waarin ook wel eens een medisch onderwerp ter sprake komt, kan je er vergif op innemen dat men kwakzalverij op dezelfde manier behandelt als echte geneeskunde. Kritische vragen lijken in dat opzicht uit de mode te zijn. Als ze al gesteld worden, dan lijken ze soms meer gericht te zijn op echte geneeskunde, dan op kwakzalverij waarbij alle onzin voor zoete koek geslikt wordt.

 16. Het is heel simpel Renate. Als een apotheker wil doorgaan voor iemand die serieus en gedurende een jarenlange studie aan een universiteit een echt vak heeft geleerd, moet hij (of zij, want er zijn veel vrouwelijke apothekers) zich bezighouden met dat vakgebied. Daar passen dropjes, zonnebrandcreme, kruiden en homeopathie niet bij en ik ben vast nog wel een aantal aspecten vergeten.
  Als je liever handel drijft, splits dan de zaak in een afgescheiden drogisterijgedeelte en een apotheekgedeelte. Daar kan ik nog enig begrip voor opbrengen. Maar het soort toko’s dat ik tegenwoordig moet betreden om op recept geneesmiddelen te verkrijgen, vervult me met walging. Daar moet ik dwars door de stellingen met drop en ‘natuurlijke middelen’ naar de balie. Vind je het vreemd dat klanten dat alles over een kam scheren?

 17. Nee, ik vind het niet vreemd dat klanten alles over een kam scheren, maar ik vermoed dat dit ook te maken heeft met de propaganda voor dit soort middelen. Als iemand naar een drogist gaat, vindt hij daar ook zelfzorgmiddelen (geneesmiddelen dus) naast drop en andere dingen die in een drogisterij thuishoren en zelfs nog wel meer. Dat zou dus niet direct het probleem zijn. Het probleem is dat de homeopathie en kruidenmiddeltjes gewoon als geneesmiddelen worden gepresenteerd.
  Natuurlijk zou een apotheker beter moeten weten. Per slot van rekening moet iemand die voor apotheker leert scheikunde gehad hebben en dus moeten weten dat homeopathische middeltjes zo verdund zijn, dat ze geen werkzame stoffen meer bevatten. Anderzijds was er elders op dit blog (naar ik meen) een stuk te vinden over propaganda voor homeopathie in scheikundeboeken.
  Van een dokter verwacht ik ook dat hij zich niet met kwakzalverij bezig houdt. Toch zijn er genoeg artsen te vinden die zaken als homeopathie in hun pakket hebben. En als huisarten deze middeltjes voorschrijven, dan verwacht de klant vermoedelijk dat het werkt.
  Zowel de artsen als de apothekers zouden beter moeten weten.

  Maar goed, een apotheek als leverancier van werkzame medicijnen en verder niets, lijkt me een uitstekend idee. Helaas vrees ik dat dit er niet snel van komt. Het gezondheidscentrum bij mij in de buurt biedt ook huisvesting aan een pedicure (op zich een respectabel beroep), die zich ook als reiki master presenteert.

  Onlangs las ik ook een interview met een dierenarts die zich als holistisch genezer presenteerde en zich onder andere met homeopathie bezig hield. Op dat moment ben ik onmiddellijk geneigd alles wat ze zegt met een wagonlading zout te nemen.

 18. Een beetje meer consequent handelen dus. Maar dat moet dan ook bij de overheid. Helaas zitten daar ook nogal wat kwakdenkers, ook in de tweede kamer en het kabinet. En het domme publiek bepaalt zelf wel wat ze willen hebben aan kwakmiddelen. Die laten zich geleid door onwetendheid door gewetenloze schurken (pardon: zakenlieden) afzetten, gelegaliseerd door de overheid. En men gelooft het ook nog allemaal. Ook de Consumentenbond laat te weinig van zich horen. Ik vind het in totaliteit labbekakkerig. Vroeger hielden de fabrikant en de pastoor je dom en nu is het de overheid.

Reacties zijn gesloten.