Een spiertest voor de PVV

Fleur AgemaFleur Agema is vice-fractievoorzitter van de Partij voor de Vrijheid en woordvoerder gezondheidszorg. Kort voordat ze werd aangesteld, behaalde ze het diploma NEI Practitioner/Coach. Dat is opmerkelijk, want NEI® is een alternatieve therapie van twijfelachtige waarde. Wie het wat harder wil zeggen, zou het ook pseudowetenschappelijke onzin kunnen noemen.

De opleiding wordt aangeboden door de Andromeda Academy en omvat 24 cursusdagen. Enkele onderdelen van het programma zijn chakra balancing, het Psycho Energetisch Geheugen, meridianen en organen, Sjamaans helen en werken met essences.

Deze essences zijn naar verluidt ‘bio-oscilaties met een energerende werking, met als ingrediënten 30% alcohol en 70% water’. Naast ‘positieve energieën’, die onder meer het zelfvertrouwen en de liefde kunnen bevorderen, bevatten ze ook ‘energieclusters die respectievelijk de angst en de haat afvoeren’. De gebruikers zijn er erg enthousiast over. Zo vertelde een zekere Janny: ‘Sinds ik Kristalisator, Evenwicht en Vrijheid heb genomen, heb ik mijn energie helemaal terug.’

NEI® betekent Neuro Emotionele Integratie en is bedacht door de alternatieve arts Roy Martina (geboren in Curaçao). Hij kwam in 2004 in opspraak doordat hij misleidende reclame maakte voor de Biostabil, een magnetisch hangertje waarvan de heilzame kracht door Japans onderzoek zou zijn bevestigd. In 2007 bracht hij een CD uit die het lichaam kon ‘ontdoen van kankercellen, afvalstoffen en micro-organismen’. Ook deze commercial was volgens de Reclame Code Commissie misleidend en in strijd met de waarheid.

NEI Practitioners gebruiken een zogenoemde O-ringtest om verdrongen of geblokkeerde emoties op te sporen. Deze emoties nestelen zich volgens Martina als overerfbare virussen in onze cellen en organen. Ze kunnen allerlei psychische en lichamelijke problemen veroorzaken.

Martina nam de O-ringtest over uit Japan. Bij deze test moet de cliënt de top van de wijs- of middelvinger tegen de top van de duim drukken, zodat er een ringetje ontstaat. De therapeut haakt twee vingers achter deze ring en probeert hem met beide handen los te trekken. Onder normale omstandigheden zal dat haar niet lukken, omdat ze niet met volle kracht trekt. Maar wanneer ze de cliënt eerst een vraag heeft gesteld die onbewust veel stress opwekt, dan lijken de spieren plotseling veel zwakker te zijn geworden en gaat de ring gemakkelijk open. Zo kan de alternatieve diagnosticus nagaan waar het probleem zit. Om nauwkeuriger informatie te verkrijgen, kan ze bovendien bepaalde acupunctuur- of reflexpunten aanraken.

De website van de Andromeda Academy geeft de volgende informatie over de methode:

NEI® werkt met de semantische responstest. Dit is een spiertest. Het is wetenschappelijk bewezen dat als men bewust iets zegt waarmee het onderbewuste incongruent is, er een spierverslapping optreedt. … Met de spiertest wordt getest of iemand bewust en onbewust congruent is met wat hij/zij wil, zegt en/of doet. Vervolgens test de NEI Practitioner de reflexpunten van de organen (vanuit de acupunctuur) en vindt op deze manier de onderdrukte en geblokkeerde emoties die hierbij betrokken zijn. Door specifieke vraagprotocollen wordt het oorspronkelijk incident opgezocht, waarbij de emotie is onderdrukt en vastgezet in het lichaam. In deze situatie is een incongruentie ontstaan tussen de linker- (verstand) en rechter-(gevoel) hersenhelft, waardoor de emotie niet is verwerkt en als een soort ‘emotioneel virus’ in de cellen van het lichaam is opgeslagen.


Geblindeerde spierproef

Het lijkt wel wat op de engrammen die Scientologen met hun E-meter proberen op te sporen. Om ervoor te zorgen dat een emotie door beide hersenhelften wordt verwerkt, kan de therapeut twee vingers plaatsen op de O-punten in beide oren van de cliënt.

De O-ringtest kan in navolging van Martina ook worden gebruikt om te bepalen welk alternatief geneesmiddel een patiënt al of niet nodig heeft. Vorig jaar voerde ik samen met twee collega’s een geblindeerde proef uit om na te gaan of men met zo’n test werkelijk A van B kan onderscheiden.

We werkten samen met Ilonka, een alternatieve therapeute die in de methode was opgeleid. Haar zus, die bij haar in de praktijk werkte, lag tijdens de proef als cliënt op de behandelbank. Ik zat aan haar linkerhand met dertig glazen flesjes. Veertien daarvan waren gevuld met Vitalisator, een heilzaam middel van Roy Martina. In de rest zat methanol, dat behoorlijk giftig is. Ik kon niet zien welke flesjes giftig waren, omdat de vloeistof in beide gevallen kleurloos was. De flesjes waren gevuld door Dirk Koppenaal, die niet bij de proef aanwezig was.

Ik gaf de cliënt bij iedere poging een van de genummerde flesjes in haar linkerhand, terwijl Ilonka haar rechterhand aan een spiertest onderwierp. Beide dames waren ervan overtuigd dat ze op deze wijze bijna feilloos onderscheid konden maken tussen de heilzame en de giftige stof. Dat bleek echter niet het geval te zijn, want hun score bedroeg precies 50 procent, zodat ze evengoed kop of munt hadden kunnen gooien. Een soortgelijke proef, die we eerder uitvoerden, leverde evenmin het gewenste resultaat op.

Er is geen reden om aan te nemen dat je met de O-ringtest betrouwbare diagnoses kunt stellen. Hetzelfde geldt voor andere soorten spiertests, waarbij men meestal de opgeheven arm van de cliënt naar beneden probeert te duwen. Deugdelijk onderzoek heeft nooit positieve resultaten opgeleverd.

Bij een O-ringtest gebruikt men geen instrument waarmee de kracht die nodig is om de ring te openen objectief wordt gemeten. De uitkomst kan ongemerkt door allerlei subjectieve en toevallige factoren worden beïnvloed. Zo kan een therapeut haar eigen verwachtingen bevestigen door zonder het zelf te beseffen wat harder of  effectiever te trekken. De cliënt kan hieraan meewerken door wat minder weerstand te bieden of door de aandacht even te verslappen. Het is niet aannemelijk dat de spierkracht werkelijk zo sterk fluctueert.

Vermoedelijk staat Fleur Agema nog steeds achter de methode, want ze vermeldt deze in haar cv op de website van de Tweede Kamer. De site van de PVV bevat een wat recentere versie, waaruit blijkt dat ze zich sinds 2008  ook Master Trainer mag noemen. Deze achtdaagse training wordt eveneens aangeboden door de Andromeda Academy.

Mocht de spiertest ondanks het gebrek aan bewijsmateriaal toch goed werken, dan zou het interessant zijn om eens te onderzoeken in hoeverre politici ‘congruent zijn’ met wat ze beweren.


Naschrift

Roy Martina is geen eigenaar meer van het handelsmerk NEI®. Hij heeft het al lang verkocht en woont tegenwoordig in Florida. Meer informatie over NEI® is te vinden in het artikel Sprekende spieren dat in 1998 in het tijdschrift Skepter verscheen.  Een uitvoerig verslag van de spierproef met Vitalisator en methanol verscheen in Skepter 22/1 en staat ook op deze website.

Een reactie van Fleur Agema is te vinden op de website van HP/De Tijd.

Volgende blogartikel
Voorgaande blogartikel

19 gedachten over “Een spiertest voor de PVV”

 1. Leuk, boeiend stuk en goed dat het op deze wijze getest is. Ilonka en de andere vrouw waren wel oprecht, ze hadden er veel vertrouwen in.

  Ik had hun deze uitslag wel kunnen voorspellen, aangezien ik bij Roy Martina nog niets heb waargenomen dat op positieve wijze indruk op mij gemaakt heeft. Al zijn producten komen op mij vreselijk gemaakt over, het is een brave new world die hij promoot, maar eentje die naar mijn gevoel niet oprecht is, maar gekneed wordt naar de wensen van de markt (in de hoop dat de markt hem dankbaar omarmt).

  “bio-oscillaties met een energerende werking…energieclusters die respectievelijk de angst en de haat afvoeren”? 🙂

  Roy Martina, what can I say… als ik zijn website bezoek, krijg ik maar één indruk: commercieel.

  Zo’n test spreekt natuurlijk wel tot de verbeelding en ik zou sommige mensen er ook graag aan onderwerpen en vice versa. 😉 Gewoon om eens te kijken wat er gebeurt. Ja, ook politici.

  Maar deze test lijkt mij voorlopig veelzeggend genoeg. Ik hoop dat de twee vrouwen hiermee wakker geworden zijn en afstand gedaan hebben van Roy Martina’s wonderflesjes.

  Wat betreft Fleur Agema: ik had geen idee dat een belangrijk PVV lid zo into alternatieve geneeswijzen was.

 2. Schandalig dat een politica zich inlaat met alternatieve geneeswijzen; laat haar focussen op de overload aan reguliere ongeneeswijzen. Gek mens. Nee, inderdaad die Roy Martina is retecommercieel, dat mag best tegen ‘m gehouden worden. De reguliere ongeneeskunst, dát is pas een mooi en sterk staaltje van filantropie. Niets commercieels aan. Oh nee, wacht. De winstmarges zijn wel van buitengewoon commerciële omvang, maar de klantvriendelijkheid niet, dát was het. Nahja, het zou natuurlijk wel heel skeptisch zijn om hier op in te gaan.

  Daarnaast: aanbod bestaat (ook) dankzij vraag, dus als de reguliere ongeneeskunst nu eens wat deed aan klantvriendelijkheid (als in: een patiënt = klant = mens) dan daalt de vraag naar alternatief sterk en dus ook het aanbod. Gevaar is natuurlijk wel dat Skepsis.nl dan zo weining meer heeft om Skeptisch over te doen, dat ze zichzelf met ‘Skeptisme’ tegen de reguliere ongeneeskunst op dreigen te heffen.

  Ik rust in vrede. U ook?

 3. Naar mijn idee zou de stichting Skepsis zichzelf graag opheffen mocht dit soort volksverlakkerij niet meer voorkomen

 4. Het is goed dat Rob Nanninga dit (oude) nieuws aankaart, hoewel ik nooit heb gemerkt dat de kwakzalvers-achtergrond van Fleur Agema ooit enige negatieve invloed heeft gehad op haar functioneren als woordvoerder gezondheidszorg. Dat is wel anders bij GroenLinks, tegenwoordig in de persoon van woordvoerder gezondheidszorg Jolande Sap.

  Zie onder meer: http://luxetlibertasnederland.blogspot.com/2010/03/fleur-agema-groenlinks-kwakzalverij.html

  Het zou Rob Nanninga sieren als hij daar ook aandacht aan besteedt.

  Groet,

  Sir Galahad the Pure
  (PVV-stemmende abonnee van Skepter en lid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij)

 5. @ Sir Galahad the Pure

  Ik zag toevallig dat Fleur Agema zich voorstaat op een pseudowetenschappelijke opleiding, die ze prominent in haar cv vermeldt onder het kopje “Onderwijs” (en die bijna 3000 euro kost). Dat vond ik opmerkelijk en het leek me een aardige aanleiding voor een blogstukje over de spiertest, die ik onlangs nog op de proef stelde.

  Als Jolande Sap van GroenLinks ook een onzinopleiding in haar cv had staan, zou ik daar wel wat over willen schrijven. Maar dat is niet het geval. Ik ga hier niet over politieke opvattingen schrijven, want dat beschouw ik niet als een taak van Skepsis. Ik probeer betrouwbare voorlichting te geven over buitengewone theorieën en methoden, waarbij ik me baseer op wetenschappelijke kennis. Lezers mogen zelf beslissen wat ze met die informatie doen.

  Jolande Sap was van mening dat er meer onderzoek zou moeten worden gedaan naar alternatieve geneeswijzen. De Vereniging tegen de Kwakzalverij is daarop tegen omdat men het geldverspilling vindt. Ik ga hier niet vertellen hoe ons belastinggeld moet worden besteed. Natuurlijk zou ik niet willen dat men geld uitgeeft aan slecht onderzoek, maar wou Sap dat wel?

  Persoonlijk heb ik geen bezwaar tegen deugdelijk onderzoek (anders zou ik die spierproef ook niet hebben uitgevoerd). Het is waar dat er wetenschappelijk gezien weinig reden is om positieve resultaten te verwachten. Toch kan het nuttig zijn om vast te stellen dat betrouwbaar onderzoek niks oplevert. Ik heb al veel informatieve artikelen geschreven die op zulk onderzoek zijn gebaseerd.

  Jolande Sap is ook van mening dat alternatieve behandelaars wettelijk geregistreerd zouden moeten worden. Ze meent dat patiënten beter beschermd kunnen worden tegen gevaarlijke kwakzalvers als ze niet worden overgeleverd aan een vrije markt zonder enige controle. De VtdK is daarentegen van mening dat de overheid niets moet regelen omdat kwakzalvers anders zouden kunnen zeggen dat ze officieel erkend zijn. Ik zou daar wel een persoonlijke mening over kunnen geven, maar die kan ik niet baseren op wetenschappelijk onderzoek, terwijl ik dat wel gewenst vind voor een wetenschappelijk georiënteerde stichting zoals Skepsis. Het lijkt me beter om me niet in naam van Skepsis te bemoeien met de vraag welke wetten er al of niet moeten worden aangenomen.

 6. @ Sten Oomen
  De dames die aan het onderzoek deelnamen mochten de 30 flesjes na afloop houden om beter te oefenen. Ze hebben dat ook met andere proefpersonen gedaan, maar lieten weten dat de uitkomst iedere keer ongeveer hetzelfde was: 50% goed. Als er een andere spiertester is die het beter kan, hoor ik het graag.

 7. @ Rob

  Is dat wel verantwoord? Misschien zijn ze wel zo kwaad op Roy Martina, dat ze zich willen wreken en de Methanol inhoud van de ‘foute’ flesjes door z’n bamboe koffie mengen.

  Of misschien kan Roy Martina zelf zijn wondermethodes bewijzen? Laat hij blindelings op goed gevoel een van de 30 flesjes uitkiezen, de inhoud ervan in zijn koffie mengen, en het geheel in een paar ferme slokken opdrinken. Hij zal toch zeker wel vertrouwen hebben in zijn eigen producten en diensten?

  Nog een idee: Gerda Verburg uitnodigen om haar te ondervragen over haar ego document ‘Gerda’. Daar zitten nog genoeg onduidelijkheden, met name financieel. Als zij zelf ook al zo goochelt met cijfers en motivaties, zal zij er vast geen bezwaar hebben via deze spiertest getest te worden en de uitkomsten en consequenties als bindend te accepteren.

  Trouwens: waarom waren er 14 ‘goede’ flesjes en 16 ‘foute’, niet 15-15? Was de Vitalisator op?

 8. Blijkbaar is menigeen zo afgestompt door de politiek dat velen niet meer in de gaten hebben dat een politicus besluiten neemt en probeert om ons land te regeren. Dat is toch een serieuze functie, waar je deskundige, kritische mensen voor moet hebben, die niet lichtzinnig meelopen met het zoet-zalvende gebabbel van een slimme zakenman.

  Los van partij ideologie, denk ik dat Fleur Agema door openlijk achter NEI te gaan staan, zich diskwalificeert voor een functie waarbij zij over onderwerpen die landsbelang aangaan mag meebeslissen. Helaas is zij niet de enige politicus, van wie ik de competentie in twijfel trek.

 9. @ Dirk

  Je land wordt voor een belangrijk deel bestuurd door mensen die geloven in een blanke man met een baard op een wolk die de wereld in zeven dagen geschapen zou hebben, beter bekend onder de naam “God”. Vind je dat al die mensen ook allemaal gediskwalificeerd moeten worden om het land te besturen?

 10. Van verschillende kanten wil men de politieke ideologie hier buiten de discussie houden. Maar ik vind dat eigenlijk de meest boeiende invalshoek. Er lijkt een soort van organische verbondenheid te bestaan tussen extreem-rechts en allerlei kwakzalverijen en andere pseudowetenschappelijke cultussen.

  Jozef Rulof (1898-1952) wordt door bijvoorbeeld Jomanda nog geregeld aangeprezen als grote bron van inspiratie. Hij was behalve christelijk-occult medium ook een zeer gepassioneerd antisemiet en Hitleraanhanger. Z’n boeken zijn nog altijd verkrijgbaar. Kruidenvrouwtje Mellie Uyldert (1908-2009) geloofde in kabouters en grossierde in geneeskrachtige edelstenen, horoscopen en rassentheorieen.

  Het boekje “Genezen is het woord niet” is via deze site gratis downloadbaar en bevat een overzicht van ‘s Neerlands meest notoire kwakzalvers (om juridische redenen worden ze “genezers” genoemd in het boekje). In het slotwoord, op pagina 111, wordt ook daar vastgesteld: “De indruk wordt gewekt dat een ultrarechtse politieke signatuur bij genezers relatief veel voorkomt.”

  Fleur Agema opereert dus in een traditie. Hetzelfde “Gesundes Volksempfinden” dat leidt tot etnocentrische wetgeefdrang, leidt blijkbaar ook tot paranormale en occultistische toestanden.

 11. @ Martin Bier

  Geloof in God (als soortement menselijke goedheid >>> de totale willekeur, alsof de mens door de kosmos meer wordt bevonden dan een bezig bijtje, met alle daaruit voortvloeiende verstrekkende gevolgen van dien, dat de mens de kroon is op de schepping) valt voor mij onder exact dezelfde noemer als geloof in de door jou zo onvolprezen kabouters en occulte eenheden.

  Daarom vind ik het onterecht dat je het wel over de laatste hebt en niet over de eerste. En geloof in God is wijdverbreid, van links over midden naar rechts.
  Dus daarmee kun je werkelijk minstens de helft van Nederland (en de wereld) ter discussie gaan stellen.
  Geloof in de bijbel (, de Koran etc.) is net zo occult als geloof in Jozef Rulof of Rudolf Steiner. Beide ‘autoriteiten’ hebben de mond vol van geesten en demonen, hemel en hel.

  Wat mij betreft vervalt daarmee je theorie van ‘extreem-rechts’ en ‘paranormale onzin’.

 12. @ Sten Oomen

  De gemiddelde kerkganger is een stuk minder fanatiek in z’n pseudowetenschappelijke doctrine dan dat Fleur Agema zich heeft getoond in de Neuro Emotionele Integratie. Fleur heeft er 24 dagen en 1795 Euro voor uitgetrokken om een “opleiding” in de Neuro Emotionele Integratie te volgen en van alles te leren over symboolvisualisatie, sjamaans helen, etc. Hoeveel Nederlands Hervormden zijn bereid een kleine 2000 Euro te betalen om een maand lang dagelijks te kunnen leren over duiveluitdrijving of gebedsgenezing?

 13. @ Martin Bier

  Je eerste zin kun je niet bewijzen, dunkt mij: “De gemiddelde kerkganger is een stuk minder fanatiek in z’n pseudowetenschappelijke doctrine dan dat Fleur Agema zich heeft getoond in de Neuro Emotionele Integratie.”

  Het is ook niet verboden zelf geld te willen betalen voor een cursus naar keuze.

  Over het fanatisme van de gemiddelde kerkganger durf ik! geen uitspraken te doen, net zo min als dat van de gemiddelde ‘alternatieve’ gelovige.
  Wat mij betreft is het één pot nat. Verbindingen met ultra rechts kunnen kerkgangers trouwens net zo goed hebben. En wie weet wat zij in hun vrije tijd doen (vergelijk het actuele grote kerkschandaal).

  Geldt ook voor de rest van de politici die hun CV blaadje ‘schoon’ houden (en niet eerlijk/trots melding maken zoals Fleur), maar ondertussen misschien de meest vreemde dingen uitspoken in hun vrije tijd.

  Eigenlijk vind ik de door jou gesuggereerde verbinding tussen ultra rechts en ‘occulte toestanden’ te ver gaan, veel te ver. En dat vind ik dan weer onfris.

  PS Sinds wanneer bestaat een maand uit 24 dagen?

 14. @ Martin Bier
  Voor die 1795 euro krijg je alleen een basiscursus. Wie de methode evenals Fleur op anderen wil gaan toepassen, moet bijna 3000 euro betalen. Dan leer je onder meer welke essences geschikt zijn voor je cliënten.

 15. “Er lijkt een soort van organische verbondenheid te bestaan tussen extreem-rechts en allerlei kwakzalverijen en andere pseudowetenschappelijke cultussen.”, zegt Martin Bier.

  Grappig dat de heer Bier hier spreekt over een *organische* verbondenheid, want de gemeenschappelijke factor tussen het politieke gedachtengoed van (extreem)rechts en het religieuze gedachtengoed van New Age (gnostiek met meer of minder occultisme/esoterie, tegenwoordig ook wel “spiritualiteit” geheten) zou wel eens kunnen zijn : een organisch wereldbeeld waarin anorganische materie bezield is en de samenleving als een organisme wordt beschouwd. Een heel oud idee dat in reactie op het mechanische wereldbeeld van de Verlichting sterk opleefde in de Romantiek en ons sindsdien niet meer heeft verlaten (zie b.v. Maarten Doorman in “De romantische orde”).

  Het moge duidelijk zijn dat een organisch wereldbeeld al gauw leidt tot Blut und Boden, Gaia/Moeder Aarde, een onveranderbare en aangeboren cultuur, onveranderbare en aangeboren karaktereigenschappen (de zgn. nationale identiteit), het primaat van de Gemeinschaft over Gesellschaft en individu, het streven naar zuiverheid (van anderen, uiteraard), verheerlijking van de jeugd en het lichaam, etc.
  Hoe datzelfde wereldbeeld uitwerkt in de New Age-beweging (alles is één, alles houdt dus verband met alles), daar staan de pagina’s van Skepter en VtdK vol mee.
  Zo bezien is het geen wonder dat het een vaak tegelijk met het ander voorkomt, b.v. de uitvinding van “orthomanuele geneeskunde” met onverholen racisme (“Mevr. Sickesz is een [*bleep*]” op deze site).

  Op blz. 21 e.v. van “De gedroomde samenleving” geeft Willem Schinkel een uitstekende uitleg van de kenmerken van organicistisch denken.

 16. @ Atsou Pier

  “Het moge duidelijk zijn dat een organisch wereldbeeld al gauw leidt tot Blut und Boden…”

  Mevrouw Atsou Pier, ik weet niet in welke eeuw u leeft, maar de tijd van de nazis hebben we toch echt allang achter ons gelaten.
  Uw gevolgtrekking omtrent het verband tussen new age en totalitaire wereldbeelden is wat mij betreft absoluut kort door de bocht, nog sterker: uit de ether gegrepen. Ik ken de alternatieve wereld goed, en ik zie absoluut geen verband tussen ‘paranormaal’ geïnteresseerden en extreem rechtse denkbeelden. Vaak wordt er door sceptici op de oude klassiekers Rudolf Steiner, Jozef Rulof en Mellie Uyldert teruggegrepen.
  Ten eerste zijn deze edele heren en dame al lang, of niet lang (Mellie), overleden, en ten tweede zijn ze niet representatief voor het moderne, in uw optiek als new age omschreven’ ‘alternatieve’ denken.

  Ik ken heel wat mensen uit de alternatieve sector en ofschoon er inderdaad flink wat zweverige types tussen zitten die ongelooflijk goed zijn in kletsen, heb ik nog geen ervan kunnen betrappen op enge ultra rechtse denkbeelden, gestoeld op ‘Blut und Boden’.

  Als u doelt op mensen zoals Geert Wilders, en zijn partij de PVV, die Rob in dit artikel als actuele insteek nam; ja, dit is een man die zijn denkbeelden over de Islam niet onder stoelen of banken steekt. Maar gezien de huidige misdaad cijfers in Nederland, die toch voor een schokkend groot gedeelte op “mensen van Noord-Afrikaanse afkomst” terug te voeren zijn (feiten, geen aannames), snap ik best waarom Geert bezorgd is. Ik ben dat ook. Ook omdat de Islam vrouwen niet bepaald een gelijkwaardige rol toebedeelt, en een Islamitisch Nederland – een Ollandistan met als hoofdstad Imamsterdam (http://ajnorge.0catch.com/Dutch/IslamVerbiedt-filer/image006.jpg) – is voor mij dan ook niet bepaald een aanlokkelijk toekomstbeeld. Geen reden om Geert Wilders, Fleur Agema en bijvoorbeeld mij impliciet als nazis te bestempelen. Ik ben niet iemand van de Blut und Boden, wel iemand van het respecteren van de westerse grondwet. Wat u en Martin Bier doen, is m..i. oude geschiedenis op volstrekt nieuwe projecteren, en dat lijkt mij niet verstandig en voert tot onaangename en onjuiste stempeltjes op onschuldige slachtoffers van die stempeltjes.

  Ik denk ook niet dat het Robs bedoeling (Rob?) was om een direct verband te leggen tussen ‘ultra rechts’ en al dan niet pseudo wetenschap, dus wat mij betreft wordt er hier door Martin Bier en u dan ook afgedwaald.

  Ook het verwijzen naar literatuur zoals u doet (Doorman, Schinkel), prefereer ik niet, tenzij u de betreffende citaten in zijn geheel overneemt, want zo kan iedereen direct meelezen welke citaten u bedoelt.

Reacties zijn gesloten.