Dode Bigfoot Hoax

Matt Whitton en Rick Dyer beweerden dat ze in de noordelijke bossen van de Amerikaanse staat Georgia het lijk van een Bigfoot hadden gevonden, een reusachtige aapmens van 2,3 meter. Ze transporteerden het monster naar hun woonplaats en stopten het in een grote koelkist. Als bewijsmateriaal toonden ze een onduidelijke foto.

De Amerikaanse vereniging van Bigfootonderzoekers (BFRO) noemde het verhaal meteen een hoax. De foto toont volgens hen slechts een leeg apenpak (vergelijkbaar met het kostuum dat hiernaast is afgebeeld). De BFRO wil graag dat het Bigfootonderzoek serieus wordt genomen, maar dat lukt niet zolang men voortdurend te maken heeft met bedriegers die de publiciteit zoeken.

Hoewel slechts weinigen geloof hechtten aan het verhaal over de dode Bigfoot, haalde het alle grote kranten, van de New York Times tot De Telegraaf. Ook Fox-TV en CNN waren graag bereid om verslag te doen. Het maakt niet uit of het onzin is, als er maar iets te beleven valt in deze komkommertijd. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mediabelangstelling riepen Whitton en Dyer de hulp in van Tom Biscardi, een commerciële praatjesmaker die zichzelf de “Real Bigfoot Hunter” noemt.

Video’s op YouTube

De geschiedenis begon al op 16 juni toen Whitton en Dyer de (inmiddels opgeheven) website bigfoottracker.com openden. Ze beweerden te weten waar Bigfoots zich schuilhouden en boden zichzelf aan als expeditieleiders. Wie meewilde, kon zich voor $499 opgeven. Dit was geen nieuw idee, want de BFRO organiseerde al eerder zulke expedities.

Hun reclamecampagne was wel vernieuwend. Ze plaatsen stoere filmpjes op YouTube waarin ze zichzelf aanprezen als de beste Bigfootjagers ter wereld. Beelden van hun terreinwagen werden begeleid door de spannende herkenningstune van de tv-serie de Knight Rider. Met veel bravoure lieten de mannen weten dat ze in de bergen van Noord-Georgia een levende Bigfoot gingen vangen. “We ‘re gonna catch it! Book your expedition today!” Ze distantieerden zich met nadruk van hun ondermaatse concurrenten. Er werd nog niet gesproken over een dode Bigfoot, maar wel over spectaculaire bewijzen die in de komende maanden aan de wereld getoond zouden worden, waaronder een video van een Bigfoot.

Dr. Paul van Buren

Op 3 juli 2008 kwam de 28-jarige Matthew (Gary) Whitton voor het eerst in het nieuws. Niet als bigfootjager maar als politieman, zijn dagelijkse beroep. Hij wilde een roofovervaller arresteren, maar die probeerde zijn wapen af te pakken, waarbij Whitton zichzelf in de pols schoot. Hij mocht met ziekteverlof en had zo voldoende tijd om een nieuwe video voor YouTube te maken. Met zijn arm in verband vertelde hij de kijkers dat hij beschikte over het lijk van een Bigfoot die door een jager was neergeschoten. Het was de bedoeling om daar nog een levende Bigfoot aan toe te voegen, voordat de wereld werd uitgenodigd om de trofeeën te bekijken. T-shirts met het opschrift ‘Bigfoot for president’ zouden spoedig verkrijgbaar zijn via de website.

In een latere video klaagde Whitton over de scheldmails en bedreigingen die hij van hecklers en stalkers had ontvangen. De Bigfoottrackers lieten zich daardoor niet afschrikken, want ze wisten dat hun prestaties onovertroffen waren. In de video werd een zekere dr. Paul van Buren uit Texas ten tonele gevoerd. Hij was naar Georgia gekomen om het lijk te onderzoeken en Whitton haalde hem op van het vliegveld. Van Buren bevestigde de opzienbarende vondst en verklaarde dat het met zekerheid geen bekende diersoort was. ‘We are the only one with the body’, sprak Rick Dyer – de compagnon van Whitton, die eerder in tweedehandsauto’s handelde. De wereld zou nog versteld staan.

Het duurde niet lang voordat critici ontdekten dat dr. Van Buren in werkelijkheid de broer van Whitton was. Whitton sloeg terug met een nieuwe video waarin hij met een teddybeer in zijn hand de critici bespotte. Deze druiloren kwamen volgens hem niet verder dan Google. De valse doctor was slechts een grap om hen een weekend zoet te houden. De trackers herhaalden dat ze nog steeds een echte Bigfoot hadden en toonden een stuk plastic dat het lijk afdekte.

Bigfoot Radio

De filmpjes op YouTube waren allerminst geloofwaardig. Het leek alsof Whitton en Dyer de bigfootbusiness belachelijk wilden maken. Enkele lokale kranten pikten het verhaal op toen ze vernamen dat er een politieman bij betrokken was. Rick Dyer werd eind juli langdurig ondervraagd op Squatch Detective Radio, een wekelijkse talkshow voor bigfootfans die op internet wordt uitgezonden. Hij vertelde dat ze de Bigfoot bij toeval hadden gevonden toen ze door de bossen trokken. Ze waren geen ervaren trackers en hun internetvideo’s waren slechts bedoeld om de bigfootfans wat op te stoken. Er zaten volgens Dyer veel mafkezen tussen aan wie hij T-shirts en petjes wilde verkopen. Het lijk was al voor 10 miljoen toegezegd aan anonieme kopers en ze waren druk bezig om met een advocaat alle rechten te regelen. Pas vanaf 1 september zou het bewijsmateriaal geleidelijk worden onthuld. Tot die tijd mocht Dyer zelfs niet zeggen welk geslacht de Bigfoot had. Hij beweerde dat hij nog enkele andere Bigfoots in de buurt had gezien, waarvan hij er één levend wilde vangen.

De bigfootfans die naar de studio belden hoopten vurig dat het verhaal waar was. Dat zou hun eigen bigfootwaarnemingen bevestigen en duidelijk maken dat ze niet gek waren. Uit een recent onderzoek naar geloofsovertuigingen (Baylor Religion Survey, 2006) bleek dat circa 18 procent van de Amerikaanse bevolking het aannemelijk acht dat er in de toekomst een echte Bigfoot zal worden gevonden. Het wordt hoog tijd dat dit eindelijk eens gebeurt, want hoe kunnen er duizenden Bigfoots door de bossen lopen zonder dat men ooit een dooie vindt. Het leek echter niet zo verstandig om Rick Dyer zonder enig bewijsmateriaal op zijn woord te geloven. Talkshowhost Steve Kulls was bang dat het voor de gelovigen op een grote teleurstelling zou uitlopen. Hij riep Dyer op om het lijk aan een erkende bigfootonderzoeker te tonen. Volgens Dyer was Tom Biscardi hiervoor de aangewezen man. Hij scheen hierover al eerder met Kulls te hebben gesproken.

Tom Biscardi: de Real Bigfoot Hunter

Biscardi zit de Bigfoots al vanaf het begin van de jaren 1970 op de hielen. Hij werkte lange tijd samen met Ivan Marx, die algemeen bekend staat als een bedrieger. Marx produceerde verscheidene ongeloofwaardige foto’s en filmbeelden, die hij voor veel geld probeerde te verkopen. Biscardi werkt tegenwoordig nog samen met Peggy Marx, de weduwe van Ivan. De laatste jaren is hij fulltime bezig met zijn bigfootbusiness.

Begin 2004 maakte Biscardi bekend dat hij een foto had gezien van een kleine albinobigfoot. De foto was door Peggy Marx gemaakt. Hij kondigde aan dat hij een grote expeditie ging organiseren en zocht nog naar sponsors. In april vertelde Biscardi dat hij zelf een Bigfoot in Californië had gezien. Helaas had hij zijn verdovingsgeweer niet bij zich. Vanaf juni verkondigde Biscardi dat het niet lang meer zou duren voordat hij een Bigfoot te pakken had. Organisaties die belangstelling hadden om rechten te kopen voor films, boeken en andere handelswaar konden contact opnemen met zijn pr-bureau.

De climax werd bereikt op 19 augustus 2005 toen Biscardi bekend maakte dat zijn team een tweeënhalve meter grote en 17 jaar oude Bigfoot had gevangen. Hij deed zijn verhaal in een nachtelijke radioshow over paranormale zaken, die door miljoenen Amerikanen wordt beluisterd. Vanaf half juli was hij al drie maal eerder te gast in deze show, waarbij hij de spanning steeds hoger opvoerde. Geïnteresseerden konden zich aanmelden bij zijn website. Daar waren live beelden te zien van zijn expeditie en ook de gevangen Bigfoot zou worden getoond. Het kostte slechts $20 per week om er getuige van te zijn.

Het werd al snel duidelijk dat het verhaal niet klopte. Biscardi werd opnieuw uitgenodigd voor de talkshow, waar hij op 23 augustus toegaf dat een geestelijk gestoorde vrouw uit Nevada hem om de tuin had geleid. Peggy Marx kende deze vrouw al jaren en hoorde van haar dat ze een Bigfoot in gevangenschap had. Het monster werd door twee dierenartsen verzorgd. Peggy belde regelmatig met de vrouw om de nieuwste ontwikkelingen te horen. Maar toen Biscardi wilde gaan kijken, beweerde ze dat de Bigfoot door een van de dierenartsen was gekidnapt. Volgens Biscardi was haar fantasie op hol geslagen omdat ze te veel naar de paranormale radioshow had geluisterd. De presentator nam daar geen genoegen mee. Biscardi moest beloven dat alle nieuwe website-abonnees hun geld terug konden krijgen. Het is onbekend in hoeverre dat ook gebeurde.

In 2006 probeerde Biscardi opnieuw de belangstelling van de media te wekken met de vermeende “hand” van een Bigfoot. DNA-tests hadden volgens hem uitgewezen dat de hand toebehoorde aan een onbekende diersoort. Navraag leerde echter dat het laboratorium de uitspraken van Biscardi zeer misleidend vond. Ze hadden slechts wat weefselmonsters ontvangen waaruit ze geen conclusies konden trekken. Het onderzoeksrapport konden ze helaas niet vrijgeven zonder toestemming van hun cliënt. Op de foto die Biscardi toonde, stond waarschijnlijk de klauw van een beer, waarvan de toppen en nagels waren verwijderd.

Persconferentie

Na het optreden van Rick Dyer voor de Bigfootradio op internet (29/7/2008) nam de talkshowhost meteen contact op met Biscardi. Deze toonde zich zeer geïnteresseerd. Hij is gewend om overal op te duiken waar Bigfoot in de belangstelling staat. Biscardi reisde naar Georgia om DNA-samples op te halen, die hij doorstuurde naar een bioloog. Pas bij een tweede bezoek op 10 augustus kreeg hij toestemming het lijk te bekijken. Biscardi vertelde later aan de pers dat het een echte Bigfoot was en gaf een foto vrij van het lijk in de kist. De dode Bigfoot was naar verluidt twee maanden eerder door Whitton en Dyer gevonden. Op zijn website searchingforbigfoot.com nodigde Biscardi de media uit voor een persconferentie op vrijdag 15 augustus. Daar zou meer bewijsmateriaal worden gepresenteerd, waaronder de uitkomsten van het DNA-onderzoek.

Op de ochtend van de 15de had Biscardi eerst een vraaggesprek met een blonde ankerdame van Fox TV. Ze verwelkomde hem hartelijk en stelde geen lastige vragen. Biscardi nodigde haar aan het slot van het interview uit om over enkele dagen zelf te komen kijken wanneer de Bigfoot nader onderzocht werd. Hij was al druk bezig om een onderzoeksteam samen te stellen en sprak over een professor die uit Rusland zou overkomen. Fox TV nam de uitnodiging graag aan. Wellicht had men van tevoren al een deal gesloten. Het maakt voor de tv-zender niet uit hoe ongeloofwaardig Biscardi is.

Op de grote persconferentie vertelde Biscardi dat hij de Bigfoot van Whitton en Dyer heeft overgenomen. Het lijk bevindt zich nu op een geheime locatie. Whitton en Dyer vertelden hoe ze het toevallig hadden gevonden. Alle journalisten zaten ondertussen te wachten op het aankondigde bewijsmateriaal. Toen iemand daarnaar vroeg, zei Biscardi dat hij de bewijzen pas na afloop zou verstrekken, als een soort toegift. De journalisten zouden gratis twee vage foto’s ontvangen en dat was een grote gunst. Het DNA-rapport bleek niet meer dan een kort e-mailtje te zijn. Daarin meldde de bioloog Curt Nelson dat een van de samples van menselijke oorsprong was, terwijl een andere van een opossum (buidelrat) afkomstig was. Dit bewees volgens Biscardi dat de Bigfoot een opossum had gegeten.

Biscardi zal ongetwijfeld proberen om de media nog zo lang mogelijk aan het lijntje te houden met nieuwe onthullingen, terwijl hij onderhandelingen voert met bedrijven die er geld in zien. Het is moeilijk om te voorspellen hoe dit zal aflopen. Komt Biscardi binnenkort met een film die vergelijkbaar is met de bekende Alien Autopsy film uit de jaren 1990? Of zal hij beweren dat Whitton en Dyer hem voor het lapje hebben gehouden? Nieuwe ontwikkelingen kunnen hieronder worden gemeld.

Update 19 augustus

Biscardi onthult dat hij Whitton en Dyer als fraudeurs heeft ontmaskerd. Fox TV mocht het nieuws als eerste brengen. Op de website van Biscardi staat een verklaring van Steve Kulls, de host van Squatch Detective Radio en een goede kennis van Biscardi. Hij raakte bij de zaak betrokken toen hij Rick Dyer eind juli uitnodigde voor zijn praatprogramma op internet. Volgens Kulls zat het vermeende lijk van Bigfoot in een blok ijs toen de organisatie van Biscardi het op 16 augustus ontving, nadat ze op 14 augustus een contract hadden getekend en een voorschot hadden betaald. Pas op 17 augustus was het ijs gesmolten en kon Biscardi vaststellen dat hij was bedrogen en slechts een apenpak had gekregen. Steve Kulls was persoonlijk bij deze ontdekking aanwezig. Hij prijst de eerlijkheid van Biscardi, die actie wil ondernemen tegen de frauders.

Dit verhaal rammelt natuurlijk aan alle kanten. Ten eerste had Biscardi eerder al verklaard dat hij het lijk persoonlijk had geïnspecteerd en dat het met zekerheid geen grap was. Het zat toen nog niet in ijs, zoals ook op de foto te zien was. Whitton en Dyer vertelden dat ze hadden geprobeerd om het in te vriezen, maar dat lukte niet omdat de temperatuur in de kist niet onder nul kwam. Op de persconferentie verklaarde Biscardi nadrukkelijk dat het lijk reeds in zijn bezit was en dat het naar een geheime locatie was vervoerd. Dat klopt niet als hij het pas op 16 augustus kreeg.

De grote belangstelling voor de Bigfoot was te danken aan Tom Biscardi. Hij deed alsof hij er volledig zeker van kon zijn dat hij een echte Bigfoot in handen had. Dan kan hij nu niet meer zeggen dat hij het beest nog niet goed had bekeken. Waarschijnlijk rekent Tom erop dat zulke ongerijmdheden slechts tot een gering deel van het publiek doordringen. Bovendien is hij handig genoeg om zich overal uit te kletsen. Over een paar jaar is iedereen weer vergeten hoe het zat en kan hij samen met Fox TV een nieuwe stunt uitvoeren.

Enkele relevante videolinks

Oude promotievideo van de bigfoottrackers
Video waarin ze voor het eerst over het lijk spreken
Het optreden van dr. Paul van Buren
Matt Whitton met een teddybeer
Tom Biscardi bij Fox TV
De persconferentie
Fox News onthult de hoax

Volgende blogartikel
Voorgaande blogartikel

24 gedachten over “Dode Bigfoot Hoax”

 1. Laatste nieuws: Tom Biscardi heeft ontdekt dat de Bigfoot slechts een apenpak is en Whitton en Dyer hebben bekend. Zie zijn website: http://www.searchingforbigfoot.com

  Fox TV mocht het nieuws brengen. Ik weet niet hoeveel Biscardi ervoor heeft gekregen. Whitton en Dyer kunnen zeggen dat het eigenlijk geen bedrog was omdat iedereen met een beetje verstand kon zien dat het een grap was.

  (Zie ook de update onder mijn blogartikel.)

 2. Journalisten lijken niet verder te kijken dan hun neus lang is, want alle kranten wekken nu de indruk dat Whitton en Dyer de enige bedriegers waren en dat zij de persconferentie organiseerden. Tom Biscardi, de grote oplichter die er een hype van maakte, blijft buiten beeld, zodat hij waarschijnlijk betrekkelijk weinig schade oploopt. Ook bij de rol van Steve Kulls worden geen vraagtekens geplaatst. Het echte verhaal is waarschijnlijk te ingewikkeld voor de media. Bovendien zou het duidelijk maken dat ze zelf ook niet vrijuit gaan. Iedereen had al lang kunnen weten dat Biscardi een leugenaar is die in 2005 dezelfde stunt uithaalde. Ook toen schoof hij de schuld naar een ander, die hem zogenaamd misleid had.

 3. Er moet nu toch wel iemand reageren op deze Hulkie-tulkie. Ik ben persoonlijk meer gebiologeerd door de dilemma’s die Stenger oproept, ‘vertaald’ naar taal, want de achterliggende wiskunde snap ik lang niet helemaal, hoe ik mijn best ook doe. En inmiddels ook gebiologeerd door het proberen af te zien van dat gebiologeerd zijn. (Kan het nog egocentrischer?) Te groot en te veel voor een gemiddeld mens met eventuele ZZP-aspiraties. De mens en zijn betekenisgeving flipt kennelijk alle kanten op. Dus altijd twijfel in mij en (maar ook) om mij heen. Over zelf wel of geen kinderen ‘nemen’ soms ook? Het gaat wel om de kinderen! Dus om zo min mogelijk bedrog. Wil je dat nog eens op deze manier benadrukken, Rob Nanninga?

  Ik kan je wel vertellen dat ik net een soort Jezus (in de persoon van Robbert Dijkgraaf – “er staan een hoop jongens met meer inzicht boven mij en er is hoop op een samenbrenging van groot en klein in één theorie” – bij Het Gesprek op TV) gezien heb en bekeerd werd à la Paulus, voor zover ik dat al niet was. Maar dan tot boskabouter. Als zodanig nooit een Hulkie-tulkie in het bos gezien, wel van een nieuw ‘soort’ aapje gehoord , zo groot als een baby-konijntje, in een Zuid-Amerikaans land. Hoe heette die man, die men wilde opsluiten ook al weer? En hoe is het verder met hem gegaan? Je hoort er zo weinig meer over.

  Maar wat een geweldige kerel, die Dijkgraaf! Hij blijft ook in de wetenschap. Of dat lukt moeten we afwachten, maar laten we hopen. Trillende elastiekjes, als je niet gewoon ‘heerlijk’ zegt bij een proefschrift met alleen maar wiskunde. Een echte Bigfoot dus. Gewoon in de stad. Echte taal.

  De Hulkie-tulkie, die kun je ook dansen. Al je grote zorg en kunde weer eens even gestopt in dit gedrocht met aanhang, Rob? Voor het goede begrip: ik vind het bijna zonde van zoveel van je gaven, die er tegelijk ook allemaal weer in het stuk zitten. Soms snap ik je echt niet. Je wil het feitelijk en ‘eigenlijk’ steeds over misleiding en misleidbaarheid hebben, en de rol van de meer en meer cynische media daarin. Moet die Hulkie-tulkie daarvoor nu dienen? Als voorbeeld? Ik kan het niet opbrengen al die links aan te klikken. Bij de foto, ‘weet’ ik het al….Dus toch niet zo’n duidelijke foto kiezen?

  Er Zijn geen Verschrikkelijke Sneeuwmannen en Bigfoots! De aarde is daarvoor te klein (geworden). De laatste speer en de laatste boog, met vliegtuig in scène gezet.

  Maar of God zou kunnen bestaan, en of de snaartheorie (of meervoud) het haalt (of meervoud), daar lig ik nog wel eens wakker van. Last resorts of temptation of what?

 4. Ondergetekende ZZP-er was al bezig uit de hogere sferen van het blog God bestaat niet terug te keren naar meer aardse sferen van boerenbedrog, geldklopperij en serieuze media die in ieder geval in komkommertijd hun steentje bijdragen aan de verspreiding van desinformatie. Dit proces van neerdaling werd enigszins vertraagd door de foto van het afgrijselijk lelijke apenpak.

  Wat betreft desinformatie door de media, ik las ergens op een skeptische site dat het enige dat men daartegen kon doen was massaal brieven sturen naar die media met het verzoek of men zich aan de journalistieke beroepscodes wil houden.

  Nederland is inderdaad te klein en te plat voor Bigfoots en andere Yetis, maar wij hadden in 2005 onze Poema op de Veluwe (zie Wiki). En als ik mij goed herinner in de jaren daarna in komkommertijd nog een paar keer verhalen over ontsnapte roofdieren in de polder, of over zoektochten naar niet bestaande wurgslangen. Dit jaar vreemd genoeg nog niets in die geest gelezen, maar mocht dat nog komen, dan stel ik voor dat ieder het betrokken medium persoonlijk aanschrijft. Doet Skepsis dat eigenlijk, systematisch de media aanschrijven ?
  In ieder geval, we kunnen alvast beginnen met het aanschrijven van kwaliteitskrant Trouw die gisteren een complete pagina had onder de titel “De nieuwe therapie EFT werkt als acupunctuur zonder naalden. Bevrijd van trauma’s via een tranenloze techniek.” Anders gezegd, een complete pagina die men niet anders kan beschouwen als een advertorial voor twee in de alternatieve sfeer werkzame ZZP-ers.

  PS Het Gesprek is niet meer zichtbaar in het noorden des lands. De VPRO gelukkig wel, die liet zondagavond drie uur lang een man aan het woord die iets (of eigenlijk heel veel) te zeggen had, namelijk socioloog Willem Schinkel (die ik in een ander verband al eens noemde), al raakte ik hem even kwijt op het moment dat hij begon over de aard van de mens. Een van de zeldzame gelegenheden waarbij het op tv ergens over ging en waarbij men reclamepauzes node mist.

 5. Ik dacht dat er meer belangstelling zou zijn voor Bigfoot, maar dat valt erg tegen. De belangstelling beperkt zich blijkbaar tot de VS, waar CNN de persconferentie van Biscardi, Whitton en Dyer live uitzond. Achtvoudig olympisch kampioen Michael Phelps is ook een Bigfootaanhanger. Als je het onderzoek waarnaar ik verwees mag geloven, dan zijn er in de VS meer mensen die in Bigfoot geloven dan in astrologie of in paragnosten. De Scientific American schreef al meermaals over de valse Bigfoot. Men liet prof. Jeffrey Meldrum aan het woord in de rol van scepticus. Maar deze Meldrum is ook een Bigfootgelovige, al was hij niet zo dom om waarde te hechten aan de praatjes van Biscardi.

  PS: Meldrum gelooft meer onwaarschijnlijke dingen. Hij is een Mormoon en publiceerde een wetenschappelijk artikel over het boek van Mormon.

 6. Ik denk dat in ons land en ook wel in west Europa het monster van Loch Ness meer tot de verbeelding spreekt.
  Tot nog toe is dat nog steeds een onopgehelderd mysterie.

 7. Ja Rob, het neerdalen duurde wat lang, maar ik heb nu toch wat beter proberen te bekijken, wat er door je gezegd wil worden. Eerst je artikel ‘Bigfoot leeft’ uit 2005. Misschien vertel je daar vooral: Hoe een mythe kan onstaan en doorzindert, zeker als die aanschurkt tegen de wetenschap, die niet alles weet? (Zelfs good-old Jane Goodall zegt er in te geloven, en zo’n autoriteit kun je wel gebruiken! Hoe kan het? Een meer dan wetenschappelijke instelling op de oude dag?) (Verder: practical jokers kunnen een eenmaal gevestigde mythe niet te niet doen.) (En vooral: dr. Jeffrey Meldrum, specialist in de anatomie van primaten, moet toch wel collega’s hebben die het zacht gezegd niet helemaal met hem eens zijn? Waar publiceerden die hun visie of trokken ze gewoon hun neus op? Ben je dat ook nog ergens tegengekomen?)

  De ‘serieuze’ BFRO (nog even en Google Earth kan niet alleen hun website van dienst zijn, maar Bigfoot gewoon spotten en in beeld brengen, zeker als die nog snel wat groeit in de richting van King Kong) wil zich beschermen tegen bedriegers. Logisch. Maar wie vooral heeft er belang bij het bestaan van de BFRO?

  Het is me nu meer duidelijk dat je dat verhaal gewoon verder wilde vertellen, omdat je er destijds al ingedoken was. Conclusie nu: ook herhaaldelijk echt bedrog kan een mythe niet te niet doen of het bedrog wordt zelfs met opzet gebruikt om die nog verder in stand proberen te houden? (Dit was vals, maar het echte is er ook en komt nog ooit…..Het aantal ‘waarnemingen’ kan blijven groeien.)

 8. Meldrum zal ongetwijfeld veel collega’s hebben die er niets van geloven, maar die voelen zich vermoedelijk niet geroepen om er commentaar op te leveren en hebben vast ook geen zin om er tijd in te steken. Zo gaat het met bijna alle buitengewone beweringen. Die vallen niet binnen een erkend vakgebied en zijn meestal een soort geloof.

  Daar komt bij dat het geloof in Bigfoot geen kwaad kan, al zijn er natuurlijk wel mensen die er beter van worden. Bigfootfans zetten zich in om het territorium van de Bigfoot te beschermen. Het geloof in Bigfoot laat zich moeilijk weerleggen. Met Google Earth kun je nog niet door het gebladerte heen kijken. Mocht dat wel mogelijk worden, dan verzinnen de Bigfoots vast wel een nieuwe strategie waarmee ze ongrijpbaar kunnen blijven. Hoewel ze er stoer uitzien, zijn het feitelijk angsthazen.

 9. @Amateur: Even een linkje: @http://nl.wikipedia.org/wiki/Monster_van_Loch_Ness#De_doktersfotoAmateur

  Lees vooral maar eens wat er onder de kolom, “Expedities” staat.
  Dus dat het hele verhaal op fictie berust kun je nooit met zekerheid stellen.

 10. @Amateur: Wikipedia mag je toch wel enigszins als een betrouwbare bron beschouwen die zo objectief als mogelijk is, de feiten weergeeft. Of daar inderdaad een of ander pre-historisch creatuur rondzwemt, is en blijft natuurlijk een twijfelgeval.
  En je hoeft inderdaad niet alles wat gedrukt is te geloven, maar het strekt ook weer te ver om het allemaal maar als onzin af te serveren.

 11. Als van een gebeurtenis vier getuigen een verslag doen, dan krijg je vier verschillende antwoorden. Een daarvan wordt bv. gepubliceerd, in een zg. betrouwbaar geschrift. Wat is dan waar. Wikipedia gebruik ik hier niet voor, monsters bestaan niet, net zo min als Bigfoot.

 12. Ben ik wel met je eens, in hoeverre wordt eigenlijk een verslag van een getuige op waarheidsgehalte geverifieerd, in zoverre dat dan tenminste ook weer mogelijk is, maar concrete zaken, zoals genomen foto’s, geschoten filmpjes etc, (mits er niet mee geknoeid is natuurlijk, soms ook weer moeilijk te controleren), registratie van sonar-apparatuur, daar zou je toch wel iets mee kunnen doen, maar desondanks toch geen weer concreet bewijs leverbaar, het blijft allemaal wat vaag. Afijn de plaatselijke middenstand vaart er wel bij.
  Of monsters echt bestaan weet ik eigenlijk niet, het is maar wat je als monsters benoemd, het zijn waarschijnlijk genetische foutjes van moeder natuur, enigszins afwijkend van het gemiddelde, veronderstel ik. Wie zal het zeggen?

 13. Voeten van 8 inch, dat is ruim 45 cm. Iemand die ter plekke verhalen en vermeende sporen van het oosterse equivalent van Bigfoot heeft nagetrokken, is de antropoloog Tjalling Halbertsma. NRC Handelsblad wijdde 31-05-08 een artikel aan zijn boek “Yeti-jagers”. Halbertsma vertoonde ook beelden op tv, ik herinner mij de gezichtsuitdrukking van een Mongoolse herder die alleen maar viel te interpreteren als : “Daar heb je weer zo’n rare Europeaan die hier naar niet bestaande monsters komt zoeken.” De bevindingen van Halbertsma waren dus negatief.

  Degene die liever over echte monsters leest verwijs ik naar de Nederlandse, Franse of Engelse Wiki, respectievelijk “Beest van Gévaudan”, “Bête du Gévaudan”, “Beast of Gévaudan”. Dat is het betere werk : tegen de 100 slachtoffers.

 14. Ik heb er ooit eens een film over gezien, zou dat destijds nu (de Franse variant) van een echte weerwolf geweest zijn? Bestaan ze dan toch echt? Ik huiver alleen al bij de gedachte.

 15. Even flink mediteren, Ragnar, en het antwoord komt vanzelf (grapje, hoor !)

 16. Nou eigenlijk durf ik die confrontatie met mezelf niet aan, stel je toch eens voor, als je in diepe trance trekjes van een weerwolf in jezelf zou ontdekken.

  Met de door u gestelde kwalificatie, “Dat is het betere werk”, heeft u mij in ieder geval wel even plat over mijn computer gekregen.

 17. Ragnar

  Dat filmpje kende ik al.
  Zeker, zo op het eerste gezicht heel bijzonder: een plesiosaurus die uit het water springt en een koprol maakt. Je zou het haast gaan geloven.
  Ben benieuwd wat Rob Nanninga er van vindt. Die is nogal goed in het opsporen van “hoaxes”.
  Vindt die geen hoax-mededeling, dan zou hier het voordeel van de twijfel gelden.

 18. http://nl.wikipedia.org/wiki/Plesiosaurus

  @Rudolf:

  Ik heb eerst eens op Wikipedia opgezocht wat een Plesiosaurus nou eigenlijk was, dat weet ik nu ook dus weer, maar alle gekheid op een stokje, wat ik onder Trivia op de site van Wikpedia las zou heel misschien wel kunnen, maar is toch hoogst onwaarschijnlijk.

  Wel hebben ze bij Loch Ness en gefossileerd bot gevonden van een Plesiosaurus, het is dus niet uitgesloten dat het beest daar 150 miljoen geleden in dat gebied geleefd heeft. Volgens ooggetuigen heeft Nessie wel de kenmerken van genoemde Plesiosaurus.

  Maar ik stop er maar mee anders ga ik er nog over dromen ook.

Reacties zijn gesloten.